Placeholder

ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

Ερωτηματικά για το μέλλον των ΙΕΚ

Δημοσίευση: 07/11/2015
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η Πανελλήνια Ενωση Εκπαιδευτικών Δημοσίων ΙΕΚ, με επσιτολή τους καλούν τον υπουργό Παιδείας Νίκο Φίλη

Α. Να βάλλειένα τέρμα στην αγωνία χιλιάδων ανθρώπων και στην διαρκή υποβάθμιση του θεσμού της Κατάρτισης. Ανοίξτε επιτέλους τα ∆.ΙΕΚ!

Β. Να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα του εξαμήνου 2015Β! Να διευκρινίσιτο πως και πότε θα καλυφτούν οι έως και σήμερα τουλάχιστον 6 χαμένες (οι οποίες με τους υφιστάμενους ρυθμούς ή την άγνοια θα γίνουν περισσότερες)από τις 15 προβλεπόμενες εβδομάδες κατάρτισης .

Γ. Να απαντήσει  γιατί όταν τα λειτουργικά έξοδα των ∆ΙΕΚ τα οποία ανέρχονται περίπου στα 20.000.000€ το χρόνο εκ των οποίων τα περίπου10.000.000€ ικανοποιούν την αντιμισθία των εκπαιδευτών, έχουν προβλεφτεί μόλις 4.000.000€ για όλο το 2016;

Η Ενωση καλεί επίσης τον υπουργό Παιδείας

- Αμεσα να εξοφληθούν τα δεδουλευμένα των εκπαιδευτών του προηγούμενου εξαμήνου.

- Να  πλαισιωθεί από έμπειρους συνεργάτες που γνωρίζουν εκ των έσω   τα χρόνια λειτουργικά προβλήματα των ∆.ΙΕΚ  .

