Placeholder

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Οι διαδικασίες εισαγωγής των υποψηφίων στα ΑΕΙ

Τι προβλέπει η νέα υπουργική απόφαση
Δημοσίευση: 10/12/2015
Εξετάσεις
Alt Text: 
Εξετάσεις
Title Text: 
Εξετάσεις
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Οι διαδικασίες πρόσβασης και επιλογής των υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με το Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 193 Α ́), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπονται στην απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης.

Ειδικότερα η απόφαση προβλέπει τα εξής:ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Αίτηση − Δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Οι μαθητές της Γ ́ τάξης ημερήσιου και Δ ́ τάξης εσπερινού Γενικού Λυκείου οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερήσιου ή εσπερινού Γενικού Λυκείου αντίστοιχα υποβάλλουν στο Λύκειο φοίτησής τους σχετική Αίτηση − Δήλωση.

Με την Αίτηση − Δήλωση ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:

α) Την Ομάδα Προσανατολισμού στα τρία (3) κοινά μαθήματα της οποίας θα εξεταστεί πανελλαδικά,

β) Το τέταρτο (4ο) μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε ένα (1) Επιστημονικό Πεδίο,

γ) Το πέμπτο (5ο) μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε δύο (2) Επιστημονικά Πεδία,

δ) Τα ειδικά μαθήματα που τυχόν επιθυμεί να εξεταστεί.

Την ανωτέρω Αίτηση − Δήλωση υποβάλλουν και οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου ή αντίστοιχου Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ή δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου, καθώς και οι κάτοχοι ισότιμου τίτλου Επαγγελματικού Λυκείου, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Γενικού Λυκείου οποιοδήποτε άλλο έτος από αυτό που απέκτησαν τον απολυτήριο τίτλο τους. Για τη συμμετοχή τους σε νέα εξέταση η Αίτηση− Δήλωση υποβάλλεται στο Γενικό Λύκειο από το οποίο αποφοίτησαν ή σε αυτό που είναι πλησιέστερο στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Η Αίτηση−Δήλωση των αποφοίτων συνοδεύεται υποχρεωτικά από ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αν πρόκειται για υποψήφιο που επιθυμεί να συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των εσπερινών Γενικών Λυκείων, τότε η Αίτηση − Δήλωση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά απόδειξης συνδρομής των προϋποθέσεων που ορίζονται από τις διατάξεις του εδαφίου Β ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188−Α ́), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90−Α ́) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163−Α ́) και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 25 του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63−Α ́).

Αν ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο σχολείο συνυποβάλλεται βεβαίωση της οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της χώρας της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το συγκεκριμένο σχολείο, από την οποία να προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος τίτλος δίδει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της χώρας αυτής. Στην περίπτωση που ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα απαιτείται επιπλέον βεβαίωση για τη νόμιμη λειτουργία του σχο− λείου αυτού στην Ελλάδα.

Οι μαθητές δηλώνουν υποχρεωτικά την Ομάδα Προσανατολισμού που ήδη έχουν επιλέξει και παρακολουθούν ενώ οι απόφοιτοι μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε Ομάδας Προσανατολισμού.

Οι μαθητές της τελευταίας τάξης ξένων σχολείων που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα μπορούν να λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις και οφείλουν να καταθέσουν το αντίγραφο του απολυτηρίου στο Λύκειο που υπέβαλαν την Αίτηση−Δήλωση το αργότερο έως την ανακοίνωση των βαθμολογιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων του Γενικού Λυκείου. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής δεν καταθέσει το απολυτήριο του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, τότε ο Διευθυντής του Λυκείου στο οποίο υποβλήθηκε η Αίτηση ενημερώνει τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΠΕΘ ότι ο μαθητής δεν κατέθεσε απολυτήριο.

