Placeholder

Εθνικός Διάλογος

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ: Ριζικές τομές σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης

Το χρονοδιάγραμμα του διαλόγου προβλέπει ότι ως το τέλος Μαρτίου η Επιτροπή Διαλόγου θα έχει καταρτίσει το πρώτο σχέδιο της Έκθεσης, το οποίο έως το τέλος Απριλίου θα τεθεί σε δημόσια συζήτηση.
Δημοσίευση: 28/12/2015
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με τις τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής Εθνικούς Διαλόγου και της πολιτικής ηγεσίας επί των προβλημάτων του εκπαιδευτικού συστήματος και με την ανανέωση της νέας συνάντησης τον ερχόμενο Μάρτιο, αφού προηγηθούν οι συζητήσεις στις υποεπιτροπές, ολοκληρώθηκε η σημερινή “παρθενική” συνεδρίαση της Επιτροπής  Διαλόγου για την παιδεία.

Ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης που κήρυξε την έναρξη των εργασιών της συνεδρίασης της Επιτροπής αναφέρθηκε στον   πυρήνα των θέσεών του για ένα Εθνικό Σχέδιο ανάπτυξης της Παιδείας με  και υπογράμμισε τα εξής: τα εξής:

ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ: Δεν θα βγούμε από την κρίση, εάν δεν ιεραρχήσουμε ως προτεραιότητα τη μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης και ευρύτερα την ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους. Σήμερα, ο Διάλογος πρέπει να ξεκινήσει από ένα και μόνον προαπαιτούμενο: η μεταρρύθμιση να ξαναποκτήσει την ιστορικά προσδιορισμένη έννοιά της, δηλαδή την ικανοποίηση της δημοκρατικής αξίωσης για ισότητα μέσω και του σχολείου. Δεν προτιθέμεθα να πραγματοποιήσουμε άλλον έναν διάλογο από τα πάνω, ανάμεσα σε τεχνοκράτες της εκπαίδευσης. Θα οργανώσουμε κύκλους συζητήσεων και αναζητήσεων, με ευρεία κοινωνική συμμετοχή, ειδικότερα δε, με την αδιαμεσολάβητη συμμετοχή των εκπαιδευτικών. Μετά τη μεταπολίτευση, υπήρξαν προσπάθειες μεταρρύθμισης που αποσκοπούσαν στο να ξαναενώσουν το νήμα που είχε κοπεί από την δικτατορία. Ωστόσο, εδώ και πολλά χρόνια η προωθητική δύναμη αυτών των προσπαθειών, έχει σταματήσει. Όχι μόνον γιατί έχει αλλάξει η κατάσταση, αλλά και γιατί υπήρξε η επέλαση της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας για το σχολείο.

ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ:Στη μεταρρύθμιση θα ακολουθήσουμε τη λογική σειρά: από την προσχολική ηλικία, έως και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σχεδιάζουμε την καθιέρωση 14χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της 2χρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής. Την αναμόρφωση της ειδικής αγωγής, μέσω του συστήματος της συνεκπαίδευσης, την καθιέρωση του ολοήμερου δημοτικού σχολείου παντού, την αλλαγή της δομής του Λυκείου και της συνακόλουθης πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έχουμε συνείδηση ότι μιας τέτοιας έκτασης μεταρρύθμιση χρειάζεται χρόνο, πόρους και σχεδιασμό. Χρειάζεται διακομματική συνεννόηση και κοινωνική συναίνεση.

ΕΡΓΟ ΠΝΟΗΣ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ:Γι΄αυτό η μεταρρύθμιση δεν εξαντλείται σε ένα-δυό χρόνια, ούτε σε μία τετραετία. Είναι έργο πνοής. Ως πρώτο βήμα για την αξιοποίηση του νέου επιστημονικού δυναμικού, από την σχολική χρονιά 2016-2017,

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:  θα προχωρήσουμε σε μόνιμους διορισμούς χιλιάδων εκπαιδευτικών, μετά από μία πενταετία κατά την οποία αποχώρησαν 30.000 εκπαιδευτικοί και έγιναν ουσιαστικά μηδενικοί διορισμοί.  Η κυβέρνηση, θα επιδιώξει να αναστρέψει το καθοδικό σπιράλ της δημόσιας χρηματοδότησης, με στόχο τη σύγκλιση των εκπαιδευτικών δαπανών με τον ευρωπαϊκό μέσον όρο.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ:  Στόχος του Διαλόγου είναι να συνδυάσει εμπειρία και επιστημονική γνώση, καθώς και  να αξιοποιήσει την διεθνή εμπειρία

ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ: Το χρονοδιάγραμμα του διαλόγου προβλέπει ότι από τα μέσα Ιανουαρίου ως τα μέσα Μαρτίου, θα οργανωθούν δημόσιες συζητήσεις για επιμέρους θέματα σε εβδομαδιαία βάση. Ως το τέλος Μαρτίου η Επιτροπή Διαλόγου θα έχει καταρτίσει το πρώτο σχέδιο της Έκθεσης, το οποίο έως το τέλος Απριλίου θα τεθεί σε δημόσια συζήτηση. Παράλληλα, η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής θα προχωρεί τον δικό της προγραμματισμό, με διακομματική συνεννόηση. Στο τέλος Απριλίου θα συνταχθεί η Έκθεση για τις προτεραιότητες των αλλαγών στην εκπαίδευση.

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ

Στην εισήγησή του ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία, Αντώνης Λιάκος, τόνισε ότι «αρχίζοντας από τα κάτω προς τα πάνω, επομένως από το δημοτικό και το γυμνάσιο, στις πλέον πιο φτωχές και λαϊκές περιοχές, σε περιοχές με μεταναστευτικούς πληθυσμούς, ή στις απομακρυσμένες περιοχές, θα δημιουργήσουμε ένα δίκτυο πρότυπων δράσεων που θα μεταφέρει πολιτισμικούς πόρους στα παιδιά και τους γονείς και θα κάνει το σχολείο πολιτισμικό κέντρο με κυριολεκτικά ολοήμερη και εβδομαδιαία λειτουργία με μια πλούσια   προσφορά δράσεων και  προγραμμάτων. Θα δημιουργήσουμε μια ζώνη εκπαιδευτικής προτεραιότητας της οποίας στόχος θα είναι η καταπολέμηση των ανισοτήτων και των διακρίσεων με τη δημιουργία ενός δικτύου που θα μετατρέψει τα σχολεία σε εργαστήρια πολιτισμού.   Εκεί, στις δύσκολες περιοχές, εκεί όπου υπάρχουν οι περισσότερες ανάγκες, εκεί θα δώσουμε τη δική μας μάχη αριστείας.»

Ο πρόεδρος της Επιτροπής επισήμανε ακόμη πως «θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι η δημόσια εκπαίδευση κάθε άλλο παρά δωρεάν και δημόσια στο σύνολό της είναι.  Τα δίδακτρα παροχετεύονται εκτός των κύριων εκπαιδευτικών φορέων, σε παράπλευρους ιδιωτικούς φορείς. Π.χ.  στο πανεπιστήμιο δεν υπάρχουν δίδακτρα, αλλά αυτά καταβάλλονται στα  φροντιστήρια,  πριν τα παιδιά φοιτήσουν στο πανεπιστήμιο. Πληρώνονται η εκμάθηση των ξένων γλωσσών, της μουσικής και του χορού, αλλά εκτός δημόσιου σχολείου. Τέλος η δυαδικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, δεν εμποδίζει να συνεχίζει το πανεπιστήμιο να   λειτουργεί, στην πραγματικότητα ή στο φαντασιακό, ως μηχανισμός κοινωνικής ανόδου, επιβάλλοντας ένα σιδερένιο ζυγό πάνω στο εκπαιδευτικό σύστημα συνολικά, αρχίζοντας από το λύκειο το οποίο έχει εκμηδενίσει.»

Ο κ. Αντώνης Λιάκος κατέληξε λέγοντας πως «στο σχεδιασμό μας δεν θα πρέπει να χάσουμε από τα μάτια μας το στόχο μας. Την καταπολέμηση των διακρίσεων και τη μείωση των ανισοτήτων.»  

