Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Σχέδιο Νόμου: Απαγορεύεται στους καθηγητές των ΑΕΙ να αμείβονται από τα Μεταπτυχιακά

Δημοσίευση: 23/12/2015
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Στο τελικό Σχέδιο Νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση προστίθεται στα “ασυμβίβαστα” των καθηγητών των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ,στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195), η εξής παράγραφος:

Οι καθηγητές  των ΑΕΙ απαγορεύεται  "να λαμβάνουν οποιασδήποτε φύσεως και μορφής αμοιβές από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών" .

Ετσι εάν τελικά δεν αφαιρεθεί η συγκεκριμένη διάταξη από το Σχέδιο Νόμου και ψηφιστεί από τη Βουλή, στους καθηγητές  των ΑΕΙ απαγορεύεται:

α) να απασχολούνται ως σύμβουλοι ή με διοικητικά ή διδακτικά ή ερευνητικά καθήκοντα ή να συμμετέχουν με οποιαδήποτε σχέση και χρονική διάρκεια, σε φορέα παροχής εκπαιδευτικών ή ερευνητικών υπηρεσιών που δεν υπάγεται στο δημόσιο τομέα,

β) να ιδρύουν ή να συμμετέχουν, με οποιαδήποτε σχέση ή ιδιότητα, σε επιχειρήσεις ή εταιρείες ή κοινοπραξίες ή κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα, στα οποία ανατίθεται η εκπόνηση μελετών ή προγραμμάτων ή η εκτέλεση συγκεκριμένου έργου ή η προμήθεια υλικού ή η παρο- χή υπηρεσιών από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. και

γ) να κατέχουν άλλη, πλην του διδακτικού προσωπικού Α.Ε.Ι. ή της θέσης δικαστικού λειτουργού ή εκκλησιαστικού υπαλλήλου, μόνιμη οργανική θέση στο δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α ́247), με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 23.

δ) Να λαμβάνουν οποιασδήποτε φύσεως και μορφής αμοιβές από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.

 

Ετικέτες: 
ΑΕΙνομος 4009/11

Σχόλια (35)

 
Περαστικός
05 Ιαν 2016 19:36

@Kostas
Δηλαδή για να καταλάβουμε..
Εάν δεν αμοίβονται οι καθηγητές για την υπερωριακή απασχόληση τους (ειδικά τώρα που ο φόρτος εργασίας είναι τεράστιος - βλ. σχόλια Επίκουρου σε ΤΕΙ & Epikouros) θα καταργηθούν τα δίδακτρα για τους φοιτητές...σωστά? -τετράγωνη λογική!
Μετά αναρωτιόμαστε γιατί πάμε "τόσο καλά" σαν χώρα...

 
Kostas
05 Ιαν 2016 16:58

Τα μεταπτυχιακά πρέπει να είναι δωρεάν όπως ακριβώς και οι προπτυχιακές σπουδές.Όποιος έχει οικονομική δυνατότητα και μόνο κάνει μεταπτυχιακό στις μέρες μας.Άλλη μια αδικία που όπως φαίνεται θα αποκατασταθεί.

 
Epikouros
04 Ιαν 2016 12:55

Θα ήθελα να προσθέσω κάποιες δικές σκέψεις για το θέμα.

Τα ΠΜΣ των κεντρικών (Αθήνα και Θες/νίκη) Πανεπιστημίων χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο. Τα μέλη ΔΕΠ σε αυτά τα Ιδρύματα είναι αρκετά (σε πολλά το πλήθος των μαθημάτων είναι μικρότερο από το πλήθος των μελών ΔΕΠ) έτσι ώστε στα ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ τους να διδάσκουν και σε ΠΜΣ.
Αντίθετα, σε ένα περιφερειακό τμήμα με πολύ λίγα μέλη ΔΕΠ, ο καθηγητής διδάσκει τις ώρες του ΩΡΑΡΙΟΥ του και πολλές φορές κάποιες ώρες αμισθί.
Επομένως, το περιφερειακό τμήμα για να λειτουργήσει ένα ΠΜΣ θα πρέπει οι καθηγητές να προσφέρουν το έργο τους (διοικητικό, διδακτικό κ.α.) αφιλόκερδος. Τα οποιαδήποτε αλλά έξοδα είτε για εξοπλισμό είτε για έρευνα από την τσέπη τους.
Να προσθέτω ότι τα περισσότερα ΠΜΣ της περιφέρειας είναι αυτοχρηματοδοτούμενα χωρίς κόστος στους προϋπολογισμούς των Ιδρυμάτων.

Με την παραπάνω διάταξη οδηγούμαστε στο κλείσιμο πολλών ΠΜΣ της περιφέρειας.

Άρα καταλήγω στα εξής:
(α) Οι καθηγητές των περιφερειακών Πανεπιστημίων δεν θα έχουν τη δυνατότητα ερευνητικής εξέλιξης διότι δεν θα έχουν μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες.
(β) Οι φοιτητές της περιφέρειας θα είναι αναγκασμένοι να παρακολουθήσουν ένα ΠΜΣ στα Πανεπιστήμια του Κέντρου με οικονομικό κόστος και πολλές φορές σε μη επιθυμητό αντικείμενο.
(γ) Πολλοί φοιτητές θα καταφύγουν στα ¨εύκολα¨ ΠΜΣ των γειτονικών και μη, χωρών με αποτέλεσμα να χάνονται για την ΕΛΛΑΔΑ αρκετά χρήματα.
(δ) Οι νέοι επιστήμονες που ήδη διδάσκουν σε πολλά από τα υπάρχοντα ΠΜΣ θα χάσουν τη δουλειά τους.
(ε) Οι καθηγητές μόνιμοι και μη, δεν θα χρηματοδοτούνται για έρευνα μέσω του ΠΜΣ
(στ) Τα ιδρύματα (25% του προϋπολογισμού του ΠΜΣ) και οι ΕΛΚΕ (10% του προϋπολογισμού του ΠΜΣ) χάνουν πηγή χρηματοδότησης

Ένας Επίκουρος της περιφέρειας

 
Επίκουρος σε ΤΕΙ
03 Ιαν 2016 21:48

Επειδή εύκολα τα λόγια αλλά δύσκολες οι πράξεις προτείνω στους συναδέλφους από πανεπιστήμια να έρθουν να διδάξουν πρώτα και εκείνοι 16-18 ώρες εβδομαδιαίως σ'ένα τμήμα ΤΕΙ και μετά να συμμετάσχουν αφιλοκερδώς μερικές ώρες ακόμα σε ΠΜΣ..
Εάν το ωράριο μας ήτανε 6-12 max ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα και είχαμε έστω και ένα διδακτορικό φοιτητή ευχαρίστως θα συμμετείχαμε χωρίς αμοιβή σε 2 προγράμματα και όχι ένα.. Καλό είναι να γνωρίζουμε όλη την εικόνα πριν εύκολα διατυπωσουμε την άποψη μας. Και κάτι τελευταίο, προφανώς όταν μιλάτε για συναδέλφους που εμφανίζονται 2.5 ημέρες την εβδομάδα προφανώς αναφερεστε στο χώρο των πανεπιστημιων, λογικό για το φόρτο εργασίας τους, προφανώς δεν ισχύει σε όλα τα ιδρύματα ιδιαίτερα σε ΤΕΙ όπου είναι αδύνατον..

