Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Θλίψη για τις προτάσεις του Εθνικού Διαλόγου για τη Ανώτατη Εκπαίδευση από τον Μ. Μπρατάκο

Δημοσίευση: 26/04/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ο πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας και προεδρεύων της Συνόδου Προέδρων ΤΕΙ Καθηγητής Μιχάλης Μπρατάκος απέστειλε την ακόλουθη επιστολή στον προεδρο της Εθνικής Επιτροπής Διαλογου Α. Λιάκο και στην Αν. Υπουργό Παιδείας Σ. Αναγνωστοπούλου:

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Μελετώντας τα πεπραγμένα της Επιτροπής Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία που μας κοινοποιήσατε, διαπιστώνω με θλίψη ότι οι τεκμηριωμένες προτάσεις των δύο συμμετεχόντων εκπροσώπων των ΤΕΙ (Μπρατάκος-Μιαούλης) όχι μόνο δεν ελήφθησαν υπόψη, αλλά αντίθετα εμφανίζεται ότι η επιτροπή για την αναμόρφωση του Χάρτη Ανώτατης Εκπαίδευσης υιοθέτησε πλήρως το αρχικό κείμενο της πρώτης συνάντησης των κ.κ. Γεωργάτου - Γαβρόγλου με κάποια επιπρόσθετα στοιχεία επί του ιδίου βασικού κειμένου των Γεωργάτου – Γαβρόγλου – Μακατσώρη.

Συγκεκριμένα διαφωνώ:

1. Ως προς τη γενικότητα «ότι υπάρχουν ΤΕΙ που δεν αντέχουν σε κανένα είδος αξιολόγησης και δεν ικανοποιούν καμία γνωσιακή ανάγκη ή ανάγκη αγοράς». Είναι εντελώς ανεύθυνο το συμπέρασμα αυτό καθ’ ότι 9 ΤΕΙ που έχουν έως σήμερα υποστεί εξωτερική αξιολόγηση έχουν κριθεί θετικά έως άριστα. Σε ό,τι αφορά στη γνωσιακή ανάγκη ή ανάγκη αγοράς για την ύπαρξη τέτοιων Τμημάτων και όχι ΤΕΙ, τα συμπεράσματα αυτά πρέπει να προκύπτουν μετά από εμπεριστατωμένες μελέτες ετών και συγκέντρωση στοιχείων των Γραφείων Διασύνδεσης για τον αριθμό των αποφοίτων των Τμημάτων και την απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας. Ωστόσο μελέτη της Οριζόντιας Δράσης των Γραφείων Διασύνδεσης των ΤΕΙ των ετών 1999-2003 καταδεικνύει ότι η απορρόφηση των αποφοίτων κυμαίνεται στο ποσοστό του 78-90%.

Στη σημερινή οικονομική κρίση, στοιχεία από την Πρακτική Άσκηση του ΕΣΠΑ 2008-2013 καταδεικνύει ότι το 25-27% των φοιτητών ΤΕΙ παραμένουν εργαζόμενοι στο Φορέα Υποδοχής της Πρακτικής Άσκησης, σε αντίθεση με την υπερπληθώρα πτυχιούχων θεωρητικών και όχι μόνον των Πανεπιστημιακών Σχολών (Φιλόλογοι, Θεολόγοι, Φυσικοί, Χημικοί, Μαθηματικοί κλπ) που η αγορά εργασίας ούτε μπορεί να τους απορροφήσει, ούτε υπάρχει αγορά στην Ελλάδα για όλα αυτά τα επαγγέλματα, εκτός αν επιθυμείτε να συνεχίζεται η διαρροή εγκεφάλων στην ευρωπαϊκή αγορά!

2. Ως προς το χαρακτηρισμό ότι «μείζον θέμα προς αντιμετώπιση είναι καταρχήν η επαναξιολόγηση και ποιοτική αναβάθμιση των ΤΕΙ». Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Τεχνολογικού Τομέα είναι τα πρώτα ΑΕΙ που επιζήτησαν των εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση με ενιαίο πλαίσιο και κανόνες για όλα τα ΑΕΙ από την ΑΔΙΠ κατά τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Σας παραπέμπω στην Έκθεση της ΑΔΙΠ, τα αποτελέσματα της οποίας έως τώρα δείχνουν ότι Τμήματα και Ιδρύματα διατηρούν υψηλή ποιότητα σπουδών παρά τις τεράστιες δυσκολίες σε έλλειψη διδακτικού προσωπικού και της έλλειψης τρίτου κύκλου σπουδών που θα έδινε τη δυνατότητα περαιτέρω εμβάθυνσης στην επιστήμη και εφαρμοσμένη έρευνα. Συνεπώς, η ενίσχυση και αναβάθμιση του ρόλου των ΤΕΙ είναι η εξέλιξή τους σε Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών και η ακαδημαϊκή τους ολοκλήρωση με τη δυνατότητα λειτουργίας Προγραμμάτων Διδακτορικών Σπουδών, εφόσον διέπονται από το ίδιο ακριβώς θεσμικό πλαίσιο με τα Πανεπιστήμια, ήτοι:

