Εθνικός Διάλογος

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Η πρόταση για το Νέο Λύκειο (μαθήματα, Διετές Λύκειο, τετραετές Γυμνάσιο, Εθνικό Απολυτήριο)

Οι μαθητές και οι μαθήτριες προτείνεται να διαμορφώνουν το πρόγραμμα το οποίο θα παρακολουθούν κατά τη διετία του Λυκείου, επιλέγοντας μαθήματα από τέσσερις ομάδες μαθημάτων
Δημοσίευση: 26/05/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Διετές Λύκειο, τετραετές Γυμνάσιο, Εθνικό Απολυτήριο και ομάδες μαθημάτων , περιλαμβάνει η πρόταση της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για τη Δομή του Νέου Λυκείου προς τον υπουργό Παιδείας Ν. Φίλη, την οποία δημοσιεύει κατ αποκλειστικότητα το esos , και θα παρουσιαστεί στην τελική συνάντηση των Επιτροπών του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου, που θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή, στο υπουργείο Παιδείας, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας..

Ειδικότερα  h  πρόταση   αναφέρεται στην αναδιοργάνωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε 4 χρόνια Γυμνάσιο και 2 χρόνια Λύκειο, και ιδιαίτερα στην αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών του Λυκείου.

Η πρόταση βέβαια , όπως επισημαίνεται στο κείμενο, απαιτεί τη διοικητική ανασυγκρότηση των σχολικών μονάδων, προς την κατεύθυνση της δημιουργίας τετραταξίων Γυμνασίων (κατά 25% μεγαλύτερα), και τη δημιουργία λιγότερων αλλά πολυπληθέστερων Λυκείων, μερικά από τα οποία θα προέλθουν από συγχωνεύσεις. Το Πρόγραμμα του Λυκείου είναι σκόπιμο να περιλαμβάνει και μαθήματα επιλογής.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 129 ΣΕΛΙΔΩΝ ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόταση:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Είναι προφανές ότι μια αλλαγή σαν και αυτή που προτείνεται με το παρόν θα επηρεάσει συνολικά τη διάρθρωση του γυμνασίου. Στο τετραετές γυμνάσιο θα γίνει δυνατό να απλωθεί η εγκύκλια εκπαίδευση, η εισαγωγή στην επιστημονική σκέψη και στις ανθρωπιστικές επιστήμες, και τα παιδιά να αποκτούν ένα γεροδεμένο σώμα των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των αξιών που πρέπει να χαρακτηρίζουν τον σύγχρονο πολίτη, ανεξαρτήτως των κατευθύνσεων που θα ακολουθήσει στην υπόλοιπη σταδιοδρομία του.

Η Δ’ γυμνασίου θα αποτελεί οργανικό μέρος του καινούργιου τετρατάξιου γυμνασίου, αλλά παράλληλα θα είναι και το σημείο όπου θα οριστικοποιείται η απόφαση των μαθητών και των μαθητριών για τη συνέχεια της εκπαιδευτικής τους πορείας.

 Η Δομή του Λυκείου

Οι μαθητές και οι μαθήτριες προτείνεται να διαμορφώνουν το πρόγραμμα το οποίο θα παρακολουθούν κατά τη διετία του Λυκείου, επιλέγοντας μαθήματα από τέσσερις ομάδες μαθημάτων. Ο σχεδιασμός του προγράμματος να γίνεται, τόσο με βάση τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες των παιδιών, όσο και συνεκτιμώντας την πορεία που επιθυμούν να ακολουθήσουν μετά το Λύκειο και τις σπουδές που θέλουν να κάνουν.

Για τη διευκόλυνση των παιδιών στη διαδικασία επιλογής μαθημάτων και γενικότερα στη διαδικασία διάρθρωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος που θα παρακολουθήσουν, να θεσπιστεί ο «καθηγητής σύμβουλος», ο οποίος να παρακολουθεί την πορεία του μαθητή και να τον στηρίζει ώστε να επιτύχει τις επιδιώξεις του. Φυσικά, τα νέα αυτά καθήκοντα, όπως και ο νέος ρόλος του εκπαιδευτικού ως καθοδηγητή στη διαδικασία της μάθησης (ως μέρος των εξωδιδακτικών του υποχρεώσεων) απαιτεί την επιμόρφωση τους.

Κάθε μαθητής και μαθήτρια θα μπορούσε να παρακολουθεί 6 συνολικά μαθήματα, των οποίων το πρόγραμμα να εξελίσσεται ενιαία και συνεκτικά και στις δυο τάξεις του Λυκείου (2 υποχρεωτικά και 4 επιλογές).

Επίσης να συμμετέχει σε πρόγραμμα φυσικής άσκησης διάρκειας 3 ωρών εβδομαδιαίως, ενώ στις ακαδημαϊκές του υποχρεώσεις να περιλαμβάνεται η εκπόνηση εργασίας και η συμμετοχή σε δράσεις εθελοντισμού και κοινωνικής ευαισθησίας. (Λεπτομέρειες στη συνέχεια).

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας για τα έξι μαθήματα θα μπορούσε να έχει διάρκεια 27 ώρες στις οποίες θα προστίθενται οι 3 ώρες Φυσικής Αγωγής και 2 ώρες μελέτη στις οποίες ο μαθητής είτε να μπορεί να συνεργάζεται με τους συμμαθητές και τον καθηγητή του για την εκπόνηση της εργασίας του.

Όπως προαναφέρθηκε στο παρό κείμενο εκτός από την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών υποχρεώσεων στα 6 μαθήματα , οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει επίσης να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τα εξής προγράμματα:

1. Πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής. Προτείνεται να μην βαθμολογείται η επίδοσή τους

2. Πρόγραμμα κοινωνικής εργασίας. Τέτοιες δράσεις θα είναι, για παράδειγμα, η προσφορά εργασίας σε μία δομή της τοπικής αυτοδιοίκησης, η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα της ειδικής αγωγής, των προσφυγικών ομάδων, η βοήθεια σε κατ’ οίκον προγράμματα για ηλικιωμένους, τραυματίες κλπ., σε προγράμματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος όπως είναι η αναδάσωση και καθαριότητας του σχολείου ή κοινών χώρων, και άλλες παρόμοιες δράσεις. Ο συντονισμός των προγραμμάτων αυτών θα γίνεται από εκπαιδευτικούς του σχολείου, οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης της πορείας των μαθητών, αλλά και της υποστήριξης τους όπου χρειαστεί.

