Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Εννέα απαντήσεις της Αννας Διαμαντοπούλου στον υπουργό Παιδείας Νίκο Φίλη

Δημοσίευση: 27/10/2015
Διαμαντοπούλου
Alt Text: 
Διαμαντοπούλου
Title Text: 
Διαμαντοπούλου
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Αφορμή για το κείμενο- απάντηση της Αννας Διαμαντοπούλου που ακολουθεί, στάθηκε η συνέντευξη του υπουργού Παιδείας στην Καθημερινή της Κυριακής.

Οι εξαγγελίες ακούγονται κάποιες φορές ευχάριστα και οι υπουργοί παιδείας, αγοράζουν χρόνο με πρόσχημα πολλές φορές τον Εθνικό Διάλογο. Μία σύγκριση των συνεντεύξεων στις εφημερίδες  τα τελευταία 20 χρόνια θα πείσει τον καθένα.

Η βαθιά, όμως, κρίση και τα στοιχεία διάλυσης που παρατηρούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, δεν επιτρέπουν καθυστερήσεις, σπασμωδικά μέτρα και κατασπατάληση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων για πράγματα που έχουν γίνει ή για όσα πλέον, κατά κοινή ομολογία, δεν αντέχουν άλλη χρονοτριβή.

Θεωρώ θετική εξέλιξη ότι όλα όσα αναφέρονται στη συνέντευξη του υπουργού, συμπίπτουν με όλες τις επιλογές του νέου σχολείου που είχαμε ξεκινήσει το 2011. Είναι όμως εμφανές, ότι ενώ λέει τα ίδια, δεν έχει ενημερωθεί για το τι έχει συμβεί τα προηγούμενα χρόνια. Εκτός αν όλα πρέπει να ξεκινήσουν πάλι από το μηδέν πράγμα που θα επιφέρει την απόλυτη διάλυση.

Όλο το υλικό της μεταρρύθμισης για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση που αφορά σε νομοσχέδια, υπουργικές αποφάσεις, προγράμματα και πιλοτικές δράσεις, υπάρχει στο υπουργείο και υπήρχε όλο αναρτημένο στην ιστοσελίδα του υπουργείου, αλλά εξαφανίστηκε επί υπουργίας Μπαλτά.

Αυτό το υλικό προέκυψε από τη συνεργασία με ένα πολύ μεγάλο αριθμό Ελλήνων εκπαιδευτικών που επελέγησαν με εθνική δημόσια προκήρυξη, υποστηρίχθηκε από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΟΟΣΑ και της ΕΕ και με ειδική συνεργασία με τα υπουργεία Παιδείας της Φινλανδίας, της Δανίας και της Γαλλίας.

Η όλη προσπάθεια χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ από το οποίο υποστηρίχθηκαν και πολλές δράσεις, όπως αυτή του ψηφιακού σχολείου για όλες τις βαθμίδες το οποίο σταμάτησε ο Α.Μπαλτάς, χωρίς δυστυχώς αντίδραση που απαιτούσε μία τέτοια «εγκληματική» για το εκπαιδευτικό σύστημα πράξη.

Πιο συγκεκριμένα στα σημεία στα οποία αναφέρθηκε ο κ.Υπουργός:

1)  Εθνικός Διάλογος: Υπάρχει από το 1985 θεσμοθετημένη Εθνική Επιτροπή Διαλόγου για την Παιδεία με τη συμμετοχή των κομμάτων στην οποία ουδέποτε ο ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχε. Υπάρχει το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας με συμμετοχή φορέων της εκπαίδευσης και της οικονομίας. Οι μεταρρυθμίσεις που άρχισαν να υλοποιούνται από το 2010, αφού εγκρίθηκαν από τα δύο αυτά όργανα, συζητήθηκαν στη συνέχεια  στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, έχοντας αξιολογήσει και έχοντας λάβει υπόψη όλη την δουλειά που είχε γίνει και την προηγούμενη περίοδο επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας.  Θυμίζω επίσης ότι έγιναν πέντε κύκλοι συναντήσεων με τους φορείς της εκπαίδευσης, της εργασίας, με τους οικονομικούς φορείς, με τις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, με τους φορείς του αγροτικού τομέα και με τους κοινωνικούς φορείς γονέων, ατόμων αναπηρίας, φορείς ισότητας των δύο φίλων κλπ... Τέλος, υπήρξε ηλεκτρονική διαβούλευση με αρκετές χιλιάδες προτάσεις από γονείς, φοιτητές, εκπαιδευτικούς. Όλα τα παραπάνω είναι στη διάθεση του υπουργού. Θα ήταν ακατανόητο να ξεκινήσει από το μηδέν.

2) Μείωση της ύλης: Η μείωση της ύλης προϋποθέτει νέα προγράμματα σπουδών και αξιοποίηση του υλικού του ψηφιακού σχολείου ώστε να μπει τέρμα στο ένα βιβλίο και στην αποστήθιση.  Τα νέα προγράμματα σπουδών οργανώθηκαν σε δώδεκα κύκλους και εφαρμόστηκαν πιλοτικά (σε 21 νηπιαγωγεία, 96 δημοτικά και 68 γυμνάσια) αντίστοιχα. Η μείωση της ύλης, την οποία εξαγγέλλει εκ νέου ο Υπουργός, έγινε με την αρχικά με την ΥΑ 101097/Γ1 και συνεχίσθηκε συστηματικά μέχρι και το 2012 (βλ. για παράδειγμα) με το νομοσχέδιο για το ‘νέο Λύκειο’, αλλά και στην συνέχεια βλ. ΥΑ 147346/Γ2 με ημερομηνία 16-9-2014.

3) Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (όχι μόνο Lower κ. Υπουργέ αλλά και Proficiency): Μελετήθηκε και οργανώθηκε νέο πρόγραμμα σπουδών και πιστοποίηση της γλωσσομάθειας από το δημόσιο σύστημα (ΦΕΚ 2320 Β΄ΑΔΑ 25009 – ΧΑΗ, 3.10.2011).  Στο πλαίσιο αυτό ξεκίνησε πιλοτικά σε 1260 δημοτικά που αντιστοιχούν στο 65% του μαθητικού πληθυσμού διευρυμένο πρόγραμμα διδασκαλίας της αγγλικής. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι ταυτόχρονα ξεκίνησε παρόμοιο πρόγραμμα για την διδασκαλία της πληροφορικής από την Α΄τάξη του δημοτικού ώστε να γίνεται πιστοποίησή της από το δημόσιο σύστημα μέχρι το τέλος του Γυμνασίου.

4) Τα κενά στα σχολεία στην έναρξη κάθε νέας σχολικής χρονιάς: Το τεράστιο αυτό θέμα χρειάζεται μία διοικητική μεταρρύθμιση για να αντιμετωπισθεί και αυτό σημαίνει ορθολογικό σχεδιασμό προσλήψεων, τέλος στις περιττές αποσπάσεις, σχέδιο για τις οργανικές θέσεις, συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων για καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Στα συρτάρια του υπουργού υπάρχει η πρόταση για τη διοικητική μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης που έγινε σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ. Αυτό σημαίνει τέλος στις αποσπάσεις (συμβολικά ο Υπουργός δεν θα έπρεπε να συναινέσει στην απόσπαση της συζύγου του Π/Θ από το δημοτικό σχολείο στο Πανεπιστήμιο). Το 2010, 4.700 εκπαιδευτικοί γύρισαν στα σχολεία τους. Το καλοκαίρι του 2015 υπογράφηκαν από τη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μόνο για φορείς 400 αποσπάσεις. Το μείζον ζήτημα να είναι οι εκπαιδευτικοί στις τάξεις το Σεπτέμβρη είναι πολύπλοκο, θέλει σχεδιασμό και χρόνο και αποφασισμένη πολιτική και συνδικαλιστική ηγεσία που θα δουλέψουν με προτεραιότητα τους μαθητές.

5) Ψηφιακό Σχολείο: Αναπόσπαστο μέρος του ‘Νέου Σχολείου’ αποτελεί το ‘Ψηφιακό Σχολείο’. Με το ‘Ψηφιακό Σχολείο’ διατέθηκε στους μαθητές, τους γονείς τους και τους εκπαιδευτικούς, το σύνολο των σχολικών βιβλίων όλων των τάξεων σε ψηφιακή μορφή και μάλιστα εμπλουτισμένα με πλούσιο διαδραστικό και πολυμεσικό ψηφιακό υλικό. Το υλικό αυτό συμπληρώνεται με ψηφιακό φροντιστήριο. Το συνολικό υλικό, παρά τον πόλεμο του κ. Μπαλτά, είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή εδώ. Πρέπει να τονίσουμε ότι η επιτυχία του προγράμματος ήταν τέτοια, ώστε το πλαίσιο της μελέτης «Μεθοδολογία, καταγραφή και αποτίμηση καλών πρακτικών των παρεμβάσεων ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ 2007-2013»  το ‘Ψηφιακό Σχολείο’  κρίθηκε μεταξύ των 30 καλυτέρων έργων – καλών πρακτικών που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην Ελλάδα για την περίοδο 2007-2013.

6) Βιβλία: Ο κ. Φίλης αναφέρθηκε, και σωστά, στο θέμα της αποστολής των βιβλίων .Το 2011 ανέλαβα συνολικά την ευθύνη της καθυστέρησης των βιβλίων (ο υπουργός ούτε καν υπέγραφε γι΄αυτό το θέμα) και αφού εξηγήθηκαν λεπτομερώς στη Βουλή οι λόγοι του τεράστιου εκείνου προβλήματος, προχώρησα άμεσα σε συνολική αναδιάρθρωση του συστήματος, σε κλείσιμο του ΟΕΔΒ και σε ένα νέο ψηφιακό σύστημα με πολύ μικρότερο κόστος και διανομή των βιβλίων στο κάθε σχολείο.

Από τον Μάιο του 2012 τα βιβλία μοιράζονται κάθε χρόνο χωρίς να ασχοληθεί καθόλου ο Υπουργός (όπως και είναι το σωστό).

7) Ειδικότητες ( μεγάλος αριθμός ειδικοτήτων εκπαιδευτικών) : Υπάρχει από το 2013 και παραδόθηκε μελέτη για τη συγχώνευση ειδικοτήτων την οποία μπορεί άμεσα να υλοποιήσει ο Υπουργός.

8) Σχετικά με την διδασκαλία των Θρησκευτικών, υπάρχει νέο πρόγραμμα σπουδών από το 2011 (ΦΕΚ 2325 Β/3.10.2011) που καλύπτει  την ανάγκη να γνωρίσουμε την ορθοδοξία αλλά και τα άλλα χριστιανικά δόγματα αλλά και τις άλλες θρησκείες. Δίνεται η δυνατότητα το μάθημα αυτό να το διδάσκονται οι ορθόδοξοι χριστιανοί, αλλά μπορούν να το διδάσκονται και άλλες χριστιανικές παραδόσεις και άλλες θρησκείες ακόμα και οι άθεοι μαθητές, οι ουδετερόθρησκοι ή εκεί που θα συζητώνται ζητήματα φιλοσοφικών αντιλήψεων μεταφυσικών αντιλήψεων που δεν έχουν χριστιανικό χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα τα προγράμματα αφορούν:
         
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ – Ο κόσμος της Θρησκείας.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ – Θρησκεία και Ιστορία ως έκφραση Πολιτισμού.

ΛΥΚΕΙΟ – Θρησκεία και Πολιτισμός σε διάλογο με την Κοινωνία.

Για την πρόταση αυτή την ευθύνη είχε φυσικά το υπουργείο Παιδείας αλλά είχε γίνει διάλογος και με την Ιερά Σύνοδο.

9) Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση: Ας ζητήσει πάλι ο Υπουργός να δει την μελέτη που υπάρχει για κάθε επαγγελματικό και τεχνολογικό λύκειο της χώρας (ανθρώπινο δυναμικό- εξοπλισμός – υποδομές) και το έτοιμο νομοσχέδιο που έγινε σε συνεργασία με Γερμανούς και Ελβετούς εμπειρογνώμονες και αφορά τετραετή επαγγελματική εκπαίδευση και μαθητεία.