- έχουν 4ετή διεθνώς ανταγωνιστικά Προγράμματα Πρώτου Κύκλου Σπουδών με 240 ECTS

- Προγράμματα Δεύτερου Κύκλου Σπουδών – Μεταπτυχιακά/Master με 60-120 ECTS

-υποστηρίζονται από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό που συνδυάζει υποχρεωτική επαγγελματική προϋπηρεσία κατάλληλου επιπέδου και ακαδημαϊκά προσόντα (διδακτορικό δίπλωμα και ερευνητική εμπειρία).

3. Ως προς την αντιμετώπιση «Τμημάτων των ΤΕΙ (και όχι η λειτουργία ΤΕΙ, όπως γράφεται) που προσελκύουν ελάχιστους φοιτητές ή ταυτίζονται θεματικά με αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Τμήματα». Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι πολλά Πανεπιστημιακά Τμήματα είναι αυτά που ταυτίστηκαν θεματικά με Τμήματα των ΤΕΙ και όχι Τμήματα των ΤΕΙ με αυτά των Πανεπιστημίων, καθ’ ότι αυτά τα γνωστικά αντικείμενα λειτουργούσαν ήδη αποκλειστικά στα ΤΕΙ (ΤΕΙοποίηση των Πανεπιστημίων). Συνεπώς το πρόβλημα αυτό αφορά περισσότερο στα Πανεπιστημιακά Τμήματα που μιμήθηκαν Τμήματα των ΤΕΙ και όχι τα ίδια τα ΤΕΙ. Σε ό,τι αφορά «στην προσέλκυση μικρού αριθμού φοιτητών σε Τμήματα των ΤΕΙ» οι λόγοι εντοπίζονται σε δύο παραμέτρους:

α) οι υποψήφιοι φοιτητές, λόγω της κοινωνικής διάστασης προτίμησης Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ και της οικογενειακής παρότρυνσης, προτιμούν τα Πανεπιστημιακά Τμήματα αποκλειστικά και μόνο

λόγω του όρου Πανεπιστήμιο, διότι η κοινωνική αποδοχή της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης δίνει τη δυνατότητα στον απόφοιτο της αναγνώρισης και ανέλιξης στην κοινωνία και στο δημόσιο βίο.

β) οι αδιατάραχτες σπουδές, μετά τον Πρώτο Κύκλο (Προπτυχιακά), σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και συνέχιση σε Διδακτορικές Σπουδές αποτελεί σοβαρό κίνητρο απόκτησης ακαδημαϊκού προφίλ, σε αντίθεση με τον απόφοιτο ΤΕΙ που δεν έχει αυτή τη δυνατότητα συνέχισης των ακαδημαϊκών χαρακτηριστικών του.

Κύριε Πρόεδρε,

Αν πραγματικά επιθυμείτε να εκλείψουν τα προβλήματα αυτά που αναφέρθηκαν στο Διάλογο για το καλό της Παιδείας, των νέων και της οικονομίας της χώρας και ειλικρινώς επιζητείτε την αναβάθμιση των ΤΕΙ –όπως διακηρύττετε- άμεσα απαιτούνται:

1. η εξέλιξη των ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών

2. η ακαδημαϊκή ολοκλήρωση των ΤΕΙ με δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικών διατριβών

3. η έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων Τμημάτων των ΤΕΙ που εκκρεμούν από το 2008

4. η ενίσχυση του διδακτικού προσωπικού με την επιλογή νέων μελών σε αντίθετη περίπτωση, θα θεωρήσω τον έως τώρα διάλογο για την Ανώτατη Εκπαίδευση προσχηματικό, που δεν μπορεί να τύχει εμπιστοσύνης, αφού οι συζητήσεις που ακολούθησαν σε όλες τις συναντήσεις της Επιτροπής είχαν ως βασικό κείμενο το κείμενο Γεωργάτου – Γαβρόγλου – Μακατσώρη, το οποίο ήταν ήδη προετοιμασμένο και ουδεμία διαφοροποίηση επήλθε, παρά τις διαφορετικές απόψεις που εκφράστηκαν στις συναντήσεις της Επιτροπής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Σχόλια (17)

 
Ακαδημαϊκή ύβρις
26 Απρ 2016 21:26

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας, Καθ. Μ. Μπρατάκος, για άλλη μια φορά έθεσε με παρρησία, και με λιτή αλλά περιεκτική τεκμηρίωση, ό,τι απαιτείται ώστε η επένδυση δεκαετιών του Ελληνικού λαού στα ΤΕΙ να αποδώσει σε Ανώτατη Εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, σε έρευνα και σε άμεση ανάπτυξη της Χώρας. Συνάμα εκφράζει και την αγανάκτησή του για την προσβλητική στάση των ιθυνόντων του "Διαλόγου" προς τα ΤΕΙ και για τις μεροληπτικές θέσεις του Υπουργείου εναντίον των ΤΕΙ το τελευταίο διάστημα. Πίσω από την αγανάκτηση αυτή είναι ο θυμός του προσωπικού των ΤΕΙ που τις τελευταίες δεκαετίες προσπαθεί να εκπληρεί στο ακέραιο, και με αξιέπαινες υπερβάσεις, τον καταστατικό σκοπό του. Τα τελευταία 6 χρόνια, στο πείσμα της μέγιστης αφαίρεσης πόρων από εκείνους που θεωρείται ότι δεν μπορούν να αντιδράσουν, τα ΤΕΙ έχουν καταφέρει πολύ περισσότερα από ότι ανήκουν στους ιδιαίτερα πενιχρούς πόρους που τους παρέχονται. Αλήθεια, υπάρχει η ίδια αποτελεσματικότητα σε όλες τις περιοχές της Ανώτατης Εκπαίδευσης;
Σε σχέση με τις επερχόμενες αλλαγές, μπορούμε να διερωτηθούμε πώς μερικά ΤΕΙ, κατά την αξιολόγηση ερευνητικού έργου της τελευταίας 15-ετίας από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), βρίσκονται μπροστά από μερικά Πανεπιστήμια; Δεν μπορούν λοιπόν ΤΕΙ να μετονομασθούν σε Πανεπιστήμια Εφαρμοσμμένων Επιστημών; Ούτε μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη διδακτορικών σπουδών όταν σε κάποια Πανεπιστήμια εκπονούνται διδακτορικές διατριβές σε μεγάλες αριθμούς, ενώ υπάρχει μηδαμινό ερευνητικό έργο (παράδοξο;), και πάλι κατά το ΕΚΤ;
Και κάτι που από τακτ δεν λέει εδώ ο Καθ. Μ. Μπρατάκος, αλλά είναι γνωστό σε όλες τις Κοινότητες των ΤΕΙ και ευρύτερα: (1) Η μετονομασία των ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών και (2) η επίσημη (από ετών γίνεται ανεπίσημα με τη σφραγίδα Πανεπιστημίων) οργάνωση διδακτορικών Σπουδών στα ΤΕΙ τουλάχιστον σε ισότιμη σύμπραξη με Πανεπιστήμια, αποτελούν συγκεκριμένες υποσχέσεις διαδοχικών ηγεσιών του Υπουργείου Παιδείας, και ιδιαίτερα των τελευταίων μηνών. Ας δει με παρρησία τις δημόσιες αυτές υποσχέσεις της η ηγεσία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, οι ιθύνοντες του Διαλόγου και οι δύο μείζονες πτέρυγες της Βουλής. Ή μήπως η συνέπεια αποκτά άλλη έννοια αν οι ακαδημαϊκοί μεταπηδήσουν στην πολιτική;
Ένας Καθηγητής ΤΕΙ

 
τροικανος
27 Απρ 2016 12:11

τα ΤΕΙ δυστηχώς πρέπει να κλείσουν με την μορφή που εχουν σήμερα

 
Απόφοιτος ΕΜΠ
28 Απρ 2016 10:23

Πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει αυτή η ανούσια διαμάχη μεταξύ ΤΕΙ - Πολυτεχνείων. Τα ΤΕΙ ξεκίνησαν από τα ΚΑΤΕ για να αποτελέσουν μια ενδιάμεση βαθμίδα τεχνικών εφαρμογής μεταξύ μηχανικών και τεχνιτών. Με το καιρό έγινε φανερό ότι για διάφορους λόγους (δομή της ελληνικής οικονομίας, παραγωγικές σχέσεις στον χώρο της οικοδομής και της βιομηχανίας, επιχειρήσεις με ελάχιστο επιστημονικο-τεχνικό δυναμικό στο πεδίο της Έρευνας & Ανάπτυξης, μεγάλος αριθμός αυτοαπασχολούμενων τεχνικών σε σχέση με άλλες χώρες, κκλπ.) ότι το μοντέλο της ελληνικής οικονομίας δεν παρείχε "ζωτικό χώρο" γι' αυτή την ενδιάμεση βαθμίδα. Για τους ίδιους λόγους καταργήθηκαν παλαιότερα και οι Σχολές Υπομηχανικών.
Η λύση είναι να μετατραπούν τα ΤΕΙ σε Πολυτεχνεία (πολυτεχνικές σχολές) με το ίδιο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και σπουδών που ισχύει για τα τελευταία, ή σε όποιες πόλεις συνυπάρχουν έχοντας παρεμφερείς ειδικότητες, να συγχωνευτούν με αυτά.
Τα υπόλοιπα είναι μεσοβέζικες λύσεις που δημιουργούν και συντηρούν αντιπαραθέσεις, οι οποίες σε τελευταία ανάλυση ταλαιπωρούν σπουδαστές, οικογένειες και επαγγελματίες του χώρου των κατασκευών και της βιομηχανίας.

 
Γιωργος
28 Απρ 2016 14:20

@Απόφοιτος ΕΜΠ

Οχι. Καμια σχεση. Τα ΚΑΤΕΕ ειναι ανώτερη εκπαίδευση (επίπεδο 5 του Εθνικου πλαισίου προσόντων) ενώ τα ΤΕΙ ειναι στο επίπεδο 6 μαζι με τα πολυτεχνεια.
Αυτο ειπε ξεκαθαρα όχι μονο το ΕΠΠ, αλλά και η τελευταία απόφαση του ΣΤΕ καταρρίπτοντας την παραφιλολογία "εδ εχετε αυτα των τεχνολόγων και των υπομηχανικών"

Εσυ μεγάλε, το αν θα εισαι μηχανικάρας, μανατζαραιος ή μαστορας θα το κρίνει η αγορά και οι ικανότητές σου και όχι το γεγονός οτι κάποτε τελειώσες ένα πτυχίο bachelor του οποίου τα Δικαιώματα στο κλειστό επάγγελμα, παραφουσκώνουν με την "χρονική πάροδο από την αποφοίτηση + κανα ψευτοπιστοποιητικό"

Αυτα που λες δεν ισχύουν ΠΟΥΘΕΝΑ στον κοσμο... Ολοι εχουν δικαίωμα εξέλιξης με επιπλέον σπουδές (τα πραγματικα μαστερ πχ δινουν επιπλέον δικαιώματα, ενώ το bachelor δινει πρόσβαση στο επάγγελμα κλπ)

 
Γιωργος
28 Απρ 2016 14:25

@Απόφοιτος ΕΜΠ

πάντως αν η πολιτεία ειναι ανίκανη να εφαρμόσει την διεθνή πραγματικότητα, δε θα διαφωνήσω... ας κλεισει τα ΤΕΙ και ας κριθούν οι υφιστάμενοι μηχανικοί σύμφωνα με τις περεταίρω σποθδές τους και την εμπειρία τους. Δίνοντας όμως ΣΑΦΗ και ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ αντισταθμιστικά για την άσκηση του Επαγγέλματος.

 
Απόφοιτος ΕΜΠ 2
28 Απρ 2016 16:07

Η λύση είναι να συγχωνευθούν τα ΤΕΙ με τα ΙΕΚ, γιατί έχουμε ήδη πολλά Πολυτεχνεία και Πανεπιστήμια .

 
Απόφοιτος ΑΠΘ
28 Απρ 2016 17:26

@ απόφοιτος ΕΜΠ:
Αν τα ΤΕΙ δεν έχουν πλέον λόγο ύπαρξης, όπως ισχυρίζεστε, η λογική λέει να κλείσουν εντελώς και όχι να μετατραπούν σε κάτι άλλο το οποίο δε χρειάζεται. Η λύση του να μετατραπούν σε πολυτεχνικές σχολές είναι μεσοβέζικη (και, σίγουρα, εκ του πονηρού), αφού η Ελλάδα έχει ήδη αρκετές πολυτεχνικές σχολές και δε έχει ανάγκη από άλλες. Εκτός και αν πιστεύετε ότι έχουμε έλλειψη μηχανικών.