3. Εκτεταμένο δοκίμιο. Στη Β Λυκείου οι μαθητές θα πρέπει να ολοκληρώσουν ένα εκτεταμένο δοκίμιο σε κάποιο θέμα της επιλογής τους, το οποίο θα το επεξεργάζονται σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς με την καθοδήγηση και βοήθεια επιμορφωμένου καθηγητή του σχολείου. Το δοκίμιο θα βαθμολογείται, συμμετέχοντας με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό του Εθνικού Απολυτηρίου. Θα διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα της αξιολόγησής του.

a. Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα-Ομάδες Μαθημάτων

Όλοι οι μαθητές και όλες οι μαθήτριες θα παρακολουθούν υποχρεωτικά το μάθημα της ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ (Ελληνικής και ξένης) και το μάθημα των ΑΓΓΛΙΚΩΝ. Το πρόγραμμα τους θα συμπληρώνεται με επιλογή τεσσάρων ακόμα μαθημάτων, τα οποία θα τα επιλέγουν από 4 ομάδες: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα μπορούσαν να καταρτίσουν το ατομικό τους πρόγραμμα:

Α. Επιλέγοντας ένα μάθημα από κάθε μία από τις τέσσερις ομάδες (+ τα 2 Κοινά Υποχρεωτικά)

Β. Επιλέγοντας ένα μάθημα από 3 από τις 4 ομάδες, συν ένα δεύτερο από την ομάδα της ειδικότητας που προτιμούν (+ τα 2 Κοινά Υποχρεωτικά).

Έτσι, ακόμα και ένας μαθητής του οποίου τα ενδιαφέροντα είναι εστιασμένα στις κλασσικές σπουδές, θα υποχρεωθεί να πάρει ένα μάθημα φυσικών επιστημών ή ένα μάθημα Μαθηματικών, τα οποία θα λογίζονται ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΙΣΟΤΙΜΑ με τα υπόλοιπα στο Εθνικό του απολυτήριο. Αυτός είναι και ο λόγος που θα παρέχονται μαθήματα όπως είναι η μαθηματική μεθοδολογία (θα εστιάζει στη λογική, στη μαθηματική σκέψη, και στα μαθηματικά ως εργαλείο), η Πειραματική Φυσική, η Περιβαλλοντική Επιστήμη, η Θεωρία και Μέθοδος της Ιστορίας, η Ιστορία της Τέχνης τα οποία καλλιεργούν τον τρόπο σκέψης ανεξαρτήτως της ειδικότητας στην οποία θα προσανατολιστούν οι μαθητές.

Τα μαθήματα αυτά θα γίνει προσπάθεια να προσφέρονται όλα. Αυτό απαιτεί τη συγχώνευση γειτονικών λυκείων σε μεγαλύτερες μονάδες. Ειδική μέριμνα θα ληφθεί φυσικά για ορεινές ή νησιωτικές απομονωμένες περιοχές. Εκεί, προκειμένου να μην στερηθούν οι μαθητές τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όποια επιλογή θέλουν, θα εφαρμοστούν σύγχρονες διαδικασίες τηλεεκπαίδευσης.

Όλα τα μαθήματα θα προσφέρονται σε δύο επίπεδα: το βασικό και το υψηλό. Για να πάρει κανείς Εθνικό Απολυτήριο, θα πρέπει να επιλέξει τουλάχιστον τρία από τα έξι μαθήματα σε υψηλό επίπεδο. Έχει τη δυνατότητα να πάρει και περισσότερα μαθήματα σε υψηλό επίπεδο, είτε λόγω ενδιαφέροντος είτε για να διευκολυνθεί στις σπουδές του. Η παρακολούθηση στα μαθήματα θα αντιστοιχηθεί με διεθνείς μονάδες, ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία των μαθητών/μελλοντικών φοιτητών σε άλλα εκπαιδευτικά συστήματα στο εξωτερικό.

Α. Κοινά Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ι. Αγγλικά.

Το μάθημα δεν θα έχει καμία σχέση με τη φροντιστηριακή διδασκαλία των Αγγλικών ως ξένη γλώσσα η οποία οδηγεί αποκλειστικά σε κάποιο πτυχίο πιστοποίησης, αλλά θα εστιάζεται στην πολιτιστική διάσταση της γλώσσας: λογοτεχνία, δοκίμιο, θέατρο, εφημερίδες και περιοδικά, θέματα σχετικά με άλλα γνωστικά αντικείμενα θα συμπεριλαμβάνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα. Μεγάλο μέρος του αναλυτικού προγράμματος θα συνδέεται με θέματα Πολιτισμού, Πολιτικών Δικαιωμάτων, Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Περιβαλλοντικής Προστασίας κλπ

Στο βασικό επίπεδο θα παρέχεται σε ένα γλωσσικό επίπεδο Β2 στη Α τάξη του νέου Λυκείου και θα καταλήγει σε ένα επίπεδο Γ1 στη Β τάξη του νέου Λυκείου. Μάλιστα θα μπορούσε να θεσπιστεί ότι αν ο βαθμός στο Εθνικό Απολυτήριο ξεπερνάει μία τιμή (60% για παράδειγμα) ο μαθητής να παίρνει αυτομάτως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Γ1.

Αντίστοιχα το υψηλό επίπεδο θα αφορά μαθητές που ήδη από τη Β Λυκείου έχουν τελειώσει με το θέμα της γλωσσομάθειας των Αγγλικών, οπότε θα μελετούν σε βάθος θέματα πολιτισμού, πολιτικής ιστορίας κλπ.

ΙΙ. Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Το μάθημα θα περιλαμβάνει σύγχρονη λογοτεχνία, ποίηση, θέατρο, δοκίμιο και παραγωγή γραπτού λόγου, ελληνική και παγκόσμια –από δόκιμες μεταφράσεις. Η θεματογραφία θα είναι σύγχρονη και συνδεδεμένη και με άλλα γνωστικά αντικείμενα όπως τα πολιτικά δικαιώματα, η ιστορία, η επιστήμη, η οικολογία κλπ. Θ παρέχεται και αυτό σε δύο επίπεδα.

Β. Ομάδες Μαθημάτων Επιλογής

1η ΟΜΑΔΑ: Μαθηματικά Πληροφορική.

Η Ομάδα περιλαμβάνει τα μαθήματα: Μαθηματικά Υψηλού επιπέδου, Μαθηματικά βασικού επιπέδου, Εφαρμοσμένες μαθηματικές μέθοδοι, Πληροφορική και Προγραμματισμός βασικού επιπέδου, Πληροφορική και Προγραμματισμός υψηλού επιπέδου, Λογική κλπ

2η ΟΜΑΔΑ: Φυσικές και περιβαλλοντικές επιστήμες.

