Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Κατάργηση του μήνα εξετάσεων στο Γυμνάσιο-Αντικατάσταση της βαθμολογίας με την περιγραφική αξιολόγηση

Οι 19 προτάσεις που αφορούν που καθηγητές, τους μαθητές, το σχολικό χρόνο, τις εκπαιδευτικές πρακτικές.
Δημοσίευση: 23/04/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

 Η Επιτροπή Διαλόγου για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, σύμφωνα με το απολογιστικό σημείωμα του προέδρου της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για την παιδεία Α. Λιάκου, έχει προχωρήσει στη διατύπωση μιας σειράς προτάσεων, άμεσων και μεσοπρόθεσμων, οι οποίες αποσκοπούν στην αλλαγή της φυσιογνωμίας του σχολείου, ώστε να το κάνουν περισσότερο ελκυστικό και ενδιαφέρον για τους μαθητές και πιο αποδοτικό ως προς τους στόχους του.

Οι προτάσεις αυτές αφορούν που καθηγητές, τους μαθητές, το σχολικό χρόνο, τις εκπαιδευτικές πρακτικές, τη σχέση του σχολείου με την κοινωνία, ε΄χουν ως εξής:

1.  Χρήση του σχολικού χρόνου για τη δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής (τακτικές παιδαγωγικές συνεδριάσεις του Συλλόγου διδασκόντων), μείωση γραφειοκρατικών διαδικασιών για τις εξωσχολικές δράσεις του σχολείου, αποσαφήνιση του ρόλου των συμβούλων, ενίσχυση του εκπαιδευτικού ως προς τις αρχές συμπερίληψης και διαφοροποίησης στην τάξη.

2.  Μείωση μέσω αναμόρφωσης της διδασκόμενης ύλης (να αδειάσει η τσάντα του μαθητή) και αντικατάσταση της βαθμολογίας με την περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών σε όλη την υποχρεωτική εκπαίδευση, σε σύνδεση με τους μαθησιακούς στόχους των Προγραμμάτων Σπουδών καθώς και των διαδικασιών αυτό-αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και του συστήματος.

3. Καθιέρωση ενιαίου τύπου Ολοήμερου Δημοτικού, προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες (ευελιξία). Διατοπική (κοινά προγράμματα) και ευρωπαϊκή (αδελφοποιήσεις, ανταλλαγές) δικτύωση των σχολείων.

4. Ενίσχυση της μαθητικής εκπροσώπησης, σχολική εφημερίδα, ετήσια θεατρική παράσταση (άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινότητα), καθιέρωση ομίλων και συλλογικών μαθητικών δραστηριοτήτων με άξονα τα νέα μέσα, τον κινηματογράφο, τις εικαστικές και παραστατικές τέχνες.

5. Διερεύνηση των δυνατοτήτων χρήσης της δομής και των χώρων του σχολείου σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα κατά τις απογευματινές ώρες.

6.  «Βάπτιση» του σχολείου για λόγους συμβολικούς και για την εξασφάλιση ταυτότητας. Κάθε σχολείο πρέπει να αποκτήσει τη δική του φυσιογνωμία, τις δικές του παραδόσεις, ετήσιους στόχους και να εμφυσήσει στους μαθητές έναν πατριωτισμό του σχολείου. Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι να περιοριστεί η συχνή εναλλαγή του προσωπικού. Το σχολείο να γίνει δρών υποκείμενο (να αποκτήσει agency).

7.  Μελέτη για την αναμόρφωση της οργανωτικής δομής της υποχρεωτικής εκπαίδευσης από το διετές νηπιαγωγείο, στο εξάχρονο δημοτικό και εξέταση των δυνατοτήτων δημιουργίας τετραετούς γυμνάσιο και διετούς λυκείου (γενικού και επαγγελματικού) προσανατολισμένου προς την έρευνα και με δυνατότητες επιλογών.

8.  Ενίσχυση της αυτονομίας και των πρωτοβουλιών του εκπαιδευτικού.

9. Άμεση συνεργασία φορέων (σχολείο-σύμβουλοι-κοινότητα-δήμοι).

10.  Ενίσχυση των ολιγοθέσιων σχολείων.

11. Εκ περιτροπής ανάληψη πειραματικού χαρακτήρα από τα σχολεία.

12. Ανανέωση προγράμματος και κυρίως βιβλίων με προτεραιότητα σε όσα έχουν ήδη κριθεί ως απαράδεκτα. Τι μπορεί να κάνει το βιβλίο ελκυστικό. Ο ρόλος του βιβλίου στην εποχή του διαδικτύου.

13.  Κατάργηση των αλλεπάλληλων εξετάσεων (και του μήνα εξετάσεων) στο Γυμνάσιο – αντικατάστασή τους με εργασίες (και εξετάσεις κατά τη διάρκεια του έτους).

14.  Ενοποίηση των κατευθύνσεων των μαθημάτων (ενδεικτικά: σε 3 ή 4, όπως [α] Γλώσσες και Πολιτισμός, [β] Μαθηματικά, [γ] Τέχνες, [δ] Εισαγωγή στην κουλτούρα των Φυσικών και [ε] των Κοινωνικών Επιστημών). Αντίστοιχη ενοποίηση των ειδικοτήτων που διδάσκουν τα μαθήματα.

15. Δημιουργία ωρολογίων ενοτήτων σε βάρος της πολυδιάσπασης των ωρών. o Καθιέρωση ολοκληρωμένου προγράμματος Ευέλικτης Εβδομάδας.

16. Διεύρυνση του ποσοστού της ύλης που διαμορφώνεται από τους εκπαιδευτικούς τόσο στο Δημοτικό όσο και στο Γυμνάσιο.

17. Ομαδοσυνεργατική προσέγγιση: Θεσμοθέτηση και αξιοποίηση εναλλακτικών τρόπων συνεργασίας των μαθητών (αμοιβαία διόρθωση, συνεργασία διαφορετικών τάξεων από διαφορετικά σχολεία, ανάληψη ευθυνών και πρωτοβουλιών από τους μαθητές). Θεσμοθέτηση των ομαδικών εργασιών ως τρόπου εξέτασης.

18. Άρση της λογικής της επανάληψης σε κύκλους των σχολικών αντικειμένων (π.χ. στο μάθημα της Ιστορίας) με έμφαση στο χρονικό και τοπικό παρόν και εξασφάλιση της εσωτερικής συνοχής της ύλης που διδάσκεται σε διαφορετικά αντικείμενα (π.χ. Λογοτεχνία-Ιστορία-Γεωγραφία).

19. Σύνδεση Σχολείου-Οικογένειας: Μελέτη θεσμοθετημένης συμβουλευτικής σχέσης σε θέματα εκμάθησης, στάσης απέναντι στο σχολείο, ζητήματα εκφοβισμού και βίας, καθώς και σε θέματα πρόληψης εξαρτήσεων. Ενδυνάμωση της γονικής εμπλοκής ως μια δυναμικής διεργασίας αλληλεπίδρασης γονέων και εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα στις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Θεσμοθετημένος χρόνος συνεργασίας με τους γονείς.

Στο επόμενο διάστημα η επιτροπή θα  επανέλθει, υπό τη σημερινή της μορφή ή ως ομάδες εργασίας, προκειμένου να επεξεργαστεί συγκεκριμένες προτάσεις ως προς την παιδαγωγική αυτονομία του σχολείου, τις σχέσεις του με την κοινότητα, τις σχέσεις με τους γονείς, την διαθεματικότητα και την ευελιξία στα προγράμματα, τον εσωτερικό κανονισμό του σχολείου και την αναβαθμισμένη λειτουργία του συλλόγου των διδασκόντων.

Σχόλια (20)

 
Εβελίνα
02 Μάιος 2016 11:19

Το παιδί πρέπει να αρχίσει να υπόκειται σε διαδικασία εξετάσεων από μικρή ηλικία καθώς του μαθαίνει να οργανώνει την μελέτη του , το χρόνο του , να αναγνωρίζει τι έχει μάθει και τι οχι και επίσης να μάθει να αντεπεξέρχεται τις δύσκολες και αγχώδης καταστάσεις. Είναι ουσιαστικά ο προθάλαμος των πανελληνίων εξετάσεων. Πώς θα πας στον αγώνα χωρίς την προπόνηση; Όσο για μερικούς μερικούς στα σχόλια που σας ενοχλούν οι ενδοσχολικές εξετάσεις του Γυμνασίου, επειδή είναι και καλά αγχώδεις , τότε μην βάζεις στο παιδί σου στο Γυμνάσιο να δώσει το prelower, το lower και το proficiency. Μην το βάζεις επίσης στα ίδια χρόνια να δώσει και γαλλικά γερμανικά κτλ. Άστα για μετα!!! Αλλά Όχι στα φροντιστήρια πέφτει παραδάκι τόσα χρόνια και το παιδί πρέπει να δώσει οσο πιο νωρίς γίνεται!!!!!! Ελλάς στο μεγαλείο σου!

 
Πε19
27 Απρ 2016 00:28

Άρες Μάρες κουκουνάρες
Τι λένε οι εγκέφαλοι που βάζουν τα παιδιά της Γ' Λυκείου να δίνουν 2 φορές το ίδιο μάθημα ? Τώρα τους βρώμισαν οι εξετάσεις του Γυμνασίου !!! Πέρα από το αν συμφωνώ ή όχι με το να δίνουν εξετάσεις τα παιδία στο Γυμνάσιο ( εγώ δεν έδωσα και δεν έπαθα και τίποτα) υπάρχουν πρακτικά προβλήματα.
1) Πόσα μαθήματα θα δίνουν πανελλήνιες τα παιδία ? Θα ισχύει το σημερινό καθεστώς ? Αν ναι τότε :
α) Οι Πανελλαδικές εξετάσεις θα γίνονται μόνο με καθηγητές Λυκείου την ίδια περίοδο ( σε συστεγαζόμενα σχολεία το Γυμνάσιο θα κάνει μάθημα με ότι αυτό συνεπάγεται)
β) Οι Πανελλαδικές γίνονται μετά το τέλος των εξετάσεων του Ιουνίου με επιτηρητές καθηγητές Γυμνασίου αλλά θα τελειώνουν μετά τις 20/6 οπότε κομματάκι δύσκολο να έχουν τελειώσει όλα 30/6 άρα ή θα δουλεύουμε Ιούλιο μήνα τσάμπα ή θα πληρώνουν μη χωρισθείσα άδεια. (Μάλλον το πρώτο)
2) Δεν θα γίνονται πανελλαδικές εξετάσεις από την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά η είσοδος στα πανεπιστήμια θα ελέγχεται από αυτά τα οποία θα διενεργούν πιθανόν δικές τους εξετάσεις.
Τροφή για σκέψη το τελευταίο !!!

 
George
26 Απρ 2016 10:14

Υπαρχει κοσμος που πιστευει οτι οι μονοι που φταινε για την καταντια μας σαν χωρα ειναι οι δασκαλοι και οι καθηγητες. Αυτο βολεύει πολυ. Ειδικα σε εποχες κρισης αυτο ειναι μια πολυ καλη λυση κρύβοντας πολλες παθογένειες.

 
Νικος
25 Απρ 2016 21:27

μία σκέψη που κυοφορείται σε πολλούς αλλά δεν την είδα πουθενά γραμμένη - εγώ τουλάχιστον- είναι η μετατροπή των τριμήνων στο γυμνάσιο σε δύο τετράμηνα όπως και στο λύκειο. αυτό κατά τη γνώμη πολλών θα διευκόλυνε την εκπαιδευτική διαδικασία όπως έχουν σήμερα τα πράγματα.

 
Mr Νίκος
25 Απρ 2016 20:34

@nfragkias 25 Απρ 2016 00:32
Αυτό πιστεύεις; Ότι ο μήνας εξετάσεων πιέζει τα παιδιά να μάθουν ύλη που θα ξεχάσουν με το πέρας των καλοκαιρινών διακοπών;
Δηλαδή στις εξετάσεις μαθαίνουν οι μαθητές την ύλη; και μετά την ξεχνάνε; και τι προτείνεις εσύ, να μην τη μαθαίνουν για να μην την ξεχνάνε;
@ΒΙΚΗ25 Απρ 2016 11:41
Όσο για τις ομαδικές εργασίες ξέρουμε όλοι πολύ καλά τί γίνεται; Στις δικές μου ομαδικές εργασίες γίνεται άριστη δουλειά, σε αυτές που αναφέρεσαι εσύ φταίει η ομαδικότητα στις εργασίες ή κάτι άλλο;

 
Ευαγγελία
25 Απρ 2016 16:57

Οι προαγωγικές εξετάσεις στο Γυμνάσιο, όντως, είναι ψυχοφθόρες ειδικά όταν απευθύνονται σε παιδιά 13 ετών. Θα μπορούσαν να γίνονται με πιο ευέλικτο τρόπο αλλά όχι να καταργηθούν τελείως. Αν η κατάργησή τους δε, συνδυαστεί και με την καθιέρωση της περιγραφικής αξιολόγησης των μαθητών, αυτό θα είναι καταστροφικό. Οι μαθητές θα πηγαίνουν στο Λύκειο με σοβαρές ελλείψεις και θα προσπαθούν να μαζέψουν τα αμάζευτα.

 
Manic
25 Απρ 2016 13:03

Ωραία και καλά με τους μαθητές, αλλά τους δασκάλους - καθηγητές πότε θα τους βαθμολογήσετε, κ. Υπουργέ; Πιστεύετε πραγματικά ότι μπορεί να υπάρξει ένα δημιουργικό και προοδευτικό σχολείο με ανύπαρκτη την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών;

 
ΒΙΚΗ
25 Απρ 2016 11:41

Όσο για τις ομαδικές εργασίες ξέρουμε όλοι πολύ καλά τί γίνεται . Μας έχουν πρήξει με αυτή την ομαδοσυνεργατικότητα. Οι προτάσεις αυτές αφορούν παιδιά άνω των 18 σε αμερικάνικα κολέγια με club, επιλογές από ομάδες μαθημάτων και άλλα παρόμοια που βλέπουμε στις ταινίες.