Η Αίτηση−Δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε προθεσμία που ανακοινώνεται από το ΥΠΠΕΘ, από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκ− πρόσωπο του εντός του μηνός Φεβρουαρίου του έτους που επιθυμεί τη συμμετοχή του στις Πανελλαδικές, εκ− φράζει την αυθεντική βούληση του ενδιαφερόμενου και δεν τροποποιείται.

Άρθρο 2
Συντελεστές Βαρύτητας ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών

Για τα Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση ενός ή περισσοτέρων ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών, όπως αυτά έχουν οριστεί με την υπ’ αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1538 Β ́/2002) «Ορισμός των Τμημάτων και των Σχολών των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε ένα από τα τμήματα και τις σχολές αυτές, τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι συντελεστές του ειδικού μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών κατά περίπτωση είναι:

¡. Δύο (2) για τα Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα:
«Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο»
«Αρμονία» και «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων».

ii. Δύο (2) για τα τμήματα:
Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών,
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του
Ιονίου Πανεπιστημίου Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

iii. Ένα (1) για το τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστη− μών της Τέχνης Παν. Ιωαννίνων για το οποίο απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα «Ελεύθερο Σχέδιο» και για όλες τις λοιπές σχολές και τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων ¡ και ii του παρό− ντος άρθρου.

Άρθρο 3
Τρόπος υπολογισμού μορίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

1. Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων που είναι ενταγμένα σε Επιστημονικά Πεδία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 995Β ́/2015), γίνεται ως εξής:

Το άθροισμα των γραπτών βαθμών στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, όπως ορίστηκαν στο άρ. 3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α ́/2015), πολλαπλασιάζεται επί δύο (2).

Στη συνέχεια, στο γινόμενο αυτό προστίθενται τα γινόμενα των γραπτών βαθμών των δύο μαθημάτων με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, όπως καθορίστηκαν στο άρ. 2 της υπ’ αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 995 Β ́/2015).

Το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το εκατό (100).

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος εξεταστεί πανελλαδικά και σε ένα πέμπτο (5ο) μάθημα προκειμένου να έχει πρόσβαση σε δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο, τότε ο υπολογισμός των μορίων του για κάθε ένα από τα δύο Επιστημονικά Πεδία που έχει δικαίωμα να δηλώσει προτίμηση γίνεται με βάση τα αντίστοιχα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα όπως αυτά προβλέπονται στην παρ. 3 του άρ. 3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50Α ́/2015).

2. Προκειμένου για Σχολές ή Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση ειδικού μαθήματος ή πρακτικών δοκιμασιών ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου γίνεται ως εξής:

Στο σύνολο μορίων της προηγούμενης παραγράφου προστίθενται τα μόρια που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό με το εκατό (100) του γινομένου του βαθμού του υποψηφίου στο απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή στις πρακτικές δοκιμασίες με τον αντίστοιχο συντελεστή κατά περίπτωση. Κατά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης:

¡ Βαθμός ειδικού μαθήματος είναι ο γραπτός βαθμός που σημείωσε στην απαιτούμενη εξέταση ο υποψήφιος μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου. Για τις περιπτώσεις που εξετάζονται δύο ειδικά μαθήματα είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο ειδικών μαθημάτων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται μετά την αναγωγή των βαθμών των δύο μαθημάτων στην εικοσάβαθμη κλίμακα και εκφράζεται με προσέγγιση εκατοστού.

Στην περίπτωση που υποψήφιος έχει εξετασθεί σε περισσότερες από μία ξένες γλώσσες, τότε ως βαθμός στο μάθημα της ξένης γλώσσας, για τα τμήματα που απαιτούν εξέταση σε μία από τις ξένες γλώσσες από αυτές που εξετάστηκε, λαμβάνεται υπόψη ο μεγαλύτερος βαθμός από αυτούς που πέτυχε στις ξένες αυτές γλώσσες.

ii Βαθμός πρακτικών δοκιμασιών είναι ο μέσος όρος των βαθμών που αντιστοιχούν στις τρεις δοκιμασίες αγωνίσματα που διαγωνίστηκε ο υποψήφιος και ο οποίος εκφράζεται με προσέγγιση εκατοστού.

