Placeholder

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α: Το μάθημα της Γυμναστικής όταν γίνεται από δασκάλους θέτει σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα και υγεία του μαθητή

Δημοσίευση: 17/11/2015
Alt Text: 
Σχολείο
Σχολείο
Title Text: 
Σχολείο
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η διδασκαλία της φυσικής αγωγής από εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (που όπως προκύπτει  από την έρευνά μας, δεν έχουν διδαχθεί ή έχουν έλθει αποσπασματικά σε επαφή με το αντικείμενο της φυσικής αγωγής),  θέτει σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα και υγεία του μαθητή και δεν εστιάζει στη γνωστική, συναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυξή του.

Την παραπάνω επισήμανση κάνει η Πανελλήνια Ενωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής, με επιστολή προς τον υπουργό Παιδείας Νίκο Φίλη.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Κύριε Υπουργέ Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων,

H  Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας έστειλε τον προγραμματισμό εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2015-16, με την υπ’ αριθμό Φ.12 /1039/137119/Δ1/03-09-2015 εγκύκλιο προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με εσωτερική διανομή και στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. Στη σελίδα 8, κεφάλαιο Διδασκαλία μαθημάτων αναφέρεται: Η Φυσική Αγωγή διδάσκεται από εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης ειδικότητας. Λόγω της εξειδίκευσης του διδακτικού αντικείμενου να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την κάλυψη των αναγκών του μαθήματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. ολιγοθέσια σχολεία) και εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί ΠΕ 11, τότε και μόνο τότε είναι δυνατή η διδασκαλία του μαθήματος από εκπαιδευτικούς ΠΕ 70.

Στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας των Σχολικών Σύμβουλων Φυσικής Αγωγής Β’ Αθήνας κ. Νίκος Τριπόδης, και Α’ Αθήνας κα Ανδριανή Βούξινου,  που πραγματοποίησαν στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας το 2012, καταγράψαν ότι:

•    Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δεν συμπεριλαμβάνεται στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης (1) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, (2) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, (3) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, (4) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης, (5) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και (6) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

•    Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής περιλαμβάνεται στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών  του Παιδαγωγικό Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, αλλά δεν διδάσκεται στους φοιτητές επειδή δεν υπηρετεί στο Τμήμα διδάσκων για να το διδάξει.

•    Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται 3 ώρες στο Α΄ εξάμηνο και το μάθημα Φυσική Αγωγή - Πρώτες Βοήθειες 3 ώρες στο Β΄ εξάμηνο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

•    Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής διδάσκονται τα κάτωθι μαθήματα: α) Δημιουργική Μέθοδος Ρυθμός και θεατρικό παιχνίδι, 3 ώρες στο Α΄ εξάμηνο, β) Σύγχρονος χορός, 3 ώρες στο Β΄ εξάμηνο, γ) Ρυθμός και χορός στην εκπαίδευση, 1 ώρα στο Γ΄ εξάμηνο, δ) Το παιχνίδι στη Φυσική Αγωγή, 3 ώρες στο ΣΤ΄ εξάμηνο και ε) Βιωματική κινησιολογία, 3 ώρες στο Ζ΄ εξάμηνο.

Μέχρι το 1983 η διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση γινόταν αποκλειστικά από τους δασκάλους. Η ανάγκη, όμως, για αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και η επάρκεια και η καταλληλότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού οδήγησε με το νόμο 1566/85, Άρθρο 4, Παράγραφος 12, στην είσοδο των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής στα δημοτικά σχολεία. Το 1987 άρχισε η πιλοτική λειτουργία των Σχολείων Δοκιμαστικής Εφαρμογής Νέων Προγραμμάτων, στα οποία η Φυσική Αγωγή διδασκόταν από εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής και το 1999 ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός με τη δημιουργία οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.

“Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός αποτελεί ένα ουσιώδες στοιχείο αγωγής για όλη μας τη ζωή μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα, (άρθρο 2, Διεθνής Καταστατικός Χάρτης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, UNESCO, 1978).”

“Η διδασκαλία, η προπόνηση και η διοίκηση στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό πρέπει να ασκείται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, (άρθρο 4, Διεθνής Καταστατικός Χάρτης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, UNESCO, 1978)”.

