Placeholder

Εθνικός Διάλογος

ΜΟΝΟ ΣΤΟ ESOS:Προτάσεις που θα “προκαλέσουν” στο “τραπέζι” του Εθνικού Διαλόγου της Τρίτης

Στό Σύνταγμα όπου αναφέρεται η λέξη «Έλληνες» να αντικατασταθεί από την έκφραση «μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι της Ελλάδος»-Χαρακτηρίζει τα ΤΕΙ ως υβρίδια και προτείνει κάποια από αυτά να μετατραπούν σε Επαγγελματικές Σχολές.
Δημοσίευση: 16/01/2016
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Τις προτάσεις της  “Ομάδα REN - Reform Education Now!”-την οποία δημοσιεύει σήμερα το esos- πολλά σημεία της οποίας θα προκαλέσουν θα φέρει η Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου για την παιδεία στον Δημόσιο Εθνικό Διάλογο της ερχόμενης Τρίτης, που θα πραγμαυοποιηθεί στο αμφιθέατρο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (συμβολή Λεωφόρου Αλεξάνδρας και Βασιλίσσης Σοφίας), με ακροατές οι οποιοι θα εισέλθουν μόνο αφού έχουν λάβει πρόσκληση.

 Η “Ομάδα REN - Reform Education Now!” στην πρόταση η οποία θα συζητηθεί την Τρίτη:

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΑ ΤΕΙ  ως υβρίδια και προτείνει κάποια από αυτά να μετατραπούν σε Επαγγελματικές Σχολές.

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ, μεταξύ άλλων, την ακόλουθη αναθεώρηση Συντάγματος:

- Το άρθρο 1 του Συντάγματος θα πρέπει να εμπλουτισθεί με εδάφιο που θα αναφέρει τα εξής όπως διατυπώνονται στο 43 παρ.2 του πορτογαλικού Συντάγματος: «To κράτος απαγορεύεται να χαράσσει πολιτική εκπαίδευσης και μόρφωσης με βάση φιλοσοφικές, αισθητικές, ιδεολογικές και θρησκευτικές αρχές». Αυτό μπορεί να προστεθεί μετά την εξασφάλιση της ελευθερίας της επιστήμης και των τεχνών.

- Όπου αναφέρεται η λέξη «Έλληνες» που περιορίζει τους έχοντες το δικαίωμα στην εκπαίδευση μόνο στους φορείς του νομικού δεσμού της ιθαγένειας, να αντικατασταθεί από την έκφραση «μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι της Ελλάδος» δεδομένου του αυξημένου αριθμού των μεταναστών που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή όσων δεν επιθυμούν να την αποκτήσουν.

- Στην παράγραφο 2 η εθνική και θρησκευτική συνείδηση θα πρέπει να αντικατασταθεί από την πρόταση του ΠΑΣΟΚ όπως διατυπώθηκε το 2007: «καλλιέργεια ανθρωπιστικής, δημοκρατικής και κοινωνικής συνείδησης».

8:30 ΞΕΚΙΝΑ Η ΠΡΩΤΗ ΩΡΑ

Στόχος του νέου συστήματος είναι ο εξορθολογισμός των ωρών διδασκαλίας στα ευρωπαϊκά πλαίσια, ιδιαίτερα στις μικρές τάξεις (μείωση 5-10 διδακτικών ωρών τη βδομάδα). Η σχολική μονάδα ανοίγει στις 7:00 και η προσέλευση των εκπαιδευτικών και των μαθητών διαρκεί μέχρι τις 8:30 (Ελεύθερη Ώρα), οπότε και ξεκινούν τα μαθήματα. Η καθυστέρηση της έναρξης του πρωινού προγράμματος κατά 15-20 λεπτά γίνεται με βάση σειρά ερευνών που κατέδειξαν ότι μια τέτοια αλλαγή θα ευνοούσε πολλαπλά τους σύγχρονους νέους, που έχουν συνηθίσει να ζουν σε διαφοροποιημένα ωράρια.

ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Η διεξαγωγή πρωινής προσευχής είναι αρμοδιότητα της κάθε σχολικής κοινότητας.

ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ

Η συμμετοχή των σχολείων (Γυμνάσια και Ενιαία Λύκεια μόνο) σε παρελάσεις πραγματοποιείται μετά από συζήτηση και απόφαση της μαθητικής κοινότητας (πχ συζήτηση και ψηφοφορία σε Γενική Συνέλευση).

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΣ 9 ΤΟ ΒΡΑΔΥ

Η σχολική μονάδα παραμένει ανοιχτή μέχρι τις 21:00, ούτως ώστε να εξυπηρετήσει μαθητές ή καθηγητές ή απλούς πολίτες, υπό την επίβλεψη σχολικού φύλακα. Στο διάστημα αυτό η σχολική μονάδα ενθαρρύνεται να φιλοξενήσει πολιτιστικές και άλλες τοπικές ή μεγάλες εκδηλώσεις. Αντίστοιχες εκδηλώσεις που θα αφορούν αποκλειστικά τους μαθητές μπορούν να πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του πρωινού προγράμματος με ευθύνη της Διεύθυνσης. Ενθαρρύνεται έτσι η συνεργασία με τους δήμους, τις Περιφέρειες και τους τοπικούς συλλόγους ή οργανώσεις.

ΑΝΟΙΚΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ

Τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή δεν πραγματοποιούνται μαθήματα, ενώ η σχολική μονάδα δύναται κατά περίπτωση να παραμένει ανοιχτή σε ώρες που βρίσκονται στην ευχέρεια της εκάστοτε Διεύθυνσης.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ

Περιέχονται παραδοσιακά μαθήματα, επεκτείνεται η διδασκαλία της Γεωμετρίας, αναμορφώνεται η διδασκαλία των Λατινικών στα πρότυπα των Αρχαίων, αυξάνονται οι ώρες της Πληροφορικής, ενώ μειώνεται ελάχιστα η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής, που θα περιλαμβάνει πλέον και κομμάτια του τυπικού της μέρους ως συμπλήρωμα του Γυμνασίου. Τα Θρησκευτικά αντικαθίσταται εν πολλοίς από το μάθημα «Ηθική & Φιλοσοφία», ενώ υπάρχει ως μάθημα επιλογής. Καταργούνται τα Project, καθώς η λογική τους εφαρμόζεται πλέον στο συνολικό πρόγραμμα. Η Κοινωνιολογία υπάρχει ως μάθημα κατεύθυνσης, αλλά επίσης εντάσσεται στα «Ηθική & Φιλοσοφία» και «Οικονομία & Πολιτική». Καθιερώνονται, τέλος, τα «Θέματα Τέχνης» και ως επιλογής η «Μουσική» και η «Θεατρική Αγωγή» ενώ για πρώτη φορά συγκροτείται διακριτή καλλιτεχνική κατεύθυνση. Στο πλαίσιο της ενοποίησης του Λυκείου, στα μαθήματα θα προστεθούν αντίστοιχες επαγγελματικές ενότητες ενώ καθιερώνεται η επιλογή επαγγελματικών μαθημάτων στη Β’ και Γ’ τάξη.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ  ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΑ:

Παραπομπήμαθητή σε επανάληψη μιας τάξης γίνεται με εισήγηση στον Σύλλογο Διδασκόντων και απόφαση του Συλλόγου στο τέλος της χρονιάς, σε συνεννόηση με τον μαθητή και τους κηδεμόνες.

ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ

Η απόλυση από την Δευτεροβάθμια Β και κατ’ επέκταση από την Υποχρεωτική Εκπαίδευση πραγματοποιείται με την απόκτηση του «Απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου», στο οποίο περιλαμβάνονται συνοπτική έκθεση αξιολόγησης του μαθητή με αριθμητική βαθμολογία για κάθε μάθημα. Η έκθεση θα συνυπολογίζει όλα τα χρόνια φοίτησης, αλλά και τα αποτελέσματα τρίωρης γραπτής πανελλαδικής εξέτασης των μαθητών (σε ποσοστό 50%) στα παρακάτω μαθήματα: Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά Γενικής, Ιστορία Γενικής και στα μαθήματα κατεύθυνσης. Η εξεταστέα ύλη και η μορφολογία των εξετάσεων προσδιορίζεται από τους στόχους των Αναλυτικών Προγραμμάτων και τις νέες μεθόδους διδασκαλίας. Τα αποτελέσματα αναγράφονται στο απολυτήριο. Με αυτό τον τρόπο αναβαθμίζεται η αξία του απολυτηρίου (βλ. Εθνικό Πτυχίο Εκπαίδευσης), κάτι που επιτρέπει την αξιοποίησή του από τα ΑΕΙ στις διαδικασίες εισαγωγής και συνεπακόλουθα την κατάργηση του συστήματος των Πανελλαδικών Εξετάσεων για την είσοδο στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΑΕΙ

Κάθε ίδρυμα επιλέγει την διαδικασία που θεωρεί προτιμότερη και που μπορεί να λαμβάνει υπόψη της το «Εθνικό Πτυχίο Εκπαίδευσης» (π.χ. βαθμολογική βάση, συντελεστές βαρύτητας, συνέντευξη, ερωτηματολόγιο, εισαγωγικές εξετάσεις, συνδυασμός μεθόδων, ελεύθερη πρόσβαση κλπ) αλλά και άλλα στοιχεία όπως project, ενδιαφέροντα των μαθητών κ.α. Η διαδικασία πρόσβασης και εγγραφής πραγματοποιείται την περίοδο Gap Term. Κίνητρα και διευκολύνσεις για όσους φοιτούν σε άλλη σχολή του ίδιου ΑΕΙ ή σε σχολή ταυτόσημου αντικειμένου άλλου ΑΕΙ.
Εφόσον επιλέγεται η διαδικασία των εισαγωγικών εξετάσεων, αυτές πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Υπουργείο ώστε να διασφαλιστεί το αδιάβλητο. Τα μαθήματα εξέτασης δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 3.