Δεν θα αναφερθώ καθόλου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση όπου 9 μήνες μετά τις προγραμματικές δηλώσεις του Π/Θ για Εθνικό Διάλογο, είδαμε μόνο το νομοσχέδιο κουρελού του προηγούμενου υπουργού και μία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για κατάργηση άρθρων του πλέον συναινετικού νόμου που ψηφίστηκε με πρωτοφανή πλειοψηφία από την Βουλή το 2011. Και στα ΑΕΙ ο Εθνικός Διάλογος απαιτεί κατάθεση πρότασης. Μέχρι στιγμής έχουμε δει μόνο μία ιδεοληπτική λογική αντιμεταρρύθμισης.

Για όλα τα παραπάνω στα οποία αναφέρθηκα, οι θετικές προθέσεις και θέσεις του υπουργού στην συνέντευξή του, δίνουν σε κάθε περίπτωση μια αίσθηση αισιοδοξίας , αρκεί γρήγορα και μεθοδικά να παρουσιάσει το σχέδιο του, κάνοντας χρήση της τεράστιας δουλειάς και προσπάθειας που έγινε απο πολλούς  πριν από αυτόν.

Η πολιτική του «υβρίζω και γκρεμίζω» δεν απέδωσε ποτέ και ίσως η κρίση μας βοηθήσει να το κατανοήσουμε.

Τελειώνοντας, πρέπει δυστυχώς να πω ότι διατηρώ ελάχιστες ελπίδες για τη συνέχιση της τόσο αναγκαίας για την πατρίδα μας, εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.  Θα επαναλάβω, για πολλοστή φορά ότι οι χώρες που πήγαν μπροστά, σε όλες τις ιστορικές περιόδους, αλλά κυρίως σε περιόδους κρίσης, ήταν εκείνες που πραγματοποίησαν μεγάλες τομές στα εκπαιδευτικά τους συστήματα.

ΥΓ. Η επιβολή ΦΠΑ 23% στα ιδιωτικά σχολεία  έχει προκαλέσει χάος. Δεν θα σταθώ στο δίκαιο ή άδικο, στο ταξικό η όχι. Θα μείνω στην προχειρότητα που προβληματίζει. Στην ελλιπή προετοιμασία και στην αδιαφορία ή ίσως και άγνοια των ευρωπαϊκών οδηγιών. Αυτό είναι το πιο προβληματικό απ΄όλα.

* Η Άννα Διαμαντοπούλου διετέλεσε υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (2009-2011).

 

 

Σχόλια (29)

 
Ιωάννα
09 Νοε 2015 16:36

Αλήθεια κ. Ράπτη εσείς φέτος σε ποιο σχολείο υπηρετείτε; Από ότι έμαθα δεν είσθε πλέον σχολικός σύμβουλος. Μήπως μπορείτε να μας διαφωτίσετε, γιατί τα λέτε πολύ ωραία, όμως από ότι φαίνεται εύκολα τα ωραία λόγια και τα "αρχεία", τα έργα;

 
Ηλίας Ράπτης
29 Οκτ 2015 08:51

...Ευπρόσδεκτα τα συγχαρητήρια για το αρχείο μου εκ μέρους της κ. Ευαγγελίας ! Ωστόσο δεν προτίθεμαι να " απλώσω τον τραχανά" επι του προσωπικού παρά το προκλητικό στιλ γραφής. Το αρχείο μου όντως είναι πλούσιο, γιατί έχω μαθει στη ζωή μου ό,τι γράφω να το τεκμηριώνω. Εάν όντως ενδιαφέρεστε να μάθετε ποιος είμαι δεν έχετε παρά να ρωτήσετε τις " δυο σταγόνες νερού" που προανέφερα στην τελευταία παρέμβασή μου. " Έτσι, για να πάρετε μια πρόγευση παραθέτω μία μόνο (1) από τις 122 τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που γνώρισαν τη δουλειά μου και συνεργάστηκαν μαζί μου.
"“ Ήσαστε πραγματικός σύμβουλος. Ο ένας και μοναδικός που γνώρισα ως δάσκαλος και ως Δ/ντής. Θεωρώ τιμή μου που συνεργάστηκα μαζί σας και αισθάνομαι τυχερός. Κέρδισα πολλά ως εκπαιδευτικός. Είστε εργάτης της Παιδείας και όχι υπηρέτης των δημοσίων σχέσεων και του «φαίνεσθαι». Για το λόγο αυτό θεωρώ ότι είστε θύμα αυτής της κοινωνίας της υποκρισίας και όχι της ουσίας, η οποία στα τελευταία της συνεχίζει να είναι αμετανόητη. Εσείς για την Πολιτεία κάνατε πολλά, η Πολιτεία τι έκανε για σας; Όλοι οι εκπαιδευτικοί που αγαπούν τη δουλειά τους και συνεργάστηκαν μαζί σας νιώθουν να τους κυριεύει θλίψη και απογοήτευση αφενός γιατί δε θα σας έχουν πια συνεργάτη και αφετέρου γιατί για άλλη μια φορά διαπιστώνουν ότι τίποτα δεν αναγνωρίζεται και αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Κρίμα!!!!!!!!!!!!!!!! Έχω πλέον πειστεί ότι συνειδητά θέλουν να σβήσουν το μεράκι του Έλληνα Δασκάλου. Να ξέρετε όμως ότι η Παιδεία σας έχει ανάγκη και δεν πρέπει να καταθέσετε τα όπλα, γιατί για σας δεν επιτρέπεται. Σας ευχαριστώ για όλα Θα μπορούσα να γράψω πολλά αλλά δε χρειάζεται γιατί μιλά το έργο σας! ”
(Διευθυντής)
"...και αφετέρου γιατί για άλλη μια φορά διαπιστώνουν ότι τίποτα δεν αναγνωρίζεται και αυτό είναι ό,τι χειρότερο..." κι αυτό κ. Ευαγγελία επί Υπουργίας της κ. Διαμαντοπούλου, βεβαίως,βεβαίως!.... Το πρόβλημα όμως δεν είναι προσωπικό...Το επίδικο στη συζήτησή μας είναι το σχολείο το οποίο ευαγγελίζεται η κ. Διαμαντοπούλου και όσοι υποστηρίζουν τη θέση της....
Τώρα για τα ψεκάσματα, Καμμένο κ.λπ. δεν με αφορούν.

