Placeholder

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΕΙ: Ερωτήσεις- απαντήσεις για τους υποψηφίους για τα ΑΕΙ

Δημοσίευση: 18/02/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η Σύνοδος Προέδρων ΤΕΙ εξέδωσε την ακόλουθη ενημέρωση προς τους υποψηφίους για τα ΑΕΙ:

Τι είναι ΤΕΙ;

ΤΕΙ είναι τα αρχικά των λέξεων για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που ανήκουν στον τεχνολογικό τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης (ν. 2916/2001, (Α ́ 114)).

Ποια η διαφορά ΑΕΙ και ΑΤΕΙ;

ΑΕΙ είναι τα αρχικά των λέξεων για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, που παρέχουν ανώτατη εκπαίδευση σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος. Αυτά είναι τα Ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα (τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών) και του τεχνολογικού τομέα (τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) (άρθρο 1, ν. 4009/2011 (Α ́195)).
ΑΤΕΙ δεν υπάρχει ως επίσημη έννοια. Συνήθως, χρησιμοποιείται λανθασμένα στην καθομιλουμένη προκειμένου να δείξει ότι τα ΤΕΙ ανήκουν στην ανώτατη εκπαίδευση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να αναφέρεται και στο Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Γιατί λέγεται ΑΕΙ και ΤΕΙ;

ΑΕΙ και ΤΕΙ χρησιμοποιούνται λανθασμένα μαζί στην καθομιλουμένη επειδή είναι εύηχα. Όπως αναφέρθηκε, στα ΑΕΙ συμπεριλαμβάνονται τα ΤΕΙ μαζί με τα πανεπιστήμια.

Ποιός ο σκοπός των ΤΕΙ;

Τα ΤΕΙ δίνουν έμφαση στην εκπαίδευση στελεχών εφαρμογής υψηλής ποιοτικής στάθμης, τα οποία, με τη θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτισή τους:

-Αποτελούν συνδετικό κρίκο μεταξύ γνώσης και εφαρμογής, αναπτύσσοντας την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών και των τεχνών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία.

-Μεταφέρουν, χρησιμοποιούν και προάγουν σύγχρονη τεχνολογία, καθώς επίσης και μεθόδους, πρακτικές και τεχνικές στο χώρο των εφαρμογών. Στο πλαίσιο αυτό, τα ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα συνδυάζουν την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υπόβαθρου σπουδών με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση, ενώ παράλληλα διεξάγουν τεχνολογική και εφαρμοσμένη έρευνα και αναπτύσσουν τεχνογνωσία και καινοτομίες στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία.

Που υπάρχουν ΤΕΙ;

Τα ΤΕΙ είναι 14 και υπάρχουν σ ́όλη τη χώρα. Αυτά είναι:  ΤΕΙ Αθήνας (www.teiath.gr)

-ΤΕΙ Πειραιά (www.teipir.gr)

-Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (www.teithe.gr)

-ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (www.teicm.gr)

-ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (www.teiwm.gr)

-ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης (www.teikav.edu.gr)

-ΤΕΙ Θεσσαλίας (www.teilar.gr)

-ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (www.teiste.gr)

-ΤΕΙ Ηπείρου (www.teiep.gr)

-ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (www.teiion.gr)

-ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (www.teiwest.gr)

-ΤΕΙ Πελοποννήσου (www.teikal.gr)

-ΤΕΙ Κρήτης (www.teicrete.gr)

-Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (www.aspete.gr)

Μέσω του διαδικτύου, μπορεί να αναζητηθεί το πλησιέστερο και να φανούν οι ευκαιρίες σπουδών, αλλά και οι λοιπές δραστηριότητες που προσφέρονται.

Τι σπουδές προσφέρουν τα ΤΕΙ;

Τα ΤΕΙ προσφέρουν σύγχρονες και διεθνώς αναγνωρισμένες σπουδές μέσω των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων τους σ’ολα τα Επιστημονικά Πεδία, ήτοι:

1ο: Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών

2ο: Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

3ο: Επιστημών Υγείας και Ζωής

4ο: Επιστημών της Εκπαίδευσης και

5ο: Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής

Τα απονεμόμενα πτυχία εντάσσονται στα επίπεδα 6 και 7 του εθνικού και ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων, όπως και των πανεπιστημίων.

