Placeholder

Είστε εδώ

ΚΟΛΕΓΙΑ

Ισότιμοι οι τίτλοι των Κολλεγίων με των ΑΕΙ για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων

ΔΕΙΤΕ τη Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
Δημοσίευση: 17/08/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

O  μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών, για τον οποίο προσκομίζεται βεβαίωση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Σ.Α.Ε.Π., όχι, όμως, και βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., μπορεί να ληφθεί υπόψη και να αξιολογηθεί για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 4024/2011 (σ.σ. η γνωμοδότηση αναφέρεται και σε διδακτορικούς τίτλους) .

Τη γνωμοδότηση αυτή εξέδωσε ομόφωνα το Ε τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο ακόλουθο ερώτημα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης:

“Αν σύννομα μπορεί να ληφθεί υπόψη και να αξιολογηθεί για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 4024/2011, όπως ισχύει, ο μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών, για τον οποίο προσκομίζεται βεβαίωση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) και όχι βεβαίωση ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)”.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Με βάση αυτό το ερώτημα το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης   έθεσε υπόψη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.4 του ν. 4024/2011, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.5 του ν. 4038/2012, οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, συναφών με τα αντικείμενα που κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους είναι δυνατόν να απασχοληθούν, κατατάσσονται ως δόκιμοι δημόσιοι υπάλληλοι στο βαθμό Δ’ και στο βαθμό Ε’, αντίστοιχα. Κατά τις ίδιες ως άνω διατάξεις, οι υπάλληλοι που μετά το διορισμό τους αποκτούν τους ως άνω τίτλους, ο απαιτούμενος χρόνος για τη βαθμολογική τους εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά έξι χρόνια, για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου, και δύο χρόνια για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου. Σε περίπτωση που οι προαναφερόμενοι τίτλοι προέρχονται από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια αρχή. Η διαπίστωση της συνδρομής ή μη συνάφειας του τίτλου , κατά τα ως άνω, γίνεται με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 26 παρ. 11 του π.δ. 50/2001 (Προσοντολόγιο ), όπως ισχύει, για τη κάλυψη θέσεων, κλάδων ή ειδικοτήτων των αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης γίνονται δεκτοί και κάτοχοι απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ανώτατης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το Σ.Α.Ε.Π. του άρθρου 55 του π.δ.38/2010, ως επίσης και κάτοχοι απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης από το Σ.Α.Ε.Π., σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ.2 του π.δ.38/2010, όπως κάθε φορά ισχύει.

ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

 ΙΙ. Στις διατάξεις των άρθρων 1, 2 παρ. 1,2και 3, 3 παρ.1 εδ.α’-ε’ και 5, 4 και 55 του π.δ 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και άλλες διατάξεις» (78Α’),προβλέπονται τα ακόλουθα:
« Άρθρο 1
Με το παρόν:
1. εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία προς:
α) την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 «σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων», Ε.Ε αριθ. L 255/30-9-2005 σελ. 22) και θεσπίζονται οι κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους αναγνωρίζονται, για την ανάληψη και την άσκηση νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος, τα επαγγελματικά προσόντα που έχουν αποκτηθεί σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη (στο εξής αναφερόμενα ως "κράτη μέλη καταγωγής") και δίνουν στον κάτοχο τους το δικαίωμα, να ασκεί αυτό το επάγγελμα.
β) την Οδηγία 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 «για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας», (Ε.Ε. αριθ. L 363/20-12-2006 σελ. 141), κατά το μέρος που αυτή τροποποιεί την Οδηγία 2005/36/ΕΚ.
γ) την Οδηγία 2013/25/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μάιου 2013 «για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας», (Ε.Ε. αριθ. L 158/10-06-2013 σελ. 368), κατά το μέρος που αυτή τροποποιεί την Οδηγία 2005/36/ΕΚ.
2. Ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, όταν πρόκειται για πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών, μικρότερο τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για διδακτορικό κύκλο σπουδών άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.»
« Άρθρο 2
1. Οι διατάξεις περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ του παρόντος εφαρμόζονται σε κάθε υπήκοο κράτους - μέλους ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα έχοντας αποκτήσει τα επαγγελματικά του προσόντα σε άλλο κράτος - μέλος είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός, συμπεριλαμβανομένων των ασκούντων ελευθέρια επαγγέλματα.
2. Όταν για ένα συγκεκριμένο νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα έχουν θεσπισθεί, με χωριστή κοινοτική νομοθετική πράξη, άλλες ειδικές ρυθμίσεις που σχετίζονται
άμεσα με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, δεν εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος διατάγματος.
3. Οι διατάξεις περί αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται σε κάθε υπήκοο κράτους - μέλους ο οποίος, έχοντας αποκτήσει τίτλο τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης άλλου κράτους μέλους, δεν πληροί τις προϋποθέσεις εφαρμογής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.»
« Άρθρο 3
Ορισμοί
(Άρθρο 3 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος νοούνται ως:
α) "νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα": η επαγγελματική δραστηριότητα ή το σύνολο επαγγελματικών δραστηριοτήτων των οποίων η ανάληψη, η άσκηση ή ένας από τους όρους άσκησης εξαρτάται άμεσα ή έμμεσα, δυνάμει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, από την κατοχή καθορισμένων επαγγελματικών προσόντων ειδικότερα, όρο άσκησης συνιστά η χρήση επαγγελματικού τίτλου που περιορίζεται, βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, μόνο σε όποιον κατέχει συγκεκριμένο επαγγελματικό προσόν. Όταν το ανωτέρω εδάφιο δεν έχει εφαρμογή, επάγγελμα αναφερόμενο στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου εξομοιώνεται προς νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα.

β) "επαγγελματικά προσόντα": τα προσόντα που πιστοποιούνται από τίτλο εκπαίδευσης, από βεβαίωση επάρκειας που αναφέρεται στο άρθρο 11, στοιχείο α), εδάφιο (i) ή/και από επαγγελματική πείρα.
γ) "τίτλος εκπαίδευσης": τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι που χορηγούνται από αρχή κράτους μέλους, η οποία έχει οριστεί σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του εν λόγω κράτους, και βεβαιώνουν επιτυχώς περατωθείσα επαγγελματική εκπαίδευση που έχει αποκτηθεί, κατά κύριο λόγο, στην Κοινότητα. Όταν δεν έχει εφαρμογή το ανωτέρω εδάφιο, τίτλος εκπαίδευσης αναφερόμενος στην παράγραφο 3 εξομοιώνεται προς τίτλο εκπαίδευσης.
δ) "αρμόδια αρχή": οποιαδήποτε αρχή ή οργανισμός που έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά από τα κράτη μέλη να χορηγεί ή να παραλαμβάνει τους τίτλους εκπαίδευσης και άλλα έγγραφα ή πληροφορίες, καθώς και να παραλαμβάνει τις αιτήσεις και να λαμβάνει τις αποφάσεις που αναφέρονται στο παρόν διάταγμα.
ε) "νομοθετικά ρυθμιζόμενη εκπαίδευση": κάθε εκπαίδευση η οποία είναι άμεσα προσανατολισμένη στην άσκηση συγκεκριμένου επαγγέλματος και συνίσταται σε κύκλο σπουδών που ενδεχομένως συμπληρώνεται από επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, πρακτική άσκηση ή άσκηση του επαγγέλματος. Η διάρθρωση και το επίπεδο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της πρακτικής άσκησης ή της άσκησης του επαγγέλματος ρυθμίζονται από νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του οικείου κράτους μέλους ή υπόκεινται σε έλεγχο ή έγκριση εκ μέρους της αρμόδιας προς τούτο αρχής.
5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 2 νοείται ως «τίτλος τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης» ο αναγνωρισμένος τίτλος τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, όταν πρόκειται για πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών, μικρότερο τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για διδακτορικό κύκλο σπουδών, που απονέμεται από ίδρυμα τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης.»

