Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Εγκαίνια των νέων Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του Αγροκτήματος του Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας.

Δημοσίευση: 31/05/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Την Τετάρτη 1 Ιουνίου και ώρα 12:00, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια των νέων Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων (Αγελάδων Γαλακτοπαραγωγής, Αιγοπροβάτων και Πτηνών, ωοτοκίας και κρεατοπαραγωγής) του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, του ΤΕΙ Θεσσαλίας, από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστό Κων/νο και από τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Θεσσαλίας κ. Παναγιώτη Γούλα.

Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις προορίζονται για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Φοιτητών του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων και ειδικότερα της κατεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής, καθώς και για τις ερευνητικές δραστηριότητες του Ιδρύματος.

Οι καινούργιες εγκαταστάσεις είναι άρτια εξοπλισμένες και θα φιλοξενήσουν αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, αίγες, πρόβατα και πτηνά υψηλού γεννητικού δυναμικού.

Το ΤΕΙ Θεσσαλίας είναι το μοναδικό ίδρυμα στη χώρα που διαθέτει κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

Το έργο «Νέα κτίρια κτηνοτροφικών μονάδων του Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας » εντάχθηκε στις αρχές 2014 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ
“ Θεσσαλία -Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος” και χρηματοδοτήθηκε από το ΕΤΠΑ με προϋπολογισμό 980.974,55 ευρώ, με έκπτωση 62% λόγου του μεγάλου ανταγωνισμού.

Περιλαμβάνει τα εξής τρία κτίρια :
• Το ποιμνιοστάσιο εμβαδού 543,55 τ.μ . Σε ένα ενιαίο χώρο υπάρχουν 16 Box με κινητικά διαχωριστικά για τον σταβλισμό αιγοπροβάτων. Επίσης, υπάρχει χώρος αρμεγής, δωμάτιο γάλακτος και χώρος μηχανημάτων.
• Το βουστάσιο 440,40 τ.μ. που αποτελείται από το στάβλο, το χώρο σταβλίτη,
τις θέσεις αγελάδων  γαλακτοπαραγωγής, το αρμερκτήριο και τα γραφεία.
• Το πτηνοτροφείο είναι εμβαδού 193,20 μ2 που αποτελείται από το χώρο
Ωοτοκίας και  το χώρο κρεατοπαραγωγής.

Για κάθε κατηγορία ζώων θα υπάρξουν 3 ανεξάρτητοι τεχνητοί λειμώνες .

Από τις παλιές κτηνοτροφικές μονάδες, θα συνεχίσει να λειτουργεί μόνο η χοιροτροφική μονάδα, η οποία πληροί τις σύγχρονες προδιαγραφές.

Το έργο ολοκληρώθηκε στις 30-11-2015. Οι νέες κτηνοτροφικές μονάδες θα αναβαθμίσουν το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων και ιδιαίτερα την κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής.
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής), είναι από τα πρώτα Τμήματα που λειτούργησαν το 1973 ως ΚΑΤΕ , ΚΑΤΕΕ, ΤΕΙ και το 2013  με το Σχέδιο ΑΘΗΝΑ, έγινε κατεύθυνση στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων. Η Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής έχει 11 μέλη μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και 3 μέλη ΕΤΕΠ.

Η σύνθεση των καθηγητών σε βαθμίδες  είναι η εξής:
•     7 Πρωτοβάθμιοι Τακτικοί Καθηγητές
•    Μία  Τακτική Αν. Καθηγήτρια
•    2 Επίκουροι  Τακτικοί Καθηγητές και
•     1 Καθηγητής Εφαρμογών   με 2 M.Sc., σε προσωποπαγή θέση

O δε αριθμός των εγγεγραμμένων Φοιτητών, της Κατεύθυνσής Ζωικής Παραγωγής για το Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, ανέρχεται σε 1.084 .

