Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Το νέο πρόγραμμα τετραετίας του ΣΥΡΙΖΑ για την παιδεία

Δημοσίευση: 31/08/2015
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το κυβερνητικό πρόγραμμα, για  την  παιδεία -  και για τις τρεις βαθμίδες - έδωσε στη δημοσιότητα ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται η ελάφρυνση των συνεπειών του μνημονίου.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση η πρώτη κυβέρνηση της Αριστεράς προχώρησε σε κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων, στην αλλαγή του εξεταστικού συστήματος, στην αντικατάσταση

της συνέντευξης με την ψήφο διδασκόντων στη διαδικασία εκλογής διευθυντών-υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, καθώς και στο διαχωρισμό πρότυπων και πειραματικών σχολείων.

Η άτυπη επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συστήσαμε προχώρησε στην επεξεργασία προτάσεων-διορθώσεων στα άρθρα του νομοσχεδίου που ήταν σχετικά με τα φροντιστήρια, τα ιδιωτικά σχολεία και την ειδική αγωγή. Έκανε συναντήσεις με διευρυμένη συμμετοχή για το θέμα του ενιαίου βιβλίου καθώς και για το θέμα των ξένων γλωσσών. Περαιτέρω, κατέθεσε συνολική πρόταση για τις αναθέσεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και προτάσεις για την αναμόρφωση της ύλης στα βασικά μαθήματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ προχώρησε και στην επεξεργασία πρότασης για το μικτό σύστημα πρόσβασης σε ΑΕΙ-ΤΕΙ.

Νέα Γενιά

Στον τομέα της νέας γενιάς προωθήθηκε η ίδρυση του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας (σχολικές και εξωσχολικές ανταλλαγές, πολιτιστικές και άλλες συνεργασίες) σε συνεργασία με το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογένειας, Νεότητας, Γυναικών και Τρίτης Ηλικίας της Γερμανίας στη βάση της αρχής της ισοτιμίας. Σε αντίθεση με όσα είχαν δρομολογηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, και τα οποία αποτελούσαν απλή αντιγραφή του αντίστοιχου Πολωνογερμανικού ή Γαλλογερμανικού Ιδρύματος, τέθηκαν οι βάσεις για ένα ιδρυτικό πλαίσιο προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες και συνθήκες, και το οποίο μπορεί να υποστηριχθεί από την ελληνική πλευρά.

Επαγγελματική Εκπαίδευση

Προώθηση των πιλοτικών προγραμμάτων διττής εκπαίδευσης σε συνεργασία με το ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας της Γερμανίας, το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο και τον ΟΑΕΔ. Συναντήσεις και επισκέψεις στους χώρους εργασίας. Εντοπισμός προβλημάτων και σκέψεις βελτίωσης. Σχεδιασμός για επέκταση των πιλοτικών προγραμμάτων σε νέους κλάδους.

Ανώτατη Εκπαίδευση

Στην ανώτατη εκπαίδευση δρομολογήθηκαν τομές στο ζήτημα των μετεγγραφών φοιτητών. Με νομοθετική ρύθμιση ορίστηκε ανώτατο όριο 15% και εισήχθη ένα αντικειμενικό σύστημα μοριοδότησης με κριτήρια οικονομικά και κοινωνικά.

Στον τομέα των συγγραμμάτων εντοπίστηκαν και άρχισαν να αντιμετωπίζονται οι παθογένειες. Ετοιμάστηκε ένα σχέδιο σημαντικής μείωσης του κόστους (δικαιότερο από την οριζόντια περικοπή Λοβέρδου), αν και δεν πρόλαβε να εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση.

Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ

Κεντρικός άξονας του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ είναι η συνέχιση της δουλειάς στην κατεύθυνση της εδραίωσης της ισότητα στην πρόσβαση στην παιδεία και της ελευθερίας στην έκφραση, στη σκέψη, στην έρευνα. Προς το σκοπό αυτό προγραμματίζουμε μια σειρά από τομές.

Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Πρώτη σχετική τομή αποτελεί η αναδιάρθρωση της ύλης ανά μάθημα και η συνολική αναδιάρθρωση του σχολικού προγράμματος σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης (π.χ. αποκατάσταση αφηγηματικότητας κι εμβάθυνσης στο μάθημα της ιστορίας, τοπική ιστορία με εγκεκριμένα προγράμματα, ενιαία αντιμετώπιση φυσικών επιστημών στο γυμνάσιο, γλώσσα-μαθηματικά-ιστορία-φυσικός κόσμος- γεωγραφία-ανθρώπινο σώμα-καλλιτεχνική έκφραση-άθληση στο δημοτικό, νέα αντίληψη στη διδασκαλία αρχαίας και νέας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας, σταθερή ζώνη πολιτισμού με έμφαση στο βιβλίο, τον κινηματογράφο, το θέατρο, τη μουσική, τα εικαστικά, και το χορό). Η αναδιάρθωση ύλης και σχολικού προγράμματος αποσκοπεί στην εδραίωση μιας αντίληψης ενότητας θεωρίας και πράξης.

Σχετική είναι και η πρόβλεψη για τη θεσμοθέτηση ενιαίου βιβλίου στα βασικά μαθήματα ανά βαθμίδα εκπαίδευσης με διδακτική ροή τριετίας, καθώς και η πρόβλεψη για παροχή υποδειγμάτων εργασιών με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση, την ομαλή εξέλιξη της ύλης, αλλά και την προώθηση της αγάπης για το βιβλίο. Στο πλαίσιο αυτό τοποθετείται και η πρόβλεψη για την ταύτιση διδακτέας-εξεταστέας ύλης με τα περιεχόμεν του βιβλίου.

Στο πεδίο των ξένων γλωσσών αποσκοπούμε στη λήψη κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 σε δύο ξένες γλώσσες από το δημόσιο σχολείο. Το σχετικό πρόγραμμα θα διαρκεί από τη Δ ́ Δημοτικού έως την Α ́Λυκείου. Σχετικά προγραμματίζουμε τις απαραίτητες αλλαγές στο σχολικό ωρολόγιο πρόγραμμα (3 ώρες/βδομάδα/γλώσσα) σε συνδυασμό με την αναδιάρθρωση της ύλης και την εισαγωγή νέων εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων.

Βασική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ που πρέπει να υλοποιηθεί είναι η σταδιακή επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης – αρχικά έως την Α ́Λυκείου, και τελικά ως το τέλος της δευτεροβάθμια εκπαίδευσης, που θα καταλήγει σε Απολυτήριο Λυκείου πιστοποιημένο και αναγνωρισμένο στο εξωτερικό.

Σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς και το σχολικό έργο, οι άξονες του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβάνουν:

- Τη διαρκή επιμόρφωση εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα, με συντονιστή σε κάθε σχολείο, οποίος θα εντοπίζει σχετικές ανάγκες, θα οργανώνει την επιμόρφωση και την αντιμετώπιση αδυναμιών. Ο σχολικός σύμβουλος θα κάνει δειγματική διδασκαλία, με ταυτόχρονη γενικότερη αλλαγή του ρόλου των σχολικών συμβούλων.

- Τη δημιουργία νέου χάρτη αναθέσεων ανά ειδικότητα, καθώς και την ενιαιοποίηση ειδικοτήτων όπου κρίνεται απαραίτητο. Απαραίτητη τομή σχετικά είναι η θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων για την ανάθεση με βάση μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο.

- Τη διαρκή αποτίμηση σχολικού έργου. Η σχολική μονάδα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ζωντανό κύτταρο της τοπικής κοινωνίας, με ανάληψη πρωτοβουλιών και την εμπλοκή σε δραστηριότητες, σε συνεργασία με γονείς και κοινωνικούς φορείς.

Πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι η ανάγκη για τη θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ. Προτείνουμε το συνδυασμό πανελλαδικών εξετάσεων για σχολές υψηλής ζήτησης και μεγάλων αστικών κέντρων με την πρόσβαση χωρίς εξετάσεις σε σχολές χαμηλής ζήτησης και χαμηλής βάσης. Ταυτόχρονα αποσκοπούμε στη δημιουργία κινήτρων για τη σύνδεση σχολής και τοπικής κοινωνίας, και στον προσανατολισμό της εκπαιδευτικής κοινότητας προς αυτή την κατεύθυνση.