 
MP
03 Ιαν 2016 18:15

Μην εξισώνετε την ύπαρξη διδάκτρων στα ΠΜΣ με επιμίσθιο καθηγητών. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Γνωρίζω τμήμα που έχει 2 ΠΜΣ με δίδακτρα αλλά οι διδάσκοντες ΔΕΝ εισπράττουν επιμίσθιο. Τα χρήματα χρησιμοποιούνται για τις λειτουργικές αναγκες των ΠΜΣ (γραμματεία, γραφική ύλη, σερβερ), έρευνα (υποτροφίες μεταπτυχιακών και διδακτόρων, εργαστηριακά αναλώσιμα, συντήρηση εξοπλισμού, συνδρομές σε συνέδρια) ΚΑΙ τις λειτουργικές ανάγκες του τμήματος (πετρέλαιο θέρμανσης, ρεύμα, χαρτί υγείας, καθαριότητα!). Έτσι οι συγκεκριμένοι διδάσκοντες εργάζονται πλεον του ωραρίου τους για να καλύπτουν τις αναγκες που θα έπρεπε να καλύπτει ο προϋπολογισμός του ιδρύματός τους. Γιατί το κάνουν; ας πούμε ότι έχουν μεράκι (ή λόξα).
Ελπίζω σε αυτούς τους (ήρωες στα μάτια των φοιτητών τους/ εκκεντρικούς στα μάτια άλλων ΔΕΠ που εμφανίζονται 2μιση ημερες στο τμήμα) καθηγητές να μην αφαιρεθεί η δυνατότητα να πάνε σε ένα διεθνές συνέδριο (διότι το ασαφές "οποιασδήποτε φύσεως και μορφής αμοιβές " μπορεί να πιάνει και τα έξοδα συνεδρίων!). Αν το χασουν κι αυτό τι κίνητρο πια να έχουν να προσπαθούν να προσελκύσουν φοιτητές και να θυσιάζουν τα ΣΚ και τις γιορτές για την διδασκαλία σε ΠΜΣ;

 
Περαστικός
02 Ιαν 2016 18:39

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ.

Τέσσερα ΠΜΣ αμιγώς προσφερόμενα από το τμήμα. Πρωινές και απογευματινές ώρες. Το νεότερο πρόγραμμα ξεκίνησε προ δεκαετίας. ΠΟΤΕ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΠΗΡΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΟΙΒΗ. Ερωτήματα:
1. Είμαστε οι μόνοι;
2. Δεν έχετε ακούσει ποτέ για δωρεάν μεταπτυχιακά;

Άλλο η διεκδίκηση και το δέον γενέσθαι και άλλο η αλήθεια που καλό είναι να λέγεται.

Ευχαριστώ

 
Dr. Tom Papadopoulos
01 Ιαν 2016 03:15

Επαναλαμβανω, οτι τουλαχιστον, εγω δεν ισοπεδωνω τα παντα και εκφραζω την συμπονοια μου προς αυτους τους Ελληνες Καθηγητες που "καιγονται" μαζι με τα ξερα. Δεν συγχωρω ομως την μεγαλη πλειψηφια για το που καταντησαν τα Ελληνικα Πανεπιστημια και την πατριδα μου, γιατι "αυτη η γη ειναι δικη τους και δικη μας". Οταν τραγουδουσαν με θερμη το "οταν σκοτονονται, οταν σκοτωνονται..., η ζωη τραβα την ανηφορα..." θα επρεπε να γνωριζαν και το "οποιος σπερνει ανεμους θεριζει θυελες".....
Αναλογισθειτε,
1. Ποσους καθηγητες πανεπιστημιου χρειαζεται η Ελλαδα, ποσους αντεχει η οικονομια, και ποσοι υπαρχουν?
2. Ποσοι καθηγητες πανεπιστημιου εκαναν μεαπτυχιακα στο εξωτερικο (η εστω και σε αλλο εργαστηριο) ?
3. Γιατι δεν αναγνωριζονται τα REVIEW PAPERS στη αξιολογηση υποψηφιων για θεσεις ΔΕΠ, η στις προαγωγες.
4. Γιατι προσμετροντε¨" επιστημονικες ανακοινωσεις σε Ελληνικα επιστημονικα περιοδικα" οταν αυτες ειναι στην Ελληνικη γλωσσα μονο και δεν υπαρχουν σε καμια βιβλιοθηκη εκτος Ελλαδος.
5. Δεν ειναι οι μισθοι των Καθηγητων Πανεπιστημιων στην Ελλαδα καλλιτεροι συγκριτικα με τους αλλους εργαζομενους? Γιατι γινεται συγκριση μονο με μισθους που κατα γενικη κατακραυγη ειναι υπερογκοι?
Οπως και με τους εν Ελλαδι καθηγητες, δεν ειμαστε ολοι ιδιοι και οι εκτος των τοιχων . Υπαρχουν Ελληνες Καθηγητες και Ερευνητες στο εξωτερικο που δεν διτηρουν επαφη με την Ελλαδα αλλα υπαρχουν και πολλοι που λογω ενδιαφεροντος η λογω της διεθνους ακτινοβολιας τους μπορουν και ταξιδευουν συχνα στο εξωτερικο (και δεν χανουν ευκαιρια να σταματησουν και στην Ελλαδα). Υπαρχουν και οι εξεραισεις που παρολο το βρυσιδη που τρωνε, και παρολο που δεν το εχουν αναγκη (οικονομικη εννοω), και συχνα επισκεπτονται την Ελλαδα, και επενδυσεις κανουν στην Ελλαδα, και να προσφερουν τις εμπειριες τους προσπαθουν.
Ευτυχες το Νεον Ετος!

 
Μια συμβουλή από καθηγητή ΑΕΙ
31 Δεκ 2015 10:44

Αγαπητοί συνάδελφοι καθηγητές,
Όπως βλέπετε δεν υπάρχει πλέον ούτε η ελπίδα για να επικρατήσει η κοινή λογική.. Το θλιβερό είναι ότι υπάρχουν άτομα εκτός (προφανώς) των ελληνικών ΑΕΙ που επικροτουν την παράλογη (πώς αλλιώς να ονομάσουμε) αυτή κατάσταση χωρίς να έχουνε την παραμικρή ιδέα για το εν λόγω θέμα. Καταλήξαμε να υποστηρίζουμε το αυτονόητο και να ακουγόμαστε ως 'τρελοί του χωριού'..
Συμβουλή προς τους νέους συναδέλφους :όσο μπορείτε ακόμα φύγετε. Δυστυχώς εδώ κανένας δεν θα σας υποστηρίξει όπως περιμένετε ότι θα γίνει κάποια στιγμή, στη χώρα μας πλέον επικρατεί μόνο μια ισοπέδωση όπου το διάβασμα που έχετε κάνει και οι άπειρες ώρες στα εργαστήρια εξομοιώνονται σε αντίστοιχες ώρες σε μια καφετέρια και σε μια δημόσια θέση σε γκισέ του Δήμου αντίστοιχα. Όσο πιο νωρίς το καταλάβετε τόσο καλύτερα για εσάς και την οικογένειά σας..
Καταλήξαμε ο Καθηγητής πανεπιστημίου να δικαιολογείται για το αν πρέπει να πάρει αμοιβή για διδασκαλία εκτός προβλεπόμενου ωραρίου με μισθό χαμηλότερο (σχεδόν μισό) από εργαζόμενο σε ΔΕΚΟ / υπουργείο οικονομικών, βουλή, κτλ. Ποιο το νόημα της όλης συζήτησης;

 
Παύλος Κούρος
30 Δεκ 2015 23:28

Συγχαρητήρια στον κ. Τom Papadopoulos, πού εκφράζει με θάρρος την πραγματικότητα και την αλήθεια για οτι συμβαίνει στα Πανεπιστήμια της χώρας μας αλλά και διεθνώς. Χρειάζεται να το παραδεχτούμε τουλάχιστον !

 
apo A. L.
30 Δεκ 2015 16:14

Τα περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα οργανώνονται στα ελληνικά πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Χαρακτηριστικά, για το 2014-2015 χρηματοδοτούνται από το υπουργείο Παιδείας συνολικά 230 μεταπτυχιακά στα ελληνικά πανεπιστήμια. Τα περισσότερα –47– οργανώνονται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ακολουθούν το Αριστοτέλειο με 42, το Πανεπιστήμιο Κρήτης με 34, το Πατρών με 29. Παράλληλα, οργανώνονται μεταπτυχιακά με δίδακτρα τόσο από τα δημόσια πανεπιστήμια όσο και από τα ιδιωτικά κολέγια, τα οποία φθάνουν έως τις 9.000 ευρώ ετησίως. Η αμοιβή των καθηγητών σε ένα μέσο μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι περίπου 50 με 60 ευρώ την ώρα. Αυτό βέβαια έχει οδηγήσει σε αρκετές περιπτώσεις σε μεταπτυχιακά προγράμματα μέτριου ή χαμηλού επιπέδου με μόνο στόχο την επιπλέον αμοιβή για τους πανεπιστημιακούς και την αύξηση των εσόδων για το ΑΕΙ/ΤΕΙ.