“Η φυσική αγωγή είναι το μόνο σχολικό μάθημα που στόχο έχει να προετοιμάσει τα παιδιά για έναν υγιή τρόπο ζωής και επικεντρώνεται στη συνολική τους σωματική και διανοητική ανάπτυξη, εμφυσώντας επίσης σημαντικές κοινωνικές αξίες όπως η δικαιοσύνη, η αυτοπειθαρχία, η αλληλεγγύη, το πνεύμα ομαδικότητας, η ανεκτικότητα και το ευ αγωνίζεσθαι, (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2007).

Δυστυχώς πολλές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας έδωσαν το δικαίωμα διδασκαλίας του μαθήματος της φυσικής αγωγής και σε δασκάλους.

Η διδασκαλία της φυσικής αγωγής από εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (που όπως προκύπτει  από την έρευνά μας, δεν έχουν διδαχθεί ή έχουν έλθει αποσπασματικά σε επαφή με το αντικείμενο της φυσικής αγωγής),  θέτει σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα και υγεία του μαθητή και δεν εστιάζει στη γνωστική, συναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυξή του.

Παρακαλούμε με βάση τα ανωτέρω επιστημονικά και παιδαγωγικά στοιχεία να εξετάσετε το εκπαιδευτικό αυτό θέμα.

Για το Δ.Σ.    
Ο Πρόεδρος             Ο  Γενικός Γραμματέας
                                                                                                                 
Δρ Νικόλαος Τριπόδης      Ιωάννης Γρυπάρης

 

Σχόλια (13)

 
DIM
17 Νοε 2015 12:43

ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ,ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΝΙΩΘΟΥΝ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΝ - ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΓΕΝΙΚΑ.ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΕΙΧΑ ΔΙΔΑΞΕΙ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΧΡΟΝΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΕΡΥΣΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΠΡΩΤΟΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑ ΣΕ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ ΓΙΑ 2ΧΡΟΝΙΑ. ΕΙΧΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΟ 1999 2000 ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ 10 ΚΑΙ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ.ΠΑΝΤΩΣ ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΙ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ ΟΠΟΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΑΠΟ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΜΙΑ.ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΒΕΒΑΙΑ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ Η ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΩΣ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΔΕΝ ΕΠΑΡΚΕΙ.

 
vasiliki
17 Νοε 2015 14:18

η παρακολούθηση της διδασκαλία ενός μαθήματος στον κύκλο μαθημάτων του Παιδαγωγικού Τμήματος δεν είναι δυνατόν να αντικαταστήσει τα 4 χρόνια σπουδών στο Σ.Ε.Φ.Α.Α. Πολύ σωστά λοιπόν αναφέρεται ότι το μάθημα θα πρέπει να διδάσκεται από Κ.Φ.Α. κι ότι δεν επαρκεί ο χρόνος διδασκαλίας που έχετε παρακολουθήσει στο Παιδαγωγικό Τμήμα ακόμη κι αν γίνει υποχρεωτικό μάθημα....Η στάση που έχετε σας τιμά!

 
Δημήτρης
17 Νοε 2015 17:15

Αυτή είναι η 2η ανακοίνωση ύστερα από μια παρόμοια του καλοκαιριού του 2014. Όσο για την ταμπακιέρα ούτε κουβέντα! Και για να εξηγούμαστε:
1) Είναι κατανοητή η προσπάθεια της Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α. για κάλυψη του ωραρίου των γυμναστών.
2) Η ανακοίνωση δεν μας λέει ποια είναι η θέση της Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α. για τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής στα ολιγοθέσια;
3) Η Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α. στο τέλος της ανακοίνωσή της αναφέρεται σε παιδαγωγικά στοιχεία. Λαμβάνοντα υπόψη πως οι εκπαδευτικοί Φυσικής Αγωγής δεν διαθέτουν την ανάλογη παιδαγωγική κατάρτιση πώς μπορούν να εγγυθούν για "την γνωστική, συναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη" (sic) των μαθητών του Δημοτικού (ας μην ξεχνάμε πως η παιδαγωγική προηγείται της εξειδίκευσης);

 
@vasiliki
17 Νοε 2015 20:26

Mε ακριβώς το ίδιο σκεπτικό , πως ένα -δύο μαθήματα δεν αντικαθιστούν 4 χρόνια παιδαγωγικών σπουδών και διδακτικής, θα πρέπει όλες οι ειδικότητες της διαμαντοπούλου να φύγουν από τα δημοτικά !

