Placeholder

Η Ενωση Πληροφορικών για τις αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου

Δημοσίευση: 12/10/2015
Σχολεία
Alt Text: 
Σχολεία
Title Text: 
Σχολεία
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η Ενωση Πληροφορικών Ελλάδας με επιστολή προς τον υπουργό Παιδείας Νίκο Φίλη, ζητά  να προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες ώστε:

Α.  Να ξεκινήσει άμεσα επιστημονική μελέτη για τις Β' αναθέσεις στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής - Ι.Ε.Π. σε άμεση και διαρκή συνεργασία με τα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, στην οποία θα συμμετέχουν οι Εκπαιδευτικές και Επιστημονικές Ενώσεις αλλά και η ίδια η κοινωνία, με τη μορφή ουσιαστικής διαβούλευσης. Τα οποιαδήποτε αποτελέσματα θα πρέπει να είναι Επιστημονικά και Παιδαγωγικά τεκμηριωμένα και δεν θα μπορεί κάποια ειδικότητα να έχει παραπάνω από κάποιο μικρό αριθμό B' αναθέσεων.

Β.    Με βάση τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης να γίνουν οι αναθέσεις από την επόμενη σχολική χρονιά 2016-2017, πριν την έναρξή της, χωρίς αιφνιδιασμούς και χωρίς σκοπιμότητες μικροπολιτικής ή μικροσυντεχνιακής λογικής.

Γ.    Έως ότου ολοκληρωθεί η μελέτη για τις Β’ αναθέσεις, να επανέλθει η Β' ανάθεση του μαθήματος «Μαθηματικά» του Γυμνασίου στους κλάδους ΠΕ19-20, χωρίς την απαίτηση κατοχής πτυχίου Μαθηματικών και για την τρέχουσα σχολική χρονιά (σχολικό έτος 2015-2016), όπως ίσχυε και στην προηγούμενη σχολική χρονιά.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

με αφορμή το υπ' αριθμ. πρωτ. 151893/Δ2/29-09-2015 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου», επανέρχεται για πολλοστή φορά το ζήτημα των αναθέσεων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το ζήτημα αυτό, όπως είχαμε αναφέρει και με το από 12/09/2014 δελτίο τύπου μας με θέμα «Β' Αναθέσεις Μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Μία χρόνια πάθηση του Εκπαιδευτικού μας Συστήματος» αποτελεί χρόνιο πρόβλημα του εκπαιδευτικού μας συστήματος καθώς ποτέ δεν υπήρξε ένας σωστός σχεδιασμός και ποτέ δεν τέθηκε, από τους πολιτικά υπευθύνους, στη βάση ενός σοβαρού διαλόγου.

Δυστυχώς λίγες μέρες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς επιλέγετε να επαναφέρετε το συγκεκριμένο θέμα κάνοντας, χωρίς και πάλι κανένα διάλογο, επιλεγμένες αλλαγές που δημιουργούν σοβαρά ηθικά, νομικά αλλά και λειτουργικά προβλήματα στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Μία από αυτές τις αλλαγές είναι και η απόφαση να μην έχουν πια ως Β' ανάθεση το μάθημα «Μαθηματικά» του Γυμνασίου, οι κλάδοι ΠΕ19-20, εκτός και αν κατέχουν πτυχίο Μαθηματικών. Υπενθυμίζουμε ότι, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 137852/Γ2/02-09-2014 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, οι κλάδοι ΠΕ19-20 είχαν το εν λόγω μάθημα ως Β' ανάθεση χωρίς την απαίτηση του πτυχίου Μαθηματικών, όπως άλλωστε είχε και συνεχίζει να έχει ο κλάδος ΠΕ04.

Η συγκεκριμένη αλλαγή μεταχειρίζεται άνισα τους κλάδους, δεν έχει καμία επιστημονική, παιδαγωγική και νομική βάση και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη διδασκαλία των μαθημάτων θετικής κατεύθυνσης στα Γυμνάσια από τη στιγμή που:

    Συνεχίζουν να έχουν στο Γυμνάσιο ως Β' ανάθεση το μάθημα «Μαθηματικά» οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04 (Φυσικοί, Χημικοί, Βιολόγοι, Γεωλόγοι), χωρίς την απαίτηση πτυχίου Μαθηματικών, οι περισσότεροι από τους οποίους, σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών των Ελληνικών Πανεπιστημίων, έχουν διδαχθεί στα τμήματα που αποφοίτησαν πολύ λιγότερα μαθήματα Μαθηματικών από ότι οι απόφοιτοι των τμημάτων Πληροφορικής.

    Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ03 (Μαθηματικοί) έχουν στο Γυμνάσιο, ως Β' ανάθεση το μάθημα «Φυσική», χωρίς την απαίτηση πτυχίου Φυσικής, ενώ στα προγράμματα σπουδών των τμημάτων Μαθηματικών, των Ελληνικών Πανεπιστημίων, δεν υπάρχουν περισσότερα από 2 μαθήματα Φυσικής.

    Η απόφαση αυτή αντιμετωπίζει μεροληπτικά τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ19-20 με πτυχίο Πληροφορικής, αφού τους περιορίζει στη διδασκαλία μόνο του μαθήματος της Πληροφορικής ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει στους κατόχους ενός μόνο πτυχίου μαθηματικών που, με αμαρτωλές αποφάσεις του παρελθόντος, έχουν διοριστεί στον κλάδο ΠΕ19, να διδάσκουν και το μάθημα της Πληροφορικής και των Μαθηματικών. Η διάκριση αυτή, μεταξύ των πτυχιούχων Πληροφορικής και των πτυχιούχων Μαθηματικών, υποβαθμίζει κατάφωρα τα πτυχία Πληροφορικής και τον κλάδο της Πληροφορικής και δημιουργεί ερωτήματα για τα κίνητρα και τη σκοπιμότητα της.

    Σε πολύ μεγάλο αριθμό Γυμνασίων, στα οποία δεν υπάρχει ικανός αριθμός εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ03 (Μαθηματικοί), υπάρχουν εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ19-20 που θα μπορούσαν να διδάξουν το μάθημα για συμπλήρωση ωραρίου (καθώς το μάθημα «Πληροφορική» συνεχίζει να διδάσκεται 1 ώρα εβδομαδιαίως παρά τις ουσιαστικές ανάγκες των μαθητών για Πληροφορική Παιδεία). Το αποτέλεσμα είναι είτε να μένουν οι μαθητές χωρίς εκπαιδευτικό στο συγκεκριμένο μάθημα για ένα μεγάλο αριθμό ημερών χάνοντας πολλές διδακτικές ώρες, είτε να το διδάσκονται από εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ04 (Φυσικοί, Χημικοί, Βιολόγοι, Γεωλόγοι) που, όπως προαναφέραμε, έχουν διδαχθεί στα τμήματα που αποφοίτησαν πολύ λιγότερα μαθήματα Μαθηματικών από ότι οι καθηγητές κλάδων ΠΕ19-20.

Τα ερωτήματα που γεννούνται από αυτήν την λανθασμένη απόφαση είναι πολλά καθώς πραγματοποιήθηκε λίγες εβδομάδες μετά από δελτίο τύπου της Ε.Μ.Ε. (Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας) με θέμα «Τα Μαθηματικά να διδάσκονται από Μαθηματικούς» που δημοσιεύτηκε στις 25/8/2015 . Στο συγκεκριμένο δελτίο τύπου της Ε.Μ.Ε. γίνεται μία εντελώς επιλεκτική προσέγγιση αποκρύπτοντας ένα σύνολο άλλων δεδομένων τα οποία αναφέρουμε στο από 07/09/2015 δελτίο τύπου της ένωσής μας με θέμα «Τελικά, ποιοι διδάσκουν τι στη Δευτεροβάθμια;» .

Όμως το σημαντικό ερώτημα που δημιουργείται είναι το «ποιοι είναι αυτοί που αποφασίζουν για το ποιο μάθημα μπορεί να διδάξει ο κάθε κλάδος;». Είναι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, βασισμένη σε επιστημονικά και παιδαγωγικά τεκμηριωμένες μελέτες και μετά από σοβαρό διάλογο ή είναι κάποιες παλιές συντεχνιακές αντιλήψεις ασκώντας πιέσεις με τον έναν ή τον άλλο τρόπο;

Σε κάθε περίπτωση την ευθύνη φέρει ακέραια η εκάστοτε πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας και γι' αυτό ζητούμε, προσβλέποντας στη δίκαιη κρίσης σας, να προβείτε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες ώστε:

    Να ξεκινήσει άμεσα επιστημονική μελέτη για τις Β' αναθέσεις στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής - Ι.Ε.Π. σε άμεση και διαρκή συνεργασία με τα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, στην οποία θα συμμετέχουν οι Εκπαιδευτικές και Επιστημονικές Ενώσεις αλλά και η ίδια η κοινωνία, με τη μορφή ουσιαστικής διαβούλευσης. Τα οποιαδήποτε αποτελέσματα θα πρέπει να είναι Επιστημονικά και Παιδαγωγικά τεκμηριωμένα και δεν θα μπορεί κάποια ειδικότητα να έχει παραπάνω από κάποιο μικρό αριθμό B' αναθέσεων.

