Placeholder

ΜΑΘΗΤΕΣ

Πτυχιακές εξετάσεις παραπεμπομένων μαθητών Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)

Δημοσίευση: 29/09/2015
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Παιδείας (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ):

Α. Οι εξετάσεις των παραπεμπομένων μαθητών της Β” τάξης των Επαγγελματικών Σχολών θα διενεργηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Π.Δ. 51/2008 (ΦΕΚ 82 τ.Α).

Β. Ο τύπος των τίτλων σπουδών των μαθητών των ΕΠΑ.Σ., μετά την παύση λειτουργίας τους, καθορίζεται σύμφωνα με τις υπ” αριθμ. 111316/Γ2/8-10-2007 (303/Β’/2008), 55678/Γ2/18-5-2009 (991 Β”) υπουργικές αποφάσεις και το περιεχόμενο τους καθορίζεται από τα συνημμένα υποδείγματα: Α. (ΥΠΟΔ.1) Πτυχίο ΕΠΑ.Σ. Β. (ΥΠΟΔ.2) Αποδεικτικό Πτυχίου ΕΠΑ.Σ.

Γ. (Άρθρο 6 της 149746/Γ2/19-9-2014 (ΦΕΚ 2641/τ. Β’/6-10-2014) Υ.Α.)

Η εξέταση των παραπεμπόμενων μαθητών της Β” τάξης των ΕΠΑ.Σ. διενεργείται σε σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. τις οποίες ορίζει ο Δ/ντης Δ/θμιας Εκπ/σης με απόφαση του.

Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Οι εξετάσεις διενεργούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται από τον Διευθυντή του εκάστοτε ΕΠΑ.Λ. από τριμελή επιτροπή ανά μάθημα την οποία ορίζει ο Δ/ντης Δ/θμιας Εκπ/σης με απόφασή του, με πρόεδρο τον Διευθυντή ή Υποδιευθυντή του ΕΠΑ.Λ. και μέλη δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας.

ΤΟ ΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 21 του Π.Δ. 51/2008 (ΦΕΚ 82 τ.Α)
 
Άρθρο 21
«Εξαγωγή του ετήσιου προφορικού βαθμού κατά μάθημα, του βαθμού ετήσιας επίδοσης, του τελικού βαθμού των κλάδων» 

1. «Α) Ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης των γραπτώς εξεταζομένων μα- θημάτων, τα οποία χωρίζονται σε δύο κλάδους, της Α ́ τάξης του ΕΠΑ.Λ. εξάγεται ως εξής:

i. Ο Ετήσιος Προφορικός Βαθμός κάθε κλάδου είναι ο Μέσος Όρος (Μ.Ο) των προφορικών βαθμών των δύο τετραμήνων
του και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου.

ii. Ο Τελικός Βαθμός κάθε κλάδου είναι ο Μέσος Όρος (Μ.Ο) του Ετήσιου Προφορικού Βαθμού του και του αντίστοιχου Γραπτού βαθμού και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου.

iii. Ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων, «Μαθηματικά» και «Ελληνική Γλώσσα» είναι ο Μέσος Όρος (Μ.Ο) των Τελικών Βαθμών των δύο κλάδων
του και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου».(45)

Β) Ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης όλων των υπολοίπων γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων, τα οποία δεν χωρίζονται σε κλάδους, εξάγεται ως εξής:

i. Ο Ετήσιος Προφορικός βαθμός του μαθητή είναι ο Μέσος Όρος (Μ.Ο) των προφορικών βαθμών των δύο τετραμήνων
και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου.

ii. Ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων είναι ο Μέσος Όρος (Μ.Ο) του ετήσιου προφορικού βαθμού με τον αντίστοιχο γραπτό βαθμό και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου.