Η Ομάδα περιλαμβάνει τα μαθήματα: Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Περιβαλλοντική επιστήμη, Φυσική Ιστορία. Τα τρία πρώτα σε δύο επίπεδα τα άλλα μόνο στο βασικό επίπεδο

3η ΟΜΑΔΑ: Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Η Ομάδα περιλαμβάνει τα μαθήματα: Αρχαία Ελληνικά και Λατινικά, Ιστορία, Ιστορική θεωρία και μεθοδολογία, Φιλοσοφία και Ηθική, Οικονομικά, Ανθρωπογεωγραφία, Πολιτική Οικονομία κλπ. Αρκετά από αυτά σε δύο επίπεδα ενώ κάποια άλλα, όπως την Ιστορική Θεωρία και Μεθοδολογία, ή η Φιλοσοφία ή τα Λατινικά μόνο στο βασικό επίπεδο.

4η ΟΜΑΔΑ: Τέχνη Πολιτισμός.

Η Ομάδα περιλαμβάνει τα μαθήματα: Σχέδιο, Ιστορία Τέχνης, Κινηματογράφος, Μουσική, Δεύτερη Ξένη γλώσσα, Μουσικολογία, Φωτογραφία κλπ. Είναι πιθανόν στην ομάδα αυτή τα μαθήματα να παρέχονται μόνο σε ένα επίπεδο.

 Απόκτηση Εθνικού Απολυτηρίου.

Οι μαθητές να αποκτούν το Εθνικό Απολυτήριο μετά από γραπτές μόνο εξετάσεις τις οποίες δίνουν στο τέλος της Β’ Λυκείου.

Η ύλη είναι αυτή της τελευταίας τάξης του Λυκείου (Β ΤΑΞΗ), αλλά θεωρείται ότι ο μαθητής γνωρίζει και αυτά που διδάχτηκε κατά την προηγούμενη τάξη (Α ΤΑΞΗ) (δηλαδή δε θα ζητηθεί η περιγραφή ενός φαινομένου που διδάχτηκε στην Α Λυκείου, αλλά οι τύποι και τα μεγέθη που διδάχτηκε θεωρούνται γνωστά και μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε κάποια άσκηση του διαγωνίσματος Φυσικής).

Τα θέματα ορίζονται είτε με ενιαία διαδικασία (λ.χ. από τον οργανισμό εξετάσεων ώστε να έχουν σταθμισμένη δυσκολία), είτε είναι διαφορετικά για κάθε λύκειο, αλλά θα προέρχονται από μία κοινή βάση θεμάτων, θα επιλέγονται τυχαία με χρήση αλγορίθμων και θα έχουν επίσης σταθμισμένη δυσκολία, ώστε να αποφευγονται διακυμάνσεις. (όπως τα θέματα του SAT, GCE, GMAT κλπ).

Στο βαθμό του απολυτηρίου προσμετράται με σοβαρό ποσοστό (μένει να αποσαφηνιστεί), η επίδοση στο εκτεταμένο δοκίμιο το οποίο συγγράφουν οι μαθητές όπως περιγράψαμε προηγουμένως.

Συμμετοχή στον τελικό βαθμό του Εθνικού Απολυτηρίου έχει, και η αξιολόγηση συγκεκριμένων εργασιών που κάνει ο μαθητής κατά τη διάρκεια της Γ Λυκείου πάνω σε διάφορα μαθήματα και σε θέματα που κάθε χρόνο κατατίθενται σε μία λίστα από την οποία μαθητής καλείται να επιλέξει. Η αξιολόγηση των εργασιών αυτών γίνεται ενδοσχολικά, ο βαθμός έχει μικρή συμμετοχή στον τελικό βαθμό του Απολυτηρίου, δειγματοληπτικά δε τα σχολεία θα καλούνται να στείλουν κάποιες εργασίες μαθητών τους για έλεγχο ως προς την εγκυρότητα της βαθμολόγησής τους.

Τέλος, για να συμμετάσχει ο μαθητής στην όλη διαδικασία θα πρέπει να έχει ανταποκριθεί σε μία σειρά από άλλες υποχρεώσεις όπως αναφέραμε προηγουμένως κλπ
Η διαδικασία στην Α και Β Λυκείου είναι ενιαία. Δεν υπάρχουν εξετάσεις στην Α Λυκείου, ούτε απορρίψεις, ούτε μετεξεταστέοι. Η Επίδοση κρίνεται στις τελικές εξετάσεις και το Εθνικό Απολυτήριο Λυκείου αποτελεί το κατώφλι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Έχει μεγάλη σημασία να μετράει ο προφορικός βαθμός στον βαθμό, τουλάχιστον κατά το ένα τρίτο. Οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι κάτι σημαντικό γίνονται μέσα στο σχολειό το οποίο μάλιστα θα επηρεάσει το μέλλον τους, οι εκπαιδευτικοί νιώθουν το φορτίο της ευθύνης αφού η αξιολόγηση που θα κάνουν επηρεάζει άμεσα ένα παιδί, ενώ πολύ εύκολα τους θέτεις προ των ευθυνών τους διότι θα βλέπουμε αμέσως ποιος εκπαιδευτικός έχει υπερβολικές αποκλίσεις στην αξιολόγηση του από τον γραπτό βαθμό και αυτό θα αποτελέσει ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης του ίδιου. Η αξιολόγηση των μαθητών, όπως και το εκπαιδευτικό έργο συνολικά θα  παρακολουθείται από την ομάδα των καθηγητών μιας τάξης η οποία θα συνέρχεται τακτικά παρακολουθώντας την πορεία και την αξιολόγηση της τάξης συνολικά.
Πιστοποιητικό αποφοίτησης: Θα υπάρχει η δυνατότητα οι μαθητές οι οποίοι δεν επιθυμούν να αποκτήσουν εθνικό απολυτήριο, να παίρνουν πιστοποιητικό αποφοίτησης, στο οποίο απλώς θα αποτυπώνεται ο χρόνος παρακολούθησης καθώς και η ακαδημαϊκή τους επίδοση κατά το διάστημα παρακολούθησης.

Ένας μαθητής οποίος δεν επιθυμεί να πάρει μαθήματα στο υψηλό επίπεδο, ή δεν επιθυμεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα κοινωνικής εργασίας, ή δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στις τελικές εξετάσεις, θα μπορεί να πάρει αναλυτικό περιγραφικό πιστοποιητικό για τα δύο χρόνια του λυκείου.

