Placeholder

Εθνικός Διάλογος

Η ΟΛΤΕΕ καταγγέλλει τη διαδικασία του Εθνικού Διαλόγου

Δημοσίευση: 17/01/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η Ομοπσονδία Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, με επιστολή προς τον υπουργό Παιδείας Νίκος Φίλης, σχετικά με τη διαδικασία του Εθνικού Διαλόγου για την παιδεία, καταγγέλλει, μεταξύ άλλων, ότι:

Α. Ποτέ μέχρι σήμερα σε προηγούμενες Διαβουλεύσεις δεν είχαν τεθεί προϋποθέσεις, προσκόμματα. «προληπτικοί έλεγχοι» και παρέμβαση «διαχειριστή» που να αποφασίζει ποια πρόταση θα δημοσιοποιήσει και ποια όχι. Δεν νομίζετε ότι θα έπρεπε να ανακοινώσετε το όνομα του διαχειριστή, ως ελάχιστο όρο διασφάλισης της διαφάνειας, καθώς και ποιες προτάσεις ΔΕΝ ανάρτησε, μαζί με την αιτιολόγησή του ; Σε κάθε άλλη περίπτωση, υπεισέρχονται αυθαίρετα φίλτρα και άγνωστα στο κοινό πρόσωπα, σε μια κατά τα άλλα «ανοιχτή» και «δημοκρατική» διαδικασία.

Β. Είναι θεσμικά αρμοστό οι συλλογικοί Φορείς να …περιμένουν στην ουρά για να υποβάλλουν μαζί με το ευρύ κοινό συλλογικές θέσεις και προτάσεις αποφασισμένες σε Συνέδρια, αναρτημένες και ήδη δημοσιευμένες. Είναι δυνατόν (θεωρητικά) να αποκλείσει ο διαχειριστής την ανάρτηση των θέσεων των Φορέων αυτών επικαλούμενος τυχόν τυπικές ελλείψεις ; Δεν είναι απαραίτητο να καλέσει ο Υπουργός τους Φορείς να καταθέσουν εγγράφως τις προτάσεις τους, Θεσμικά και εκτός «πλατφόρμας» ;

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Αξιότιμα Μέλη της Επιτροπής Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία.

Από την Υ.Α. συγκρότησης της Επιτροπής Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία και ορισμού των μελών της, διαπιστώσαμε με έκπληξη και λύπη ότι σε σύνολο 36 μελών, συμμετέχει μόνο ένας εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επίσης, απουσιάζουν πλήρως οι Θεσμοί και οι Φορείς εκπροσώπησης των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και Ομοσπονδιών των Εκπαιδευτικών κάθε βαθμίδας και είδους εκπαίδευσης.

Ο «ανοικτός Διάλογος» αναπτύσσεται σε δύο σκέλη:

Α. Κατάθεση προτάσεων σε ηλεκτρονική πλατφόρμα

Για να καταθέσει κάποιος πολίτης προτάσεις και σχόλια, πρέπει προηγουμένως να εγγραφεί ως χρήστης, να αποστείλει το κείμενο, …«σύντομη περίληψη (έως 200 λέξεις) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά» και μετά από έλεγχο η πρόταση «θα ανέβει στην σελίδα από τον διαχειριστή» της. Όμως:

Α.1) Από τις 28 Δεκεμβρίου 2015 ξεκίνησε ο Διάλογος που έχει διακηρυχθεί προς πάσα κατεύθυνση ότι είναι «ανοικτός». Ωστόσο, μέχρι και σήμερα 15 Ιανουαρίου, υπάρχει η ειδοποίηση ότι «…λόγω τεχνικών προβλημάτων οι προτάσεις και τα σχόλια που υποβλήθηκαν …μετά από τις 5 Ιανουαρίου προσωρινά δεν θα εμφανίζονται…» και «…έχουν ανακτηθεί και θα αναρτηθούν εντός δύο ημερών …».

Α.2) Ποτέ μέχρι σήμερα σε προηγούμενες Διαβουλεύσεις δεν είχαν τεθεί προϋποθέσεις, προσκόμματα. «προληπτικοί έλεγχοι» και παρέμβαση «διαχειριστή» που να αποφασίζει ποια πρόταση θα δημοσιοποιήσει και ποια όχι. Δεν νομίζετε ότι θα έπρεπε να ανακοινώσετε το όνομα του διαχειριστή, ως ελάχιστο όρο διασφάλισης της διαφάνειας, καθώς και ποιες προτάσεις ΔΕΝ ανάρτησε, μαζί με την αιτιολόγησή του ; Σε κάθε άλλη περίπτωση, υπεισέρχονται αυθαίρετα φίλτρα και άγνωστα στο κοινό πρόσωπα, σε μια κατά τα άλλα «ανοιχτή» και «δημοκρατική» διαδικασία.

Α.3) Είναι θεσμικά αρμοστό οι συλλογικοί Φορείς να …περιμένουν στην ουρά για να υποβάλλουν μαζί με το ευρύ κοινό συλλογικές θέσεις και προτάσεις αποφασισμένες σε Συνέδρια, αναρτημένες και ήδη δημοσιευμένες. Είναι δυνατόν (θεωρητικά) να αποκλείσει ο διαχειριστής την ανάρτηση των θέσεων των Φορέων αυτών επικαλούμενος τυχόν τυπικές ελλείψεις ; Δεν είναι απαραίτητο να καλέσει ο Υπουργός τους Φορείς να καταθέσουν εγγράφως τις προτάσεις τους, Θεσμικά και εκτός «πλατφόρμας» ;

Β. Θεματικός κύκλος Δημόσιων συζητήσεων

Η Επιτροπή σας έχει ανακοινώσει «θεματικό κύκλο δημόσιων κρίσιμων συζητήσεων» για την Παιδεία, με ελεύθερη είσοδο και με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Όμως:

Β.1) Με χθεσινή ανακοίνωσή του το Υπουργείο Παιδείας μας πληροφορεί ότι:. «Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις εργασίες της συνάντησης, παρακαλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο και ιδιότητα) στη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας του Διαλόγου για την Παιδεία …ως τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου, προκειμένου να λάβουν τη σχετική πρόσκληση …λόγω των εξειδικευμένων θεματικών που ακολουθούν και τη στενότητα του χώρου, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας». Όταν ανακοινώνονταν οι «δημόσιες συζητήσεις» οι θεματικές δεν ήταν …εξειδικευμένες και στο μεταξύ εξέλειπαν από την Αθήνα και οι «άνετοι χώροι» ; Δεν κινδυνεύει να εκφυλιστεί ο «δημόσιος διάλογος» σε κλειστά «σουαρέ» με προσκεκλημένους ομιλητές και … «επιλεγμένους ακροατές» ;

Β.2) Εξ όσων γνωρίζουμε, στις συζητήσεις αυτές δεν έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν οι Φορείς εκπροσώπησης των εκπαιδευτικών ούτε ως παρατηρητές, πόσο μάλλον για να εκφράσουν δημόσια τις θέσεις των συλλογικοτήτων που εκπροσωπούν.

Β.3) Από τη φύση των εκδηλώσεων αυτών, είναι προφανές ότι τα θέματα και οι εισηγητές είναι της απολύτου εγκρίσεως της Επιτροπής και υπακούουν σε ένα πλέγμα προβληματισμού ο οποίος κατευθύνεται απόλυτα από αυτήν. Θεωρούμε λοιπόν ότι ο εκάστοτε «εισηγητής» θα είναι ο κατεξοχήν ειδικός να εισηγηθεί το θέμα, να αναπτύξει τον προβληματισμό και να απαντήσει στις διευκρινιστικές ερωτήσεις που θα του τεθούν από το «κοινό». Ταυτόχρονα, η Επιτροπή θεωρεί ότι η άποψή του είναι κρίσιμη και εν πολλοίς εκφράζει τις απόψεις της Επιτροπής, η οποία και τις προβάλλει δημοσίως και θεσμικά.

Από το πρόγραμμα των δώδεκα προβλεπόμενων διαλέξεων, διαπιστώνουμε ότι:

α) Μόνο μία εισήγηση (…ενός νέου εκπαιδευτικού μοντέλου…) φέρει το όνομα των εισηγητών της (μιας ομάδας νέων φοιτητών), η οποία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη 19 Ιανουαρίου.

β) Απουσιάζουν εντελώς οι προτάσεις των Θεσμικών Φορέων επίσημης έκφρασης των εκπαιδευτικών, όπως αυτοί νομίμως εκπροσωπούνται από τις Ομοσπονδίες τους.

γ) Απουσιάζουν τα ονόματα ΟΛΩΝ των υπόλοιπων εισηγητών.

Διερωτόμαστε λοιπόν με ποιο κριτήριο και από ποιες διαδικασίες προκρίθηκε να παρουσιαστεί αυτή και μόνον η πρόταση, των νέων φοιτητών ; Δεν υποτιμάται με αυτό τον τρόπο η συσσωρευμένη εμπειρία δεκαετιών των εκπαιδευτικών και των θεσμικών τους οργάνων ;

Τελικά οι εκπαιδευτικοί αποκλείονται ακόμη και από τις «δημόσιες συζητήσεις» που θα απευθύνονταν στο ευρύ κοινό ;

Η Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.) εκφράζει αντιπροσωπευτικά την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (Τ.Ε.Ε.) της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Τυπικής Δημόσιας Εκπαίδευσης. Η Ομοσπονδία μας έχει από καιρό δημοσιοποιήσει τις θέσεις της καταθέτοντας αναλυτική και τεκμηριωμένη πρόταση για το σχολείο του μέλλοντος, το Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (βλ. «το ΟΡΑΜΑ για την Τ.Ε.Ε.» http://www.oltee.gr/?page_id=284).

Μετά τα παραπάνω,
Α Ι Τ Ο Υ Μ Ε Θ Α
να παρουσιαστεί η πρότασή μας για το Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο στην προγραμματισμένη συζήτηση με εξειδικευμένο θέμα: «Ποιο μέλλον για την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση;» την Τρίτη 8 Μαρτίου 2015 και παρακαλούμε για τις σχετικές επί του αιτήματός μας ενέργειές σας.

Με τις εκ των προτέρων ευχαριστίες μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Σταμάτης Σταματιάδης

ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Αμπόνης

 

Σχόλια (2)

 
Μανώλης bull
19 Ιαν 2016 21:46

Από την ΟΛΜΕ είχαμε αντίδραση για τη διαδικασία και τον τρόπο που διεξάγεται ο "διάλογος", για την πρόταση REN ; Συμμετέχει η ΟΛΜΕ, της ζητήθηκε, έχει καταθέσει προτάσεις ; Είναι εδώ, ακούει η ΟΛΜΕ ;

 
Κώστας
17 Ιαν 2016 19:30

Και γιατί διαμαρτύρεστε;
Με το πρώτη φορά αριστερά αυτό εννοούσαν !!!
Δεν φταίει όμως ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί που τον ψηφίσανε θέλουν έτσι να κυβερνά...
Ήξεραν και το ενέκριναν σε τρείς εκλογικές αναμετρήσεις.
Καλό κουράγιο.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