 
Ευαγγελία
28 Οκτ 2015 21:28

@Ηλία Ράπτη
Συγχαρητήρια για το αρχείο!
όμως δεν προσθέτετε κάτι στο διάλογο. Μόνο διαπιστώσεις. Λοιπόν:
Ναι, υπάρχουν πολλοί που συμφωνούν με τη Διαμαντοπούλου.
Ναι, κανείς δεν είναι τυχαίος. Εσείς;
Ναι, υπερασπίζονται με πάθος τις θέσεις τους κυρίως επειδή έχουν επιχειρήματα,
Ναι, το "Νέο Σχολείο" της Διαμαντοπούλου είναι πολύ κοντά σαν φιλοσοφία με το "Καλό σχολείο" του Ρέντσι και,
ναι, πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πρόταση την οποία ασμένως και ευτυχώς αποδέχονται και οι νέοι ένοικοι του Υπουργείου Παιδείας.
Την αντιπρόταση δεν βλέπω ούτε από εσάς ούτε από το ΥΠΕΘ.

Υ.Σ. Όσο για τις "διαβολικές συμπτώσεις", τις αυλές κλπ, νομίζω ότι η παρέα με τον Καμμένο βλάπτει. Μόνο οι Νεφελίμ και οι εξ αυτών (;) ψεκασμοί λείπουν

 
Ιωαννα
28 Οκτ 2015 20:07

Είμαι μητέρα δύο παιδιών. Ο γιος μου με εξετάσεις πέρασε στη Βαρβακειο και με τον μαθηματικό τους πήραν το πρώτο βραβείο στη Δανία στα μαθηματικά. Η κόρη μου πάει σε σχολείο ΕΑΕΠ. Αυτές τις ευκαιρίες τις έδωσε η μεταρρύθμιση της κ. Διαμαντοπουλου σε μια οικογένεια που δεν είχε δυνατότητα οικονομική. Ε όχι αυτό δεν είναι νεοφιλελευθερισμος. Μάλλον ήταν χρόνια μπροστά.

 
Ηλίας Ράπτης
28 Οκτ 2015 17:58

"Ο κίνδυνος να χαθεί πολύτιμος χρόνος και δυνάμεις και να αγνοηθεί ετοιμο έργο που έχει ήδη γίνει είναι μεγάλος. Η κα Διαμαντοπουλου στο άρθρο της είναι απόλυτα σαφής και συγκεκριμένη." Τάδε έφα Γιάννης Κατσαρός παραπάνω. Μόνο που ο Γιάννης Κατσαρός δεν είναι κάποιος τυχαίος. Από τους βασικούς συντελεστές τού νεοφιλελεύθερης κοπής "Νέου Σχολείου" που ευαγγελίζεται η κ. Διαμαντοπούλου. Πριν από εννιά μήνες και συγκεκριμένα την 1η του Φλεβάρη 2015 απ' αυτήν εδώ τη στήλη ο κ. Κατσαρός ... παρέδιδε μαθήματα στον κ. Μπαλτά τι εστί "καλό σχολείο" κι όπως το 'χει συνήθειο κι αυτός και κάποια άλλη κυρία που θα αναφέρω παρακάτω αναμασούν τα ίδια και τα ίδια κάνοντας copy ο ένας από τον άλλο. Ιδού τη γράφει λοιπόν ο κ. Κατσαρός μεταξύ των άλλων γλαφυρών στην παρέμβασή του της 1ης του Φλεβάρη : "Υπερτερεί, τέλος,( εννοεί το ιδιωτικό σχολείο σε συγκριση με το κρατικό: σημ. Ράπτης) στην ανάπτυξη λειτουργιών αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου και μας θέτει προ της ευθύνης να διακρίνουμε το δημόσιο σχολείο με αξιολόγηση και αξιοκρατία από το κρατικό, το οποίο εύκολα γίνεται κομματικοκρατούμενο.... Διότι “καλό σχολείο” βασισμένο σε ίδιες αξίες επαγγέλλεται και ο Ματέο Ρέντσι στην Ιταλία και δεν διαφέρει καθόλου από το “νέο σχολείο” της κας Διαμαντοπούλου.."
Οποία … διαβολική σύμπτωση όμως ! Ανάλογου περιεχομένου και στιλ είναι η κατακλείδα του κειμένου της σχολικής συμβούλου κ. Μπούντα Ελένης στις 26-10-2014 στο ΒΗΜΑ, η οποία επίσης κατά … διαβολική σύμπτωση διετέλεσε την ίδια χρονική περίοδο όπως και ο κ. Κατσαρός σύμβουλος στην ‘‘αυλή’’ της κ. Διαμαντοπούλου, αμφότεροι από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προερχόμενοι:
‘‘..Τον προηγούμενο μήνα ο ιταλός πρωθυπουργός ανακοίνωσε το «Καλό Σχολείο», το οποίο είναι στην ίδια ακριβώς φιλοσοφία με το δικό μας «Νέο Σχολείο» που ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια, χωρίς ακόμα να φτάσει στην πλήρη εφαρμογή του. Μήπως η γειτονική χώρα μάς ανοίξει τα μάτια;’’ ( βλ. σχετ. ανάρτηση στην e Πύλη Γνώμες στις 26-10-2014 ).
Λοιπόν , τι λέτε; Δεν μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερού; Τα σχόλια και τα συμπεράσματα δικά σας.
Εάν χρειαστεί θα επανέλθω...