 
Κοσμάς
17 Νοε 2015 21:10

Συγχαίρω την Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α για την εμπεριστατωμένη διαπίστωση που έκανε σχετικά με την ανικανότητα των ΠΕ70 να διδάξουν Φυσική Αγωγή στο δημοτικό. Μετά από μια εξαιρετικής εγκυρότητας και αξιοπιστίας έρευνά τους, διαπίστωσαν ότι όσοι δάσκαλοι δεν έχουν διδαχθεί ή έχουν έλθει αποσπασματικά σε επαφή με το αντικείμενο της φυσικής αγωγής), θέτουν σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα και υγεία του μαθητή και δεν εστιάζουν στη γνωστική, συναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυξή τους. Αμέσως μετά διαπιστώνουν ότι το μάθημα δε διδάσκεται επαρκώς στα πανεπιστήμια από το 2012. Άρα εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι δάσκαλοι (πριν και μετά το 2012) είναι ανίκανοι έως επικίνδυνοι να διδάξουν το μάθημα (ακόμη και όταν δεν υπάρχει γυμναστής). Παρομοίως, συμπεραίνω εγώ, ότι και Μαθηματικά και Γλώσσα και Φυσικά κτλ είναι ακατάλληλοι έως επικίνδυνοι ναδιδάσκουν λόγω ελλιπούς εκπαίδευσης στην τριγωνομετρία, στα αρχαία ελληνικά και στη θεωρία της σχετικότητας ...
Άλλη μια επιστημονική ένωση που μάχεται για το καλό της δημόσιας εκπαίδευσης ...

 
Ph.Ed
18 Νοε 2015 11:36

Θεέ μου τι ωραίοι εκπαιδευτικοί που είμαστε, όλοι με άποψη για όλα και τους πάντες.
Τι μη παιδαγωγική καταλληλότητα ή επάρκεια για τους γυμναστές από που τι βγάλατε; Από το πρόγραμμα σπουδών του ;
Διαπιστωμένα έχουν την καλύτερη παιδαγωγική εκπαίδευση από όλες τις ειδικότητες που διδάσκουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδεση.
Ποια είναι ακριβώς η ακαταλληλότητά τους σε σχέση με ένα δάσκαλο;

Επίσης γράφετε ότι η "ακαταλληλότητα" ενός δασκάλου να διδάξει Μαθηματικά, Γλώσσα και Φυσικά είναι ισοδύναμη με την επικινδυνότητα; Εάν δηλαδή ένας μαθητής δεν μάθει με την καταλληλότερη μέθοδο αυτά τα τρία αντικείμενα, κρίνεται ως επικίνδυνη η μάθηση για την υγεία του;
Αυτή είναι και η μόνη διαφορά μεταξύ των λοιπών μαθημάτων και της Φυσικής Αγωγής. Η Φ.Α δεν έχει μόνο γνωστικά αντικείμενα, αλλά θα πρέπει να έχει και προοπτικές ανάπτυξης υγείας ή προασπισής της. Αυτό δεν γίνεται μόνο με σχετικά γνωστικούς δασκάλους με 1 προπτυχιακό μάθημα, δε χρειάζεται ανάλυση περαιτέρω.
Κάποτε θα πρέπει το υπουργείο να δει τη Φ.Α και να την αξιοποιήσει καταλλήλως έτσι ώστε αφενός να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή το επίπεδο υγείας του μαθητικού δυναμικού, μέσω εκείνων των συνιστωσών της φυσικής κατάστασης που συνδέονται με την υγεία του ανθρώπου και αναλόγως να δίνει οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς.
Αλλά είμαστε στη ψωροκώσταινα που όλοι έχουν γνώμη για όλα, τα πάντα είναι βασισμένα στην προχειρότητα και στο γνωστό πάρε μια "στεγνή" αυλή και απασχόλησε τα παιδιά και όλοι είναι ευχαριστημένοι.

Και τέλος δεν θεωρώ ότι οι αγαπητοί δάσκαλοι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στερούνται γνώσεων για να διδάξουν "Μαθηματικά, Γλώσσα και Φυσικά", μικρά παιδιά έχουν που έχουν ανάγκη της αγάπης, της παιδαγωγικής και των βασικών γνώσεων...δεν θα τα τρελάνουμε κιόλας!
Μια χαρά δίδασκαν, μια χαρά διδάσκουν...ας σταματήσουμε αυτό το εσωτερικό φάγωμα για το ποιος θα πάρει επιπλέον ώρες για να λυθεί το πρόβλημα της απασχόλησης.

 
geo
18 Νοε 2015 17:29

Πραγματικα εχει ενδιαφερον η γνωμη της ΠΕΝΕΛΦΑ για την καλυψη των ωρων Φ.Α. στα ολιγοθεσια και απομακρυσμενα σχολεια. Φανταζομαι ομως οτι σε αυτα τα σχολεια δεν τους πειραζει και τοσο να κανουν το μαθημα της Φ.Α. οι ΠΕ70...

 
Daskalos
18 Νοε 2015 17:42

Κύριοι........ συνάδελφοι .ΠΕΝΕΛΦΑ......της ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ...... ΖΗΤΗΣΤΕ ΣΥΓΝΩΜΗ απο τους ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ- ΕΣ...

 
DIM
18 Νοε 2015 18:28

Α. ΕΧΕΙ ΟΝΤΩΣ ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΕΝΕΛΦΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΑ.ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ.ΑΡΑ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΑΓ ΤΜΗΜ .ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΑΓ. ΣΧΟΛΕΣ) ΤΟΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ.ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ ΑΠΟ ΤΟ 1984 ΠΟΥ ΙΔΡΥΘΗΚΑΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΝΕΝΑ ΠΤΔΕ ΔΕΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΟΠΩΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ,ΦΥΣΙΚΗ ΚΛΠ ΕΝΩ ΤΟ ΠΑΙΔΑΓ.ΑΘΗΝΑΣ ΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΔΕΠ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ...ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ..ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΟΥ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΤΡΟΠΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ.(ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΧΟΥΝ Β ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΟΝΟ ΤΕΧΝΙΚΑ,ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ).Β . ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΗ Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΤΡΙΠΟΔΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔ.ΤΜΗΜ. ΜΕ ΕΝΑ ΛΑΘΑΚΙ? ΠΡΟΣΕΨΑ ΟΤΙ ΣΤΟ ΠΑΙΔ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ Η ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗ ΩΣ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ. Γ. ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓ.ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ! ΕΝΩ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗ ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ!!! ΓΙΑΤΙ?

 
Νik
18 Νοε 2015 19:04

Συνάδελφε Δημήτρη αν ήσουν ΚΦΑ θα γνώριζες ότι το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών όλων των Σ.Ε.Φ.Φ.Α. της χώρας περιλαμβάνει περισσότερα των 4 εξάμηνων μαθημάτων τόσο παιδαγωγικής κατεύθυνσης, όσο και πρακτικής άσκησης των φοιτητών. Όλα, με διαχωρισμό Βαθμίδας Εκπαίδευσης (Α/θμια & Β/θμια)... Συνεπώς, οι ΚΦΑ σαφώς και έχουν την κατάλληλη παιδαγωγική κατάρτιση στην οποία αναφέρεσαι. Επιπλέον, η Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α. εάν τελικά επιδιώκει -μεταξύ άλλων- και την "κάλυψη" ωραρίου για τους ΚΦΑ, δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό είναι απαραίτητα μη θεμιτό, όταν πρόκειται για το αντικείμενο που σπούδασαν και όχι κάποιο άλλο; Όλοι γνωρίζουμε, ότι οι άλλες ενώσεις (π.χ. των δασκάλων) αυτό ακριβώς κάνουν, εδώ και χρόνια. Και μάλιστα με τάση, προκειμένου να "αυξήσουν" ώρες εκπαιδευτικών, να διεκδικούν ωράριο από όλες σχεδόν τις ειδικότητες καθηγητών. Αντίθετα, οι ενώσεις των ΚΦΑ ουδέποτε διεκδίκησαν ώρες άλλων αυτόνομων γνωστικών αντικειμένων. Βέβαια, προσωπικά έχω συνεργασθεί με αρκετούς δασκάλους που κατανοούν απόλυτα ότι δεν οι "πολυ-ικανοί" του χώρου της εκπαίδευσης, γνωρίζουν τα όρια των γνώσεών τους και επιθυμούν να διδάσκουν μόνο αυτά για τα οποία είναι κατάλληλα και επαρκώς εκπαιδευμένοι. Οι πραγματικοί "δάσκαλοι", λοιπόν, δεν σκέφτονται με αυτό τον τρόπο. Αυτή είναι η εμπειρία μου και αυτή καταθέτω...
Φίλε Κοσμά, τα μαθηματικά, γλώσσα κλπ αν και είναι σημαντικά μαθήματα, διαφέρουν πολύ από τη Φυσική Αγωγή, επειδή είναι απόλυτα θεωρητικά. Δεν θα επεκταθώ σε αυτό το θέμα, αν και θα μπορούσα. Απλά, με βάση και μόνο αυτό, όπως μάλλον καταλαβαίνεις, η τοποθέτησή σου θεωρείται άκυρη. Όσο για την εγκυρότητα και αξιοπιστία έρευνας κλπ που αναφέρεις, πρώτα εσύ που τις επικαλείσαι, θα έπρεπε ίσως να αντικρούσεις (εφόσον το θέλεις για να έγραψες το post) επικαλούμενος σχετικές και πιο αξιόπιστες έρευνες και όχι δήθεν "λογικά" επιχειρήματα. Είναι γνωστό ότι και οι "ρήτορες" έχουν το ταλέντο να παρουσιάζουν με κατάλληλα "λογικά" επιχειρήματα απόψεις, για τις οποίες θέλουν να πείσουν. Και ίσως να τα καταφέρνουν. Αυτό, όμως, δεν συνεπάγεται ότι είναι αξιόπιστες ή έγκυρες οι απόψεις τους. Σημαίνει, απλά, ότι έχουν ένα ταλέντο. Γενικά, συνάδελφοι, ίσως θα ήταν καλό και ηθικό να επιτρέψετε να γνωρίζει η κάθε εκπαιδευτική ειδικότητα καλύτερα το αντικείμενό της. Προσωπικά, αυτό μου αρκεί, για αυτό και δεν νοιώθω ποτέ την ανάγκη να εκφέρω απόψεις για άλλα αντικείμενα ή (ακόμη χειρότερα) να τα διδάξω στα παιδιά μου. Μπορώ σίγουρα και εγώ να τους μάθω την ΑΒ ή βασικές έννοιες μαθηματικών κλπ αλλά ένας καλός δάσκαλος ή μαθηματικός αυτό θα το καταφέρει πιο αποτελεσματικά από εμένα. Το ίδιο ισχύει και για εσάς, εκτός, φυσικά, αν κατέχετε περισσότερα του ενός βασικά πτυχία.

 
geo@nik
18 Νοε 2015 20:50

Μονο στην ερωτηση μου δεν εδωσες απαντηση. Τυχαιο;

 
Nik
18 Νοε 2015 23:24

Φίλε geo@nik είναι αυτονόητο ότι τα παιδιά σε σχολεία με λίγα τμήματα δικαιούνται ακριβώς τα ίδια με όλα τα υπόλοιπα: δάσκαλο, ΚΦΑ, καθηγητές ξένων γλωσσών κλπ. Πέραν σοβαρών περιπτώσεων (υγεία, οικονομική αδυναμία κα), όλοι οι συνάδελφοι (δάσκαλοι, ΚΦΑ, καθηγητές ξένων γλωσσών κλπ) κάποτε θα πρέπει να μετακινούνται για να καλύψουν κενά. Κατά συνέπεια, επαναλαμβάνω ΟΛΟΙ θα ήταν καλό για ΟΛΟΥΣ να πάψουν να ψάχνουν και να διεκδικούν "ώρες" από άλλους συναδέλφους και ας μετακινηθούν αν πρέπει. Νομίζω ότι τώρα κατέθεσα με σαφήνεια την προσωπική μου άποψη...

 
Αννα
19 Νοε 2015 00:24

ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΑΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΦΑ ΠΟΥ ΗΡΘΕ ΑΡΧΕΣ ΝΟΕΜΒΡΗ. ΩΣ ΤΟΤΕ ΚΑΠΟΙΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΤΕΒΑΖΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΟΧΙ. ΚΑΝΕΝΑΣ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΡΙΣΤΗΚΕ ΟΤΙ ΕΚΑΝΕ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ. ΗΤΑΝ ΣΑΝ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ. ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΔΙΝΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΛΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΕ11 ΝΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΤΗ Φ.ΑΓΩΓΗ. ΚΙ ΕΓΩ ΕΧΩ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΑΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΒΟΗΘΩ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ, ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΤΑ ΔΙΔΑΣΚΩ. ΑΣ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΜΕ ΠΛΕΟΝ ΟΤΙ ΣΕ ΕΠΟΧΕΣ ΕΞΕΙΔΙΕΚΕΥΣΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ70, ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΤΑ ΠΡΩΤΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΟΙ ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΕΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