Placeholder

ΜΑΘΗΤΕΣ

Θα τολμήσει ο υπουργός;Σωρεία δικαιολογητικών στα Λύκεια από γιατρούς και κηδεμόνες για τις απουσίες των μαθητών

Η κ. Διαμαντοπούλου είχε κάνει λόγο για "βεβαιώσεις" από γιατρούς που συχνά χρησιμοποιούνται από τους ίδιους τους γονείς, προκειμένου να "δικαιολογηθούν" οι απουσίες των παιδιών τους στα σχολεία.
Δημοσίευση: 05/01/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το esos επισημαίνει κάθε χρόνο προς την εκάστοτε πολιτική ηγεσία κάτι που είναι κοινό μυστικό στην εκπαιδευτική κοινότητα, και το θυμίζει και τώρα προς τον υπουργό Νίκο Φίλη, προκειμένου να βάλει “φρένο” στο φαινόμενο, περίπου τον Μάρτιο   να  αρχίζει μια φάμπρικα απουσιών και δικαιολόγησης απουσιών, στη Γ Λυκείου,  ώστε αρκετοί μαθητές (όχι όλοι) να "κάνουν" τις 114 ή τις 164 απουσίες, τις οποίες "δικαιούνται".

Ξαφνικά όλη η μαθητιώσα Ελλάδα αρρωσταίνει και καταφθάνουν σωρεία δικαιολογητικών από κηδεμόνες και γιατρούς.

Ω! της υποκρισίας!

Το αποτέλεσμα είναι η διάλυση του δημόσιου σχολείου για το επόμενο διάστημα μέχρι την αρχή των εξετάσεων.

Η νυν πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας θα πρέπει να καταπιαστεί άμεσα με αυτό το θέμα, το οποίο θα προσέθετε δεκάδες ημερών στο διδακτικό έτος και θα τελείωνε ένα πραγματικό άγος για την εκπαίδευση;

Θυμίζουμε ότι  η Άννα Διαμαντοπούλου ως υπουργός Παιδείας  παρότι είχε εξαγγείλει επισήμως ότι θα βάλει τέλος σ αυτό το φαινόμενο , για λόγους που η ίδια γνωρίζει έκανε πίσω .

Η κ. Διαμαντοπούλου είχε κάνει λόγο     για "βεβαιώσεις" από γιατρούς που συχνά χρησιμοποιούνται από τους ίδιους τους γονείς, προκειμένου να "δικαιολογηθούν" οι απουσίες των παιδιών τους στα σχολεία.

Μάλιστα, είχε χαρακτηρίσει  "ντροπή" το "καθεστώς" των ψεύτικων βεβαιώσεων, που προσκομίζει το παιδί στο σχολείο του, εν γνώσει των γονέων, για να δικαιολογήσει την απουσία του και να μην έχει επιπτώσεις.

"Δηλαδή, ένα παιδί 18 χρόνων, αλλά και μικρότερης ηλικίας, μαθαίνει ότι μπορεί να έχει πλαστές βεβαιώσεις και μάλιστα από το δημόσιο Σύστημα Υγείας.

Το «φαινόμενο», δυστυχώς, διατρέχει όλες τις βαθμίδες και τους πρωταγωνιστές της Εκπαίδευσης, από μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές έως και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι εξασφαλίζουν, ή δέχονται, αυτές τις βεβαιώσεις.", είχε σημειώσει με δηλώσεις της η  Άννα Διαμαντοπούλου.

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:Με εκπρόθεσμα δικαιολογητικά και χωρίς ιατρική βεβαίωση

Σύμφωνα με  τροπολογία   που αφορά τις δικαιολογημένες απουσίες, με εμπρόθεσμα δικαιολογητικά  και χωρίς ιατρική βεβαίωση, που ψηφίστηκε  το  Γενάρη  του 2013 από τη Βουλή   στο Πολυνομοσχέδιο  του υπουργείου Παιδείας:

1. Μπορεί ο Σύλλογος των διδασκόντων του Σχολείου, αποφασίζοντας σχετικά με την δικαιολόγηση απουσιών μαθητών, να κάνει δεκτά ή να απορρίπτει εκπρόθεσμα δικαιολογητικά:

α. ιατρικές βεβαιώσεις

β. αιτήσεις - βεβαιώσεις κηδεμόνων
που προσκομίστηκαν μετά από δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο, εξετάζοντας κάθε περίπτωση αναλυτικά και χωριστά και έχοντας τη δυνατότητα να συγχωρήσει την εκπρόθεσμη υποβολή τους με αιτιολογημένη απόφασή του.

2. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων του Σχολείου έχει τη δυνατότητα να δικαιολογεί απουσίες μαθητών για λόγους υγείας, με ιατρική βεβαίωση ή χωρίς ιατρική βεβαίωση αν η πάθηση είναι εμφανής και μη χρήζουσα απόδειξης:

α. Για μεμονωμένες ή συνεχείς ώρες ημερήσιου προγράμματος και χωρίς την άδεια του Διευθυντή αν δεν καταχωρίστηκε σχετική παρατήρηση στο ημερήσιο δελτίο απουσιών (π.χ. γιατί από αμέλεια δεν ζητήθηκε άδεια ή από αμέλεια δεν καταχωρίστηκε σχετική παρατήρηση), εφόσον εξετάζοντας κάθε περίπτωση αναλυτικά και χωριστά ο σύλλογος κρίνει ότι αδικούνται άλλως οι μαθητές από υπαιτιότητα του Σχολείου,

β. για πρώτες ώρες, εφόσον δικαιολογείται η μη έγκαιρη προσέλευση στο Σχολείο (κινητικά προβλήματα - αναπηρία).

Χαρακτηρισμός φοίτησης και συνέπειες στην προαγωγή και απόλυση μαθητών

1. Η φοίτηση όλων των μαθητών των Ενιαίων Λυκείων χαρακτηρίζεται με πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων καθηγητών την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα ως επαρκής ή ανεπαρκής, με βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό με την ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα.

2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία:

(α) Tο σύνολο των απουσιών του μαθητή, που σημειώθηκε κατά το λήγον διδακτικό έτος, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50), ανεξάρτητα από τους λόγους πραγματοποίησής τους.

(β) Tο σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται, «σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 485/83 (ΦΕΚ184 Α΄)». Κατ` εξαίρεση, ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε Σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν δέκα πέντε έως εκατόν εξήντα τέσσερις (115-164) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται στην προκειμένη περίπτωση η επίδοση του μαθητή, όταν ο γενικός μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.), όπως προκύπτει από το άθροισμα των Μ.Ο. των δύο τετραμηνιαίων βαθμών στο Λύκειο, διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιωτάτη.

(γ) Συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην παρ. 6 εδ. δ του άρθρου 1 του Π.Δ. 294/1980.

3. Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής, προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου.

4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από πενήντα (50) απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.

5. Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

6. Για τους μαθητές, που φοιτούν στα Εσπερινά και Μουσικά Λύκεια, τα αριθμητικά όρια των εκατόν δεκατεσσάρων (114) και εκατόν εξηντατεσσάρων (164) απουσιών για το χαρακτηρισμό της φοίτησης προσαυξάνονται κατά δεκα έξι (16).

7. Ο υπεύθυνος καθηγητής για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών τμήματος ή τάξεως, αφού ενημερώσει το Διευθυντή του σχολείου ότι ο μαθητής συμπλήρωσε ήδη εικοσιτέσσερις (24) απουσίες, δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή, η οποία στέλνεται με τη μέριμνα του σχολείου από την 1η έως την 5η κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε.
Χαρακτηρισμός της φοίτησης των μαθητών Γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Απόφαση του υπουργείου Παιδείας προβλέπει:

α) για τους μαθητές που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση συστηματικά μετά από νεφρική ανεπάρκεια ή υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση,

β) για τους μαθητές που υποβάλλονται σε θεραπεία αποδοχής μοσχεύματος,

γ) για τους μαθητές όλων των τύπων νεοπλασιών που υποβάλλονται σε θεραπεία συντήρησης, δε θα υπολογίζονται απουσίες είκοσι τεσσάρων (24) ημερών για όλο το διδακτικό έτος

Σχόλια (13)

 
as
06 Ιαν 2016 21:28

αντε να ασχολείστε όλοι με κουβεντούλα. πολιτική βούληση; ναι υπάρχει, ΕΞΙΣΩΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩΩΩΩΩ??????? ΖΗΤΩ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ.

