Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

ΟΛΜΕ: Επείγοντα προβλήματα της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Δημοσίευση: 26/09/2015
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ απέστειλε προ το νέο υπουργό Παιδείας Ν. Φίλη το ακόλουθο υπόμνημα για τα    επείγοντα προβλήματα που απασχολούν την  Τεχνική  Επαγγελματική  Εκπαίδευση καθώς και τις προτάσεις μας  για την άμεση επίλυσή τους:

Α)  Εγγραφές όσων μαθητών Γ΄ τάξης ΕΠΑΛ απορρίφθηκαν κατά το σχ. έτος 2014-5 για το φετινό σχ. έτος 2015-6:

Με βάση την υπουργική απόφαση Δ4/78213/18-5-2015 – σύμφωνα με την οποία οι απορριπτόμενοι μαθητές της Γ΄ τάξης των ΕΠΑΛ εγγράφονται στην Γ΄ τάξη ΕΠΑΛ στην ίδια ειδικότητα και τομέα - και σύμφωνα με την ερμηνεία που δίνουν πολλοί Διευθυντές ΕΠΑΛ αλλά και Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, παρατηρείται το φαινόμενο να ζητάνε από τους μαθητές που απορρίφθηκαν κατά το σχολικό έτος 2014-15 από την Γ΄ τάξη του ΕΠΑΛ ή να εγγράφονται στην Β΄ τάξη ΕΠΑΛ ή να μην εγγράφονται καθόλου για το σχολικό έτος 2015-16, με το αιτιολογικό ότι αυτές οι ειδικότητες και τομείς έχουν αλλάξει ονομασία με την εφαρμογή από φέτος του νόμου 4186/13 για την Γ΄ τάξη. Είναι προφανές ότι αυτό συμβαίνει επειδή το Υπουργείο δεν έκανε την αντιστοίχιση των νέων και παλιών τομέων και ειδικοτήτων, ενώ στην ουσία σε μεγάλο βαθμό πρόκειται για ίδια προγράμματα σπουδών.
Ζητάμε: 1) να γίνει αυτή η αντιστοίχιση και 2) να επιτραπεί άμεσα η εγγραφή των μαθητών αυτών στην Γ΄ τάξη όπως είναι το προφανές.

Β) Για τους απόφοιτους της Γ τάξης των ΕΠΑΛ μιας ειδικότητας, που επιθυμούν να επανεγγραφούν και να παρακολουθήσουν άλλη ειδικότητα του ίδιου τομέα και εφόσον υπάρχουν κοινά ωρολόγια προγράμματα για τις ειδικότητες του ίδιου τομέα στη Β΄ τάξη (π.χ. μηχανολογικός τομέας), να δίνεται η δυνατότητα εγγραφής στη Γ τάξη του ΕΠΑΛ και όχι στη Β, που ισχύει σήμερα. Κατ αντιστοιχία μαθητές απόφοιτοι της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ πρέπει να εγγράφονται στη Γ΄ και όχι στην Β΄ τάξη.

Γ) Σχετικά με το νέο κανονισμό (Υ.Α. με Αρ. Πρωτ. 95978/Δ4/17-06-2015) των ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (ΕΚ):

Λαμβάνοντας υπόψη όσα προβλέπονται :
1)    στο Άρθρο 12 παρ. 5 « Οι Διευθυντές και Υπ/ντές των ΕΠΑΛ δεν διατίθενται στα Ε.Κ. για την κάλυψη μέρους ή ολόκληρου του διδακτικού τους ωραρίου»
2)    στο Άρθρο 12 παρ.9 « Οι Διευθυντές, ο Υπ/ντής , οι υπεύθυνοι τομέα και οι υπεύθυνοι εργαστηρίου, …. Συμπληρώνουν κατά προτεραιότητα το υποχρεωτικό τους ωράριο στο Ε.Κ. και δεν διδάσκουν θεωρητικά μαθήματα στα ΕΠΑΛ»,

 κατά την εκτίμησή μας υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δημιουργηθούν προβλήματα τόσο στη σωστή διαχείριση προσωπικού και ωρολογίου προγράμματος – κατανομής μαθημάτων και ωρών και διάθεσης του προσωπικού- όσο και στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης καθώς  δεν λαμβάνονται υπόψη σημαντικές οδηγίες διδασκαλίας που αφορούν τα μικτά μαθήματα. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά  ότι σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου και των σχολικών συμβούλων - «Δεν πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός θεωρίας και πράξης. Για αυτό το λόγο, θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια ώστε η θεωρία και το εργαστήριο στο ίδιο μάθημα να διδάσκεται από τον ίδιο εκπαιδευτικό.»

Σχετικά με αυτά προτείνουμε,
για περιπτώσεις ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚ και ΕΠΑΛ και μόνο για τα ΜΙΚΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ,
 να υπάρξει οδηγία του ΥΠΟΠΑΙΘ που να δίνει τη δυνατότητα στα στελέχη των ΕΚ και ΕΠΑΛ να διδάσκουν και το θεωρητικό και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων.  Αυτό προφανώς ισχύει και για όλους τους συναδέλφους αυτών των σχολικών μονάδων.
Το ίδιο να ισχύσει και για όσα εργαστήρια είναι χωροθετημένα στα κτίρια των ΕΠΑΛ - και τα ΕΚ έχουν την πλήρη διοικητική και λειτουργική ευθύνη τους- ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία τους και μην εξαναγκάζονται οι μαθητές σε μετακίνηση.