 
Αντώνης
28 Απρ 2016 18:19

Aπόφοιτε ΕΜΠ(αμφιβάλω...), τόσες πολλές δουλειές έχεις η ειδικότητα σου και έχει ανάγκη από τριπλάσιους σε πληθυσμό πτυχιούχους; Καλά το επίπεδο γνώσεων δεν είναι χαώδες;
ή λες αφού όλοι άνεργοι είμαστε έτσι και αλλιώς, τι νόημα έχουν τα πτυχία και οι γνώσεις;

Απόφοιτος ΕΜΠ και ΤΕΙ Πειραιά

 
paparis
28 Απρ 2016 21:48

στην ευρωπη (συγκεκριμενα UK που εχω γνωση) ο αποφοιτος μηχανικος ΤΕΙ αναγνωριζεται ως κατοχος Beng και εχει δυνατοτητα προσβασης στο επαγγελμα του μηχανικου. Στην Ελλαδα λογω των γνωστων συμφεροντων (απαραδεκτο) ο μηχανικος ΤΕΙ δεν εχει προσβαση στο επαγγελμα. Εκτος απο αδικο ειναι και ανηθικο...ολα τα αλλα ειναι λογια να αγαπιομαστε

 
Ελλήνων παράδοξα (Μηχανικός PhD MSc CEng)
29 Απρ 2016 12:26

Απορώ γιατί η απλή λογική δεν μπορεί να οδηγήσει σε επίλυση του χρόνιου προβλήματος.
Τα ΤΕΙ είναι γεγονός ότι μετεξελίχθηκαν στο πέρασμα του χρόνου. Χιλιάδες απόφοιτοι τμημάτων ΤΕΙ συνέχισαν με ιδιαίτερη επιτυχία τις σπουδές τους σε καλά Πανεπιστήμια του εξωτερικού αλλά ΚΑΙ του εσωτερικού. Στην πράξη η Ελλάδα έχει αντί στοιχίσει τα ΤΕΙ σε επίπεδο 6 ΕΠΠ, μαζί με τα Πανεπιστήμια και τα Πολυτεχνεία. Είναι οξύμωρο λοιπόν να μην έχουν μετονομαστεί ήδη σε Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών. Το πιο περίεργο και συνάμα άδικο είναι αυτό που συμβαίνει στο Δημόσιο με τη διάκριση ΠΕ/ΤΕ. Δηλαδή έχουμε το παράδοξο κάτοχος ενός μόνο τίτλου πανεπιστημιακού να είναι κατηγορίας ΠΕ, να διεκδικεί θέσεις ευθύνης (που μπορεί να έχει τελειώσει και σχολή του πεταματού) και από την άλλη απόφοιτος ΤΕΙ με μεταπτυχιακό και διδακτορικό από Πανεπιστήμια, να θεωρείται κατηγορίας ΤΕ και να μην μπορεί να ανελιχθεί. Είναι για να αυτοκτονεί κανείς. Εγώ λυπάμαι προσωπικά γιατί το βιώνω αυτό, και κλάιω κάθε μέρα που πάω στη δουλειά. Η λύση είναι μόνο στο εξωτερικό, εκεί που δεν υπάρχουν αυτές οι στρεβλώσεις.
Και κάτι ακόμη, αποκλειστικά υπεύθυνο για την κατάντια αυτή είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ). Είναι η αιτία που τα Πολυτεχνεία είναι τα μόνα ΑΕΙ στην Ελλάδα που δεν δέχονται πτυχιούχους ΤΕΙ για μεταπτυχιακά. Όλα τα άλλα δέχονται.
Ντροπή σε όλες τις πολιτικές ηγεσίες που δεν λειτούργησαν δίκαια και καθοριστικά .

 
Απόφοιτος ΕΜΠ
29 Απρ 2016 12:29

Αγαπητέ Αντώνη,
Υπάρχει όντως ουσιαστική και μεγάλη διαφορά επιπέδου μεταξύ ΤΕΙ και Πολυτεχνείου. Όποιος έχει φοιτήσει και στα δυο ή όποιος διπλ. μηχανικός έχει διδάξει σε ΤΕΙ το ξέρει πολύ καλά.
Η Πολιτεία όμως δεν το αναγνωρίζει, δεν θεωρεί το Δίπλωμα του Πολυτεχνείου ισότιμο με master. Έτσι ένας απόφοιτος ΤΕΙ με κάποιο master αμφιβόλου ποιότητας, είναι σε πλεονεκτική θέση, π.χ. αν διοριστεί στην Δ/θμια Εκπαίδευση ή στη Δημόσια Διοίκηση.
Επιπλέον οι απόφοιτοι των ΤΕΙ διεκδικούν τα ιδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους απόφοιτους των Πολυτεχνείων.
Συμπερασματικά, τα ΤΕΙ πρέπει να σταματήσουν να υπάρχουν. Είναι παράγοντας που υποβαθμίζει τις σπουδές του μηχανικού.
Γι' αυτό πρότεινα να μετατραπούν σε Πολυτεχνεία με τους ίδιους όρους (ακαδημαϊκό προσωπικό, επίπεδο σπουδών, κλπ.) και το ίδιο νομικό πλαίσιο που ισχύει γι' αυτά.
Αν αυτό θα αυξήσει τους απόφοιτους μηχανικούς, είναι άλλη υπόθεση. Η πολιτεία μπορεί να καθορίζει τον συνολικό αριθμό των θέσεων των μηχανικών με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.
Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι μια προς τα κάτω ισοπέδωση των σπουδών του μηχνικού στην Ελλάδα. Μεγαλώνει δηλαδή η απόσταση που μας χωρίζει από τα καλά Πολυτεχνεία του Εξωτερικού.

 
ΘΠ
30 Απρ 2016 10:20

@ απόφοιτο ΕΜΠ
Η μεγάλη διαφορά επιπέδου είναι μόνο μέσα στο μυαλό σου κ μιλάς χωρίς στοιχεία. Το ίδιο με σένα θα μπορούσε να επικαλεστεί και ένας απόφοιτος του MIT με τον οποίο έχεις τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα. Αν θες να δεις αξιολογήσεις μπορείς να ανατρέξεις στις εκθέσεις της ΑΔΙΠ. Στο δημόσιο ο υπάλληλος ΤΕ ακόμη κ μεταπτυχιακό στις περισσότερες περιπτωσεις δυστυχώς δεν μπορεί να διεκδικήσει θέση ευθύνης λόγω του ότι δεν το επιτρέπουν οι οργανισμοί των υπηρεσιών. Αν όπως λες κάποιος έχει μεταπτυχιακό αμφιβόλου ποιότητας να το πεις στο ΔΟΑΤΑΠ που το αναγνωρίζει. Οσο για τις πενταετής σπουδές που θέλετε κ μάστερ, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να να τις μειώσετε το πολύ σε τέσσερα χρόνια, όπως εξάλλου είναι κ στα καλά Πολυτεχνεία του εξωτερικού στα οποία αναφέρεσαι.

 
panos
30 Απρ 2016 10:53

@Αποφοιτος ΕΜΠ
αγαπητε, η αντικειμενικοτητα δε προκυπτει απο την υποκειμενικοτητα και για το λογο αυτο η αποψη σας ουδεμια βαρυτητα φερει....μονο η ΑΔΙΠ δικαιουται δια να ομιλει περι ποιοτητος και επιπεδου των ιδρυματων. Δειτε τις αξιολογησεις της ΑΔΙΠ για τους Μηχανολογους και Τοπογραφους του ΕΜΠ και μετα μιλα μας για το επιπεδο των πολυτεχνειων (με το ζορι bachelor). Ριξτε μια ματια και στις αξιολογησεις της ΑΔΙΠ για τα τμηματα των μηχανικων ΤΕΙ....και τοτε τα ξαναλεμε αγαπητε

 
dkak
04 Μάιος 2016 12:05

Ας πούμε και μια φορά την αλήθεια.
Με εξαίρεση "ειδικές" περιπτώσεις το σύνολο των εισακτέων στα ΤΕΙ είναι όσοι δεν κατόρθωσαν να εισαχθούν σε Πολυτεχνείο-Πανεπιστήμιο.
Με σοφιστείες του τύπου "Ας κρίνει η αγορά " και άλλα (σημ. η αγορά κρίνει με βάση την φθηνότερη τιμή και όχι την αξία) οι απόφοιτοι των ΤΕΙ προσπαθούν να πάρουν δικαιώματα τα οποία ήξεραν απο την εισαγωγή τους ότι δεν έχουν.
Θα μπορούσε για παράδειγμα οι απόφοιτοι των ΤΕΙ να μπορούν να μπούν χωρίς όριο σε κάποιο έτος του Πολυτεχνείου αναγνωρίζοντας κάποια μαθήματα αλλά και αυτό το αρνούνται. Θέλουν με 3.5 - 4 χρόνια να πάρουν ίδια διακαιώματα με την πενταετία. Λες και οι Διπλ. Μηχανικοί είναι κορόιδα που θα κάτσουν 1-1.5 χρόνο παραπάνω.
Υ.Γ. Ο τίτλος Μηχανικός ΤΕ που χρησιμοποιούν κάποιοι δεν υπάρχουν στην εκπαίδευση Μηχανικοί ΤΕ αλλά Τεχνολόγοι Έργων Υποδομής , Τεχνολόγοι Δομικών Έργων κλπ. Εγώ μπορεί να λέω ότι είμαι Πυρηνικός Υδραυλικός , με πιστεύει κανένας;

