Placeholder

ΒΟΥΛΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ειδική εκπαίδευση και συμπερίληψη

Δημοσίευση: 05/02/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Την νομοθετική δρομολόγηση του θεσμού  της «εκπαίδευση της συμπερίληψης και της συνεκπαίδευσης», ανακοίνωσε σήμερα στη Βουλή ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης, διευκρινίζοντας ,ωστόσο, ότι ο θεσμός αυτός «δεν προδικάζει τη μελλοντική κατάργηση όλων των ειδικών σχολείων, αλλά δεν μπορεί να δημιουργούνται σχολείο-γκέτο».

Ειδικότερα ο υπουργός Παιδείας, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Γ. Λαμπρούλη, σχετικά με τα προβλήματα στις δομές Ειδικής Αγωγής στον Νομό Λάρισας, τόνισε τα εξής:

Α. Σήμερα δυστυχώς δημιουργούνται σχολεία ειδικών αναγκών τα οποία αποχωρίζουν τα παιδιά από την υπόλοιπη τυπική εκπαίδευση. Δεν αναφέρομαι στις βαριές περιπτώσεις. Αναφέρομαι σε περιπτώσεις που συνεχώς δίνουν την εντύπωση ότι «το σχολείο παράγει αναπηρίες». Εκατοντάδες παιδιά κάθε χρόνο, με γνωματεύσεις που δίδονται, θεωρούνται ότι δεν μπορούν να πάνε στο τυπικό σχολείο και ότι πρέπει να πάνε σε άλλα σχολεία, να έχουν μια ειδική στήριξη κ.λπ.

Β. Συνεπώς, εμείς με βάση τη σημερινή, σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη σχεδιάζουμε τον θεσμό της συνεκπαίδευσης και της συμπερίληψης των παιδιών της ειδικής μέχρι σήμερα αγωγής σε μεγάλο βαθμό στο τυπικό σχολείο.

Γ. Για τρεις λόγους αυτό εκτός των άλλων είναι σημαντικό:

Πρώτα-πρώτα, διότι τα παιδιά αυτά, επαναλαμβάνω, δεν θα πηγαίνουν ξεχωριστά από τα άλλα παιδιά σε σχολειά, τα οποία καταλήγουν συχνά να είναι γκέτο. Αντιθέτως τα εντάσσουμε στο σχολειό, στην τυπική εκπαίδευση, ώστε να έχουν και αυτά τα ερεθίσματα τα  ψυχολογικά και τα διανοητικά που έχουν τα υπόλοιπα παιδιά, οι υπόλοιποι μαθητές.

Δεύτερον, το σχολείο αποτελεί τον κύριο κοινωνικό χώρο αναφοράς στη ζωή των παιδιών και δεν πρέπει να είναι μακριά από την κατοικία τους. Αυτό που αναφέρατε είναι σωστό. Ό,τι και να βάλεις, και ελικόπτερα να βάλεις, όταν το σχολείο είναι 70 χιλιόμετρα μακριά, είναι μια άλλη ζωή για το παιδί έξω το χώρο κατοικίας του. Άρα πρέπει να προσανατολίσουμε την ένταξη μιας μεγάλης κατηγορίας παιδιών με ειδικές ανάγκες στα σχολειά της γειτονιάς, επαναλαμβάνω, με συγκεκριμένες προβλέψεις, όχι έτσι.

Τρίτον οι  μαθητές τυπικής ανάπτυξης, τα παιδιά που ξέρουμε, τα περισσότερα, στα σχολειά που πηγαίνουμε, πρέπει να αντιληφθούν από μικρά ότι ζουν σε ένα περιβάλλον με ανθρώπους με αναπηρία και έτσι θα καταπολεμήσουμε και άλλου τύπου προλήψεις και προβλήματα.

Δ. Αυτό σημαίνει ότι οι θεσμοί ένταξης στα σχολειά πρέπει να γίνουν πραγματικοί θεσμοί ένταξης και η παράλληλη στήριξη να μην είναι ο προσωπικός εκπαιδευτικός του παιδιού, αλλά η λειτουργία του σχολείου.

Ε.  Δεν ανακαλύψαμε τον τροχό εμείς. Σε πολύ πιο προηγμένα εκπαιδευτικά συστήματα σε άλλες χώρες έχουν προχωρήσει σε αυτό που ονομάζουμε «εκπαίδευση της συμπερίληψης και της συνεκπαίδευσης».

ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Για τα προβλήματα στο Νομό Λάρισας που έθεσε ο Βουλευτής στην επίκαιρη ερώτηση ο υπουργός Παιδείας είπε τα εξής:

Ειδικά στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, προσλήφθηκαν συνολικά οχτώ νηπιαγωγοί και εξήντα τρεις δάσκαλοι. Επίσης, προχωρήσαμε στη διάθεση δύο χιλιάδων εξακοσίων πέντε πιστώσεων ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, για να καλύψουμε τις δομές της ειδικής αγωγής αλλά και τα προγράμματα παράλληλης στήριξης και των σχολικών νοσηλευτών στα γενικά σχολεία στην επικράτεια. Είναι άλλο ένα έμπρακτο παράδειγμα ενδιαφέροντος –επαναλαμβάνω- για να αντιμετωπίζουμε βήμα-βήμα τα μεγάλα προβλήματα της εκπαιδευτικής κρίσης.