Για τον υπολογισμό του βαθμού με προσέγγιση δεκάτου, στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό προκύπτουν περισσότερα του ενός δεκαδικά ψηφία τότε, αν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5), το πρώτο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο παραλειπομένων των λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε (5) παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πέραν του πρώτου δεκαδικά ψηφία.

Για τον υπολογισμό του βαθμού με προσέγγιση εκατοστού, στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό προκύπτουν περισσότερα των δύο δεκαδικά ψηφία τότε, αν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5), το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο παραλειπομένων των λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε (5) παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πέραν του δεύτερου δεκαδικά ψηφία.

3. Αν ο υποψήφιος δεν πάρει μέρος στην εξέταση μαθήματος Ομάδας Προσανατολισμού ή γενικής παιδείας που επέλεξε να εξετασθεί πανελλαδικά, τότε θεωρείται ότι εξετάσθηκε στο συγκεκριμένο μάθημα και πήρε γραπτό βαθμό μηδέν (0). Για να λάβει μέρος στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις Σχολές και τα Τμήματα του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 995 Β ́/2015) θα πρέπει να συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις σε ένα τουλάχιστον μάθημα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχει επιλέξει και το οποίο ανήκει στα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα του Επιστημονικού Πεδίου που δηλώνει.

Άρθρο 4 Δικαιούχοι υποβολής Δήλωσης προτίμησης (Μηχανογραφικό Δελτίο) εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

1. Δικαίωμα υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου προτιμήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στις Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Φ253/85476/Α5/2015 (ΦΕΚ 995 Β ́) υπουργικής απόφασης έχουν οι υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερήσιου Γενικού Λυκείου με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με το Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ́), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της παρούσας.

2. Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού μπορούν να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο προτιμήσεων υποψηφίου για δύο (2) κατ' ανώτατο όριο επιστημονικά πεδία του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 995 Β ́/2015) για εισαγωγή σε Σχολές, Τμήματα και Εισα− γωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι, Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας καθώς και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού. Οι ως άνω υποψήφιοι διεκδικούν:

α) αριθμό θέσεων εισακτέων, όπως αυτές ορίζονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 33 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ́), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, της παρ. 1 του αρ. 13 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ́) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και της παραγράφου 1 του αρ. 40 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143 Α ́), εφόσον υποβάλλουν το Μηχανογραφικό Δελτίο προτιμήσεων υποψηφίου το ίδιο έτος που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

β) 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης, χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασης τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των ημερήσιων Λυκείων, στα ειδικά μαθήματα και στις πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός ενός (1) έτους αυτού που έπεται της τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των ημερήσιων Λυκείων, στα ειδικά μαθήματα και στις πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

3. Οι υποψήφιοι Εσπερινού Γενικού ή Ενιαίου Λυκεί− ου που πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α ́) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α ́) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α ́) και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 25 του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α ́), έχουν δικαίωμα να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο προτιμήσεων υπο− ψηφίου για δύο (2) κατ' ανώτατο όριο Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 995 Β ́/2015) για εισαγωγή σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού το ίδιο έτος που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου με το σύστημα εισαγωγής που θεσπί− στηκε με το Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ́), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της παρούσας και για το ποσοστό θέσεων που ορίζεται κάθε χρόνο για τους υποψηφίους της κατηγορίας αυτής πέραν του αριθμού εισακτέων.