Οι σπουδές αφορούν σε:

-4ετή διεθνώς ανταγωνιστικά προγράμματα πρώτου κύκλου σπουδών με 240 ECTS (ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων - όπωςκαισταπανεπιστήμια),πουεμπεριέχουνυποχρεωτικήεξάμηνηπρακτική άσκηση και διπλωματική εργασία για τη λήψη του πτυχίου,

-τουλάχιστον ετήσια προγράμματα δεύτερου κύκλου σπουδών με διεθνή αναγνωρισιμότητα – μεταπτυχιακά/master – με 60-120 ECTS (όπως και στα πανεπιστήμια),
και υποστηρίζονται από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, που συνδυάζει υποχρεωτική επαγγελματική κατάλληλου επιπέδου προϋπηρεσία και ακαδημαϊκά προσόντα όπως είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος, ερευνητική εμπειρία κλπ.

Πως αξιολογούνται τα ΤΕΙ;

Τα ΤΕΙ αξιολογούνται με τα ίδια κριτήρια, δείκτες, μεθοδολογία και διαδικασίες πιστοποίησης που αξιολογούνται τα πανεπιστήμια. Αυτά καθορίζονται από την ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) και αφορούν σε ακαδημαϊκή πιστοποίηση (προγράμματα σπουδών) και σε αξιολόγηση Ιδρύματος.

Γιατί να επιλέξω ΤΕΙ για σπουδές;

Η ορθή επιλογή ενός προγράμματος σπουδών στην ανώτατη εκπαίδευση θα πρέπει, κατ ́ελάχιστον, να απαντά στο αν αυτό αρέσει πραγματικά στον ενδιαφερόμενο, αν ταιριάζει με τα προσωπικά χαρακτηριστικά και τις επιδιώξεις του, καθώς και αν μπορεί να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις απαιτήσεις των σπουδών. Στη συνέχεια, ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να εκτιμήσει τις πιθανότητες καλών προοπτικών μετά την αποφοίτησή του. Είναι γεγονός ότι αρκετοί φοιτητές, από κακή επιλογή, ακολουθούν σήμερα αδιάφορα προγράμματα σπουδών με αποτέλεσμα τη χαλαρότητα ή και τη διακοπή των σπουδών τους.

Τα τελευταία χρόνια, διαπιστώνεται σημαντικός αριθμός πρώτων επιλογών προγραμμάτων σπουδών ΤΕΙ από τους ενδιαφερόμενους, αφού αυτά αποτελούν αιχμές των εφαρμοσμένων επιστημών, της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Έτσι, μέσα από κατάλληλη θεωρία υποδομής και εργαστηριακές ασκήσεις προσφέρουν ισχυρές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στους φοιτητές, καθιστώντας τους άξιους επιστήμονες – τεχνολόγους, διαμορφώνοντας παράλληλα δυναμικές προσωπικότητες και προμηνύοντας χρήσιμες προοπτικές για τους αποφοίτους. Ακόμη, η στενή σχέση των προγραμμάτων σπουδών των ΤΕΙ με την αγορά εργασίας, τοπική ή και διεθνή, κυρίως μέσω της υποχρεωτικής εξάμηνης πρακτικής άσκησης διευκολύνει τη σχετική απορρόφηση των αποφοίτων.
Χιλιάδες απόφοιτοι των ΤΕΙ, σήμερα, εργάζονται ως στελέχη στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της χώρας συμβάλλοντας στην οικονομική και κοινωνική της ανάπτυξη. Επίσης, απόφοιτοι των ΤΕΙ διαπρέπουν στην Ελλάδα και στο διεθνές στερέωμα ως ερευνητές και καθηγητές ΑΕΙ.

Θες ΑΕΙ; Θες ΤΕΙ!!!

Ελπίζουμε να βοηθούμε στην πληροφόρησή σου.

Καλή επιτυχία στις εξετάσεις!!!

Με χαρά θα σε υποδεχθούμε στο Ίδρυμα και το Τμήμα της επιλογής σου!!!

Οι Πρόεδροι και οι Αναπληρωτές Προέδρου των ΤΕΙ της χώρας

 

Σχόλια (18)

 
Γιάννης
18 Φεβ 2016 10:55

Δε μας λένε όμως από τη Σύνοδο ότι σπουδάζεις σε ΤΕΙ και το πτυχίο σου θεωρείται κατώτερο και από του κολεγίου, γιατί αυτό αναγνωρίζεται ως πτυχίο πανεπιστημίου ενώ του ΤΕΙ όχι.

"Θες ΑΕΙ; Άσε τα ΤΕΙ και πήγαινε κολέγιο καλύτερα" είναι το σωστό

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
18 Φεβ 2016 11:35

Καλά θα μας τρελάνουν οι πρόεδροι των ΤΕΙ;
Έβγαλαν αυτή την ενημέρωση με σκοπό να εξηγήσουν τι είναι τα ΤΕΙ και δεν αναφέρουν καν τη σωστή νομοθεσία.
Στην ερώτηση «Ποια η διαφορά ΑΕΙ και ΑΤΕΙ;» μας λένε ότι τα ΤΕΙ αποτελούν μέρος των ΑΕΙ και αυτό ισχύει από το 2011 (δηλαδή το ν.4009).

Αγνοούν οι πρόεδροι των ΤΕΙ το νόμο 3549/07, όπου στο άρθρο 2 αναφέρει:
«Διάρθρωση των Α.Ε.Ι.
1. α) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 5 του Συντάγματος, είναι τα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: αα) τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και ββ) τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.»

Δηλαδή ενώ η νομοθεσία αναφέρει ότι τα ΑΕΙ αποτελούνται από τον πανεπιστημιακό και τον τεχνολογικό τομέα ΗΔΗ από το 2007, οι πρόεδροι των ΤΕΙ λένε ότι αυτό έγινε 4,5 χρόνια μετά.
Αναρωτιέμαι αν το λάθος αυτό οφείλεται σε άγνοια (η οποία σε ΚΑΜΙΑ περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί) ή σε κάποιου είδους σκοπιμότητα.
Ειλικρινά θα ήθελα να μάθω το γιατί.

Όσον αφορά στην ερώτηση «Γιατί να επιλέξω ΤΕΙ για σπουδές;» δεν θέλω να πω πολλά, διότι θα γίνω κακός. Το μόνο που θα πω είναι ότι αν οι πρόεδροι των ΤΕΙ ήθελαν να υπάρχουν περισσότεροι μαθητές που να έχουν ως πρώτη επιλογή τμήματα των ΤΕΙ θα έπρεπε να είχαν συμβάλλει και αυτοί στην κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων πολλών τμημάτων ΤΕΙ και ας τ’ αφήσουμε εδώ.

 
ntinos
18 Φεβ 2016 18:15

σωστοι οι πρόεδροι των τει. αναφέρουν τον τελευταίο νόμο 4009/2011 που ήρθε και βελτίωσε τον νόμο του 2007, ουσιαστικά αυτό είχε γίνει από το 2001 όταν τα τει απέκτησαν 4ετή προγράμματα σπουδών αντί 3,5 που ήταν παλιότερα. Προς τι τα αρνητικά σχόλια;

 
paris
19 Φεβ 2016 08:31

για τα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΆ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ που εκκρεμούν 30 χρόνια τώρα μούγκα;; αυτή είναι η κυριότερη αιτία που τα ΤΕΙ δεν προσελκύουν μαθητές...αυτό δε το γνωρίζουν οι πρόεδροι;;;

 
μητρόπουλος
19 Φεβ 2016 10:11

Ποια ακριβώς επαγγελματικά δικαιώματα εκκρεμούν για τα ΤΕΙ, ακόμα δεν έχω καταλάβει.
Εννοούμε επαγγελματικά δικαιώματα, επαγγέλματα που μπορεί να εξασκήσει οποιοσδήποτε να κλείσουν για τα ΤΕΙ μόνο.
Η ερώτηση μου είναι ειλικρινής, οσα ΤΕΙ ξέρω εχουν πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα.

 
μηχανικός
19 Φεβ 2016 16:29

@μητρόπουλος σε όλα τα τμήματα ΤΕΙ πλην των τμημάτων μηχανικών ΤΕΙ (ΣΤΕΦ) έχουν εκδοθεί τα ΠΔ με την επαγγελματική κατοχύρωση. Τα τμήματα Μηχανικών ΤΕΙ δεν εχουν ΚΑΝΕΝΑ επαγγελματικό δικαίωμα αυτό λενε και οι σχετικά προσφατες αποφασεις του ΣτΕ , Δ’ Τμ./ΣτΕ 4917/2012 και Α’
Τμ./ΣτΕ 2544/2013 οι οποίες αναφερουν ότι οι πτυχιουχοι μηχανικοί των Σχολων Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) στερούνται μέχρι σήμερα επαγγελματικών δικαιωμάτων.

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
19 Φεβ 2016 16:42

@ ntinos
Δηλαδή με τη δική σου λογική οι Πρόεδροι των ΤΕΙ κακώς αναφέρθηκαν στον 2916/01. Θα έπρεπε να αναφερθούν κατευθείαν στον 4009/11, ο οποίος βελτίωσε την προηγούμενη σχετική νομοθεσία.

Για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους:
Με τον 2916/01 οριοθετήθηκε η ανώτατη εκπαίδευση και τα ΤΕΙ αποτελούν τον τεχνολογικό τομέα αυτής.
Ο 2916 διατήρησε τον διαχωρισμό ΑΕΙ – ΤΕΙ. Απόδειξη αυτού αποτελεί η παράγραφος γ του άρθρου 1 όπου αναφέρει: “Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος «Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» νοούνται τα ιδρύματα που ήδη λειτουργούν, τα οποία ανήκουν στον πανεπιστημιακό τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και θα αποκαλούνται εφεξής «Πανεπιστήμια».”
O 3549/07 που αναφέρω είπε για ΠΡΩΤΗ φορά ότι ΑΕΙ = Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.
Ο 4009/11 το επαναεπιβεβαίωσε.
Το να επικαλούμαστε τον 4009 και όχι τον 3549 (για το συγκεκριμένο θέμα) για μένα είναι λάθος.

@μητρόπουλος
Αν η ερώτηση σου είναι πραγματικά ειλικρινής να σε ενημερώσω ότι πολλά τμήματα των ΤΕΙ δεν έχουν καθόλου δικαιώματα.

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
19 Φεβ 2016 22:17

@μηχανικός
Φίλε μου τα πράγματα δεν είναι ακριβώς όπως τα αναφέρεις.
Για κάποια τμήματα της ΣΤΕφ υπάρχουν επαγγελματικά δικαιώματα. Ενδεικτικά αναφέρω τα πδ 180/08, 183/08, 345/89, 346/89. Υπάρχουν και κάποια ακόμα αλλά δεν τα θυμάμαι τώρα. Το αν αυτά είναι όπως θα έπρεπε να είναι, είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι «Τα τμήματα Μηχανικών ΤΕΙ δεν εχουν ΚΑΝΕΝΑ επαγγελματικό δικαίωμα»
Επίσης μάλλον δεν έχεις διαβάσει τις αποφάσεις του ΣτΕ που επικαλείσαι. Οι αποφάσεις αυτές ΔΕΝ αναφέρονται στο ΣΥΝΟΛΟ των τμημάτων της ΣΤΕφ. Η πρώτη αφορά σε 3 τμήματα και η δεύτερη σε 1.
Για να μην παρεξηγηθώ: σε καμία περίπτωση δε λέω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα υπάρχει και είναι και μεγάλο. Απλώς προσπαθώ να παρουσιάσω την κατάσταση όπως είναι.

 
paris
20 Φεβ 2016 12:54

@ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Τα επαγγελματικά διακιώματα που έχουν οι βασικές ειδικότητες των μηχανικών ΤΕΙ π.χ μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, είναι αυτά των υπομηχανικών ΚΑΤΕ-ΚΑΤΕΕ. Η πολιτεία είχε υποχρέωση μέσα σε ένα εξάμηνο μετά την αποφοίτηση του πρώτου πτυχιούχου μηχανικού ΤΕΙ την έκδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, κάτι το οποίο δεν έπραξε....για το λόγο αυτό και έχουν ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ τα ΕΔ των υπομηχανικών. Άρα ορθώς, μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν υφίστανται ΕΔ για τους αποφοίτους ΤΕΙ. Το παράδοξο είναι ότι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ παρανομεί εδώ και 30 χρόνια και δεν ανοίγει μύτη (παρά τις όποιες καταδικαστικές αποφάσεις από τον άρειο πάγο και το ΣΤΕ). Ακόμα, οι απόφοιτοι μηχανικοί ΤΕΙ (μηχανολόγοι & ηλεκτρολόγοι) εγγράφονται στις περιφέρειες(πρώην νο μαρχίες) στα μητρώα μηχανικών αποφοίτων ανωτέρω τεχνικών σχολών (λες και ταΤΕΙ είναι ανώτερα ιδρύματα). v

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
21 Φεβ 2016 12:54

@paris
Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτά που λες για τους ηλεκτρολόγους και μηχανολόγους μηχανικούς από ΤΕΙ.
Εγώ το μόνο που είπα ότι δεν είναι σωστό να λέμε ότι ΟΛΑ τα τμήματα της ΣΤΕφ ΔΕΝ έχουν επαγγελματικά δικαιώματα, διότι αυτό απλά δεν ισχύει.
Δηλαδή επειδή οι ηλεκτρολόγοι/μηχανολόγοι δεν έχουν δικαιώματα, αυτό σημαίνει ότι ΚΑΜΙΑ ειδικότητα δεν έχει δικαιώματα; Πραγματικά δεν μπορώ να την καταλάβω αυτήν την λογική.
Εκτός αν για κάποιους η ΣΤΕφ αποτελείται ΜΟΝΟ από τις λεγόμενες κλασικές ειδικότητες και με τις υπόλοιπες δεν ασχολούμαστε.
Εκτός πάλι αν κάποιος ενδιαφέρεται μόνο για την ειδικότητα του (άντε και για κανά 2-3 συναφείς) και δεν ασχολείται με τις άλλες.

 
paris
22 Φεβ 2016 08:14

@ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Δεν είναι μόνο οι μηχανολόγοι και οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί ΤΕΙ που στερούνται επαγγελματικών δικαιωμάτων. Είναι και οι μηχανικοί δομικών έργων, οι μηχανικοί έργων υποδομής, οι τοπογράφοι μηχανικοί, οι μηχανικοί ενεργειακής τεχνολογίας...είναι και άλλοι;; Άρα ποιοι από τους μηχανικούς ΣΤΕφ έχουν επαγγελματικά δικαιώματα; οι ηλεκτρονικοί και οι αυτοματιστές; Για να ξέρουμε τι λέμε...

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
22 Φεβ 2016 10:05

@paris
Από ότι φαίνεται η ενασχόληση σου με το θέμα είναι επιδερμική, αλλιώς θα γνώριζες ότι και οι Μηχανικοί Αυτοματισμού ΔΕΝ έχουν επαγγελματικά δικαιώματα. Έκανες τον κόπο να βρεις τα ΠΔ που ανέφερα (συμπλήρωσε σε αυτά και το 141/2003); Μάλλον όχι, διότι αν το είχες κάνει θα είχες δει ότι με τα πδ του 2008 δόθηκαν επαγγελματικά δικαιώματα (παρά το προβλήματα που είχαν) στα τμήματα των ΤΕΙ που είχαν σχέση με την πληροφορική, τα περισσότερα εκ των οποίων ανήκουν στη ΣΤΕφ.

Και αν θέλουμε να ξέρουμε τι λέμε η πραγματικότητα είναι η εξής: υπάρχουν τμήματα της ΣΤΕφ που έχουν επαγγελματικά δικαιώματα και υπάρχουν τμήματα της ΣΤΕφ που δεν έχουν.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να λέμε ότι ΟΛΑ τα τμήματα της ΣΤΕφ δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα, κάτι το οποίο είπες εσύ όταν έγραψες ότι οι «σχετικά προσφατες αποφασεις του ΣτΕ αναφερουν ότι οι πτυχιουχοι μηχανικοί των Σχολων Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) στερούνται μέχρι σήμερα επαγγελματικών δικαιωμάτων».
Για να ξέρουμε τι λέμε.

 
paris
22 Φεβ 2016 13:55

@ΔΗΜΗΤΡΗΣ
δεν είναι επιδερμική η προσέγγισή μου επί τους θέματος...επιδερμική είναι η προσέγγιση της πολιτείας που εδώ και 30 χρόνια εμπαίζει τους πτυχιούχους μηχανικούς ΤΕΙ (βασικών ειδικοτήτων) και τα ίδια τα ιδρύματα (το λόγο όλοι τον γνωρίζουν, να μην επεκταθώ και κόψουν το μνμ). Το εάν έχουν ΕΔ οι πληροφορικάριοι και όχι οι αυτοματιστές δεν αλλάζει την ουσία. Δε διαφωνώ μαζί σου, (στο ίδιο στρατόπεδο είμαστε απ' ότι αντιλαμβάνομαι), αλλά να μη παίζουμε με τις λέξεις και χάνουμε το νόημα...

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
24 Φεβ 2016 10:50

@paris
Και εγώ την ίδια σκέψη έκανα (ότι είμαστε στο ίδιο στρατόπεδο, εννοώ). Έχεις δίκιο πάντως. Η πολιτεία προτίμησε να βγάλει επαγγελματικά δικαιώματα για τμήματα της ΣΤΕφ που είναι (ή θεωρούνται) σχετικά ανώδυνα, αντί να βγάλει για τις κλασικές ειδικότητες, όπου εκεί υπάρχουν οι μεγαλύτερες αντιπαλότητες (είμαι σίγουρος ότι καταλαβαινόμαστε).
Πάντως δεν νομίζω ότι η πολιτεία εμπαίζει τα ΤΕΙ, τουλάχιστον όχι όσο εμπαίζει τους πτυχιούχους τους. Τα ΤΕΙ και αυτόνομα μεταπτυχιακά κάνουν και τα διδακτορικά (από ότι φαίνεται θα πάρουν) και πρυτάνεις (πιθανά) θα ονομαστούν οι πρόεδροι κλπ.
Το θέμα είναι ότι οι διοικήσεις των ιδρυμάτων (όχι όλες βέβαια, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία) ποτέ δεν ενδιαφέρθηκαν για τους πτυχιούχους τους. Δες το παράδειγμα τη συνεδρίασης της επιτροπής μορφωτικών υποθέσεων της βουλής πριν από καμιά δεκαριά μέρες. Μόνο ο πρόεδρος της ΟΣΕΠ-ΤΕΙ αναφέρθηκε στο ζήτημα της έλλειψης δικαιωμάτων. Οι υπόλοιποι ούτε μια κουβέντα. Έστω και για ξεκάρφωμα.

 
ΒΥΚΗ
28 Αυγ 2018 19:33

Τελικα οι μηχανολογοι μηχανικοι των ΤΕΙ εχουν επαγγελματικα δικαιωματα τελειωνοντας τη σχολη τους?

 
@ΒΥΚΗ
28 Αυγ 2018 21:12

Μην αγχώνεσαι, σε 1-2 χρόνια δεν θα υπάρχουν ΤΕΙ άρα πήγαινε στη σχολή που πέρασες και όλα θα γίνουν.

 
Μηχανικος
28 Αυγ 2018 21:39

@ΒΥΚΗ. Όχι δεν έχουν. Έχουν αυτά των υπομηχανικων του 1980. Αν θες επαγγελματικά δικαιώματα πήγαινε εξωτερικό. Εδώ είναι «Ελλάδα»

 
Κατάργηση ΤΕΙ
29 Αυγ 2018 00:57

Με τη σειρά να καταργηθούν και τα ΕΠΑΛ, να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία διχασμού-διαχωρισμού.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