Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Κ. Γαβρόγλου: Σύνοψη Πορίσματος Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων

Δημοσίευση: 22/05/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Κώστας Γαβρόγλου
Πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για την παιδεία

Η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, μαζί με την Επιτροπή Διαλόγου και το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, συμμετείχε στον Εθνικό και Κοινωνικό Διάλογο για την Παιδεία. Το παρόν κείμενο συνοψίζει τις αναλυτικές προτάσεις που παρουσιάζονται στην Έκθεση των 100 σελίδων που θα συζητηθεί στην συνεδρίαση τςη Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων στις 24 Μαΐου 2016. Τα πορίσματα αποτελούν μία σύνθεση των:

Α. Συνεδριάσεων της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τις 9/2 έως τις 17/3/2016 και στις
οποίες κλήθηκαν η ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΟΙΕΛΕ, ΕΛΜΕ Προτύπων & Πειραματικών Σχολείων, η Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων, η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας, ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών, το Προεδρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων, το Προεδρείο των Προέδρων των ΤΕΙ, οι πρόεδροι Ερευνητικών Κέντρων, οι Μορφωτικοί Ακόλουθοι των χωρών της Ευρωζώνης και η πρώην Υπουργός Παιδείας κ. Μαριέττα Γιαννάκου. Υπομνήματα απέστειλαν οι πρώην Υπουργοί Παιδείας κ. Άννα Διαμαντοπούλου, κ. Γεράσιμος Αρσένης και ο κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος.

Β. Απόψεων που έχουν εκφράσει εκπαιδευτικοί φορείς και εμπειρογνώμονες προφορικά ή μέσω υπομνημάτων.

Γ. Απόψεων που έχουν εκφραστεί σε επιστημονικές εργασίες.

Δ. Απόψεων που εξέφρασαν οι βουλευτές διαφορετικών κομμάτων σε δημόσιες και κατ’ιδίαν συζητήσεις.

Οι παρακάτω βασικές αρχές που συγκροτούν την παρούσα Έκθεση, διατυπώθηκαν από σχεδόν όλους όσοι πήραν μέρος στον Διάλογο:

1. Να συζητηθούν συστηματικά τα σοβαρά προβλήματα της Εκπαίδευσης με τους φορείς αλλά και με τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.

2. Να αναγνωρισθούν ως καλές πρακτικές οι αξιόλογες πρωτοβουλίες δασκάλων και καθηγητών, οι οποίοι παρά τις αντιξοότητες που δημιουργεί η οικονομική και ανθρωπιστική κρίση τα τελευταία χρόνια, υπερβαίνουν τις δυσκολίες και φροντίζουν να παρέχουν στους μαθητές την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση.

3. Να αξιοποιηθεί δημιουργικά η εμπειρία των διαλόγων που είχαν  διεξαχθεί τα προηγούμενα χρόνια.

4. Να αξιοποιηθεί δημιουργικά η εμπειρία των Ευρωπαϊκών χωρών.

5. Να σχεδιαστεί ένα πλαίσιο ρεαλιστικών βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στοχεύσεων που θα αφορά όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης η υλοποίηση των οποίων θα υπερβαίνει τη θητεία μίας κυβέρνησης.

6. Οι προτάσεις να βασιστούν σε επιστημονικά τεκμηριωμένες θέσεις
και να συνυπολογίζουν την μακρά εμπειρία πολλών εκπαιδευτικών.

7. Να επιτευχθούν ευρείες συναινέσεις ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα για το περιεχόμενο των ρυθμίσεων και τη διαδικασία εφαρμογής τους.

Οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση προέκυψαν από τις παραπάνω συζητήσεις και αρχές, και έτυχαν επεξεργασίας με βασικό κριτήριο το τι είδους πολίτες θέλουμε να έχουμε και κατά συνέπεια έχουν διαμορφώσει ένα πλαίσιο μεταρρυθμιστικής πολιτικής με στόχο η εκπαίδευση να συμβάλλει στη διαμόρφωση μορφωμένων νέων με δημοκρατικό ήθος και κριτική σκέψη.

Η Έκθεση αναλύσει τα προβλήματα που υπάρχουν, προτείνει συγκεκριμένες λύσεις και παρουσιάζει ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησής των σε βραχυπρόθεσμες (Ιούνιος 2016- Δεκέμβριος 2016), μεσοπρόθεσμες (Ιανουάριος 2017 - Μάϊος 2018) και μακροπρόθεσμες (Ιούνιος 2018 – Μάϊος 2022).

Στην παρούσα Έκθεση δεν περιλαμβάνονται προτάσεις για τον Ενιαίο Χώρο Εκπαίδευσης και Έρευνας, και θα κατατεθούν σε επόμενη συνεδρίαση.

Η έκθεση διαιρείται σε έξι ενότητες:

1. Αυτονομία: στην 1ηενότητα το ενδιαφέρον εστιάζεται στις μεγάλες αλλαγές που οδήγησαν σε μία διερεύνηση εκπαιδευτικών πολιτικών, οι οποίες ευνοούσαν την ενίσχυση της αυτονομίας στις σχολικές μονάδες. Η αυτονομία αυτή διαρθρώνεται στους εξής τομείς: α. Παιδαγωγική/ διδακτική αυτονομία, β. Διοικητική αυτονομία, και γ. Οικονομική αυτονομία.

2. Διδακτική/Μαθησιακή διαδικασία:στη 2η ενότητα το ενδιαφέρον εστιάζεται στο πλαίσιο της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας και σε σχέση με τα νέα Προγράμματα Σπουδών, κρίνεται σκόπιμη η επαναθεώρηση του περιεχομένου των υπαρχόντων σχολικών εγχειριδίων, προκειμένου να υλοποιηθεί η αναγκαία αναδιαμόρφωση/μείωση της ύλης, η ανανέωση των βιβλίων εκείνων τα οποία απαιτούν ριζική αναμόρφωση καθώς και η μείωση της διδακτέας ύλης και η ταύτισή της με την εξεταστέα ύλη.

3. Εκπαίδευση /Μετεκπαίδευση εκπαιδευτικών: στην 3η ενότητα το ενδιαφέρον εστιάζεται στις νέες θεωρητικές προσεγγίσεις και οπτικές, αναφορικά με το έργο του εκπαιδευτικού (φύση της γνώσης, μάθηση, διδασκαλία, εκπαιδευτικός ρόλος), επιβάλλουν την ανανέωση της διδακτικής πράξης μέσω του επαναπροσδιορισμού της εκπαίδευσης των μελλοντικών εκπαιδευτικών, κυρίως της παιδαγωγικής και διδακτικής τους εκπαίδευσης και κατάρτισης.

4. Οργάνωση, διοίκηση και οικονομικά της εκπαίδευσης: στην 4η ενότητα το ενδιαφέρον εστιάζεται στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα διοίκησης και στην ανάγκη ανάληψης καθηκόντων σε θέση ευθύνης.

5. Τύποι Σχολείων: στην 5η ενότητα το ενδιαφέρον εστιάζεται στη γενίκευση του ολοήμερου σχολείου μέσω του εξορθολογισμού της λειτουργίας του θεσμού και της παιδαγωγικής βελτίωσής του.

6. Ειδική Αγωγή: στην 6η ενότητα το ενδιαφέρον εστιάζεται στον ανασχεδιασμό της ειδικής αγωγής με σκοπό τη μετάβαση σε ένα ενιαίο εκπαιδευτικό σύστημα που θα διέπεται από τις αρχές της ένταξης και της παροχής ίσων ευκαιριών στη μάθηση, στον επαγγελματικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, πολιτικό τομέα για όλους τους μαθητές συμπεριλαμβανομένων και αυτών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Σημαντικό σημείο της έκθεσης είναι η κατάρτιση ενός χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των προτάσεων μέσω της κατηγοριοποίησής τους σε βραχυπρόθεσμες (Ιούνιος 2016- Δεκέμβριος 2016), μεσοπρόθεσμες (Ιανουάριος 2017 - Μάιος 2018) και μακροπρόθεσμες (Ιούνιος 2018 – Μάιος 2022).

Ενδεικτικά αναφέρονται:

Βραχυπρόθεσμες: Ενίσχυση της παιδαγωγικής αυτονομίας των σχολικών μονάδων, Μείωση/αναδιαμόρφωση της ύλης των υπαρχόντων σχολικών εγχειριδίων, Καθιέρωση της πιστοποίησης της γλωσσομάθειας στο σχολείο, Επέκταση του θεσμού των βιβλιοθηκών και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Γενίκευση του ολοήμερου σχολείου, κ.τ.λ.
Μεσοπρόθεσμες: Ενίσχυση της διοικητικής αυτονομίας των σχολικών μονάδων, Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, Διαμόρφωση Πρότασης για Πειραματικά Επαγγελματικά Λύκεια, Επιλογή Σχολικών Συμβούλων με προσόντα και γνώσεις σε θέματα ΕΑΕ, κ.τ.λ.

Μακροπρόθεσμες: Διοικητική αυτονομίατων σχολικών μονάδων, Θέσπιση νέου συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που να αποδεσμεύει το Λύκειο από τις εξετάσεις εισαγωγής, Επέκταση των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης στήριξης για μαθητές με μαθησιακά προβλήματα και χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο, καθώς και για μαθητές που δεν έχουν μητρική γλώσσα την ελληνική, Επέκταση του θεσμού των Πειραματικών Σχολείων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης σε όλη την ελληνική επικράτεια, κ.τ.λ.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