2. Για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς: Φυσική Αγωγή «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Περιβάλλον Εργα- σίας - Ασφάλεια και Υγιεινή»(46) και Ερευνητική Εργασία, βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι ο ετήσιος προφορικός βαθμός. Ως ετήσιος προφορικός βαθμός λογίζεται ο μέσος όρος των προφορικών βαθμών των δύο τετραμήνων και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου. Για τα μαθήματα Υποστήριξης ο ετήσιος προφορικός βαθμός τους δεν αποτελεί βαθμό ετήσιας επίδοσης διότι συνυπολογίζονται για την εξαγωγή του Ετήσιου Προφορικού Βαθμού των μαθημάτων Μαθηματικά και Ελληνική Γλώσσα.».

3. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμός ενός μαθήματος σε ένα τετράμηνο, τότε ο βαθμός που λείπει ανα- πληρώνεται από το βαθμό του μαθήματος του άλλου τετραμήνου.

4. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμο- λογία ενός μαθήματος σε κανένα τετράμηνο και εφόσον η φοίτη- ση του μαθητή κριθεί επαρκής, ο Διευθυντής συγκροτεί υπό την προεδρία του τριμελή επιτροπή από δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς προς το μάθημα ειδικότητας, η οποία διενεργεί ειδική προφορική εξέταση στην ύλη του Β ́ τετραμήνου το αργότερο την επόμενη ημέρα από τη λήξη των μαθημάτων του Β ́ τετραμήνου. Το αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης αποτελεί τον ετήσιο προφορι- κό βαθμό του μαθήματος που είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο εξεταστών. Σε περίπτωση που ο μαθητής δεν προσέλθει στην εξέταση αυτή βαθμολογείται με βαθμό «κακώς» μηδέν (0). (47)

5. «Α. Ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης του γραπτώς εξεταζομένου μαθήματος «Μαθηματικά» της Β ́ τάξης του ΕΠΑ.Λ., το οποίο χωρίζε- ται σε δύο κλάδους, εξάγεται ως εξής:

1) Για το μάθημα Γενικής Παιδείας «Μαθηματικά»:

i. Ο Ετήσιος Προφορικός Βαθμός κάθε κλάδου είναι ο Μέσος Όρος (Μ.Ο) των προφορικών βαθμών των δύο τετραμήνων του και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου.

ii. Ο Τελικός Βαθμός κάθε κλάδου είναι ο Μέσος  ́Όρος (Μ.Ο) του Ετήσιου Προφορικού Βαθμού του και του αντίστοιχου Γραπτού βαθμού και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου

iii. Ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης του γραπτώς εξεταζομένου μαθήματος «Μαθηματικά» είναι ο Μέσος Όρος (Μ.Ο) των Τελικών Βαθμών των δύο κλάδων του και δίνεται με προ- σέγγιση δεκάτου.

2) Για το μάθημα Γενικής Παιδείας «Μαθηματικά» και εφόσον ο μαθητής παρακολουθεί το μάθημα Υποστήριξης:

i. Ο Ετήσιος Προφορικός Βαθμός του μαθήματος Υποστήρι- ξης «Μαθηματικά» είναι ο μέσος όρος (Μ.Ο.) των προφορικών βαθμών των δύο τετραμήνων και δίνεται με προ- σέγγιση δεκάτου.

ii. Ο Ετήσιος Προφορικός Βαθμός κάθε κλάδου είναι ο μέσος όρος (Μ.Ο.): των προφορικών βαθμών των δύο τετραμήνων του και του Ετήσιου Προφορικού βαθμού του μαθή ματος Υποστήριξης και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου. Πιο συγκεκριμένα: (Βαθμός κλάδου Α ́ τετραμήνου + Βαθ- μός κλάδου Β ́ τετραμήνου + Ετήσιος Προφορικός Βαθμός μαθήματος Υποστήριξης) διαιρούμενο με το τρία.

iii. Ο Τελικός Βαθμός κάθε κλάδου είναι ο Μέσος Όρος (Μ.Ο) του Ετήσιου Προφορικού Βαθμού του και του αντίστοιχου Γραπτού βαθμού και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου.

iv. Ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης του μαθήματος Γενικής Παι- δείας «Μαθηματικά» είναι ο Μέσος Όρος (Μ.Ο) των Τελι- κών Βαθμών των δύο κλάδων του και δίνεται με προσέγ- γιση δεκάτου.