καληνύχτα

 
Στελιος
06 Ιαν 2016 19:50

Απουσίες..η γελοιότητα του εκπ μας συστηματος...και μάλιστα αδικαιολόγητες...παμε για καφε..βολτα με το μηχανακι τον μαιο που ουτε οι γονεις ξερουν αφου δεν προκειται να ενημερωθουν παρά πολύ αργα... τον ιουνιο
Ανήλικα παιδια με αδικαιολογητες απουσίες, ΠΟΥΘΕΝΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ>>μονο στην εκπληκτική μας πατρίδα..δε βαριέσαι παιδιά είναι..
Απο γιατρο απο κηδεμονα ..
Κύριοι βάλτε ένα όριο..πχ 100 απουσίες..ΟΛΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ... τωρα αν ο γονεας θέλει να διαβασει το παιδί του δικαίωμά του ... θελει να παιξουν .δικαίωμάτου... αλλά να ξ'ερει ο γονέας τι κανει και που ειναι το παιδί του.. οχι να μαθαινει το δεκεμβριο η τον ιούνιο με τον έλεγχο ότι έλειπε η κορη του 5 μερες απο δω και κει..ΚΑΙ ΠΟΥ ΗΤΑΝ;;;; ΑΝΗΛΙΚΗ!!!
Ουτε μπορει καθε μέρα ενα Λύκειο με 300 παιδια να πάιρνει τηλεφωνα ..ξερεις δεν ήρθε το παιδίσου σημερα!!! τι χάλια
ΑΝ ΗΤΑΝ ΟΛΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΟΙ ΑΠΟΥΣΙΕΣ θα σοβαρεύαμε κάπως... στα ματια των παιδιών δηλαδή!
Μετά να δουμε γιατί προάγονται με 4 μαθηματα κάτω απο τη βαση.. κλπ κλπ κλπ
Απίστευτη χώρα..

 
sotos
06 Ιαν 2016 13:35

Δεν κατανοώ το λόγο και μάλιστα μια τέτοια μέρα να θίγεται το ζήτημα αυτό και από ποιους; Δεν θα έπρεπε κάποιος να υπογράφει αυτό που γράφει και να εξηγεί γιατί το γράφει, όπως και ποια λύση δίνει στο θέμα που αναφέρει.
Αν θέλουμε τα παιδιά να παρακολουθούν το σχολείο δεν έχουμε παρά να τους δώσουμε ένα σύγχρονο σχολείο με γνώσεις και δραστηριότητες αθλητικές – πολιτιστικές – μη εξεταστικοκεντρικές. Θα έπρεπε οι εισαγωγικές εξετάσεις να είναι εκτός λυκείου και με άλλες παιδαγωγικές – μαθησιακές συνθήκες.
Αλλά μέχρι τότε αφήστε τα παιδιά ήσυχα και μην τα φορτώνεται με ενοχές που δεν τους αντιστοιχούν.

 
dinos
06 Ιαν 2016 08:05

Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δακτυλό μας! Πάλι παρεμβάσεις σε βάρος των παιδιών! Το ίδιο το σύστημα των εξετάσεων με την επακόλουθη παραπαιδεία- δεκαετίες τώρα- ωθεί τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου στις απουσίες! Μόνο στην Ελλάδα οι έφηβοι εξαθλιώνονται με τον τρόπο αυτό αυτό για να σπουδάσουν. Αλλάξτε αυτό και μετά μιλήστε για τους μαθητές και γονείς!

 
Ελεύθερος
05 Ιαν 2016 23:32

O καταναγκασμός σε όλο του το μεγαλείο. Λυπάμαι πραγματικά που ανακινείται αυτό το ζήτημα ως πρόβλημα, ενώ είναι αρετή. Τα λύκεια απορρυθμίζονται (ή και υφίστανται υλικές ζημίες) με τις καταλήψεις, όχι με τις 114 απουσίες. Μακάρι να δίνεται περιθώριο στον καθένα να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με βάση τον τρόπο μελέτης και προετοιμασίας που επιλέγει. Ωφελούνται και δεν βλάπτονται οι μαθητές που φοιτούν λίγες ημέρες σε μικρότερα τμήματα.