 
Ελενη
28 Οκτ 2015 16:39

Μετά τον κ. Φίλη κι ο κ. Κουζελης υποστηρίζει το νέο σχολειο. Υποστήριξε στην επιτροπή Μορφωτικων Υποθέσεων της Βουλής το πρόγραμμα της αυτοαξιολογησης που εισήγαγε ο αειμνήστος Σολομων. Μα κ. Πρόεδρε αυτό το πρόγραμμα εφάρμοσε και η κ Διαμαντοπουλου από το 2010 και καταπολεμηθηκε. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Η κ. Διαμαντοπουλου γράφει φεκ
Και υπουργικό αποφάσεις ας μελετηθουν μην ξεκινήσουμε απ το μηδέν

 
Ιωαννα
28 Οκτ 2015 16:03

Επιτέλους ας μιλήσουμε για συνέχεια στην Παιδεία. Κι εφόσον ο κ. Φίλης όπως φαίνεται συμφωνεί με το Νέο Σχολείο και πως αλλιώς αφού πρόκειται για την πιο σύγχρονη μεταρρύθμιση που ακολουθεί η Ευρώπη, ας οργανώσει φέτος στην Στ δημοτικού εξετάσεις για πιστοποίηση αγγλικών στα παιδιά από τα ΕΑΕΠ αφού από το 2010 η κ. Διαμαντοπουλου εφάρμοσε το νέο πρόγραμμα γλωσσομαθειας. Ας γενικευσει και το πρόγραμμα αυτό που είναι καινοτομία και εξασφαλίζει η Διαμαντοπουλου να εργάζονται εδώ και πέντε χρόνια 15.000 νέα παιδιά με Έσπα . Μη χάνετε άλλο χρόνο κ. Φίλη μελετηστε τη μεταρρύθμιση Διαμαντοπουλου και εφαρμόστε άμεσα τα νέα προγράμματα σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Από το χώρο σας συμμετείχαν πολλοί πανεπιστημίου στην προσπάθεια. Έλεος πια

 
Γιάννης Κατσαρος
28 Οκτ 2015 14:52

Ο κ. Φίλης έχει υιοθετήσει τις αρχές και τις πολιτικές του Νέου Σχολείου. Είναι ολοφανερο όχι μόνο από τις δικές του δηλώσεις. Όποιος αποκτά θέση και αίσθηση ευθύνης είναι αναγκασμενος να τραβήξει τον δρόμο αυτής της ολοκληρωμένης μεταρρυθμιστικης πρότασης για την Παιδεία μας. Ο κίνδυνος να χαθεί πολύτιμος χρόνος και δυνάμεις και να αγνοηθει ετοιμο έργο που έχει ήδη γίνει είναι μεγάλος. Η κα Διαμαντοπουλου στο άρθρο της είναι απόλυτα σαφής και συγκεκριμένη. Οι αναφορές της σε συγκεκριμένα θεσμικα κειμενα και η τεκμηρίωση των θέσεων της δεν επιτρέπουν παραδόσεις. Είναι ώρα ευθύνης για όλους και κυρίως για την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘ.

 
Nikos
28 Οκτ 2015 13:09

νομιζω οτι η κυρια της φωτοτυπιας και του cd εχει τελειωσει και μαζι μ αυτη το χαλια εργο που ανελαβε να διαλυσει την παιδεια σ ολες τις βαθμιδες .
Οχι οτι ο νεος (υπουργος ) κανει καποια εργαρα ..! ετσι
οσο του επιτρεπει η γερμανια ...διδασκει και ...βλεπουμε
μην ξεχναμε οτι ζουμε στην ελλαδα της γερμανιας σορρυ του ευρω ηθελα να γραψω

 
Takis
28 Οκτ 2015 11:44

Προσωπικά, αν είχα διατελέσει υπουργός παιδείας και είχα αφήσει 1 χρόνο τους μαθητές χωρίς βιβλία, για λόγους αξιοπρέπειας δεν θα έβγαινα στο μέλλον να κάνω δηλώσεις τέτοιου τύπου και αφού έχω καταδικαστεί από την ψήφο του ελληνικού λαού.

 
Ηλίας Ράπτης,
28 Οκτ 2015 10:32

Για σκεφτείτε πού καταντήσαμε ; Να ερίζουμε για το ... μεταρρυθμιστικό έργο της κ. Διαμαντοπούλου στον τομέα της Εκπαίδευσης και να μας εγκαλεί η κ. Αλεξάνδρα και όσοι/-ες από τους προλαλήσαντες υιοθετούν τις απόψεις της για "μίσος" και " χυδαίο υβριολόγιο" ή " αλίμονο στα παιδιά μας",Πρώτα - πρώτα θα πρέπει να γνωρίζει η κ. Αλεξάνδρα ότι αν μέχρι σήμερα το Δημόσιο Σχολείο παραμένει όρθιο, οφείλεται εν πολλοίς στο μεράκι των δασκάλων, οι αντοχές και η αυταπάρνηση των οποίων τείνουν να εξαντληθούν. Και αποτελεί ύβρι να εκστομίζει τέτοιες απαξιωτικές εκφράσεις προς τους εκπαιδευτικούς όπως "αλίμονο στα παιδιά μας"! Το "όραμα" της κ. Διαμαντοπούλου, ταυτόσημο με αυτό του Γ.Α.Π., ήταν το ΜΝΗΜΟΝΙΟ. Στη θέση του Γ.Α.Π. με φόντο τα ήρεμα νερά του ακριτικού μας Καστελόριζου θα μπορούσε κάλλιστα να βρίσκεται η κ. Διαμαντοπούλου ! Αν τώρα η κ. Διαμαντοπούλου παραπάνω υποστηρίζει τα όσα υποστηρίζει, βαπτίζοντας το κρέας ψάρι, με στόχο το πολιτικό της comeback, είναι δικαίωμά της. Το όχι πάντα αλάνθαστο πολιτικό αισθητήριο του ελληνικού λαού όμως στην περίπτωση της κ. Διαμαντοπούλου δεν λάθεψε και την έστειλε στα αζήτητα. Η κ. Διαμαντοπούλου, οι "κηπουροι" της και οι λοιποί υπερασπιστές της όπως για παράδειγμα η κ. Αλεξάνδρα ,αρνούνται να συμβιβαστούν με την επιλογή του ελληνικού λαού. Ελπίζω και εύχομαι ο πανδαμάτωε χρόνος να ελαφρύνει κάπως τον πόνο τους...
Διευκρίνιση: Τα όσα αναφέρω παραπάνω δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση ότι υιοθετούνται αμελετητί τα "έργα και οι ημέρες" των σημερινών υπεύθυνων του Υπ.Π.Ε.Θ. Ο καθένας θα πρέπει να αναλαμβάνει το μερίδιο της ευθύνης που του ανήκει....

