Placeholder

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΚΞΓ

Η πρόταση για το “χτύπημα” των Φροντιστηρίων

Δημοσίευση: 17/05/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Διαμόρφωση μιας πολιτικής που σταδιακά θα περιορίζει τον ρόλο της παραπαιδείας που λειτουργεί απαξιωτικά ως προς το σύνολο του εκπαιδευτικού μας συστήματος και ιδίως στο Λύκειο,  εισηγείται ο πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής Κ. Γαβρόγλου  στην πρόταση 100 σελίδων για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, διευκρινίζοντας ότι “Αυτό πρέπει να γίνει χωρίς αφορισμούς, αναγνωρίζοντας τον ιδιόμορφο εκπαιδευτικό ρόλο των φροντιστηρίων στο παρελθόν αλλά και συμβάλλοντας στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης της
κοινωνίας στο σχολείο και τους λειτουργούς του”.

1.Συνοπτική περιγραφή της πρότασης/έννοιας

Η πρόταση επιχειρεί να απαντήσει με τον περισσότερο πρόσφορο τρόπο στα παρακάτω ζητήματα:

1. Περιορισμός του ρόλου της παραπαιδείας, η οποία, ιδιαίτερα στη Λυκειακή βαθμίδα λειτουργεί ανταγωνιστικά και υπονομευτικά στο Λύκειο, απαξιώνοντας τον εκπαιδευτικό του ρόλο ή και τονίζοντας ως κύρια λειτουργία της ανώτερης Δευτεροβάθμιας την προετοιμασία για την Τριτοβάθμια, ευνοώντας τη διδασκαλία για τις εξετάσεις και όχι για τη μόρφωση και την ανάπτυξη της προσωπικότητας και της κοινωνικής συνείδησης των μαθητών. Από αυτή την άποψη ο περιορισμός της παραπαιδείας συνδέεται με την προσπάθεια αναβάθμισης του ρόλου του Λυκείου.

2. Αλλαγή της νοοτροπίας της κοινωνίας και ανάκτηση της εμπιστοσύνης της, στην ικανότητα του σχολείου, να επιτελέσει τον εκπαιδευτικό του ρόλο στους τομείς που κυριαρχεί η παραπαιδεία.

3. Σταδιακή συρρίκνωση μιας δραστηριότητας η οποία από τη μια πλευρά αποτελεί διέξοδο απασχόλησης αλλά ταυτόχρονα (μέσω κυρίως των ιδιαιτέρων μαθημάτων) είναι προνομιακό πεδίο παραοικονομίας και πιθανής συναλλαγής.

Τεκμηρίωση: Ποια προβλήματα επιλύονται; Τι θα επιτευχθεί με την πρόταση;

Η Ελλάδα αποτελεί ιδιάζουσα περίπτωση έντασης ενός φαινομένου που υπάρχει και σε άλλες χώρες, κυρίως σε αυτές που η επιτυχία στις εξετάσεις υψηλού διακυβεύματος (high-stakesexams) αποτελεί όχι μόνο εκπαιδευτικό αλλά και κοινωνικό στόχο (όπως είναι πολλές κοινωνίες της Άπω Ανατολής), και σε αυτές που το εκπαιδευτικό σύστημα είναι απαξιωμένο και δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις σημαντικού αριθμού οικογενειών.

Ταυτόχρονα η παραπαιδεία αποτελεί παράγοντα:

(α) νόθευσης της πραγματικής εικόνας της εκπαίδευσης, όπως π.χ. αποτυπώνεται στις εξετάσεις εισαγωγής την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αφού υποκαθιστά την εκπαίδευση στο σχολείο και ενισχύει όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα πρόσβασης σε αυτή,

(β) ενίσχυσης των κοινωνικών ανισοτήτων, καθώς πρόκειται για παροχή που μπορεί κάποιος να «αποκτήσει» σύμφωνα με τις οικονομικές του δυνατότητες,

(γ) υποβάθμισης του ρόλου του σχολείου, καθώς το υποκαθιστά στη συνείδηση της κοινωνίας ως αποτελεσματικότερη διαδικασία εκπαίδευσης,

(δ) αλλοίωσης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς συνυπάρχουν μαθητές «δύο ταχυτήτων», αυτοί που έχουν εξωσχολική βοήθεια και αυτοί που δεν έχουν, με συνέπεια την αύξηση της δυσκολίας ανταπόκρισης των εκπαιδευτικών στις πραγματικές ανάγκες όλων των μαθητών και τελικά αύξηση των μαθησιακών ανισοτήτων στην τάξη.

Προϋποθέσεις επιτυχίας/υλοποίησ ης

Προϋποθέσεις επιτυχίας της πρότασης αποτελούν:

• Η δυνατότητα του σχολείου να ικανοποιεί τις ανάγκες που
σήμερα καλύπτουν τα φροντιστήρια και η παραπαιδεία, π.χ. σε ό,τι αφορά τη βασική πιστοποίηση της γνώσης ξένων γλωσσών και νέων τεχνολογιών, την ενισχυτική διδασκαλία στους αδύναμους μαθητές.

• Η ανάκτηση της εμπιστοσύνης της κοινωνίας για τη δυνατότητα του σχολείου να επιτελέσει τον ρόλο του.

• Η μείωση της πίεσης για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω ενός νέου συστήματος εισαγωγής.

Προτεραιότητα/Χρονοδιάγραμμα

Επέκταση των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης στήριξης για μαθητές με μαθησιακά προβλήματα και χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο, καθώς και για μαθητές που δεν έχουν μητρική γλώσσα την ελληνική./ [Β-ΜΣ-ΜΚ]

Ενίσχυση της εμπιστοσύνης της κοινωνίας στο σχολείο και τους λειτουργούς του./ [Β-ΜΣ-ΜΚ]

Ενίσχυση των εκπαιδευτικών των Λυκείων με επιμόρφωση./ [Β- ΜΣ]

Σχόλια (7)

 
X. Π.
20 Ιουλ 2016 14:51

Πρέπει επιτέλους να χτυπηθεί το μαύρο ιδιαίτερο και να αφήσετε ήσυχα τα νόμιμα φροντιστήρια.

 
γιωργος
18 Μάιος 2016 09:56

Υπήρξα καθηγητής σε φροντιστήριο, έκανα ιδιαίτερα μετά διορίστηκα σε δημόσιο σχολείο
Κανείς δεν αμφισβητεί το επίπεδο των γνώσεων καθηγητών που εργάζονται σε φροντιστήρια Όμως άλλες οι συνθήκες εκεί και άλλες στο Δημόσιο Σχολείο
Δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να συγκριθεί η δουλειά με 5-10 μαθητές που έχουν τους ίδιους στόχους με μαθητές 20-27 που δεν έχουν τους ίδιους στόχους
Είναι λάθος οι καθηγητές των φροντιστηρίων να συγκρίνουν τη δουλειά τους με αυτή των συναδέλφων τους στο δημόσιο σχολείο
Από την άλλη οι μισθοί των περισσότερων Ελλήνων είναι πλέον πενιχροί Στο μεταξύ καλό είναι οι μαθητές να στραφούν και σε άλλα πράγματα και αυτή η κατάσταση του Λυκείου να είναι μόνο προετοιμασία για το Πανεπιστήμιο δεν είναι και ότι καλύτερο για τους μαθητές
Δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο οι μαθητές να περνούν όλη αυτή τη διαδικασία του άγχους των Πανελληνίων γιατί πρέπει να έχουν δουλειά και τα φροντιστήρια.
Πολύ φοβάμαι ότι με τα νέα μέτρα απλά τα φροντιστήρια αλλάξουν ρόλο και θα γίνουν Πανεπιστημιακά
Καλό θα ήταν οι γονείς να αφήσουν τα παιδιά τους ελεύθερα να επιλέξουν τι θέλουν να κάνουν γιατί καλό είναι να σπουδάζουν αλλά και να υπάρχει δουλειά μετά σχετική
Μάλλον οι χώρα μας έχει γεμίσει Πανεπιστήμια ΤΕΙ και "άπειρους" φοιτητές, προπτυχιακούς μεταπτυχιακούς που αντί να προσφέρουν στη χώρα μας τις υπηρεσίες τους, οι καλύτεροι φεύγουν στο εξωτερικό