« Άρθρο 4
Αποτελέσματα της αναγνώρισης
(Άρθρο 4 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)
1. Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος παρέχει στο δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση στο ίδιο επάγγελμα, για το οποίο διαθέτει τα προσόντα στο κράτος μέλος καταγωγής, και να το ασκεί στην Ελλάδα υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τους Έλληνες υπηκόους.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος, το επάγγελμα που επιθυμεί να
ασκήσει ο αιτών στην Ελλάδα είναι το ίδιο με εκείνο, για το οποίο διαθέτει τα προσόντα στο κράτος μέλος καταγωγής, εφόσον οι καλυπτόμενες δραστηριότητες είναι συγκρίσιμες.
3. Η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης με αυτόν που απονέμεται στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος, παρέχει στο δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση και να ασκήσει συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, εκτός των περιπτώσεων που απαιτούνται αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και ιδίως για θέσεις καθηγητών Α.Ε.Ι., ερευνητών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού.»
« Άρθρο 55
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού συλλογικό όργανο με την ονομασία «Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων», το οποίο λαμβάνει αποφάσεις για:
α) την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με τους όρους των Κεφαλαίων Ι και II του Τίτλου III, καθώς και του Τμήματος 5 του Κεφαλαίου III του Τίτλου III ου παρόντος διατάγματος και β) την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος.
2. Στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου ανήκουν ιδίως:
α) Η κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού για τη ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας του και εξέτασης των αιτήσεων για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος διατάγματος.
β) Η κρίση κάθε θέματος κρίσιμου για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και ιδίως του ζητήματος αν απαιτείται η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης προσαρμογής στην Ελλάδα ή η υποβολή του αιτούντος σε δοκιμασία επάρκειας, καθώς και το περιεχόμενο αυτής, στο πλαίσιο του άρθρου 14 του παρόντος διατάγματος.
γ) Η έκδοση απόφασης: ί) για την αναγνώριση ή μη των επαγγελματικών προσόντων
επί τη βάσει των προσκομιζομένων τίτλων ή της κεκτημένης επαγγελματικής πείρας, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος διατάγματος (Τίτλος III, Κεφάλαια Ι, II, III Τμήμα 5) και ιι) για την αναγνώριση ή μη της επαγγελματικής ισοδυναμίας των γνώσεων και των προσόντων που πιστοποιούνται από τίτλο κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης προς τα πιστοποιούμενα με τίτλο που απονέμεται στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2.
δ) Ο έλεγχος της έγκαιρης και ορθής εκτέλεσης από το αρμόδιο όργανο των αποφάσεων του στις περιπτώσεις επιβολής δοκιμασίας επάρκειας ή πρακτικής άσκησης προσαρμογής ή γραπτής δοκιμασίας επαγγελματικής ισοδυναμίας.
ε) Η γνωμοδότηση επί θεμάτων αναγνώρισης τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης του Τίτλου III - Κεφάλαιο III του παρόντος διατάγματος, όταν αυτό ζητηθεί από την αρμόδια αρχή.
στ) Ο έλεγχος των επαγγελματικών προσόντων του παρόχου υπηρεσιών, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 7 παράγραφος 5 του παρόντος διατάγματος, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αρμόδια αρχή του άρθρου 7 παράγραφος 6 του παρόντος διατάγματος.»
Περαιτέρω, στο άρθρο 6 παρ.1, 2, 3 και 4, εδ. πρώτο έως τέταρτο του ν.4024/2011, «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (226Α’), όπως ισχύει, προβλέπεται ότι:

« Άρθρο 6
Σύστημα Βαθμολογικής Κατάταξης
1. Οι θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης - Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) - κατατάσσονται σε έξι (6) συνολικά βαθμούς, κατά φθίνουσα σειρά, ως εξής:
Βαθμός Α Βαθμός Β Βαθμός Γ Βαθμός Δ Βαθμός Ε Βαθμός ΣΤ.
2. Οι θέσεις προσωπικού της κατηγορίας Ειδικών θέσεων (ΕΟ) κατατάσσονται στους βαθμούς 1ο και 2ο και αμείβονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
3. Εισαγωγικός βαθμός για όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης προσωπικού είναι ο βαθμός ΣΤ με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και καταληκτικός, ο Βαθμός Α για την ΠΕ και ΤΕ κατηγορία, ο Βαθμός Β για τη ΔΕ κατηγορία και ο Βαθμός Γ για την ΥΕ κατηγορία.
4. Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος συναφούς με τα αντικείμενα, στα οποία είναι δυνατόν, κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους, να απασχοληθούν, κατατάσσονται, ως δόκιμοι στο Βαθμό Δ.
Οι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, συναφούς με τα αντικείμενα, στα οποία είναι δυνατόν, κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους, να απασχοληθούν, κατατάσσονται, ως δόκιμοι στο Βαθμό Ε.
Για υπαλλήλους οι οποίοι αποκτούν αναγνωρισμένο και συναφές διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών μετά το διορισμό τους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική τους εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά έξι (6) και δύο (2) έτη αντίστοιχα.
Ως μεταπτυχιακό και ως διδακτορικό δίπλωμα νοούνται εκείνα που χορηγούνται με αντίστοιχο ιδιαίτερο τίτλο μετά τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.. Για τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά διπλώματα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια αρχή. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης της συνάφειας αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
Η ισχύς της παρούσας παραγράφου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4024/2011.