    Με βάση τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης να γίνουν οι αναθέσεις από την επόμενη σχολική χρονιά 2016-2017, πριν την έναρξή της, χωρίς αιφνιδιασμούς και χωρίς σκοπιμότητες μικροπολιτικής ή μικροσυντεχνιακής λογικής.

    Έως ότου ολοκληρωθεί η μελέτη για τις Β’ αναθέσεις, να επανέλθει η Β' ανάθεση του μαθήματος «Μαθηματικά» του Γυμνασίου στους κλάδους ΠΕ19-20, χωρίς την απαίτηση κατοχής πτυχίου Μαθηματικών και για την τρέχουσα σχολική χρονιά (σχολικό έτος 2015-2016), όπως ίσχυε και στην προηγούμενη σχολική χρονιά.

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος, ως φορέας εκπροσώπησης μεγάλου αριθμού Πτυχιούχων Τμημάτων Πληροφορικής, όχι μόνο στον τομέα της Παιδείας, αλλά και σε άλλους τομείς, αναμένει τις άμεσες ενέργειές σας και είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση και περαιτέρω τεκμηρίωση των προτάσεών, μέσα από έναν εποικοδομητικό διάλογο.

 

Σχόλια (25)

 
Mr Νίκος
12 Οκτ 2015 23:18

Οι πληροφορικοί όπως πάντα κάνουν επιστημονική παρέμβαση για να ζητήσουν, τι άραγε;
Το βρήκατε. Αύξηση του ωραρίου τους.

 
Κώστας
12 Οκτ 2015 23:43

Ότι και να λέτε η αλήθεια είναι ότι η επιστήμη σας ουδεμία σχέση έχει με τα μαθηματικά ,ενώ η φυσική και τα μαθηματικά είναι συγκοινωνούντα δοχεία.
Η επόμενη αλήθεια είναι ότι ο κάθε καθηγητής πρέπει να κάνει το αντικείμενο που έχει τελειώσει. Αν σας διόριζαν ως μαθηματικούς να κάνατε μαθηματικά ,η κουλτούρα όμως που έχετε δεν συμβαδίζει με αυτή των μαθηματικών.
Καλό θα ήταν να βάλουν περισσότερες ώρες πληροφορική ώστε και εσείς να κάνετε αυτό που έχετε τελειώσει χωρίς να παίρνετε το ψωμί εκατοντάδων μαθηματικών που δουλεύουν ως αναπληρωτές και θα φάνε πόρτα φέτος από τις δικές σας αναθέσεις.
Άλλο είναι να σε πάνε και σε ένα διπλανό σχολείο να συμπληρώσεις ωράριο κι άλλο είναι η ανεργία 40άρηδων και 50άρηδων ανθρώπων που δεν διορίστηκαν ακόμα λόγω των γνωστών (μνημόνιο) για όλους προβλημάτων.

 
Teacher
13 Οκτ 2015 01:04

Σωστά τα λέτε, αλλά εκ των υστέρων και με μόνη έγνοια τον κλάδο σας.
Επί της ουσίας: Mήπως μπορείτε να μας πληροφορήσετε βάσει ποιάς "παιδαγωγικής αρχής" και βάσει ποιάς εισηγήσεως του Ι.Ε.Π. είχε δώσει (πέρυσι, τον Σεπτέμβριο) ως β΄ ανάθεση τα Μαθηματικά στους ΠΕ19 και ΠΕ20 ο ολιγοήμερος υφυπουργός Παιδείας και εκπαιδευτικός Πληροφορικής (τυχαίο;) στα ΤΕΙ κ. Στύλιος;

 
Φιλίππου Χ
13 Οκτ 2015 09:25

α) Ο κ. Στύλιος έχει πτυχίο Φυσικού με μεταπτυχιακό στα πληροφοριακα συστήματα, δεν είναι εκπαιδ. πληροφορικής .
β) Σαφώς και οι Β αναθέσεις δεν μπορεί να δίνονται χωρίς τεκμηρίωση αλλά και χωρίς να τηρούνται ίσα μέτρα και ίσα σταθμά παντού.
γ) Σε καιρό μνημονίων και με δεδομένη την ανυπαρξία διορισμών στην εκπαιδευση ειναι λογικό τουλάχιστον για μένα το "ξεχείλωμα" των αναθέσεων σε όλους τους κλάδους για να καλυφθούν τα κενά.

 
Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19
13 Οκτ 2015 11:10

Οι καθηγητές Πληροφορικής θα πρέπει να διδάσκουν μόνο Πληροφορική. Επίσης στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι είναι αδιανόητο να υπάρχουν ΠΕ19/20 με πτυχίο μαθηματικού, θεολόγου, φιλολόγου, ιχθυοκαλλιέργιας, ανθοκομίας κλπ εξωτικών προορισμών, μέσω των σεμιναρίων 300 ωρών. Δηλαδή εγώ με σεμινάριο 300 ωρών στην καινή Διαθήκη θα γίνω ΠΕ01; Με σεμινάριο 300 ωρών θα γίνω βιολόγος; Με σεμινάριο 300 ωρών στον Ηρόδοτο θα διδάξω Αρχαία στο Λύκειο; Επομένως η λύση είναι μια. Ο οιοσδήποτε θα πρέπει να επανατοποθετηθεί στην ειδικότητα που αντιστοιχεί στο πτυχίο/δίπλωμα που διαθέτει ως προσόν διορισμού.

 
JJ
13 Οκτ 2015 11:14

Υπάρχει πληθώρα μαθηματικών (και όχι μόνο ), χωρίς πτυχίο πληροφορικής, που διδάσκουν πληροφορική από την 1η γυμνασίου μέχρι και μάθημα πανελλαδικώς εξεταζόμενο της Γ λυκείου!!! Καθαρά επιστημονικά λοιπόν, ας επιστρέψουν όλοι αυτοί στον κλάδο του πτυχίου τους και ας αναλάβουν τις αντίστοιχες θέσεις, οργανικές και λειτουργικές, οι απόφοιτοι πληροφορικής.Διαφωνεί κανείς δια το επιστημονικό δίκαιο του πράγματος; Ισα ισα που θα καλυφθούν και τα πολλά κενά μαθηματικών . Υποθέτω συμφωνείτε κ. Κώστα.

Οι β αναθέσεις , ούτως ή άλλως πρέπει να υπάρχουν για ιδιαίτερες περιπτώσεις , όπως για μικρές περίσσειες ωρών ( κυρίως σε μικρά επαρχιακά σχολεία).

Όσο για τη δήλωση οτι οι φυσικοί είναι σχετικοί με τα μαθηματικά ενώ οι πληροφορικοί όχι, τι να πει κανείς. Προφανώς αγνοεί ο κύριος οτι οι της πληροφορικής ήταν μαθηματικοί ( και φυσικοί ).

Πόσο πιο σχετικό είναι το αντίστοιχο της φυσικής ; Αλλά οι φυσικοί βλέπετε έχουν πλήρη ωράρια στα μαθήματά τους, δεν παίρνουν συχνά μαθηματικά....

 
το καλο το παλληκαρι...
13 Οκτ 2015 12:39

Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19@
Εδω ειδικότητες με ενα ή και κανένα υποχρεωτικό μαθημα λογιστικής εγγράφονται στον ΟΕΕ (οικονομολογοι) και παιρνουν αδεια ασκησεως επαγγελματος λογιστή, και ιδίως χωρίς καμμία ωρα σεμινάριο , και εσυ μιλάς για 300 ωρες?? μεταπτυχιακό εχει , βεβαια και μπορεί να διδασκει σε σχεση με αλλους!!!

 
JJ
13 Οκτ 2015 12:53

στο προηγούμενο σχόλιο παρέθεσα σύνδεσμο προς το ΑΠΣ του τμήματος πληροφορικής του ΕΚΠΑ, όπου φάινεται οτι υπάρχουν πολλά μαθήματα μαθηματικών, σίγουρα όχι λιγότερα των τμημάτων φυσικής. Ο σύνδεσμός προφανώς κόπηκε , γι αυτό και το τελευταίο μέρος του σχολίου δεν είναι πλήρως σαφές

 
JJ
13 Οκτ 2015 12:55

@καθηγητής πληροφορικής

Μάλλον γράφαμε μαζί γι αυτό και λέμε παραπλήσια ( αλλά σωστά :-) ) πράγματα.

Είστε όμως πολύ άδικος. Οι ώρες των σεμιναρίων ήταν 400....

 
Teacher
13 Οκτ 2015 13:16

1ον) Να διδάσκει ο κάθε εκπαιδευτικός με Α΄ ανάθεση τα μαθήματα που ταυτίζονται με τον τίτλο της εξειδίκευσης που γράφει το πτυχίο του

2ον) Να γίνει ο διαχωρισμός ειδικοτήτων στους κλάδους που παραμένουν (μόνοι αυτοί) "ενιαίοι" περιλαμβάνοντας αποφοίτους δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ώ ν πανεπιστημιακών Τμημάτων και άρα διαφορετικών ε ι δ ι κ ο τ ή τ ω ν, ήτοι

α) του κλάδου ΠΕ01 (όπου συνωστίζονται Θεολόγοι της Θεολογίας και Κοινωνικοί Θεολόγοι της Κοινωνικής και Ποιμαντικής Θεολογίας) και