 
ΑνΙως
18 Μάιος 2016 09:38

Όλα οφείλονται στον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια. Φροντιστήριο πηγαίνει και η πλειοψηφία των μαθητών των ιδιωτικών λυκείων που ενδιαφέρονται για εισαγωγή στα ελληνικά πανεπιστήμια. Αν αλλάξει το σύστημα και δεν χρειάζεται η βαθμοθηρία για την πρόβαση στην τριτοβάθμια, θα εξαφανιστούν και τα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία

 
gl-giannis
18 Μάιος 2016 08:57

προς: Γεώργιος Τσ
να σου απαντήσω, συνοπτικά, εγώ γιατί σας επιλέγουν: ΄
έχεις τη δυνατότητα να εχεις λίγους μαθητές στο τμήμα με τους ίδιους στόχους και δυνατότητες
Προσοχή όμως : αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είστε αξιόλογοι (για να μην ερμηνεύουμε διαφορετικά καποια πράγματα, σε αντίθεση με τα όσα λες).

 
Γεώργιος Τσ.
18 Μάιος 2016 02:41

*Ανάκτηση της εμπιστοσύνης της κοινωνίας για την δυνατότητα του σχολείου να επιτελέσει το ρόλο του.
Δηλαδή δεν τον επιτελεί.
*Σταδιακή συρρίκνωση μιας δραστηριότητας που αποτελεί διέξοδο απασχόλησης από την μία πλευρά, αλλά από την άλλη κυρίως μέσω των ιδιαιτέρων,είναι προνομιακό πεδίο παραοικονομίας και πιθανής συναλλαγής.
Δηλαδή θέλουμε σαν κράτος να χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας από αξιόλογους πτυχιούχους καθηγητές, παραδεχόμενοι όμως ότι η μαύρη εργασία ευδοκιμεί,κυρίως στον τομέα των ιδιαιτέρων που επεισέρχεται και πιθανή συνδιαλλαγή.Από ποιους να προέρχεται άραγε;
*Η δυνατότητα του σχολείου να ικανοποιεί τις ανάγκες που σήμερα καλύπτουν τα Φροντιστήρια και η Παραπαιδεία,όπως η ενισχυτική διδασκαλία των αδύναμων μαθητών.
Δηλαδή το Φροντιστήριο καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή.
Άρα κάτι δεν πάει καλά στο Δημόσιο Βασίλειο της εκπαίδευσης.
Παρέλειψε ο κύριος Γαβρόγλου να πει ότι οι άριστοι μαθητές και χιλιάδες άλλοι που περνούν το κατώφλι των Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών είναι μαθητές των Φροντιστηρίων.Ρωτήστε τους.
Ένας καθομολογία από τους καλύτερους Έλληνες και όχι μόνο ,Μαθηματικούς,ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή διατύπωσε ένα πασίγνωστο στην υφήλιο θεώρημα.
Το θεώρημα λοιπόν Καραθεοδωρή κύριε Γαβρόγλου έχει να κάνει με το δικαίωμα της σωστής επιλογής.
Ρωτήστε γιατί μας επιλέγουν οι μαθητές μας.
Ιδιοκτήτης Φροντιστηρίου Μέσης εκπαίδευσης.
Καθηγητής Μαθηματικών
Τσ. Γεώργιος

 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΠΑΚΑΣ
18 Μάιος 2016 00:06

Καλό σχολείο σημαινει χρηματοδοτηση παιδια .Αλλα με τοσες ελλειψεις στη μεση εκπαιδευση πως θα ανακτηθει η εμπιστοσυνη στο δημοσιο σχολειο?????Αναρωτιεμαι αν εινα αλλη μια επικοινωνιακη πολιτικη οπως τοσες αλλες...

 
aigaias pelagidis
17 Μάιος 2016 23:10

Διαπιστώσεις και ευχολόγια...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