 
It depends
30 Δεκ 2015 07:15

Διαβάζοντας τα παραπάνω υποστηρίζω πλήρως τους καθηγητές. Τα μεταπτυχιακά πρέπει να πληρώνονται. Στην Ελλάδα τουλάχιστον δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Στο εξωτερικό υπάρχει διαφορετική αντίληψη και φόρτος εργασίας. Προσωπικά έχω δει καθηγητές που απαντούν μέχρι τα μεσάνυχτα και άλλους που απαντούν μια στις 15. Η κάθε χώρα όπως κατέθεσε και ο Dr. είναι διαφορετική και με αυτή την διαφορετικότητα. Ξάδερφος με έδρα στο εξωτερικό και μεγάλο έργο γύρισε πριν απο 7-8 χρόνια στην Ελλάδα όπου για να πάρει έδρα των καταράκωσαν ώσπου με την κρίση τους είπε ευχαριστώ και επέστρεψε στις ΗΠΑ. Είναι αλήθεια ότι πολλοί καθηγητές κ.α. έχουν εκμεταλευτεί πλήρως το σύστημα σε αισχρό βαθμό και όμως υπάρχουν κάποιοι που προσπαθούν να υποστηρίξουν πανεπιστήμια που έχουν χάσει τουλάχιστον τα 2/3 της χρηματοδοτησής τους σε λιγότερο απο 24 μήνες.

Επομένως οι διαφορετικές απόψεις είναι αποδεκτές όμως στην παρούσα κατάσταση θα είναι το λιγότερο καταστροφικό για πολλά τμήματα να περάσει μια τέτοια απόφαση. Τέλος να υπενθυμίσω οτι "αφιλοκερδώς" πολλοί αναγκάζονται να συντάσσουν εκατοντασέλιδα έγγραφα για κρατικούς φορείς κ.α. που δεν προβλέπονται απο πουθενά και απλά απαιτούν την ολοκληρωσή τους με όρους συνεργασιμότητας. Αυτό εγω δεν το έχω δει να συμβαίνει με τόσο αισχρούς όρους στον Δυτικό Ακαδημαικό κόσμο.

 
Καβουσανός Μ
29 Δεκ 2015 17:27

Προωθείται το τέλος των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών στην Ελλάδα;
Σχετικά με το νέο νομοσχέδιο που προωθεί το υπουργείο, όπου εισάγεται μια διάταξη (Άρθρο 9, παράγρ. 16) μέσω της οποίας απαγορεύει - ως ασυμβίβαστο - στους καθηγητές να λαμβάνουν οποιουδήποτε είδους αμοιβή από μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, παραθέτω κάποιες σκέψεις για το ζήτημα αυτό:
Αυτοχρηματοδοτούμενα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, όχι μόνο δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς καλύπτονται πλήρως οι δαπάνες τους από δίδακτρα και χορηγίες, αλλά συνεισφέρουν και δημιουργούν οικονομική δραστηριότητα και θέσεις εργασίας υψηλά εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού στην οικονομία της χώρας. Τα εισοδήματα που προκύπτουν από όσους συνεισφέρουν έργο στα προγράμματα, όπως καθηγητές, διοικητικό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες, φορολογούνται και συνεισφέρουν στον κρατικό προϋπολογισμό. Παράλληλα μειώνουν τα έξοδα του καθώς δεν αναγκάζεται το κράτος, σ’ ένα σύστημα δημόσιας εκπαίδευσης, να προσλάβει επιπλέον καθηγητές και να τους εξασφαλίσει και τους επιπλέον πόρους (γραφεία, κ.α.) που απαιτούνται για τη στέγασή τους. Ταυτόχρονα, δεν αναγκάζονται να καταφεύγουν στο εξωτερικό οι έλληνες πολίτες, εργαζόμενοι (αφήνοντας τη δουλειά τους για ένα διάστημα χρόνου) και μη, που επιθυμούν να λάβουν υψηλού επιπέδου μόρφωση μεταπτυχιακού επιπέδου στο επιστημονικό πεδίο που τους ενδιαφέρει. Συνέβαινε στο παρελθόν. Η δημιουργία αυτοχρηματοδοτούμενων μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην Ελλάδα το έχει περιορίσει σημαντικά ενώ έχει δώσει τη δυνατότητα και σε οικογένειες χαμηλότερων εισοδημάτων όπως επίσης και σε εργαζόμενους – παράλληλα με της δουλειά τους – να αποκτήσουν τις γνώσεις που απαιτούν οι σύγχρονες συνθήκες της αγοράς εργασίας και στην Ελλάδα.
Οι καθηγητές που αμείβονται από διδασκαλία / παροχή έργου στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών έχουν ήδη εξαντλήσει το διδακτικό τους φόρτο με διδασκαλία στα προπτυχιακά προγράμματα, διαφορετικά δεν αμείβονται. Και αυτό ισχύει για όλους τους καθηγητές. Σημειώνω ότι από το 2010 δεν έχουν γίνει νέες προσλήψεις, ώστε να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν ακόμα και σε προπτυχιακό επίπεδο, ενώ πολλοί συνάδελφοι είτε έχουν συνταξιοδοτηθεί είτε φεύγουν στο εξωτερικό λόγω της μείωσης των εισοδημάτων τους κατά τουλάχιστον 35% από το 2009. Επομένως, δεν υποχρεούται να εκτελέσουν υπερωριακό έργο και να διδάξουν και στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Εφόσον λοιπόν περάσει η διάταξη περί ασυμβίβαστου, πολύ απλά, θα σταματήσουν να διδάσκουν και να συνεισφέρουν σε αυτά π.χ. με επίβλεψη διπλωματικών εργασιών, διαμόρφωση και εξέλιξη των προγραμμάτων σπουδών, διασύνδεση με την αγορά εργασίας, συνεντεύξεις και επιλογή φοιτητών και γενικότερο διοικητικό έργο που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία τους.
Κατά συνέπεια, τα προγράμματα θα σταματήσουν να λειτουργούν, δε θα υπάρχουν ποιοτικά μεταπτυχιακά προγράμματα εκπαίδευσης στα ελληνικά πανεπιστήμια, το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας που ζητά αυτήν την εκπαίδευση θα πρέπει να καταφεύγει είτε στα κατώτερης ποιότητας ιδιωτικά κολέγια είτε στο εξωτερικό (αφήνοντας τη δουλειά τους τα στελέχη για ένα ή δύο χρόνια) εάν θέλει ποιοτική εκπαίδευση μεταπτυχιακού επιπέδου, με αποτέλεσμα να μειωθεί και από εδώ η οικονομική δραστηριότητα στη χώρα μας και να πριμοδοτούνται τα μη ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα και οι οικονομίες των χωρών που λειτουργούν με μια στοιχειώδη λογική. Το συνάλλαγμα που εισρέει σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ, μεταξύ άλλων, λόγω της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προσφέρεται στις χώρες αυτές σε φοιτητές απ’ όλο τον πλανήτη είναι τεράστιας σημασίας για τις οικονομίες τους. Σημαντική παρενέργεια των παραπάνω θα είναι η σταδιακή υστέρηση της ποιότητας των γνώσεων των ελλήνων εργαζομένων, η συνεπακόλουθη μείωση της παραγωγικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και η μείωση της ανταγωνιστικότητας τους έναντι των ξένων σε βάθος χρόνου, με περαιτέρω αρνητικές συνέπειες για την ευημερία της ελληνικής κοινωνίας.
Περαιτέρω, αρκετοί, αξιόλογοι καθηγητές διεθνούς εμβέλειας συμπληρώνουν το μικρό, σε σχέση με τα προσόντα, εισόδημα τους μέσω της διδασκαλίας στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών των ιδρυμάτων τους κυρίως. Αρκετοί από αυτούς δε θα μπορούν χωρίς αυτό να ζήσουν πια στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να χαθεί σημαντικής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό μέσω της μετανάστευσης του στο εξωτερικό. Αυτό δεν είναι θεωρία - συμβαίνει τώρα, καθώς Πανεπιστήμια τους εξωτερικού πληρώνουν πολλαπλάσιους μισθούς για να προσελκύσουν τους καλύτερους! Χιλιάδες έλληνες επιστήμονες στελεχώνουν ήδη Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της αλλοδαπής και όχι της Ελλάδας, ενώ υπό άλλες συνθήκες θα επιθυμούσαν να ζουν και να εργάζονται εδώ!
Περαιτέρω, θα χαθούν εκατοντάδες θέσεις εργασίας που αφορούν στο διοικητικό προσωπικό που απασχολείται στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ενώ η συνεισφορά που επιφέρουν τα προγράμματα αυτά στον κρατικό προϋπολογισμό θα εκλείψει για πάντα. Σημειώνω εδώ ότι, μεταξύ άλλων, παρακρατείται πόρος 15% έως 25% επί των εσόδων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του πανεπιστημίου και των προπτυχιακών του σπουδών, σε αντικατάσταση της ελλιπούς χρηματοδότησης των πανεπιστημίων από το Υπουργείο.
Ειλικρινά δε βλέπω το λόγο ύπαρξης του ασυμβίβαστου που προωθείται και δεν αντιλαμβάνομαι γιατί αυτοί που το προωθούν ουσιαστικά προσθέτουν άλλο ένα καρφί στο φέρετρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στο ανθρώπινο δυναμικό της, που αποτελεί και τον πιο αξιόλογο παραγωγικό της πόρο.
Έχει καταλάβει ο Πρωθυπουργός τι συμβαίνει; Έχω την ελπίδα ότι έστω και την τελευταία στιγμή θα παρέμβει.
Οι 'θεσμοί' έχουν αντιληφθεί τις οικονομικές συνέπειες για τον κρατικό προϋπολογισμό των παραπάνω; Ίσως, μόνο αυτοί μπορούν να μας προστατεύσουν πλέον από τον εαυτό μας;

 
Κώστας
28 Δεκ 2015 17:22

Αντί να μην επιτρέπονται τα επιμίσθια από το δημόσιο τομέα και τα "ερευνητικά προγάμματα" μέσω κέντρων, απαγορεύουν τη σχέση με τον ιδιωτικό τομέα για ξεκάρφωμα.

 
Epikouros
28 Δεκ 2015 15:54

Αγαπητέ κ. Papadopoulos
Θα συμφωνήσω σε όλα με τον Dimitrios. Σε μια συζήτηση για το αν και κατά ποσο θα έπρεπε να υπάρχουν ή όχι αμοιβόμενα μεταπτυχιακά, φρονώ ότι δεν έχει θέση και σχέση η διαδικασία εκλογής.
Διαφορετικά, ο συνειρμός είναι ότι αν βελτιωθούν οι παθογένειες που λέτε (και υπάρχουν), αλλάζει το θέμα και μπορούμε να αμοιβόμαστε για διδασκαλία σε ΠΜΣ ενώ μέχρι να συμβεί αυτό, όχι??
Για να μην κουράζουμε με την συζήτηση αυτή άλλο, θέλω να σας προσθέσω και μία ακόμη παράμετρο που ίσως αγνοείτε. Γνωρίζετε, όπως και όλοι μας στο χώρο, ποιες είναι οι συνθήκες ακαδημαικές και ερευνητικές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και όλοι γνωρίζουμε ποιοι είναι οι μισθοί και οι συνθήκες εργασίας. Όταν σε κάθε κανονική χώρα που θέλει να λέγεται αναπτυγμένη δίδονται οικονομικά κίνητρα (και αυστηρός έλεγχος, καμία διαφωνία σε αυτό), για συμμετοχή σε ερευνητικά συνέδρια και δημοσιεύσεις με κάλυψη του συνόλου των εξόδων αν πρόκειται για σημαντικό συνέδριο ή περιοδικό, ενώ στη χώρα μας με τον μισθό του 1/3 - 1/4 των συναδέλφων του εξωτερικού, θα πρέπει να είμαστε ενεργοί ερευνητικά, καλύπτοντας ασφαλώς με ίδια μέσα κάθε ενέργειά μας, τότε, ναι, τα ΜΠΣ με αμοιβή μας βοηθούν τουλάχιστον να συμπεριφερόμαστε όπως οι συνάδελφοί μας και να μην μένουμε πίσω σε γνώσεις και συνεργασίες.
Αν κοπούν και αυτά, τότε απλά μπορούμε να παραπέμπουμε τους φοιτητές σε αντίστοιχα προγράμματα του εξωτερικού, γιατί ότι μάθηση και αν δώσεις, αν δεν είναι ενημερωμένη θα είναι μισή..

Τα σέβη μου

 
Dimitrios
28 Δεκ 2015 11:53

Αγαπητέ Tom,
δεν θα έπρεπε να αφήνεις τα προσωπικά σου βιώματα να υπεισέρχονται σε θέματα άσχετα με αυτά. Το θέμα είναι οι αμοιβές στα μεταπτυχιακά και όχι οι διαδικασίες εκλογής.
Επιπλέον, δεν διακρίνω αντίφαση στο σχόλιό μου. Ανέφερα ότι οι αμοιβές των μεταπτυχιακών συνυπολογίζονται και διαμορφώνουν (ελεύθερα) το μισθό των Καθηγητών στο εξωτερικό, ενώ εδώ επιχειρείται η απόρριψη αυτής της συνιστώσας αμοιβής.
Τέλος, αν εσύ πληρώνεις $5500 για φόρο του σπιτιού σου, ή να έχεις μόνο 4 αυτοκίνητα, λυπάμαι, δεν μπορώ να σου συμπαρασταθώ, αλλά δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχει με το θέμα που συζητάμε.

 
Dr. Tom Papadopoulos
27 Δεκ 2015 17:07

Θελω να αρχησω με τον κατωτερω συλογισμο του Dimitrios ο οποιος εμπεριεχει μια τρανη αντιφαση. Κατ'αρχην παρατειθεται το συμπερασμα οτι "το επιχείρημα ότι αμοιβές για μεταπτυχιακά δεν υπάρχουν π.χ. στον Καναδά, είναι παραπλανητικό" ενω στην συνεχεια διδεται η διαπιστωση οτι η διδασκαλι στα μεταπτυχιακα προγραμματα ειναι συνιστωσα των καθηκοντων του καθηγητη. συγκεκριμενα αναφερεται " Αμοιβές υπάρχουν για κάθε υπηρεσία, παντού στον κόσμο, παντού στη Δυτική Ευρώπη, όπως και στις ΗΠΑ. Μπορεί οι αμοιβές να είναι ενσωματωμένες στο μισθό, αλλά υπάρχει στάθμιση για κάθε συνιστώσα εργασίας, ήτοι προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, ερευνητικά, διοικητικά, κλπ., η δε συνεισφορά κάθε επιστήμονα αξιολογείται κατά κατηγορία και διαμορφώνει το μισθό του.
Η αμοιβή για εργασία είναι κίνητρο παραγωγικότητας και πρόσθετου εθνικού προϊόντος, ενώ η κατάργηση αμοιβής αντικίνητρο. Ο προσδιορισμός ως ασυμβίβαστο (!!!) της αμοιβής από συμμετοχή σε ΜΠΣ.
Κατ'αρχην, κανενας εκ των συνομιλητων δεν ασχοληθηκε με τους λογους για τους οποιους οι μισθοι (οχι μονον των Καθηγητων Πανεπιστημιου) ειναι μεγαλιτεροι στον Καναδα, ΗΠΑ, (και Βορειο Ευρωπη). Παραδειγμτος χαριν, εγω μπορει να επαιρνα δυο και τρεις φορες απο οτι θα επαιρνα στην Ελλαδα, αλλα ποιος αναγνωριζει και το γεγονος οτι λογω των καιρικων συνθηκων πρεπει να διατηρω 4 αυτοκινητα (ενα για καθε οδηγο στην οικογενεια μου) και να πληρωνω μονο για ασφαλεια $5000 τον χρονο, η οτι αγογκιστα πληρωνω καθε χρονο $5500 φορο ακινητης περιουσιας για το σπιτι μου. Παρεπιπτοντως, θα ερεπε να μην μας διαφευγει και το γεγονος οτι υπαρχουν και πολλες χωρες (π.χ. Μεξικο, Ινδια, Πακισταν, Κινα) οπου οι μισθοι ειναι πολυ μικροτερι και εκει δεν σταματησαν οι καθηγητες να διδασκουν σε μεταπτυχιακα προγραμματα. Με λιγα λογια το πραμα δεν ειναι τοσο απλο. Δεν σημαινει οτι ολα λυνονται με πιο πολλα λεφτα, ουτε οτι για ολα φταινε τα λιγα λεφτα. Για να φερω παλι τον εαυτο μου σαν παραδειγμα, το 1998 αποφασισα να επιστρεψω στην Ελλαδα και για περιπου 7 χρονια ενεργου δρασης που μου εμεναν να προσφερω προς την πατριδα την διεθνη μου εμπειρια παρολη την διαφορα στους μισθους. Εκανα αιτηση για θεση Αναπληρωτη Καθηγητη,Καθηγητη, ακομη και Λεκτωρα, σε Γεωπονικες Σχολες στην Αθηνα και Θεσσαλονικη και δεν πειρα ουτε εναν ψηφο. Το 1990 οταν εκανα αιτηση στην Θεσσαλονικη (μετα απο "προσκληση") για θεση Επικουρου Καθηγητη ειχα εκλεγει παμψηφι. Ο λογος που μου εδωθη για την προσφατη αρνητικη σταση των εκλεκωρικων σωμματων ηταν οτι "Με ΕΚΑΝΑΝ καθηγητη το 1990 και εγω εφυγα῾. Τα προβληματα των Ελληνικων πανεπιστημιων, και της Ελλαδος γενικωτερα, ειναι πολυ μεγαλιτερα απο την οικονομικη κριση που μαστιζει αμφοτερα. Απο μια πλευρα, η οικονομικη κριση ειναι ενα θετικο γεγονος, διοτι μπορει να προκαλεσει την αφυπνιση και προσαρμογη της Ελληνικης κοινωνιας στην πραγματικοτητα.

 
Epikouros
27 Δεκ 2015 13:44

αγαπητέ κ. Papadopoulos.

Εξακολουθείτε να μην βλέπετε το δάσος, αλλά το δέντρο...

Δεν είναι ΄τεράστια" η διάσταση απόψεων...όπως λέτε.
Είναι τεράστια η διαφορά μισθών, για να δεχθεί κάποιος σε ελληνικό ΑΕΙ να διδάσκει (και) μεταπτυχιακά με μισθό που σαν δημόσιος υπάλληλος στον Καναδά όπως λέτε, θα πέρνατε τουλάχιστον το διπλάσιο. Δεν νομίζω ότι οι συνάδελφοι έχουν θέμα με την υπερωριακή διδασκαλία. Αλλά εδώ δεν αμοίβεται η κύρια... Θα φορτωθούμε και την υπερωριακή?? Νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα και όχι αυτό στο οποίο εστιάζετε.

Τα σέβη μου

 
Dimitrios
27 Δεκ 2015 12:58

Η μη δυνατότητα αμοιβής μελών ΔΕΠ για συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, θα οδηγήσει στη δυσκολία αν όχι αδυναμία λειτουργίας τους και σε σύντομο χρονικό διάστημα και στην παύση λειτουργίας. Έτσι, οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για έναν αξιοπρεπή μεταπτυχιακό τίτλό, ειδικά σε σχέση με τη διοίκηση, θα κατευθυνθούν σε ιδιωτικούς φορείς, ή στην Κύπρο, ή στην Αγγλία ή αλλού. Έτσι, για κάτι που πραγματικά δεν κοστίζει τίποτε στο κράτος, θα χαθεί ένα πολύ υγιές κομμάτι του ΑΕΠ και μάλιστα σε πολύ πιο ελκυστικές από το αντίστοιχο κόστος στο εξωτερικό για την ίδια ή και καλύτερη ποιότητα σπουδών. Επιπλέον, τα έσοδα των ΑΕΙ μέσω των ΕΛΚΕ, από τα οποία πολλά ΑΕΙ καλύπτουν βασικές ανάγκες, θα εκλείψουν, τη στιγμή μάλιστα που το κράτος δεν φαίνεται διατεθιμένο να συνεχίσει την πενιχρή χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων.
Έτσι, αντί να γίνει προσπάθεια διεθνοποίησης των μεταπτυχιακών ώστε να εισρεύσουν χρήματα από το εξωτερικό (όπως γίνεται π.χ. με τον τουρισμό), εμείς αποφασίζουμε να στέλνουμε τους δικούς μας φοιτητές έξω. Σαν να λέγαμε, ότι δεν θέλουμε τουρίστες, αλλά θα παροτρύναμε και τους Έλληνες να κάνουν διακοπές εκτός Ελλάδας.
Τέλος, το επιχείρημα ότι αμοιβές για μεταπτυχιακά δεν υπάρχουν π.χ. στον Καναδά, είναι παραπλανητικό. Αμοιβές υπάρχουν για κάθε υπηρεσία, παντού στον κόσμο, παντού στη Δυτική Ευρώπη, όπως και στις ΗΠΑ. Μπορεί οι αμοιβές να είναι ενσωματωμένες στο μισθό, αλλά υπάρχει στάθμιση για κάθε συνιστώσα εργασίας, ήτοι προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, ερευνητικά, διοικητικά, κλπ., η δε συνεισφορά κάθε επιστήμονα αξιολογείται κατά κατηγορία και διαμορφώνει το μισθό του.
Η αμοιβή για εργασία είναι κίνητρο παραγωγικότητας και πρόσθετου εθνικού προϊόντος, ενώ η κατάργηση αμοιβής αντικίνητρο. Ο προσδιορισμός ως ασυμβίβαστο (!!!) της αμοιβής από συμμετοχή σε ΜΠΣ, οδηγεί σε περαιτέρω υποβάθμιση της πρωτογενούς λειτουργίας των ελληνικών ΑΕΙ και τα αρνητικά αποτελέσματα θα είναι άμεσα ορατά.

 
Dr. Tom Papadopoulos
27 Δεκ 2015 11:02

Δεν νομιζω οτι αμφισβητησε κανεις οτι οι μισθοι καθηγητων πανεπιστημιου (και γενικως οι μισθοι) στην Αμερικη δεν ειναι καλιτεροι των αντιστοιχων στην Ελλαδα. Ειδικα οι μισθοι των ιατρων ειναι παρα πολυ μεγαλοι (ειναι ομως και κοινη διαπιστωση οτι ειναι ευκολοτερο να γινεις πρωθυπουργος στη Αμερικη, και Καναδα, παρα γιατρος). Δεν αμφισβητησε κανεις οτι τα πανεπιστημια της Αμερικης ειναι καλιτερα οργανωμενα και οτι λειτουργουν πιο λογικα και ποιο παραγωγικα απο τα Ελληνικα. Και δεν αρχισαμε καν να μιλαμε για τα " αξιοκρατικα κριτηρια, και τις αδιαβλητες διαδικασιες" με τις οποιες γινονται οι εκλογες και προαγωγες των μελων ΔΕΠ στην Ελλαδα. Δεν αμφισβητησε κανεις οτι οι Αμερικανικες κυβερνησεις χειρισθηκαν καλλιτερα τα πανεπιστημια της Αμερικης (δημοσια και ιδιωτικα) απο οτι οι Ελληνικες κυβερνησεις τα Ελληνικα πανεπστημια.Το θεμα της παρουσας αναρτησης ηταν διαφορετικο και συγκεκριμενο. Οι διαφορες μεταξυ των Αμερικανικων και Ελληνικων πανεπιστημιων ειναι αδιαμφηστητιτο γεγονος αλλα θα πρεπει να αναξητηθουν με νηφαλιοτητα και οι λογοι για αυτες τις διαφορες. Το να εχουν οι καθηγητες πανεπιστημιων στην Ελλαδα την προσμονη (η την απαιτηση) της εξομοιωσης των μισθολογικων συθηκων με αυτες στην Αμερικη δεν διαφερει και πολυ απο το ανεκδοτο συμφωνα με το οποιο ηταν μια παρεα επανω σε μια βαρκα στα βαθια της θαλασσας και ολοι εκαναν βουτιες, τους ειδε και καποιος που δεν ηξερε μπανιο και πηδηξε και αυτος μεσα και πνιγηκε. Καπως ετσι εγινε και με την Ελληνικη οικονομια. Τουλαχιστον τωρα θα επρεπε να ειχε γινει μαθημα το παθημα. Λυπαμαι μονο για τα λιγα χλωρα που καηκαν και καιγονται μαζι με τα πολλα ξερα. Απο οι φαινεται δεν εχουμε χτηπισει πατο ακομη.

 
Dr.A
27 Δεκ 2015 01:00

Θα ήθελα να σχολιάσω τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Στενά συγγενικό μου πρόσωπο με ειδικότητα στην Αμερική & Ph.D απο τις ΗΠΑ παίρνει απο την οδοντιατρική σχολή στο ΕΚΠΑ καθαρά το μήνα στην βαθμίδα του μόνιμου Επίκ. Καθηγητή 1496€. Τα καθήκοντά του περιλαμβάνουν τόσο σεμινάρια και κλινική σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές χωρίς επιπλέον αμοιβή για τη διδασκαλία στο μεταπτυχιακό. Η αδερφή μου ως πρωτοδιοριζόμενο Assistant Professor , που είναι το αντίστοιχο του Λέκτορα στα ελληνικά πανεπιστημία ελάμβανε το 2004 110.000$ ετησίως συν το 40% από τους ασθενείς που έβλεπε στα ιατρεία των μελών ΔΕΠ μέσα στο πανεπιστήμιο, τα λεγόμενα Faculty practice. Η σχολή στην οποία αναφέρομαι είναι η Οδοντιατρική σχολή του University of Illinois at Chicago. Τώρα που θέλει να ξαναγυρίσει στο ίδιο πανεπιστήμιο της προσφέρουν για την ίδια θέση του Λέκτορα 180.000$ ετησίως συν το 40% απο το Faculty practice. Άλλες οδοντιατρικές σχολές στις ΗΠΑ δίνουν σε επίπεδο Επίκ. καθηγητή non-tenure (δηλαδή μη-μόνιμου) ακόμα και 200.000€ εάν έχει προηγούμενη διδακτική εμπειρία. Νομίζω ότι οι συγκρίσεις με τα δεδομένα εδώ, τους πενιχρούς μισθούς που λαμβάνουν, τις συνθήκες στις οποίες δουλεύουν και το βάρος της δουλειάς που καλύπτουν σε σχέση με το εξωτερικό είναι περιττές. Επιτρέψτε μου να γνωρίζω από πρώτο χέρι τα εσωτερικά του ΕΚΠΑ, καθώς και τι επικρατεί στα αμερικάνικα πανεπιστήμια μισθολογικά στον δικό μου κλάδο.

 
Μόνιμος Επισκέπτης
26 Δεκ 2015 15:13

Όπως τα λένε οι συνάδελφοι παραπάνω είναι ακριβώς (Καβουσανός, Επίκουρος κ.α).
Και επιπλέον να συμπληρώσω ότι :

α) βεβαίως στο εξωτερικό δεν αμείβεσαι επιπλέον για διδασκαλία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα αλλά φυσικά δεν εργάζεσαι υπερωρίες αλλά και επίσης δεν αμείβεσαι με 1980 ευρώ καθαρά το μήνα, με 23 χρόνια προϋπηρεσία και στη βαθμίδα του τακτικού καθηγητή. Βεβαίως που να τα πεις αυτά στη χώρα της απόλυτης ισοπέδωσης επί 40 χρόνια.

β) Προφανώς στο εξωτερικό και αμείβεσαι από ερευνητικά προγράμματα και συμβουλευτικές υπηρεσίες και μάλιστα με απεριόριστο όριο. Εδώ ούτε αυτό το κίνητρο υπάρχει γιατί μπορεί να φέρνεις ανταγωνιστικά προγράμματα από το εξωτερικό (ζεστό εισαγόμενο χρήμα και αληθινές θέσεις εργασίας για νέους ερευνητές) αλλά εσύ έχεις πλαφόν στις αμοιβές σου !! Δηλαδή το κάνεις μόνο για το prestige ! Πολλοί συνάδελφοι έχουν φύγει μόνο γι αυτό το λόγο. Στο εξωτερικό, αν έχεις ταλέντο και γνώσεις να διεκδικείς και να φέρνεις χρηματοδοτουμενη έρευνα μπορεις να έχεις μέχρι και απαλλαγή από τα μαθήματα (προφανώς) για να αφοσιωθείς σε αυτό.

γ) Ο στόχος των απίστευτων ιδεοληπτικών κυβερνώντων, σε συνδυασμό και με αυτά που λέγονται από τους ιδίους για το ΕΑΠ (εκδίωξη των διδασκόντων καθηγητών και πρόσληψη "ανέργων διδακτόρων" ) είναι η δημιουργία πελατειακού στρατού νέων επιστημόνων που θα διδάσκουν πρώτα με ωρομίσθια στο ΕΑΠ και στα μεταπτυχιακά και αργότερα θα στελεχώσουν την ανωτάτη εκπαίδευση .

δ) Φυσικά το γεγονός και μόνο ότι θα χαθούν άπειρα έσοδα για τα πανεπιστήμια, διότι σε αντίθεση με αυτό που πιστεύει ή ακούει ο κόσμος, τα δίδακτρα δεν πάνε μόνο στις αμοιβές των διδασκόντων, ουδόλως τους ενδιαφέρει, όταν τα μεταπτυχιακά απλά θα διαλυθούν.

 
Dr. Tom Papadopoulos
26 Δεκ 2015 04:52

Εδιαβασα τα σχολια/απαντησεις προς την αρχικη μου αναρτηση και θελω να διαβεβαιωσω οτι γνωριζω καλα τι γινεται και στα Ελληνικα και στα Αμερκανικα πανεπιστημια. Γραφω επωνυμως .
Υπηρξα Επικουρος Καθηγητης σε ελληνικό Πανεπιστήμιο για "ενα φεγγαρι" και Full Adjunct Professor σε τρια Καναδικα Πανεπιστημια. Εχω ταξιδεψει σε ολον τον κοσμο και εχω διατηρησει συχνη επαφη με την Ελλαδα (συνολικα πανω απο 80 ταξειδια, και τα τελευταια 15 χρονια, τρεις φορες τον χρονο). Τα εχω επανειλημενα γραψει σε αλλα fora και δεν εχω την υπομονη να τα επαναλαβω και παλι, και στο τελος να κετηγορηθω και για αυτοπροβολη. Παραδειγματικα επισημαινω οτι αναφορες και μονο για υπερωριες καθηγητων πανεπιστημιου και για επιλεκτικη διδασκαλια σε προπτυχιακο η μεταπτυχιακο επιπεδο δειχνει ποσο μακρυα απο την πραγματικοτητα και την διεθνη πρακτικη σκεπτεται η πλειοψηφια των εν Ελλαδι συναδελων. Ιδιαιτερα, σαν δημοσιος υπαλληλος στο τμημα ερευνων του Καναδικου Υπουργειου Γεωργιας, που ηταν και η οργανικη μου θεση για 32 χρονια, ουτε υπερωριες επιτρεπονταν ουτε μια δεκαρα για συμετοχη στα μεταπτυχιακα προγραμματα πανεπιστημιων , ουτε μια δεκαρα απο κονδυλια για ερευνα τα οποια εφερνα απο τον δημοσιο η ιδιωτικο τομεα. Ακομα και για την συμετοχη μου σε ομαδες αξιολογησης ερευνητικων προτασεων για την ΕΕ η για το Υουργειο Παιδeιας της Ελλαδος δεν επιτρεποταν να βαλω δεκρα στην τσεπη μου. Ακομα και η απλη συμετοχη επρεπε να εγκριθει απο τον Assistant Deputy Minister for Research. Καταλαβαινω οτι η διασταση αποψεων ειναι χαωδης και η περεταιρω συζητηση απο μερους μου ματαιος κοπος. Ευχομαι μονο οι εν Ελλαδι συναδελφοι (και γενικως ο Ελληνισμος) να σταματησει για μια στιγμη και να αναρωτηθουν μηπως φταινε και αυτοι λιγο για την οικονομικη και κοινωνικη κριση της Ελλαδος? Εμεις οι απεξω, οπως λεει και η παροιμια, καψαμε την καλυβα μας για να μην μας τρωνε οι ψυλοι. Καλλες γιορτες.

 
Epikouros
25 Δεκ 2015 22:44

Αγαπητέ συνάδελφε προφανώς και υπάρχει τέτοιο σύστημα σε πολλές άλλες χώρες. Αλλά με μια πιο προσεκτική ματιά, θα διαπιστώσεις ότι:
- τα ωράρια δεν είναι ίδια
- πολύ περισσότερο, οι μισθοί δεν είναι ίδιοι
- Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό που αναφέρεις (διδασκαλίας σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο). Δυστυχώς υπάρχει "διδασκαλία σε προπτυχιακό ΚΑΙ σε μεταπτυχιακό επίπεδο λόγω μη επαρκούς αριθμού ΔΕΠ.
και πολλά ακόμη μπορούμε να δουμε σαν βασικές διαφορές.

Αν με ρωτούσαν προσωπικά, αν θέλω να κάνω έρευνα και μάθημα με αξιοπρεπη μισθό ή αν θέλω να τρέχω από το πρωί μέχρι το βράδυ σε Συνελεύσης, όργανα, συγκλήτους κ.λ.π. θα σου απαντούσα σίγουρα το πρώτο. Αφού όμως ληθούν τα όσα προαναφέρθησαν.

 
Νέος Επιστήμονας
25 Δεκ 2015 20:11

Αγαπητέ Dr. Papadopoulos, προφανώς δεν γνωρίζεις την κατάσταση στα Ελληνικά ΑΕΙ, τις άσχημες συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται και τις πολύ χαμηλές αμοιβές των μελών ΔΕΠ. Γνωρίζεις ότι νεοδιοριζόμενος Λέκτορας σε Πανεπιστήμιο παίρνει τώρα περίπου 18 χιλ. Ε το χρόνο (1.500 Ε το μήνα), ενώ στα ΤΕΙ είναι ακόμα λιγότερα, ασχέτως πόσο καλό είναι το βιογραφικό του; Γνωρίζεις ότι ο τακτικός καθηγητής με 25 χρόνια προϋπηρεσία και το καλύτερο βιογραφικό στον κόσμο παίρνει λιγότερο από 40 χιλ Ε το χρόνο (3.500 Ε το μήνα); Είναι αυτές οι αμοιβές στα πανεπιστήμια του Καναδά και της Δυτικής Ευρώπης; Απ' ότι ξέρω είναι τουλάχιστον 2πλάσιες για Λέκτορες ή Επίκουρους και από τουλάχιστον 2πλάσιες για μέσου επιπέδου τακτικούς καθηγητές και μέχρι 15πλάσιες για καθηγητές με εξαιρετικά βιογραφικά. Μάθε πχ τις αμοιβές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Επιπλέον γνωρίζω από προσωπική εμπειρία ότι στις ΗΠΑ και UK οι καθηγητές Πανεπιστημίου αμείβονται για επιπλέον διδακτικό έργο αλλά και από consulting που κάνουν για επιχειρήσεις και οργανισμούς. Μάλλον δεν είσαι ενημερωμένος για όλα αυτά. Ας ήταν οι αμοιβές διπλάσιες και στην Ελλάδα, ας υπήρχε ο απαραίτητος αριθμός καθηγητών που χρειάζεται για να γίνουν τα μαθήματα (τώρα είναι μέχρι και το 1/5 αυτού που απαιτείται για να γίνουν τα μαθήματα, διάβασε ξανά και προσεκτικά τι γράφει ο κ. Καβουσανός) και τότε θα μπορούσε να γίνει αυτό που λες. Τέλος λάβε υπόψη ότι στην Ελλάδα εισοδήματα πάνω από 25 χιλ Ε, μαζί με ασφαλιστικές εισφορές φορολογούνται από 40 έως 60%!!! Ενημερώσου λοιπόν γιατί έχεις άγνοια της πραγματικής κατάστασης, ενώ όσοι γράφουν παραπάνω τα ξέρουν όλα αυτά πολύ καλά και γι' αυτό δικαίως γράφουν αυτά που γράφουν. Και για να είμαι πιο ακριβής, και λίγα γράφουμε γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε κατάχρηση του χώρου.

