Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Τι είπε στη Βουλή ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ) Γ. Αλεξανδράτος

Δημοσίευση: 09/02/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ο Πρόεδρος της  Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ)  Γ.  Αλεξανδράτος   στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της  Βουλής για τον Εθνικό Διάλογο για την παιδείας στην οποία συμμετείχαν και η ΔΟΕ, η  ΟΙΕΛΕ, η ΕΛΜΕ Π. Πειραματικών Σχολείων    και η ΑΣΓΜΕ, είπε τα εξής:

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές, καλημέρα σας.

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε  για την πρόσκλησή σας.

Η ΠΕΣΣ, τοποθετείται στα διάφορα εκπαιδευτικά ζητήματα,  πάντα με αίσθημα ευθύνης, μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες και πάντα είναι στη διάθεση της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας  να συμβάλλει στη βελτίωση της εκπαίδευσης με τις προτάσεις της, παρά το γεγονός ότι  από την ίδρυση του θεσμού έως τώρα η πολιτεία δεν αξιοποίησε στο βαθμό που θα  έπρεπε τον τεράστιο επιστημονικό και παιδαγωγικό πλούτο του σώματος των σχολικών συμβούλων.

Από την πλευρά μας θέλουμε να τονίσουμε ότι ο κύριος στόχος όλων μας θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας, με  «ένα σχολείο για όλα τα παιδιά», ένα σχολείο που να αμβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες και θα προάγει την απόκτηση γνώσεων, την ανάπτυξη και καλλιέργεια  κοινωνικών δεξιοτήτων, την τεχνολογική κατάρτιση, την άμιλλα, την ανάδειξη πανανθρώπινων αξιών. Προφανώς απαιτείται η ύπαρξη ενός σύγχρονου, συστήματος Διοίκησης και κυρίως Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης καθώς και ένα σταθερό σύστημα επιμόρφωσης που θα στηρίζει τον εκπαιδευτικό και τη λειτουργία κάθε τύπου  σχολείου,  μέσα σε ένα παιδαγωγικό – μαθησιακό περιβάλλον, φιλικό, ευέλικτο και δημοκρατικό. Ένα «ενταξιακό» σχολείο που όχι μόνο αποδέχεται τις ειδικές ανάγκες και τη διαφορετικότητα αλλά και προσαρμόζει τη δομή και λειτουργία του για την κάλυψη των αναγκών τους και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους. Κατά συνέπεια, είναι υποχρέωση της πολιτείας να επανασχεδιάσει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους μαθητές στα πλαίσια ενός Καθολικού Σχεδιασμού με σκοπό τη Μάθηση και την ανάπτυξη και καλλιέργεια στάσεων και δεξιοτήτων.

Στον χρόνο που έχουμε θα επιχειρήσουμε να τοποθετηθούμε ακροθιγώς σε ορισμένους άξονες του Εθνικού διαλόγου:

Άξονας 1ος :  Δημοκρατικές αξίες, Βία, ρατσισμός, διαφορετικότητα κτλ.

Αυτό που θεωρούμε αναγκαίο, και δεν υπάρχει, είναι σε επίπεδο ΥΠ.Π.Ε.Θ. να δημιουργηθεί μια μόνιμη «Ομάδα Διαμόρφωσης πολιτικής και κατευθύνσεων για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση- Συντονισμού & Εποπτείας των

Διαπολιτισμικών Προγραμμάτων και Δράσεων». Η Ομάδα αυτή θα έχει  την ευθύνη της κεντρικής πολιτικής καθοδήγησης και στήριξης των αρμοδίων Διευθύνσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε θέματα ένταξης  των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων - μαθητών στην εκπαίδευση  και  σε ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Άξονας 2ος :  Οικονομικά της εκπαίδευσης κτλ.

Για τα οικονομικά της εκπαίδευσης, τα κενά σε εκπαιδευτικούς, την αναγκαιότητα διορισμών  κτλ, δεν αναφερόμαστε,  είναι γνωστά και με σαφήνεια διατυπωμένα από τις ομοσπονδίες μας,  και προ ολίγου αναφέρθηκαν από τον  Πρόεδρο της ΔΟΕ κ. Κικινή και την Πρόεδρο της ΟΛΜΕ κ. Ζωγραφάκη.

Άξονας 3ος :  Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων και εκπαιδευτικού προσωπικού.

Πάγια θέση της ΠΕΣΣ ήταν υπέρ ενός θεσμικού πλαισίου αξιολόγησης/αποτίμησης με σκοπό τη βελτίωση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου χωρίς κανένα τιμωρητικό χαρακτήρα (θα σας καταθέτουμε στη συνέχεια σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΣΣ, Σεπτέμβριος 2012).

Εφόσον, η πολιτική ηγεσία αποφασίσει την εφαρμογή οποιουδήποτε συστήματος αξιολόγησης/αποτίμησης ή και αυτοαξιολόγησης, η ΠΕΣΣ πιστεύει ότι οι Σχολικοί Σύμβουλοι είναι οι κατεξοχήν αρμόδιοι να αναλάβουν το ευαίσθητο και ιδιαίτερα απαιτητικό αυτό έργο. Στο θέμα αυτό η ΠΕΣΣ αντιτίθεται στη δημιουργία σώματος εξωτερικών αξιολογητών διότι:

α) τότε η αξιολόγηση θα λάβει χαρακτήρα «στρατιωτικής επιθεώρησης».

β) πρέπει να υπάρχει ταυτότητα μεταξύ καθοδηγητή, αξιολογητή/αποτιμητή και εν γένει επιμορφωτή.

γ) θα δημιουργήσει τεράστιο γραφειοκρατικό κύκλο μεταξύ σώματος εξωτερικών αξιολογητών και αρμοδίων καθοδηγητικών και επιμορφωτικών δομών.

Η ΠΕΣΣ επισημαίνει ότι η θέσπιση και εφαρμογή οποιουδήποτε πλαισίου αξιολόγησης/αποτίμησης οφείλει να συνδέεται με ένα σταθερό σύστημα επιμόρφωσης, η αναγκαιότητα του οποίου, βέβαια, είναι ανεξάρτητη από το οποιοδήποτε θεσμικό πλαίσιο αξιολόγησης/αποτίμησης. Στο σύστημα αυτό επιμόρφωσης βασικό ρόλο θα πρέπει να έχουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι.
Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:

Στον άξονα αυτό επισημαίνουμε την ανυπαρξία συστήματος επιμόρφωσης που θα στηρίζει τον εκπαιδευτικό. Αυτή τη στιγμή η μόνη σχεδόν επιμόρφωση που παρέχεται δωρεάν είναι εκείνη που παρέχεται από τους Σχολικούς Συμβούλους, μέσα από τα επιμορφωτικά σεμινάρια που εκείνοι οργανώνουν, χωρίς ουσιαστική στήριξη από την πολιτεία και συχνότατα με ίδια έξοδα. Τίθεται, λοιπόν, θέμα επαναπροσδιορισμού του περιεχομένου της επιμόρφωσης και η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και ουσιαστικού προγράμματος συνεχούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Επιβάλλεται η διασύνδεση της επιμόρφωσης με την καθαυτή σχολική πράξη και ζωή που οδηγεί στον μετασχηματισμό του ρόλου του εκπαιδευτικού, ο οποίος θα πρέπει να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας της πληροφορίας και της γνώσης, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών.

Θα μπορούσαμε, προς την κατεύθυνση αυτή να προτείνουμε μέτρα ενίσχυσης των υπαρχουσών δομών επιμόρφωσης, όπως είναι τα Περιφερειακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΕΚ) και μέτρα  στρατηγικού επανασχεδιασμού των διαδικασιών  επιμόρφωσης.

Άξονας 4ος :   Νέες τεχνολογίες, διδακτική πρακτική, ψηφιακός εγγραμματισμός.

Επιγραμματικά αναφέρουμε:

- Να αξιοποιηθούν τα επιτεύγματα των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

-Η Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών να συνδεθεί με τη λήψη Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, μέσα στο ίδιο το σχολείο. Το ανέφερε εμφατικά ο εκπρόσωπος της  ΟΙΕΛΕ κ. Παίζης αλλά  και η Πρόεδρος της ΟΛΜΕ κ. Ζωγραφάκη.

- Η διδασκαλία Πληροφορικής να συνδεθεί με τη λήψη σχετικής πιστοποίησης βασικών γνώσεων.

- Αναθεώρηση των Π.Σ. ώστε να είναι ρεαλιστική η υλοποίησή τους.

- Υιοθέτηση μερικά ανοικτών Π.Σ.

- Αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος και εξορθολογισμός του περιεχομένου σπουδών με δραστικό περιορισμό της διδακτέας ύλης, ώστε να ολοκληρώνεται αλλά και να εμπεδώνεται η ύλη στον πραγματικά διατιθέμενο διδακτικό χρόνο.

- Καλλιέργεια δεξιοτήτων και ικανοτήτων, εστίαση στα ουσιώδη και στον τρόπο σκέψης, βιωματική και διαθεματική, ομαδοσυνεργατική  μάθηση. Καθορισμός  των ελαχίστων γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για όλα τα παιδιά που τελειώνουν το ελληνικό σχολείο.

Άξονας 6ος :    Λύκειο-Παραπαιδεία-Εισαγωγή στα ΑΕΙ. Μετεγγραφές.

Δεν αναφερόμαστε στον άξονα αυτό γιατί αναφέρθηκε η Πρόεδρος της ΟΛΜΕ κ. Ζωγραφάκη.

Άξονας 7ος :   Είδη και δομή των διαφορετικών σχολικών μονάδων και του σχολικού δικτύου ανά περιοχή.

Επιγραμματικά,

- Να εξεταστεί το θέμα της Ενοποίησης των τύπων των Ολοήμερων Δημοτικών σχολείων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες και οι αδικίες που έχουν δημιουργηθεί.  Εμφατικά το ανέφερε προ ολίγου  ο Πρόεδρος της ΔΟΕ ο κ. Κικινής.

- Ενίσχυση της αυτονομίας της σχολικής μονάδας και της δυνατότητάς της να προγραμματίζει, να οργανώνει, να υλοποιεί, να αξιολογεί το έργο της.

- «Ενότητα σχολικών μονάδων», ανάπτυξη Δικτύων.

- Βελτίωση της σχολικής επίδοσης με εφαρμογή προγραμμάτων εγγραμματισμού και ενίσχυσης των μαθητών που υστερούν με στόχο τη μείωση μέχρι και εξάλειψη του φαινομένου της σχολικής διαρροής (τα εργαλεία υπάρχουν από το πιλοτικό πρόγραμμα των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, Ζ.Ε.Π.)

- Αξιολόγηση ανά τακτά διαστήματα της μαθησιακής διαδικασίας σε κάθε σχολική μονάδα, για τη  διαπίστωση αδυναμιών & ελλείψεων και για τη λήψη μέτρων βελτίωσης και στήριξης των μαθητών.

Άξονας 8ος :   Διοίκηση Εκπαίδευσης και αποκέντρωση της.

Θεωρούμε ότι απαιτούνται διορθωτικές κινήσεις στο σύστημα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης, ώστε αυτό να είναι αποδοτικό. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει δοθεί υπέρμετρο βάρος στο διοικητισμό εις βάρος της επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης των εκπαιδευτικών. Αυτό πρέπει να αντιστραφεί για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το δημόσιο σχολείο, προς όφελος του μαθητή και της ελληνικής κοινωνίας. Για το λόγο αυτό απαιτείται ενίσχυση του θεσμού του Σχολικού Συμβούλου.

Πιστεύουμε ότι το σύστημα οργάνωσης της εκπαίδευσης  θα πρέπει να διαπνέεται από τις εξής βασικές αρχές.

1.    Να υπηρετεί την εκπαίδευση, τους εκπαιδευτικούς και την κοινωνία

2.    Να είναι σύγχρονο, ρεαλιστικό και λειτουργικό

3.    Να είναι αντιγραφειοκρατικό και να συμβάλλει στην αποκέντρωση

4.    Να καλύπτει τόσο τη διοικητική όσο και την παιδαγωγική διάσταση της εκπαίδευσης

5.    Να διαπνέεται από οικονομία ανθρώπινων και υλικών πόρων, χωρίς αυτό να αποβαίνει εις βάρος της εκπαίδευσης και της κοινωνίας

6.    Να εμπιστεύεται και να αξιοποιεί το εκπαιδευτικό δυναμικό

7.    Να προβλέπει τους απαραίτητους υποστηρικτικούς μηχανισμούς επιμόρφωσης

8.    Να μην έχει εξάρτηση από την πολιτική εξουσία

9.    Να προβλέπει σύστημα επιλογής στελεχών σταθερό, αξιοκρατικό, αξιόπιστο, έγκυρο και απαλλαγμένο από μικροπολιτικές σκοπιμότητες.

Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε μία ειδική αναφορά. Δεν είναι δυνατόν  αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της  Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων και αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, κάθε φορά τα επιλεγόμενα στελέχη να κρίνονται εκ του μηδενός, χωρίς να αποτιμάται το έργο τους. Θυμίζω ότι όσοι Σχολικοί Σύμβουλοι επελέγησαν το 2007 και εξακολουθούν να υπηρετούν σήμερα, πέρασαν εξετάσεις τύπου ΑΣΕΠ το 2007, επανεξελέγησαν με άλλα κριτήρια το 2011, με το Νόμο 3848,   στη συνέχεια παρακολούθησαν υποχρεωτικά ειδική πιστοποιημένη επιμόρφωση επί ποινή απώλειας της θέσης τους σε περίπτωση αποτυχίας και το 2014 αξιολογήθηκαν με το Π.Δ. 152/2013.

Ποιά άλλα στελέχη, του δημοσίου τομέα, έχουν επιλεγεί μέσα από τέτοιες διαδικασίες;  

Επιπρόσθετες προτάσεις:

- Αποτελεί αναγκαιότητα σήμερα ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός της εκπαιδευτικής πολιτικής, εφαρμογή της πολιτικής, αξιολόγηση των επιδράσεων από την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, συνεχής ανατροφοδότηση και προσαρμογή του πλαισίου, αλλά και ανάλυση των αποτελεσμάτων.

- Στο Υπουργείο Παιδείας είναι αναγκαία η συνέχεια και η συμφωνία σε ένα μίνιμουμ πολιτικών που να είναι γνωστές, κάθε φορά από την αρχή του σχολικού έτους στην εκπαιδευτική κοινότητα ώστε να μη βιώνει συνεχείς αλλαγές και παλινωδίες.  

- Το Υπουργείο Παιδείας έχει ανάγκη τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών φορέων στο σχεδιασμό των εκπαιδευτικών πολιτικών και των όποιων αλλαγών. Η αγνόηση των εκπαιδευτικών της πράξης και η χρησιμοποίησή τους αποκλειστικά ως εκτελεστικά όργανα, θα ακυρώνει κάθε προσπάθεια αλλαγών στην πράξη.

- Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να προωθήσει την αξιολόγηση των γενικότερων εκπαιδευτικών πολιτικών, του εκπαιδευτικού συστήματος στο σύνολό του και των επιμέρους θεσμών και παραγόντων διαμόρφωσης των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων, με σκοπό την ανατροφοδότηση των απαιτούμενων αλλαγών και τη βελτίωση της «ποιότητας».

- Το Υπουργείο Παιδείας χρειάζεται άμεσες αλλαγές στην Οργάνωση και Διοίκηση της εκπαίδευσης. Η Διοίκηση δε μπορεί να λειτουργεί ερήμην της παιδαγωγικής διαδικασίας, αλλά την υπηρετεί αποκλειστικά και τη στηρίζει.

- Το ζήτημα της διοίκησης της εκπαίδευσης συνδέεται άμεσα και με το θεσμικό πλαίσιο επιλογής στελεχών. Θεωρούμε ως απαράδεκτο κάθε φορά η επιλογή στελεχών να γίνεται με διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο. Μάλιστα τον τελευταίο χρόνο άλλαξε δύο φορές.  

Τελειώνοντας, επισημαίνουνε ότι είναι πλέον καιρός, να υποχωρήσει ο άκρατος διοικητισμός που επικράτησε στην Εκπαίδευση τόσα χρόνια και να δοθεί βαρύτητα στον παιδαγωγικό χαρακτήρα της  εκπαίδευσης, δηλαδή στην ουσία της εκπαίδευσης, στο παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο σε κάθε γωνιά, σε κάθε Τάξη, σε κάθε μαθητή  του ελληνικού σχολείου. Του έργου που επιτελείται με  τον συντονισμό και την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση  των Σχολικών Συμβούλων.

Ενός ρόλου, αξιότιμες κυρίες και κύριοι Βουλευτές και αξιότιμε Πρόεδρε, τον οποίο οι Σχολικοί Σύμβουλοι υπηρετούμε, με αίσθημα ευθύνης,  αποτελεσματικά, από το έτος 1984 έως σήμερα, πολλές φορές κάτω από αντίξοες συνθήκες, συνεισφέροντας συχνά, όπως προαναφέραμε,  με δικά μας μέσα.  

Σας ευχαριστούμε θερμά.

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