Β. 1) Για το μάθημα Γενικής Παιδείας της Β ́ τάξης του ΕΠΑ.Λ. «Νεο- ελληνική Γλώσσα»:

i. Ο Ετήσιος Προφορικός Βαθμός του μαθήματος Γενικής Παιδείας «Νεοελληνική Γλώσσα» είναι ο Μέσος  ́Όρος (Μ.Ο) των προφορικών βαθμών των δύο τετραμήνων του και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου.

ii. Ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης του γραπτώς εξεταζομένου μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα» είναι ο Μέσος Όρος (Μ.Ο) (47) Στο άρθρο 21 του Π.Δ. 50/2008 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.9 του άρθρου 1 του Π.Δ.61/2012 προστέθηκε παράγραφος 5 ως άνω σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθ. 1 του ΠΔ 112/2013 (ΦΕΚ 145/Α/14-6-2013) του Ετήσιου Προφορικού Βαθμού του και του αντίστοιχου  Γραπτού βαθμού και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου.

2) Για το μάθημα Γενικής Παιδείας της Β ́ τάξης του ΕΠΑ.Λ. «Νεο- ελληνική Γλώσσα» και εφόσον ο μαθητής παρακολουθεί το μάθημα Υποστήριξης «Νεοελληνική Γλώσσα»:

i. Ο Ετήσιος Προφορικός Βαθμός του μαθήματος Υποστήριξης Νεοελληνική Γλώσσα είναι ο μέσος όρος των προφορικών βαθμών των δύο τετραμήνων και δίνεται με προσέγγιση δε- κάτου.

ii. Ο Ετήσιος Προφορικός Βαθμός του μαθήματος Γενικής Παι- δείας «Νεοελληνική Γλώσσα» είναι ο μέσος όρος (Μ.Ο.): του βαθμού του μαθήματος Γενικής Παιδείας Α ́ τετραμήνου, του βαθμού του μαθήματος Γενικής Παιδείας Β ́ τετραμήνου και του Ετήσιου Προφορικού Βαθμού του μαθήματος Υποστήρι- ξης και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου. Πιο συγκεκριμένα: (Βαθμός του μαθήματος Γενικής Παιδείας Α ́ τετραμήνου + Βαθμός του μαθήματος Γενικής Παιδείας Β ́ τετραμήνου + Ετήσιος Προφορικός Βαθμός μαθήματος Υποστήριξης) διαι- ρούμενο με το τρία.

iii. Ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης του μαθήματος Γενικής Παιδεί- ας «Νεοελληνική Γλώσσα» είναι ο Μέσος Όρος (Μ.Ο) του ετήσιου προφορικού βαθμού με τον αντίστοιχο γραπτό βαθ μό και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου.

Γ. Για το μάθημα «Ειδική Θεματική Δραστηριότητα» το οποίο δεν είναι γραπτώς εξεταζόμενο ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης είναι ο Ετήσιος Προφορικός Βαθμός.

Ως Ετήσιος Προφορικός Βαθμός λογίζεται ο μέσος όρος των προ- φορικών βαθμών των δύο τετραμήνων του και δίνεται με προσέγ- γιση δεκάτου.

Δ. Για τα μαθήματα Υποστήριξης «Νεοελληνική Γλώσσα» και «Μαθη- ματικά» της Β ́ τάξης του ΕΠΑ.Λ. ο Ετήσιος Προφορικός Βαθμός δεν αποτελεί Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης διότι συνυπολογίζεται για την εξαγωγή του Ετήσιου Προφορικού Βαθμού των μαθημάτων Γενικής Παιδείας «Νεοελληνική Γλώσσα» και «Μαθηματικά» της Β ́ τάξης του ΕΠΑ.Λ.».

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean