ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Η πρόταση για τις μετεγγραφές φοιτητών και τα πτυχία που χορηγούν τα ΑΕΙ

Τι θα συμβεί στα τμήματα χαμηλής ζήτησης στα οποία οι αρχικές επιλογές θα είναι πολύ λιγότερες από τις προσφερόμενες θέσεις;

26/05/2016

Ενημερώθηκε: 26/05/2016, 20:29

Άκουσε το άρθρο

Προτάσεις για τις μετεγγραφές φοιτητών και τα πτυχία που χορηγούν τα ΑΕΙ, κατέθεσε στον υπουργό Παιδείας Ν. Φίλη, η Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου για την παιδεία, την οποία δημοσιεύει κατ αποκλειστικότητα το esos, και  θα παρουσιαστεί στην τελική συνάντηση των Επιτροπών του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου, που θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή, στο υπουργείο Παιδείας, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 129 ΣΕΛΙΔΩΝ ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Ειδικότερα η πρόταση για την κινητικότητα των φοιτητών έχει ως εξής:

1. Να δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα μεταγραφών στο Υπ. Παιδείας. Κάθε φοιτητής να μπορεί να να υποβάλλει αίτηση μεταφοράς των πιστωτικών του μονάδων από ένα Τμήμα σε ένα άλλο, του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ κάθε Σεπτέμβριο. Μπορεί να κάνει έως 5 αιτήσεις.

2. Η κινητικότητα δεν ισχύει από την περιφέρεια προς την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ισχύει από τμήματα της Περιφέρειας προς άλλα Τμήματα της Περιφέρειας, από Τμήματα της Αθήνας προς άλλα Τμήματα της Αθήνας, από Τμήματα της Θεσσαλονίκης προς άλλα Τμήματα της Θεσσαλονίκης και από Τμήματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης προς Τμήματα της Περιφέρειας. Δεν ισχύει επίσης από Τμήματα ΤΕΙ προς Πανεπιστημιακά Τμήματα, αλλά ισχύει από Πανεπιστημιακά Τμήματα προς Τμήματα ΤΕΙ.

3. Τα Τμήματα υποδοχής των αιτήσεων δηλώνουν κάθε χρόνο στο Υπ. Παιδείας τα κριτήρια με βάση τα οποία δέχονται μεταγραφές φοιτητών. Τα κριτήρια αυτά αφορούν αποκλειστικά την επίδοση τους σε συγκεκριμένα μαθήματα ή το μέσο όρο βαθμολογίαςέτους, ή τον αριθμό των μαθημάτων που έχουν περάσει, ή συνδυασμό αυτών των κριτηρίων. Επίσης αφορούν τα Τμήματα από τα οποία γίνονται δεκτοί φοιτητές για μεταγραφή. Τα κριτήρια γίνονται γνωστά και αναρτώνται στην πλατφόρμα. Φυσικά, ένα Τμήμα χαμηλής ζήτησης είναι πιθανόν να έχει λιγότερες απαιτήσεις από ένα Τμήμα υψηλής ζήτησης.

4. Οι αιτήσεις μεταφέρονται στα Τμήματα προορισμού, τα οποία τις εγκρίνουν ή απορρίπτουν με βάση τα κριτήρια που έχουν θέσει και με απόφαση Συνέλευσης Τμήματος και Συγκλήτου. Σε περίπτωση έγκρισης, η απόφαση αναφέρει πόσες και ποιες πιστωτικές μονάδες μεταφέρονται.

5. Σε περίπτωση έγκρισης, μεταφέρεται και η πίστωση του φοιτητή από το ένα Πανεπιστήμιο στο άλλο.

6. Το σύστημα αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι επιτρέπει μια έστω περιορισμένη κινητικότητα που ξεμπλοκάρει φοιτητές από κακές αρχικές επιλογές και εισάγει και ένα καλώς εννοούμενο ανταγωνισμό μεταξύ των Ιδρυμάτων.

Επίσης, συνδέει τη μετακίνηση με αύξηση ή μείωση πόρων και άρα ορθολογικοποιεί τη στάση των Ιδρυμάτων προέλευσης και προορισμού.