Αναμόρφωση καλλιτεχνικής παιδείας απαιτείται σε όλες τις βαθμίδες. Στο πρόγραμμα του Λυκείου πρέπει να θεσμοθετηθεί πρόβλεψη μιας καλλιτεχνικής κατεύθυνσης (θέατρο, κινηματογράφος, χορός, μουσική) ή κατάλληλη ένταξη αυτών των προτιμήσεων στο πρόγραμμα του Λυκείου. Παράλληλα πρέπει να δημιουργηθούν Σχολές ΑΕΙ για καλλιτέχνες, αφού αυτή τη στιγμή υπάρχει Σχολή ΑΕΙ μόνο στα εικαστικά.

Τέλος, σε ό,τι αφορά την ειδική αγωγή, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει ένα ειδικό σχολείο ανά διεύθυνση εκπαίδευσης ή σαφείς σχετικές δομές ενταγμένες σε κάθε σχολείο.

Διοίκηση

Το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να είναι αρωγός στην εκπαιδευτική διαδικασία. Προς το σκοπό αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ προσανατολίζεται στη δημιουργία οργανογράμματος στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και στις περιφερειακές διευθύνσεις με στόχο τη σωστή αξιοποίηση του προσωπικού και τον εκσυγχρονισμό της διοίκησης. Σχετικά προβλέπεται επίσης η δημιουργία ενιαίας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων (με ενσωμάτωση myschool, edatacenter, ΟΠΣ) για τη σωστή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Για τους εποπτευόμενους φορείς, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει επανεξέταση του χάρτη των σχετικών φορέων, καθώς και τον εξορθολογισμό και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας τους.
Απώτερος σκοπός αυτών των μεταρρυθμίσεων είναι η επιτελική λειτουργία των υπηρεσιών, η καλύτερη εξυπηρέτηση κοινού καθώς και η μείωση αποσπάσεων.

Τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση

Κεντρικός άξονας του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ για την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση είναι η διαμόρφωση ενός ενιαίου σχετικού πλαισίου με άμεσες δράσεις την κατάργηση των ΣΕΚ και την ένταξη των προγραμμάτων τους στις δομές των ΙΕΚ, την ενίσχυση των ΕΠΑΛ στην κατεύθυνση δημιουργίας του Ενιαίου Λυκείου Θεωρίας και Πράξης, την προώθηση του θεσμού της μαθητείας/διττής εκπαίδευσης σε όλο το εύρος της επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ, νυν ΕΠΑΣ, μεταλυκειακό έτος μαθητείας των ΕΠΑΛ) και τέλος την πιστοποίηση και το διαρκή έλεγχος των επιχειρήσεων και την εκπαίδευση των εκπαιδευτών, ώστε να διασφαλίζεται ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας της μαθητείας.

Ανώτατη εκπαίδευση και έρευνα

Κεντρική θέση στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ έχει ο στόχος της διαμόρφωσης Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας. Προς το σκοπό αυτό:

- Άμεση προταιρεότητα του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει η κατάργηση των νόμων 4009/2011 και 4076/2012, με άμεσα μέτρα μεταβατικού χαρακτήρα και διευρυμένο διάλογο με τους ανθρώπους της επιστήμης και της εκπαίδευσης, τους εργαζόμενους στα Πανεπιστήμια και στα ΑΤΕΙ, τους φοιτητές και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για μια συνολική και ουσιαστική αναδιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης.

- Απαιτείται αναβάθμιση των ΑΤΕΙ και των Δημοσίων Ερευνητικών Κέντρων.

- Απαιτείται αναδιαμόρφωση των Δημόσιων Ερευνητικών Κέντρων σε οργανική σύνδεση με τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και με στόχο τη
συμβολή στην παραγωγική ανασυγκρότηση.

- Οργανώνεται η στήριξη της βασικής έρευνας, με ενίσχυση των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, απώτερος στόχος της οποίας είναι να καταστεί η χώρα διεθνής πόλος στις ανθρωπιστικές επιστήμες.

- Προβλέπεται η αποκατάσταση της δημοκρατικής, συλλογικής λειτουργίας της ακαδημαϊκής κοινότητας, μέσω της αποκατάσταση των Τμημάτων και των Τομέων ως κυττάρων της ακαδημαϊκής ζωής και της θεσμοθέτησης Διευρυμένων και διαφανών εκλεκτορικών σωμάτων για την εκλογή μελών ΔΕΠ.