Το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής είναι πρωτοπόρο και στην έναρξη των διδακτορικών, τα οποία ξεκίνησε το 1997 , τα πειράματα   (το μεγαλύτερο μέρος)   πραγματοποιούνταν  στις παλιές κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις , ή στα εργαστήρια του Τμήματος σε συνεργασία με Τμήματα: του Παν/μίου Θεσσαλίας, του Α.Π.Θ., τα Πανεπιστήμια  του Μπάρι και Περούτζια Ιταλίας. Στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής λειτούργησε Μεταπτυχιακό πρόγραμμα (για 10 περίπου έτη), σε σύμπραξη με την Γεωπονική Σχολή του  Παν/μίου Μπάρι Ιταλίας με θέμα:
« Παραγωγή Ζωικών και Φυτικών Προϊόντων Ποιότητας σε Μεσογειακό Περιβάλλον».-

Το Τμήμα έχει πολλές συνεργασίες με Κτηνοτροφικούς Συνεταιρισμούς, ιδιώτες και επιχειρήσεις μεταποίησης των προϊόντων ζωικής παραγωγής (κρέας , γάλα, τυροκομικά , κρεατοσκευάσματα),σε θέματα: Ζωοτεχνίας, διατροφής, αναπαραγωγής, ένταξης σε αναπτυξιακά προγράμματα νέων ή παλαιών επιχειρήσεων. Το Τμήμα συμμετείχε σε πολλά ερευνητικά προγράμματα , είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με αντίστοιχα Παν/μιακά Τμήματα. Η εκπαίδευση των φοιτητών γίνεται στα άρτια οργανωμένα εργαστήρια του τμήματος, καθώς και στους στάβλους του ιδρύματος, δίνοντας τους όχι μόνο θεωρητική αλλά κυρίως πρακτική εκπαίδευση. Μεγάλο και αξιόλογο το επιστημονικό και ερευνητικό έργο των καθηγητών του Τμήματος και με πολλές συνεργασίες με το εξωτερικό. Με πρωτοβουλία του Τμήματος πιστοποιήθηκαν το αρνάκι και κατσικάκι γάλακτος Ελασσόνας ως Π.Ο.Π (Προστατευόμενης Ονομασίας  Προέλευσης) από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αναφερόμενη πιστοποίηση είναι η μεγαλύτερη διάκριση στον Ευρωπαϊκό χώρο και είναι τα μοναδικά κρέατα τα οποία πιστοποιήθηκαν στην Ελλάδα, προσφέροντας στους κτηνοτρόφους της περιοχής μας συγκριτικό πλεονέκτημα στην εμπορική αξία των ζώων τους.

Στόχος του Τμήματος αποτελεί η σύνδεση με τις κτηνοτροφικές επιχειρήσεις της περιοχής , προσφέροντας εκτός από την τεχνογνωσία σε όλους τους τομείς και ζώα υψηλού γενετικού δυναμικού, απαλλαγμένων νοσημάτων.  

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η έδρα του  ΤΕΙ Θεσσαλίας βρίσκεται στην Λάρισα (με παραρτήματα στην Καρδίτσα και τα Τρίκαλα) , σε ένα Campus   1.300 στρεμμάτων, με κτισμένη επιφάνεια 110.000Μ2, τα οποία καλύπτουν αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια,
10  αμφιθέατρα, κεντρική βιβλιοθήκη (2.770Μ2), 10 κτίρια για την στέγαση 600 απόρων φοιτητών, εστιατόριο με τους βοηθητικούς χώρους για την σίτιση 4.000 φοιτητών ημερησίως,  Κυλικείο  500Μ2, με υπαίθριο χώρο 1000Μ2 εξοπλισμένο με τραπεζοπάκγους, αθλητικές εγκαταστάσεις ( με κλειστό Γυμναστήριο (900Μ2 , με κερκίδες, με  ξεχωριστή αίθουσα  39 οργάνων μυϊκής ενδυνάμωσης, με 2 αίθουσες χορού  φοιτητών, για παραδοσιακούς και χορούς Latin , γήπεδα ποδοσφαίρου, Μπάσκετ, τένις, Βόλεϊ και χώρος για Πικ-πονγκ . Οι αθλητικές ομάδες συμμετέχουν σε όλες στις Πανεπιστημιακές αθλητικές διοργανώσεις  και με πολλά βραβεία. Πέραν αυτών το ίδρυμα στηρίζει: α) τις πολιτιστικές ομάδες των φοιτητών (θεάτρου, ζωγραφικής, μουσικής, κτλ),2) τις ομάδες ράφτιγκ και σκι (στον Άραχθο και στον ¨Όλυμπο αντίστοιχα).