Πλεονεκτήματα του προτεινόμενου συστήματος

Α. Σημαντική αναβάθμιση της λειτουργίας του Λυκείου. Το Λύκειο θα αποκτήσει υπόσταση. Εκτός από τα παιδιά που θα συνεχίσουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, η αναδιοργάνωση του λυκείου θα εξυπηρετεί επίσης τα παιδιά που για οποιοδήποτε λόγο επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε άλλες χώρες, προσφέροντας αναγνωρίσιμους τίτλους.

Β. Συνδιαμόρφωση του προγράμματος σπουδών από τους μαθητές

Με τη δυνατότητα επιλογών οι μαθητές θα αποφασίζουν τι θέλουν να παρακολουθήσουν και σε ποιο βαθμό δυσκολίας. Θα συνεκτιμούν τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντά τους αλλά και τους στόχους που θέτουν για τη συνέχεια της ζωής τους, μετά το σχολείο. Θα επιλέγουν το θέμα του εκτεταμένου δοκιμίου με το οποίο επιθυμούν να ασχοληθούν και θα διαμορφώνουν το πρόγραμμα των δράσεων που θα υλοποιούν εκτός σχολείου
(κοινωνική εργασία), οι οποίες θα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πορείας τους στο λύκειο.

Γ. Μετατόπιση της εκπαιδευτικής πράξης στην ουσία και το περιεχόμενο.
Η επιλογή για ελαχιστοποίηση των γνωστικών αντικειμένων σημαίνει ότι πλέον δεν αναζητούμε “ειδικούς”, ή καλύτερα υποτιθέμενους ειδικούς, για να διδάξουν, αλλά παράγουμε για τα γνωστικά αντικείμενα που θα διδάσκονται το κατάλληλο διαθεματικό και διεπιστημονικό υλικό, ώστε να διασφαλίζεται όλο το σώμα γνώσεων που πρέπει να προσπελάσουν οι μαθητές μας. Έτσι, για παράδειγμα, μέσα από το μάθημα της γλώσσας (ελληνικής ή Αγγλικής), ή της λογοτεχνίας, οι μαθητές θα μελετήσουν κείμενα για το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιστορικά γεγονότα κλπ. Μέσα από το μάθημα της επιστήμης θα μελετήσουν και θέματα σχετικά με τη φιλοσοφία και την ιστορία της επιστήμης ή σχετικά με την οικολογία, τη διαχείριση αποβλήτων ή τη διαχείριση της ενέργειας. Αντίστοιχα μέσα από το μάθημα της Αγγλικής γλώσσας θα προσεγγίσουν και θέματα τέχνης και πολιτισμού κλπ. μπορεί αυτό να απαιτεί περισσότερο κόπο από τη μεριά των διδασκόντων ή και να θέτει θέματα διαμόρφωσης αναλυτικού προγράμματος αλλά αυτή είναι και η σύγχρονη ευρωπαϊκή τάση, αυτό συμβαίνει σε όλα τα επιτυχημένα εκπαιδευτικά συστήματα και τέλος αυτό επιτάσσει ακόμα και το πιλοτικό πρόγραμμα σπουδών του Ελληνικού Υπουργείου παιδείας.

Το μείζον πρόβλημα είναι η διαχείριση των δεκάδων ειδικοτήτων που έχουν παρεισφρήσει στην εκπαίδευση, αλλά η λύση σε αυτό δεν μπορεί να είναι άλλη από την μετεκπαίδευση όσων μπορούν και θέλουν και η μετάταξη όσων δεν μπορούν ή/και δεν θέλουν. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να έχουμε σχολείο με 150 ειδικότητες και να παλεύουμε να μην αλλάξει κάτι και διαταραχθεί η ισορροπία του τρόμου.

Δ. Αντιμετώπιση της παραπαιδείας.

Σε όλα τα συστήματα του κόσμου, όπου υπάρχει διαδικασία επιλογής για τα πανεπιστήμια, ανθεί και η παράλληλη στήριξη των μαθητών. Το προτεινόμενο σύστημα δεν ισχυρίζεται ότι την καταργεί, αλλά την μειώνει δραστικά, αν δεν την ελαχιστοποιεί. Δίνοντας το πρόγραμμα σπουδών στα σχολεία δυσκολεύει τη λειτουργία των φροντιστηρίων, μειώνοντας τα γνωστικά αντικείμενα αυξάνει την ένταση εργασίας των εκπαιδευτικών και τις ώρες που έχουν τον μαθητή στα χέρια τους και άρα βελτιώνει τη δυνατότητα τους για αποτελεσματικότητα. Συνδέοντας την αποτίμηση του έργου του σχολείου με την πορεία των μαθητών, κινητοποιεί τους εκπαιδευτικούς και με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζει την παραπαιδεία αφού όσιο καλύτερη είναι η δουλειά που γίνεται στην τάξη και όσο κοντύτερα αυτή βρίσκεται στην απαίτηση της όποιας εξέτασης, τόσο μειώνεται η ανάγκη για φροντιστήριο. Τέλος απαγορεύοντας κάθετα την απουσία του μαθητή από το σχολείο μεταφέρουμε την εκπαιδευτική πράξη μέσα στην τάξη και άρα και πάλι αντιμετωπίζουμε το φροντιστήριο.

Ειδικά για το μάθημα των Αγγλικών να τονίσουμε ότι το προτεινόμενο μάθημα δεν έχει απολύτως καμία σχέση με την προετοιμασία που κάνουν τα παιδιά για να αποκτήσουν πτυχίο ξένης γλώσσας. Τουναντίον έχει να κάνει με την ουσιαστική εκμάθηση της γλώσσας και όχι με την απόκτηση κάποιου προσόντος, άρα τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών δεν έχουν καμία βοήθεια να προσφέρουν στο μαθητή.

Ε. Εξορθολογισμός και τηλε-εκπαίδευση

Ο συνολικός αριθμός ωρών διδασκαλίας στο λύκειο θα είναι 33 έτσι θα υπάρχει μία αρχική οικονομία για τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου. Από κει και πέρα θα απαγορεύεται να γίνει τμήμα σε κάποιο μάθημα αν δεν υπάρχουν τουλάχιστον 20 μαθητές για το μάθημα ατό. Αυτό σημαίνει ότι κάποια μαθήματα θα παρέχονται μόνο σε ορισμένα Λύκεια. Πιθανόν να πρέπει να φτιαχτούν δομές για τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου με περισσότερα παιδιά (πράγμα που είναι και παιδαγωγικά σωστό) ή ακόμα κάποια μαθήματα να τα παρακολουθούν οι μαθητές σε συγκεκριμένη χρονικά ζώνη, ή τέλος το όλο σύστημα να λειτουργήσει ως καταλύτης για να αναπτυχθούν επί τέλους υποδομές σύγχρονης τηλεεκπαίδευσης.