- Να πεί  γιατί ακόμα ιδρύει  και λειτουργεί τμήματα και ειδικότητες χωρίς να υπάρχουν κανονισμοί κατάρτισης, προγράμματα σπουδών, επαγγελματικά περιγράμματα.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς: - Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων Κον Νικόλαο Φίλη
ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ Ή ΘΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΑ ∆.ΙΕΚ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ;
Αρ. Πρωτ.:0064
Κύριε Υπουργέ
το χειρότερο όλων είναι ο εμπαιγμός.
Πάρτε άμεσα θέση και γνωστοποιήστε σε χιλιάδες ενδιαφερόμενους (καταρτιζόμενους - γονείς - εκπαιδευτές) τους οποίους έχετε σε ομηρία, θα λειτουργήσουν τα ∆.ΙΕΚ εξ.2015Β! Ναι ή Όχι; Πώς και Πότε;
Κύριε Υπουργέ
Για ποιό ∆ημόσιο σχολείο υπεραμύνεστε όταν ακόμα τα ∆ημόσια ΙΕΚ είναι κλειστά!!!
Σε ποιά Ευρωπαϊκή χώρα, ποιά εκπαιδευτική βαθμίδα; στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου παραμένει ανενεργή; Μόνο τα Ελληνικά ∆ΙΕΚ!
Καταγράφεται ένα νέο ρεκόρ από ιδρύσεως του θεσμού της Κατάρτισης, παραβιάζοντας και παρατυπώντας ταυτόχρονα τον νόμο και τον κανονισμό λειτουργίας των ∆ΙΕΚ, αρ.5954 άρθρο 9, ν.4186/2013 " το διδακτικό έτος στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης άρχεται την 1η Οκτωβρίου και σε περίπτωση Σαββάτου ή Κυριακής μετατίθεται την αμέσως επόμενη ∆ευτέρα και λήγει την 30η Ιουνίου εκάστου έτους. Περιλαμβάνει, δε, δύο εξάμηνα φοίτησης ....."
Κύριε Υπουργέ
Για ποιό ∆ημόσιο σχολείο υπεραμύνεστε όταν με κλειστά ακόμα τα ∆ΙΕΚ οδηγείτε τους καταρτιζόμενους στα αντίστοιχα ιδιωτικά;
Κύριε Υπουργέ
το πιθανότερο είναι να αγνοείται την αδημονία, την αγωνία των παιδιών και των οικογενειών τους για την χωρίς λόγο ή για λόγους που μόνο εσείς γνωρίζεται, καθυστέρηση έναρξης λειτουργίας των ∆ΙΕΚ, αναγκάζοντας τους να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη...
Κύριε Υπουργέ
το πιθανότερο είναι να αγνοείται ότι αυτές οι πρακτικές υποθάλπουν έναν εμπαιγμό απέναντι στους χιλιάδες εκπαιδευτές που κατά πλειοψηφία πλέον βιοπορούν έχοντας
ως αποκλειστική απασχόληση λίγες ώρες στα ∆ΙΕΚ και αυτή την στιγμή τους έχετε καθηλώσει σε καθεστώς ανεργίας.
Να σας υπενθυμίσουμε παράλληλα ότι έχετε ακόμα απλήρωτα τα δεδουλευμένα του προηγούμενου εξαμήνου.
Κύριε Υπουργέ
έχει γίνει κατανοητή η ειδοποιός διαφορά μεταξύ των εννοιών "εκπαίδευση" και "κατάρτιση" ; Εάν ναι τότε προς τι η τοποθέτηση καθηγητών της ∆ευτεροβάθμιας χωρίς επαγγελματική εμπειρία στα ∆ΙΕΚ; Η θέση των κατά τ ́άλλα άξιων συναδέλφων είναι αυτή για την οποία έχουν ταχθεί να υπηρετούν, το σχολειό. Σχολεία με τεράστια κενά. Η διακριτή διαφορά ως ο νόμος ορίζει:
"15. α) Ως Εκπαιδευτής Ενηλίκων ορίζεται ο επαγγελματίας, ο οποίος διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματός του και την απαιτούμενη πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια, για τη γενική εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο της ∆ια Βίου Μάθησης, όπως προσδιορίζεται σχετικά στο εκάστοτε ισχύον πιστοποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα Εκπαιδευτή.
β) Η επάρκεια και η διαρκής ανανέωση και επικαιροποίηση των προσόντων των εκπαιδευτών όπως και η χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας της παρεχόμενης κατάρτισης."
Κύριε Υπουργέ
Με την αδικαιολόγητη απόφαση σας το πολύπαθο Μητρώο Εκπαιδευτών (διατάξεις του άρθρου 12, παρ.7 του Νόμου 4823/2014, ΦΕΚ 189Α! 10-09-2014) "7. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3879/2010 (Α ́ 163) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Από 1.9.2015 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης.» για άλλη μια φορά καθίσταται γεφύρι της Άρτας "ολημερίς το χτίζατε το βράδυ εγκρεμιζόνταν".
Οι αιτήσεις που κατατέθηκαν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι περίπου 5000, πιστοποιημένοι εκπαιδευτές περίπου 3300 ήτοι ποσοστό 67% το οποίο έχει καταβάλει το όχι ευκαταφρόνητο παράβολο των 120€, έχει παρακολουθήσει σεμινάρια και έχει επιμορφωθεί, έχει υποστεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες εξέτασης και αξιολογηθεί αποτελεί σαφώς επαρκεί αριθμό για να καλυφθούν οι απαιτούμενες εκπαιδευτικές ανάγκες λειτουργίας των ∆.ΙΕΚ.
Όσες αναβολές και αν δώσετε πάντα θα υπάρχουν αυτοί που "δεν πρόλαβαν" εκτός και αν η απόφαση σας έχει άλλους προσανατολισμούς.
Κύριε Υπουργέ
- σας καλούμε άμεσα να βάλλεται ένα τέρμα στην αγωνία χιλιάδων ανθρώπων και στην διαρκή υποβάθμιση του θεσμού της Κατάρτισης. Ανοίξτε επιτέλους τα ∆.ΙΕΚ!
- σας καλούμε άμεσα να ανακοινώσετε το χρονοδιάγραμμα του εξαμήνου 2015Β! να διευκρινίσετε το πως και πότε θα καλυφτούν οι έως και σήμερα τουλάχιστον 6 χαμένες (οι οποίες με τους υφιστάμενους ρυθμούς ή την άγνοια θα γίνουν περισσότερες)από τις 15 προβλεπόμενες εβδομάδες κατάρτισης .
- σας καλούμε άμεσα να μας απαντήσετε γιατί όταν τα λειτουργικά έξοδα των ∆ΙΕΚ τα οποία ανέρχονται περίπου στα 20.000.000€ το χρόνο εκ των οποίων τα περίπου10.000.000€ ικανοποιούν την αντιμισθία των εκπαιδευτών, έχουν προβλεφτεί μόλις 4.000.000€ για όλο το 2016;
Η σωστή κατάρτιση απαιτεί προγραμματισμό, θέλει χρόνο, μεθοδολογία και όχι fast track διαδικασίες.
- σας καλούμε άμεσα να εξοφλήσετε τα δεδουλευμένα των εκπαιδευτών του προηγούμενου εξαμήνου.
- σας καλούμε να πλαισιωθείτε από έμπειρους συνεργάτες που γνωρίζουν εκ των έσω (πιστέψτε μας, υπάρχουν!) τα χρόνια λειτουργικά προβλήματα των ∆.ΙΕΚ και τους αγνοείται.
- σας καλούμε να μας πείτε γιατί ακόμα ιδρύετε και λειτουργείτε τμήματα και ειδικότητες χωρίς να υπάρχουν κανονισμοί κατάρτισης, προγράμματα σπουδών, επαγγελματικά περιγράμματα.
- σας καλούμε να δώσετε άμεσα λύση, να απαντήσετε για τις προθέσεις σας εκτός και εάν η καθυστέρηση αυτή υποκρύπτει μεθοδεύσεις που εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα.
Ο Πρόεδρος ∆ημήτρης Χαριλάου
Γ. Γραμματέας Νεκτάριος Μπεχράκης