Άρθρο 5
Δικαιολογητικά, τόπος και χρόνος υποβολής της Δήλωσης προτίμησης (Μηχανογραφικό Δελτίο)εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

1. Οι υποψήφιοι οι οποίοι επιθυμούν την εισαγωγή στις Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Φ253/85476/Α5/2015 (ΦΕΚ 995 Β ́) υπουργικής απόφασης και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 της παρούσας, υποβάλλουν ηλεκτρονικά, Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις των Τμημάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ύστερα από πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

. Στο μηχανογραφικό δελτίο ο υποψήφιος μπορεί να δηλώνει προτίμηση για όσες Σχολές ή Τμήματα επιθυμεί, από αυτά που περιλαμβάνονται σε ένα ή δύο, κατ' ανώτατο όριο, Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Φ253/85476/Α5/2015 (ΦΕΚ 995 Β ́) υπουργικής απόφασης και με οποιαδήποτε σειρά. Με τη δήλωση του ο υποψήφιος προσδιορίζει για ποιες Σχολές ή ποια Τμήματα επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής.

β. Ο υποψήφιος μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε ένα ή δύο από τα προτεινόμενα επιστημονικά πεδία του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Φ253/85476/Α5/2015 (ΦΕΚ 995 Β ́) υπουργικής απόφασης, στα οποία έχει πρόσβαση μέσα από την Ομάδα Προσανατολισμού του, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α ́/2015) και εφόσον έχει εξεταστεί πανελλαδικά στα μαθήματα που προβλέπονται για τα συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας.

γ. Η συμπλήρωση της σειράς προτίμησης γίνεται με συνεχόμενη αύξουσα αρίθμηση για τις Σχολές ή τα Τμήματα, που επιθυμεί ο υποψήφιος, ανεξάρτητα σε ποιο από τα δύο Επιστημονικά Πεδία που επέλεξε, εί− ναι ενταγμένα. Σχολή ή Τμήμα που περιλαμβάνεται και στα δύο Επιστημονικά Πεδία που επέλεξε ο υποψήφιος δηλώνεται μόνο μία φορά. Για τις Σχολές ή Τμήματα που είναι κοινά στα δύο Επιστημονικά Πεδία τα οποία επέλεξε ο υποψήφιος, λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή του στις συγκεκριμένες Σχολές ή Τμήματα το μεγαλύτερο από τα δύο σύνολα μορίων από αυτά που αντιστοιχούν σε κάθε Επιστημονικό Πεδίο που επέλεξε ο υποψήφιος, ανεξάρτητα από το Επιστημονικό Πεδίο στο οποίο δήλωσε την προτίμηση του. Αντίθετα, για τις Σχολές ή Τμήματα που είναι κοινά σε περισσότερα του ενός Επιστημονικά Πεδία, από τα οποία ο υποψήφιος επέλεξε μόνο το ένα, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια που αντιστοιχούν στο Επιστημονικό Πεδίο που επέλεξε.

δ. Με τη δήλωση προτίμησής του ο υποψήφιος αποδέχεται ότι σε σύγκριση με τους άλλους υποψηφίους δεν μπορεί να εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα που δεν έχει δηλώσει. Αποδέχεται, επίσης, ότι δεν μπορεί να εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα που προσδιόρισε στη δήλωσή του, αν το σύνολο των μορίων του είναι μικρότερο από το σύνολο των μορίων του τελευταίου εισαγομένου που, σύμφωνα με τον αριθμό εισακτέων, εισάγεται στη συγκεκριμένη Σχολή ή Τμήμα. Επίσης, αποδέχεται ότι, αν με το σύνολο των μορίων του μπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες Σχολές ή Τμήματα, θα εισαχθεί τελικά μόνο σε εκείνη τη Σχολή ή το Τμήμα που προσδιόρισε στη δήλωσή του, με ένδειξη προγενέστερη σε σχέση με τις άλλες Σχολές ή Τμήματα, που έχει δηλώσει.

ε. Η δήλωση προτίμησης Σχολών ή Τμημάτων στο Μηχανογραφικό Δελτίο υποψηφίου, που υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με τα ατομικά στοιχεία και τις επιλογές προτίμησης Σχολών ή Τμημάτων εισαγωγής, αποτελεί επίσημο παραστατικό για τη μηχανογραφική επεξεργασία των στοιχείων του υποψηφίου. Η δήλωση προτιμήσεων κάθε υποψηφίου στο Μηχανογραφικό Δελτίο αντιπροσωπεύει την αυθεντική έκφραση της θέλησης του, η οποία είναι οριστική, και μόνο εντός της προθεσμίας υποβολής της επιτρέπεται η συμπλήρωση ή η τροποποίησή της. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υπο− βολής και εντός χρονικού διαστήματος, καθοριζόμενου από την Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων Επιλογής, επιτρέπεται μόνο η μερική ή ολική ανάκληση της δήλωσης προτιμήσεών του.

3. Προκειμένου για κάτοχο απολυτηρίου τίτλου Γενικού Εσπερινού Λυκείου, του οποίου ο τίτλος αποκτήθηκε από το σχολικό έτος 2001 και εφεξής, ο τίτλος αυτός θα πρέπει να συνοδεύεται από Βεβαίωση του οικείου Λυκείου, από την οποία να προκύπτει ότι ο κάτοχος της φοίτησε και στις δύο τελευταίες τάξεις σε Εσπερινό Γενικό Λύκειο. Αν ο υποψήφιος υπάγεται στις διατάξεις της περίπτωσης ii του εδαφίου Β ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του N. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001, αντί της Βεβαίωσης του παρόντος εδαφίου, οφείλει να κατέχει, κατά περίπτωση: ¡) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του ενός τουλάχιστον των γονέων ή ii) απόφαση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των γονέων του ή ο γονέας, που έχει την επιμέλειά του, έχει αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67%. Στην περίπτωση της επιμέλειας υποβάλλεται και αντίγραφο της σχετικής απόφασης ανάθεσης της επιμέλειας, ή ¡v) Βεβαίωση του οικείου Λυκείου, από την οποία να προκύπτει ότι ενεγράφη στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του, συνοδευόμενη από αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή ¡ν) Βεβαίωση οικείου φορέα, από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος, κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στην τελευταία τάξη του Γενικού Εσπερινού Λυκείου, ακολουθούσε πρόγραμμα απεξάρτησης, το οποίο λειτουργούσε στις προμεσημβρινές ώρες της ημέρας. Όσοι αποκτούν απολυτήριο εσπερινού γενικού λυκείου από το σχολικό έτος 2012−2013 και εφεξής πρέπει να έχουν πλήρη φοίτηση και στις δύο τελευταίες τάξεις του εσπερινού γενικού λυκείου. Πλήρης φοίτηση κατά την έννοια της διάταξης αυτής υπάρχει όταν ο μαθητής έχει παρακολουθήσει τα μαθήματα και των δύο τελευταίων τάξεων του εσπερινού γενικού λυκείου, από την έναρξη και έως τη λήξη κάθε διδακτικού έτους.

4. Προκειμένου για κάτοχο απολυτηρίου τίτλου ξένου σχολείου, ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει και βεβαίωση της οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της χώρας, το πρόγραμμα των σπουδών της οποίας ακολουθεί το σχολείο αυτό, από το οποίο να προκύπτει η δυνατότητα εισαγωγής του σε πανεπιστήμια της χώρας αυτής. Εφόσον ο τίτλος προέρχεται από ξένο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, εκτός της ανωτέρω βεβαίωσης, απαιτείται επιπλέον και βεβαίωση για τη νόμιμη λειτουργία του σχολείου αυτού στην Ελλάδα

Άρθρο 6
Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Στους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου ή αντίστοιχου Σχο− λείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ή Δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου, καθώς και στους κατόχους ισότιμου τίτλου Επαγγελματικού Λυκείου ή κατόχους απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ξένου σχολείου που έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις της Γ ́ τάξης ημερησίου ή Δ ́ τάξης εσπερινού Γενικού Λυκείου χορηγείται Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του έτους εξέτασης.