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΠΤΥΧΙΩΝ

Για την ευελιξία των πτυχίων που χορηγούν τα ΑΕΙ η Επιτροπή προτείνει τα εξής:

Η κεντρική ιδέα είναι ότι ένα Τμήμα θα πρέπει να μπορεί να ανταποκρίνεται στις αλλαγές που συντελούνται στο γνωστικό του πεδίο ή στην αγορά εργασίας με την απαραίτητη ευελιξία, ώστε να παρέχει επίκαιρες γνώσεις στους φοιτητές και τους αποφοίτους του. Αυτό μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

1. Το Τμήμα προσαρμόζει το Πρόγραμμα Σπουδών του με απόφαση της ΓΣ και της Συγκλήτου κάθε 2 χρόνια με κοινοποίηση στην ΑΔΙΠ και στο Υπουργείο Παιδείας

2. Το Τμήμα δύναται να προσφέρει περισσότερα του ενός Προγράμματα Σπουδών, τα οποία δηλώνονται στο μηχανογραφικό

3. Το Τμήμα δύναται να προσφέρει σε συνεργασία με άλλο ή άλλα Τμήματα του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου κοινά Προγράμματα Σπουδών (joint degrees) σε επιστημονικά αντικείμενα που βρίσκονται στην τομή των γνωστικών πεδίων των συμμετεχόντων Τμημάτων.

4. Το Τμήμα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει μέρος ή το σύνολο ενός ή περισσοτέρων από τα Προγράμματα Σπουδών του και στην Αγγλική γλώσσα. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές των Προγραμμάτων έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τα μαθήματα στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα. Στα Αγγλόφωνα Προγράμματα σπουδών ή μαθήματα ή ομάδες μαθημάτων έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν κατόπιν αιτήσεως και να τα παρακολουθούν καταβάλλοντας δίδακτρα φοιτητές από χώρες μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες. Η επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης οδηγεί σε βεβαίωση σπουδών με τα ανάλογα ECTS εφόσον πρόκειται για ομάδα μαθημάτων (π.χ. ένα εξάμηνο, ένα έτος, 2 μαθήματα, summer school courses) ή σε Πτυχίο εφόσον πρόκειται για ένα πλήρες Πρόγραμμα Σπουδών.

5. Τα ανωτέρω Προγράμματα Σπουδών στα Αγγλικά είναι δυνατόν να προσφέρονται σε συνεργασία μεταξύ Τμημάτων του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου ή και σε συνεργασία με Τμήματα Πανεπιστημίων του Εξωτερικού τα οποία έχουν την έγκριση του ΔΟΑΤΑΠ.

6. Όλα τα Προγράμματα Σπουδών αξιολογούνται από την ΑΔΙΠ κάθε 3 χρόνια με μια σειρά από προκαθορισμένα και σαφή κριτήρια ποιότητας και αποτελεσματικότητας.

7. Το κάθε Τμήμα, μόνο του ή σε συνεργασία με άλλα Τμήματα, δύναται να προσφέρει Προγράμματα επικαιροποήσης γνώσεων των αποφοίτων του ή των αποφοίτων άλλων Τμημάτων ΑΕΙ μέσω της Σχολής Δια Βίου Μάθησης (ΣΔΒΜ, βλέπε στη συνέχεια).

8. Το κάθε Τμήμα, μόνο του ή σε συνεργασία με άλλα Τμήματα του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου της Ημεδαπής ή της Αλλοδαπής δύναται να προσφέρει μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής της επιστήμης στην Ελληνική, ή την Αγγλική γλώσσα.

9. Το Τμήμα οργανώνει σε ετήσια βάση προγράμματα ανταλλαγής διδασκόντων και ερευνητών και αφιερώνει μέρος των εσόδων του από τα ΠΜΣ ή αναζητεί χορηγίες ή υποτροφίες για το σκοπό αυτό.

Πρόβλημα: Τι θα συμβεί στα τμήματα χαμηλής ζήτησης στα οποία οι αρχικές επιλογές θα είναι πολύ λιγότερες από τις προσφερόμενες θέσεις;

Η Επιτροπή απαντά: Τα τμήματα αυτά θα πρέπει να αναπτύξουν μια ενεργή πολιτική ζήτησης, προς δύο κατευθύνσεις: Η πρώτη θα είναι να βελτιώσουν το προφίλ τους και τα προγράμματα σπουδών τους. Η δεύτερη θα είναι να προσχωρήσουν τα ίδια σε στρατηγικές συγχωνεύσεων. Η τρίτη θα είναι να απευθυνθούν σε ειδικές κατηγορίες σπουδαστών, κυρίως από την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και να αναπτύξουν στρατηγικές διαφοροποίησης. Οποιαδήποτε από τις στρατηγικές αυτές θα ανοίξει το δρόμο τα πανεπιστήμια σιγά-σιγά να αρχίσουν να παίζουν ρόλο σε μια ενεργό συνάντηση με τους υποψήφιους τους.