Ειδικά σε περιπτώσεις απομακρυσμένων λυκείων κάποια μαθήματα θα διδάσκονται με τηλεεκπαίδευση: τα σχολεία θα εξοπλιστούν με μία ή δύο κατάλληλες αίθουσες με εξαιρετική υποδομή και πολύ καλό εξοπλισμό. Θα έχουν πολύ γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο και οι μαθητές θα εντάσσονται κανονικά σε μία απομακρυσμένη τάξη. Με χρήση κατάλληλου λογισμικού και εξοπλισμού οι μαθητές θα συμμετέχουν κανονικά στο μάθημα, θα βλέπουν και θα ακούν τους πάντες και οι πάντες θα βλέπουν και θα ακούν αυτούς, θα παίρνουν το λόγο , θα συμμετέχουν σε διαγωνίσματα και παρουσιάσεις κλπ.

Το  Σκεπτικό

Το σκεπτικό της πρότασης, έχει ως εξής:

• Το Λύκειο σήμερα δε λειτουργεί. Από την Α’ Λυκείου (αν όχι από το Γυμνάσιο), κυριαρχεί η θεωρία της “χρήσιμης γνώσης” (συγκεκριμένα, μαθαίνω μόνο ό,τι θα χρειαστώ για τις πανελλαδικές) ενώ στη Β και τη Γ Λυκείου, περισσότερο από το μισό πρόγραμμα, το οποίο αναφέρεται στα μαθήματα γενικής Παιδείας, στην ουσία δεν υλοποιείται. Υπάρχουν μάλιστα αρκετά μικρά ιδιωτικά σχολεία τα οποία δεν αναθέτουν καν τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, στέλνοντας διαφορετικό πρόγραμμα προς έγκριση στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από αυτό που υλοποιούν στην πράξη.

• Οι μαθητές θεωρούν ότι έχουν “υποχρέωση” να πραγματοποιήσουν τουλάχιστον όλες τις απουσίες που “δικαιούνται” και μάλιστα, με την ανοχή των καθηγητών τους. Η επαναλαμβανόμενη δικαιολογία είναι ότι ούτως ή άλλως δεν γίνεται “τίποτα μέσα στο σχολείο”. Ειδικά στην τρίτη Λυκείου, είναι ζήτημα αν γίνεται μάθημα στο 1/20 των ωρών γενικής παιδείας, ενώ από το Φεβρουάριο και έπειτα, σύνηθες είναι σε κάθε τάξη να υπάρχουν 2-5 μαθητές.

• Η κεντρική ιδέα του προτεινόμενου συστήματος είναι ένα νέο και ισχυρό Λύκειο, αξιόπιστο απολυτήριο, αποσύνδεση από τις εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για να αποκτήσει ο μαθητής εθνικό απολυτήριο θα πρέπει να ανταποκριθεί θετικά σε όλα τα μαθήματα που έχει παρακολουθήσει κατά τις δύο τελευταίες τάξεις, με δυνατότητες επιλογών και με ιδιαίτερη βαρύτητα στην ερευνητική εργασία. Στην δημιουργία του αναλυτικού προγράμματος οι καθηγητές θα έχουν ενεργό ρόλο. Μπορεί οι άξονες του Προγράμματος Σπουδών να είναι καθορισμένοι από το Υπουργείο, αλλά η υλοποίηση του παιδαγωγικού πργράμματος θα σχεδιάζεται από τους εκπαιδευτικούς.

Σχόλια (28)

 
@aigaias pelagidis
31 Μάιος 2016 18:59

Μια επισήμανση για να σταματήσει ο λάθος διαχωρισμός: όχι ΑΕΙ / ΤΕΙ αλλά Πανεπιστήμια / ΤΕΙ... και τα δύο αποτελούν τομείς της Ανώτατης εκπαίδευσης, δηλαδή είναι ΑΕΙ..
Μπορεί η διόρθωση να φαίνεται υπερβολική σε κάποιους αλλά πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει η συγκεκριμένη λάθος διατύπωση.

 
Greeek
30 Μάιος 2016 17:50

Ωραιο σύστημα ταιριάζει απολυτα με την εξελιγμενη Ελληνικη κοινωνία. Ποτε θα καταλαβουμε πως είμαστε μια Μουσουλμανικης νοοτροπίας χωρα με την απόλυτη ομως ελευθερια να κανει ο καθενας οτι γουσταρει,χωρις τον μουσουλμανικο νομο να παραμονευει!!

Γελαω που προσπαθουμε να το παίξουμε Φιλανδοι!!! Θα ψηφίσουν τα παραπάνω και δεν θα μπορει να εφαρμοστεί στο Ελλαδισταν ουτε ενα αρθρο απο τις 500 σελιδες νομοσχεδιου που θα προκυψει...Αν θελετε αλλαγες βημα βημα..Λιθαρακι λιθαρακι..ξεχάστε τα ανατρεπτικα εδω που ζειτε σε ελληναρες αναφερεστε..

 
aigaias pelagidis
29 Μάιος 2016 19:49

6 μαθήματα στο διετές Λύκειο .Μάλλον προθάλαμος των ΑΕΙ-ΤΕΙ μοιάζει.
Ααα!! ναι και κοινωνική εργασία..κάτι σαν Σοβιετική ΚΟΜΨΟΜΟΛ..

 
anakin skywalker
29 Μάιος 2016 17:56

Καλό φαίνεται!

 
γαινηrς
29 Μάιος 2016 00:49

Γιαιτ η φυσικη αγωγη να μην βαθμολογειται γιατι να συνεχιστει η απαξιωση μαθηματων μονο ετσι οι αθητες θα εχουν κινητρο να γυμναστουν στην τελευταια αξη του λυκεου.