Στη Βεβαίωση Συμμετοχής αναγράφονται αριθμός πρωτοκόλλου, τα στοιχεία και ο κωδικός αριθμός του Λυκείου που την χορηγεί, τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου και το Λύκειο αποφοίτησής του, το σχολικό έτος συμμετοχής του υποψηφίου στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Γενικού Λυκείου για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και ο κωδικός αριθμός με τον οποίο έλαβε μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Στη Βεβαίωση Συμμετοχής αναγράφονται επίσης η Ομάδα Προσανατολισμού στην οποία εξετάστηκε ο υποψήφιος, τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκε πανελλαδικά, ο γραπτός βαθμός που πέτυχε για κάθε πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα και το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει για το ένα (1) ή τα δύο (2) επιστημονικά πεδία που δύναται να είναι υποψήφιος.

Η Βεβαίωση Συμμετοχής φέρει στο άνω αριστερό μέρος το εθνόσημο, υπογράφεται από τον Διευθυντή του Λυκείου ή το νόμιμο αναπληρωτή του και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Λυκείου που την εκδίδει.

Η Βεβαίωση Συμμετοχής χορηγείται στους υποψηφίους μετά την οριστικοποίηση των βαθμολογιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων του οικείου έτους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Άρθρο 7
Συγκέντρωση βαθμολογιών και προτιμήσεων υποψηφίων − Προϋποθέσεις συμμετοχής και διαδικασία επιλογής εισαγομένων

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής τα Βαθμολογικά Κέντρα καταχωρούν τις βαθμολογίες των υποψηφίων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα, που υποστηρίζεται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., η οποία αποστέλλει ηλεκτρονικά τις καταστάσεις βαθμολογιών ανά Λύκειο. Η αρμόδια Διεύθυνση αφού συγκεντρώσει τα κατατεθειμένα Μηχανογραφικά Δελτία των υποψηφίων, τους γραπτούς βαθμούς των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων τους και λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό εισακτέων της κατηγορίας που διεκδικούν, καθώς και το χαρακτηριστικό της κατηγορίας στην οποία ανήκουν ξεκινά τα στάδια της επεξεργασίας. Η Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων Επιλογής ελέγχει και δίνει τις απαιτούμενες κατευθύνσεις στα ενδιάμεσα στάδια της επεξεργασίας αποτελεσμάτων. Μετά τον τελικό έλεγχο η αρμόδια Διεύθυνση προβαίνει στην τελική επεξεργασία τα αποτελέσματα της οποίας διαβιβάζονται στην Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων Επιλογής προκειμένου να διενεργήσει τους τελικούς ελέγχους και να εκδώσει τα αποτελέσματα επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

2. Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής:

¡) να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου ή αντίστοιχου Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου ή ισότιμου τίτλου Επαγγελματικού Λυκείου ή κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με το Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ́) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της παρούσας και να πληρούν όσα προβλέπονται στο άρθρο 4 της παρούσας,

ii) να έχουν υποβάλει οριστικοποιημένο Μηχανογραφικό Δελτίο σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 5 της παρούσας.

¡ii) Επιπλέον προϋποθέσεις για τη συμμετοχή υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής:

α) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού είναι να έχουν κριθεί ικανοί για τις Σχολές αυτές κατά τις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται για το σκοπό αυτό από τις ίδιες τις Σχολές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

β) των Τμημάτων για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα είναι η επιτυχία βαθμού στο ειδικό μάθημα ίσου με το μισό τουλάχιστον του μέγιστου δυνατού. Αν απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, η προϋπόθεση αυτή ισχύει χωριστά για το καθένα από τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα.

γ) των ΤΕΦΑΑ να πληρούνται οι προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1538 Β ́/2002) όπως ισχύει.

3. Διαδικασία επιλογής:

α. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μόνο για τις Σχολές ή τα Τμήματα που έχουν δηλώσει προτίμηση εισαγωγής και κατά φθίνουσα σειρά μορίων, μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων εισακτέων σε κάθε Σχολή ή Τμήμα κατά περίπτωση.

β. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στη θέση του τελευταίου εισαγόμενου σε Σχολή ή Τμήμα του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 (ΦΕΚ 995Β ́/2015) υπουργικής απόφασης, εισάγεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών στα δύο μαθήματα με συντελεστές βαρύτητας του αντίστοιχου Επιστημονικού Πεδίου. Εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγεται αυτός που έχει μεγαλύτερο το διπλάσιο άθροισμα γραπτών βαθμών των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων του αντίστοιχου Επιστημονικού Πεδίου. Αν και μετά την εξάντληση όλων των παραπάνω κριτηρίων εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγονται με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου γ όλοι οι ισοβαθμούντες.

γ. Στην περίπτωση ισοβαθμίας με τον τελευταίο εισαγόμενο σε σχολή των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκ− παιδευτικών Ιδρυμάτων, Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων ή της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας και μετά την εξάντληση των κριτηρίων της προηγούμενης παραγράφου β, εισάγεται ο υποψήφιος που δήλωσε τη σχολή αυτή με προγενέστερη σειρά προτίμησης. Αν και πάλι υπάρχουν ισόβαθμουντες, εισάγεται αυτός που έχει μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα με το μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου.

Άρθρο 8
Έκδοση αποτελεσμάτων επιλογής − προθεσμία εγγραφής εισαγομένων

1. Τα αποτελέσματα της επιλογής για κάθε κατηγορία υποψηφίων του άρθρου 4 της απόφασης αυτής εκδίδονται από την Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων Επιλογής. Οι ονομαστικοί πίνακες αποδίδονται κατά αύξουσα σειρά και κατά σειρά επιτυχίας των εισαγομένων σε κάθε Σχολή ή Τμήμα, εγκρίνονται από την ανωτέρω Επιτροπή και κυρώνονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

2. Σε κάθε Σχολή ή Τμήμα αποστέλλεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή επίσημο αντίγραφο του ονομαστικού πίνακα αυτών που επιλέχθηκαν.

3. Η προθεσμία εγγραφής των εισαγομένων στα Τμήματα και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πλην των σχολών των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπ/ κών Ιδρυμάτων, των Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ανακοινώνεται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

4. Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στα Γενικά Λύκεια αποστέλλονται ονομαστικοί πίνακες επιτυχόντων αρμοδιότητάς τους, για να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της επιλογής όσοι υποψήφιοι επιθυμούν και για να εκδίδονται σχετικές βεβαιώσεις
επιτυχίας, βαθμολογικών στοιχείων κ.λπ. όταν το ζητούν οι ενδιαφερόμενοι. Επιπρόσθετα στέλνονται πίνακες με στοιχεία όλων των υποψηφίων αρμοδιότητάς τους.

5. Το μήνα Σεπτέμβριο καθορίζεται από το Διευθυντή κάθε Γενικού Λυκείου το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και του δελτίου εξεταζομένου θα μπορούν να βλέπουν τα αποκόμματα των τετραδίων των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων προκειμένου να λαμβάνουν γνώση της αναλυτικής βαθμολογίας που έλαβαν κατά τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις.

 

Σχόλια (6)

 
Αντώνης
10 Δεκ 2015 19:27

Η πλήρης απαξίωση του δημόσιου σχολείου. Η τρίχρονη προσπάθεια του μαθητή στο Λύκειο δεν ανταμείβεται... όλα εξαρτώνται πλέον από την επίδοση του μόνο σε 4 τρίωρα διαγωνίσματα! Πότε έγινε διάλογος για αυτό; Ντροπή
Ζήτω το φροντιστήριο...

 
Π.Τ.
11 Δεκ 2015 10:40

Συνειδητή απαξίωση του σχολείου
η οποία συνεχίστηκε με την υποτίμηση των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων (χρόνος διδασκαλίας).

