Placeholder

Εθνικός Διάλογος

ΜΟΝΟ ΣΤΟ ESOS:Προτάσεις που θα “προκαλέσουν” στο “τραπέζι” του Εθνικού Διαλόγου της Τρίτης

Στό Σύνταγμα όπου αναφέρεται η λέξη «Έλληνες» να αντικατασταθεί από την έκφραση «μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι της Ελλάδος»-Χαρακτηρίζει τα ΤΕΙ ως υβρίδια και προτείνει κάποια από αυτά να μετατραπούν σε Επαγγελματικές Σχολές.
Δημοσίευση: 16/01/2016
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Τις προτάσεις της  “Ομάδα REN - Reform Education Now!”-την οποία δημοσιεύει σήμερα το esos- πολλά σημεία της οποίας θα προκαλέσουν θα φέρει η Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου για την παιδεία στον Δημόσιο Εθνικό Διάλογο της ερχόμενης Τρίτης, που θα πραγμαυοποιηθεί στο αμφιθέατρο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (συμβολή Λεωφόρου Αλεξάνδρας και Βασιλίσσης Σοφίας), με ακροατές οι οποιοι θα εισέλθουν μόνο αφού έχουν λάβει πρόσκληση.

 Η “Ομάδα REN - Reform Education Now!” στην πρόταση η οποία θα συζητηθεί την Τρίτη:

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΑ ΤΕΙ  ως υβρίδια και προτείνει κάποια από αυτά να μετατραπούν σε Επαγγελματικές Σχολές.

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ, μεταξύ άλλων, την ακόλουθη αναθεώρηση Συντάγματος:

- Το άρθρο 1 του Συντάγματος θα πρέπει να εμπλουτισθεί με εδάφιο που θα αναφέρει τα εξής όπως διατυπώνονται στο 43 παρ.2 του πορτογαλικού Συντάγματος: «To κράτος απαγορεύεται να χαράσσει πολιτική εκπαίδευσης και μόρφωσης με βάση φιλοσοφικές, αισθητικές, ιδεολογικές και θρησκευτικές αρχές». Αυτό μπορεί να προστεθεί μετά την εξασφάλιση της ελευθερίας της επιστήμης και των τεχνών.

- Όπου αναφέρεται η λέξη «Έλληνες» που περιορίζει τους έχοντες το δικαίωμα στην εκπαίδευση μόνο στους φορείς του νομικού δεσμού της ιθαγένειας, να αντικατασταθεί από την έκφραση «μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι της Ελλάδος» δεδομένου του αυξημένου αριθμού των μεταναστών που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή όσων δεν επιθυμούν να την αποκτήσουν.

- Στην παράγραφο 2 η εθνική και θρησκευτική συνείδηση θα πρέπει να αντικατασταθεί από την πρόταση του ΠΑΣΟΚ όπως διατυπώθηκε το 2007: «καλλιέργεια ανθρωπιστικής, δημοκρατικής και κοινωνικής συνείδησης».

8:30 ΞΕΚΙΝΑ Η ΠΡΩΤΗ ΩΡΑ

Στόχος του νέου συστήματος είναι ο εξορθολογισμός των ωρών διδασκαλίας στα ευρωπαϊκά πλαίσια, ιδιαίτερα στις μικρές τάξεις (μείωση 5-10 διδακτικών ωρών τη βδομάδα). Η σχολική μονάδα ανοίγει στις 7:00 και η προσέλευση των εκπαιδευτικών και των μαθητών διαρκεί μέχρι τις 8:30 (Ελεύθερη Ώρα), οπότε και ξεκινούν τα μαθήματα. Η καθυστέρηση της έναρξης του πρωινού προγράμματος κατά 15-20 λεπτά γίνεται με βάση σειρά ερευνών που κατέδειξαν ότι μια τέτοια αλλαγή θα ευνοούσε πολλαπλά τους σύγχρονους νέους, που έχουν συνηθίσει να ζουν σε διαφοροποιημένα ωράρια.

ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Η διεξαγωγή πρωινής προσευχής είναι αρμοδιότητα της κάθε σχολικής κοινότητας.

ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ

Η συμμετοχή των σχολείων (Γυμνάσια και Ενιαία Λύκεια μόνο) σε παρελάσεις πραγματοποιείται μετά από συζήτηση και απόφαση της μαθητικής κοινότητας (πχ συζήτηση και ψηφοφορία σε Γενική Συνέλευση).

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΣ 9 ΤΟ ΒΡΑΔΥ

Η σχολική μονάδα παραμένει ανοιχτή μέχρι τις 21:00, ούτως ώστε να εξυπηρετήσει μαθητές ή καθηγητές ή απλούς πολίτες, υπό την επίβλεψη σχολικού φύλακα. Στο διάστημα αυτό η σχολική μονάδα ενθαρρύνεται να φιλοξενήσει πολιτιστικές και άλλες τοπικές ή μεγάλες εκδηλώσεις. Αντίστοιχες εκδηλώσεις που θα αφορούν αποκλειστικά τους μαθητές μπορούν να πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του πρωινού προγράμματος με ευθύνη της Διεύθυνσης. Ενθαρρύνεται έτσι η συνεργασία με τους δήμους, τις Περιφέρειες και τους τοπικούς συλλόγους ή οργανώσεις.

ΑΝΟΙΚΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ

Τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή δεν πραγματοποιούνται μαθήματα, ενώ η σχολική μονάδα δύναται κατά περίπτωση να παραμένει ανοιχτή σε ώρες που βρίσκονται στην ευχέρεια της εκάστοτε Διεύθυνσης.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ

Περιέχονται παραδοσιακά μαθήματα, επεκτείνεται η διδασκαλία της Γεωμετρίας, αναμορφώνεται η διδασκαλία των Λατινικών στα πρότυπα των Αρχαίων, αυξάνονται οι ώρες της Πληροφορικής, ενώ μειώνεται ελάχιστα η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής, που θα περιλαμβάνει πλέον και κομμάτια του τυπικού της μέρους ως συμπλήρωμα του Γυμνασίου. Τα Θρησκευτικά αντικαθίσταται εν πολλοίς από το μάθημα «Ηθική & Φιλοσοφία», ενώ υπάρχει ως μάθημα επιλογής. Καταργούνται τα Project, καθώς η λογική τους εφαρμόζεται πλέον στο συνολικό πρόγραμμα. Η Κοινωνιολογία υπάρχει ως μάθημα κατεύθυνσης, αλλά επίσης εντάσσεται στα «Ηθική & Φιλοσοφία» και «Οικονομία & Πολιτική». Καθιερώνονται, τέλος, τα «Θέματα Τέχνης» και ως επιλογής η «Μουσική» και η «Θεατρική Αγωγή» ενώ για πρώτη φορά συγκροτείται διακριτή καλλιτεχνική κατεύθυνση. Στο πλαίσιο της ενοποίησης του Λυκείου, στα μαθήματα θα προστεθούν αντίστοιχες επαγγελματικές ενότητες ενώ καθιερώνεται η επιλογή επαγγελματικών μαθημάτων στη Β’ και Γ’ τάξη.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ  ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΑ:

Παραπομπήμαθητή σε επανάληψη μιας τάξης γίνεται με εισήγηση στον Σύλλογο Διδασκόντων και απόφαση του Συλλόγου στο τέλος της χρονιάς, σε συνεννόηση με τον μαθητή και τους κηδεμόνες.

ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ

 

Η απόλυση από την Δευτεροβάθμια Β και κατ’ επέκταση από την Υποχρεωτική Εκπαίδευση πραγματοποιείται με την απόκτηση του «Απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου», στο οποίο περιλαμβάνονται συνοπτική έκθεση αξιολόγησης του μαθητή με αριθμητική βαθμολογία για κάθε μάθημα. Η έκθεση θα συνυπολογίζει όλα τα χρόνια φοίτησης, αλλά και τα αποτελέσματα τρίωρης γραπτής πανελλαδικής εξέτασης των μαθητών (σε ποσοστό 50%) στα παρακάτω μαθήματα: Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά Γενικής, Ιστορία Γενικής και στα μαθήματα κατεύθυνσης. Η εξεταστέα ύλη και η μορφολογία των εξετάσεων προσδιορίζεται από τους στόχους των Αναλυτικών Προγραμμάτων και τις νέες μεθόδους διδασκαλίας. Τα αποτελέσματα αναγράφονται στο απολυτήριο. Με αυτό τον τρόπο αναβαθμίζεται η αξία του απολυτηρίου (βλ. Εθνικό Πτυχίο Εκπαίδευσης), κάτι που επιτρέπει την αξιοποίησή του από τα ΑΕΙ στις διαδικασίες εισαγωγής και συνεπακόλουθα την κατάργηση του συστήματος των Πανελλαδικών Εξετάσεων για την είσοδο στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΑΕΙ

Κάθε ίδρυμα επιλέγει την διαδικασία που θεωρεί προτιμότερη και που μπορεί να λαμβάνει υπόψη της το «Εθνικό Πτυχίο Εκπαίδευσης» (π.χ. βαθμολογική βάση, συντελεστές βαρύτητας, συνέντευξη, ερωτηματολόγιο, εισαγωγικές εξετάσεις, συνδυασμός μεθόδων, ελεύθερη πρόσβαση κλπ) αλλά και άλλα στοιχεία όπως project, ενδιαφέροντα των μαθητών κ.α. Η διαδικασία πρόσβασης και εγγραφής πραγματοποιείται την περίοδο Gap Term. Κίνητρα και διευκολύνσεις για όσους φοιτούν σε άλλη σχολή του ίδιου ΑΕΙ ή σε σχολή ταυτόσημου αντικειμένου άλλου ΑΕΙ.
Εφόσον επιλέγεται η διαδικασία των εισαγωγικών εξετάσεων, αυτές πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Υπουργείο ώστε να διασφαλιστεί το αδιάβλητο. Τα μαθήματα εξέτασης δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 3.

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

θεσμοθετείται επίσημα η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση καλείται να συντάσσει φάκελο στο τέλος κάθε χρονιάς, όπου θα αναφέρεται το έργο και η συμπεριφορά των εκπαιδευτικών, οι επιμορφώσεις που έγιναν, διάφορες εκδηλώσεις και δράσεις, οι υλικοτεχνικές υποδομές που αξιοποιήθηκαν ή δεν αξιοποιήθηκαν κλπ. Στην διαδικασία καλούνται να συμμετέχουν και οι μαθητές, γονείς αλλά και σχολικός σύμβουλος από την Διεύθυνση Παιδείας (π.χ. με αποστολή και συμπλήρωση ερωτηματολογίων). Ο φάκελος αυτός χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό και την προσαρμογή του εκπαιδευτικού έργου μέσα στη σχολική μονάδα. Το ΙΠΕΕ θα εκδώσει πρότυπα τέτοια έγγραφα που θα αναγράφουν τους δείκτες αξιολόγησης. Με βάση αυτά τα κριτήρια, θα διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους και αξιολογήσεις σε σχολεία, ούτως ώστε να κατευθύνει καλύτερα την έρευνά του σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και να τηρεί στατιστικά αρχεία (διαμορφωτική – formative αξιολόγηση).

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Στο Γυμνάσιο και το Λύκειο τηρείται ημερήσιο απουσιολόγιο από τους καθηγητές και όχι από τους μαθητές όπως γίνεται μέχρι τώρα. Το όριο των αδικαιολόγητων απουσιών μειώνεται από 50 σε 20, ενώ το όριο των δικαιολογημένων απουσιών από 64 σε 50 και σε έκτακτες περιπτώσεις επεκτείνεται μέχρι 100 (βεβαίωση νοσοκομείου).  

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Για να μπορεί πλέον ένας εκπαιδευτικός να διδάξει στο ελληνικό σχολείο θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα κύκλο παιδαγωγικών σπουδών σε ειδικό μεταπτυχιακό επίπεδο (δωρεάν), κάτι που θα είναι η μοναδική οδός απόκτησης άδειας διδασκαλίας. Οι παιδαγωγικές σπουδές αναβαθμίζονται στοχεύοντας στην έρευνα, την πρακτική άσκηση και στις δεξιότητες πέραν των ακαδημαϊκών γνώσεων, με αυστηροποίηση των κριτηρίων εισαγωγής. Ταυτόχρονα, παρέχονται επιπλέον κίνητρα για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές.

Για την πλήρωση των διαθέσιμων θέσεων θα αξιολογείται επίσης το σύνολο των σπουδών καθώς και η διδακτική εμπειρία. Για τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, η μεταβατική διάταξη θα περιλαμβάνει επιπλέον εντατική παιδαγωγική επιμόρφωση. Τα αυξημένα απαιτούμενα προσόντα θα οδηγήσουν ασφαλώς και σε βάθος χρόνου σε μισθολογικές αυξήσεις, ουσιαστικά αποκατάσταση των οικονομικών και επαγγελματικών αδικιών που υπέστησαν οι εκπαιδευτικοί τα τελευταία χρόνια.

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θα πρέπει κατά κύριο λόγο να γίνεται εσωτερικά, στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας (φάκελος αυτοαξιολόγησης) δίχως την παρέμβαση άλλων αρχών, αλλά και να συνδέεται με τις διαδικασίες επιμόρφωσης. Με αυτό τον τρόπο υποβοηθείται η εκπαιδευτική διαδικασία με σεβασμό στο κύρος των εκπαιδευτικών. Από την άλλη, συστηματοποιούνται και αυστηροποιούνται οι διατάξεις για τα πειθαρχικά παραπτώματα και εντάσσονται στον σχολικό κανονισμό. Μέσω της προώθησης εκπαιδευτικών από την Κεντρική Διοίκηση στις σχολικές μονάδες γίνεται προσπάθεια να μειωθούν φαινόμενα αποσπάσεων και αναγκαστικών μετακινήσεων.

Πλέον, απαραίτητη προϋπόθεση για την μετακίνηση εκπαιδευτικού θα είναι η εύρεση ατόμου που θα καλύψει άμεσα την κενή θέση.

Σημείωση: Οι εκλογές των συνδικαλιστικών οργάνων των εκπαιδευτικών δεν θα μπορούν να γίνονται σε ώρες που να διακόπτουν το πρωινό σχολικό πρόγραμμα.

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Σταδιακή κατάργησή του με ενσωμάτωση των λειτουργιών του στα ΑΕΙ.

ΙΔΙΩΤΙΚΉ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια οφείλουν να τηρούν αυστηρά τα ωράρια που προβλέπονται για τους μαθητές των δημόσιων σχολείων, χωρίς «υπερωρίες» για τα παιδιά.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ -ΤΕΙ

Απευθύνονται σε κάθε ηλικία, με φυσική προϋπόθεση την κατοχή του Εθνικού Πτυχίου Εκπαίδευσης. Η πλειονότητα, αν όχι το σύνολο των ΤΕΙ αναβαθμίζονται σε ΑΕΙ, που αποτελούν πλέον τις μοναδικές δομές Ενιαίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Η διάρκεια σπουδών ορίζεται στα 5 ή 4 έτη, ενώ κάθε έτος διαιρείται σε 2 εξάμηνα. Τα Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία της χώρας τελούν στο σύνολό τους υπό δημόσιο έλεγχο, όπως προβλέπει το Σύνταγμα (Άρθρο 16, παράγραφος 5), ωστόσο είναι αυτοδιοίκητα, θα μπορούν να δέχονται εξωτερική χρηματοδότηση (δωρεά, χορηγία, έσοδα κλπ) υπό αυστηρούς όρους για την διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα τους. Το «υβρίδιο» των ΤΕΙ καταργείται, καθώς η δομή αναβαθμίζεται και εντάσσεται εξ’ ολοκλήρου στις δομές των ΑΕΙ και των Επαγγελματικών Σχολών. Επίσης, αναδιαρθρώνεται ο χάρτης των ΑΕΙ προκειμένου να αντισταθμιστεί ο άναρχος χαρακτήρας εξάπλωσής τους, να ισχυροποιηθούν τα ίδια τα τμήματα (π.χ. ενοποιήσεις σχολών παρόμοιου περιεχομένου στην ίδια πόλη, επανακαθορισμός και διευκρίνιση αντικειμένων), αλλά και να συνδεθούν υποστηρικτικά με την τοπική κοινωνία, τους φορείς και την κρατική διοίκηση. Προβλέπονται επίσης καλλιτεχνικά ΑΕΙ για να καλύψουν ειδικότητες που απουσιάζουν από την ανώτατη εκπαίδευση.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχόλια (38)

 
Στράτος
16 Ιαν 2016 21:36

Πριν καλά καλά αρχίσει ο Διάλογος για την Παιδεία μοιάζει να κινείται έξω από τις ανάγκες του εκπαιδευτικού μας συστήματος και σαν να μην αναζητεί λύσεις σε πολλά και έντονα προβλήματα που υπάρχουν.
Οι προτάσεις της Ομάδας REN - Reform Education Now που δημοσιεύει το esos εάν υιοθετηθούν έστω και σε ένα μικρό τους μέρος από την κυβέρνηση, θα δημιουργήσουν πολύ περισσότερα προβλήματα από εκείνα που υποτίθεται ότι επιδιώκουν να λύσουν. Δεν θα αναφερθώ τώρα σε παραδείγματα. Όποιος μελετήσει το άρθρο αυτό του esos μπορεί εύκολα να βρει πολλά.
Εάν επιδιώκεται πραγματική επίλυση προβλημάτων και βελτίωση της παιδείας στην Ελλάδα μέσω ενός Διαλόγου, ο διάλογος αυτός δεν πρέπει να έχει αφετηρία απόψεις διαφόρων ομάδων αλλά κυρίως τις απόψεις των εκπαιδευτικών της τάξης. Αυτοί από την καθημερινή τους πείρα μπορούν να συνεισφέρουν με την αληθινή γνώση της πραγματικότητας που ζούνε και όχι με θεωρητικές θέσεις και προσεγγίσεις από ανθρώπους που έχουν πολλά χρόνια να εισέλθουν σε σχολική αίθουσα. Καλές είναι οι εκπαιδευτικές θεωρίες αλλά απέχουν χιλιόμετρα από την καθημερινή ζωντανή εκπαιδευτική διαδικασία, την οποία μοιάζουν μάλλον να αγνοούν.

 
ΜΑΡΙΑ
16 Ιαν 2016 21:37

1) ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ . ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ ¨ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ¨ ΕΧΟΥΜΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ
2) ΟΤΑΝ ΕΝΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ- ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΑΦΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ;

 
μπανανία
16 Ιαν 2016 21:55

Εγώ λέω αφήστε τους εθνικούς κτλ διαλόγους και να φύγετε με ελαφρά πηδηματάκια ούτος η άλλος δε κάνετε χωριό με 153 βολευτές σας

 
Ελεύθερος
16 Ιαν 2016 22:33

Επιχειρούν να καταφέρουν καίρια πλήγματα στην εθνική μας ανεξαρτησία, μέσω αλλαγών στην Εκπαίδευση, προτείνοντας συνταγματικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες στην ουσία καταλύουν τις συνταγματικά κατοχυρωμένες ελευθερίες των Ελλήνων Χριστιανών Ορθοδόξων.

 
Γιαννης
16 Ιαν 2016 22:56

Λυπαμαι πολυ που Νεοι Ανθρωποι ζουν σε αλλο κοσμο!

Εσεις που οργανωνεται τις θεματικες ημεριδες στα πλαισια του Εθνικου Διαλογου, πως πηρατε αποφαση να συζησετε αυτη την προταση; Αφου κατατεθηκε σχεδον ταυτοχρονα με την ανακοινωση των 12 θεματικων ημεριδων!

Μηπως η προταση ειναι η ανεπισημη Κυβερνητικη προταση;

Συνοπτικα θα πω οτι δεν θα εφαρμοστει σχεδον τιποτε απο αυτα!

1. Τα Επαγγελματικα Λυκεια θα συνεχισουν να υπαρχουν στην Ανωτερη Δευτεροβαθμια Εκπαιδευση, οπως σε ολοκληρη την Ευρωπη.
2. Τα ΤΕΙ θα παραμεινουν στην Τριτοβαθμια Εκπαιδευση.
3. Η προσευχη, τα θρησκευτικα, οι εθνικες γιορτες και παρελασεις θα γινονται κανονικα.
4. Τα ωρολογια προγραμματα λιγο θα αλλαξουν...

Και οι Οραματιστες ενος τυπου σχολειου, μαζι με τους φιλα προσκειμενους φοιτητες REN, θα νιωσουν πολυ ασχημα με αυτα που θα ακολουθησουν!!!

Κινημα AntiREN

 
Νίκος
16 Ιαν 2016 22:59

Και μετά ...ξύπνησαν!

 
"Μέχρι τις 9"
16 Ιαν 2016 23:01

Γιατί μόνο μέχρι τις 21:00;
Πώς θα καταγράφεται "Η συμπεριφορά" του εκπαιδευτικού από τις 21:00 και έπειτα;

 
Αντ Νικ
16 Ιαν 2016 23:24

Αυτό τον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία οραματίζεσθε κ. Φίλη; Δηλαδή «δημόσιο διάλογο» σε κλειστά «σουαρέ» με προσκεκλημένους ομιλητές από το πουθενά και …«επιλεγμένους ακροατές»;;;

 
Ανώνυμος
16 Ιαν 2016 23:30

Αντί για την επιστροφή του Λόγου στον τόπο που γεννήθηκε, η απόπειρα ειςαγωγής της θρησκευτικών διαστάσεων ιδεοληψίας από την Ομάδα Ren! Ολόκληρη Δημόσια Διοίκηση και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα (με τα όποια προβλήματα τους) αφέθηκαν σ' έναν Υπουργό που απαξίωσε να πάρει το πτυχίο του (!) και στον ανώνυμο (ούτε καν ανιχνεύσιμο π.χ. στο Διαδίκτυο) Ιδιωτικό Φορέα, με ανύπαρκτο ορθολογικό αιτιολογικό υπόβαθρο στην όποια αρχή καταλήγει, να θέσει τις βάσεις του εθνικού "διαλόγου" για την Παιδεία, οπότε και να "παίξουν οι πάντες στο γήπεδό του"! Προτείνω στο ΣΥΡΙΖΑ να νομοθετήσει την κατάργηση των λέξεων "έθνος", "θρησκεία" κτλ. ακόμη και από το ελληνικό λεξικό.

 
ΑΣΕΠιτης
17 Ιαν 2016 01:40

Η ομάδα REN δεν έχει ονοματεπώνυμο, να δούμε ( αν είναι όντως "νεαρά άτομα) αυτά τι πολιτικό γενεολογικό δέντρο έχουνε;

 
ασεπιτης
17 Ιαν 2016 02:41

παιδιά μην κάνετε καμιά κουταμάρα και δεν προ νοήσετε να υπάρχουν και σχολεία που θα είναι ανοικτά όλο το 24ωρο. After στο σχολείο της περιοχής σας ξέρετε πόσο ωραίο ακουγεται έχει και άσυλο!!!!!!!!

 
Ερωτήματ
17 Ιαν 2016 08:51

Μπορούν οι REN να μας αποκαλύψουν το όνομά τους;

 
Geo
17 Ιαν 2016 08:57

Η ομάδα REN (η οποία ούτε καν ξέρουμε τι είναι, ή εάν υπάρχει καν) όπως και όλος ο ελληνικός λαός θα πρέπει να μάθουν και να βάλουν καλά στο μυαλό τους ότι τα ΤΕΙ είναι ΑΕΙ (νόμος 4009/2011). Όποιος θέλει να βρει τις σχολές που χρειάζονται ''ανωτατοποίηση'' θα πρέπει να κοιτάξει τις αξιολογήσεις τις ΑΔΙΠ. Άκου εκεί REN ....

 
Διονύσης
17 Ιαν 2016 09:11

Ειμαι Ελληνας, Αθηναίος απο γενιες και δεν ανήκω (κρίμα..) στο ΟρΘόδοξο Δόγμα. Δημόσιος εκπαιδευτικός , υπήρξα και Δ/ντής σε Δημόσιο Σχολείο. Μήπως τώρα πρεπει να φύγω και απο την Ελλάδα; Αυτο το "ειμαστε" που το βρήκατε;; Μακάρι λοιπόν κάποια πραγματα να "στρώσουν" για μια αυριανή κοινωνία στην Ελλάδα. Μακαρι να ξεπεραστούν άθλιες, ανελευθερες και κλειστοφοβικές (χωριάτικες) αντιλήψεις στα σχολεία μας. Να τελειώνςει η νοοτροπία περιχαράκωσης. Δεν ζουμε στο '50.

 
Γιάννης
17 Ιαν 2016 09:13

Τι ωραίος "εθνικός διάλογος"!
Aπαξίωσαν τους μαχόμενους εκπαιδευτικούς της τάξης, υποβάθμισαν και απέκλεισαν τους σχολικούς συμβούλους, και καλούν "Ομάδες" τύπου REN να υποβάλουν προτάσεις σαν κι αυτές.
Με καναδυό ακόμα "Ομάδες" να "καταθέσουν προτάσεις", θα κόψουν και θα ράψουν όσα έχουν ήδη προαποφασίσει κάτω από τον μανδύα του "εθνικού διαλόγου".
Φοβάμαι ότι το ...4% δεν θα τους προλάβει πριν τα νομοθετήσουν...

 
Έμπειρος Εκπαιδευτικός
17 Ιαν 2016 10:00

Πολύ καλή πρόταση σε γενικές γραμμές. Εισάγει το ενιαίο σχολείο στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ενοποιεί τον κατακερματισμένο χώρο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Κατάρτισης, καθώς και τον χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η Κυβέρνηση θα πρέπει να την υιοθετήσει και να μην υποκύψει στις πιέσεις των διαφόρων συντεχνιών.

 
Mr Νίκος
17 Ιαν 2016 12:04

Αυτές οι ιδέες μοιάζουν σαν φοιτητική εργασία αναμόρφωσης της εκπαίδευσης και πιθανότατα είναι. Σχεδόν το κάθε τι, είτε συμφωνώ είτε όχι, είναι αδύνατο να γίνει καθώς προϋποθέτει άλλες αλλαγές και αυτές ακόμα περισσότερες, με άγνωστες επιπτώσεις.
Το μόνο που φαίνεται ότι θα κάνει αυτή η REN (!) είναι να μετακινήσει το διάλογο προς τη μπουρδολογία, ώστε οι υπόλοιπες προτάσεις που θα κατατεθούν να φαίνονται συγκριτικά, ρεαλιστικές

 
Βασίλης Τριανταφύλλου
17 Ιαν 2016 12:37

Είναι τόσο ...reform... η πρόταση της ομάδας ώστε να θεωρείται καινοτομία η κατάργηση του Ανοικτού Πανεπιστημίου - θεσμός που δουλεύει με εξαιρετικά αποτελέσματα σε πολλές άλλες χώρες (π.χ. Αγγλία).
Είναι χρήσιμο οι προτάσεις που κατατίθενται στο δημόσιο διάλογο όχι μόνο να τεκμηριώνονται αλλά να εξηγούν τόσο την αναγκαιότητα τους, την σκοπιμότητα τους, τους στόχους και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Επίσης θα πρέπει να τεκμηριώνουν και την σχέση που έχουν - ειδικά για την τριτοβάθμια εκπαίδευση - με τις ανάγκες της χώρας, τις δεσμεύσεις και την σχέση της με το ευρωπαϊκό χάρτη εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας (HORIZON 2020). Αλλιώς ακόμα για μια φορά βαφτίζονται μεταρρυθμίσεις ιδεοληπτικές απόψεις χωρίς συνοχή.

 
Αντώνης
17 Ιαν 2016 13:17

Το κείμενο έχει καθαρά υπηρεσιακό ύφος που με τρομάζει. Πήραν και πρόσκληση να τη συζητήσουν; Μεγαλεία! Συγχαρητήρια στους "φοιτητές"
Μου φαίνεται ότι είμαστε στο ίδιο έργο θεατές σχετικά με τους "δημόσιους διαλόγους" και τις προαποφασισμένες ρυθμίσεις...

 
Marilena Logianou
17 Ιαν 2016 13:18

Μία ομάδα με την εύηχο τίτλο "ομάδα νέων για την εκπαίδευση", δημιούργησε σάιτ φάντασμα μέσα στις γιορτές, και τώρα την βλέπουμε να παίρνει κεντρικότατη θέση στις αποφάσεις για την παιδεία, προσπερνώντας άπαντες. Τα συμπεράσματα, δικά σας.

 
Marios
17 Ιαν 2016 13:35

ὥσπερ λίθοι τε καὶ πλίνθοι καὶ ξύλα καὶ κέραμος ἀτάκτως μὲν ἐρριμμένα οὐδὲν χρήσιμά ἐστιν

 
Δημήτρης
17 Ιαν 2016 15:49

Έτσι δεν αυξάνουν το ωράριο αλλά αυξάνουν την έννοια της διδακτικής ώρας.Από 45 λεπτη γίνεται 60λεπτη...Τα πρωτάκια και τα δευτεράκια θα σχολάνε στο ...4ωρο στις 13:00 !!
Οι δάσκαλοι όμως που θα πρέπει να συμπληρώνουν το ωράριό τους κατά 6 -7 ώρες ο καθένας θα είναι στα σχολεία από τις 08 έως τις 18 ...
Ας μη μιλήσω για τις ειδικότητες που πηγαίνουν ήδη σε 2 σχολεία και πρέπει να συμπληρώνουν και στο ολοήμερο...
ΓΑΛΕΡΑΑΑΑΑΑΑ

 
Εκπαιδευτικός
17 Ιαν 2016 20:12

Αυτή η πρόταση θεωρείται ντροπιαστική για τους Τεχνολόγους εκπαιδευτικούς. Καταργούν τα επαγγελματικά λύκεια λέγοντας δήθεν περι ενοποίησης του Λυκείου και στην ουσία βάζουν μόνο ένα μάθημα επιλογής. Αυτό είναι το ενιαίο σχολείο Θεωρίας και Πράξης;

 
Γιάννης Σ.
17 Ιαν 2016 20:48

Το Ελληνικό Σχολείο, μάλλον προσπαθεί να πάρει Ευρωπαϊκή μορφή, 60 λεπτά οι 4 ώρες από τις 6, με ποιο ωράριο ΕΚΠ/ΚΟΥ τις 20, 45λεπτες ή16 60-λεπτες ωρες ή ανάλογα με τα λεπτά εργασίας;
Με ευρωπαϊκούς μισθούς;
Και τους ψήφισα δυο φορές..

 
Πιο Μαυρος
17 Ιαν 2016 22:28

Τα πρωινά σχολεία να ειναι ανοιχτα μέχρι τις 9 το βραδυ σωστά και τα Εσπερινά να είναι ανοιχτα μέχρι τα χαράματα για clubbing και να σερβίρουν πατσα !!!!

 
Μ.Κ
17 Ιαν 2016 22:55

Προτείνω τη δημιουργία της δικής μας ΟΜΑΔΑΣ.
Το όνομα της ΤΚ9.
Καταγράφουμε τις προτάσεις μας , τις ομαδοποιούμε και τις καταθέτουμε στον εθνικό διάλογο.

 
Τασια
17 Ιαν 2016 23:41

Για το ωράριο του νηπιαγωγείου ούτε κουβέντα όπως πάντα. Ούτε 45λεπτα ούτε 60λεπτα για τους εκπαιδευτικούς.

 
τεως
18 Ιαν 2016 00:28

Άρες μάρες κουκουνάρες. Σουρεαρλιστικότητα και @@ρολογία.
Μόνο το γεγονός ότι θα είναι τα σχολεία ανοικτά μέχρι τις 21:00 να ακούσεις φτάνει. σε κάθε νομό κατά μέσω όρο 150 σχολικά κτίρια χωρίς φύλακα, 52 νομοί σύνολο 7800 φύλακες ακόμα και 500 ευρώ να παίρνουν καθαρά οι άνθρωποι ( μικτά το λιγότερο 800) μιλάμε για ετήσιο κόστος τις τάξης των 75000000 το χρόνο μετά ξύπνησαν

 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
18 Ιαν 2016 12:44

«To κράτος απαγορεύεται να χαράσσει πολιτική εκπαίδευσης και μόρφωσης με βάση φιλοσοφικές, αισθητικές, ιδεολογικές και θρησκευτικές αρχές» => Κάθε κράτος χρησιμοποιεί κάποιες "αρχές" για χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής. Η Ελλάδα χρησιμοποιεί τις ΕλληνΟρθόδοξες αρχές οι οποίες είναι άριστες.

Όπου αναφέρεται η λέξη «Έλληνες» που περιορίζει τους έχοντες το δικαίωμα στην εκπαίδευση μόνο στους φορείς του νομικού δεσμού της ιθαγένειας, να αντικατασταθεί από την έκφραση «μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι της Ελλάδος» => Ανοίγουμε τους ασκούς του Αιόλου με μια τέτοια έκφραση. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες και σε όσους την αγαπούν.

Στην παράγραφο 2 η εθνική και θρησκευτική συνείδηση θα πρέπει να αντικατασταθεί από την πρόταση του ΠΑΣΟΚ όπως διατυπώθηκε το 2007: «καλλιέργεια ανθρωπιστικής, δημοκρατικής και κοινωνικής συνείδησης» => Καμία αντικατάσταση. Η Εθνική και Θρησκευτική συνείδηση είναι απαραίτητα στοιχεία του Έθνους (το όμαιμον, το ομόγλωσσον και το ομόθρησκον θα πρέπει να είναι οι πυλώνες του Έθνους, χωρίς βεβαίως να αποκλείονται όσοι αγαπούν την Ελλάδα).

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σταδιακή κατάργησή του με ενσωμάτωση των λειτουργιών του στα ΑΕΙ => πολύ σωστό. Ένας ακόμη τρόπος χρηματοδότησης των ΑΕΙ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ -ΤΕΙ: Η πλειονότητα, αν όχι το σύνολο των ΤΕΙ αναβαθμίζονται σε ΑΕΙ, που αποτελούν πλέον τις μοναδικές δομές Ενιαίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης => Τα ΤΕΙ είναι Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) από το 2001. Ένταξή τους στην Ενιαία Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση ουσιαστικά σημαίνει τη μετατροπή τους σε Πανεπιστήμια (όπως έχει γίνει κατά καιρούς με την Ανωτάτη Εμπορική, την Ανωτάτη Βιομηχανική, την Παιδαγωγική Ακαδημία κλπ). Αυτή η κίνηση θα επιτρέψει στη συνέχεια συγχώνευσή τους με τα υπάρχοντα Πανεπιστήμια και (επί της ουσίας) κατάργησή τους. Άλλωστε η τεχνολογική εκπαίδευση στην Ελλάδα έχει προ πολλού χάσει το χαρακτήρα της.

 
Δημήτριος Κουγιουμτζόγλου
18 Ιαν 2016 15:41

Η ψευδο-προοδευτικές ιδέες για κατάργηση του σκοπού της καλλιέργειας εθνικής συνείδησης είναι απαράδεκτες και πολύ φοβάμαι πως συνδέονται με τα νέα βιβλία ιστορίας που προωθεί η ομάδα Λιάκου. Η έννοια του έθνους, σε αντίθεση με τις "προοδευτικές" απόψεις που ορισμένοι επιθυμούν να προωθήσουν, είναι τελικά το μόνο ανάχωμα στην ισοπεδωτική παγκοσμιοποίηση της δυτικής "Νέας Τάξης" πραγμάτων, που θέλει πλήρη κατάργηση συνόρων και προώθηση της τραπεζοκρατίας σε ένα περιβάλλον μηδενικών αντιστάσεων με στόχο την πλήρη υποδούλωση των λαών. Ως Έλληνες, έχουμε το προνόμιο να έχουμε ισχυρές αντιστάσεις εδραζόμενες στην ιστορική συνέχεια του ελληνισμού για πάνω από 3.500 χρόνια πολιτισμού και αυτήν την παρακαταθήκη πρέπει να τη διαφυλάξουμε και να την αξιοποιήσουμε πολλαπλώς και δημιουργικά. Ως καθηγητής ιστορίας σε λύκειο αυτό πράττω και αυτό θα πράξω, με σοβαρότητα και αδιάσειστα επιχειρήματα, πέρα και πάνω από κάθε ιδεοληψία "προοδευτικού χαρακτήρα".

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.