β) ΠΕ02 (όπου συνωστίζονται Φιλόλογοι (Τμημάτων Φιλολογίας), Ιστορικοί (Τμημάτων Ιστορίας - Αρχαιολογίας), εκπ/κοί Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Τμημάτων Φ.Π.Ψ.), και,

3ον) Να δοθούν Α' αναθέσεις βάσει των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών των εκπαιδευτικών, γιατί είναι παράλογο π.χ. να διδάσκει Ιστορία με Α΄ ανάθεση ο απόφοιτος του Φ.Π.Ψ. και να στερείται το σχετικού δικαιώματος κάποιος με M.Sc. ή Ph.D. στη Ιστορία ασχέτως της βασικής του ειδικότητας (διορισμού).

4ον) Οι Β΄ αναθέσεις να δοθούν με βάση όχι συντεχνιακά συμφέροντα, αλλά με καθαρώς επιστημονικά κριτήρια, γιατί είναι παράλογο π.χ. να διδάσκει στοιχεία Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, στο πλαίσιο του μαθήματος "Πολιτική Παιδεία" του Λυκείου, ο απόφοιτος (του οιουδήποτε, σαν "ΠΕ02") τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής (!!!) ή να διδάσκει Βυζαντινή (Μεσαιωνική) Ιστορία ο απόφοιτος της Παντείου σχολής πολιτικών επιστημών (ΠΕ13) που ΔΕΝ την έχει διδαχθεί και να στερείται του δικαιώματος (ούτε καν με Β΄ ανάθεση) ο απόφοιτος του Τμήματος Θεολογίας που την έχει διδαχθεί ως βασικό μάθημα στις πανεπιστημακές του σπουδές (και την διδάσκει μόνο στο Γυμνάσιο).

5ον) Να ληφθεί υπόψιν, ειδικά για τις τεχνικές ειδικότητες, η π α ι δ α γ ω γ ι κ ή κατάρτιση. Προσωπικά δεν αμφιβάλω για τις γνώσεις των ΠΕ19 στα Μαθηματικά, διερωτώμαι, όμως, με ποιά παιδαγωγικά κριτήρια μπορεί να τα διδάξουν με Β΄ ανάθεση στο Γυμνάσιο χωρίς να έχουν την κατάλληλη παιδαγωγική κατάρτιση. Εννοείται ότι η κατάρτιση αυτή είναι αναγκαία για όλες τις τεχνικές ειδικότητες για τη διδασκαλία το ίδιου τους του μαθήματος, γιατί άλλο είναι να είσαι κατασκευαστής πολιτικός μηχανικός που κτίζεις γιοφύρια κι΄ άλλο εκπαιδευτικός πολιτικός μηχανικός (ΠΕ12) που διδάσκεις στη τάξη "Τεχνικό Σχέδιο" έχοντας απέναντί σου όχι ενήλικους μάστορες, αλλά 16χρονους εφήβους.

Βέβαια για να γίνουν όλα αυτά θα πρέπει να καταλάβουμε ( = συνειδητοποιήσουμε) ότι το σχολείο υπάρχει πρωτίστως για τον μαθητή και όχι για την επαγγελματική αποκατάσταση του κάθε πτυχιούχου, αλλά αυτό είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία...

 
Blogtruman
13 Οκτ 2015 13:33

@Κώστας12 Οκτ 2015 23:43
Λες:
"Ότι και να λέτε η αλήθεια είναι ότι η επιστήμη σας ουδεμία σχέση έχει με τα μαθηματικά ,ενώ η φυσική και τα μαθηματικά είναι συγκοινωνούντα δοχεία."

Δεν ξέρεις τίποτα από πληροφορική αλλιώς δεν θα έλεγες αυτά που λες.
Μία από τις πλέον "συνδεδεμένες" με τα μαθηματικά επιστήμες είναι αυτή της πληροφορικής. Τι να σου εξηγώ τώρα. Για αρχή google τις φράσεις Αριθμητική ανάλυση, Κρυπτογραφία, Θεωρία ουρών, Νευρωνικά δίκτυα/τεχνητή νοημοσύνη/αναγνώριση προτύπων, θεωρία πολυπλοκότητας, κτλ κτλ (έχω αλλα τόσα να σου παραθέσω που με google θα δεις τι σχέση έχουν με μαθηματικά)

 
Μαριος
13 Οκτ 2015 14:53

Ή πληροφορική έχει μεγάλη σχέση με τα μαθηματικά. Απόδειξη είναι ότι σε ΟΛΑ τα τμήματα μαθηματικών για τις κατατακτήριες εξετάσεις οι υποψήφιοι εξετάζονται σε δύο μαθήματα μαθηματικών και ένα αλγοριθμικής!! Ούτε φυσικης ούτε χημείας ούτε καμίας άλλης επιστήμης αλλά σε μάθημα της επιστήμης των υπολογιστών!

 
Παιδαγωγική Κατάρτιση
13 Οκτ 2015 15:57

Επειδή η καραμέλα της παιδαγωγικής κατάρτισης έχει πολύ ενδιαφέρoν, εγώ θα πρότεινα να περάσουν ΟΛΟΙ οι εκπαιδευτικοί από εξετάσεις για την παιδαγωγική κατάρτιση (κάτι που έγινε για όσους διορίστηκαν μέσω γραπτών εξετάσεων του ΑΣΕΠ) για να δούμε τελικά ποιος πραγματικά έχει ή ΔΕΝ έχει παιδαγωγική επάρκεια.

 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
13 Οκτ 2015 16:35

συμφωνώ οτι οι τεχνικές ειδικότητες θα πρέπει να εχουν περασει ΠΑΤΕΣ .ΕΙΝΑΙ ΆΔΙΚΟ ,διοριστηκαν με ασεπ τεχνικές ειδικότητες χωρίς πτυχίο ΠΑΤΕΣ,ΕΝΏ ΠΕΝΤΑΕΤΟΎΣ ΦΌΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΑΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΟΡΙΣΤΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΘΗΣΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ ΣΤΑ ΘΡΑΝΙΑ + ΟΤΑΝ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΜΕ (ΤΟ ΑΣΤΕΙΟ) ΚΑΝΑΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΚ!!!ΕΛΕΟΣ!!!!

 
Κώστας
13 Οκτ 2015 17:20

Εχει δίκιο ο κος Teacher. Είμαι εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ18.08 Μεταλλειολόγος Μηχανικός με διετές full time μάστερ ή διδακτορικό στην εκπαίδευση στη Γαλλία με αρκετά συνέδρια και δημοσιεύεις στην επιστήμη της αγωγής. Ακολουθώ το συλλογισμού του γράφοντα παραπάνω λοιπόν. Πρέπει να διοριζόμαστε οι Μεταλλειολόγοι στα δημοτικά στη θέση των δασκάλων α) αφού η πρώτη ανάθεση συσχετίζεται με τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και έχουμε διδαχτεί πολύ περισσότερα μαθήματα παιδαγωγικών από τους δασκάλους β) αφού έχουμε πολύ πιο ψηλές βάσεις εισαγωγής από τα παιδαγωγικά τμήματα γ) αφού οι σχολές μας έχουν στις παγκόσμιες κατατάξεις πολύ πιο υψηλή θέση από τα παιδαγωγικά τμήματα. Πιο σημαντική από όλα είναι η παιδαγωγική κατάρτιση όπως σωστά είπε ο κύριος παραπάνω. Μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Αθήνας και στα μαθήματα που διδάσκονται αρκεί για να βγάλει ακόμα και ο πιο σκεπτικός τα συμπεράσματά του για το πλήθος και το είδος των μαθημάτων που λαμβάνουν οι δάσκαλοι. Σε αντίθεση ο Μηχανικός λαμβάνει ένα εντυπωσιακό φάσμα γνώσεων σε πέντε χρόνια που διαρκούν οι σπουδές του με σκοπό όχι μόνο το να χαράζει στρατηγικές στο εργοτάξιο αλλά και το να διαθέτει όνειρα και γνώση και να τα διαβιβάζει στους μαθητές του.

 
JJ
13 Οκτ 2015 18:56

Πολλές "τεχνικές" ειδικότητες ( αλλά πολύ πιο "επιστήμες" κατά Πόπερ, συγνώμη αλλά αυτό το 'τεχνικές' μου φάνηκε λίγο υποτιμητικό ) έχουν περάσει ΑΣΠΕΤΕ, ΠΕΚ κ.α ή έχουν διδαχθεί παιδαγωγικές και διδακτικές στις σχολές τους. Δεν αρνούμαι βέβαια τη συνεχή επιμόρφωση πάνω στο θέμα. Αλλά όχι να το χρησιμοποιούμε και ως επιχείρημα για να διαιωνίζεται αυτή η με δυο μέτρα και σταθμά αντιμετώπιση. Αν το ελληνικό κράτος θεωρεί οτι έχουν δικαίωμα και είναι ικανοί να διδάσκουν πληροφορική και προγραμματισμό με Α ανάθεση , μέχρι και στη Γ λυκείου, άνθρωποι χωρίς βασικό πτυχίο πληροφορικής ( ενώ υπάρχει πληθώρα διαθεσίμων πληροφορικών ) δεν μπορεί να αρνείται την ικανότητα και δικαίωμα και των πληροφορικών να διδάσκουν μαθηματικά γυμνασίου . Όποιος υποστηρίζει οτι οι πληροφορικοί δεν πρέπει να διδάσκουν μαθηματικά με β ανάθεση πρέπει να υποστηρίζει δύο φορές οτι δεν πρέπει μαθηματικοί (και λοιποί) να διδάσκουν πληροφορική μα α ανάθεση. Αλλιώς δεν είναι συνεπής.

 
μαρια
13 Οκτ 2015 21:07

έχει μεγάλο ενδιαφέρον η φρασεολογία την Ένωσης Πληροφορικών. Όταν αποκτήσουν τα δικαιώματα που ζητούν στην εκπαίδευση θυμηθείτε με ότι θα σκοτωθούν μεταξύ τους για το ποιος είναι "πιο" επιστήμων υπολογιστών, ποιος "πιο" μηχανικός υπολογιστών και ποιος "πιο" δικτύων, ούτως ώστε να πάρουν και τις ανάλογες αναθέσεις στα ανάλογα μαθήματα.

Φυσικά οι κερδισμένοι θα είναι τα 5-6 "πρώτα" πανεπιστήμια και πολυτεχνεία τα οποία σύμφωνα με την αξιολόγηση τους (sic) έχουν "πολλαπλή" ειδίκευση: εμ shampoo εμ conditioner ενώ την ίδια ώρα τα βάζουν με τους μαθηματικούς που διδάσκουν πληροφορικής και τους ηλεκτρολόγους μηχανικούς που έχουν τρεις τέσσερις ειδικότητες ταυτόχρονα ...

 
Teacher
13 Οκτ 2015 21:56

Tα Τμήματα Μεταλλειολόγων Μηχανικών ΔΕΝ παράγουν εκπαιδευτικούς, αλλά μηχανικούς παραγωγής. Οποιος διπλ. μηχανκός επιθυμεί να ασκήσει το έργο του εκπαιδευτικού - μηχανικού οφείλει σύμφωνα με τον νόμο, την λογική του νομοθέτη (αλλά και την κοινή λογική νομίζω) να τύχουν της κατάλληλης παιδαγωγικής κατάρτισης (ΑΣΠΑΙΤΕ, κ.λ.π.). Καλή η "δι΄ επιφοιτήσεως " νομιζομένη αυτάρκεια - η υποδηλούσα αν μη τι άλλο και αυτοπεποίθηση - αλλά και η συστηματική κατάριση έχει, όπως και να το κάνουμε την αξία της...

 
Teacher
13 Οκτ 2015 21:58

Tα Τμήματα Μεταλλειολόγων Μηχανικών ΔΕΝ παράγουν εκπαιδευτικούς, αλλά μηχανικούς παραγωγής. Οποιος διπλ. μηχανκός επιθυμεί να ασκήσει το έργο του εκπαιδευτικού - μηχανικού οφείλει σύμφωνα με τον νόμο, την λογική του νομοθέτη (αλλά και την κοινή λογική νομίζω) να τύχουν της κατάλληλης παιδαγωγικής κατάρτισης (ΑΣΠΑΙΤΕ, κ.λ.π.). Καλή η "δι΄ επιφοιτήσεως " νομιζομένη αυτάρκεια - η υποδηλούσα αν μη τι άλλο και αυτοπεποίθηση - αλλά και η συστηματική κατάριση έχει, όπως και να το κάνουμε την αξία της...

 
Jj
13 Οκτ 2015 23:29

Δεν πειράζει Μαρία , δώστε μας τα μαθήματα πληροφορικής σ.ε αποκλειστική πρώτη ανάθεση σε όλα τα σχολεία, και αφήστε μας μετά να σκοτωθούμε μεταξύ μας.

 
ΗΜΜΥ ΕΜΠ
13 Οκτ 2015 23:41

Είναι παιδαριώδες να βγαίνουν κάποιοι δάσκαλοι και να κατακρίνουν τους Διπλωματούχους. Ο συνάδελφος Κώστας λέει πως έχει 2ετές μεταπτυχιακό και διδακτορικό στην εκπαίδευση. Τι δεν καταλαβαίνετε; Ποιος είσαστε εσείς που θα κρίνετε ότι δεν έχει παιδαγωγική επάρκεια και κατάρτιση; Θα μπορούσε να είναι δάσκαλος σας στο Παιδαγωγικό για αυτό να δείχνετε σεβασμό όταν μιλάει κάποιος με περισσότερη γνώση και εμπειρία. Στο εξωτερικό υπάρχουν οι βοηθοί του εκπαιδευτικού (assistant teachers) για όσους τελειώνουν τριετές και τετραετές τμήμα ή σχολή. Και στην Ελλάδα αν θέλαμε να πάμε μπροστά στα δημοτικά θα έπρεπε να διορίζονται μόνο Διπλωματούχοι και να έχουν βοηθούς τους δασκάλους. Δεν είναι μειωτικό καθόλου αυτό που προτείνω για τους δασκάλους που έχουν πάρει εργολαβικά και συντεχνιακά την πρωτοβάθμια. Αντίθετα δείχνει τη σωστή θέση του κάθε πτυχιούχου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν μπορείτε κύριοι να κάνετε το τέσσερα πέντε. Δεν μπορείτε να έχετε κάποιους που μπαίνουν φέτος με 12.984 μόρια στο παιδαγωγικό Ρόδου και να τους θεωρείτε ίσα και όμοια με τον φοιτητή του ΕΜΠ που μπαίνει με σχεδόν άριστα. Πόσα μαθήματα έχετε περάσει και τι ects credits λάβατε στην εκπαίδευση; Ο κορμός σε μας περιλαμβάνει 35 μαθήματα, ενώ η ειδίκευση περιλαμβάνει 25 μαθήματα και μία διπλωματική εργασία της επιλογής σου. Συνολικά έχεις να περάσεις ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 60 μαθήματα που ο δάσκαλος ούτε κατά διάνοια δε μπορεί να φανταστεί πως υπάρχουν. Αν νομίζετε πως αδικηθήκατε στις εξετάσεις για τα ΑΕΙ, τα Πολυτεχνεία δέχονται αποφοίτους δάσκαλους για να αναβαθμίσουν το πτυχίο τους. Το επίπεδο της κάθε σχολής τους φαίνεται και από την τραγική αποτυχία τους στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ όπου οι περισσότεροι υποψήφιοι δάσκαλοι γράφουν κάτω από τη βάση. Ο Μηχανικός έχει ένα ευρύ φάσμα απασχόλησης και η εκπαίδευση είναι μια από τις επιλογές που λογικά έχει. Σας παρακαλώ πολύ διαβάστε και ενημερωθείτε πριν εκτεθείτε για άλλη μια φορά.

 
Θανάσης
14 Οκτ 2015 09:31

@Κώστας 12 Οκτ 2015 23:43

«Ότι και να λέτε η αλήθεια είναι ότι η επιστήμη σας ουδεμία σχέση έχει με τα μαθηματικά .....
η κουλτούρα όμως που έχετε δεν συμβαδίζει με αυτή των μαθηματικών.»

Να είσαι καλά, μου έφτιαξες την μέρα. Μάλλον εσύ δεν έχεις καμία σχέση με τα μαθηματικά, πολλώ δε μάλλον με την οποιαδήποτε κουλτούρα. Google is your friend. Χρησιμοποίησε το έστω και λίγο πριν γράψεις άλλα τέτοια βαρύγδουπα, γιατί τα μυαλά μας ΠΟΝΑΝΕ.

 
Τeacher
14 Οκτ 2015 17:54

HMMY EMΠ@

Ουδείς κατηγορεί τους διπλωματούχους μηχανικούς του Πολυτεχνείου για επιστημονική ανεπάρκεια, οργίζεσαι χωρίς λόγο. Για την παιδαγωγική κατάρτιση μιλάμε, την οποία δεν προσφέρει το Πολυτεχνείο επειδή παράγει μηχανικούς της παραγωγής (μελέτη - επίβλεψη - κατασκευή) και ΟΧΙ εκπαιδευτικούς. Για όποιους μηχανικούς θέλουν ν΄ αφήσουν την παραγωγή και ν΄ ασχοληθούν με την Εκπαίδευση ο νόμος προβλέπει ότι θα πρέπει να αποκτήσουν παιδαγωγική κατάρτιση (ΑΣΠΑΙΤΕ, πτυχίο καθηγητικής σχολής, μεταπτυχιακό στα παιδαγωγικά, κ.λ.π.). Αλλη η τέχνη να κτίζεις γιοφύρια κι άλλο η τέχνη να μιλάς στις ψυχές μικρών παιδιών - τι δεν αντιλαμβάνεσαι;

 
@
14 Οκτ 2015 23:22

Αμ δεν ειναι 60 τα μαθηματα... Ειναι 65+ με αρκετα μεγαλυτερη υλη. Εισαι ομως υπερβολικος σε αλλα θεματα.

 
george
15 Οκτ 2015 14:38

Τι σχέση έχει ο αριθμός των μαθημάτων; Το σίγουρο είναι ότι οι ΗΜΜΥ που δεν έχουν πάρει κλάδο σχετικό με πληροφορική δεν έχουν ιδέα από πληροφορική! Και το ξέρουν όλοι. Όλα τα άλλα είναι θεωρίες!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean