Placeholder

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΠ/ΚΗ

Η πρόταση για την Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευση

Δημοσίευση: 17/05/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ριζική αναβάθμιση της Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, επαναπροσδιορισμός των στόχων της, ανανέωση των Προγραμμάτων Σπουδών και ευρεία συζήτηση της σημασίας της, ώστε να πάψει η κοινωνία να υποτιμά την τεχνική εκπαίδευση  εισηγείται ο πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής Κ. Γαβρόγλου  στην πρόταση 100 σελίδων για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

 Συνοπτική περιγραφή της πρότασης/έννοιας

Διαχρονικά, για την Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευση υφίστανται συγκεκριμένες στερεοτυπικές αντιλήψεις, μερικώς βάσιμες ή και εντελώς αβάσιμες σε ορισμένες περιπτώσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η ουσιώδης αναβάθμισή της, συνιστά μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής και θεμελιώδη προτεραιότητα της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, όπως έχει ήδη εξαγγελθεί.

Τεκμηρίωση: Ποια προβλήματα επιλύονται; Τι θα επιτευχθεί με την πρόταση;

Η αναβάθμιση αποτελεί μονόδρομο για:

• την αντιστροφή του κλίματος απαξίωσης του Επαγγελματικού Λυκείου, η οποία μεταφράζεται σε απαξίωση προς τους μαθητές και τους αποφοίτους της αλλά, κατ’ επέκταση, και προς τους εκπαιδευτικούς που την υπηρετούν,

• την ανάδειξη της Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε συνειδητή και όχι «αναγκαστική» επιλογή από ένα διευρυμένο ποσοστό μαθητών,

• την ενδυνάμωση και την έμπνευση των μαθητών να σταθούν επαγγελματικά «στα πόδια τους», ακόμη και αμέσως μετά την αποφοίτηση από το Λύκειο ή πολύ περισσότερο μετά την ολοκλήρωση προαιρετικής «Τάξης Μαθητείας»,

• την προσέλκυση, ενσωμάτωση, διατήρηση και ενδυνάμωση των μαθητών που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και είναι επίφοβες ως προς το ενδεχόμενο εγκατάλειψης του σχολικού περιβάλλοντος (σχολική διαρροή).

Προϋποθέσεις επιτυχίας/υλοποίησης

Αναβάθμιση των Τομέων και Ειδικοτήτων της, μέσα από προσεκτικά σχεδιασμένα ωρολόγια προγράμματα, σύγχρονα Προγράμματα Σπουδών -με έμφαση στα μαθησιακά αποτελέσματα- και επαρκή εργαστηριακό εξοπλισμό, που αποτελούν πραγματικά εφόδια για τις μαθήτριες και τους μαθητές.

Επιμόρφωση του εκπαιδευτικού δυναμικού στις σύγχρονες εξελίξεις της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής επιστήμης.

Συμμετοχή, συμβολή και συναίνεση της εκπαιδευτικής κοινότητας στις σχεδιαζόμενες αλλαγές.

Ενδυνάμωση των μαθητών, μέσω της παράλληλης ανάδειξης του κοινωνικού ρόλου της Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Ενίσχυση και διεύρυνση των προσφερομένων επιλογών (συνέχισης των σπουδών και επαγγελματικής σταδιοδρομίας).

Επιτυχής εφαρμογή του θεσμού της «Μαθητείας», ως μέσου ενίσχυσης της επαγγελματικής επάρκειας των μαθητών και των μελλοντικών προοπτικών επαγγελματικής απασχόλησής τους.

Μεθοδικά σχεδιασμένη επικοινωνία προς τις κοινότητες μαθητών, γονέων και επαγγελματικών φορέων, αναφορικά με τη σχεδιαζόμενη αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αλλά και τις καλές πρακτικές που έχουν υλοποιηθεί ως σήμερα.