5............................6...............................»
Τέλος στις διατάξεις των άρθρων 1, 2 παρ.1 περ. α’, 3 περ. στ’ και 4 παρ.1 περ. α’ και 3 εδ. πρώτο του ν.3328/2005 «Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις» (80Α’), όπως ισχύει, προβλέπεται ότι :
« Άρθρο 1
Ίδρυση- Νομική Μορφή -Έδρα
Ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου(Ν.Π.Δ.Δ.)με την επωνυμία
«ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), που εδρεύει στην Αθήνα και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Οργανισμός στις διεθνείς του σχέσεις χρησιμοποιεί την επωνυμία: «Hellenic National Academic Recognition and Information Center (Hellenic NARIC)».
« Άρθρο 2 Σκοπός
1. Σκοπός του Οργανισμού είναι:
α) Η αναγνώριση τίτλων σπουδών που απονέμονται από ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης της αλλοδαπής και β)...........
2)......................................................................................
« Άρθρο 3
Ορισμοί
Κατά την έννοια του νόμου αυτού:
α)......... β)......... γ).......... δ).......... ε).............
στ) «Αναγνώριση τίτλου σπουδών» είναι η βεβαίωση και η διαπίστωση από τον Οργανισμό της «ισοτιμίας» ή «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» του τίτλου. Η αναγνώριση αφορά πτυχία, μεταπτυχιακά διπλώματα και διδακτορικά διπλώματα.»

