Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Γνωρίζει η σημερινή πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΕΘ όσα συμβαίνουν στα ελληνικά σχολεία της Βαυαρίας;

Δημοσίευση: 09/10/2015
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Οι προσδοκίες όλων εκείνων που θεωρούσαν ότι η έναρξη της καινούργιας σχολικής χρονιάς θα έβαζε τέρμα στην κατάσταση που επικρατεί τα τρία τελευταία χρόνια στα σχολεία της Βαυαρίας, περιοχή ευθύνης του Γραφείου Συντονιστή Εκπαίδευσης Μονάχου, φαίνεται να διαψεύδονται για μια ακόμα φορά.

Το ‘παλιό’ φαίνεται να έχει αποικίσει σε τέτοιο βαθμό τον βιόκοσμο της εκπαίδευσης σε αυτή την συγκεκριμένη περιοχή ώστε είναι σε θέση να ενσωματώνει στη λογική του και να ακυρώνει στην πράξη κάθε προσδοκία επιβολής τάξης στο χάος που δημιούργησαν αμαρτωλές πρακτικές του παρελθόντος.

Παρατηρείται για μια ακόμα σχολική χρονιά η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των σχολείων να μην γίνεται σύμφωνα με τις εγγυήσεις της εκπαιδευτικής νομοθεσίας αλλά επιλέγεται από τον συντονιστή εκπαίδευσης Μονάχου η συνηθισμένη πρακτική των τριών τελευταίων χρόνων να στέλνονται όλοι ανεξαιρέτως οι εκπαιδευτικοί σε δύο σχολεία και ορισμένες ειδικότητες (πχ Γερμανικών, Αγγλικών) ακόμα και σε τρία, χωρίς να έχουν υποβάλει σχετική δήλωση προτίμησης, προκειμένου να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό τους ωράριο διδασκαλίας.

  Μια τέτοια πρακτική πέρα από το γεγονός ότι δημιουργεί πολλά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων αποτελεί και σαφή παραβίαση της εκπαιδευτικής νομοθεσίας σύμφωνα με την οποία προβλέπεται ρητά ότι οι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας τους με μαθήματα α΄ και β΄ανάθεσης στο σχολείο που τοποθετούνται σύμφωνα με την μοριοδότηση που τους γίνεται  και δεν μετακινούνται σε περισσότερα σχολεία παρά μόνο όταν δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν διαφορετικά οι ανάγκες της υπηρεσίας.

Διασφαλίζει η συγκεκριμένη μεθοδολογία με την οποία έγινε η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των σχολείων την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και το συμφέρον των μαθητών ή μήπως εξυπηρετεί άλλα συμφέροντα και επιδιώξεις;

Φτάνουν ή όχι στα όρια εξάντλησης των παιδαγωγικών και επιστημονικών τους αντοχών οι εκπαιδευτικοί όταν είναι αναγκασμένοι να μετακινούνται διαρκώς και μάλιστα κάποιοι να εργάζονται πρωί και απόγευμα δεδομένου ότι υπάρχουν και σχολεία που λειτουργούν απόγευμα;  

Συνεχίζεται επίσης και αυτή την σχολική χρονιά η πρακτική των τριών τελευταίων χρόνων να ορίζονται ουσιαστικά αναπληρωτές διευθυντές με απόφαση του συντονιστή εκπαίδευσης σε κλίμα αδιαφάνειας και χωρίς την τήρηση των εγγυήσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία (μοριοδότηση υποψηφίων, ανακοίνωση της μοριοδότησης, δυνατότητα ένστασης). Αλήθεια με ποια κριτήρια έγινε η ‘επιλογή’ των αναπληρωτών διευθυντών στα σχολεία της περιοχής ευθύνης του Γραφείου Μονάχου και γιατί άραγε δεν ανακοινώθηκε το σύνολο των μορίων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος;

Διατηρήθηκε για μια ακόμα χρονιά η διαδικασία της απόσπασης κατά προτεραιότητα όσων εκπαιδευτικών δηλώνουν ότι επιθυμούν να αποσπαστούν χωρίς επιμίσθιο με αποτέλεσμα να προηγούνται των υπολοίπων συναδέλφων τους.