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

θεσμοθετείται επίσημα η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση καλείται να συντάσσει φάκελο στο τέλος κάθε χρονιάς, όπου θα αναφέρεται το έργο και η συμπεριφορά των εκπαιδευτικών, οι επιμορφώσεις που έγιναν, διάφορες εκδηλώσεις και δράσεις, οι υλικοτεχνικές υποδομές που αξιοποιήθηκαν ή δεν αξιοποιήθηκαν κλπ. Στην διαδικασία καλούνται να συμμετέχουν και οι μαθητές, γονείς αλλά και σχολικός σύμβουλος από την Διεύθυνση Παιδείας (π.χ. με αποστολή και συμπλήρωση ερωτηματολογίων). Ο φάκελος αυτός χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό και την προσαρμογή του εκπαιδευτικού έργου μέσα στη σχολική μονάδα. Το ΙΠΕΕ θα εκδώσει πρότυπα τέτοια έγγραφα που θα αναγράφουν τους δείκτες αξιολόγησης. Με βάση αυτά τα κριτήρια, θα διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους και αξιολογήσεις σε σχολεία, ούτως ώστε να κατευθύνει καλύτερα την έρευνά του σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και να τηρεί στατιστικά αρχεία (διαμορφωτική – formative αξιολόγηση).

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Στο Γυμνάσιο και το Λύκειο τηρείται ημερήσιο απουσιολόγιο από τους καθηγητές και όχι από τους μαθητές όπως γίνεται μέχρι τώρα. Το όριο των αδικαιολόγητων απουσιών μειώνεται από 50 σε 20, ενώ το όριο των δικαιολογημένων απουσιών από 64 σε 50 και σε έκτακτες περιπτώσεις επεκτείνεται μέχρι 100 (βεβαίωση νοσοκομείου).  

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Για να μπορεί πλέον ένας εκπαιδευτικός να διδάξει στο ελληνικό σχολείο θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα κύκλο παιδαγωγικών σπουδών σε ειδικό μεταπτυχιακό επίπεδο (δωρεάν), κάτι που θα είναι η μοναδική οδός απόκτησης άδειας διδασκαλίας. Οι παιδαγωγικές σπουδές αναβαθμίζονται στοχεύοντας στην έρευνα, την πρακτική άσκηση και στις δεξιότητες πέραν των ακαδημαϊκών γνώσεων, με αυστηροποίηση των κριτηρίων εισαγωγής. Ταυτόχρονα, παρέχονται επιπλέον κίνητρα για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές.

Για την πλήρωση των διαθέσιμων θέσεων θα αξιολογείται επίσης το σύνολο των σπουδών καθώς και η διδακτική εμπειρία. Για τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, η μεταβατική διάταξη θα περιλαμβάνει επιπλέον εντατική παιδαγωγική επιμόρφωση. Τα αυξημένα απαιτούμενα προσόντα θα οδηγήσουν ασφαλώς και σε βάθος χρόνου σε μισθολογικές αυξήσεις, ουσιαστικά αποκατάσταση των οικονομικών και επαγγελματικών αδικιών που υπέστησαν οι εκπαιδευτικοί τα τελευταία χρόνια.

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θα πρέπει κατά κύριο λόγο να γίνεται εσωτερικά, στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας (φάκελος αυτοαξιολόγησης) δίχως την παρέμβαση άλλων αρχών, αλλά και να συνδέεται με τις διαδικασίες επιμόρφωσης. Με αυτό τον τρόπο υποβοηθείται η εκπαιδευτική διαδικασία με σεβασμό στο κύρος των εκπαιδευτικών. Από την άλλη, συστηματοποιούνται και αυστηροποιούνται οι διατάξεις για τα πειθαρχικά παραπτώματα και εντάσσονται στον σχολικό κανονισμό. Μέσω της προώθησης εκπαιδευτικών από την Κεντρική Διοίκηση στις σχολικές μονάδες γίνεται προσπάθεια να μειωθούν φαινόμενα αποσπάσεων και αναγκαστικών μετακινήσεων.

Πλέον, απαραίτητη προϋπόθεση για την μετακίνηση εκπαιδευτικού θα είναι η εύρεση ατόμου που θα καλύψει άμεσα την κενή θέση.

Σημείωση: Οι εκλογές των συνδικαλιστικών οργάνων των εκπαιδευτικών δεν θα μπορούν να γίνονται σε ώρες που να διακόπτουν το πρωινό σχολικό πρόγραμμα.

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Σταδιακή κατάργησή του με ενσωμάτωση των λειτουργιών του στα ΑΕΙ.

ΙΔΙΩΤΙΚΉ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια οφείλουν να τηρούν αυστηρά τα ωράρια που προβλέπονται για τους μαθητές των δημόσιων σχολείων, χωρίς «υπερωρίες» για τα παιδιά.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ -ΤΕΙ

Απευθύνονται σε κάθε ηλικία, με φυσική προϋπόθεση την κατοχή του Εθνικού Πτυχίου Εκπαίδευσης. Η πλειονότητα, αν όχι το σύνολο των ΤΕΙ αναβαθμίζονται σε ΑΕΙ, που αποτελούν πλέον τις μοναδικές δομές Ενιαίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Η διάρκεια σπουδών ορίζεται στα 5 ή 4 έτη, ενώ κάθε έτος διαιρείται σε 2 εξάμηνα. Τα Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία της χώρας τελούν στο σύνολό τους υπό δημόσιο έλεγχο, όπως προβλέπει το Σύνταγμα (Άρθρο 16, παράγραφος 5), ωστόσο είναι αυτοδιοίκητα, θα μπορούν να δέχονται εξωτερική χρηματοδότηση (δωρεά, χορηγία, έσοδα κλπ) υπό αυστηρούς όρους για την διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα τους. Το «υβρίδιο» των ΤΕΙ καταργείται, καθώς η δομή αναβαθμίζεται και εντάσσεται εξ’ ολοκλήρου στις δομές των ΑΕΙ και των Επαγγελματικών Σχολών. Επίσης, αναδιαρθρώνεται ο χάρτης των ΑΕΙ προκειμένου να αντισταθμιστεί ο άναρχος χαρακτήρας εξάπλωσής τους, να ισχυροποιηθούν τα ίδια τα τμήματα (π.χ. ενοποιήσεις σχολών παρόμοιου περιεχομένου στην ίδια πόλη, επανακαθορισμός και διευκρίνιση αντικειμένων), αλλά και να συνδεθούν υποστηρικτικά με την τοπική κοινωνία, τους φορείς και την κρατική διοίκηση. Προβλέπονται επίσης καλλιτεχνικά ΑΕΙ για να καλύψουν ειδικότητες που απουσιάζουν από την ανώτατη εκπαίδευση.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχόλια (38)

 
μάχιμη εκπαιδευτικός
19 Ιαν 2016 21:11

Επιτέλους μια πρόταση που κινείται στη σωστή κατεύθυνση! Πρέπει σε αυτό το υπουργείο να δουν κατάματα την πραγματικότητα. Βαρετό πρόγραμμα σπουδών στο Γυμνάσιο.Καθηλωμένα παιδιά για ένα συνεχόμενο 7ωρο με εναλλαγή καθηγητών που τα βομβαρδίζουν με μαθήματα εγκυκλοπαιδικών γνώσεων και απαιτήσεις απομνημόνευσης και μόνο. Άκρατη βαθμοθηρία από το 25% της τάξης, 50% των μαθητών μισοκαταλαβαίνουν τα τεκταινόμενα στο μάθημα και ένα 25% δεν ξέρει που βρίσκεται (ειδικά σε Μαθηματικά-Φυσική). Στόχος είναι να μαθαίνουν όλα τα παιδιά και καλό θα ήταν μέσα στο διδακτικό ωράριο να γίνεται εξατομικευμένη ενισχυτική παρέμβαση σε όσα παιδιά το έχουν ανάγκη κατά την κρίση του διδάσκοντα.
Λύκειο: Δεν θα λειτουργούσε στο επίπεδο που απαιτούν οι Πανελλαδικές αν δεν υπήρχαν τα φροντιστήρια
ΕΠΑΛ: Τα παιδιά που αποφασίζουν να το παρακολουθήσουν έχουν στόχο να πάρουν ένα απολυτήριο Λυκείου χωρίς καμιά προσπάθεια από μέρους τους και με εξάντληση του ορίου απουσιών κάθε χρονιά. Ουσιαστικά αφήνουμε ένα μεγάλο μέρος του μαθητικού πληθυσμού ανεκπαίδευτο στην κρίσιμη ηλικία των 15-18 ετών ενώ θα μπορούσε η επαγγελματική εκπαίδευση να ήταν ολοκληρωμένη και στοχευμένη. Κρίμα τα ΕΠΑΛ να λειτουργούν σαν πάρκινγκ μαθητών και καθηγητών και να αποτελούν σχολεία β κατηγορίας στη συνείδηση της κοινωνίας.

 
ΠΤ
19 Ιαν 2016 16:16

στο κείμενο των "προτάσεων" το λύκειο αναφέρεται ως ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
ενώ ξέρουμε πλέον ότι εδώ και αρκετά χρόνια αποκαλείται ΓΕΝΙΚΟ, εδώ και χρόνια γράφουμε ΓΕΛ.
αυτό το μικρό παράδειγμα θέτει σε αμφιβολία την φοιτητική ιδιότητα των 7 προικισμένων μελών της ομάδας αναμόρφωσης, εκτός κι αν είναι αιώνιοι φοιτητές.

Το ότι στη νομοθεσία του Υπουργείου Παιδείας (Δεκέμβριος 2015 και Μάιος 2015) για τις κρίσεις Διευθυντών, το Λύκειο αποκαλείται επίσης ΕΝΙΑΙΟ και όχι ΓΕΝΙΚΟ, θα πρέπει να θεωρηθεί απλή σύμπτωση, καλό μου esos.

 
Μαρία
19 Ιαν 2016 14:02

Διάβασα όλη τη μπουρδολογία της ομάδας REN (!!!) και στην αρχή νόμισα ότι διάβαζα ανέκδοτα! Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι κάποιοι φυσιολογικοί εγκέφαλοι επινόησαν όλη αυτή την απίστευτη ΑΡΛΟΥΜΠΑ! Όταν κατάλαβα ότι επρόκειτο για μια ακόμα «καινοτόμο δράση» στον χώρο της εκπαίδευσης, εξοργίστηκα πάρα πολύ όχι τόσο για το μέγεθος της ασύλληπτης αυτής σαχλαμάρας, αλλά για το γεγονός ότι αυτοί οι 7 φοιτητές βρήκαν ευήκοα ώτα και μάλιστα από την Επιτροπή του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία, του επίσημου, δηλαδή οργάνου που για πολλοστή φορά θα αποφασίσει για τη δημόσια (λέμε τώρα) εκπαίδευση. Κατόπιν αυτού, αρχίζω να αμφιβάλλω για τη σοβαρότητα της Επιτροπής και για το αν είναι σε θέση να διαχειριστεί ένα τόσο σοβαρό θέμα, όπως θα έπρεπε (γιατί, δυστυχώς, δεν είναι), αυτό της εκπαίδευσης.
Και μόνο το γεγονός ότι δέχτηκαν να συμπεριλάβουν στο Πρόγραμμα τη συγκεκριμένη ομάδα, αρκεί, ώστε οι καθηγητές της τάξης αλλά οι Σχολικοί Σύμβουλοι να ζητήσουν την παραίτηση της Επιτροπής. Και είναι ΝΤΡΟΠΗ για την Επιτροπή που, έστω για τα προσχήματα, δεν έχει συμπεριλάβει στους συνομιλητές ούτε τους μεν ούτε τους δε, δηλαδή τους καθ’ ύλην αρμόδιους. Ως τέτοιους (καθ’ ύλην αρμόδιους) το Υπουργείο επέλεξε, κατά κύριο λόγο, σχεδόν όλο το Πάντειο, το οποίο «αριστεροκρατείται», για να μην πούμε «συριζοκρατείται», με αποτέλεσμα να ζούμε όλη αυτή τη φαιδρότητα.
Κύριοι της Επιτροπής ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΤΕ!

 
RΕΝ
19 Ιαν 2016 10:42

Re (ν) εκεί στο Παιδείας γιατί δεν αφήνεται να αποφασίσουν για την παιδεία άνθρωποι της παιδείας. Έχετε διαβάσει προσεκτικά την πρόταση για τα ανοικτά πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ωράριο, ειδική αγωγή...
Τι σας άρεσε και θέλετε να μας την παρουσιάσετε κι όλας;
Εντάξει τη δημοσιεύσατε την καταλάβαμε. Παρουσίαση σημαίνει ότι συμφωνείτε και γι' αυτό την προωθείτε.
Κατακαυμένη παιδεία είχα μία ελπίδα να κάνει κάτι η αριστερά αλλά μάλλον καλύτερα να πάει όπως πήγαινε: με αυτόματο πιλότο

 
dante
18 Ιαν 2016 21:18

ποιοι "φοιτητές" είναι αυτοί? ονοματάκια έχουν? αν είναι δυνατόν να γίνουν πράγματα τοσο φρικτά για την παιδεία , χωρίς να ρωτηθούν οι πρωταγωνιστές της...και θα αφήσουμε το μέλλον των παιδιών μας στο έλεος της "εξυπνάδων" φοιτητών της όποιας σχολής-αδιάφορο!!! αίσχος η εγκατάλειψη της έννοιας του έθνους, οι υπερβολικές ώρες στο σχολείο, η μείωση των αργιών-πολλές περισσότερες σε άλλες χώρες, αλλά αυτό τους ξέφυγε-(!!!), η κατάργηση του ανοικτού παν. και τόσα άλλα εμετικά που διαβάστηκαν στο αρθράκι τους. να μη περάσει , ούτε στο παραμικρό χωρίς να ρωτηθουν και χωρίς να αξιολογηθεί από τους άμεσα ενδιαφερόμενους και θιγόμενους!!!!

 
ΝΙΚΟΛΗΣ Δ.
18 Ιαν 2016 18:54

ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑΤΙΚΟ ΑΣΤΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ 'Η ΜΗΠΩΣ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ;
ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΦΟΒΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ !!!!!!!!!

 
proti fora
18 Ιαν 2016 18:32

Είναι τουλάχιστον ανησυχητική η στάση του υπουργείου, που δε φροντίζει να διαψεύσει ότι μια ομάδα έξι πρωτοετών λίγο πολύ είναι εμπνευστές της πρότασης για την Εθνική Παιδεία.
Το πολύ πιο ανησυχητικό είναι η στάση - αντίδραση του "κλάδου" απέναντι σε αυτό το κακόγουστο αστείο που παρακολουθούμε. Ναι, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, δεν είναι κριτική εκ του ασφαλούς.