 
Χρήστος
28 Μάιος 2016 21:29

Όλα γίνονται για την εξοικονόμηση πόρων (=μείωση των εκπαιδευτικών). Το λέει φανερά άλλωστε: "Το μείζον πρόβλημα είναι η διαχείριση των δεκάδων ειδικοτήτων που έχουν παρεισφρήσει στην εκπαίδευση, αλλά η λύση σε αυτό δεν μπορεί να είναι άλλη από την μετεκπαίδευση όσων μπορούν και θέλουν και η μετάταξη όσων δεν μπορούν ή/και δεν θέλουν. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να έχουμε σχολείο με 150 ειδικότητες και να παλεύουμε να μην αλλάξει κάτι και διαταραχθεί η ισορροπία του τρόμου." Λίγα μαθήματα = λίγες ειδικότητες, οι άλλοι δρόμο! Στα ακριτικά θα φτιάξουμε και αίθουσες τηλε-εκπαίδευσης (στυλ κρυφό σχολειό κάτι). Θα μαζεύονται τα παιδιά του νησιού, θα ανοίγουν τον προβολέα και το διαδίκτυο και θα βλέπουν το μάθημα που γίνεται στην Αθήνα. Δεν υπάρχει ανάγκη για εκπαιδευτικό! Στο τέλος της Γ' Τάξης ο διευθυντής (άντε και κανένας φιλόλογος, μπορεί και ο γυμναστής) θα αξιολογεί τις εργασίες των μαθητών και θα παίρνουν όλοι απολυτήριο και θα είναι όλοι ημιμαθείς. Ποιο από αυτά τα παιδιά θα μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Τριτοβάθμιας? Κανένα ή ελάχιστα. Άρα μετά την οικονομική φτώχεια που μας επέβαλλαν έρχεται και η μορφωτική κατάρρευση που είναι και η χειρότερη. Αμόρφωτος λαός χαλιναγωγείται ευκολότερα!

 
Παπατρέχα Μαρια
28 Μάιος 2016 02:31

Τρεις φορές κι έναν καιρό σ έναν πλανήτη μακρινο,την Αμυαλια, οι Αμυαλιτες προσπαθούσαν να ανακαλύψουν το τέλος του ουρανού...
Ποτε μάλωναν μεταξύ τους, ποτε ταξίδευαν, ποτε καταστρεφουν το μικρό πλανήτη κ κάνουν τα χρώματα να επαναστατησουν. Θα τα καταφέρουν άραγε;

Λοτη Πετροβιτς Ανδρουτσοπουλου

 
Νικ δη Γρυκ
27 Μάιος 2016 16:03

Ναι, πρέπει να αλλάξουν όλα από το Δημοτικό μέχρι το Λύκειο. Πρέπει όμως πρώτα να δοθούν κίνητρα στον εκπαιδευτικό. Με 650€ κανένας δεν έχει όρεξη να κάνει πράγματα και τα όνειρά του έχουν γίνει κομμάτια. Δεν μπορεί να ισχυρίζεται κανείς ότι η Παιδεία είναι η πρώτη προτεραιότητα του έθνους και να υποαμείβει, σαν να είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης τον εκπαιδευτικό.
Δεν μπορεί να τον έχεις στο σχολείο 8 ώρες χωρίς γραφείο, χωρίς υπολογιστή, χωρίς φωτοτυπικά και εκτυπωτές, χωρίς ιντερνετ, χωρίς βιβλιοθήκη, χωρίς ένα καφέ, χωρίς γραφείο και να περιμένεις αυτός ο άνθρωπος να σου κάνει την μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που έχει γίνει (λέμε τώρα) εδώ και μισό (και πλέον) αιώνα. Απλώς ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ.
Αν εξασφαλιστεί, λοιπόν, όπως γίνεται στις πραγματικά προηγμένες εκπαιδευτικά χώρες, η αξιοπρεπής διαβίωση του εκπαιδευτικού με γενναία αύξηση του μισθού και η παροχή όσων είναι απαραίτητα για να εκτελέσει σε υψηλό επίπεδο το έργο του, μπορείς να του ζητήσεις να μείνει 8 ώρες στο σχολείο, να κάνεις δειγματοληπτική εξέταση της βαθμολόγησης των γραπτών, των μαθητικών εργασιών που εποπτεύει, να αξιολογήσεις την ποιότητα του μαθήματος που κάνει, να τον υποχρεώσεις να παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια με εξετάσεις στη λήξη τους, κτλ. Χωρίς αυτά, δεν πρόκειται να πετύχει καμιά μεταρρύθμιση. Με αποφασίζομεν και διατάσσομεν πάλι δεν γίνεται, γνωστό.
Ας το λάβουν σοβαρά υπόψη τους οι κυβερνώντες, σημερινοί και μελλοντικοί. Το σχολείο είναι ο εκπαιδευτικός. Καλό σχολείο είναι εκείνο που έχει καλούς εκπαιδευτικούς. Καλός εκπαιδευτικός γίνεται κανείς όταν νιώθει ότι μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς με το μισθό του, ότι ο προϊστάμενός του (δηλ. ο Υπουργός) τον εκτιμά και δεν λέει...."στην δευτεροβάθμια έχουμε πρόβλημα", όταν οι γονείς τον εκτιμούν και τον σέβονται. Ας μην ονειρεύονται μεταρρυθμίσεις, βελτιώσεις, προόδους κτλ, χωρίς τη συναίνεση, την αποδοχή και την ενεργό συμμετοχή του εκπαιδευτικού στην προσπάθεια αυτή. Και σήμερα, οι εκπαιδευτικοί είναι βαθιά απογοητευμένοι, πληγωμένοι, υποβαθμισμένοι, προσβεβλημένοι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το Α ή έστω από το Ε, εκπαιδευτικός.

 
ΤΙΜΟΣ
27 Μάιος 2016 01:45

ΤΙ ΦΙΛΗΣ, ΤΙ ΛΙΑΚΟΣ; ΟΛΟΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ. ΠΟΛΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ. ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΑΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ. Ο ΛΑΟΣ ΕΙΧΕ ΑΓΝΟΙΑ.
ΚΑΤΑΡΓΗΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ. ΒΓΑΛΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟ.
ΚΑΘΙΕΡΩΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΣΕ ΟΛΟΥΣ. ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ;
ΕΚΕΙ ΣΑΣ ΤΣΟΥΖΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΛΜΑΤΕ Ε;
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΑ ΧΑΡΕΙ Η ΧΩΡΑ. ΑΝΤΕ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΑΚΙ ΣΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΗ ΞΕΣΗΚΩΘΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ. ΡΗΜΑΞΑΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.

 
ΤΕΟΣ15
26 Μάιος 2016 23:14

Που είναι οι προπέρσινοι καταληψίες?? πού είναι οι καθηγητές (τώρα Διευθυντές Εκπαίδευσης) Τσε- Γκεβάρα εναντίον της αξιολόγησης?? πού είναι όλοι που φώναζαν όταν ένα Γυμνάσιο με 20 μαθητές συγχωνεύονταν με ένα άλλο με άλλους τόσους 5 χιλιόμετρα παραδίπλα???
Για δείτε τι προτείνεται ???
Πανελλαδικές Εξετάσεις Αδιάβλητος Θεσμός αντικαθίσταται με τράπεζα θεμάτων στην ουσία !!!! και τα παιδιά θα δίνουν μία φορά εξετάσεις !!!!! και μάλιστα καθοριστικές και θα μετράει ο βαθμός του Λυκείου.
Γελάμε τρανταχτά
Πέρσι κατάργησαν συμμετοχή του βαθμού του Λυκείου στο Απολυτήριο. Φέτος τον ξαναβάζουν με συμμετοχή του Project !!!!!!!!
Πέρσι κατάργησαν την τράπεζα θεμάτων. Φέτος αντικαθιστούν στην ουσία με αυτήν τις πανελλαδικές.
Πάμε καλά ? ? ?
Φώναζαν για την αυτοαξιολόγηση (ΑΕΕ και 152) και σου βάζουν, προσέχτε το, να σε αξιολογούν ανάλογα με το βαθμό που έγραψαν οι μαθητές σου στις εξετάσεις. Αν αυτό δεν είναι Θατσερικού τύπου αξιολόγηση τί είναι !!!! άσε που θα στέλνονται δειγματοληπτικά τα Project για έλεγχο. Να σας δω τώρα κύριοι Περιφερειακοί και Δ/ντες εκπαίδευσης θα παραιτηθείτε ? ? ?
4ετές Γυμνάσιο 2ετές Λύκειο με πολλά επιλογής!!!! εδώ γίνεται πάρτυ. Σε λευκό χαρτί ξανα ιδρύουμε σχολεία, όπου υπάρχουν συστεγαζόμενα Λύκεια και Γυμνάσια πιθανόν να χωριστούν και να γίνουν μόνο Γυμνάσια και κάπου αλλού πολύ λιγότερα Λύκεια. Σε νομό με 90 σχολεία άντε να μείνουν τα 50 αφού αρκετά μαθήματα θα γίνονται και με τηλε-εκπαίδευση. Με τον τρόπο αυτό καλύφθηκαν όλα τα κενά με μηδενικούς διορισμούς !!!!!!
ΕΝΦΙΑ, ΕΚΑΣ, ΦΠΑ στα Νησιά, Ιδιωτικοποιήσεις, Παιδία, 13-14 Σύνταξη κλπ κλπ κλπ
Μάλλον καλά αναρωτιέται μια βουλευτίνα καθηγήτρια Αρχιτέκτων !!!!

 
petran
26 Μάιος 2016 22:51

Δημήτρη Καλαιτζίδης συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Για το Γυμνάσιο είναι απλή η λύση σχετικά με τις αίθουσες: θα δεχτούν τόσους μαιθητές άρα και τόσα τμηματα όσοι χωρούν στις υποδομές με βάση το οτι θα υπάρχουν 4 τάξεις, δηλαδή θα υπάρξει μια χωροταξική αναδιάρθρωση των μαθητών/τριών όταν εγγράφονται στο Γυμνάσιο

 
Δυστυχώς
26 Μάιος 2016 22:12

Θεέ μου φύλαγε, τι άλλο ακόμα; Tι το ήθελα το μεταπτυχιακό; τι το ήθελα το δεύτερο πτυχίο; Και είναι και γνήσια... Έπαψα να ονειρεύομαι ένα σχολείο για τους μαθητές, τους δασκάλους και την κοινωνία. Δυστυχώς όλα θυσιάζονται στο βωμό των αριθμών και των οικονομικών μεγεθών. Δυστυχώς...

 
Γιώργος Αποστόλου
26 Μάιος 2016 21:15

Έχω μεγάλες αμφιβολίες ,αν και αυτό το σύστημα ,θα μπορέσει να χτυπήσει αποτελεσματικά την παραπαιδεία και παράλληλα να αξιολογήσει αποτελεσματικά το εκπαιδευτικό έργο.Και άλλα συστήματα του παρελθόντς είχαν θετικά σημεία τα οποία όμως στην πράξη δεν λειτούργησαν.Ένα καινούργιο εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι αρκετό αν δεν υπάρξει αλλαγή νοοτροπίας και προπαντός υλικοτεχνική στήριξη,για τα οποία δυσπιστώ.

 
sa
26 Μάιος 2016 19:39

Λογική European Baccalaureate και International Baccalaureate (όπως ήδη αναφέρθηκε). Μάλλον είναι καλύτερο από αυτό που έχουμε τώρα. Όμως αντίθετα με ότι γράφεται/αναφέρεται για μείωση της ύλης (περισσότερο βάθος από πλάτος), τα συστήματα αυτά έχουν πολύ μεγαλύτερο πλάτος με (σχετικά) λιγότερο βάθος. Θέλει πολύ δουλειά και εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για να στηθεί και πολύ δουλειά στο σχολείο! Οι εξετάσεις σε πανελλήνιο επίπεδο δεν γίνεται να καταργηθούν και οπωσδήποτε απαιτούνται μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα (από 500 μαθητές και πάνω σε ενιαία μονάδα Γυμνάσιο - Λύκειο). Το πρόβλημα (αξιοπιστίας) της επιλογής των μαθητών από τα πανεπιστημιακά τμήματα δεν φαίνεται να έχει μελετηθεί.

 
aa
26 Μάιος 2016 19:23

Θα είστε κυβέρνηση μέχρι πότε για να υλοποιήσετε (όπως υλοποιήσατε και τα υπόλοιπα..) όλη αυτή την άσκηση στα χαρτιά; Με έπιασαν τα γέλια, δεν θα αφήσετε όρθιο τίποτα, "του κουτρούλη γάμος", κάντε ότι θέλετε μόνο το ΑΤΜ να μας δίνει το μηνιάτικο, αυτό που μου άρεσε περισσότερο η κοινωνική εργασία, απίθανο, καινοτομικό, έχουμε και κάτι ελιές να μαζεύουμε, μήλα, πορτοκάλια, θα βγάζουμε και κοινωνικό μεροκάματο, θα το αποδίδουμε στο κόμμα και όλα θα πάνε μια χαρά. Εξάλλου πτυχία δεν θα χρειάζεται κανείς αφού το κόμμα θα διορίζει με βάση την προσφορά του καθενός, θα υπάρχει ο κομματικός πατερούλης υπό το άγρυπνο βλέμμα σαν του Κιμ Γιόνγκ Ουν. Αλήθεια πότε θα βγούμε να χειροκροτήσουμε στο Σύνταγμα; Με έφαγε η ανυπομονησία. Θέλετε πάση θυσία να εγκαθιδρύσετε καθεστώς, θα προκάμετε;

 
ένας ακόμη καθηγητής
26 Μάιος 2016 17:48

Μια ερώτηση για το γυμνάσιο.
Υπάρχει κάποια μελέτη για τις αίθουσες που θα χρειαστούν;