 
joap
28 Οκτ 2015 09:59

οι απόψεις της κυρίας Διαμαντοπούλου ακούγονται σοβαρές αν τις δούμε αποκομμένες και υπό την έννοια ότι όλα στην Ελλάδα μπορούν να διορθωθούν με μεμονωμένες προσπάθειες, αρκεί να επιτραπεί στα άτομα που έχουν την διάθεση να δράσουν...
δυστυχώς όμως τίποτα , στην Ελληνική πραγματικότητα, δεν είναι ανεξάρτητο απ' τις παθογένειες του κομματικού κράτους που εξέθρεψε το ΠΑΣΟΚ για δεκαετίες.
πρώτα λοιπόν το ξήλωμα του κομματισμού και της αισχρής νοοτροπίας που παγιώθηκε και μετά μιλάμε σαν αγγλοσάξονες....

 
Μαχόμενος εκπαιδευτικός
28 Οκτ 2015 09:54

@Αλεξάνδρα
Γιατί παίρνεις τόσο προσωπικά τις εχθρικές διαθέσεις κάποιων σχολιαστών απέναντι στη Διαμαντοπούλου; Και γιατί κάνεις λόγο για "μίσος και χυδαίο υβρεολόγιο" εναντίον της, κάτι που δε βλέπω να υπάρχει σε κανένα σχόλιο! Πολύ περισσότερο βέβαια είναι άξιο απορίας να αναρωτιέσαι αν αυτοί οι σχολιαστές είναι εκπαιδευτικοί! Νομίζω πως εκδηλώνεις μια μάλλον νοσηρή υπερασπιστική διάθεση απέναντι σε μια πρώην υπουργό, η οποία για κάποιους παλιότερους εκπαιδευτικούς είναι γνωστή για το βίο και την πολιτεία της. Όχι, δε θέλω να μείνω στο δευτερεύον ζήτημα των φωτοτυπιών, ούτε στο μείζον ζήτημα της αποτυχημένης πρόθεσής της να επιβάλει την αγγλική ως επίσημη γλώσσα μας! Είναι όλη η κομματική της διαδρομή (26 χρονών έγινε αιφνιδιαστικά νομάρχης Καστοριάς, ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ασκούμενη μηχανικός . Η ανέλιξή της ήταν αποτέλεσμα καθαρά διαπροσωπικών διασυνδέσεων . Σαν κι αυτή που δείχνει τώρα δίκην εμπειρογνώμονος στα θέματα της παιδείας. Όχι, δεν ήταν η χειρότερη υπουργός παιδείας, γιατί προηγήθηκε ένας Κοντογιαννόπουλος κι ακολούθησαν Αρβανιτόπουλοι, Λοβέρδοι, Κουράκηδες. Αλλά δεν είναι δα καμιά σεβαστή προσωπικότητα, για να μας μεταδώσει το απόσταγμα της σοφίας της! Ας μην αφήνουμε τη μνήμη να κονταίνει τόσο!

 
Θανάσης
28 Οκτ 2015 08:41

Επί ημερών της οι μισθοί κόπηκαν 40% και πρωτοστάτησε στην υλοποίηση της μεθοδολογίας του κοινωνικού αυτοματισμού κουνώντας το δάκτυλο στους «τεμπέληδες εκπαιδευτικούς». Τώρα αν μερικοί τα ξεχνούν αυτά και θεωρούν ότι η εν λόγω κυρία «επιχείρησε τομές και συγκρούσεις» και «τόλμησαν, δοκιμάστηκαν και δρέπουν περγαμηνές», ας ξαναρίξει μια ματιά στην συνολική πορεία της. Η εν λόγω κυρία είναι γέννημα θρέμμα του κομματικού σωλήνα, και πέρασε όλη της την «επαγγελματική» καριέρα από το Κόμμα, ξεκινώντας με τον διορισμό της σε νεαρή ηλικία στην θέση του Νομάρχη. Τώρα στα στερνά του πολιτικού της βίου λοιπόν, αποφάσισε να φορέσει το μανδύα της συναίνεσης και της μεταρρύθμισης. Ο ορισμός του Αγγλοσαξωνικού «Too little, too late»

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
27 Οκτ 2015 23:39

η κυρία ανήκει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας.ΤΕΛΟΣ.
όπως εύχομαι τέλος για όλους αυτούς τους Εθνοπατέρες που <<εκμεταλεύθηκαν>> μαχόμενοι τα φοιτητικά τους χρόνια και τώρα μας το παίζουν τζάμπα μάγκες...................ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ
ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΝ ΟΙ ΚΟΙΜΩΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

 
Νίκος Παπαβασιλείου
27 Οκτ 2015 22:59

Βρέθηκαν κάποιοι συνάδελφοι (;) οι οποίοι κατακεραύνωσαν όχι τα λεχθέντα της κ. Διαμαντοπούλου αλλά το γεγονός ότι έχει το θάρρος της γνώμης της. Μάλιστα κάποιος κ. Άγνωστος, αγνώστων λοιπόν στοιχείων, παρακάλεσε τους συνεργάτες του esos να μην ξαναδημοσιεύσουν απόψεις της συγκεκριμένης κυρίας! Είμαι σίγουρος ότι ο «κύριος» αυτός και κάποιοι άλλοι που προηγήθηκαν με ανάλογου περιεχομένου δηλώσεις, διαθέτουν καταλόγους θεμάτων που επιτρέπεται να συζητώνται και ανθρώπων που έχουν το δικαίωμα να εκφράζονται. Φαντάζονται μάλιστα ότι στον κύκλο τους τέτοιες συμπεριφορές θα χαρακτηρίζονται σαν «προοδευτικές» και «αγωνιστικές», σίγουρα όμως όχι αυτό που πραγματικά είναι, φασιστικές.

 
ΧΡΗΣΤΟΣ Σ.
27 Οκτ 2015 22:18

ΤΑ ΕΙΠΕ ΟΛΑ Ο ΦΙΛΟΣ (Αντώνης 27 Οκτ 2015 12:19). ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΚΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΛΥΣΑΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ.
Η ΔΕΞΙΑ ΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΝΑ ΞΑΝΑΒΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.

ΑΙΣΧΟΣ. Η ΑΝΝΟΥΛΑ ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 3500 ΣΧΟΛΕΙΑ "ΞΑΝΑΚΟΥΓΕΤΑΙ".

 
Αλεξάνδρα
27 Οκτ 2015 21:13

Εύχομαι και ελπίζω οι ανωτέρα σχολιάζοντες, και πιθανά και οι επόμενοι,με τόσο μίσος και με τέτοιο χυδαίο υβρεολόγιο να μην είναι εκπαιδευτικοί γιατί αλίμονο στα παιδιά μας και στο μέλλον της χώρας. Μπορεί πράγματι να έχουν πολιτικές ή κομματικές διαφωνίες με την κ. Διαμαντοπούλου, αλλά εάν παρακολούθησαν και έχουν άποψη για την πορεία και το έργο της εάν έμαθαν να διαβάζουν και διάβασαν το κείμενό της μήπως θα μπορούσαν να πούνε και που διαφωνούνε και τι αντιπροτείνουνε? Αυτός ο απόλυτος αφορισμός χωρίς ίχνος εποικοδομητικής συνεισφοράς σε ένα δημόσιο διάλογο και μάλιστα σε website που εκφράζει το χώρο, τις απόψεις και τους ανθρώπους της παιδείας είναι ντροπή να εκφράζονται και να φιλοξενούνται τέτοιες απόψεις. Η κ. Διαμαντοπούλου, όχι ότι έγινε τόσο ορατό το έργο της, αλλά από τα αναφερόμενα στο άρθρο της ΄και από άλλες τοποθετήσεις είχε ένα συνολικό σχεδιασμό στην εκπαίδευση και επιχείρησε τομές και συγκρούσεις με συμφέροντα και συντεχνίες. Γιατί τέτοιος φασισμός απόρριψης ανθρώπων που τόλμησαν, δοκιμάστηκαν και δρέπουν περγαμηνές στην Ευρώπη? Έχουμε την πολυτέλεια αυτούς τους ανθρώπους και τις απόψεις τους να τους πετάμε στον Καιάδα? Εύχομαι οι απόψεις της να φτάσουν στα αυτιά του Υπουργού και γενικότερα των κυβερνώντων γιατί επί τέλους ο πολιτικός κόσμος πρέπει να μάθει να συζητάει, να διενεργεί ουσιαστικό διάλογο και να συνεργάζεται για δίνει παραδείγματα στην κοινωνία και να απορρίπτονται οι αφορίζουσες απόψεις γιατί δεν βοηθάνε κανένα.

 
Συνεση και Σωφροσυνη
27 Οκτ 2015 21:04

Να γιατι αγαπημενοι μου συναδελφοι, κατερευσε το Δημοσιο Ελληνικο Σχολειο..
Αντι να απαντησετε με επιχειρηματα ενα προς ενα στο παραπανω αρθρο της
κ Διαμαντοπουλου,απαντατε με σχολια που ειναι γεματα εμπαθεια , αοριστιες,και κομματικο κυνισμο....
θΕΛΟΥΜΕ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ, ΜΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕΙ, Η ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΚΑΝΕ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗ και το πιο ωραιο, ηρθαν τα συντροφια να την δικαιωσουν.....
Γιατι τα παραπανω ,που γραφει η Διαμαντοπουλου, ειναι ολα αληθεια η δεν ειναι αληθεια...
Οχι αλλες γελοιοτητες συναδελφοι...
Οχι αλλους τσαμπουκαδες...

 
Νίκος
27 Οκτ 2015 19:44

Όλα καλά τα έκανε αυτή η υπουργός, ρε παιδιά!
Γιατί την ξαποστείλατε;;;

 
Π.Τ.
27 Οκτ 2015 19:27

Δυστυχώς, δε μετράνε τα λόγια αλλά τα έργα στη ζωή
και υπάρχουν τα πεπραγμένα του καθενός αποτυπωμένα.

Όσο εύστοχα και πιασάρικα κι αν είναι όσα λέγονται από διάφορους η Διαμαντοπούλου έγραψε πολύ περιληπτικά όλα όσα σχεδίασε και σχεδόν ολοκλήρωσε.

Σε σχέση με τα πετραγμένα όλων των άλλων υπουργών Παιδείας την τελευταία 10ετία και πλέον δεν υπάρχει ουδεμία σύγκριση.
Ειδικά για το δίδυμο Μπαλτά-Κουράκη....

 
Κατερίνα Μαρινέλη
27 Οκτ 2015 19:19

Διαμαντοπούλου, ο οδοστρωτήρας της δημόσιας εκπαίδευσης. Στα δημοτικά σχολεία δε, τα έθαψε και έριξε και το πρώτο χώμα από πάνω.

 
Άγνωστος
27 Οκτ 2015 18:34

Θα παρακαλούσα τους συνεργάτες του esos να μην ξαναδημοσιεύσουν απόψεις της συγκεκριμένης κυρίας. Δεν έχει καμία σχέση με την εκπαίδευση. Παρ' όλα αυτά έχει πάντα άποψη, λες και έχει συνδυάσει το όνομά της με κάτι θετικό. Διχάστηκε, επί των ημερών της, η εκπαιδευτική κοινότητα στη χώρα μας. Ήδη οι απόψεις της είναι ξεπερασμένες στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό.

