Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Αφαιρείται –με νόμο- η ορολογία ΑΕΙ από τα ΤΕΙ

Σε ΦΕΚ η μετονομασία του ΤΕΙ Πειραιά σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα΄ (ΑΕΙ Πειραιά TT)
Δημοσίευση: 14/12/2015
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το υπουργείο Παιδείας με Σχέδιο Νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση, το οποίο , σύμφωνα με πληροφορίες, επεξεργάζεται αυτές τις ημέρες η πολιτική ηγεσία και   αναμένεται να το  καταθέσει, προς ψήφιση, στη Βουλή, αφαιρεί  την ορολογία  ΑΕΙ από τα ΤΕΙ.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ   ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΩΣ ΔΙΑΧΩΡΙΖΕΙ ΤΑ ΑΕΙ (Πανεπιστήμια) από τα ΤΕΙ:

Σχέδιο Νόμου

«Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα και άλλες διατάξεις- Ρυθμίσεις θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία και την ανάπτυξη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 1

Το άρθρο 2 του ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6-9-2011) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«                                                                          Άρθρο 2

Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, οι οποίοι συμπληρώνονται από τους αναφερομένους στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις:

α) «Προπτυχιακοί Φοιτητές»: οι προπτυχιακοί φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων)  και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) .

β) «Μεταπτυχιακοί Φοιτητές»: οι φοιτούντες σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) των Α.Ε.Ι. και των Τ.Ε.Ι.

γ) «Υποψήφιοι Διδάκτορες»: οι εκπονούντες Διδακτορική Διατριβή (ΔΔ) σε Τμήματα ή μονοτμηματικές Σχολές των Α.Ε.Ι. .

δ) «Υποψήφιοι Μεταδιδάκτορες» : οι εκπονούντες Μεταδιδακτορική Διατριβή (ΜΔ) σε Τμήματα ή μονοτμηματικές Σχολές των Α.Ε.Ι. .

ε) «Σύγκλητος»: η Σύγκλητος Α.Ε.Ι. και η Συνέλευση Τ.Ε.Ι.

στ) «Πρυτανικό Συμβούλιο»: το Πρυτανικό Συμβούλιο Α.Ε.Ι. και το Συμβούλιο Τ.Ε.Ι.

ζ) «Πρύτανης»: ο Πρύτανης Α.Ε.Ι. και ο Πρό­εδρος Τ.Ε.Ι.

η) «Αντιπρύτανης»: ο Αντιπρύτανης Α.Ε.Ι.  και ο Αντιπρό­εδρος Τ.Ε.Ι.

θ) «Κοσμητεία»: η Κοσμητεία Σχολής Α.Ε.Ι. και η Διεύθυνση Σχολής Τ.Ε.Ι.

ι) «Κοσμήτορας»: ο Κοσμήτορας Σχολής Α.Ε.Ι. και ο Διευθυντής Σχολής Τ.Ε.Ι.

ια) «Πρόεδρος Τμήματος»: ο  Πρόεδρος Τμήματος Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

ιβ) «Διευθυντής Τομέα»: ο Διευθυντής Τομέα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

ιγ) «Μέλη ΔΕΠ»: τα Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Α.Ε.Ι. και τα Μέλη Επιστημονικού Προσωπικού των Τ.Ε.Ι.

ιδ) Βαθμίδες μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Α.Ε.Ι. και Μελών Επιστημονικού Προσωπικού των Τ.Ε.Ι. . Ως τέτοιες νοούνται οι  ακόλουθες:

αα) Καθηγητής,

ββ) Αναπληρωτής Καθηγητής,

γγ) Επίκουρος Καθηγητής,

δδ) Λέκτορας Πανεπιστημίου/Καθηγητής Εφαρμογών Τ.Ε.Ι.

ιε) «Επιστημονικό, Διδακτικό και Εργαστηριακό Προσωπικό ειδικών κατηγοριών»:  Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι και του Τ.Ε.Ι. .

ιστ) «Διοικητικό προσωπικό» : Το Διοικητικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. και των Τ.Ε.Ι. .

ιζ) «Τίτλος σπουδών»: το πτυχίο ή δίπλωμα που απο­νέμεται ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών.

ιη) «Εσωτερικός Κανονισμός»: ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας των Α.Ε.Ι. και των Τ.Ε.Ι.

ιθ) «Οργανισμός»: ο Οργανισμός των Διοικητικών Υπηρεσιών των Α.Ε.Ι. και των Τ.Ε.Ι.

Σε ΦΕΚ η μετονομασία του ΤΕΙ Πειραιά σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα΄ (ΑΕΙ Πειραιά TT)

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Γενάρη δημοσιεύθηκε την Εφημερίδα της Κυβέρνησης   η μετονομασία του ΤΕΙ Πειραιά σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (ΑΕΙ Πειραιά TT). Επίσης στο ΦΕΚ δημοσιεύονται και οι νέοι τύποι των χορηγούμενων Πτυχίων, των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών. Για να ανοίξετε το ΦΕΚ πατήστε εδώ

Σχόλια (19)

 
Λέκτορας
17 Δεκ 2015 11:08

Άρθρο 9 Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α'/16.12.2015) διορθώθηκε στο ορθό.

 
nikpah
16 Δεκ 2015 04:52

Παραθέτω κείμενο από τον χθεσινό (15/12/2015) νόμο της Βουλής των Ελλήνων. Εδώ οι αρμόδιοι νομοθέτες τα γράφουν σωστά !!.
Είναι καλά ενημερωμένοι και διαβασμένοι. Από την πολιτεία πρέπει να υπάρχει κοινή / ίδια αναφορά, γραφή και έκφραση των όρων της Ανώτατης
Εκπαίδευσης.
Άρθρο 9
Μισθολογικά κλιμάκια και κατάταξη των υπαλλήλων
1. Τα μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) των υπαλλήλων τωνκατηγοριών :
- Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) με πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ημεδαπής ή ισότιμο Σχολών αλλοδαπής,
-Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) με πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο Σχολών ημεδαπής ήαλλοδαπής,
- Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) και
- Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)
ορίζονται ως εξής:
Σε δεκαεννέα (19) για τους υπαλλήλους των κατηγο-
ριών Τ.Ε. και Π.Ε. και σε δεκατρία (13) για τους υπαλλή-
λους των κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε.. Οι υπάλληλοι των
κατηγοριών Τ.Ε. και Π.Ε. εξελίσσονται σε αυτά με εισα-
γωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 19, ενώ των
κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε. με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και κα-
ταληκτικό το Μ.Κ. 13.

 
Δημήτρης
15 Δεκ 2015 22:27

@Φοιτητή, όταν αναφέρεσαι σε ...τεχνικές τι ακριβώς εννοείς. Τεχνικές αναπνοής, τεχνικές....προσέγγισης! Είσαι και φοιτητής....Τεχνικός γίνεται κανείς κυρίως στις σχολές ου ΟΑΕΔ, στα επαγγελματικά Λύκεια και στα ΙΕΚ. Τώρα αν ως τεχνική εννοείς τον π.χ. τον προγραμματισμό ή τη λογοπεδική, μάντεψε! Αυτά σπουδάζουν.
Γίνεται έστω και σε ένα νομοσχέδιο να μην υπάρχει η προχειρότητα, η άγνοια;;;;;

 
Καθηγητής ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ
15 Δεκ 2015 21:25

To νομοσχέδιο δε διορθώθηκε στην ουσία. Μόνο στο άρθρο 2 μιλάει για πανεπιστημια και ΤΕΙ. Στο σύνολό του μιλάει για ΑΕΙ και ΤΕΙ.

 
Γιωργος
15 Δεκ 2015 20:20

Το νομοσχέδιο διορθώθηκε: ΑΕΙ = Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

 
Υποψήφιος Μεταδιδάκτορας
15 Δεκ 2015 18:33

Το καλύτερο από όλα είναι το "Υποψήφιοι Μεταδιδάκτορες". Οι άνθρωποι είναι άσχετοι ή έχουν βάλει κάποιον άσχετο με το αντικείμενο να συντάξει το κείμενο!

 
Δίκαιος
15 Δεκ 2015 17:03

Αχ ναι, είναι απο αυτά τα αλήστου μνήμης ΦΕΚ των Κυβερνήσεων ΝΔ-ΠΑΣΟΚ που περνούσαν νύχτα και δημοσιευόντουσαν παραμονή πρωτοχρονιάς! Τότε που σε λιγότερο απο ένα μήνα γνωρίζανε οτι θα πηγαίναν σε εκλογές και είχαν τάξει/υλοποιήσει στους πάντες τα πάντα.
Πάντως αφου κάνετε τόσο καλή δημοσιογραφική δουλειά εκεί στο esos.gr μήπως μπορείτε να βρείτε και το ΦΕΚ που ορίζει την Αγγλική ονομασία του "ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ" (σαν μοντέλο της AUDI διαβάζεται), σε "Πανεπιστήμιο Πειραιά για τις Εφαρμοσμένες Επιστήμες";(Piraeus University of Applied Sciences). Το γράφει η αγγλική έκδοση του site τους.

 
ΘΠ
15 Δεκ 2015 16:02

Γιατί εσείς όλοι οι άνθρωποι των ΤΕΙ (φοιτητές και καθηγητές) δεν κλείνετε τις σχολές για κανένα χρόνο να αναδείξετε το πρόβλημα και τελικά να σταματήσει αυτός ο αναχρονιστικός διαχωρισμός μεταξύ ΤΕΙ και Πανεπιστημίων? Γιατί επίσης δεν κινούνται οι εν λόγω σύλλογοι δικαστικά να διεκδικήσουν αυτά που ανήκουν στους αποφοίτους ανώτατης εκπαίδευσης? Στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων όλα τα ΑΕΙ (πρώτα πτυχία) καταταγήκαν στο επίπεδο 6. Γιατί αυτό δεν έχει αντίκρισμα και στα επαγγελματικά δικαιώματα?

 
Καθηγητής σε ΤΕΙ (προς θεού όχι σε ΑΕΙ!)
15 Δεκ 2015 09:50

Εάν περάσει το παραπάνω θα προκληθεί ένα πρωτοφανές αλαλούμ καθώς όλη η πρόσφατη νομοθεσία που αναφέρεται σε ΑΕΙ συμπεριλαμβανομένων των ΤΕΙ δεν θα ισχύει για τα ΤΕΙ πλέον.. Πραγματικά ασύλληπτη προχειρότητα ακόμα και στη συντεχνιακή λογική που βρίσκεται πίσω από το "ιδιοφυές" αυτό εγχείρημα.

Μπορούμε τώρα να καταλάβουμε γιατί στην επιτροπή για τον εθνικό διάλογο για την παιδεία συμμετέχει μόνο ένας καθηγητής ΤΕΙ. Να φανταστούμε ότι η συγκεκριμένη πρόταση θα έχει τη στήριξη της εν λόγω επιτροπής? Άλλωστε συμβαδίζει πλήρως με τον πολυδιαφημισμένο στόχο του διαλόγου για Ενιαίο Χάρτη Ανώτατης Εκπαίδευσης!

Προσωπικά θεωρώ την κατάσταση τουλάχιστον κωμική, προσυπογράφω πλέον την αποχώρηση συναδέλφων για τη συνέχιση της καριέρας τους σε ιδρύματα του εξωτερικού ("πανεπιστημιακά" -που τους δέχονται ακόμα και σε ανώτερες βαθμίδες βλ. αναπληρωτή καθηγητή, ενώ προέρχονται από "ΤΕΙ"...τι περίεργο! -φαίνεται δεν ξέρουν ότι δίδασκαν σε ΤΕΙ και όχι σε "ΑΕΙ/Πανεπιστήμιο" )..
Ο μόνος λόγος που κάποιος μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται σε ένα "ΤΕΙ" ως ακαδημαϊκός δάσκαλος (ναι ακόμα και αν δεν αναγνωρίζεσαι ως ακαδημαϊκός δάσκαλος από την πολιτεία και τους συναδέλφους των πανεπιστημίων, δεν μπορείς να κάνεις σωστά το έργο σου -εις βάρος των νέων παιδιών που σε εμπιστεύονται για τη μάθησή τους-εάν θεωρήσεις ότι δεν είσαι) είναι το φιλότιμο (προς τους νέους φοιτητές μας και μόνο) - για πόσο ακόμα όμως?

 
ΘΠ
15 Δεκ 2015 09:16

Ακόμη και τώρα εν έτη 2015, δεν έχουν μάθει ότι στη συντομογραφία ΑΕΙ συμπεριλαμβάνονται τόσο τα ΤΕΙ όσο και τα Πανεπιστήμια. Αυτοί που συνέταξαν το εν λόγω σχέδιο νόμου είναι απαράδεκτοι.

 
Αγνωστος
15 Δεκ 2015 07:24

Ποιοι είναι αυτοί που πιστεύουν ότι στα ΤΕΙ δεν γίνεται σοβαρή δουλειά; Στα ΤΕΙ πρέπει να παρακολουθήσεις, πρέπει να είσαι εκεί όχι στο σπίτι σου ή οπουδήποτε αλλού. Τα ΤΕΙ κάνουν έρευνα, έχουν μεταπτυχιακά προγράμματα πως είναι δυνατόν να υποβαθμιστούν; Σε ποια Ελλάδα ακόμα διαχωρίζουμε τα ΑΕΙ με τα ΤΕΙ; Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν διαβάσει; δεν έχουν κουραστεί; είναι όλοι κατώτεροι επειδή δεν τελείωσαν ΑΕΙ; Δηλαδή όποιος έχει τελειώσει ΤΕΙ θα λέμε "α κρίμα, δεν πήγες σε ένα ΑΕΙ" Έχει δίκιο ο καθηγητής ΑΕΙ Τ Τ Πειραιά μήπως νομίζουν ότι έτσι να αναβαθμιστούν περισσότερο τα ΑΕΙ; Δηλαδή όλα τα Τμήματα ΑΕΙ είναι καλύτερα από ένα ΤΕΙ, ΌΛΑ; πως είναι δυνατόν να γίνεται αυτό; Πως είναι δυνατόν να υποβαθμίζεται έτσι τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων; δεν μας φτάνει η υποβάθμιση που ζούμε μέχρι τώρα; πρέπει να τη συνεχίσετε σε όλους τους τομείς; Γιατί το Υπουργείο ασχολείται πάλι με αυτό το ζήτημα τα έχει λύσει τα υπόλοιπα προβλήματα στα ιδρύματα; Να ρωτήσω κάτι τελευταίο δηλαδή ένας που έχει τελειώσει ένα τμήμα του ΕΑΠ, που δεν έχω κανένα πρόβλημα με το ΕΑΠ, θα είναι ανώτερος από κάποιον που διάβασε και μπήκε σε ένα ΤΕΙ; είμαστε καθόλου σοβαροί; ή μήπως νομίζετε ότι τα πτυχία τα ΤΕΙ τα χαρίζουν και δεν χρειάζεται διάβασμα;

 
Φοιτητής
15 Δεκ 2015 01:22

Συγγνώμη, αλλά πολύ καλά κάνει η κυβέρνηση. Υπάρχει πλήρης διαχωρισμός ΑΕΙ ΤΕΙ. Οι ρόλοι των δύο ιδρυμάτων είναι ξεκάθαρα διαφορετικοί. Όντας φοιτητής πολυτεχνικής σχολής, δεν δέχομαι να έρχονται φοιτητές Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και να μου λένε είμαστε Μηχανικοί. Υπάρχει πλήρης διαχωρισμός. Τα "κοινά" μαθήματα (τίτλοι) που μπορεί να έχουμε δεν λέει τίποτα. Σημασία έχουν το περιεχόμενο και ο τρόπος διδασκαλίας. Τα ΤΕΙ θα πρέπει να κρατήσουν την φυσιογνωμία τους. Είναι ιδρύματα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ τομέα. Θα πρέπει να μαθαίνουν στους φοιτητές τους τεχνικές . Δεν κατακρίνω τα ΤΕΙ, θεωρώ πως υπάρχουν αρκετά αξιόλογα τμήματα τεχνολογικού τομέα. Απλά θα πρέπει να γίνεται αντιληπτός αυτός το διαχωρισμός.

 
Πανος
15 Δεκ 2015 00:22

Απαράδεκτη και οπισθοδρομική τακτική σε όλα τα επίπεδα. Αν καθίσουν 100.000 φοιτητές να τους βλέπουν να υποβαθμίζουν τα Τεχνολογικά Ιδρηματα, είναι άξιοι της μοίρας τους. Ελπίζω να μην το αφήσουν έτσι, θα είναι τραγικό λάθος.

 
Μέλος ΕΠ ΤΕΙ
15 Δεκ 2015 00:15

Είμαι πεπεισμένος πλέον ότι οι Πανεπιστημιακοί θα επιβάλλουν άμεσα την δραστική συρρίκνωση των ΤΕΙ με "Νέο Σχέδιο Αθηνά" κρίνοντας από το παρόν Σχέδιο Νόμου και τις δηλώσεις του Προέδρου της Ομάδας Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία, μια Ομάδα που ως γνωστόν απαρτίζεται κατά συντριπτική πλειοψηφία από Πανεπιστημιακούς.

 
Καθηγητής ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ
14 Δεκ 2015 23:31

Νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα για το κλείσιμο των ΤΕΙ. Αν παραμέναν ανώτατα θα ήταν δύσκολο για την κυβέρνηση να κλείσει πολλά από αυτά, ενώ αν σταδιακά τα κάνει ΙΕΚ θα είναι πολύ απλό να τα κλείσει!

 
Καθηγητής ΑΕΙ ΤΤ Πειραιά
14 Δεκ 2015 22:17

Πιστεύω τώρα ότι είναι ευχαριστημένοι όσοι επέμεναν ότι τα ΤΕΙ δεν είναι ΑΕΙ...
Η κυβέρνηση κάνοντας ένα θαρραλέο βήμα προς τα πίσω (καμία δεκαετία) φροντίζει να το ξεκαθαρίσει!
Προφανώς γι'αυτό και τα τόσα εκ παραδρομής "λάθη" από πλευράς ηγεσίας στην ορολογία ΑΕΙ/ΤΕΙ σε προηγούμενες διατυπώσεις..
Ορίστε λοιπόν η αναβαθμισή σας κύριοι από τα ΑΕΙ! Μειώνοντας όσο γίνεται τα ΤΕΙ, προφανώς αναβαθμίζονται (?) τα δικά σας ιδρύματα..
Τι και εάν είμαστε στο 2015, τι και αν εκπονείται σημαντική έρευνα με τις τόσες δυσκολίες σε αυτά τα ιδρύματα... ΤΕΙ είναι και θα είναι.. σωστά? Αλίμονο μη γίνουνε και Πανεπιστήμια σε μια νύχτα (συγκρίσιμα με την Πάντειο, το Χαροκόπειο, το Παιδαγωγικό και τόσα άλλα ιδρύματα/τμήματα σαφώς ανώτερα!)
Εύγε κύριοι της αριστεράς.. πραγματικά αυτή τη φορά μας καταπλήξατε όλους!
Τα θερμά μου συγχαρητήρια για το πρωτοφανές αυτό έργο/ανέκδοτο...

ΥΓ Μακάρι να πρόκειται για κάποιο λάθος και το κείμενο που "διέρρευσε" να αποτελεί ένα αρχικό / λανθασμένο κείμενο προερχόμενο από κάποιον .. Αλήθεια τελικά σε ποια βαθμίδα θα κατηγοριοποιούνται τα ΤΕΙ σύμφωνα με τα άνω? εάν θυμάμαι καλά η Ανώτερη βαθμίδα έχει καταργηθεί. Τα ΤΕΙ όμως δεν είναι ΑΕΙ (αλίμονο) άρα δεν ανήκουν στην Ανώτατη σωστά? -Αδιαβάθμητα λοιπόν...ακόμα καλύτερα σωστά? Μία πρόταση: στην προ-κολλεγιακή βαθμίδα! κάτω και και από τα κολέγια..

 
APSEKASTOS
14 Δεκ 2015 21:54

είναι ανάγκη να υποστούμε την βάσανο να βλέπουμε τέτοιες φωτογραφίες;

 
Δημήτρης
14 Δεκ 2015 21:19

Αυτή δεν είναι ηγεσία στο Υπουργείο Παιδείας, είναι οπισθοδρομική κομπανία! Τα πάντα κινούνται από μια συντεχνιακή-κομματική λογική και το τέλος στο παλιό που ευαγγελίζονταν σηματοδότησε την επιστροφή στο πολύ παλιό. ΑΠΟΓΝΩΣΗ.

 
Γιωργος
14 Δεκ 2015 19:53

ΔΕΝ αφαιρείται καθώς το άρθρο 1 του 4009/11 ισχύει ΩΣ ΕΧΕΙ. Απλά η τελική μορφή ειναι αοριστη μπουρδουκλωμένη και ασαφής, όπως βολεύει την αριστερα ...

Εν τω μεταξύ, σε επόμενους παραγράφους του "νεου ν/σ" αναφέρει ΜΟΝΟ "ΑΕΙ" από την καουρα τους, ξαχασανε αυτό που οι ίδιοι ήθελαν να νομοθετήσουν....

Απλά πρέπει να φύγει το "ΑΕΙ ΤΕΙ"... Ξέρουμε, πονάει η μη κατοχύρωση του 5ετούς μαστερ σε συνδυσμό του 4254... καθώς η κακια η τροικα δεν αφησε αλλαγές και η κυβερνηση "ξεσπαει"¨με σπασμωδικές κινήσεις στα ΤΕΙ... Ξερετε, υπάρχει και το ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ....

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.