 
DIMITRIOS E
18 Ιαν 2016 17:44

Ποια είναι η ομάδα REN; Ισχύει αυτό που κυκλοφορεί ότι απαρτίζεται από έξι πρωτοετείς φοιτητές;

 
Δημήτριος Κουγιουμτζόγλου
18 Ιαν 2016 15:41

Η ψευδο-προοδευτικές ιδέες για κατάργηση του σκοπού της καλλιέργειας εθνικής συνείδησης είναι απαράδεκτες και πολύ φοβάμαι πως συνδέονται με τα νέα βιβλία ιστορίας που προωθεί η ομάδα Λιάκου. Η έννοια του έθνους, σε αντίθεση με τις "προοδευτικές" απόψεις που ορισμένοι επιθυμούν να προωθήσουν, είναι τελικά το μόνο ανάχωμα στην ισοπεδωτική παγκοσμιοποίηση της δυτικής "Νέας Τάξης" πραγμάτων, που θέλει πλήρη κατάργηση συνόρων και προώθηση της τραπεζοκρατίας σε ένα περιβάλλον μηδενικών αντιστάσεων με στόχο την πλήρη υποδούλωση των λαών. Ως Έλληνες, έχουμε το προνόμιο να έχουμε ισχυρές αντιστάσεις εδραζόμενες στην ιστορική συνέχεια του ελληνισμού για πάνω από 3.500 χρόνια πολιτισμού και αυτήν την παρακαταθήκη πρέπει να τη διαφυλάξουμε και να την αξιοποιήσουμε πολλαπλώς και δημιουργικά. Ως καθηγητής ιστορίας σε λύκειο αυτό πράττω και αυτό θα πράξω, με σοβαρότητα και αδιάσειστα επιχειρήματα, πέρα και πάνω από κάθε ιδεοληψία "προοδευτικού χαρακτήρα".

 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
18 Ιαν 2016 12:44

«To κράτος απαγορεύεται να χαράσσει πολιτική εκπαίδευσης και μόρφωσης με βάση φιλοσοφικές, αισθητικές, ιδεολογικές και θρησκευτικές αρχές» => Κάθε κράτος χρησιμοποιεί κάποιες "αρχές" για χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής. Η Ελλάδα χρησιμοποιεί τις ΕλληνΟρθόδοξες αρχές οι οποίες είναι άριστες.

Όπου αναφέρεται η λέξη «Έλληνες» που περιορίζει τους έχοντες το δικαίωμα στην εκπαίδευση μόνο στους φορείς του νομικού δεσμού της ιθαγένειας, να αντικατασταθεί από την έκφραση «μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι της Ελλάδος» => Ανοίγουμε τους ασκούς του Αιόλου με μια τέτοια έκφραση. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες και σε όσους την αγαπούν.

Στην παράγραφο 2 η εθνική και θρησκευτική συνείδηση θα πρέπει να αντικατασταθεί από την πρόταση του ΠΑΣΟΚ όπως διατυπώθηκε το 2007: «καλλιέργεια ανθρωπιστικής, δημοκρατικής και κοινωνικής συνείδησης» => Καμία αντικατάσταση. Η Εθνική και Θρησκευτική συνείδηση είναι απαραίτητα στοιχεία του Έθνους (το όμαιμον, το ομόγλωσσον και το ομόθρησκον θα πρέπει να είναι οι πυλώνες του Έθνους, χωρίς βεβαίως να αποκλείονται όσοι αγαπούν την Ελλάδα).

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σταδιακή κατάργησή του με ενσωμάτωση των λειτουργιών του στα ΑΕΙ => πολύ σωστό. Ένας ακόμη τρόπος χρηματοδότησης των ΑΕΙ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ -ΤΕΙ: Η πλειονότητα, αν όχι το σύνολο των ΤΕΙ αναβαθμίζονται σε ΑΕΙ, που αποτελούν πλέον τις μοναδικές δομές Ενιαίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης => Τα ΤΕΙ είναι Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) από το 2001. Ένταξή τους στην Ενιαία Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση ουσιαστικά σημαίνει τη μετατροπή τους σε Πανεπιστήμια (όπως έχει γίνει κατά καιρούς με την Ανωτάτη Εμπορική, την Ανωτάτη Βιομηχανική, την Παιδαγωγική Ακαδημία κλπ). Αυτή η κίνηση θα επιτρέψει στη συνέχεια συγχώνευσή τους με τα υπάρχοντα Πανεπιστήμια και (επί της ουσίας) κατάργησή τους. Άλλωστε η τεχνολογική εκπαίδευση στην Ελλάδα έχει προ πολλού χάσει το χαρακτήρα της.

 
τεως
18 Ιαν 2016 00:28

Άρες μάρες κουκουνάρες. Σουρεαρλιστικότητα και @@ρολογία.
Μόνο το γεγονός ότι θα είναι τα σχολεία ανοικτά μέχρι τις 21:00 να ακούσεις φτάνει. σε κάθε νομό κατά μέσω όρο 150 σχολικά κτίρια χωρίς φύλακα, 52 νομοί σύνολο 7800 φύλακες ακόμα και 500 ευρώ να παίρνουν καθαρά οι άνθρωποι ( μικτά το λιγότερο 800) μιλάμε για ετήσιο κόστος τις τάξης των 75000000 το χρόνο μετά ξύπνησαν

 
Τασια
17 Ιαν 2016 23:41

Για το ωράριο του νηπιαγωγείου ούτε κουβέντα όπως πάντα. Ούτε 45λεπτα ούτε 60λεπτα για τους εκπαιδευτικούς.

 
Μ.Κ
17 Ιαν 2016 22:55

Προτείνω τη δημιουργία της δικής μας ΟΜΑΔΑΣ.
Το όνομα της ΤΚ9.
Καταγράφουμε τις προτάσεις μας , τις ομαδοποιούμε και τις καταθέτουμε στον εθνικό διάλογο.

 
Πιο Μαυρος
17 Ιαν 2016 22:28

Τα πρωινά σχολεία να ειναι ανοιχτα μέχρι τις 9 το βραδυ σωστά και τα Εσπερινά να είναι ανοιχτα μέχρι τα χαράματα για clubbing και να σερβίρουν πατσα !!!!

 
Γιάννης Σ.
17 Ιαν 2016 20:48

Το Ελληνικό Σχολείο, μάλλον προσπαθεί να πάρει Ευρωπαϊκή μορφή, 60 λεπτά οι 4 ώρες από τις 6, με ποιο ωράριο ΕΚΠ/ΚΟΥ τις 20, 45λεπτες ή16 60-λεπτες ωρες ή ανάλογα με τα λεπτά εργασίας;
Με ευρωπαϊκούς μισθούς;
Και τους ψήφισα δυο φορές..

 
Εκπαιδευτικός
17 Ιαν 2016 20:12

Αυτή η πρόταση θεωρείται ντροπιαστική για τους Τεχνολόγους εκπαιδευτικούς. Καταργούν τα επαγγελματικά λύκεια λέγοντας δήθεν περι ενοποίησης του Λυκείου και στην ουσία βάζουν μόνο ένα μάθημα επιλογής. Αυτό είναι το ενιαίο σχολείο Θεωρίας και Πράξης;

 
Δημήτρης
17 Ιαν 2016 15:49

Έτσι δεν αυξάνουν το ωράριο αλλά αυξάνουν την έννοια της διδακτικής ώρας.Από 45 λεπτη γίνεται 60λεπτη...Τα πρωτάκια και τα δευτεράκια θα σχολάνε στο ...4ωρο στις 13:00 !!
Οι δάσκαλοι όμως που θα πρέπει να συμπληρώνουν το ωράριό τους κατά 6 -7 ώρες ο καθένας θα είναι στα σχολεία από τις 08 έως τις 18 ...
Ας μη μιλήσω για τις ειδικότητες που πηγαίνουν ήδη σε 2 σχολεία και πρέπει να συμπληρώνουν και στο ολοήμερο...
ΓΑΛΕΡΑΑΑΑΑΑΑ

 
Marios
17 Ιαν 2016 13:35

ὥσπερ λίθοι τε καὶ πλίνθοι καὶ ξύλα καὶ κέραμος ἀτάκτως μὲν ἐρριμμένα οὐδὲν χρήσιμά ἐστιν

 
Marilena Logianou
17 Ιαν 2016 13:18

Μία ομάδα με την εύηχο τίτλο "ομάδα νέων για την εκπαίδευση", δημιούργησε σάιτ φάντασμα μέσα στις γιορτές, και τώρα την βλέπουμε να παίρνει κεντρικότατη θέση στις αποφάσεις για την παιδεία, προσπερνώντας άπαντες. Τα συμπεράσματα, δικά σας.

 
Αντώνης
17 Ιαν 2016 13:17

Το κείμενο έχει καθαρά υπηρεσιακό ύφος που με τρομάζει. Πήραν και πρόσκληση να τη συζητήσουν; Μεγαλεία! Συγχαρητήρια στους "φοιτητές"
Μου φαίνεται ότι είμαστε στο ίδιο έργο θεατές σχετικά με τους "δημόσιους διαλόγους" και τις προαποφασισμένες ρυθμίσεις...

 
Βασίλης Τριανταφύλλου
17 Ιαν 2016 12:37

Είναι τόσο ...reform... η πρόταση της ομάδας ώστε να θεωρείται καινοτομία η κατάργηση του Ανοικτού Πανεπιστημίου - θεσμός που δουλεύει με εξαιρετικά αποτελέσματα σε πολλές άλλες χώρες (π.χ. Αγγλία).
Είναι χρήσιμο οι προτάσεις που κατατίθενται στο δημόσιο διάλογο όχι μόνο να τεκμηριώνονται αλλά να εξηγούν τόσο την αναγκαιότητα τους, την σκοπιμότητα τους, τους στόχους και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Επίσης θα πρέπει να τεκμηριώνουν και την σχέση που έχουν - ειδικά για την τριτοβάθμια εκπαίδευση - με τις ανάγκες της χώρας, τις δεσμεύσεις και την σχέση της με το ευρωπαϊκό χάρτη εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας (HORIZON 2020). Αλλιώς ακόμα για μια φορά βαφτίζονται μεταρρυθμίσεις ιδεοληπτικές απόψεις χωρίς συνοχή.

 
Mr Νίκος
17 Ιαν 2016 12:04

Αυτές οι ιδέες μοιάζουν σαν φοιτητική εργασία αναμόρφωσης της εκπαίδευσης και πιθανότατα είναι. Σχεδόν το κάθε τι, είτε συμφωνώ είτε όχι, είναι αδύνατο να γίνει καθώς προϋποθέτει άλλες αλλαγές και αυτές ακόμα περισσότερες, με άγνωστες επιπτώσεις.
Το μόνο που φαίνεται ότι θα κάνει αυτή η REN (!) είναι να μετακινήσει το διάλογο προς τη μπουρδολογία, ώστε οι υπόλοιπες προτάσεις που θα κατατεθούν να φαίνονται συγκριτικά, ρεαλιστικές

 
Έμπειρος Εκπαιδευτικός
17 Ιαν 2016 10:00

Πολύ καλή πρόταση σε γενικές γραμμές. Εισάγει το ενιαίο σχολείο στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ενοποιεί τον κατακερματισμένο χώρο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Κατάρτισης, καθώς και τον χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η Κυβέρνηση θα πρέπει να την υιοθετήσει και να μην υποκύψει στις πιέσεις των διαφόρων συντεχνιών.

 
Γιάννης
17 Ιαν 2016 09:13

Τι ωραίος "εθνικός διάλογος"!
Aπαξίωσαν τους μαχόμενους εκπαιδευτικούς της τάξης, υποβάθμισαν και απέκλεισαν τους σχολικούς συμβούλους, και καλούν "Ομάδες" τύπου REN να υποβάλουν προτάσεις σαν κι αυτές.
Με καναδυό ακόμα "Ομάδες" να "καταθέσουν προτάσεις", θα κόψουν και θα ράψουν όσα έχουν ήδη προαποφασίσει κάτω από τον μανδύα του "εθνικού διαλόγου".
Φοβάμαι ότι το ...4% δεν θα τους προλάβει πριν τα νομοθετήσουν...

 
Διονύσης
17 Ιαν 2016 09:11

Ειμαι Ελληνας, Αθηναίος απο γενιες και δεν ανήκω (κρίμα..) στο ΟρΘόδοξο Δόγμα. Δημόσιος εκπαιδευτικός , υπήρξα και Δ/ντής σε Δημόσιο Σχολείο. Μήπως τώρα πρεπει να φύγω και απο την Ελλάδα; Αυτο το "ειμαστε" που το βρήκατε;; Μακάρι λοιπόν κάποια πραγματα να "στρώσουν" για μια αυριανή κοινωνία στην Ελλάδα. Μακαρι να ξεπεραστούν άθλιες, ανελευθερες και κλειστοφοβικές (χωριάτικες) αντιλήψεις στα σχολεία μας. Να τελειώνςει η νοοτροπία περιχαράκωσης. Δεν ζουμε στο '50.

 
Geo
17 Ιαν 2016 08:57

Η ομάδα REN (η οποία ούτε καν ξέρουμε τι είναι, ή εάν υπάρχει καν) όπως και όλος ο ελληνικός λαός θα πρέπει να μάθουν και να βάλουν καλά στο μυαλό τους ότι τα ΤΕΙ είναι ΑΕΙ (νόμος 4009/2011). Όποιος θέλει να βρει τις σχολές που χρειάζονται ''ανωτατοποίηση'' θα πρέπει να κοιτάξει τις αξιολογήσεις τις ΑΔΙΠ. Άκου εκεί REN ....

 
Ερωτήματ
17 Ιαν 2016 08:51

Μπορούν οι REN να μας αποκαλύψουν το όνομά τους;

 
ασεπιτης
17 Ιαν 2016 02:41

παιδιά μην κάνετε καμιά κουταμάρα και δεν προ νοήσετε να υπάρχουν και σχολεία που θα είναι ανοικτά όλο το 24ωρο. After στο σχολείο της περιοχής σας ξέρετε πόσο ωραίο ακουγεται έχει και άσυλο!!!!!!!!

 
ΑΣΕΠιτης
17 Ιαν 2016 01:40

Η ομάδα REN δεν έχει ονοματεπώνυμο, να δούμε ( αν είναι όντως "νεαρά άτομα) αυτά τι πολιτικό γενεολογικό δέντρο έχουνε;

 
Ανώνυμος
16 Ιαν 2016 23:30

Αντί για την επιστροφή του Λόγου στον τόπο που γεννήθηκε, η απόπειρα ειςαγωγής της θρησκευτικών διαστάσεων ιδεοληψίας από την Ομάδα Ren! Ολόκληρη Δημόσια Διοίκηση και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα (με τα όποια προβλήματα τους) αφέθηκαν σ' έναν Υπουργό που απαξίωσε να πάρει το πτυχίο του (!) και στον ανώνυμο (ούτε καν ανιχνεύσιμο π.χ. στο Διαδίκτυο) Ιδιωτικό Φορέα, με ανύπαρκτο ορθολογικό αιτιολογικό υπόβαθρο στην όποια αρχή καταλήγει, να θέσει τις βάσεις του εθνικού "διαλόγου" για την Παιδεία, οπότε και να "παίξουν οι πάντες στο γήπεδό του"! Προτείνω στο ΣΥΡΙΖΑ να νομοθετήσει την κατάργηση των λέξεων "έθνος", "θρησκεία" κτλ. ακόμη και από το ελληνικό λεξικό.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