ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Ο εθνικός διάλογος για την Παιδεία και το Σχέδιο ΑΘΗΝΑ – Η ταξική διάσταση και ο αντίλογος

Δημοσίευση: 26/02/2016
Σχολείο
Alt Text: 
Σχολείο
Title Text: 
Σχολείο
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ΤΕΙ Αθήνας
 
Στην παρούσα δημοσίευση αλλά και σε αυτές που θα ακολουθήσουν, θα επιχειρήσω να παραθέσω στοιχεία και δεδομένα τα οποία θεωρώ ότι μπορούν να συμβάλλουν σε μία ουσιαστική πορεία εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης με προοδευτικό πρόσημο. Εκτός από την δημοσίευση αυτή θα γραφούν δύο ή τρεις ακόμη που θα αφορούν τον κλάδο και τη βιομηχανία των γραφικών τεχνών, την ανάλυση του γνωστικού αντικειμένου και του επιστημονικού πεδίου των γραφικών τεχνών και των τεχνολογιών των Media καθώς και την  (τραυματική) εμπειρία από την εφαρμογή του σχεδίου ΑΘΗΝΑ στο Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών  του ΤΕΙ Αθήνας.

1. Το σχέδιο ΑΘΗΝΑ, η Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλ. Σπουδών και το Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών

Το σχέδιο ΑΘΗΝΑ όπως αυτό εξειδικεύτηκε και εφαρμόστηκε τα τελευταία χρόνια στα Ανώτατα Ιδρύματα και ειδικότερα στα ΤΕΙ, έχει δημιουργήσει σωρεία προβλημάτων και αδιεξόδων. Ο σκοπός αυτής της δημοσίευσης δεν είναι να παραθέσει την τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία και την καθολική αντίθεση ΟΛΩΝ στα όσα περιείχε και επέβαλε το σχέδιο ΑΘΗΝΑ (και που είναι καταγεγραμμένη σε πλήθος αναλύσεων που έχουν κατατεθεί από όλους τους φορείς του κλάδου και του εκπαιδευτικού χώρου στο Υπουργείο Παιδείας).   Σκοπός της δημοσίευσης είναι να αναδείξει τα προβλήματα, τα αδιέξοδα και την πορεία προς την εξαφάνιση σε ειδικότητες και γνωστικά αντικείμενα αλλά και να προτείνει τεκμηριωμένες στρατηγικές για την σύγχρονη ανάπτυξη της εκπαίδευσης στο σύνολό της.
 
Η αφορμή αλλά και τα παραδείγματα που θα παρατεθούν, αφορούν τη Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας που μετονομάστηκε σε “Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών” (αλήθεια τι αντιπροσωπευτικός τίτλος για σχολή σε ένα Τεχνολογικό Ιδρυμα !) και τα Τμήματα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και Γραφιστικής που συγχωνεύθηκαν σε ένα Τμήμα με τη μορφή των εισαγωγικών κατευθύνσεων με τον τίτλο “Τμήμα Γραφιστικής”.

Τα δύο Τμήματα ήταν και είναι μοναδικά στην Τριτοβάθμια – Ανώτατη εκπαίδευση. Ειδικότερα το γνωστικό αντικείμενο και το επιστημονικό πεδίο της τεχνολογίας γραφικών τεχνών με λειτουργία ως Τμήμα απο το 1974 στο ΤΕΙ Αθήνας, στοχοποιήθηκε απο το Υπουργείο Παιδείας (2013) και (ακατανόητο γιατί) υποβαθμίστηκε με το σχέδιο ΑΘΗΝΑ και το Π.Δ95/2013. Ουσιαστικά αποτέλεσε χαρακτηριστικό παράδειγμα συνειδητής υποβάθμισης ενός εξαιρετικού αλλά και μοναδικού γνωστικού αντικειμένου στην Ελληνική ανώτατη εκπαίδευση. Και αυτό παρά το γεγονός ότι η λειτουργία του είναι σε πλήρη αρμονία με ένα συγκεκριμένο και εξελισσόμενο πεδίο εργασίας και οικονομικής δραστηριότητας, απόλυτα ουσιαστικό αντίκρυσμα του πτυχίου στην αγορά εργασίας και τη βιομηχανία και με σημαντική παρουσία στον συγκροτημένο χώρο της επιστημονικής έρευνας της επιστήμης των γραφικών τεχνών.
 
Ωστόσο, στην παρούσα ανάλυση, θα επιχειρήσω να παρουσιάσω το γενικότερο πλαίσιο για το περιεχόμενο του εθνικού διαλόγου για την παιδεία και γενικές προτάσεις σύγχρονου σχεδιασμού της εκπαίδευσης, χρησιμοποιώντας αποσπάσματα από την εφαρμογή του σχεδίου ΑΘΗΝΑ στη Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας.
 
2. Σχέδιο ΑΘΗΝΑ – Η ταξική διάσταση

Αποτελεί κοινό τόπο ότι η εφαρμογή του σχεδίου ΑΘΗΝΑ αποτέλεσε έναν απο τους κύριους πυλώνες μιας συγκεκριμένης πολιτικής υποβάθμισης της δημόσιας εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας  (2013) και είναι ισάξια με την κατάργηση των ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ αλλά και με το κλείσιμο της ΕΡΤ.  Η κυβερνητική αλλαγή από το 2015, σταμάτησε τα σχέδια περαιτέρω διάλυσης της δημόσιας Ανώτατης εκπαίδευσης με το επερχόμενο  “ΑΘΗΝΑ 2”, το περιεχόμενο του οποίου, όπως και στο πρώτο ΑΘΗΝΑ, έντεχνα αφηνόταν να διαρρεύσει στην ακαδημαϊκή κοινότητα ώστε να δημιουργηθεί το σχετικό κλίμα…

Με την εξέλιξη αυτή – την κυβερνητική αλλαγή το 2015 - διαμορφώνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα για την ριζοσπαστική αναδιάρθρωση των δομών της εκπαίδευσης γενικότερα αλλά και ειδικότερα της απαραίτητης επαγγελματικής – δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με την διαμόρφωση του ενιαίου χώρου έρευνας και ανώτατης εκπαίδευσης, σε πραγματική, ουσιαστική, προοδευτική και σύγχρονη κατεύθυνση, κάτι το οποίο όμως μένει να αποδειχθεί… Ωστόσο, πριν από όλα είναι απαραίτητο να παρατηρήσουμε την σημερινή κατάσταση, στην ανώτατη εκπαίδευση.
 
Η σημερινή κατάσταση μπορεί να χαρακτηριστεί ως κατάσταση αναμονής,  ιδιαίτερα λόγω του γενικότερου προβλήματος της συνεχιζόμενης ολόπλευρης κρίσης. Η έναρξη του εθνικού διαλόγου απο τη σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, παρά τις επιμέρους αντιρρήσεις και διαφωνίες, μπορεί να χαρακτηριστεί ως θετική εξέλιξη. Τροχοπέδη αποτελεί η συνεχιζόμενη κρίση   - με κύρια την ευθύνη των δανειστών - και το προσφυγικό όπου δεν επιτρέπεται στη σημερινή κυβέρνηση να αναπτύξει ένα στρατηγικό σχέδιο και με τη συμμετοχή όλων των φορέων να διαμορφώσει το σύγχρονο πεδίο της εκπαίδευσης για τις επόμενες δεκαετίες.

Η πολιτική που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια, άφησε συνειδητά τα δημόσια ΑΕΙ χωρίς χρηματοδότηση, χωρίς προσωπικό και με πλήρη απαξίωση της ακαδημαϊκής κοινότητας και των εκπαιδευτικών. Η αποδυνάμωση Τμημάτων, Σχολών και Ιδρυμάτων χρησιμοποιήθηκε ως κριτήριο επιβολής των μέτρων της κατάργησης ή της συγχώνευσης, από τους σχεδιαστές του ΑΘΗΝΑ και αυτή η ενέργεια εντάχθηκε στο πλαίσιο μέσα στο οποίο επιχειρήθηκε η διάλυση Σχολών και Τμημάτων στα ΑΕΙ.
 
Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία έφεραν τα Δημόσια ΑΕΙ οι πολιτικές των μνημονίων και όσοι με την ευκαιρία της κρίσης συνειδητά επιδίωξαν να διαλύσουν την δημόσια εκπαίδευση και να προκρίνουν την σαφέστατα ταξική στρατηγική της παράδοσης της εκπαίδευσης στους ιδιώτες.

Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να διευκρινίσω ότι δεν έχω τίποτε εναντίον της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Τουναντίον, η ιδιωτική εκπαίδευση έχει τον δικό της σημαντικό και χρήσιμο ρόλο και είναι απολύτως εφικτό και θεμιτό να υπάρχουν ιδιωτικές σχολές στην Ελλάδα, όπως υπάρχουν στα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα ανά τον κόσμο.  Κατά τεκμήριο δε, σε σύγχρονα δημόσια εκπαιδευτικά συστήματα με ισχυρή και σύγχρονη δημόσια Ανώτατη εκπαίδευση όπως στις ΗΠΑ και στη Γερμανία, λειτουργούν πλήθος ιδιωτικές σχολές.  

Επιπρόσθετα είναι επιβεβλημένη η παρουσία και η συνεργασία της βιομηχανίας και της παραγωγής στα δημόσια ΑΕΙ, κάτω βέβαια από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, που εγγυώνται την ανεξαρτησία στις επιλογές των Ιδρυμάτων.

Αυτό άλλωστε ισχύει στο σύνολο των ΑΕΙ παγκοσμίως και δεν καταλαβαίνω γιατί η χώρα μας πρέπει να αποτελεί εξαίρεση.

Ωστόσο, σε αυτές τις χώρες, κανείς δεν διανοήθηκε να υποβαθμίσει και να καταργήσει τη δημόσια ανώτατη εκπαδευση ή να παρέμβει ταξικά υπέρ της προώθησης των ιδιωτικών σχολών εις βάρος της δημόσιας εκπαίδευσης. Και αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά στα καθ’ ημάς.

Αυτός ο στόχος επιδιώχθηκε να πραγματοποιηθεί με τη συνειδητή συρρίκνωση και τον  περιορισμό των επιλογών των μαθητών των γυμνασίων ώστε να έχουν ουσιαστικά μόνο δύο δρόμους:

- Tη συνέχιση των σπουδών τους στο γενικό λύκειο, με μοναδικό στόχο την προετοιμασία για τις εξετάσεις για την εισαγωγή στα ΑΕΙ.

- Τη συνέχιση των σπουδών τους στις ιδιωτικές σχολές κάθε είδους και μορφής.

Τα σχέδια ΑΘΗΝΑ (αλλά και η κατάργηση των ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ) υπηρέτησαν αυτό το πλαίσιο, με την υποβάθμιση ειδικοτήτων και επιτυχημένων Τμημάτων με αντίκρυσμα στην αγορά εργασίας και την έρευνα. Στόχο είχαν και έχουν να δημιουργήσουν ειδικότητες με ασαφή και “απροσδιόριστα” γενικά χαρακτηριστικά χωρίς συγκεκριμένο και συγκροτημένο γνωστικό αντικείμενο, ώστε οι απόφοιτοι να έχουν ελλιπείς γνώσεις γενικής μορφής (προσοχή όχι γενικής παιδείας που είναι απολύτως απαραίτητες) και να είναι πιό  ευάλωτοι στην αγορά εργασίας.
 
Για παράδειγμα:

- Ποιός ήταν  ο σκοπός της διαγραφής των λέξεων “Γραφικές Τέχνες” από τον τίτλο της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών; Σε τι εξυπηρετεί, εκτός από την δημιουργία ενός ψευδεπίγραφου τίτλου που δε σημαίνει τίποτε σε μία Σχολή με γνωστικά αντικείμενα των επιστημών των Γραφικών Τεχνών, των Εφαρμοσμένων Τεχνών και της Συντήρησης έργων τέχνης και αρχαιοτήτων;
- Ποιά μελέτη επέβαλε την υποβάθμιση του επί 42 χρόνια λειτουργούντος Τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών σε εισαγωγική κατεύθυνση;
- Γιατί διαγράφηκε η λέξη “τεχνών” από τον τίτλο του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του ΤΕΙ Αθήνας;
- Ποιόν εξυπηρετεί τελικά η εξαφάνιση των λέξεων “Γραφικών Τεχνών “ και “Τεχνών” από τη Σχολή ΓΤ&ΚΣ και από τα Τμήματα του ΤΕΙ Αθήνας;
 
3. Το σχέδιο ΑΘΗΝΑ και η εξοικονόμηση πόρων – Η αναδιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης σε άλλες χώρες

Το σχέδιο ΑΘΗΝΑ, παρουσιάστηκε ως το μέσο για την εξοικονόμηση πόρων. Δεν υπήρξε μεγαλύτερη ανακρίβεια από αυτή! Για παράδειγμα, ποιοί πόροι εξοικονομήθηκαν απο την συγχώνευση των Τμημάτων Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και Γραφιστικής σε εισαγωγικές κατευθύνσεις; Αν το Υπουργείο Παιδείας (2013) ήθελε πραγματικά να εξοικονομήσει πόρους, γιατί δεν ενοποίησε για παράδειγμα το ΤΕΙ Αθήνας, το ΤΕΙ Πειραιά και την ΑΣΠΑΙΤΕ; Προφανώς γιατί ο στόχος των σχεδίων ΑΘΗΝΑ ήταν να διαλυθούν και να απαξιωθούν Ιδρύματα, Σχολές και Τμήματα, χωρίς την παραμικρή μελέτη των παραμέτρων που πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν για την αναμόρφωση των ΑΕΙ.
 
Η προσωπική μου εμπειρία από την αναδιάρθρωση της Ανώτατης εκπαίδευσης στην Φινλανδία η οποία έλαβε χώρα τα προηγούμενα χρόνια, κράτησε περί τα τρία χρόνια. Συμμετείχαν οι πάντες: Τα ιδρύματα, το προσωπικό, οι συλλογικοί φορείς, οι κλάδοι της βιομηχανίας, της παραγωγής και της έρευνας τα Ιδρύματα, οι Σχολές και τα Τμήματα, οι φορείς της έρευνας, οι εκπαιδευτικοί, οι επιχειρήσεις, η βιομηχανία, τα συνδικάτα οι περιφέρειες κλπ. Το αποτέλεσμα ήταν συγχωνεύσεις κυρίως Ιδρυμάτων, λιγότερο Σχολών και όχι Τμημάτων, διότι ορθώς κρίθηκε ότι εκεί χρειάζονται αναδιαρθρώσεις σε υψηλότερο επίπεδο, διότι εκεί μπορούσαν να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακος. Επίσης, στη χώρα αυτή, η αναδιάθρωση έγινε με γνώμονα τις προβολές της ανάπτυξης της συγκεκριμένης χώρας σε πεδία και τομείς για τα επόμενα χρόνια, και με βάση τις ανάγκες σε επιστημονικό προσωπικό (άσχετα φυσικά με την οικονομική κρίση που πλήττει και τη χώρα αυτή για άλλους όμως λόγους - πχ η οι εξελίξεις για την ΝΟΚΙΑ – πρώην ναυαρχίδα της βιομηχανίας της χώρας).  
 
Παραδείγματα αναδιαρθρώσεων και συγχωνεύσεων υπάρχουν πολλά. Αναφέρω την συγχώνευση δύο Ανωτάτων σχολών σχετικών με τις Γραφικές Τέχνες στην Βάδη-Βυρτεμβέργη της Γερμανίας το 2001: Συγχωνεύθηκαν μετά από ουσιαστικό διάλογο, η Ανώτατη Σχολή Γραφικών Τεχνών – Εκτυπώσεων και Media της Στουτγκάρδης (Hochschule für Druck und Medien–HDM) με την Ανώτατη Σχολή  Βιβλιοθηκονομίας και Μέσων Πληροφορικής (Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen - HBI). Η συγχώνευση υλοποιήθηκε σε επίπεδο Ιδρυμάτων, τα δε τμήματα και οι σχολές παρέμειναν  ως είχαν  και συνέχισαν να εξελίσσονται σύμφωνα με τον σχεδιασμό των Σχολών και Τμημάτων (https://www.hdm-stuttgart.de/hochschule/profil/ueber_die_hdm). Δεν καταργήθηκε ούτε συγχωνεύθηκε κανένα Τμήμα και μάλιστα με αποφάσεις άνωθεν,  στη λογική του "αποφασίζομεν και διατάσσομεν" χωρίς να υπάρξει  ουσιαστικός διάλογος.
 
Ποιά πρόνοια αυτής της μορφής είχαν τα σχέδια ΑΘΗΝΑ; Ας μην είμαστε και πλεονέκτες! Υπήρχαν και σημαντικές πρόνοιες στρατηγικής μορφής στο ΑΘΗΝΑ! Με το Π.Δ.95/2013 υπήρξε πρόνοια να διοριστεί Προϊστάμενος στο Τμήμα Γραφιστικής που προέκυψε από τη συγχώνευση των Τμημάτων Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και Γραφιστικής και τον υποβιβασμό τους σε κατευθύνσεις. Αυτή είναι πραγματικά μία πολύ σημαντική συμβολή με του σχεδίου ΑΘΗΝΑ για τον εκσυγχρονισμό της Ανώτατης εκπαίδευσης!
 
Θα παραθέσω ένα παράδειγμα επιτυχούς συνεργασίας φορέα του Δημοσίου, και φορέων των κοινωνικών εταίρων στην Ελλάδα (ναι υπάρχουν και τέτοια): του ΕΚΕΠΙΣ (σήμερα ΕΟΠΠΕΠ), φορέων των κλάδων και επιχειρήσεων της βιομηχανίας και των υπηρεσιών και των ομοσπονδιών των εργαζομένων για την εκπόνηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων (Job profiles) από το ΕΚΕΠΙΣ. Συγκροτήθηκαν ομάδες με υπόδειξη των φορέων και με τη συμμετοχή επιστημόνων από τον κάθε κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και εκπονήθηκαν και πιστοποιήθηκαν 203 επαγγελματικά περιγράμματα. (http://www.eoppep.gr/index.php/el/search-for/professional-outlines).
 
Μιας και συζητάμε για εκπαιδευτικό σχεδιασμό, κατά πόσo έλαβε υπ’ όψη του το Υπουργείο Παιδείας της προηγούμενης διακυβέρνησης (2013) τα περιγράμματα αυτά και τις μελέτες του CEDEFOP για τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό από την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση; Πόσο έλαβε υπ όψιν εμπεριστατωμένες μελέτες σε Ευρωπαϊκή κλίμακα όπως  το έργο «Restructuring Forum: Sectors' New Skills for New Jobs” της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής; (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&eventsId=209&furtherEvents=...
 
 Στο έργο αυτό αποτυπώνονται οι απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού για 19 κλάδους της βιομηχανίας – μεταξύ αυτών και της βιομηχανίας των γραφικών τεχνών (όπου συμμετείχα ως ειδικός εμπειρογνώμων για τους κλάδους των Γραφικών Τεχνών - printing and publishing), μέχρι το 2020. Τι από όλα αυτά εξετάστηκε; Και τελικά, γιατί στην Ελλάδα υποβαθμίζεται και απαξιώνεται ο κλάδος, η βιομηχανία και η εκπαίδευση των γραφικών τεχνών, ενώ στην  υπόλοιπη Ευρώπη (εντός και εκτός ΕΕ) εξακολουθεί να είναι σημαντικός και να αναπτύσσεται;
(http://s3.amazonaws.com/zanran_storage/www.fep-fee.be/ContentPages/58377...).
 
4. Bήματα για τον σύγχρονο εκπαιδευτικό σχεδιασμό:
 
- Ο σχεδιασμός της παιδείας και της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα πρέπει να ξεκινάει από τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και να εξειδικεύεται με βάση το εθνικό στρατηγικό σχέδιo ανάπτυξης της χώρας (αλήθεια που είναι αυτό το σχέδιο;) για την κοινωνία, την παραγωγή, τη βιομηχανία (με την ευρύτερη έννοια) και την οικονομία, τις τέχνες και τον πολιτισμό.
                                                                                                                              
- Mεβάση το σχέδιο αυτό προκύπτει μέσα από οργανωμένο διάλογο ο προσδιορισμός των αναγκών στην γενική παιδεία και στη συνέχεια στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα, προκύπτει από το σχέδιο ανάπτυξης της χώρας.
 
 - Οι ανάγκες (δυναμικές και σε συνεχή αναμόρφωση) μεταφράζονται σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις για το ανθρώπινο δυναμικό  - εμάς όλους και ιδιαίτερα τους νέους - που οδηγούν στην διαμόρφωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων (Learning outcomes) τόσο για την Δευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση όσο και για την τριτοβάθμια – Ανώτατη εκπαίδευση  και στη συνέχεια για την έρευνα.
 
- Τα μαθησιακά αποτελέσματα οδηγούν στον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην δευτεροβάθμια και την ανώτατη εκπαίδευση  τόσο στο κλαδικό επίπεδο (κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας) όσο και στο επίπεδο των περιφερειών της χώρας, πάντοτε σε μία δυναμική και συνδυασμένη συνεχή εξέλιξη μεταξύ εκπαίδευσης και κοινωνίας – βιομηχανίας (με την ευρύτερη έννοια).  
 
Με αυτό τον τρόπο θα πρέπει να σχεδιάζεται η εκπαίδευση. Και ειλικρινά είναι τραγικό να συζητώνται διατάξεις προσχεδίων νόμων όπου, η ύπαρξη ή όχι ενός Τμήματος σε ένα Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ, εξαρτάται από «τον αριθμό των μελών Ε.Π. που υπηρετούν"  - με 9 μέλη Ε.Π.  λειτουργεί το Τμήμα με 8 καταργείται ή συγχωνεύεται!!).
 
Συμπεράσματα – Προτάσεις

Η Πανελλήνια Ενωση Πτυχιούχων Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών- HELGRAMED (helgramed@gmail.com) έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις και τεκμηριωμένες αναλύσεις στο πλαίσιο του Εθνικού Διαλόγου, σε ότι αφορά τον ανασχεδιασμό της ανώτατης εκπαίδευσης  στις Γραφικές και τις Εφαρμοσμένες Τέχνες. Εχει προταθεί η λειτουργία θεματικής επιτροπής με την συμμετοχή ΟΛΩΝ των επαγγελματικών, εκπαιδευτικών και επιστημονικών ενώσεων και συνδέσμων των γραφικών τεχνών και εφαρμοσμένων τεχνών για τον αποτελεσματικό και σύγχρονο σχεδιασμό της εκπαίδευσης  στο τεχνικό και επιστημονικό πεδίο και γνωστικό αντικείμενο των γραφικών τεχνών και των εφαρμοσμένων τεχνών.
 
Το Υπουργείο Παιδείας καλείται να αξιοποιήσει την εμπειρία  42 χρόνων για τη δημιουργία σύγχρονων Σχολών και Τμημάτων με ουσιαστικό περιεχόμενο και αντίκρυσμα των πτυχίων στην αγορά εργασίας και στην συμβολή στην επιστημονική έρευνα στο ευρύτερο πεδίο των γραφικών τεχνών, εκτυπώσεων και εκδόσεων, του βιβλίου και της τυπογραφίας, των μέσων οπτικής επικοινωνίας και φυσικά του σχεδιασμού και της παραγωγής συσκευασίας.
 
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης,
Πτυχιούχος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
Διευθυντής Ερευνητικού Εργαστηρίου Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών & Μέσων Οπτικής Επικοινωνίας ΤΕΙ Αθήνας
Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ ΓΤΠ 60, Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών
Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών (HELGRAMED)

 

Σχόλια (1)

 
PENITAS
27 Φεβ 2016 03:06

Ο νόμος 4186/2013 αναβαθμίζει κάπως τα ΙΕΚ με ένα επιπλέον εξάμηνο υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης ......αλλά προβλέπει και την ύπαρξη και κολεγίων ιδιωτικών και δημοσίων (δημόσια τελικά δεν υπάρχουν.....άραγε γιατί???)
Το ΓΕΛ και το ΕΠΑΛ θα πρέπει να προσφέρει γενικές γνώσεις και τομεακές σπουδές (σε κύκλους) όπως τα πρώην Πολυκλαδικά Λύκεια χωρίς πρώιμη εξειδίκευση ....
Η επαγγελματική εξειδίκευση (ειδικότητες) να περάσει μόνο στα ΙΕΚ και η ανώτερη-ανώτατη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε πέντε έξι δυναμικά δημόσια κολέγια όπως και στα ιδιωτικά που υπάρχουν και ευημερούν στη χώρα μας.
Με τα παραπάνω ξεκαθαρίζει άμεσα το τοπίο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης απλά και γρήγορα.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