Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Κονδύλι 11.170.000,00 για 16 Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για την πρακτική άσκηση των φοιτητών

Η αποζημίωση που καταβάλλεται σε φοιτητή ασκούμενο, κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 340 ευρώ ανά μήνα πρακτικής άσκησης
Δημοσίευση: 18/10/2015
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το υπουργείο Παιδείας καλεί 16 Πανεπιστήμια και ΤΕΙ να καταθέσουν προτάσεις , προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν για την πρακτική άσκηση των φοιτητών .

Η συγχρηματοδοτούμενη  δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων  ανέρχεται συνολικά σε 11.170.000,00 € .

Υποβολή των προτάσεων  έως την 30η Οκτωβρίου 2015.

Η Πρόσκληση απευθύνεται στα ακόλουθα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:

1 Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσ/νίκης

2 Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

3 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

4 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

5 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

6 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

7 Τ.Ε.Ι Αθήνας

8 Τ.Ε.Ι Κεντρικής Μακεδονίας

9 Τ.Ε.Ι ∆υτικής Μακεδονίας

10 Τ.Ε.Ι Πειραιά

11 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

12 Πανεπιστήμιο ∆υτικής Μακεδονίας

13 Πανεπιστήμιο Πειραιώς

14 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

15 Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

16 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Αποζημιώσεις ασκουμένων φοιτητών

αποζημίωση που καταβάλλεται σε φοιτητή ασκούμενο, κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 340 ευρώ ανά μήνα πρακτικής άσκησης (για ωράριο άσκησης που καλύπτει τουλάχιστον 20 ημέρες το μήνα - εφεξής «πλήρες ωράριο») για το συνολικό χρόνο Πρακτικής Άσκησης, όπως αυτός ορίζεται στη σχετική απόφαση θεσμοθέτησης από το συγκεκριμένο Τμήμα, από το οποίο προέρχεται ο φοιτητής.
 
Στις περιπτώσεις που η πρακτική άσκηση διενεργείται στο εξωτερικό (εκτός Ελλάδος), διευκρινίζεται ότι αυτή χρηματοοδτείται, μόνο εφόσον πραγματοποιείται σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποζημιώνεται με ποσό που δεν υπερβαίνει τα 600 ευρώ ανά μήνα πρακτικής άσκησης για το συνολικό χρόνο Πρακτικής Άσκησης.

Σημειώνεται ότι, η ασφάλιση των ασκούμενων φοιτητών έναντι ατυχήματος είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της Πρακτικής τους Άσκησης και επιλέξιμη δαπάνη.

Αποζημίωση μελών ∆.Ε.Π / Ε.Π και εποπτών (μελών ∆.Ε.Π / Ε.Π και άλλων κατηγοριών προσωπικού του Ιδρύματος)

Οι αποζημιώσεις των μελών ∆.Ε.Π / Ε.Π για την εκπόνηση ή τη συμμετοχή στην εκπόνηση σχετικών παραδοτέων έργων είναι επιλέξιμες εφόσον

α) η σχετική εκπόνηση υλοποιείται στα πλαίσια πρόσθετης εργασίας και δεν εντάσσεται στις συμβατικές υποχρεώσεις του μέλους ∆.Ε.Π / Ε.Π, όπως αυτές ορίζονται από τους νόμους του κράτους και τους κανονισμούς του Ιδρύματος,

β) υπάρχει σχετική απόφαση ανάθεσης έργου / παραδοτέων από το αρμόδιο όργανο του Ιδρύματος και

γ) τεκμηριώνεται και αναλύεται σαφώς στην πρόταση η αναγκαιότητα και το κόστος της σχετικής απασχόλησης. Η αποζημίωση του μέλους ∆.Ε.Π /Ε.Π σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι ανάλογη της παροχής υπηρεσίας που προσφέρεται, ενώ πρέπει επίσης να αποδεικνύεται με συγκεκριμένα παραδοτέα.

Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι της Πρακτικής Άσκησης μπορούν να αποζημιωθούν για τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης εφαρμογής της Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα, ως απόρροια της παρακολούθησης και υποστήριξης των επιμέρους δράσεων του έργου της Πρακτικής Άσκησης, του οποίου είναι υπεύθυνοι.