 
Δημήτρης ΚαλαΪτζίδης
26 Μάιος 2016 17:25

Αυτό που έχω να πω με την πρώτη ματιά, είναι πως κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Πιο πολυ φοβάμαι εμάς τους ίδιους παρά τους Λαιστρυγονες και τους Κύκλωπες.
Φαίνεται γιγάντιο έργο, κυρίως σε επίπεδο νοοτροπίας και θα χρειαστεί να το αποδεχτούν οι εκπαιδευτικοί.
ΌΛΕΣ οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις τα τελευταία τριάντα και πλέον χρόνια ΑΠΕΤΥΧΑΝ διότι δεν τις αποδέχτηκαν και δεν τις υποστήριξαν οι ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ.
Άρα;

 
km
26 Μάιος 2016 17:20

4ετές Γυμνάσιο;;;
Αυτό απαιτεί 33% κατά ΜΟ μεγαλύτερες υποδομές σε κτίρια για τα Γυμνάσια.
Δεν είναι όλα τα Γυμνάσια συστεγαζόμενα με ΓΕΛ για να τους πάρουν τους χώρους...
Και τα μισά Γυμνάσια είναι με προκάτ 2-4 αίθουσες ήδη...
που θα χωρέσουν οι μαθητές;
Δεν έχουν ιδέα τι τους γίνεται!!!

 
TL
26 Μάιος 2016 16:51

Κοινωνική Εργασία: Οι μαθήτριες και οι μαθητές θα πρέπει επίσης να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τα εξής προγράμματα: Ξεσκάτωμα ηλικιωμένων, καθαριότητα προσφυγικών καταυλισμών, σπάσιμο βράχων, σκάψιμο τάφων, βάψιμο φυλακών... με την καθοδήγηση φυσικά του συμβούλου εκπαιδευτικού που θα αξιολογείται θετικά για τέτοιες εργασίες.

 
Πρώτη φορά τηλεεκπαίδευση
26 Μάιος 2016 16:51

Επιτέλους ο Αλέξης εκδικείται όσους τον κορόιδευαν τόσα χρόνια για την μυθική εμφάνιση του στην Παναγιωταρέα. Να αποφασίζουν πότε θα κάνουν κοπάνες. Πείτε αυτό και ψήφο στα 16 και καθαρίσατε. Τα σχολεία και τη μόρφωση των μαθητών.

 
Πρώτη φορά
26 Μάιος 2016 16:46

"ποιος εκπαιδευτικός έχει υπερβολικές αποκλίσεις στην αξιολόγηση του από τον γραπτό βαθμό και αυτό θα αποτελέσει ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης του ίδιου." Από μια κυβέρνηση που ξέρει μόνο να πετάει την μπάλα στην εξέδρα τι να περιμένει κανείς; Δηλαδή το αν ο μαθητής διαβάσει ή όχι καθώς και η όποια άτυχη στιγμή οφείλονται στον Καθηγητή και μόνο. Το λαϊκίζειν σε όλο του το μεγαλείο.

 
sx77
26 Μάιος 2016 16:31

Από τη μια αναφέρονται σε απεξάρτηση του λυκείου από τις εισαγωγικές εξετάσεις στην 3βάθμια εκπαίδευση και από την άλλη προτείνουν το βαθμό του λυκείου ως το κριτήριο εισαγωγής.Τι πιο αξιόπιστο και αντικειμενικό από αυτό.Οι καθηγητές θα βλέπουν περισσότερο λάδωμα και από τα ελαιοτριβεία.

 
Ράνια
26 Μάιος 2016 15:51

Γιατί αυτή η εμμονική σχεδόν σύγκριση του σχολείου με το φροντιστήριο?Προφανώς τα σχολεία διαθέτουν μεγαλύτερους και πολύ εμπειρότερους καθηγητές,που όμως διδάσκουν σε τμήματα 20-30 παιδιών ,αντιμέτωποι με την ελληνική νοοτροπία ότι το τζάμπα δεν μπορεί να είναι και καλό.Στα φροντιστήρια τα τμήματα έχουν 5-10 μαθητές.Πώς λοιπόν και γιατί να συγκρίνουμε τα ανόμοια?

 
ΘΑΝΑΣΗΣ
26 Μάιος 2016 12:33

Διάσταση (αριστερού) ονείρου και (δεξιάς) πραγματικότητας... Ο κάθε υπουργός (και οι σοφοί που τον πλαισιώνουν) επιθυμεί να αλλάξει την εκπαίδευση (και τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων που εμπλέκονται σ' αυτήν) με βάση τις ιδεολογικές του φαντασιώσεις . Η τελευταία πρόταση αποτελεί ένα συνονθύλευμα παλαιότερων συστημάτων και φαντάζει ανέφικτη για λόγους γεωγραφικούς, κοινωνικούς και φυσικά οικονομικούς. Φτάνει πια με τους μαθητευόμενους μάγους!

 
ANDGIAN
26 Μάιος 2016 12:32

στη γερμανιά ονομάζεται abitur & Numerous Clausus 9NC) για τα ΑΕΙ..
στη γαλλια μάλλον baccalaureate και αντίστοιχα προπαρασκευαστικά έτη..

Στη γερμανία υπάρχει διαχωρισμός πτυχίων ( lehramt /Dipl.Ing) στη Γαλλία φαντάζομαι το ίδιο!

..καλώς μας ήρθε το γερμανικό σύστημα πιαδείας ολίγον ..φαλκιδευμένο από διάφορους ..
τουλάχιστο πείτε την αλήθεια!

 
Παναγιώτης
26 Μάιος 2016 12:32

ανοησίες σε όλο το μεγαλείο η δήθεν μεταρρύθμιση . δεν βλέπουν τα χάλια στν εκπαίδευση; μεγαλόστομες μπούρδες αλλη μια φορά. θα πρότεινα την κατάργηση του σχολείου εντελώς και οι μαθητές να μορφώνονται μέσα από την ιστοσελίδα του ΣΥΡΙΖΑ.

 
Παναγιώτης Τσιωτάκης
26 Μάιος 2016 09:45

λογική International Baccalaureate
και εκεί (εξωτερικό) τα πράγματα είναι αν μη τι άλλο μελετημένα
χωρις ... συμβουλές
όπως και στο Cmbridge A test και στο Advance Placement Exams

καλημέρα σας

 
Ενας καθηγητής
26 Μάιος 2016 09:32

Επιτέλους μια σωστή πρόταση! Πολύ κοντά στο Φινλαδκό μοντέλο!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.