Ελπίζω ο σοσιαλιστικός ολοκληρωτισμός της Διαμαντοπούλου να έχει ενταφιασθεί οριστικά.

 
M.X.
05 Ιαν 2016 20:25

Ψηφιακή υπογραφή στα δικαιολογητικά και το θέμα έληξε...

 
Για κούνα το κεφάλι σου
05 Ιαν 2016 17:14

Αυτό καταλάβατε εσείς. Το ότι το παιδί, μέχρι να φτάσει ο Μάρτης, βασανιζόταν χωρίς λόγο στο κατ΄ ευφημισμόν Σχολείο (΄΄παραπαιδεία΄΄) και δεν προλάβαινε να διαβάσει τα μαθήματα της Παιδείας του (΄΄φροντιστήριο΄΄), δεν το καταλάβατε. Αν κάποιο παιδί δεν πάταγε καθόλου στο Σχολείο από τον Σεπτέμβρη και διάβαζε με την ησυχία του (και με τη βοήθεια του/των δασκάλου/-ων του) στο σπίτι τα μαθήματα των Πανελλαδικών, είναι πλέο ή βέβαιον ότι θα άρπαζε 100άρια σε όλα !

 
Kostas
05 Ιαν 2016 17:05

Aπό τη στιγμή που η ύλη είναι ατέλειωτη και απαιτήσεις των πανελληνίων τόσο υψηλές με υπερβολικά απαιτητικά θέματα λες και απευθύνονται σε φοιτητές και όχι μαθητές είναι επόμενο να συμβαίνει αυτό με τις απουσίες.

 
ΠΕ19
05 Ιαν 2016 15:31

Τι να κάνει δηλαδή το σχολείο αρχικά και το υπουργείο στην συνέχεια?
Κατ' αρχήν 10 μέρες δικαιολογούν οι γονείς, τι να κάνεις δηλαδή να πεις ότι λένε ψέματα οι γονείς?
Αν οι ιατροί βγάζουν πλαστά δικαιολογητικά δεν είναι υπεύθυνο το υπουργείο παιδείας αλλά ο ιατρικός σύλλογος και το υπουργείο υγείας.
Αν οι μαθητές νιώθουν ότι δεν τους βοηθάει η παραμονή τους στο σχολείο ποτέ τους μην έρθουν, σκοπός μας, σαν δάσκαλοι, είναι να κάνουμε τους μαθητές να νιώθουν απαραίτητο το σχολείο ακόμα και την τελευταία μέρα πριν τις εξετάσεις. Αν το καταφέρουμε αυτό έχουμε πετύχει.
Αλλά και όλα τα παραπάνω να δούλευαν σωστά είναι τουλάχιστον τρελό να περιμένεις από κάποιον που δίνει σημαντικές εξετάσεις σε 10 μέρες και να έρχεται στο σχολείο να παρακολουθεί, επιλογές, θρησκευτικά ή κοινωνική ιστορία. Σα να λέμε εδώ ο κόσμος χάνεται και η γριά χτενίζεται.
Με το υπάρχων σύστημα καλά κάνουν τα παιδιά και λείπουν.

 
Νίκος
05 Ιαν 2016 15:14

Από την στιγμή που τα δικαιολογητικά αφορούν τα νόμιμα όρια που ο νόμος ορίζει ας έρθει ο Υπουργός και να τα κρίνει μη νόμιμα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό.

 
Εκπαιδευτικός (8)
05 Ιαν 2016 15:00

Το ζήτημα των απουσιών είναι όντως σοβαρό και περιγράφεται σωστά στο άρθρο. Πράγματι τα λύκεια απορρυθμίζονται την άνοιξη με τη μαζική απουσία μαθητών όλων των τάξεων και όχι μόνο της γ' τάξης, γιατί οι περισσότεροι μαθητές φροντίζουν να κρατούν το σχετικό απόθεμα για εκείνη την περίοδο. Όποιος υποστηρίζει ότι καλώς κάνουν οι μαθητές και οι γονείς τους, απλώς σκέφτεται επιπόλαια και δεν αντιλαμβάνεται τη σημασία αυτής της συμπεριφοράς, ενώ προφανώς δεν έχει καμία διάθεση να παρασταθεί στο δημόσιο σχολείο. Υπάρχει βέβαια μια μικρή δικαιολογία: Οι πανελλαδικές εξετάσεις. Και δυστυχώς η πολιτεία φροντίζει να ενισχύει στην πραγματικότητα αυτή τη λογική με το να διαμορφώνει ένα εξεταστικό σύστημα απολύτως προσαρμοσμένο στη λογική των φροντιστηρίων. Αυτό πράγματι είναι μεγάλο πρόβλημα και εμφανώς υπονομεύει τη λογική του δημόσιου σχολείου. Πάντως για την αντιμετώπιση των μαζικών απουσιών στο τελείωμα του διδακτικού έτους υπάρχουν λύσεις. Η πιο αποτελεσματική ίσως θα ήταν ο επιμερισμός του συνολικού αριθμού επιτρεπόμενων απουσιών ανά μήνα, χωρίς να μεταφέρεται το τυχόν αχρησιμοποίητο όριο από μήνα σε μήνα. Εξαίρεση μπορεί να αποτελεί μόνο η περίπτωση δικαιολόγησης μακροχρόνιας απουσίας λόγω ασθένειας και μόνο με δικαιολογητικά από νοσοκομείο και όχι από απλούς ιδιώτες γιατρούς. Νομίζω επίσης πως θα πρέπει να καταργηθεί η δικαιολόγηση από ιδιώτες γιατρούς. Βρίσκω πιο έντιμο όλο το επιτρεπόμενο όριο δικαιολόγησης να γίνεται από τους γονείς και μόνο, εκτός φυσικά από μακροχρόνια νοσηλεία σε νοσοκομείο, η οποία μπορεί να καλύψει απουσίες άνω των 114 και μέχρι τις 164. Το βαθμολογικό κριτήριο του 15 που ισχύει για την τελευταία περίπτωση, νομίζω πως είναι εντελώς ανόητο και θα πρέπει να καταργηθεί. Επίσης σωστό θα ήταν να ορίζεται και ανώτατο όριο απουσιών ανά μάθημα, για να αποτρέπονται οι επιλεκτικές απουσίες. Υπάρχουν κι άλλες ιδέες, αρκεί να υπάρχει η βούληση.

 
Νίκος Παπαβασιλείου
05 Ιαν 2016 11:55

Οι μαθητές καλώς απουσιάζουν, αφού οι απαιτήσεις των εξετάσεων είναι πολύ υψηλότερες από τις δυνατότητες παροχής γνώσεων του οποιουδήποτε σχολείου και τα παιδιά δεν έχουν να αποκομίσουν απολύτως τίποτα παρακολουθώντας τα τελευταία σχολικά μαθήματα. Αυτό είναι το πραγματικό ζήτημα και τα υπόλοιπα υποκρισία και κουβέντες του αέρα, για να ικανοποιούνται κάποιες επικοινωνιακές ανάγκες.

 
Στράτος
05 Ιαν 2016 11:08

Υπάρχουν πολλές λύσεις. Βούληση πολιτική υπάρχει;
Για παράδειγμα δεν θα πρέπει πάνω από ένα εύλογο αριθμό απουσιών να κάνει ένας μαθητής εντός ενός μήνα. Ή ακόμη πιο δραστικά να γίνει μια φορά επιτέλους ένας έλεγχος στους υπογράφοντες τα δικαιολογητικά γιατρούς...
Όλα αυτά όμως και άλλα πολλά δεν πρόκειται να συμβούν. Το Μάρτιο σιγά σιγά οι μαθητές θα αποχωρήσουν, οι διδάσκοντες στη Γ΄ Λυκείου θα χαλαρώσουν αφού "τι να κάνω μάθημα με τους 5 μαθητές που απέμειναν στην τάξη;", τα φροντιστήρια θα λειτουργήσουν και κατά τις πρωινές ώρες (στα "κρυφά"), για να μην φτάσω σε μερικά ιδιαίτερα που γίνονται επίσης πρωινές ώρες !
Όλοι μαζί, γονείς, μαθητές, καθηγητές, φροντιστές και το Υπουργείο στο ίδιο έργο θεατές...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