« Άρθρο 4
Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων
Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι».
1. Η «ισοτιμία» αναγνωρίζεται εφόσον:
α)...........β)...............
2...................................
3. «Ισοτιμία και αντιστοιχία» αναγνωρίζεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση της «ισοτιμίας» του τίτλου σπουδών και επιπλέον ο ενδιαφερόμενος
έχει διδαχθεί και εξετασθεί επιτυχώς στα βασικά μαθήματα του ομοειδούς προγράμματος σπουδών της ημεδαπής.
4.................................5..............................6..............................7...........................»
ΙΙΙ. Από τις προαναφερόμενες διατάξεις, ερμηνευόμενες αυτοτελώς και σε συνδυασμό μεταξύ τους, προκύπτουν τα εξής:
α. Με τo υπ’ αριθμ. 38/2010 προεδρικό διάταγμα, προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία στην οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 (ΕΕL 255) που αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Με την εν λόγω οδηγία θεσπίζονται κανόνες, βάσει των οποίων τα επαγγελματικά προσόντα που έχουν αποκτηθεί σε ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη (κράτη- μέλη καταγωγής) αναγνωρίζονται για την ανάληψη και την άσκηση νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος και παρέχουν το δικαίωμα στον κάτοχό τους να ασκεί αυτό το επάγγελμα σε άλλο κράτος μέλος. Κατ’ επίκληση των διατάξεων των άρθρων 46, 53 παράγραφος 1 και 62 της Συνθήκης (τότε άρθρων 49, 57 παράγραφος 1 και 66, αντίστοιχα), εκδόθηκε αρχικώς η οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου «σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών» (ΕΕ L 19). Με την οδηγία αυτή θεσπίσθηκε, με σκοπό τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων και των υπηρεσιών, ένα σύστημα γενικής εφαρμογής για την αναγνώριση διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο είχε τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά: α) αφορούσε διπλώματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία χορηγήθηκαν σε κοινοτικούς  υπηκόους από αρμόδια αρχή κράτους μέλους, πιστοποιούσαν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών και επέτρεπαν στους κατόχους τους την πρόσβαση σε νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα και την άσκησή του στο ανωτέρω κράτος μέλος και β) αποσκοπούσε στο να αποκτήσουν οι υπήκοοι των κρατών-μελών το δικαίωμα να ασκούν, ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί, το αντίστοιχο, νομοθετικώς κατοχυρωμένο, επάγγελμα σε άλλο κράτος μέλος (κράτος μέλος υποδοχής), διαφορετικό από εκείνο στο οποίο απέκτησαν το δίπλωμά τους. Ακολούθησε η οδηγία 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου, η οποία θέσπισε ένα συμπληρωματικό γενικό σύστημα αναγνώρισης των επαγγελματικών σπουδών, με σκοπό να καλυφθούν τα επίπεδα εκπαίδευσης, τα οποία δεν καλύπτονταν από το σύστημα της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ. Οι ανωτέρω οδηγίες, μαζί με άλλες που ρύθμιζαν ζητήματα ανάληψης και άσκησης ορισμένων επιμέρους επαγγελμάτων σε άλλο κράτος-μέλος, αντικαταστάθηκαν (από 20.10.2007) από την οδηγία 2005/36/ΕΚ, με το άρθρο 62 της οποίας καταργήθηκαν ρητώς οι εν λόγω οδηγίες, οι ρυθμίσεις των οποίων αναδιαρθρώθηκαν και εξορθολογίστηκαν με τη νέα αυτή οδηγία (βλ προοίμιο της οδηγίας, σκ.9). Το ως άνω π.δ, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 αυτού, εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση υπηκόου κράτους μέλους, ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα στην Ελλάδα. Το άρθρο 3 του ίδιου π.δ ορίζει, μεταξύ άλλων, την έννοια του νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος, ως της επαγγελματικής δραστηριότητας ή του συνόλου επαγγελματικών δραστηριοτήτων, των οποίων η ανάληψη, η άσκηση ή ένας από τους όρους άσκησης εξαρτάται άμεσα ή έμμεσα, δυνάμει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, από την κατοχή καθορισμένων επαγγελματικών προσόντων, την έννοια των επαγγελματικών προσόντων ως των προσόντων που πιστοποιούνται από τίτλο εκπαίδευσης, από βεβαίωση επάρκειας ή/και από επαγγελματική πείρα και την έννοια του τίτλου εκπαίδευσης ως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που χορηγούνται από αρχή κράτους μέλους, η οποία έχει οριστεί σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του εν λόγω κράτους, και βεβαιώνουν επιτυχώς περατωθείσα επαγγελματική εκπαίδευση που έχει αποκτηθεί, κατά κύριο λόγο, στην Κοινότητα. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του εν λόγω π.δ. η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων παρέχει στο δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση στο επάγγελμα, για το οποίο διαθέτει τα  προσόντα στο κράτος μέλος καταγωγής, και να το ασκεί στην Ελλάδα υπό τις ίδιες με τους Έλληνες πολίτες προϋποθέσεις.
Το π.δ. 38/2010 τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε αρχικώς με τις διατάξεις του ν. 4093/2012 και ακολούθως των ν. 4111/2013(18Α’) και 4205/2013 (242Α’)και καθορίστηκε πλέον ενιαία αρμόδια εθνική αρχή ως και διαδικασία για την εξέταση της επαγγελματικής ισοδυναμίας μεταξύ των γνώσεων και των προσόντων που πιστοποιούνται από τίτλους τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκείνων που πιστοποιούνται από τίτλους του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της οδηγίας 2005/36/ΕΚ περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, προκειμένου για την ανάληψη και άσκηση οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα από τους κατόχους των εν λόγω τίτλων (βλ. αιτιολ. Έκθεση ν. 4093/2012). Η ως άνω τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 38/2010 κατέστη αναγκαία για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τη νομολογία του Δ.Ε.Κ. αλλά και του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα προς την οποία οι αρμόδιες αρχές του κράτους-μέλους υποδοχής υποχρεούνται να αναγνωρίζουν το αίτημα πρόσβασης σε συγκεκριμένο επάγγελμα , αν ο αιτών κατέχει δίπλωμα που έχει χορηγηθεί από πανεπιστήμιο ή εν γένει αρχή της χώρας προέλευσης και πιστοποιεί την ολοκλήρωση σπουδών που έχουν πραγματοποιηθεί, εν όλω ή εν μέρει, σε φορέα εγκατεστημένο στο κράτος – μέλος υποδοχής, ο οποίος δεν είναι αναγνωρισμένος νομοθετικά από τη τελευταία αυτή χώρα (Δ.Ε.Κ. C-151/07, C-274/05,Σ.τ.Ε. 4161/2011- ΝΟΜΟΣ).
Η αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους τίτλους που απονέμονται στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, παρέχει, κατά τη ρητή πρόβλεψη του άρθρου 4 παρ.3 του π.δ 38/2010 στον κάτοχο τέτοιου τίτλου (επαγγελματικά ισοδύναμου) να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση σε συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος και να την ασκήσει με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.
Κατά το άρθρο 55 του π.δ 38/2010, αρμόδιο διοικητικό όργανο για την αναγνώριση, τόσο των επαγγελματικών προσόντων, όσο και της επαγγελματικής ισοδυναμίας των περιπτώσεων που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο του εν λόγω π.δ, είναι το Σ.Α.Ε.Π., το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Τα ζητήματα που αφορούν την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών που απονέμονται από εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής ρυθμίζονται, κατά βάση, από τις διατάξεις του ν. 3328/2005, όπως ισχύει.
Η αρμοδιότητα αναγνώρισης τίτλων σπουδών κατά τις διατάξεις αυτές ανήκει στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., που λειτουργεί ως ν.π.δ.δ. και έγκειται κυρίως στη διαπίστωση και βεβαίωση της ισοτιμίας ή της ισοτιμίας και της αντιστοιχίας των εξεταζομένων υπ’ αυτού τίτλων σπουδών.
Όπως γίνεται δεκτό ( βλ. Σ.τ.Ε 4880/2012, σκ.5,με περαιτέρω παραπομπές στη νομολογία του Δ.Ε.Κ., 207/2012 σκ.8., πρβλ. και Σ.τ.Ε 3286/1989) στο σύστημα αμοιβαίας αναγνώρισης διπλωμάτων, που θεσπίστηκε αρχικά με την Οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ήδη με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ, ένας τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται λόγω της ουσιαστικής αξίας της εκπαίδευσης που πιστοποιεί, αλλά διότι επιτρέπει την πρόσβαση σε νομικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα στο κράτος-μέλος, στο οποίο αποκτήθηκε ή αναγνωρίστηκε ο εν λόγω τίτλος. Το γεγονός αυτό διαφοροποιεί την εν λόγω αναγνώριση από την ακαδημαϊκή αναγνώριση του τίτλου σπουδών, κατά την οποία ο σκοπός, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία ως και το αρμόδιο για την αναγνώριση όργανο, όπως προδιαγράφονται κατά βάση στις διατάξεις του ν.3328/2005, διαφοροποιούνται σε σχέση με την αναγνώριση τίτλου σπουδών για επαγγελματική χρήση. Το αυτό συμβαίνει και κατά την αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών στις περιπτώσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του π.δ 38/2010, κατά την οποία, επίσης, όπως και επί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, δεν εξετάζονται οι θεσμοθετημένες προϋποθέσεις για την ακαδημαϊκή αναγνώριση του τίτλου.
Κατά τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 4024/2011, για τη βαθμολογική κατάταξη ή εξέλιξη υπαλλήλων, κατόχων διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού, απαιτείται η βεβαίωση ισοτιμίας της αρμόδιας προς τούτο αρχής. Ως βεβαίωση ισοτιμίας του αλλοδαπού τίτλου σπουδών στην προκείμενη διάταξη νοείται, όπως προκύπτει από τη σαφή διατύπωση του χαρακτηρισμού της βεβαίωσης, εκείνη που εκδίδεται στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής αναγνώρισης του τίτλου αυτού (βεβαίωση ισοτιμίας) και όχι της αναγνώρισης της επαγγελματικής του ισοδυναμίας, δηλαδή, κατά τα νυν ισχύοντα, η βεβαίωση ισοτιμίας που χορηγείται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή, πριν την σύστασή του, από το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) του ν. 741/1977. Τούτο, διότι μόνο κατά τη διαδικασία έρευνας της ύπαρξης ή μη της ακαδημαϊκής ισοτιμίας του ως άνω τίτλου σπουδών εξετάζονται οι προϋποθέσεις εκείνες που κατά νόμον πρέπει να συντρέχουν ως στοιχεία της επιστημονικής αξίας και του επιπέδου του τίτλου σπουδών και η διαπίστωση των οποίων (στοιχείων) εκ μέρους του αρμοδίου οργάνου οδηγεί στην έκδοση της οικείας βεβαίωσης ισοτιμίας. (βλ Δ. Στράνη-Ι. Πρασσά, Η Αναγνώριση Αλλοδαπών Ακαδημαϊκών Διπλωμάτων, σελ 44,45και 85,86).
Ενόψει του σκοπού, τον οποίο εξυπηρετούν οι διατάξεις του π.δ.38/2010, όσον αφορά τα δικαιώματα κατόχων τίτλων αναγνωρισμένων ως επαγγελματικά ισοδύναμων, προσβολή των εν λόγω δικαιωμάτων προκύπτει σε κάθε περίπτωση που ο κάτοχος τέτοιου τίτλου σπουδών υφίσταται άνιση μεταχείριση, συγκριτικά με τον κάτοχο συγκρίσιμου τίτλου σπουδών ημεδαπού εκπαιδευτικού ιδρύματος και ειδικότερα όταν η άνιση αυτή μεταχείριση εκδηλώνεται στην περίπτωση εκτίμησης του επαγγελματικά ισοδύναμου τίτλου, ως επαγγελματικού προσόντος, κατά τη διαδικασία πρόσβασης ή εξέτασης της ικανοποίησης των όρων και προϋποθέσεων, που σχετίζονται με την άσκηση συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας νομοθετικά ρυθμιζόμενης.
β. Όσον αφορά τους υπαλλήλους φορέων του δημόσιου τομέα, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4024/2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 αυτού, η απόκτηση κατά το άρθρο 6 παρ.4 του ως άνω νόμου βαθμολογικού πλεονεκτήματος και συνακόλουθα μισθολογικού συνιστά προϋπόθεση άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας του μισθωτού (υπαλλήλου) που κατέχει θέση σε ορισμένο φορέα του δημόσιου τομέα, υπό την έννοια ότι το βαθμολογικό αυτό πλεονέκτημα συνάπτεται με την ικανοποίηση του δικαιώματος του υπαλλήλου, αφενός για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη και αφετέρου με την απόκτηση δυνατότητας να ασκήσει καθήκοντα στην υπηρεσία του που προϋποθέτουν την κατοχή συγκεκριμένου ανώτερου βαθμού, όπως λ.χ. για τη κατάληψη ορισμένης θέσης ευθύνης.  