 
Tom Jones
25 Δεκ 2015 15:08

Tom, στον Καναδα κ αλλου οι καθηγητες ΑΕΙ λαμβανουν αξιοπρεπεις μισθους και διδασκουν 1-2 μαθηματα (το πολυ) το εξαμηνο. Στην Ελλαδα οι μισθοι ειναι χαμηλοτατοι πλεον, ενω επικρατει η λογικη των επιδοματων και του μαζευε λιγα λιγα απο δω κι απο κει. Οποτε ειναι μια τελειως διαφορετικη κατασταση. Αν ενας καθηγητης συμπληρωνει τις ωρες που πρεπει με προπτυχιακα μαθηματα απλα δε θα συμμετεχει σε μεταπτυχιακό προγραμμα αφου θα σημαινει υπερωριες και βραδινα μαθηματα (τοτε γινονται συνηθως) χωρις προσθετη αμοιβη.

 
Dr. Tom Papadopoulos
25 Δεκ 2015 11:35

Εκλπησομαι που ολοι εδω οι σχολιαστες εκπλησονται οτι οι καθηγητες ΑΕΙ δεν θα μπορουν να αμοιβονται για την συμετοχη τους σε μεταπτυχιακα προγραμματα. Καποιος μαλιστα ρωτησε σε ποια χωρα γινεται αυτο? Στον Καναδα (και σε σχεδον ολες τις Δυτικες χωρες οι καθηγητες ΑΕΙ (και ιδιαιατερα οι δημοσιοι υπαλληλοι, διοτι στην Ελλαδα ολοι οι καθηγητες ΑΕΙ ειναι δημοσιοι υπαλληλοι) απαγορευεται αυστηρα να λαβαινουν οιαδηποτε αλλη αμοιβη πλην του μισθου τους. ΔΕΠ σημαινει Διδακτικο και Ερευνητικο Προσωπικο. Διδασκαλια (σε πρωπτυχιακο και μεταπτυχιακο επιπεδο) και ερευνα ειναι εξ ορισμου τα καθηκοντα των μελων ΔΕΠ. Και για να μην υπαρχει και καμια παρερμηνια, αμοιβη προς τους Καθηγητες η Ερευνητες του Δημοσιου απο κονδυλια για την ερευνα (ειτε απο κρατικα προγραμματα ειτε απο τον ιδιωτικο τομεα) απαγρευεται επισης αυστηρα.

 
Νέος Επιστήμονας
24 Δεκ 2015 18:43

Άλλη 1 τραγική και καταστροφική για τα ΑΕΙ ΙΔΕΟΛΗΨΊΑ. Το μόνο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που είχαν τα ΑΕΙ, ειδικά της περιφέρειας, να προσελκύουν ή/και να κρατούν στην Ελλάδα κάποιους λίγους καλούς Νέους Επιστήμονες, καθώς πολλοί έχουν ήδη φύγει και άλλοι τόσοι ετοιμάζονται να φύγουν σε Πανεπιστήμια όλου του κόσμου όπου αμείβονται με 3πλάσιους και 4πλάσιους μισθούς, έχουν πολύ καλύτερη υποστήριξη για έρευνα και, συνεπώς, πολύ καλύτερες προοπτικές επιστημονικής εξέλιξης. Προφανώς, λόγω του ότι δεν έχουν ιδέα πως λειτουργεί αυτός ο κόσμος, πιστεύουν ότι οι καθηγητές ΑΕΙ θα μείνουν εδώ μόνο για την καταπληκτική ζωή τους στην Ελλάδα!!!

 
Καβουσανός Μ
24 Δεκ 2015 12:18

Το ζήτημα πολύ απλά έχει ως εξής: Οι καθηγητές που διδάσκουν στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών έχουν ήδη εξαντλήσει το διδακτικό τους φόρτο με τη διδασκαλία στα προπτυχιακά προγράμματα. Και αυτό ισχύει για όλους τους καθηγητές. Σημειώνω ότι από το 2010 δεν έχουν γίνει νέες προσλήψεις, ενώ πολλοί συνάδελφοι είτε έχουν συνταξιοδοτηθεί είτε φεύγουν στο εξωτερικό λόγω της μείωσης των εισοδημάτων τους κατά τουλάχιστον 35% από το 2009. Επομένως, δεν υποχρεούται να εκτελέσουν υπερωριακό έργο και να διδάξουν και στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
Εφόσον λοιπόν περάσει η διάταξη περί ασυμβίβαστου πολύ απλά θα σταματήσουν να διδάσκουν σε αυτά. Κατά συνέπεια, τα προγράμματα θα σταματήσουν να λειτουργούν, δε θα υπάρχουν ποιοτικά μεταπτυχιακά προγράμματα εκπαίδευσης στα ελληνικά πανεπιστήμια, το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας που ζητά αυτήν την εκπαίδευση θα πρέπει να καταφεύγει είτε στα κατώτερης ποιότητας ιδιωτικά κολέγια είτε στο εξωτερικό (αφήνοντας τη δουλειά τους τα στελέχη για ένα ή δύο χρόνια) εάν θέλει ποιοτική εκπαίδευση μεταπτυχιακού επιπέδου, με αποτέλεσμα να μειωθεί και από εδώ η οικονομική δραστηριότητα στη χώρα μας και να πριμοδοτούνται τα μη ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα και οι οικονομίες των χωρών που λειτουργούν με μια στοιχειώδη λογική. Το συνάλλαγμα που εισρέει σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ, μεταξύ άλλων, λόγω της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προσφέρεται στις χώρες αυτές σε φοιτητές από όλο τον πλανήτη είναι τεράστιας σημασίας για τις οικονομίες τους.
Επίσης, αρκετοί αξιόλογοι συνάδελφοι συμπληρώνουν το μικρό, σε σχέση με τα προσόντα τους, εισόδημα τους μέσω της διδασκαλίας στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών των ιδρυμάτων τους. Αρκετοί από αυτούς δε θα μπορούν χωρίς αυτό να ζήσουν πια στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να χαθεί σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό μέσω της μετανάστευσης του στο εξωτερικό. Αυτό δεν είναι θεωρία - συμβαίνει τώρα! Περαιτέρω, θα χαθούν εκατοντάδες θέσεις εργασίας που αφορούν στο διοικητικό προσωπικό που απασχολείται στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ενώ η συνεισφορά που επιφέρουν τα προγράμματα αυτά στον κρατικό προϋπολογισμό θα εκλείψει για πάντα.

Ειλικρινά δε βλέπω το λόγο ύπαρξης του ασυμβίβαστου που προωθείται και δεν αντιλαμβάνομαι γιατί αυτοί που το προωθούν ουσιαστικά προσθέτουν άλλο ένα καρφί στο φέρετρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στο ανθρώπινο δυναμικό της, που αποτελεί και τον πιο αξιόλογο παραγωγικό της πόρο.
Έχει καταλάβει ο Πρωθυπουργός τι συμβαίνει; Έχω την ελπίδα ότι έστω και την τελευταία στιγμή θα παρέμβει.
Οι 'θεσμοί' έχουν αντιληφθεί τις οικονομικές συνέπειες για τον κρατικό προϋπολογισμό των παραπάνω; Ίσως, μόνο αυτοί μπορούν να μας προστατεύσουν πλέον από τον εαυτό μας;

 
petros
23 Δεκ 2015 22:26

Μάλλον προετοιμάζουν πελατεία για τα ιδιωτικά της Κύπρου, οι οποίοι και θα αυξήσουν στη συνέχεια τα υπέρογκα ήδη δίδακτρα

 
Γιώργος
23 Δεκ 2015 20:49

Μετά τις σημαντικές μειώσεις των μισθών, ένα ακόμα πλήγμα στην ανώτατη εκπαίδευση.
Αν ψηφιστεί, αφαιρεί ένα σημαντικό κίνητρο από καταξιωμένους καθηγητές να διδάσκουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα.
Πολλοί καθηγητές σκέφτονται από τώρα σοβαρά τη διδασκαλία στο εξωτερικό.
Υπάρχουν και άλλες λύσεις πχ πλαφόν στις αμοιβές.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.