Δ) Δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί η εξεταστέα ύλη στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα – αλλά ούτε και στα υπόλοιπα – της Γ΄ τάξης των ΕΠΑΛ.

Να προσδιοριστεί άμεσα η εξεταστέα ύλη και να σταλούν κατόπιν και οι οδηγίες διδασκαλίας σε όλα τα μαθήματα. Είναι προφανές ότι το πρόβλημα αναλυτικών προγραμμάτων, απουσίας βιβλίων και προσδιορισμού της ύλης υποβαθμίζει περαιτέρω τον χώρο της ΤΕΕ.
Επισημάναμε ήδη στο προηγούμενο υπόμνημά μας την ανάγκη να διατεθούν στις σχολικές μονάδες της Τ.Ε.Ε. αμέσως όλα τα βιβλία ειδικότητας και γενικής παιδείας που λείπουν.

Ε) Από φέτος στην ΤΕΕ απαιτήθηκε από τους μαθητές της να αγοράζουν βιβλία Αγγλικών (γενικής παιδείας και ειδικοτήτων). Αυτό αποτελεί ένα ακόμα πρόβλημα για μαθητές που κυρίως προέρχονται από τα λαϊκά στρώματα. Το ίδιο ισχύει και για τους μαθητές των ΓΕΛ.

Ζητάμε άμεσα από το Υπουργείο να φροντίσει για την δωρεάν διανομή τους.

ΣΤ) Να επαναλειτουργήσουν όλοι οι τομείς και ειδικότητες που καταργήθηκαν με τους ίδιους όρους στα ίδια σχολεία.

Ετικέτες: 
ΟΛΜΕ

Σχόλια (5)

 
Than Georgkls
26 Σεπ 2015 10:24

Να μην γνωρίζει το υπουργείο το κατακλαβαίνω , αλλά και η ΟΛΜΕ;
Δεν θέλω να πιστέψω αυτό που από πολλούς λέγεται, ότι ο συνδικαλιστικός μας φορέας αγνοεί τα θέματα της τεχνικής εκπαίδευσης, αλλά .....με κάτι τέτοια υπομνήματα;
Να σας πληροφορήσω λοιπόν ότι αν οι διευθυντές αρνήθηκαν την εγγραφή κατά το σχ. έτος 2015-2016 στη Γ τάξη μαθητών με ανεπαρκή φοίτηση στη Γ τάξη του σχ. έτους 2014-2015, αυτό έγινε μετά το υπ' αριθμ. 144338/Δ4/15-09-2015 έγγραφο του τμήματος Β - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ του ΥΠΟΠΑΙΘ, με το οποίο ορίζεται ότι: "... στη Γ τάξη ΕΠΑΛ εγγράφονται ΜΟΝΟ οι προαχθέντες από τη Β τάξη ΕΠΑΛ στη ίδια ειδικότητα, δηλαδή όποιοι κατά τη σχολική χρονιά 2014-15 φοίτησαν στη Β τάξη ΕΠΑΛ στην ίδια ειδικότητα
Ζητούν ΥΑ αντιστοίχισης Ομάδων Προσανατολισμού, Τομέων και Ειδικοτήτων όταν αυτή υπάρχει από 18-08-2014.
Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι ένα διορθωτικό έγγραφο από το παραπάνω τμήμα του υπουργείου ώστε να αποφορτιστούν οι μαθητές μας.

 
επαλ
26 Σεπ 2015 12:59

Δυστυχως μια ζωη η τεχνικη εκπαιδευση και τα παιδια της, ειναι στη β' κατηγορια και αυτο γιατι λειπουν οι καταλληλοι στο υπουργειο.
26 Σεπτεμβρη και οι υποψηφιοι της γ' επαλ δεν γνωριζουν την υλη. Ελλας το μεγαλειο σου.

 
ΧΡΗΣΤΟΣ
26 Σεπ 2015 16:20

Κάθε χρόνο κάτι... θα βρουν τα σαΐνια του υπουργείου για να φέρουν αναστάτωση στην ήδη πολύπαθη φοίτηση των μαθητών στα ΕΠΑΛ.
Οι απόφοιτοι μαθητές των ΓΕΛ να παρακολουθούν μαθήματα γενικής παιδείας - οι μαθητές κάτω των 16 ετών δεν γράφονται στα εσπερινά ΕΠΑΛ - και τώρα οι μαθητές της γ τάξης ΕΠΑΛ που απορρίφθηκαν δεν έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν την ίδια τάξη. Ως πότε τα παιδιά αυτά θα θεωρούνται ενός κατώτερου θεού; Πότε θα ασχοληθούν σοβαρά με την επαγγελματική εκπαίδευση;

 
Γιώργος Σ
27 Σεπ 2015 00:48

Να δοθεί ξανά η δυνατότητα στους αποφοίτους ΕΠΑΛ , να διαγωνίζονται με τους αποφοίτους ΓΕΛ για οποιαδήποτε θέση ΑΕΙ και ΤΕΙ, όπως ίσχυε μέχρι τώρα! Δηλαδή , να λειτουργήσει ξανά η ομάδα Β για την Γ τάξη Ημερησίων και Δ τάξη Εσπερινών ΕΠΑΛ!

 
teos
27 Σεπ 2015 23:19

Η ΟΛΜΕ τελικά ανησυχεί μόνο για τα ΕΠΑΛ! Όλα τα άλλα από τότε που εκλέχτηκε ο σύριζα δουλεύουν ρολόι!!!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