προς όφελος ποιου και με πως;

 
Γιάννης Ξεν.
11 Δεκ 2015 16:00

Ντροπή είναι το σύστημα με τους προφορικούς βαθμούς που κυνηγάνε τιμωρητικά τον μαθητή για τα επόμενα 3 χρόνια. Μακάρι να αλλάξουν όλα .

 
Εκπαιδευτικός (8)
12 Δεκ 2015 09:55

@Aντώνης
Έχω εντελώς διαφορετική άποψη, φίλε Αντώνη. Η εμπειρία όλων αυτών των χρόνων με την εμπλοκή των σχολικών επιδόσεων (οι οποίες αξιολογούνται με εντελώς άνισα κριτήρια μεταξύ εκπαιδευτικών διαφορετικών σχολείων) στη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια δείχνει ξεκάθαρα πλέον πόσο κακό έχει γίνει στην αυτονομία του λυκείου και στη λειτουργία του ως σχολείου γενικής εγκύκλιας παιδείας. Το ζητούμενο πλέον είναι να αποδεσμευτεί πλήρως το σχολείο από την όλη διαδικασία των εισαγωγικών και να παρέχει απλώς ένα γενικό απολυτήριο. Από εκεί και πέρα ας αναλάβουν άλλοι φορείς την παραπέρα διαδικασία. Δεν μπορεί ο εκπαιδευτικός να υφίσταται όλο αυτό το βάρος της αναγκαστικής του μετατροπής σε φροντιστή με μοναδικό σκοπό τη στιγμή των πανελλαδικών εξετάσεων. Αυτό είναι η απόλυτη υπονόμευση του σχολείου. Πολύ περισσότερο μάλιστα όταν μιλούμε για ειδικότητες και μαθήματα που δεν εξετάζονται στις εισαγωγικές. Εκεί πια το πράγμα είναι απερίγραπτο. Καιρός λοιπόν να επιζητήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις την επαναφορά του σχολείου στο πραγματικό πεδίο λειτουργίας του, όπου όλα τα γνωστικά αντικείμενα θα είναι ισοδύναμα και εξίσου σεβαστά.

 
Αντώνης
12 Δεκ 2015 21:38

@Εκπαιδευτικός (8). Συνάδελφε, φοβάμαι ότι ή δεν έχεις παιδιά ή ότι αυτά ακόμη είναι μικρά... Ας σοβαρευτούμε στην Ελλάδα ζούμε! Το παιδί της Γ Λυκείου με το άγχος των εξετάσεων, θα δει ισότιμα όλα τα γνωστικά αντικείμενα; Συμφωνώ αυτό είναι το ιδανικό, αλλά όταν η πρόσβαση στις σχολές είναι χωρίς εξετάσεις...

 
Εκπαιδευτικός (8)
13 Δεκ 2015 09:48

@Αντώνης
Έχεις πέσει εντελώς έξω! Έχω παιδιά, ένα στο λύκειο κι ένα ήδη στο πανεπιστήμιο. Γνωρίζω καλά την πραγματικότητα του λυκείου, γιατί το υπηρετώ ανελλιπώς κοντά στα 30 χρόνια, είτε ως διδάσκων, είτε από θέσεις ευθύνης, είτε ως μέλος λυκειακών επιτροπών στις πανελλαδικές εξετάσεις. Γιαυτό και έχω σχηματίσει τη βεβαιότητα ότι το λύκειο καταστρέφεται από την εμπλοκή του στη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια, αντί να παρέχει εντελώς απρόσκοπτα αυτό που προβλέπει η εκπαιδευτική νομοθεσία, δηλαδή γενική παιδεία. Το ότι ζούμε στην Ελλάδα δεν μας δίνει το διαρκές άλλοθι να παραβλέπουμε μια τόσο οφθαλμοφανή πραγματικότητα. Επιτέλους, μακριά από το λύκειο οι εισαγωγικές εξετάσεις...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