Ετικέτες: 
ΙΕΚ

Σχόλια (21)

 
Νίκος Μαλλης
10 Νοε 2015 16:18

Απλήρωτοι οι εκπαιδευτές των ΙΕΚ αγωνιούν. Παρόλες τις ενέργειες του ΕΔΙΕΚ το υπουργείο κωφεύει τόσο για τα χρήματα τους όσο και για τα παιδιά στα ΙΕΚ που ακόμα περιμένουν να αρχίσουν τα μαθήματα

 
Γιώργος Μάναλης
10 Νοε 2015 15:16

Η κατάσταση έχει ξεφύγει ρε παιδιά. Πότε θα ανοίξουν τα ΙΕΚ ? Εδώ και τόσους μήνες περιμένουμε χωρίς αποτελέσματα, χωρίς πληροφόρηση χωρίς καμία ιδέα τι θα γίνει. Πρέπει να ανοίξουν επιτέλους τα ΙΕΚ να δούμε μια άσπρη μέρα

 
mpar
10 Νοε 2015 14:27

Μέσα Νοεμβρίου. ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ; ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΑ ΜΑΣ! ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΑ ΙΕΚ! Δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε τίποτα!

 
STATHIS
10 Νοε 2015 14:25

Η αναμονή για χιλιάδες εκπαιδευόμενους των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ πρέπει να τελειώσει εδώ και τώρα. Το μέλλον των εκπαιδευόμενων δεν μπορεί να κρίνεται από αποφάσεις που εξυπηρετούν συμφέροντα. Οι ζωές των εκπαιδευτών δεν μπορεί να είναι διαπραγματευτικό χαρτί. Τα ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ πρέπει να επαναλειτουργήσουν εδώ και τώρα.

 
Βαρβάρα Στάμου
10 Νοε 2015 14:13

Είμαι μητέρα 2 παιδιών και προσπαθώ να βελτιώσω το επίπεδο των σπουδών μου ώστε να καταρτιστώ καλύτερα επαγγελματικά για να μπορέσω να προσφέρω ένα καλύτερο μέλλον στα παιδιά μου! Τι γίνεται με τα ΙΕΚ?Υπάρχουν κάποιοι που σκοπίμως προσπαθούν να τα κλείσουν? Δεν έχουν δικαίωμα οι πολίτες αυτής της χώρας στη δημόσια κατάρτηση? Πόσο πιό χαμηλά θα πέσει ακόμα αυτή η χώρα? Γιατί τόση αδιαφορία? Δυστυχώς κάποιοι απο εμάς δεν έχουμε ούτε χρόνο για χάσιμο,ούτε χρήματα να αγοράσουμε σπουδές σε ιδιωτικά ΙΕΚ στα οποία προσπαθούν κάποιοι να μας καθοδηγήσουν. Επιτέλους πιά!

 
Μαρία Σερασκέρη
10 Νοε 2015 13:55

Είμαι υποψήφια σπουδάστρια στα ΙΕΚ θέλω να ξεκινήσω τώρα την ειδικότητα μου και 2 μήνες περιμένω πότε θα αρχίσουν τα μαθήματα...έχουμε αγχωθεί όλοι στην οικογένεια μου και δεν ξέρουμε τι θα γίνει...οι κ.καθηγητές μας σωστά διαμαρτύρονται για την έναρξη του 6μηνου αλλά ΄ποτε κανεςι δεν ξέρει

 
ΘΕΟΠΙΣΤΗ
10 Νοε 2015 13:46

Κάποιος πρέπει να απαντήσει στις επαναλαμβανόμενες προσπάθειες του σωματείου για το μέλλον τον δημοσίων ιεκ. Υπευθυνότητα δεν υπάρχει. Τι να περιμένουμε; Θα κινητοποιηθούν οι αρμοδιοι; Θέλουμε να προγραμματίσουμε τη ζωή μας. Είναι δικαίωμά μας!