 
ΘΠ
04 Μάιος 2016 20:29

@ dkak
Αυτά που λες δε στέκουν. Μηχανικούς έχει και από πανεπιστήμια του εξωτερικού που έχουν το πολύ τέσσερα έτη σπουδών. Το πρόβλημα με τους αποφοίτους ΤΕΙ δεν είναι αν έχουν ίδια δικαιώματα με αυτούς των πολυτεχνείων, αλλά ότι δεν έχουν καθόλου. Εσένα πως θα σου φαινόταν να τελείωνες ανώτατο ίδρυμά ΤΕΙ να έκανες μεταπτυχιακό δύο χρόνια και άλλα τρία διδακτορικό και στο τέλος να είχες λιγότερα δικαιώματα ακόμα και από πτυχιούχο μηχανικό στη Βουλγαρία? Θα σου άρεσε? Μπορείς να μου απαντήσεις?

 
04 Μάιος 2016 20:57

@dkak
Νομίζω ότι όντως πρέπει να πούμε την αλήθεια, μόνο που αυτά που λέτε στο σχόλιο σας δεν έχουν καμμία σχεση με αυτήν . Κατ΄αρχάς οι απόφοιτοι των ΤΕΙ δεν είναι μόνο αυτοί που δεν κατόρθωσαν να μπουν σε Πανεπιστήμια αλλά κι αυτοί που επέλεξαν να σπουδάσουν σε ΤΕΙ. Θα μπορούσαν να μπουν σε κάποιο τμήμα ξενης Φιλολογίας με βάση 2 ή 3 ή σε κάποιο Πανεπιστήμιο ή Πολυτεχνείο της περιφέρειας με βάση γύρω στο 12 με 14 αλλά δεν το έκαναν, ίσως γιατί δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να σπουδάσουν σε άλλη πόλη. Δεύτερον, το να κρίνει η αγορά δεν ειναι σοφιστεία αλλα δεν ειναι κι απολυτα σωστο . Για το λογο αυτο οι αποφοιτοι των ΤΕΙ ζηταμε να κρινει η ΑΔΙΠ η οποια ειναι το αρμοδιο θεσμοθετημενο οργανο της Πολιτειας με σκοπο την αξιολογηση των σπουδων στην Τριτοβαθμια εκπαιδευση. Αυτο σας διεφυγε ή μηπως ειναι κι αυτο σοφιστεια; Και με αφορμη την ΑΔΙΠ, ριξτε μια ματια στην αξιολογηση των τμηματων Αγρονομων Τοπογραφων Μηχανικων και Μηχανολογων Μηχανικων του ΕΜΠ, και θα καταλαβετε πολλα. Τριτον, οι μηχανικοι ΤΕ ΔΕΝ ΔΕΛΟΥΜΕ να αποκτησουμε τα ιδια επαγγελαμτικα δικαιωματα με τους διπλωματουχους μηχανικους. Θελουμε απλα τα επαγγελματικα δικαιωματα τα οποια απορρεουν απο τα πτυχια μας και τα οποια το ΤΕΕ δινει χωρις κανενα προβλημα στους αποφοιτους των τριετων Πανεπιστημιων του εξωτερικου. Οσον αφορα τα ΕΔ, ισχυει παντα το Εθνικο Πλαισιο Προσοντων το οποιο κατατασσει τα ΤΕΙ στο επιπεδο 6 μαζι με τα Πολυτεχνεια. Μηπως ειναι κι αυτο σοφιστεια;. Τελος ο τιλος Μηχανικος ΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΥΠΑΡΚΤΟΣ κι αναγραφεται σε ΟΛΑ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ των Μηχανικων ΤΕ εδω και 20 περιπου χρονια. Το δικο μου πτυχιο, για παραδειγμα, γραφει ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ απο το 2001. Ουτε Τεχνολογος ουτε Υπομηχανικος η οτιδηποτε τετοιο. Αν ζειτε στο εξωτερικο η αγνοια σας δικαιλογειται, αν οχι τοτε συνειδητα ψευδεσθαι και παραπληροφορειτε. Ελπιζω να ισχυει το πρωτο. Αυτα τα ολιγα προς αποκατασταση της αληθειας την οποια τοσο αγαπατε.