Σχόλια (5)

ΠΚ
|

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ=ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΥΓΕΙΑ ΣΕΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ-ΠΡΟΟΔΟΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΚΑΤΩ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΡΟΥΣΦΕΤΙΑ.ΚΑΤΩ Η ΠΙΕΣΗΚΑΙ Η ΑΦΑΙΜΑΞΗ ΤΩΝ ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ.ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΚΑΙ ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ.ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|

Τα Τμήματα υποδοχής των αιτήσεων δηλώνουν κάθε χρόνο στο Υπ. Παιδείας τα κριτήρια με βάση τα οποία δέχονται μεταγραφές φοιτητών

ποιός άραγε κάνει πολιτική;ποιός άραγε ασκεί πολιτική;τα τμήματα υποδοχής ή η κυβέρνηση!!!!
κι αν οι υπεύθυνοι των τμημάτων διάκεινται απο αντιπολυτεκνική-αντιοικογενειακή διάθεση, τα παιδιά μας θα την πληρώσουν;
κ.υπουργέ,
κλείστε τα αυτιά σας στις σειρήνες που παρουσιάζουν τους πολύτεκνους σαν τους ευνοουμένους του συστήματος και λάβετε μέτρα προς επίλυση του έντονου δημογραφικού προβλήματος!!!!εκτός κι αν έχετε άλλη αποψη περί του ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ!!!!!!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|

κ.υπουργέ ,
πείτε μας τι θα γίνει με τις μετεγγραφές των πολυτέκνων;
θα ισχύει η πολυτεκνία ή όχι;
αν θα περάσει το παιδί μου στη Ρόδο παιδαγωγικό, θα μπορέσει να έρθει Βόλο που έχει αντίστοιχη σχολή;
μόνιμη κατοικία στη Λάρισα, τουλάχιστον να πηγαινοέρχεται......
το πρόβλημα δεν ήταν οι πολύτεκνοι που άδειαζαν τα ΑΕΙ-ΤΕΙ με τις μετεγγραφές (έτσι είπαν κάποτε κάποιοι) αλλά τα πολλά τμήματα που δημιουργήθηκαν σε όλη την Ελλάδα και άντε μετά να μετακινηθούν οι καθηγητές τους οι οποίοι μια χαρά άραξαν στις σχολές.........
πρέπει να γνωρίζουμε απο τώρα τι μέλλει γενέσθαι με τις μετεγγραφές για να λάβουμε τα μέτρα μας....

Giorgos
|

Δηλαδή κάποιος που πέρασε:

1) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ - ΤΕΙ Αθήνας) με 12.948 μόρια (τελευταίος) το 2015
δεν μπορεί να ζητήσει μετεγγραφή για το τμήμα
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ - Πανεπιστήμιο Αιγαίου) όπου ο τελευταίος μπήκε με 11.372 μόρια το 2015 ;

2) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ - ΤΕΙ Αθήνας) με 13.187 μόρια (τελευταίος) το 2015 δεν μπορεί να ζητήσει μετεγγραφή για το τμήμα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ - Ιόνιο Πανεπιστήμιο) όπου ο τελευταίος μπήκε με 11.596 μόρια το 2015 ;

Ελεύθερες μετεγγραφές μεταξύ όλων των ΑΕΙ. Να μπορεί κάποιος από ΤΕΙ να μετεγγραφεί σε Πανεπιστήμιο και από Πανεπιστήμιο σε ΤΕΙ:
(α) με κοινωνικά κριτήρια
(β) με κριτήριο το βαθμό εισαγωγής

Στη Φυσικοθεραπεία (ΤΕΙ Αθήνας) ο πρώτος μπήκε με 18.586 μόρια το 2015. Αυτός ο φοιτητής θα μπορούσε να μπει σε όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών εκτός της Ιατρικής και σε όλα τα τμήματα του ΕΜΠ. Σε αυτό το φοιτητή (και πολλούς άλλους για τους οποίους υπάρχουν συναφή τμήματα στα Πανεπιστήμια) θα μπορούσες να απαγορεύσεις τη μεταγραφή από το ΤΕΙ Αθήνας σε κάποιο Πανεπιστήμιο ;

Χρυσόγελος Μαν
|

Επιτέλους ας μας πουν οι κύριοι αυτοί με ποιους φορείς συζήτησαν και πως κατέληξαν σε αυτή την πρόταση;
Η ΑΣΠΕ έστειλε συγκεκριμένες προτάσεις, ουδείς την κάλεσε, ουδεμία αναφορά γίνεται... Είναι αυτό διάλογος ή τίποτε άλλο υπουργέ;

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