 
Χουλακης Δημητρης
25 Απρ 2016 10:55

Επιτελους ευελιξία και σε έναν βαθμο ελευθερία στο σχολειο. Να σας επισημάνω οτι η απόκτηση γνωσεων στην εποχή του διαδικτύου ειναι το πιο εύκολο πράγμα. Κίνητρο και ερεθίσματα για αναζητηση της γνώσης πρεπει κατα την γνώμη μου να δινει το σχολείο και να σε κανει σκεπτόμενο για να δημιουργεις φιλτρα που θα κρινουν τις πηγες της γνωσης...

 
μητρόπουλος
25 Απρ 2016 08:57

βηταμι@
Μπουένο?

 
pd
25 Απρ 2016 08:40

Μπραβο στον κ.Λιακο ,δεν ειχα καμμια αμβιφολια οτι θα ηταν πρακτικες και ευκολα εφαρμοσιμες οι προτασεις.Ειμαι ικανοποιημενη ως γονιος.Ειδικα η εξεταστικη Γυμνασιου ειναι απαραδεκτη ,οπως και η βαθμολογια στο δεκαδικο για το δημοτικο.

 
nfragkias
25 Απρ 2016 00:32

Να και κάτι που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση! Αυτός ο μήνας εξετάσεων είναι ό,τι πιο παράλογο υπάρχει. Πιέζει τα παιδιά να μάθουν ύλη που θα ξεχάσουν με το πέρας των καλοκαιρινών διακοπών.

 
βηταμι
24 Απρ 2016 22:09

Oποιος βρει ωρα μαθηματος στις 19 προτασεις κερδιζει κιντερακι.

 
ασεπιτης
24 Απρ 2016 21:18

εμένα το 6 μου άρεσε...θέλω να γίνω επιτέλους...Νονός!!!!!!

 
Νίκος
24 Απρ 2016 20:24

Τις ημέρες που σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί ενός Γυμνασίου επιτηρούν στα Λύκεια(Πανελλήνιες) , πώς θα γίνονται τα μαθήματα ;;

 
BΑΓΓΕΛΗΣ
24 Απρ 2016 16:09

Άσχετες προτάσεις μιας άσχετης κυβέρνησης . Τώρα θέλουν να διαλύσουν και την παιδεία. ΚΡΙΜΑ...

 
manolisan
24 Απρ 2016 13:05

petran, αυτο καταλαβες εσυ;;;;;;

 
Γιάννης Χατζηδάκης
24 Απρ 2016 12:45

Όντως οι εξετάσεις διαρκούν πολύ και εις βάρος των μαθημάτων.

Όμως η κατάργηση των εξετάσεων ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ με την περιγραφική αξιολόγηση ΚΑΙ με το "άδειασμα" της τσάντας θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση της προσπάθειας των μαθητών (και λόγω μειωμένου κινήτρου), σε μικρότερη εμβάθυνση και σε μεγαλύτερη ανεπάρκεια τους στα γνωστικά αντικείμενα.
Έτσι το πρόβλημα θα μεταφερθεί/διογκωθεί στο Λύκειο (ήδη συμβαίνει σε έναν βαθμό) όπου και θα αποκαλύπτεται η γνωστική "γύμνια" των μαθητών, αλλά θα είναι πλέον πολύ αργά.

Θα πρότεινα μείωση της διάρκεια των εξετάσεων στο Γυμνάσιο ως εξής: σε 7 ημέρες θα μπορούσαν να εξετάζονται 14 μαθήματα με θέματα αποκλειστικά πολλαπλής επιλογής σε εξέταση 1.5 ώρας για κάθε μάθημα. Έτσι και η εξεταστική περίοδος θα περιοριζόταν κατά πολύ με ισόχρονη αύξηση των μαθημάτων και τα πλεονεκτήματα της εξεταστικής περιόδου δεν θα χάνονταν.

 
petran
24 Απρ 2016 00:22

Ελένη μαθήματα θα διδάσκονται τα παιδιά ένα μηνα περισσότερο με την καταργηση των εξετάσεων του Ιουνίου (Γυμνάσιο) επιτέλους για να δουλέψουμε τον Ιούνιο δημιουργικά

 
Ελένη
23 Απρ 2016 23:39

Ωραία όλα αυτά. Μαθήματα θα διδάσκονται τα παιδιά ή δεν χρειάζεται;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