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
07 Μάιος 2016 10:59

Μετά από αρκετά χρόνια και μέσα από νομοθετικές ρυθμίσεις , αφ΄ενός μέχρι και το έτος που σήμερα διάγεται (και όχι με νόμους του 1936) , αφ΄ετέρου στοχευμένες στην αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών και στη στελέχωση του Εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΙ με προσόντα θεωρητικής αλλά κυρίως και επαγγελματικής υποδομής , έχει οδηγήσει τα ΤΕΙ σήμερα να κατέχουν πολύ υψηλή και σημαντική θέση στον Επιστημονικό και Επαγγελματικό χάρτη της Ελλάδος αλλά και σε χώρες εκτός Ελλάδος.

Η συμμετοχή φοιτητριών και φοιτητών ΤΕΙ , καθηγητών ΤΕΙ , Τμημάτων ΤΕΙ , σε μεταπτυχιακά , ερευνητικά προγράμματα έχει καταξιώσει τα ΤΕΙ.

Η αγορά εργασίας έχει πλέον αποδεχθεί τους αποφοίτους των ΤΕΙ και τους έχει εντάξει στην εργασιακή διαδικασία εκτιμώντας τα προσόντα τους και τις δυνατότητες εφαρμογής της επιστήμης που έχουν σπουδάσει στα αναθεωρημένα και αναβαθμισμένα προγράμματα σπουδών : προγράμματα σπουδών στα οποία συνδυάζεται η θεωρητική αντιμετώπιση των γνωστικών αντικειμένων ΜΑΖΙ με την εφαρμογή , χωρίς περιττή και ανούσια ύλη μόνο και μόνο για να υπάρχει πλήθος μαθημάτων.

Αυτή η θετική εξέλιξη των ΤΕΙ βρίσκει απέναντι την Πολιτεία η οποία δεν εννοεί να συμμορφωθεί με τις εξελίξεις αυτές και δεν αποδίδει στα ΤΕΙ όσα πρέπει να τους αποδώσει .

Και αυτά είναι :

1. η εξέλιξη των ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών / Τεχνολογικά Πανεπιστήμια (ή όποια ανάλογη ονομασία)
2. η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικών
3. η θέσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων στην κάθε ειδικότητα χωρίς να εμπλέκονται σε αυτήν τα δικαιώματα άλλων ειδικοτήτων
4. η στελέχωση των Τμημάτων με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό με βάση την αναλογία αριθμού φοιτούντων / Ε.Π. αφ΄ενός , και για να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των ωρομισθίων εκπαιδευτικών για την απρόσκοπτη λειτουργία των Τμημάτων
5. η αναλογική οικονομική ενίσχυση των ΤΕΙ.

Πολλά έχουν γραφεί και ειπωθεί για τα θέματα αυτά.

Η συντριπτική πλειοψηφία των μελών των ΤΕΙ (υπάρχουν βέβαια και κάποιοι , λίγοι ευτυχώς , που έχουν αντίθετη άποψη επιζητώντας την κατάργηση των ΤΕΙ προτείνοντας τη συγχώνευση των ΤΕΙ με σχολές Πολυτεχνικές) ουδέποτε έθεσαν τη ρύθμιση των ανωτέρω με γνώμονα την αντιπαράθεση με άλλες Σχολές και Επιμελητήρια , το αντίθετο συμβαίνει χρόνια τώρα .

Το μόνο επιχείρημα εκ μέρους των ΤΕΙ ήταν και είναι η έμπρακτη αναγνώριση των ΤΕΙ στην κοινωνία με τις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις που η Πολιτεία αρνείται πεισματικά με κάθε είδους τεχνάσματα.
Είτε με επιτροπές στις οποίες η παρουσία των εκπροσώπων των ΤΕΙ είναι ελάχιστη , είτε με νομοθετικές προτάσεις που δεν είναι δυνατό ούτε καν να αρχίσει να συζητούνται .

Έχει έρθει από καιρό η ώρα τα ΤΕΙ να λάβουν και νομοθετικά στην κοινωνία τη θέση που πλέον δικαιωματικά τους ανήκει και που στην ουσία έχουν κατακτήσει.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.