 
Νοname
10 Νοε 2015 13:42

Αδυνατώ να καταλάβω για ποιον λόγο έχει υποβαθμιστεί τόσο ο θεσμός των ΔΙΕΚ.Τι θα γίνει με όλους τους σπουδαστές που έχουνε βάλει τη ζωή τους στην αναμονή?Για τους γονείς που πληρώνουν με σκοπό να αποκτήσουν τα παιδιά τους μια κατάρτιση?Δηλαδή πρέπει με τέτοιο βάρβαρο τρόπο να γκρεμίζονται τα όνειρά τους?Δε ξέρω τι συμφέροντα παίζονται πάλι και έχουν πάρει τόσο κόσμο στο λαιμό τους ..Θερμή παράκληση να ανοίξουν τα ΔΙΕΚ και να μην χαραμιστούν τόσα παιδιά που βρίσκονται ήδη στα μίσα της φοίτησής τους και όχι μόνο και πάει τόσος κόπος χαμένος!Σας παρακαλώ δώστε ένα τέλος στην αγωνία των γονιών και των σπουδαστών των ΔΙΕΚ και μη βάζετε φρένο στο δίκαιωμά τους για μάθηση.

 
Δημητρης Μπ.
10 Νοε 2015 13:36

Η κατάντια της παιδείας σε αυτή τη χώρα δεν έχει τελειωμό... Σαν μαθητής ετών 30 που στράφηκα σε ΔΙΕΚ με την υπόσχεση της περαιτέρω επαγγελματικής κατάρτισης σε αντικείμενο που ήδη ασκώ είμαι απογοητευμένος. Είναι κρίμα τέτοιο άξιο υλικό σε εκπαιδευτές που πραγματικά έχουν πολλά πράγματα να δώσουν στους μαθητευόμενους να πάει χαμένο. Τόσους μήνες τι κάνουν στο υπουργείο? Σε ποιά πολιτισμένη χώρα υπάρχει εκπαιδευτική βαθμίδα που ΔΕΝ εχει ξεκινήσει ενάμιση μήνα μετά την μέρα που θα έπρεπε?

Δείξτε σεβασμό στους μαθητές που ελπίζουν για κάτι καλύτερο και για τους άξιους εκπαιδευτές που απλήρωτοι στην ουσία προσφέρουν ποιοτικότατο και επαγγελματικότατο έργο. Ανοίξτε τα ΔΙΕΚ και έχετε όσο χρόνο θέλετε μετά για τα μικροκομματικά σας.

 
MAΡΙΑ
10 Νοε 2015 13:35

Σταματήστε να υποβαθμίζετε τα Δημόσια Ιεκ. Που είναι ο προγραμματισμός; Tα παιδιά δεν τα σκέφτεται κανείς; Κάθε χρόνο και χειρότερα. ΕΛΕΟΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ

 
ΧΡΗΣΤΟΣ
10 Νοε 2015 11:59

Aνοίξτε τα ΙΕΚ επιτέλους!! Άνεργοι εκπαιδευτικοί περιμένουν επιτέλους να ξεκινήσουν, χιλιάδες παιδιά σε αναμονή, γονείς που έχουν νοικιάσει σπίτια και πληρώνουν ενοίκια. ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ;;;;

 
CRIS
10 Νοε 2015 11:40

MΠΡΑΒΟ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ!!
Μιλάμε για ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΑΙΔΙΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ! ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΥΝΑΜΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΓΚΡΕΜΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ!!

 
ΑΝΝΑ
10 Νοε 2015 11:28

Συγχαρητήρια στο σωματείο μας!!
Επιτέλους πρέπει να δωθεί τέλος στην αγωνία χιλιάδων καταρτιζόμενων που περιμένουν να αρχίσουν ή να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους!! ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ πρέπει να λειτουργήσουν! Υπάρχουν εκπαιδευτές που δίνουν την ψυχή τους για αυτά τα παιδιά, που δουλεύουν απλήρωτοι και που διατηρούν συνεχή επαφή με αυτά προκειμένου ΠΑΝΤΑ να τα στηρίξουν και να τα βοηθήσουν για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. ΜΗΝ ΓΚΡΕΜΙΖΕΤΕ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ αυτών των παιδιών!!!