Πολλοί από αυτούς στη συνέχεια τοποθετούνται στα Ελληνικά Ιδιωτικά Σχολεία (Ε.Ι.Σ.), τα οποία επιχορηγούνται από τις Βαυαρικές εκπαιδευτικές αρχές θεμελιώνοντας έτσι δικαίωμα αμοιβής για τις διδακτικές ώρες που απασχολούνται εκεί, με αποτέλεσμα όχι μόνο να πετυχαίνουν αμοιβές που προσεγγίζουν, αν δεν ξεπερνούν, το ύψος του επιμισθίου αλλά ταυτόχρονα να στερούν από τους ‘αμύητους’ εκπαιδευτικούς την δυνατότητα απόσπασης.

Πόσοι αλήθεια εκπαιδευτικοί –πέρα από όσους έχουν ενημέρωση για τις συνθήκες που επικρατούν στη Βαυαρία - έχουν γνώση της ανακοίνωσης, που έπειτα από πιέσεις της τοπικής ΕΛΜΕ, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου Εκπαίδευσης Μονάχου και τους πληροφορεί για αυτή την ‘δυνατότητα’;

Δεν θα ήταν σκόπιμο αυτή η ‘πληροφορία’ να γνωστοποιείται στην προκήρυξη του υπουργείου για να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ενημέρωση όλων για να διασφαλίζεται η διαφάνεια και οι ίσες ευκαιρίες για όλους τους εκπαιδευτικούς;  
Αξίζει να διευκρινιστεί σε αυτό το σημείο για όσους αγνοούν την εκπαιδευτική πραγματικότητα που επικρατεί στην Βαυαρία, ότι όσοι εκπαιδευτικοί αποσπώνται στο κρατίδιο της Βαυαρίας και τοποθετούνται ή διατίθενται στα Ελληνικά Ιδιωτικά Σχολεία Βαυαρίας (Ε.Ι.Σ.), δηλαδή σε σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικά και γυμνάσια) δεν επιβαρύνουν καθόλου τον κρατικό προϋπολογισμό γιατί η μισθοδοσία τους καλύπτεται αποκλειστικά από τις επιχορηγήσεις των Βαυαρικών Εκπαιδευτικών Αρχών ανεξάρτητα από το εάν η απόφαση απόσπασής τους είναι με ή χωρίς το ειδικό επιμίσθιο του εξωτερικού. Έτσι εξηγείται ο διαχρονικός ζήλος των αποσπασμένων να τοποθετηθούν σε αυτά τα σχολεία, να παίρνουν δηλαδή ‘ενταγμένες ώρες’.

Μήπως αυτό είναι το ερμηνευτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να κατανοηθεί η μεθοδολογία που επιλέχτηκε για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων σε εκπαιδευτικό προσωπικό, όπως έχει ήδη παραπάνω αναφερθεί;

Συνεχίζεται επίσης το φαινόμενο της παράτασης για μια ακόμα χρονιά των αποσπάσεων των ήδη αποσπασμένων εκπαιδευτικών χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψη ότι υπάρχουν ειδικότητες εκπαιδευτικών που πλεονάζουν και θα ‘αναγκαστούν’ να  συμπληρώσουν το υποχρεωτικό τους ωράριο διδασκαλίας με μαθήματα τα οποία δικαιούνται να διδάξουν με α΄ ανάθεση άλλες ειδικότητες εκπαιδευτικών, οι οποίες όμως τυχαίνει στην έναρξη της σχολικής χρονιάς είτε να λείπουν είτε να μην επαρκούν για να καλύψουν τις διαθέσιμες ώρες (γιατί άραγε;).  