Η απαίτηση της διάταξης του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 4024/2011 για την ύπαρξη ακαδημαϊκής ισοτιμίας, ως προϋπόθεση για την εξέταση του αιτήματος χορήγησης βαθμολογικού πλεονεκτήματος στους υπαλλήλους- κατόχους μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων σπουδών εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού, έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του π.δ 38/2010 και ειδικότερα με τα δικαιώματα που, κατά τα ανωτέρω εκτιθέμενα, διασφαλίζονται με αυτές για τους κατόχους τίτλων σπουδών τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης αλλοδαπών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αναγνωρισμένων αρμοδίως στην Ελλάδα ως επαγγελματικά ισοδύναμων. Και τούτο, διότι η απαίτηση αναγνώρισης ισοτιμίας των εν λόγω τίτλων, ενόσω οι τίτλοι αυτοί έχουν αναγνωριστεί ως επαγγελματικά ισοδύναμοι, δημιουργεί εις βάρος των κατόχων τους κατάσταση άνισης μεταχείρισης σε σχέση προς τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων σπουδών τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος, δοθέντος ότι απαιτεί από αυτούς τη συνδρομή μιας επιπλέον προϋπόθεσης (αναγνώρισης ισοτιμίας του τίτλου) κατά την άσκηση της δραστηριότητας του υπαλλήλου σε φορέα του δημόσιου τομέα.
Οι διατάξεις του π.δ. 38/2010, ως διατάξεις αυξημένης τυπικής ισχύος, λόγω προσαρμογής με αυτές της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2005/36/ΕΚ, υπερισχύουν των διατάξεων κοινών νόμων και κανονιστικών πράξεων (Βλ. Ε. Σπηλιωτόπουλου: Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου 2007, τόμ.Ι σελ.89, Ν.Σ.Κ. 336/2006) και επομένως εν προκειμένω και των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 4 του ν.4024/2011, στο βαθμό που οι τελευταίες αυτές διατάξεις αναιρούν το προστατευτικό καθεστώς των δικαιωμάτων των κατόχων ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών αναγνωρισμένων, κατά τα ανωτέρω, ως επαγγελματικά ισοδύναμων. Ως εκ τούτου, οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 4 του ως άνω νόμου δεν μπορούν να εφαρμοστούν στις περιπτώσεις κατοχής εκ μέρους των ενδιαφερομένων υπαλλήλων τίτλων σπουδών τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης αλλοδαπών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αναγνωρισμένων αρμοδίως στην Ελλάδα ως επαγγελματικά ισοδύναμων και ειδικότερα κατά το μέρος που οι διατάξεις αυτές απαιτούν την ύπαρξη ακαδημαϊκής ισοτιμίας για την εξέταση του αιτήματος χορήγησης βαθμολογικού πλεονεκτήματος, ως και του συνακόλουθου μισθολογικού, για τους κατόχους των εν λόγω τίτλων σπουδών.

Αυτονόητα, η κατά τα ανωτέρω αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας δεν επηρεάζει την εξάρτηση της χορήγησης των προαναφερόμενων πλεονεκτημάτων από την τήρηση της απαιτούμενης από τις ως άνω διατάξεις του ν.4024/2011 διαδικασίας εξέτασης εκ μέρους του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου της συνδρομής της προϋπόθεσης της συνάφειας του αναγνωρισμένου ως επαγγελματικά ισοδύναμου τίτλου.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ετικέτες: 
ΝΣΚ

Σχόλια (24)

 
marty
23 Μαρ 2016 23:52

Ποιο είναι λοιπόν το συμπέρασμα; Σεις παιδιά μου που κοπιάσατε για να περάσετε στα ΑΕΙ της Ελλάδας είστε ισότιμοι με όσους, αφού πέρασαν τα μαθητικά τους χρόνια χωρίς διάβασμα, πήγαν στα κολλέγια και απέκτησαν τίτλους . Και έπειτα τα βάζουμε με το σύριζα που θεωρεί την αριστεία ρετσινιά!

 
jo
24 Μαρ 2016 06:45

δηλαδη του κολλεγιου του εχει βγει αυτη η ρετσινια αλλα οι των αει ειναι αστερια! δηλαδη ολοι αυτοι που μοχθησαν για να περασουν στις πανελληνιες θα βγουνε μετα εξαίρετοι επιστήμονες. ειναι και θα ειναι αλανθαστοι σε καθε τους κινηση. αυτο πια με το πληρωνεις για να παρεις πτυχιο εχει γινει καραμελιτσα που πρεπει να σταματησει. επειδη λοιπον εγω μοχθησα, διαβασα, περασα σε αει , αλλα επειδη με τα χ μορια που εβγαλα επρεπε να παω ντε και καλα στην χ σχολη , ενιωθα οτι στην ψ σχολη θα ειμαι ενας παραγωγικος επαγγελματιας (κατι που νομιζω χρειαζεται η χώρα μας). οποτε πηγα σε ιδιωτικό. και πηρα εξαιρετη γνωση που σε συζητησεις με συναδελφους κραταω το ιδιο επιπεδο γνωσεων. ξερεις ομως οτι περαν απο μεταλυκιακο ιδριμα ειναι και κερδοφορος επιχείριση? ξερεις οτι διαβαζα ωωωρες και δεν κόπηκα σε κανενα μαθημα για να μην πληρωνω κ αλλα λεφτα? οποτε ναι, πληρωσα για να παρω γνωση και πτυχιο. πληρωσα οπως πληρωνα για φροντιστηρια στο λυκειο γιατι χωρις αυτα κανεις μασ δεν θα εμπαινε σε αει η τει. αλλα δεν περασα την φοιτιτικη μου ζωη σε παρτυ κομματων. δεν εμεινα στην φοιτιτουπολη χρονια. ημουν προτυπο φοιτιτη και τωρα κατεβαζω το κεφαλι μου γιατι για το δημοσιο θεωρουμε μια απλη αποφοιτος λυκειου. ασ μην τα ισοπεδωνουμε ολα.

 
dex
24 Μαρ 2016 10:30

Καλά μην τρελένεστε,είναι γνωμοδότηση όχι απόφαση.
Θυμίζω και γνωμοδοτήσεις περί αντισυνταγματικότητας του μνημονίου,των περικοπών στις συντάξεις κτλ....
Χρειάζεται πολιτική απόφαση ή δικαστική απόφαση για να εκτελεστεί

 
SPIROS
24 Μαρ 2016 12:18

Αυτό ισχύει ήδη με την τροποποίηση του Π.Δ 50/2001:Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 26 παρ. 11 του π.δ. 50/2001 (Προσοντολόγιο ), όπως ισχύει, για τη κάλυψη θέσεων, κλάδων ή ειδικοτήτων των αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης γίνονται δεκτοί και κάτοχοι απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ανώτατης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το Σ.Α.Ε.Π. του άρθρου 55 του π.δ.38/2010, ως επίσης και κάτοχοι απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης από το Σ.Α.Ε.Π., σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ.2 του π.δ.38/2010, όπως κάθε φορά ισχύει.
Απλά όσοι δεν το εφαρμόζουν (τράπεζες, ΙΚΑ) πρέπει να το εφαρμόσουν.