Στο πλαίσιο αυτό στην περιφέρεια Θεσσαλίας, όπου ανήκουν οι δομές της Ειδικής Αγωγής Λάρισας που αναφέρατε, έχουν διατεθεί διακόσιες δύο πιστώσεις και, όπως με ενημερώνει η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, για το σχολικό έτος 2015-2016 έχουν καλυφθεί πλήρως –το τονίζω- οι λειτουργικές ανάγκες, με δεδομένο τον υπερδιπλασιασμό των προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και των προσλήψεων σε ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό μέσω των σχετικών επιχειρησιακών προγραμμάτων, καθώς και του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ.

Παρ’ ότι έχουμε κάνει αυτό το ουσιαστικό βήμα –επαναλαμβάνω- που ήταν υποχρέωση της πολιτείας, δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, διότι το προσωπικό, το οποίο έχει προσληφθεί και έχει καλύψει τις ανάγκες που σας ανέφερα νωρίτερα, στον βαθμό που τις έχει καλύψει, δεν είναι μόνιμο. Αν το θέμα της μονιμότητας είναι ισχυρό στοιχείο για ολόκληρη την εκπαίδευση, ειδικά για την ειδική αγωγή είναι -θα έλεγα- εκ των ων ουκ άνευ, διότι η σχέση του παιδιού με τον δάσκαλο είναι μία προσωπική σχέση. Η σχέση του παιδιού, που έχει ανάγκη μιας ειδικής αγωγής, με τον δάσκαλο είναι μια βαθιά συναισθηματική, προσωπική σχέση. Δεν είναι δυνατόν τα παιδιά αυτά κάθε χρόνο να αλλάζουν διδακτικό προσωπικό ή να περιμένουν στη μέση της χρονιάς να πάει ο αναπληρωτής, για να λάβουν το πρόγραμμα της εκπαίδευσης τους. Πρέπει να υπάρξει μόνιμος διορισμός.

Με το πρόγραμμα, που σας ανέφερα νωρίτερα, των μονίμων διορισμών κατά προτεραιότητα αναλογικά και για πρώτη φορά στα χρονικά της εκπαίδευσης θα υπάρχουν προσλήψεις, διορισμοί μόνιμου προσωπικού στην ειδική αγωγή.

Άφησα τελευταία τα άλλα δύο ζητήματα της ερώτησής σας, όχι γιατί δεν είναι σημαντικά -είναι πολύ σημαντικά- αλλά γιατί είναι έξω από τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Παιδείας.

Το θέμα των σχολικών κτηρίων είναι ένα θέμα, το οποίο μόνο με επιτελικό τρόπο το αντιμετωπίζει το Υπουργείο μας. Ήδη από το 2010 με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» αυτή η αρμοδιότητα, που αφορά τη μέριμνα για τη σχολική στέγη, έχει μεταβιβαστεί στους δήμους της χώρας. Βεβαίως, σε συνεργασία με τις κτηριακές υποδομές και τους δήμους συζητούμε τα προβλήματα και έχουμε απόψεις ως Υπουργείο.

Ειδικά για το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ειδικής Αγωγής στη Λάρισα, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας υπέβαλε πρόταση ένταξης της δημιουργίας στο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας για την περίοδο 2014-2020. Η πρόταση αφορά στην κατασκευή ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού κέντρου για την ανάληψη του συνόλου των εκπαιδευτικών αναγκών της ειδικής αγωγής όλων των δομών της εκπαίδευσης -πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας και επαγγελματική- στη Λάρισα. Θα περιλαμβάνει αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, γυμναστήριο, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Στο παραπάνω κτήριο προτείνεται να στεγαστεί και το ΚΕΔΔΥ. Η διαδικασία εξειδίκευσης των επιχειρησιακών προγραμμάτων από τη διαχειριστική αρχή της περιφέρειας Θεσσαλίας, απ’ ότι πληροφορούμαι, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Θα συνεννοηθούμε και με την περιφέρεια Θεσσαλίας για το θέμα αυτό.

Τελευταίο θέμα της ερώτησής σας είναι η μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης. Είναι προφανές ότι αυτό το θέμα και πάλι δεν αφορά το Υπουργείο Παιδείας.

Για το σχολικό έτος 2014-2015 είχαν πραγματοποιηθεί 2.663 προσλήψεις των ίδιων κλάδων ειδικής αγωγής. Είχαν υπάρξει από την πλευρά των περιφερειών ανάλογες επιλογές. Είναι αλήθεια ότι εδώ προσκρούουμε σε γενικότερα ζητήματα που αφορούν την οικονομική κατάσταση των δήμων και της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Εμείς έχουμε χρέος και υποχρέωση ως Υπουργείο να ελέγχουμε στους καινούργιους διορισμούς το ζήτημα της ικανότητας των οδηγών για τη μεταφορά των παιδιών με τα σχολικά λεωφορεία.

Τελειώνοντας, θέλω να σας πω ότι ήδη είναι σε εξέλιξη ένας εθνικός και κοινωνικός διάλογος για τη μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση. Ο διάλογος αυτός θα αποδώσει καρπούς, κάτι που ήδη έχει φανεί, παρ’ ότι δημιουργούνται προβλήματα ακατανόητα παρεμπόδισης του διαλόγου από ορισμένες ομάδες.

Δεν υπάρχει κάτι δεδομένο, κάτι που να προκαταλαμβάνει τον διάλογο. Δεν είναι προσχηματικός αλλά ουσιαστικός ο διάλογος, γι’ αυτό και είναι ακατανόητη η αντίδραση από ορισμένες πλευρές.

Βεβαίως, οι κινητοποιήσεις μπορεί να είναι και αυτές στοιχείο του διαλόγου, χωρίς, όμως, να ματαιώνεται και να παρεμποδίζεται ο διάλογος εξαιτίας τους, αλλά να εμπλουτίζεται ακόμη και με συνθήματα.

Ολοκληρώνοντας, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να δώσει τη μάχη για την αναβάθμιση του σχολείου και για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Και αυτό το έργο δεν είναι έργο της Κυβέρνησης αλλά μια υποχρέωση απέναντι στη νεολαία. Είναι μια υποχρέωση απέναντι στο μέλλον της χώρας που πρέπει να βγει από την κρίση και το σχολείο να είναι ένας ουσιαστικός θεσμός, ώστε από την κρίση να περάσουμε στην ανάπτυξη.

Σε αυτή την προσπάθεια καλούμε όλα τα κόμματα -και στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων έχουν γίνει σοβαρές προσπάθειες- για να υπάρξει μια συναινετική αντιμετώπιση των προβλημάτων, με τη διαφύλαξη της ιδεολογικής αφετηρίας της κάθε μιας πλευράς.

Ο κ.Λαμπρούλης

Ο Βουλευτής που κατέθεσε την επίκαιρη ερώτηση, περιέγραψε την κατάσταση ως εξής:

Η ερώτηση αφορά συγκεκριμένες δομές της ειδικής αγωγής στον Νομό της Λάρισας και τα οξυμμένα και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένες δομές και ειδικά το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο, εδώ και μια πενταετία πλέον, από το 2011 έχει μετεγκατασταθεί εκτός πόλης Λάρισας στο χωριό Άγιοι Ανάργυροι και αυτό επιλέχθηκε τότε ως προσωρινή λύση, προκειμένου να χτιστεί ένα νέο κτήριο, σύγχρονο, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών με ειδικές ανάγκες.

Το δεύτερο αφορά το Ειδικό Νηπιαγωγείο αλλά και το Σχολείο για παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Το Ειδικό Νηπιαγωγείο στεγάζεται σε κοντέινερ, ενώ το Ειδικό Σχολείο συστεγάζεται σε σχολείο γενικής αγωγής, όπου του έχουν παραχωρηθεί τρεις αίθουσες για να λειτουργεί. Βεβαίως, οι ελλείψεις και εδώ είναι τεράστιες. Τεράστια είναι και τα προβλήματα στη λειτουργία αλλά και στην εκπαίδευση των παιδιών αυτών.

Βεβαίως, η μετεγκατάσταση και των δύο αυτών δομών, δηλαδή του Ειδικού Νηπιαγωγείου αλλά και του Σχολείου, κρίνεται απαραίτητη από τους αρμόδιους, βέβαια, στην περιοχή, αλλά από την άλλη μεριά όλο και αναβάλλεται συνεχώς η όποια δρομολόγηση της επίλυσης αυτού του προβλήματος, του κτηριακού εν προκειμένω, παρά τις υποσχέσεις και διαβεβαιώσεις στο παρελθόν. Και βεβαίως, δεν συζητάμε για την υποχρηματοδότηση αυτών των δομών, δεν συζητάμε για τις ελλείψεις σε προσωπικό και σε υλικοτεχνική υποδομή.

Με βάση, λοιπόν, αυτά οι ερωτήσεις, κύριε Πρόεδρε, στον Υπουργό αφορούν σε τι ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο, ώστε άμεσα να δρομολογηθεί η δημιουργία, η ανέγερση ενός σύγχρονου κτηρίου για το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αλλά και το αντίστοιχο Σχολείο και Νηπιαγωγείο για τα παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές και παράλληλα, η απρόσκοπτη και επαρκής χρηματοδότηση των συγκεκριμένων δομών με τα αναγκαία κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες αυτών των δομών και παράλληλα η κάλυψη με το αναγκαίο εκπαιδευτικό αλλά και βοηθητικό προσωπικό με μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