Αν δεν αλλάξει κάτι, αναμένεται, σύμφωνα με το σενάριο που επαναλαμβάνεται τα τελευταία χρόνια, να διατεθούν οι διευθυντές λυκείων για να διδάξουν  στα γυμνάσια Μονάχου και Νυρεμβέργης.

Ενδεχομένως αυτή την χρονιά να αποφευχθούν παραδοξότητες του παρελθόντος όταν διευθυντής λυκείου δεν είχε ούτε μια διδακτική ώρα στο σχολείο του (!!!) και συμπλήρωνε το υποχρεωτικό του ωράριο σε γυμνάσιο.

Ή να αποφευχθούν στιγμές έντασης που προέκυψαν σε άλλο λύκειο όταν αναζητιόταν ο προσφορότερος τρόπος κάλυψης της πολύωρης απουσίας του διευθυντή προκειμένου να είναι σε θέση να απουσιάζει από την άσκηση των καθηκόντων του για να διδάσκει σε τμήματα γυμνασίου και ενισχυτικής διδασκαλίας.  (Σε αυτό το θέμα θα μπορούσε να βοηθήσει με την πολύτιμη εμπειρία του και ο τότε συντονιστής εκπαίδευσης Μονάχου)

Αναμένεται επίσης με το δεύτερο κύκλο αποσπάσεων να γίνουν αποσπάσεις εκπαιδευτικών που δεν βρίσκονται στον επίσημο αξιολογικό πίνακα κατάταξης των προς απόσπαση εκπαιδευτικών (προφανώς λόγω έλλειψης πιστοποιημένης γλωσσομάθειας) αλλά από ‘τύχη αγαθή’ όχι μόνο καταφέρνουν να αποσπαστούν αλλά και να διατεθούν σε γυμνάσια και μάλιστα για ικανό αριθμό διδακτικών ωρών.

Για μια ακόμα χρονιά αναμένεται επίσης να μείνει αδιευκρίνιστο το ζήτημα που αφορά τα μαθήματα που δικαιούνται  να διδάσκουν σε α΄και β΄ ανάθεση με βάση τους τίτλους σπουδών που κατέχουν οι συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί και επίσης ποιο είναι το υποχρεωτικό τους ωράριο διδασκαλίας σύμφωνα με τα συμβόλαια τους.

Το αποτέλεσμα αυτής της δημιουργικής ασάφειας δεν είναι μόνο η εμφάνιση του παράδοξου συμβασιούχος Γερμανός εκπαιδευτικός να διδάσκει ελληνικά μαθηματικά (!!!) αλλά να γίνεται λάθος υπολογισμός των εκπαιδευτικών κενών με αποτέλεσμα να χάνονται θέσεις για αποσπασμένους εκπαιδευτικούς.

Όλα τα παραπάνω, τα οποία προφανώς δεν έχουν περιπέσει στην αντίληψη, της σημερινής πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΠΕΘ, αποτελούν χρήσιμο εμπειρικό υλικό το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από πλευράς του ΥΠΠΕΘ όχι για μόνο για διορθωτικές παρεμβάσεις διοικητικού χαρακτήρα αλλά πρώτιστα για την συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας μιας συστηματικής μεταρρυθμιστικής προσπάθειας που θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού και της περιοχής της Βαυαρίας ειδικότερα.  

Τελειώνοντας, και υποκύπτοντας στον πειρασμό της αναζήτησης ενός πλαισίου ερμηνείας του εμπειρικού υλικού που μας προσφέρει η περίπτωση όλων όσων συμβαίνουν στην περιοχή ευθύνης του Γραφείου Συντονιστή Εκπαίδευσης Μονάχου, θα υποστήριζα ότι γενεσιουργός αιτία για την εμφάνιση όλων αυτών των παθογενειών αποτελεί σε μεγάλο βαθμό ο νόμος 4027/2011 και οι νομοθετικές τροποποιήσεις που  ακολούθησαν με τις οποίες ουσιαστικά καταργήθηκε η πενταετία στις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών στα σχολεία του εξωτερικού. Αν η διάγνωση είναι σωστή, ένα θεραπευτικό κοκτέιλ για την αντιμετώπιση της κατάστασης θα μπορούσε να περιλαμβάνει

1.    επαναφορά της πενταετίας στις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών (3+2 χρόνια σύμφωνα με την επιτυχή πρακτική που ίσχυε μέχρι το 2011) στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και  καταβολή για μια πενταετία  του ειδικού επιμισθίου του εξωτερικού, σύμφωνα με την πάγια θέση του συνδικαλιστικού κινήματος των εκπαιδευτικών.

2.    εφαρμογή του νόμου για την επιλογή διευθυντών και σε όλα τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού προκειμένου να αποκατασταθεί το κλίμα της δημοκρατικής λειτουργίας των σχολείων.

3.    ανάκληση των αποσπάσεων όλων των εκπαιδευτικών που έχουν υπηρετήσει στα σχολεία του εξωτερικού πέραν της πενταετίας και δεν εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες που ορίζει ρητά ο νόμος προκειμένου να πάψει η απόσπαση στο εξωτερικό να αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο ορισμένων και να δοθεί η δυνατότητα απόσπασης σε σχολεία του εξωτερικού σε όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν.

Ειδικότερα, απαιτείται να εξεταστούν ενδελεχώς οι περιπτώσεις όλων εκείνων των εκπαιδευτικών των οποίων παρατείνεται επί σειρά ετών η απόσπαση στο εξωτερικό λόγω συζύγου εγκατεστημένου μόνιμα στο εξωτερικό και να ελεγχθεί εάν η/ο σύζυγος εγκαταστάθηκε πριν ή μετά την απόσπαση του εκπαιδευτικού με παράλληλη επιβολή αυστηρών κυρώσεων σε όσους αποδειχθεί ότι παραβίασαν τον νόμο.

4.    εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 7 της ενότητας Α’ της αρ. 2/58492/0022/3-8-2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1840/3-9-2009 τ. Β’) όπου να προβλεφθεί ρητά και κατηγορηματικά ότι για όσους αποσπώνται στο εξωτερικό πέραν της πενταετίας μόνο με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα και μισθοδοτούνται από ξένη πηγή να αφαιρούνται ισόποσα από το σύνολο των τακτικών αποδοχών τους στην Ελλάδα τα ποσά που λαμβάνουν από την ξένη πηγή.

Μια τέτοια ρύθμιση θα δημιουργούσε βάσιμες προσδοκίες για την ριζική αντιμετώπιση όλων των παθογενειών που περιγράψαμε παραπάνω και παράλληλα θα  αποτελούσε ένα δίκαιο ισοδύναμο αντιστάθμισης του κόστους αναπλήρωσης των εκπαιδευτικών κενών που προκύπτουν στην Ελλάδα από τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών.

5.    ριζική αναδιάρθρωση της αρμόδιας για θέματα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης εξωτερικού διεύθυνσης του υπουργείου, της ΔΙΠΟΔΕ, προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού.

Θόδωρος Καλαντζής
Πρώην Πρόεδρος της ΕΛΜΕ Βαυαρίας

 

Σχόλια (4)

 
αννα
20 Οκτ 2015 00:14

@Ειδικότερα, απαιτείται να εξεταστούν ενδελεχώς οι περιπτώσεις όλων εκείνων των εκπαιδευτικών των οποίων παρατείνεται επί σειρά ετών η απόσπαση στο εξωτερικό λόγω συζύγου εγκατεστημένου μόνιμα στο εξωτερικό και να ελεγχθεί εάν η/ο σύζυγος εγκαταστάθηκε πριν ή μετά την απόσπαση του εκπαιδευτικού με παράλληλη επιβολή αυστηρών κυρώσεων σε όσους αποδειχθεί ότι παραβίασαν τον νόμο.@

ΣΕ ΠΟΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ...ΠΡΙΝ Η ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ.....ΑΓΑΠΗΤΕ ΚΥΡΙΕ ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΒΑΥΑΡΙΑΣ?

ΜΗΠΩΣ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΧΑΣΑΝ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΒΡΗΚΑΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΧ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ Η/Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥΣ ΤΥΧΑΙΝΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ?

ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ,ΑΓΑΠΗΤΕ,ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΠΟΣΠΩΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΖΥΓΟΙ ΤΩΝ ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ , ΟΠΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ?

ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟ ,ΗΘΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΟΙ ΣΥΖΥΓΟΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΑΝ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ,ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ.
ΒΕΒΑΙΑ ΣΤΗΝ ΒΑΥΑΡΙΑ ΔΕ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ,ΕΚΕΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙ ΑΥΤΟ ΑΛΛΩΣΤΕ ΚΑΠΟΙΟΙ ΚΟΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΙΓΟΥΣ.

ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ Η ΒΑΥΑΡΙΑ, ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΩ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΟΥ ΤΡΕΧΟΥΝ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ,ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ, ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΚΥΡΙΕ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΕ ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΒΑΥΑΡΙΑΣ.

 
Νεφέλη
14 Οκτ 2015 21:05

αναρωτιέμαι, κύριε πρώην πρόεδρε της ΕΛΜΕ Βαυαρίας με πόσους άλλους προέδρους των άλλων ΕΛΜΕ Γερμανίας συζητήσατε;
Το δένδρο Βαυαρία και οι προτάσεις σας δεν είναι το δάσος Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο Εξωτερικό.
Για ρωτήστε πόσα κενά υπάρχουν στα άλλα κρατίδια της Γερμανίας μετά και τις παρατάσεις και τις νέες αποσπάσεις;
Κάνετε προτάσεις ποιος να φύγει και ποιος να μείνει.
Τίποτα για το αν θα υπάρχουν την επόμενη σχολική χρονιά τα αμιγή σχολεία.
Τίποτα για το πως θα εξεταστούν οι μαθητές της νυν τρίτης λυκείου.
Σε ένα όμως θα συμφωνήσω , οι μόνοι που θα μείνουν θα είναι οι συμβασιούχοι αορίστου χρόνου της Γερμανικής Φιλολογίας. Οι υπόλοιποι είμαστε αναλώσιμοι και το καταλάβαμε πολύ καλά φέτος το καλοκαίρι.

 
αννα
11 Οκτ 2015 16:11

Δεν γνωρίζω προσωπικά τις ιδιαιτερότητες του Συντονιστού Γραφείου Μονάχου αλλά και ο συγγραφέας της μακροσκελούς ανάλυσης και λοιπών "ασαφών" γενικεύσεων, φαίνεται να αγνοεί παντελώς πως η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό δεν αφορά απλά την περιοχή της Γερμανίας, στην οποία αναφέρεται και ίσως στις προσωπικές του εμπειρίες και ερμηνείες.
Ως εκ τούτου, δεν έχει απολύτως κανένα έρισμα να θεωρεί τις λύσεις που προτείνει ως αποδεκτές, δίκαιες και δημιουργικές (σχεδόν εκδικητικές μοιάζουν) ενώ αφήνουν αδίκως υπόνοιες για όλους τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται με νόμιμες παρατάσεις στο εξωτερικό.
Λάθος και η παράθεση και η ερμηνεία του νόμου που αναφέρει το σχόλιο και ο οποίος -νόμος- ουδόλου αναφέρει την ημερομηνία τέλεσης γάμου ως προυπόθεση παράτασης.

Προς το παρόν το πιο συχνό φαινόμενο στις αποσπάσεις με ή χωρίς το (συχνά πενιχρό) επιμίσθιο, είναι η μη αποδοχή τους από πλειονότητα εκπαιδευτικών!

 
Schluss
11 Οκτ 2015 14:21

Για κανένα λόγω παράταση πέραν της πενταετίας!!! Τέρμα με τα διαφορά παραθυράκια και παρατάσεις κάθε είδους!!! Επιτέλους τέλος!!!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.