 
ΠΕ19
27 Οκτ 2015 18:29

Υπάρχουν ακόμα άτομα που τολμούν να συγκρίνουν την περίοδο Διαμαντοπούλου με τις περιόδους ΣΥΡΙΖΑ ; Μπορεί κάποιος να διαφωνεί με τις επιλογές της περιόδου εκείνης αλλά δεν μπορεί με τίποτα να πει ότι δεν είχαν όραμα, σχέδιο, στρατηγικό σχεδιασμό και σε γενικές γραμμές προσπάθεια υλοποίησης. Σε αντίθεση τους τελευταίους μήνες ζούμε το απόλυτο ΧΑΟΣ δεν υπάρχει κανένα όραμα κανένα σχέδιο πέραν του κτισίματος κομματικού κράτους και βολέματος των υμετέρων. Μία ματιά να ρίξει κάποιος στους διάφορους νόμους που εισήγαγαν θα καταλάβει του λόγου το αληθές. 4327/15 Μέγιστο κριτήριο στην επιλογή των Δ/ντων είναι η προϋπηρεσία καμία αξιολόγηση (ούτε καν από το σύλλογο ). Από ανθρώπους αριστερών πεποιθήσεων ίσχυε ο αποκλεισμός και όχι η σύνθεση. Κατάργηση επί της ουσίας του θεσμού του Πρότυπου Σχολείου, εκδίωξη επί της ουσίας διεθνούς φήμης επιστημόνων από τα συμβούλια των ΑΕΙ, απαξίωση κάθε μορφής εκπαιδευτικής αξίας ( σε κανένα κριτήριο μετά τον 4327 δεν μετρούν αθροιστικά μεταπτυχιακό και διδακτορικό ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μετράνε πρώτο πτυχίο και Μεταπτυχιακό !!!!!!!!!!! και μάλιστα με πολύ μεγάλο ποσοστό μεγαλύτερο του Δ.Δ). Βγαίνουν εγκύκλιοι και διατάγματα που αναιρούν την τετάρτη αυτό που προέβλεπαν την δευτέρα και το οποίο επαναφέρουν την παρασκευή ( αναθέσεις μαθημάτων).
Συνάδελφοι νομίζω ότι όποιος τολμάει να συγκρίνει την περίοδο Διαμαντοπούλου με ΣΥΡΙΖΑ μάλλον δεν καταλαβαίνει από εκπαιδευση.

 
ant7
27 Οκτ 2015 16:57

Δε φταίνε τα πρόσωπα, ούτε οι πολιτικές που εφαρμόζουν. Φταίει το γεγονός ότι παράγουμε πολλοί περισσότερους πτυχιούχους παιδαγωγικών σχολών από αυτούς που πραγματικά μπορεί να απορροφήσει η αγορά εργασίας και, δυστυχώς, αρκετοί από αυτούς είναι ανεπαρκείς. Όλοι αυτοί προσδοκούν μία θεσούλα στη δημόσια εκπαίδευση. Έτσι οι νέοι φωστήρες έκαναν αλλαγές στην εκπαίδευση όχι , φυσικά, με στόχο να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες της νεολαίας, η οποία θα μπορεί κάλλιστα να παραμένει ανεπάγγελτη , όχι μόνο μέχρι τα 18, αλλά μέχρι το 30, αλλά με στόχο να καλυφθούν οι επαγγελματικές ανάγκες μυριάδων πτυχιούχων.

 
Μαχόμενος εκπαιδευτικός
27 Οκτ 2015 16:53

@Ευαγγελία
Πολύ καλοπροαίρετα προφανώς αποδέχεσαι τις βαθυστόχαστες αναλύσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου κατακεραυνώνοντας με μπόλικη προπέτεια τον νυν υπουργό! Και ναι μεν, ίσως ο νυν επιβεβαιώσει όλα τα αρνητικά που βιαστικά κάποιοι του καταλογίζουν. Αλλά ας τον δούμε πρώτα. Δε νοείται προληπτική καταδίκη! Η κυρία Διαμαντοπούλου όμως έχει ολοκληρώσει το όποιο έργο της στο υπουργείο αυτό, οπότε μπορεί να κριθεί. Και βάσει αυτού του έργου, μπορεί κανείς να αναφωνήσει έμπλεως αγανακτήσεως: Όχι άλλο, κυρία Διαμαντοπούλου! Δεν δικαιούστε πια δια να ομιλείτε, όπως θα έλεγε και κάποιος μακρινός ομοϊδεάτης σας! Περισσεύει η υποκρισία κι ο φαρισαϊσμός μ' αυτές τις εκ των υστέρων κι εκ του ασφαλούς εκτιμήσεις, όταν είστε εσείς που σας δόθηκε κάποτε η ευκαιρία, αλλά δεν βελτιώσατε ούτε στο ελάχιστο την εικόνα του δημόσιου σχολείου (για να το πω με επιείκεια).

 
maria
27 Οκτ 2015 13:46

ΟΧΙ Αλλο Διαμαντοπουλου!λυπηθειτε μας.ΟΧΙ ΑΛΛΟ

 
Ευαγγελία
27 Οκτ 2015 12:41

@Αντώνη
Το θέμα δεν είναι ποιων τα στόματα ανοίγουν.
Ούτε οι εξυπνάδες (κυρία της Φωτοτυπίας...) της σειράς.
Το θέμα είναι αν έχεις κάτι να αντικρούσεις σε όσα λέει.
Πολύ φοβάμαι πως δεν έχεις.
Πολύ φοβάμαι επίσης πως το μεγαλύτερο έγκλημα του Σύριζα δεν είναι η αμετροέπεια του - πολιτικού του μέλλοντος; - κ. Φίλη.
Αλλού ψάξε.

 
Αντώνης
27 Οκτ 2015 12:19

Αυτό είναι το μεγαλύτερο έγκλημα του ΣΥΡΙΖΑ, ότι έδωσε πάλι τροφή και άνοιξε το στόμα πολιτικών του παρελθόντος, που έχουν μείνει γνωστά ως η κυρία της Φωτοτυπίας και της διώκτρας των πολυτέκνων!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