- Απαιτείται αναδιαμόρφωση των πανεπιστημιακών σπουδών με άρση του εξετασιοκεντρικού προσανατολισμού και πρόβλεψη για δυνατότητα επιλογής κύριας και δευτερεύουσας ειδικότητας (major-minor).

- Ο ΣΥΡΙΖΑ προγραμματίζει ενίσχυση των φοιτητικών εστιών με στόχο την κάλυψη των αναγκών τουλάχιστον των πρωτοετών φοιτητών.

- Απαραίτητη τέλος θεωρείται η ολοκλήρωση του έργου του ΣΥΡΙΖΑ με σκοπό την εξάλειψη των παθογενειών και τη μείωση του κόστους στο σύστημα διανομής πανεπιστημιακών συγγραμμάτων.

 

Ετικέτες: 
ΣΥΡΙΖΑ

Σχόλια (23)

 
ΒΑΣΙΛΗΣ
22 Σεπ 2015 09:46

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΆΡΧΕΙ Η ΠΑΓΙΑ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΠΙΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΑΣΗΣ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΕΠΕΙΔΗ ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΑ ΜΕΣΑΙΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17 ΓΙΑΤΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΟΥΕΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ. 22-9-2015

 
Γιάννης
05 Σεπ 2015 09:35

Τελικά αποδεικνύεται ότι όχι όραμα για την Παιδεία δεν είχαν Κουράκης, Μπαλτάς ,όχι διαχείριση των προβλημάτων δεν ήταν ικανοί να κάνουν, αλλά ούτε κάθισαν να ενημερωθούν πραγματικά για το τι παρέλαβαν. "Κόλλησαν" στα Πειραματικά και την αριστεία, στην εκλογή Διευθυντών, στην επιλογή Περιφερειακών Διευθυντών και τώρα στον ΦΠΑ για την ιδιωτική εκπαίδευση - αυτοί που κυρίως θα έπρεπε να σκέφτονται την αναβάθμιση της δημόσιας - και τώρα μας λένε γενικότητες και αρλούμπες. Κρίμα...

 
dreamer
01 Σεπ 2015 12:04

Το δούλεμα του αιώνα. Μακράν το χειρότερο πρόγραμμα, μακράν το χειρότερο δίδυμο που πέρασε από το υπουργείο παιδείας. Ας ανοίξουμε όλοι τα μάτια μας να αποφασίσουμε ανάλογα εάν θα τους ξανα-εμπιστευτούμε και πολύ περισσότερο εάν θα τους ξανα-ανεχτούμε

 
LIA
31 Αυγ 2015 19:31

Είναι αλήθεια τόσο ικανοποιημένοι για τον τρόπο επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων που το έχουν συμπεριλάβει στο πρόγραμμά τους; Διέλυσαν τα σχολεία ,πίκραναν ανθρώπους, καθιέρωσαν συναλλαγές και αναγκαστική εκπλήρωση προεκλογικών υποσχέσεων σε βάρος της ορθής λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Με ποια κριτήρια ψήφισαν οι συνάδελφοι; Πόσοι έλαβαν υπόψη τα κριτήρια του Υπουργείου; Απλά ψηφίστηκε ο <δικός τους άνθρωπος> και σίγουρα μέλος του συλλόγου Λυπάμαι, λυπάμαι και μετανιώνω που κάποτε τους πίστεψα και τους στήριξα....

 
Κώστας
31 Αυγ 2015 19:18

Το "νέο" πρόγραμμα "τετραετίας" του Σύριζα για την παιδεία:
1. Δηλαδή είχατε "παλιό", δοκιμάστηκε, απέτυχε και φτιάξατε "νέο"; (Αύριο 1/9 θα μετράμε κενά στα σχολεία. Οι αποσπάσεις σε φορείς μια χαρά, όπως και οι προηγούμενοι: ίδιοι και απαράλλακτοι.
2. Της "τετραετίας"; Σας ψηφίσαμε και το βάλατε στα πόδια,αφού μας φορτώσατε με ένα ακόμη -αριστερό- μνημόνιο. Γιατί να σας εμπιστευτούμε ξανά;

 
Μανωλης Ξακουστος
31 Αυγ 2015 17:49

Τι να πουμε παραπανω , τα εχουν πει ολοι οι παραπανω... Ενα εχω να πω τι δηλωσε ο Κουρακης μπροστα σε μια ομαδα ατομων... "εαν βρω τροπο να παρακαψω αποφαση του ΣτΕ θα το κανω"..αυτο τα λεει ολα. Πρεπει να κατσουν να διαβασουν το συνταγμα, γιατι καπου ερχονται αντιθετοι μαζι του και δεν εχουμε χρονο για δικαστηρια.