Προτεραιότητα/Χρονοδιάγραμμα

-Ο εκσυγχρονισμός των Προγραμμάτων Σπουδών (Π.Σ.) και του εκπαιδευτικού υλικού (διδακτικά εγχειρίδια, φύλλα εργασίας κ.ά.) και ο εκσυγχρονισμός του εργαστηριακού εξοπλισμού, όπου είναι απαραίτητο. / [Β-ΜΣ]

-Η σύνδεση της Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τις μακροπρόθεσμες προοπτικές και επιλογές στρατηγικού σχεδιασμού της εθνικής οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής. / [Β-ΜΚ]

-Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση στοχευμένων και άρτιων προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. / [Β- ΜΣ]

-Η στήριξη του θεσμού της Μαθητείας, μέσα από Προγραμματικές Συμφωνίες του ΥΠΠΕΘ και των συναρμόδιων υπηρεσιών με φορείς (επιστημονικές και επαγγελματικές ενώσεις και επιμελητήρια), που θα αναλάβουν με υπευθυνότητα να προσφέρουν θέσεις Μαθητείας σε αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. / [Β- ΜΣ]

-Η επιστημονική και διοικητική στήριξη και στελέχωση των υπηρεσιών που διαδραματίζουν μείζονα ρόλο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΥΠΠΕΘ, αρμόδιες υπηρεσίες των κατά τόπους Περιφερειακών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). / [Β-ΜΣ-ΜΚ]

-H επικοινωνιακή ανάδειξη του εκπαιδευτικού έργου που επιτελείται στα ΕΠΑ.Λ., μέσω συστηματοποίησης και οργάνωσης διαδικασιών ενημέρωσης των μαθητών της Γ ́ Γυμνασίου καθώς και δημιουργίας σχετικού αποθετηρίου καλών πρακτικών. / [Β-ΜΣ]

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ 100 ΣΕΛΙΔΩΝ

Σχόλια (1)

 
ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
19 Μάιος 2016 13:16

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΝΟΜΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ,
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΝ ΜΕ ΝΕΟ, ΕΠΑΛ

Επειδή πάντα το νόμισμα έχει δυο πλευρές εγώ θα προσπαθήσω, όσο μπορώ πιο αντικειμενικά, να διακρίνω και να παρουσιάσω αυτές τις δύο όψεις του νόμου σε συνδυασμό με τις προτάσεις της επιτροπής, τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και τις θέσεις των συνδικαλιστικών φορέων για την δευτεροβάθμια ΤΕΕ.
Η μια πλευρά η θετική:
Ο νέος νόμος πραγματικά καινοτομεί ως προς την προσβασιμότητα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Γίνεται πραγματικότητα ένα πάγιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας της ΤΕΕ που έχει να κάνει με την αναλογική ποσόστωση των θέσεων για τα ΑΤΕΙ και τις άλλες σχολές της Τριτοβάθμιας μη πανεπιστημιακής καθώς και ποσοστό, έστω 1%, στα ΑΕΙ και ισότιμα της χώρας. Και αυτά μέσω των ειδικών για τα ΕΠΑΛ εξετάσεων χωρίς άλλη διαδικασία.
Τα παραπάνω αν συνδυαστούν με την ύπαρξη της διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο και εφόσον δημιουργηθούν αυτόνομα γραφεία Ε.Ε. στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας με άμεση κάθετη σχέση με αυτήν είναι η καλλίτερη διασφάλιση για καλλίτερες μέρες των ΕΠΑΛ.
Βέβαια πρέπει να διαφημιστεί αυτό το σχολείο και τα προτερήματά του. Προπαντός πρέπει να τονίζονται τόσο η αξία του Πτυχίου τους και του Μεταλυκειακού έτους, με την πιστοποίηση του, όσο και η προσβασιμότητα στην Τριτοβάθμια από αυτά. Η διαφήμιση αυτή πρέπει να γίνει από τα ΜΜΕ αλλά όχι μόνο από αυτά. Πρέπει να διασφαλισθεί επίσης ότι δεν θα γίνεται αρνητική προπαγάνδα από όσους διδάσκουν ΣΕΠ τόσο στα γυμνάσια όσο και στην Α΄ τάξη ΓΕΛ.
Είναι εφικτό να βρεθούν χρήματα από τα ΕΣΠΑ για την διαφήμιση. Αυτό πρέπει να γίνει άμεσα πριν τις φετινές εγγραφές και μέρα μεσημέρι. Όχι όπως έκανε η κυβέρνηση της Ν.Δ. το 2007 που κάποιοι επιτήδειοι έφαγαν ενάμισι εκατομμύριο Ευρώ κάνοντας διαφήμιση για τρεις – τέσσερεις μέρες στις τρεις τα ξημερώματα στην μέση της σχολικής χρονιάς!!!!!!!
Όλα τα παραπάνω είναι πάρα πολύ καλά και η συγκυρία το έφερε να είναι έτσι παρά τα αρνητικά της στροφής σε ένα λιγότερο Τεχνικόεπαγγελματικό Σχολείο. Ακόμα και αυτό αντισταθμίζεται από το Μεταλυκειακό έτος.
Το Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας έχει και αυτό τα καλά του παρά το ότι έχει και κάποια μεμπτά. Είναι πολύ θετικό το ότι θα είναι πλήρης η ασφάλιση με συνταξιοδοτική και ιατροφαρμακευτική κάλυψη.
[ Να μάθουν όσοι δεν ξέρουν και να θυμηθούν όσοι ξέχασαν ότι τόσο οι απόφοιτοι των παλαιών Σχολών Εργοδηγών όσο και οι των Κατωτέρων Τεχνικών Σχολών (Σχολές που τόσο η μια όσο και η άλλη είχαν και έχουν μεγάλο κύρος στην συνείδηση του τεχνικού κόσμου της χώρας γιατί αυτές έστησαν την βιοτεχνία και την βιομηχανία στην χώρα μας) έπρεπε να πραγματοποιήσουν κάποιες χιλιάδες ώρες εργασίας - 2000 έως 2500 - ως μαθητευόμενοι για να αποκτήσουν το Πτυχίο τους.]
Επειδή όμως είναι καλά τα παραπάνω φοβάμαι για άλλη μια φορά τους υπονομευτές.

Η άλλη πλευρά η αρνητική:

Στα αρνητικά διακρίνουμε την αφαίρεση τεχνικοεπαγγελματικών μαθημάτων από την Α΄ τάξη και την αφαίρεση των ειδικοτήτων από την Β΄ τάξη παρά το ότι αυτό δίνει δυνατότητα ευελιξίας στους μαθητές. Η αφαίρεση μαθημάτων ειδικότητας στην τάξη αυτή αφαιρεί μέρος από την ύλη του περιγράμματος σπουδών της ειδικότητας με ότι αυτό συνεπάγεται για τις πιστωτικές μονάδες στο σύστημα επαγγελματικών προσόντων και την κατάταξη του ΕΠΑΛ σε αυτό.
Η μη σαφής υπαγωγή στο τυπικό σύστημα εκπαίδευσης του Μεταλυκειακού έτους καθώς και οι μόλις εφτά ώρες μαθημάτων αφαιρούν από αυτό την δυνατότητα της εμβάθυνσης στο θεωρητικό υπόβαθρο της ειδικότητας με ότι αυτό έχει σαν επακόλουθο. Αντιστάθμισμα μπορεί να θεωρηθεί το σεμινάριο 70 ωρών που προβλέπεται πριν τις εξετάσεις πιστοποίησης. Έτσι και αλλιώς όμως η επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης εξασφαλίζει την ένταξη στο 5ο επίπεδο προσόντων και στα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα. Ως αντιστάθμισμα θα μπορούσαμε να δούμε και τα ένσημα που προκύπτουν από το παραπάνω ημερομίσθιο αντί των ημερών φοίτησης στο σχολείο.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Εδώ φαίνεται καθαρά ότι δεν ήθελε αυτό η ΟΛΜΕ γιατί της χαλά τα σχέδια όπως φαίνεται από τις τοποθετήσεις των παρατάξεών της παρά το ότι υιοθετήθηκαν τα Α ΄έτος γενική, Β΄ έτος Τομείς, Γ΄ έτος Ειδικότητες.
Φαίνεται επίσης ότι αυτά δεν τα θέλει ούτε η κυβέρνηση η οποία δια στόματος κ. Φίλη αναφέρει ότι έχουν μεταβατικό χαρακτήρα μέχρι την ολοκλήρωση του διαλόγου για το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Δεν τα θέλει έτσι ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ όπως ανακοίνωσε ο τομέας του παιδείας. Αυτοί προσβλέπουν σε ένα λύκειο θεωρίας και πράξης όπως η ΟΛΜΕ.
Η ΟΛΤΕΕ, η μόνη που υπερασπίζεται αυθεντικά το ΕΠΑΛ, δεν έχει ακόμα τοποθετηθεί. Παρά το ότι έχει την πατρότητα των προτάσεων , από το 2007 ακόμη, τόσο της δημιουργίας του Μεταλυκειακού έτους φοίτησης (με ασφαλιστική ιατροφαρμακευτική και συνταξιοδοτική κάλυψη), όσο την αναλογικότητα των προσφερόμενων θέσεων εισακτέων στα ΑΤΕΙ και ισότιμα, καθώς και ποσοστό επί των εισακτέων ( ζητούσε 5% ) στα ΑΕΙ και ισότιμα.
Το ότι προέκυψε αυτό το, υπο προϋποθέσεις, βιώσιμο και με προοπτικές ( κατά την γνώμη μου) ΕΠΑΛ οφείλεται στις αντιστάσεις όλων όσων άδολα και με σθένος υπερασπίστηκαν τον βασικό κορμό του ΕΠΑΛ ως θεσμό μέσα στην δευτεροβάθμια ΤΕΕ.
Σε αυτό ίσως να βοήθησε και ο Εταίρος του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση και αυτό είναι προς την θετική κατεύθυνση.
Όμως αυτά που βγήκαν ως προτάσεις για επεξεργασία από τους ιθύνοντες της αυθεντίας , των εισηγητών σε επιτροπές φωστήρων καθηγητών, βουλευτών κ.α. περί «τετραετούς Γυμνασίου και διετούς Λυκείου» δεν αντέχουν σε κριτική και μάλλον υπέρ συντεχνιακών συμφερόντων κλάδων εκπαιδευτικών κατατείνουν.
Λέω λοιπόν εδώ ότι ο Θεός τους φώτισε και οι δεήσεις μας προς αυτόν τους έκαναν να δουν καθαρά και να μην φέρουν τον ΑΡΜΑΓΕΔΩΝΑ στην Δευτεροβάθμια ΤΕΕ σήμερα.
Η υπεράσπιση του ΕΠΑΛ και η ενδυνάμωσή του εναπόκειται στους αγνούς ανθρώπους της, τους συντελεστές της που με τους αγώνες τους μπορούν να την δικαιώσουν πολύ γρήγορα στην συνείδηση της Ελληνικής και όχι μόνο οικογένειας και των παιδιών τους.
Έτσι με την προβολή των απτά πλέον νομοθετημένων πλεονεκτημάτων της θα ανεβάσει το μαθητικό δυναμικότης σε επίπεδα άνω του 50% της ανώτερης δευτεροβάθμιας ΤΕΕ.
Ας είμαστε αισιόδοξοι προς τούτο και στο ότι όταν επιτευχθεί αυτό οι πολέμιοί και επίβουλοί της δεν θα έχουν πλέον δύναμη να την διασαλεύουν. Όλα για το καλό και για την ανάπτυξή της χώρας μας.

ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Συντ/χος Εκπ/κος ΔΤΕΕ

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.