Η ΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Στην ομιλία της η Αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Σία Αναγνωστοπούλου, είπε: «Χαιρετίζουμε την έναρξη του Εθνικού και Κοινωνικού διαλόγου για την Παιδεία που αφορά τόσο την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες όσο και το περιεχόμενο και την κατεύθυνση της παιδείας του 21ου αιώνα. Το μεγάλο στοίχημα αυτού του διαλόγου είναι να ανιχνεύσει και να απαντήσει στα μεγάλα προβλήματα που θέτει μία εποχή κρίσης, επομένως και μετάβασης. Σε τέτοιες εποχές, όπου κοινωνικές ομάδες «σπρώχνονται» δια της βίας έξω από το τραίνο της ιστορίας, είναι σημαντικό η παιδεία να θέσει στο φως της ιστορίας αυτές ακριβώς τις ομάδες. Να κάνει (ξανακάνει) ορατές τις ομάδες που γίνονται αόρατες (φτωχά λαϊκά στρώματα, Ρομά, μετανάστες, φυλακισμένοι) από την κοινωνία. Σε αυτή την εποχή λοιπόν  το ενδιαφέρον του διαλόγου πρέπει να επικεντρωθεί όχι μόνο στην τυπική εκπαίδευση αλλά και στην άτυπη. Σε αυτή την εκπαίδευση όπου ένα μεγάλο μέρος της νεολαίας ωθείται στην ιδιωτική εκπαίδευση (Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. κ.λ.π.), επομένως στις ατομικές λύσεις χωρίς ένταξη στο σύμπαν της «δημόσιας παιδείας».
Σε αυτό το πλαίσιο κρίσης αλλά και μετάβασης το κρίσιμο ερώτημα είναι: πως μπορεί η παιδεία να ξανακάνει όλα τα παιδιά και τους νέους «παιδιά ενός ίδιου θεού» και όχι «πολλών θεών.»   

 

Φωτό: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EUROKINISSI

 

Σχόλια (6)

 
ΒΑΣΙΛΗΣ
30 Δεκ 2015 19:40

ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΑΝΕΛΑΔΙΚΕΣ , ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΣΙΣΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΓΙΑ ΗΘΙΚΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΜΩΣ ΝΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ, ΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ (2016) ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΗΛΑΔΗ Α΄ΚΑΙ Β΄Η' ΚΑΙ Γ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ, ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΚΕΝΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΔΗΛΑΔΗ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΣΤΟ 90% ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟ 10% ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΟΙ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΛΗΞΕΙ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΜΕΙΝΟΥΝ ΚΕΝΑ ΣΤΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΗ Η Β' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΜΗΝΟΥΝ ΚΕΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΚΑΙ Η Γ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ .ΕΤΣΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ...

 
Η αγνοούσα
30 Δεκ 2015 12:43

Ερώτημα: Ο Λιάκος αυτός ποια σχέση έχει με τον Λιάκο που είχε προσυπογράψει τον Νόμο Γιαννάκου για την απαλοιφή του άρθρου 16 από το Σύνταγμα ;

 
Δημήτρης
29 Δεκ 2015 11:30

@afragkos, μην ανησυχείς. Το ιδιότυπο καθεστώς των Πανελληνίων - φροντιστηρίων - ιδιαίτερων, δε θα τελειώσει έτσι άδοξα στο βωμό της αδιαβλητότητας και αντικειμενικότητας του συστήματος. Γιατί κατά τα άλλα δεν υπάρχει χειρότερο σύστημα τουλάχιστον Πανευρωπαϊκά, που να απορρίπτει εύκολα μαθητές που συνέχεια σε άλλο πλαίσιο διαπρέπουν!

 
long lives lemmykillmister
29 Δεκ 2015 10:15

Αφραγκε οι πανελληνιες είναι η διασωληνωση της παραπαιδείας (φροντιστήρια).
Υπαρχει περίπτωση κάποιος που διαθέτει κοινό νου. να νομίζει οτι η σημερινή ηγεσία του ΥΠΕΠΘ να καταργήσει τις εξετάσεις. δεν θα πεί οχι, απλά καθε χρονο θα λέει οχι απο φετος (το 2017) αλλα δίνουμε παράταση το 2021 και βλέπουμε για το καλό των παιδιών που μπήκαν τωρα δημοτικό μην χάσουν την σειρά τους και διάφορα τετοια .

 
Γιώργος Κ.
28 Δεκ 2015 23:23

Νέο ΠΑΣΟΚ μας βρήκε και, μάλιστα, χειρότερο! Σταθάκη δώστα όλα κι όποιος κατάλαβε κατάλαβε...

 
afragkos
28 Δεκ 2015 18:25

Εάν καταργήσουν τις Πανελλήνιες θα μείνουν στην Ιστορία.

Ίδωμεν.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