 
Παναγιώτης Νεάρχου
10 Νοε 2015 11:15

Ποιοι οι λόγοι γι αυτή την καθυστέρηση κανείς δεν ξέρει.Τι φταίνε οι σπουδαστές και οι γονείς τους να αγωνιούν για το πότε θα λειτουργήσουν τα Δ.ΙΕΚ. Από την άλλη πόσες εκπαιδευτικές εβδομάδες τελικά θα γίνουν 10 η 12 με 10ωρα ανά ημέρα των 35 λεπτών ανα διδακτική ώρα; Θα μπορούν οι εκπαιδευτές να καλύψουν τίς χαμένες ώρες με αναπληρώσεις ;

 
παραπληροφόρηση των σωματειων
09 Νοε 2015 08:50

Το πρόβλημα των ΙΕΚ δεν ειναι μόνο αυτό. Η υποβαθμιση οφείλεται σε ενα και μόνο λόγο, οτι οι σπουδές ΙΕΚ (τα πτυχία ) δεν εχουν καμμία βαρύτητα στην
αγορά εργασίας . Σε μία σχολή που δεν παρέχει τα εχέγγυα για μια σταδιοδρομία μετά απο 3 χρόνια σπουδων (σπουδές"2-πιστοποίηση"1) τι σημασία έχει στο αν διδάσκει πιστοποιημένος ή μη, σε τι θα χρησίμευε στο αν το επίπεδο σπουδών ειναι μεγάλο ή οχι, απο οτι και να μάθουν οι σπουδαστές δεν μπορούν να το αξιοποιήσουν, δεν εχουν αδεια ασκήσεως επαγγέλματος ανωτέρας σχολής (επιπεδου 5)

 
prokopis
08 Νοε 2015 22:45

Δεν είναι δικαιολογία αυτό φίλε KAT.PAP αν είσαι καινούριος στο έργω των εκπαιδευτών στα ΙΕΚ με μηδενική προϋπηρεσία ούτος η άλλος δεν έχεις καμία ελπίδα, οι πιστοποίηση αφορά αυτούς που είναι στη πιάτσα αυτή

 
ja
08 Νοε 2015 21:08

Σχετικά με τα στοιχεία που αναφέρονται περί του αριθμού αιτήσεων εκπαιδευτών για τα ΔΙΕΚ και περί του αριθμού (ποσοστού) των πιστοποιημένων εκπαιδευτών, με τη διαδικασία του ΕΟΠΠΕΠ, επί του συνολικού αριθμού αιτήσεων εκπαιδευτών, θα ήθελα να ρωτήσω: α) ποιες είναι οι πηγές των στοιχείων αυτών; β) ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα (είναι έγκυρα; αντικειμενικά;)
Ευχαριστώ

 
peliop
08 Νοε 2015 14:32

Εύστοχες οι παρατηρήσεις και σωστά τα επιχειρήματα. Να κάνω όμως και μία αφελή ερώτηση. Κάποιος να ελέγξει τα ορθογραφικά λάθη δεν υπάρχει; Θα το διαβάσουν στο υπουργείο και θα ξύνουν το κεφάλι τους για την ταυτότητα του συντάκτη

 
KAT.PAP
08 Νοε 2015 13:08

Τα ερωτηματικά εύλογα και η απάντηση απλή αριθμητική.
Πληρώστε :
σεμινάρια 360 ευρώ ,
συμμετοχή 120
μεταφορικά 200
και διαμονή 150 αν οι εξετάσεις δεν γίνονται στον τόπο σας και είστε έτοιμοι.
Τα Διεκ δεν σας εγγυώνται ότι θα πληρώνεστε,με καθυστέρηση λιγότερη των 12 μηνών
Ο δρόμος ανοικτός και η Δημόσια Εκπαίδευση το καλύτερο πεδίο προς εκμετάλλευση .

 
DIM-LEK
08 Νοε 2015 01:40

Συμφωνώ με το άρθρο.
Να συμπληρώσω μόνο, σε ότι αφορά στην Πρακτική Άσκηση των καταρτιζομένων στα ΙΕΚ, δεν είναι εμπαιγμός για τους νέους και απορύθμιση εργασιακών σχέσεων η διάθεση καταρτιζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, χωρίς καμία αμοιβή (ούτε τα για καφέ και εισιτήριο - αμοιβή ΜΗΔΕΝ) και ασφάλιση μόνο για τον κίνδυνο ατυχήματος. Σημειώστε ότι χρειάστηκαν 2 χρόνια για να δημοσιευθεί η σχετική ΚΥΑ. Τελικά οι κυβερνήσεις αλλάζουν, οι πολιτικές ΟΧΙ......

 
prokopis
07 Νοε 2015 23:36

μεγάλο μπράβο για την τοποθέτηση σας

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