Η εποπτεία ασκουμένων είναι υποχρέωση των μελών ∆.Ε.Π / Ε.Π του Ιδρύματος. Λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε ανάγκες του (πχ ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό), το οικείο Ίδρυμα δύναται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του και βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, να αναθέτει καθήκοντα / αρμοδιότητες επόπτη πρακτικής άσκησης σε μέλη κατηγοριών προσωπικού του πέραν των μελών ∆.Ε.Π / Ε.Π.

Η αποζημίωση για την εποπτεία ασκουμένων είναι επιλέξιμη δαπάνη εφόσον

α) υλοποιείται στα πλαίσια πρόσθετης εργασίας και δεν εντάσσεται στις συμβατικές υποχρεώσεις του μέλους ∆.Ε.Π / Ε.Π. ή προσωπικού άλλης κατηγορίας, στο οποίο έχει γίνει ορισμός και ανάθεση, όπως αυτές ορίζονται από τους νόμους του κράτους και τους κανονισμούς του Ιδρύματος,

β) υπάρχει σχετική απόφαση ανάθεσης έργου / εποπτείας / παραδοτέων από το αρμόδιο όργανο του Ιδρύματος και

γ) τεκμηριώνεται και αναλύεται σαφώς στην πρόταση η αναγκαιότητα και το κόστος της σχετικής απασχόλησης. Ειδικότερα, ένα μέλος ∆.Ε.Π / Ε.Π ή προσωπικό άλλης κατηγορίας, στο οποίο έχει γίνει ορισμός και ανάθεση δύναται να αποζημιωθεί ως αρμόδιος επόπτης / επιβλέπων, για τη σύνταξη σχετικών εκθέσεων αναφοράς / αξιολόγησης, που θα αποτυπώνουν την πορεία και τις δράσεις παρακολούθησης / εποπτείας / επίβλεψης / αξιολόγησης των ασκουμένων σπουδαστών.

Η αποζημίωση σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι ανάλογη της παροχής υπηρεσίας που προσφέρεται, ενώ πρέπει επίσης να αποδεικνύεται με συγκεκριμένα παραδοτέα.

Αποζημιώσεις Φορέων Παροχής Πρακτικής Άσκησης

Στα πλαίσια της αποτελεσματικότερης παρακολούθησης και εποπτείας του έργου της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών, επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται οι αποζημιώσεις των επιβλεπόντων από το φορέα παροχής της πρακτικής άσκησης (στελέχη των παραγωγικών φορέων, στους οποίες οι φοιτητές πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση).

Η αποζημίωση του επιβλέποντα από το φορέα παροχής της πρακτικής άσκησης σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι ανάλογη της παροχής υπηρεσίας που προσφέρεται, ενώ πρέπει επίσης να αποδεικνύεται με συγκεκριμένα παραδοτέα (ενδεικτικά για παράδειγμα προγραμματισμός και αναλυτική περιγραφή της εργασίας που αναλαμβάνει ο ασκούμενος φοιτητής, έκθεση επίβλεψης και επίδοσης του ασκούμενου φοιτητή κ.λ.π).

Αμοιβές υποστήριξης του έργου

Αφορά αμοιβές για την υποστήριξη του έργου.

Σημειώνονται τα ακόλουθα:

• Ο υπολογισμός των αποζημιώσεων πρέπει να βασίζεται σε παραστατικά στοιχεία και υπόκειται στους περιορισμούς των αμοιβών των υπαλλήλων ΝΠ∆∆ και των κείμενων διατάξεων.

• Όσον αφορά τυχόν αποζημιώσεις για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη του έργου, σημειώνεται ότι, στην υποβληθείσα πρόταση θα πρέπει να υπάρχει σαφής και τεκμηριωμένη αναφορά της αναγκαίας απασχόλησης για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη του έργου, δεδομένου ότι, ο δυνητικός ∆ικαιούχος θα πρέπει να εξασφαλίζει, από την τεχνογνωσία και το προσωπικό που ήδη διαθέτει, την κατάλληλη και επαρκή στελέχωση του έργου για την απρόσκοπτη διαχείριση, διοίκηση και παρακολούθηση της πράξης.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