 
Εργολαβικός υπάλληλος
31 Αυγ 2015 17:39

Ο ΣΥΡΙΖΑ (και φαντάζομαι όλα τα υπόλοιπα κόμματα θα σπεύσουν και αυτά) υπόσχεται "διευρυμένο διάλογο με τους εργαζόμενους στα Πανεπιστήμια και στα ΑΤΕΙ". Όμως, υπάρχουν πάρα πολλοί που εργαζόμαστε στα ΑΕΙ χωρίς να είμαστε πουθενά επίσημα καταχωρημένοι ως "εργαζόμενοι των ΑΕΙ": εργολαβικοί διοικητικοί υπάλληλοι, εργολαβικοί καθαριστές, εργολαβικοί φύλακες, εργολαβικοί τεχνικοί και αμέτρητοι υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων που πληρώνονται από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας.

Ο πολύς κόσμος δεν γνωρίζει ότι υπάρχουμε (βλέπετε, ο συνδικαλισμός δεν συμφέρει στον κλάδο μας), οι Διοικήσεις των πανεπιστημίων αντιμετωπίζουν το καθεστώς της εργολαβίας ως ένα αναγκαίο κακό, και όμως όλοι μας συνεχίζουμε να υπηρετούμε τα ΑΕΙ ικανοποιώντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες, με μόνιμη εργασιακή ανασφάλεια και μισθό πολύ μικρότερο από το μισό ενός (μόνιμου) υπαλλήλου. Το γνωρίζετε ότι υπάρχουμε, και ότι χωρίς εμάς δεν είναι δυνατό να λειτουργήσει κάν η τριτοβάθμια εκπαίδευση; Θα κάνει κάποτε διάλογο κανείς και με μάς;

 
Πρόγραμμα
31 Αυγ 2015 15:50

Προφανώς η υποβάθμιση της Πληροφορικής συνεχίζεται, διότι η σχετική λέξη έφυγε από το (ας πούμε) πρόγραμμα παιδείας του συριζα τον Ιανουάριο 2015.
Το νεφελώδες και μη υλοποιήσιμο ενιαίο λύκειο θεωρίας και πράξης έμεινε.

Παρότι το πρόγραμμα αυτό δε θα εφαρμοστεί έτσι κι αλλιώς, δείχνει το ενδιαφέρον του κόμματος αυτού (και των τομεαρχών) για το μέλλον και τα παιδιά μας

 
Π.Τ.
31 Αυγ 2015 15:37

Κάπου κυκλοφορεί και μισή σελίδα με τα πεπραγμένα, είναι το ίδιο διασκεδαστική με τα παραπάνω.

Πιθανότατα οι συντάκτες του κειμένου ξέρουν από τεαπη αλλά από δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν.... και είναι λογικό όταν αφενός δεν ξέρεις την εκπαίδευση και αφετέρου θες να ικανοποιήσεις συντεχνιακά αιτήματα. Κρίμα.....

 
Μαρία
31 Αυγ 2015 15:34

@ΣΠΥΡΙΔΩΝ 31 Αυγ 2015 12:44
Συμφωνώ με τον προλαλήσαντα. Σέβονται τόσο το Σύνταγμα που στις 13 Νοεμβρίου που εκδικάζεται η προσφυγή στο ΣΤΕ για τον νόμο σχετικά με την επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης θα κριθεί Αντισυνταγματικός και θα αναγκασθούν να επαναφέρουν πίσω όσους δεν έγιναν διευθυντές και να τον τροποοιήσουν !!!.
Νομίζουν πως κάνουν συνελεύσεις στα πανεπιστήμια και παίρνουν αποφάσεις στα 15μελή των σχολείων.
Πρώτη φορά αριστερά (ΣΥΡΙΖΑ) και η τελευταία.