 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
24 Μαρ 2016 12:26

Θα συμφωνήσω απόλυτα με το jo. Απολυτήριο 18,2, δεν μου άρεσε η σχολή που πέρασα και πήγα σε κολλέγιο.
1ο Έπρεπε να δώσω εξετάσεις Αγγλικών και να τις περάσω με ικανοποιητικό βαθμό γαι να μπορέσω να εγγραφώ.
2ο Όλα τα μαθήματα στα Αγγλικά.
3ο. Επιτρεπόταν να απουσιάσω τρεις φορές το εξάμηνο από κάθε μάθημα.
4ο Σε περίπτωση μη απόδοσης στα μαθήματα και απουσιών ενημερωνόταν η οικογένεια μου.
5ο. Ελάχιστη φοίτηση 4 χρόνια
6ο. Πλήρωνα και τα μαθήματα και τα βιβλία
και άλλα πολλά μπορώ να πω. Πρέπει να σταματήσει αυτό με τα κολλέγια γιατί υπάρχουν πολύ σοβαρά κολλέγια.
Η χώρα μας όπως πάντα κολλημένη σε ιδεοληψίες αρνείται την ιδιωτική παιδεία με αποτέλεσμα χιλιάδες Έλληνες φοιτητές να σπουδάζουν σε άλλες χώρες (Αγγλία,Γερμανία, Βουλγαρία, Κύπρο κλπ) ενισχύοντας αυτές τις οικονομίες. Ένα ανοικτό πανεπιστήμιο κάναμε και ούτε αυτό μπορούμε να διαχειριστούμε (βλέπε λειτουργία ανοικτού πανεπιστήμιου Κύπρου).
Πρέπει επιτέλους να ξυπνήσουμε και να μην είμαστε ουραγοί σε όλα!

 
bob mastoras
24 Μαρ 2016 15:54

Δίκαιη και σωστή Γνωμοδότηση του ΝΣΚ.

 
geo
24 Μαρ 2016 16:57

jo κόβεσαι ΣΤΕΦΑΝΟΣ περνάς σε ορθογραφία και συντακτικό. Σκορ 1-1.

 
marty
24 Μαρ 2016 18:00

@jo, Στέφανος
Μάλλον σας αρέσουν τα παραμύθια: Θέλατε άλλη σχολή και δεν περάσατε γι' αυτό πήγατε σε κολλέγιο. Δεν περνούσατε τα μαθήματα σε ελληνικό σχολείο, αλλά ως σπουδαστές των κολλεγίων με μαθήματα εις την αγγλικήν, αριστεύσατε. Απλά συγχαρητήρια!

 
Βεβαίωση επαγγελματικής ισοδυναμίας σε διδακτορικό
24 Μαρ 2016 18:36

"..O μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών, για τον οποίο προσκομίζεται βεβαίωση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Σ.Α.Ε.Π., όχι, όμως, και βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., μπορεί να ληφθεί υπόψη.."
Κάποιο λάθος πρέπει να έχει γίνει!

Βεβαίωση επαγγελματικής ισοδυναμίας σε διδακτορικό??? Τι λέτε??

 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
26 Μαρ 2016 10:17

@marty (αρκετά Αγγλικό θα έλεγα)
Το ότι δεν πετυχαίνεις το βαθμό που χρειάζεσαι σε τέσσερα μαθήματα σε ένα χρονικό διάστημα τεσσάρων ημερών (πανελλήνιες 1989) δεν σημαίνει ότι δεν περνάς τα μαθήματα γενικά. Προσωπικά δεν ανέφερα ότι αρίστευσα. Έκανα όμως πολύ μεγάλη προσπάθεια, πήρα μια σημαντική γενική παιδεία πέρα της εξειδίκευσης.
Δεν μηδενίζω τα ελληνικά πανεπιστήμια, παρότι υπάρχουν πολλά προβλήματα, το αντίθετο. Είμαι όμως και αντίθετος με το μηδενισμό και αφορισμό των ιδιωτικών πανεπιστημίων - κολλεγίων.Το θεωρώ, ως ένα σημείο, συμπλεγματικό να υποβαθμίζεται και να απαξιώνεται η ιδιωτική εκπαίδευση.
Μπορεί να υπάρξει ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση με κανόνες και προαπαιτούμενα που θα θεσπίσει το Ελληνικό κράτος. Η επιλογή θα είναι του κάθε πολίτη.

 
SPIROS
26 Μαρ 2016 15:34

Καλά ορισμένοι είστε πραγματικά εκτός τόπου και χρόνου. Κάποιος που δεν πέρασε σε σχολή επιλογής του, έμεινε στην τάξη; Όσο για σένα που ρωτάς για το διδακτορικό πρέπει να ξέρεις ότι πρέπει οι τίτλοι σπουδών να έχουν συγκεκριμένες πιστοποιήσεις. Εμένα τα δύο μεταπτυχιακά μου έχουν πιστοποίηση τόσο από το AMBA όσο και από το EFMD και είναι στην 40 πρώτα MBA στην Ευρώπη; Τα δικά σου;

 
Βεβαίωση επαγγελματικής ισοδυναμίας σε διδακτορικο
27 Μαρ 2016 10:34

@SPIROS
Προφανώς δεν καταλαβαίνεις καν το ερώτημα, να το επαναλάβω.. Ξέρεις σε κάποια χώρα του κόσμου το διδακτορικό να δίνει επαγγελματικα δικαιώματα...;
Τα μεταπτυχιακά σου όπως λες είναι MBA, οπότε δεν τίθεται καν θέμα επαγγελματικων δικαιωμάτων από αυτά.. Να τα χαίρεσαι ως Manager μιας και είναι στα Top 40 όπως μας λες περήφανα.
Συνεπώς μην εκφερεις τόσο εύκολα άποψη για κάτι που προφανώς δεν σε αφορά και δεν το γνωρίζεις καν.
Τα Επαγγελματικα δικαιώματα απορρέουν από το πρώτο πτυχίο είτε είναι από πανεπιστήμιο ελληνικό είτε από κολέγιο (όπου σε αυτή την περίπτωση ορίζονται από το συγκεκριμένο συμβούλιο με κάποιες προϋποθέσεις).
Τα ακαδημαϊκά προσόντα (Μεταπτυχιακό /διδακτορικό) αναγνωριζονται από το ΔΟΑΤΑΠ. Προφανώς έχει γίνει κάποιο λάθος στη μεταφορά της είδησης, αλλιώς δίνεται δυνατότητα στο ΣΑΕΠ να αναγνωρίζει "επαγγελματικά" διδακτορικά... Έχετε δει τα μέλη που το απαρτίζουν; θα κρίνει η οποιαδήποτε επιτροπή κάτι για το οποίο δεν γνωρίζει τίποτα;
προσωπικά πιστεύω ότι ισχύει η πρώτη εκδοχή. Σε διαφορετική περίπτωση απλά ανοίγουμε ένα παράθυρο για μεταπτυχιακά και διδακτορικά να αναγνωριζονται χωρίς πραγματικά κανένα έλεγχο,..

 
SPIROS
27 Μαρ 2016 16:44

@ Βεβαίωση επαγγελματικής ισοδυναμίας σε διδακτορικο
“Αν σύννομα μπορεί να ληφθεί υπόψη και να αξιολογηθεί για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 4024/2011, όπως ισχύει, ο μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών, για τον οποίο προσκομίζεται βεβαίωση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) και όχι βεβαίωση ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)”.
Πρόσεχε σε παρακαλώ ποιο είναι το ερώτημα του Υπουργείου; αν ο κάτοχος μεταπτυχιακού ή διδακτορικού από κολέγιο, δηλαδή κάποιου ευρωπαϊκού πανεπιστημίου μπορεί να χρησιμοποιήσει την αναγνώριση από το ΣΑΕΠ προκειμένου στο Δημόσιο να έχει τα πλεονεκτήματα, που έχουν όσοι έχουν την ανανώριση από το ΔΟΑΤΑΠ.
Το ΝΣΚ εξηγεί γιατί πρέπει να έχουν τα πλεονεκτήματα αυτά, βαθμολογική εξέλιξη και μισθολογική. Το πτυχίο που δίνει ένα κολέγιο δεν είναι δικό του, είναι του πανεπιστημίου Kingston, Sheffield κ.α
Επομένως σύμφωνα με την νομολογία του ΔΕΕ είτε αυτό το πτυχίο αναγνωριστεί ακδημαικά από το ΔΟΑΤΑΠ, είτε επαγγελματικά από το ΣΑΕΠ αποδίδει στον κάτοχο ίδια επαγγελματικά πλεονεκτήματα. Για να καταλάβεις καλύτερα υπάρχουν άνθρωποι με πρώτο πτυχίο από ελληνικό πανεπιστήμιο και μεταπτυχιακό ή διδακτορικό από κολέγιο, αυτοί μισθολογικά αν πάρουν από το ΣΑΕΠ ανανγώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας έχουν σύμφωνα με το νόμο ίδια δικαιώματα με όσους έχουν αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ.
Εννοείται ότι όποιος έχει πρώτο πτυχίο από πανεπιστήμιο συνεργαζόμενο με κολέγιο πρέπει πρώτα να πάρει επαγγελματική ισοδυναμία του πτυχίου αυτού και μετά να αναγνωρίσει το μεταπτυχιακό ή το διδακτορικό.
Επαγγελματικά δηλαδή είτε ανγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ είτε από ΣΑΕΠ αποδίδονται τα ίδια δικαιώματα.

Β) μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, κατόπιν σπουδών σε κολλέγια της ημεδαπής τα προγράμματα σπουδών των οποίων έχουν πιστοποίηση (accreditation) από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης, σύμφωνα με τις με αριθμό 151668/ΙΑ/3-12-2012 (ΦΕΚ 3324 Β΄) και 94538/ΙΑ/15-7-2013 (ΦΕΚ 1785 Β΄) Αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Μπορείς λοιπόν να δεις στο ΦΕΚ 3324 τεύχος Β' τους φορείς πιστοποίησης. Επομένως βλέπεις ότι εγώ ξέρω τι γράφω πολύ καλά, εσύ δεν γνωρίζεις.
Τα δικά μου τα πτυχία έχουν τρεις αναγνωρίσεις όχι μόνο μία.

 
SPIROS
27 Μαρ 2016 17:11

Εσύ λοιπόν αμφισβητείς αυτού του είδους τα μεταπτυχιακά και λες ότι επειδή η ελληνική νομοθεσία δεν επιτρέπει να εξετάζονται από το ΔΟΑΤΑΠ, να μην εφαρμόζεται ούτε η Ευρωπαϊκή και να μην αναγνωρίζονται ούτε επαγγελματικά. Διάβασε προσεκτικά τι λέει η γνωμοδότηδη του ΝΣΚ και θα καταλάβεις.
Δεν μπορεί κάποιος να έχει μεταπτυχιακό από το Kingston και κάποιος από τη Βουλγαρία να αναγνωρίζεται και ο άλλος όχι.

 
Παναγιώτα
27 Μαρ 2016 17:58

Προς τι το μίσος και ο αλληλοσπαραγμός??
αγαπητοί,
η αναγνώριση των τίτλων (μεταπτυχιακό, Διδακτορικό, πτυχίο κολλεγίων) είναι πλέον γεγονός.
Η επαγγελματική ισοδυναμία έχει να κάνει με τη χρήση τους στο Δημόσιο. Εξηγώ: Καταθέτεις τους τίτλους και έχεις ακριβώς την ίδια επαγγελματική εξέλιξη (ΜΚ, Προκηρύξεις, μόρια κλπ.)
Αλλά αν θέλεις να εξελιχθείς στην πυραμίδα των καθηγητών στα πανεπιστήμια, η ακαδημαικότητα έχει θέση εδώ και όχι η επαγγελματική ισοδυναμία.
Αγαπητέ Σπύρο σ αυτό αναφέρεται η επαγγελματικη ισοδυναμία των διδακτορικών.Αν καταθέσω το διδακτορικό μου θα πάρω τα ίδια μόρια με όλους τους υποψηφίους μου που έχουν διδακτορικό.
Όσο για μένα δεν πιστεύω ότι κινδυνεύω από τη συγκεκριμένη νομοθεσία.
Είμαι πτυχιούχος του καλύτερου πανεπιστημίου Ελλάδας, Κρήτης (σύμφωνα με τις έρευνες) με μεγάλο βαθμό και γνώσεις. Όσοι είστε λοιπόν πτυχιούχοι και από ελληνικά πανεπιστήμια και κολέγια θα αναμετρηθούμε στην αγορά και στο δημόσιο.
Οι γνώσεις δεν ανήκουν σ έναν! Αυτό είναι το μεγαλείο τους!
Ανταγωνιστές, ας είμαστε καλύτεροι για μας και για την Ελλάδα!!

 
dimitris
27 Μαρ 2016 20:10

κανεις τι εγινε με την επανιδρυση του ΣΑΕΠ ξερει βασικα; Και ας σταματησει η κοντρα μεταξυ σας. Το προεδρικο διαταγμα που ηταν σχεδον ετοιμο για μεχρι τελη φεβρουαριου τι εγινε τελικα; Αυτο πρεπει να μας ενδιαφερει εμας απο τα κολλεγια και οχι τι πιστευουν και τι ειναι σωστο και τι οχι.

 
SPIROS
28 Μαρ 2016 10:22

Δημήτρη το ΣΑΕΠ επανασυστάθηκε, ήδη συνεδρίασε μια φορά για υποθέσεις που αφορούσαν αιτήσεις αναγνώρισης μετά από επιτυχείς εξετάσεις σε μαθήματα που χρεώθηκαν ως αντισταθμιστικά μέτρα.
Η διαδικασία θα είναι γρήγορη από εδώ και πέρα. Πάντως να ξέρετε όσον αφορά προπτυχιακές σπουδές να διαλέγεται τετραετής σπουδές γιατί η αναγνώριση είναι αυτόματη.
Δεν πρόκειται να βγει προεδρικό διάταγμα γιατί όλα είναι καθορισμένα και όσον αφορά τη χρέωση μαθημάτων και τι πιστοποιήσεις πρέπει να έχουν τα μεταπτυχιακά:
i.Association to Advance Collegiate Schools of Business
(A.A.C.S.B.).
ii. Accreditation Board for Engineering and Technology
(A.B.E.T.).
iii. North Central Association of Colleges and Schools
(N.C.A.).
iv. Association of MBAs (A.MBA.).
v. E.F.M.D. (European Foundation for Management
Development) Programme Accreditation System (E.P.A.S.).
vi. European Quality Improvement System (E.QU.I.S.).
vii. New England Association of Schools and Colleges
(N.E.A.S.C.).
viii. American Bar Association (A.B.A.).
ix. American Dental Association (A.D.A.).
x. National Association of Schools of Art and Design
(N.A.S.A.D.).
xi. National Association of Schools of Music (N.A.S.M.).

Δεν έχω τίποτα και με κανένα Παναγιώτα. Είμαι πάνω από 20 χρόνια Δ.Υ, έχω τρία πτυχία (στο πρώτο πτυχίο οι σπουδές ήταν τετραετείς), έχω επαγγελματικά δικαιώματα στη Μεγάλη Βρετανία ως Chartered Fellow Member του Ινστιτούτου Διοίκησης Επιχειρήσεων της Μεγάλης Βρετανίας (το μεγαλύτερο βαθμό μέλους που μπορεί να έχει κάποιος), είμαι πιστοποιημένος εισηγήτης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και είμαι εισηγητής σε ενότητες όπως "Οργανωσιακή κουλτούρα και καινοτομία" και "Μάνατζμεντ της αλλαγής".
Ως εκπαιδευτής ενηλίκων λοιπόν αλλά και ως γνώστης του μάνατζμεντ θεωρώ ότι η γνώση πρέπει να μοιράζεται και η εργασία πρέπει να είναι αποκεντρωμένη και ομαδική. Η γραφειοκρατία πρέπει να περιορίζεται στην εφαρμογή της σωστής διοικητικής διαδικασίας ώστε να υπάρχει εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και λογοδοσία.

 
Ελένη
28 Μαρ 2016 13:00

Γιατί δε δημοσιεύονται από όλα τα ιδρύματα οι πτυχιακές και μεταπτυχιακές διατριβές, για να μπορεί ο καθένας να κρίνει την ποιότητα των σπουδών;

 
Anestis
28 Μαρ 2016 14:16

Να ρωτήσω κάτι παιδιά.Αφού έχουν αναγνωριστεί πλέον και οι τίτλοι κολεγίων ( μεταπτυχιακά κολεγίων μέσω σαεπ για το δημόσιο ),δεν θα έπρεπε όλες οι προκυρηξεις που βγαίνουν για δημόσιο να αναφέρουν και το ΣΑΕΠ μέσα. ..πχ οι προκηρύξεις για αξιωματικούς λιμενικών,αστυνομίας ζητούν μόνο από ΔΟΑΤΑΠ. Έτσι δεν είναι;

 
dimitris
29 Μαρ 2016 01:49

Καλησπερα , SPIROS γνωριζα οτι επανασυσταθηκε δεν γνωριζα οτι συνεδριασε μια φορα. Οποτε ευχαριστω για την αμεση απαντηση. Για την κοντρα δεν εχω να πω τιποτα γιατι υπαρχουν απειρα επιχειρηματα και απο την μια και απο την αλλη πλευρα αλλα δεν θα βγαλουν πουθενα. Απλα παλι σε μια γενικη φιλολογικη συζητηση τι επρεπε να γινει και τι γινεται ως τωρα. Γι αυτο και ειπα οτι απο εδω και περα τι κανει ο καθενας και δεν χρειαζεται να στρεφομαστε ο ενας εναντιον του αλλου. Βασικα θα παρω τηλ να μαθω αν εχουμε κανενα νεοτερο προς το παρον και απο εκει και περα καλη συνεχεια ευχομαι σε ολους και τους μεν και τους δε...

 
petros
29 Μαρ 2016 18:14

Να θεωρήσουμε ως δεδομένο ότι θα ζητηθούν αντισταθμιστικά μέτρα (εξετάσεις σε μαθηματα ) σε όλα τα τριετή πτυχία ανεξαρτήτως αντικειμένου ; επίσης αν ακολουθεί μεταπτυχιακό στην Αγγλία Αυτό απ' ότι ξέρω δεν μπορείς να το καταθέσεις στον φάκελο μήπως και προσμετρηθει ως τέταρτο έτος σπουδών.

 
ΘΠ
18 Αυγ 2016 12:41

@Βεβαίωση επαγγελματικής ισοδυναμίας σε διδακτορικο

Φυσικά και δίνουν επαγγελματικά δικαιώματα τα μεταπτυχιακά. π.χ. αρκεί και μόνο η κατοχή μεταπτυχιακου διπλώματος οικονομικής κατεύθυνσης για έκδοση άδειας οικονομολογικου επαγγέλματος

 
AG
22 Αυγ 2016 16:39

Και τα ΤΕΙ ακόμη στα τάρταρα!
Εκεί το ΝΣ τι έχει να πει; Με επίπεδο σπουδών χλμ ανώτερο από τα κολλέγια.

 
Μητσος
17 Φεβ 2020 11:42

Απλα τα πραγματα: Σαν κρατος εχω μια δημοσια εκπαιδευση. Αν μπείς με ανοιχτό διαγωνισμό σε ΑΕΙ, πάλι σε εξετάζω και αν περασεις ΟΛΑ τα μαθηματα που εξετάζεσαι πιστοποιώ ότι έχεις την Χ γνώση που μπορει να μεταφράζεται και σε επαγγελματικά δικαιώματα(π.χ. να ασκησεις την ιατρική). Το πιστοποιώ γιατι εγω σαν κρατος σε εξέτασα και σε βρήκα ικανό σύμφωνα με τα δικά μου στάνταρ. Θες τωρα να πας να μάθεις κάποια πραγματα αλλου, με γεια σου με χαρά σου. Θε ςκαι να πληρώσεις, επίσης κανένα πρόβλημα, εγω (αν είναι στην Ελλαδα, φόρους θα εισπράξω). Γιατι όμως πρέπει σώνει και καλα να σε πώ πανεπιστήμιο, ισότιμο με το δικό μου; Αν σε εκτιμάει η αγορά, με γειά της με χαρά της. Για να πιστοποιήσω όμως εγώ ότι έχεις τις ίδιες γνώσεις/δεξιότητες με τον απόφοιτο του δημοσιου πανεπιστημίου, πρέπει να σε περάσω τις ΙΔΙΕΣ εξετάσεις. Γιατί είμαι υποχρεωμένος να ασχοληθώ;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.