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
31 Αυγ 2015 13:16

@paris
Έχεις απόλυτο δίκιο. Οι άνθρωποι ΔΕΝ θέλουν να αποδεχθούν ότιαπό το νόμο 3549/07 όταν λέμε ΑΕΙ εννοούμε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι.
Δυστυχώς τα όρια της εμπάθειας έχουν ξεπεραστεί εδώ και καιρό. Εδώ μιλάμε για καθαρό ρατσισμό, όσο βαριά και να ακούγεται σε κάποιους η λέξη.

 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
31 Αυγ 2015 12:44

Φίλοι εάν κάποιος διαβάσει προσεκτικά το πρόγραμμα του Σύριζα για τη παιδεία θα δει ότι οι άνθρωποι αυτοί δε γνωρίζουν ούτε τις αρχές του Συντάγματος ούτε τις αρχές του δημοσιουπαλληλικού κώδικα αλλά επίσης δε λαμβάνουν υπόψη τους ότι πρέπει να κάνουν την επαναθεώρηση του νόμου σχετικά με την επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης κατά το 3ο Μνημόνιο. Δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί δε γνωρίζουν προς τα που θέλουν να πάνε το καράβι και τι θέλουν να επιτύχουν δε κατάλαβαν ότι ο λαϊκισμός θα τους οδηγήσει στο 3% άλλωστε από τα πράγματα φαίνεται ότι εκεί είναι η θέση τους. Νομίζουν οι Κύριοι ότι είναι πρόεδροι δεκαπενταμελούς και κάνουν ότι θέλουν για ένα πράγμα στεναχωριέμαι ότι τους πίστευσα τους ψήφισα και τους έδειξα συνεχώς ανοχή, δε πάει όμως άλλο πρώτη και τελευταία αριστερά όπως λένε ότι είναι αριστεροί, οι Κύριοι δεν έχουν καμμιά σχέση με την αριστερά , δεν ενδιαφέρονται να φτιάξουν πυλώνες δημοκρατίας για την ανάπτυξη της δημόσιας διοίκησης και γενικότερα του κράτους αλλά το πως θα εδραιωθούν στις καρέκλες.
Η επιλογή των στελεχών με μυστική ψήφο διδασκόντων αναδεικνύει στη μέγιστη σκέψη το λαϊκισμό, τη συναλλαγή σε βάρος των γονέων και των μαθητών η πολιτεία απέχει στην επιλογή των στελεχών και εδώ φαίνεται η Κύβερνηση Σύριζα νίβει τα χέρια της ωσ προς την επιλογή τ ων στελεχών όπως κάνει πάντοτε σε όλα τα θέματα. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η συνέντευξη πάσχει ωραία πρέπει η Πολιτεία να βρει πυλώνα δημοκρατίας ώστε η συνέντευξη να είναι εποικοδομητική και εγώ μπορεί να είμαι στεναχωρημένος με τη λειτουργία της συνέντευξης όπως γίνεται αλλά είμαι της άποψης ότι πρέπει να υπάρχει γιατί πρέπει να αναδεικνύεται η αντικειμενικότητα και η διαφάνεια . Ο Διευθυντής ΕΊΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΌΡΓΑΝΟ ΚΑΙ ΌΧΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΌ ΌΡΓΑΝΟ. φανταστείται τι προβλήματα θα παρουσιαστούν εαν η βαθμολογική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών να γίνεται μέσα από μυστική αξιολόγηση των ιθυνόντων ,Διευθυντών τους κλπ και τι στναλλαγές θα αναδειχθούν ας ελπίσω να μη δω τέτοιες καταστάσεις ώστε ότι έχει απομείνει να καταστραφεί τελείως.

 
Mark
31 Αυγ 2015 12:41

Ερώτηση : Επειδή γίνεται αναφορά στο κείμενο στα ΑΕΙ-ΤΕΙ αυτοί που συνέταξαν την πρόταση ερωτούνται ποια είναι τα ΑΕΙ και ποιά τα ΤΕΙ ;
Εαν τα ΑΕΙ περιλαμβάνουν τα ΤΕΙ τότε γιατί γίνεται ρατσιστικός διαχωρισμός των φοιτητών, που μας χαρακτηρίζει καθώς φένεται ως Εθνος.
Κατόπιν αυτού θέλουμε να προοδευσουμε και να πάμε εμπρός.Αυτό όμως δεν θα γίνει ποτέ εαν δεν ξεπλύνουμε πρωτίστως στην ζηλοτυπία και την αναξιοπιστία που έχουμε μέσα μας ως λαός.

 
Mary
31 Αυγ 2015 12:17

Απόλυτα αληθή και σωστά όσα λέει ο/η www παραπάνω. Διέλυσαν τα σχολειά με μια εκδικητική μανία πρωτοφανή, στοχοποίησαν ανθρώπους, σπίλωσαν υπολήψεις για το απολύτως μικροκομματικό τους συμφέρον. Πίκρα και δηλητήριο αφήνουν. Περισσότερα ψέματα δεν έχω ακούσει στη ζωή μου. Τώρα που ακούω για το πρόγραμμά τους, της επόμενης τετραετίας, μειδιώ...Μέσα στα αναλυτικά προγράμματα πρέπει να βάλουν και το μάθημα Πρόβες Εκλογών καθώς αν εξακολουθήσουν να είναι οι ίδιοι- να μη μας το χρωστά ο θεός- εκλογές και άλλο τίποτα θα έχουμε συνέχεια. Δεν έχω δει άλλη πολιτική ηγεσία μέχρι τώρα να μάχεται με τέτοιο μένος τους άξιους.

 
geo
31 Αυγ 2015 11:58

Καλα, καλα... Ουτε τους νεους Διευθυντες Εκπαιδευσης δεν καταφερατε να αναδειξετε, θα γινουν ολα τα υπολοιπα... Οι Σ.Συμβουλοι λεει θα κανουν δειγματικες διδασκαλιες...Μα, οποιος θελει, ακομα και τωρα, μπορει να το κανει, κατι καινουριο ειναι αυτο; Ενδοσχολικη επιμορφωση των εκπαιδευτικων: Προβλεπεται εδω και χρονια, καινουριο ειναι κι αυτο; Δωσε εκπαιδευτικες αδειες για ερευνα, σε μεταπτυχιακα και διδακτορικα, δωσε κινητρα για επιμορφωση, βαλε την αξιολογηση σε ολες τις εκπαιδευτικες δομες και βαθμιδες, που μου εχεις ως τωρα μοναδικη αξιολογηση τους εκπαιδευτικους των σχολειων να μαυριζουν τους διευθυντες τους, δωσε χωρο σε ολα αυτα που επαγγελεσαι παραπανω, μειωνοντας γενναια γλωσσα, μαθηματικα, μεσω της πραγματοποιησης της διδασκαλιας τους με την εφαρμογη της διαθεματικοτητας. Κανε καμια τομη ρε γαμωτο (μην το κοψετε, το ειπε και ο Τσιπρας), αφηστε τα μεγαλα λογια.

 
Χαρης
31 Αυγ 2015 11:54

Διαλυσατε το δημοσιο σχολειο, αφου το αφησατε με χιλιαδες κενα , λεγοντας ψεματα οτι δεν υπαρχουν και οτι ειναι λιγοτερα απο περυσι(!!!!).εχετε το θρασος να παρουσιαζετε νεο προγραμμα? Μα ειναι τοσο προσφατο το εργο σας που θα σας στοιχειωνει για πολυ καιρο. Αποδειχτηκατε οι ανικανωτεροι ολων. Απολογηθειτε για το οτι πολλα σχολεια δεν θα ανοιξουν στις 11 Σεπτ. δεν εχει ξανασυμβει αυτο και δεν λετε κουβεντα. Ουτε ποσους αναπληρωτες εχετε εξασφαλισει δεν ξερατε σε προσφατη συνεντευξη σας.
Στελνετε στην ανεργεια 6000-7000 αναπληρωτες που δουλεψαν περυσι τη στιγμη που τα κενα ειναι χιλιαδες, εξαιτιας της ανικανοτητας σας να βρειτε πιστωσεις Κρατικου, τετοιο θρασος πια?

 
Α.Π.
31 Αυγ 2015 11:39

Ώδινεν όρος και έτεκεν μυν!!!! Πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ και πάσης Ελλάδος αμα λάχει ναούμε.

 
WWW
31 Αυγ 2015 11:29

Για μία ακόμη φορά φαίνεται πόσο άσχετοι με την παιδεία είναι οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ. Αφού έδωσαν παντού υποσχέσεις ανεκπλήρωτες χρησιμοποιώντας έναν ξύλινο "αριστερό" λόγο, αφού διέλυσαν τα σχολεία χωρίζοντας συλλόγους διδασκόντων για την ψηφοφορία Δ/ντών και Υποδιευθυντών, αφού έθεσαν στο περιθώριο ανθρώπους αξιόλογους κάνοντας λυσσαλέο πόλεμο για να βγει ο δικός τους, ώστε στη συνέχεια να ψηφίσει το δικό τους διευθυντή εκπαίδευσης (αυτό ζήταγαν με τη μικροκομματική τακτική τους), αφού απαξίωσαν την αριστεία θεωρούν ότι σημαντικά πράγματα για το σχολείο είναι ο ....χορός και η ....μουσική.

 
paris
31 Αυγ 2015 11:26

@ΔΗΜΗΤΡΗΣ
και μάλιστα αναφέρουν τον αδόκιμο όρο ''ΑΤΕΙ''. Υπάρχουν ΑΤΕΙ; Το μόνο ΑΤΕΙ στην Ελλάδα είναι το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ θεσσαλονίκης...φτάνουν στα όρια της εμπάθειας για τα ανώτατα ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα (ΤΕΙ), νισάφι πια

 
διορισμοι;;;
31 Αυγ 2015 10:50

για διορισμούς ούτε λόγος..........

 
Κώστας
31 Αυγ 2015 10:26

Όλα τα καλά τα είχε το Λύκειο , τα θέατρα και οι χοροί του έλειπαν !!! Έλεος πια !!!
Κύριε Κουράκη δικιά σας είναι η ιδέα? Πιστεύετε ότι εκεί είναι το πρόβλημα ?
Δηλαδή ας κάνει ο Φυσικός βιολογία και ο πληροφορικός μαθηματικά ,ο καθηγητής ξένης γλώσσας νέα κλπ...Αλλά το Θέμα είναι οι Χοροί !!!
Καμία κουβέντα για ωράριο -συγχωνεύσεις -προσλήψεις και άλλα θέματα φωτιά !
Ε ρε που μπλέξαμε...από το μία άσχετοι κι απ`την άλλη ΜεΪμάρ ,άντε να δούμε που θα βγει.

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
31 Αυγ 2015 10:13

Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να κάνει τον διαχωρισμό ΑΕΙ και ΤΕΙ. Προσωπικά δεν περίμενα και κάτι καλύτερο, δεδομένου (από όσο γνωρίζω) ένα μεγάλο κομμάτι των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που αποτελούν τον τομέα παιδείας του, είναι διπλωματούχοι μηχανικοί.
Και όσοι με την “αναβάθμιση των ΑΤΕΙ” μπορεί να φαντάζονται ότι θα λυθεί μια σειρά από προβλήματα που ταλαιπωρούν τα ιδρύματα και κυρίως τους πτυχιούχους τους, ας κρατήσουν μικρό καλάθι.
Τα όσα είχε πει ο γραμματέας του υπουργείου παιδείας για κλείσιμο των ΤΕΙ δεν ήταν τυχαία, άσχετα να προσπάθησε να ανασκευάσει. Η ιδέα αυτή ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ να υπάρχει.
Ένα από τα προβλήματα που συναντά είναι τι θα γίνει με όλους αυτούς τους αποφοίτους λυκείου που επιλέγουν να σπουδάσουν σε κάποιο Τμήμα ΤΕΙ.
Αυτά για την ώρα...

 
ο συριζα ειναι αντιθετος στα συμφεροντα των ιεκ
31 Αυγ 2015 10:03

Για αλλη μια φορά ζούμε το ίδιο παραμυθι. Το πρόγραμμα του συριζα μιλαει για ΙΕΚ και ΣΕΚ στην ιδια γραμμή και αυτή θα είναι η συνεισφορά του σε σχολές χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα, χωρίς ακαδημαικό περίγραμμα, χωρίς μέλλον των σπουδαστών.
Προτείνω την πλήρη απαλλαγή απο τους συνεχιστές του σαμαρα.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