Στο ΤΕΙ Θεσσαλίας λειτουργούν 4 Σχολές με 15 Τμήματα, τα οποία γίνονται 21 με τις Κατευθύνσεις ,με αριθμό εγγεγραμμένων φοιτητών για το Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016,  20.000 περίπου.

Διαθέτει σήμερα  το ίδρυμα μας , 14 Μεταπτυχιακά προγράμματα και πολλά διδακτορικά εκτελούνται στο ίδρυμα (το πειραματικό μέρος, και υποστηρίζονται σε Παν/μιακά Τμήματα). Το ίδρυμα μας έχει πολλές συνεργασίες με πανεπιστήμια κυρίως της Ευρώπης αλλά και με τρίτες χώρες: Αμερική Ρωσία, Αυστραλία και Ασία.

Τα οικονομικά μας στηρίζονται στις συνεργασίες με επιχειρήσεις , Δήμους ,Περιφέρειες και τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Λειτουργεί στο ίδρυμά μας ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ   με 2 κατευθύνσεις:

ΦΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Καλλιεργούμε 700 στρέμματα, διαθέτουμε θερμοκήπια παντός τύπου, με αιχμή το Γεωθερμίας ( το μοναδικό σε Τριτοβάθμιο ίδρυμα), για κηπευτικά το οποίο θερμαίνεται  από το ζεστό νερό των γεωτρήσεων ,καλλιέργειες αρωματικών και φαρμακευτικών  φυτών,  καθώς και παραγωγή αιθέριων ελαίων. Πολλά πειράματα  αγρού για τους καθηγητές της Φυτικής Παραγωγής.

Στο κτηνοτροφικό Τμήμα  υπάγονται οι υπάρχουσες κτηνοτροφικές μονάδες (Αγελάδων , αιγοπροβάτων, χοίρων, πτηνών και Κυνοκομείο αδέσποτων σκύλων (σε συνεργασία με το Δήμο Λαρισαίων).

Η Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής βρίσκεται σε διαδικασία παραγωγής σπέρματος Κριού (Καραγκούνικης φυλής), για να προμηθεύει σπέρμα στους παραγωγούς της Θεσσαλίας (δεν υπάρχει Κρατικός φορέας σήμερα) .

Στον αγροδιατροφικό Τομέα  τα Τμήματα της Γεωπονίας έχουν παράξει νέα προϊόντα τα οποία έχουν πάρει και διπλώματα ευρεσιτεχνίας  (15 περίπου),θα αναφέρω 2 τα οποία έχουν μεγάλη ζήτηση.
1ον ) Το γάλα της Γαϊδάρας το οποίο το κάναμε σκόνη , πήραμε όχι μόνο την Ελληνική αλλά την Ευρωπαϊκή Πατέντα και τώρα οι ιδιώτες μας προμηθεύον το γάλα , το οποίο το μετατρέπουμε σε σκόνη για παραγωγή κρεμών ομορφιάς στις γυναίκες, λόγου της ισχυρής αντιοξειδωτικής δράσης έχει μεγάλη ζήτηση &
2ον ) Την παραγωγή Πολυφαινολών ( ισχυρό αντιοξειδωτικό ως προληπτικό, για προστασία των αγγείων και της καρδιάς από καρδιοπάθειες,) , έχουμε πάρει την Ελληνική Πατέντα, παράγονται  από τα υπολείμματα των ελαιοτριβείων, υπάρχει μεγάλη ζήτηση από τις φαρμακοβιομηχανίες.
Πολιτική  της διοίκησης του ιδρύματος  είναι ,οι έρευνες  όλων των γνωστικών αντικειμένων, να έχουν  πρακτικό αποτέλεσμα (εφαρμογή ), και όχι θεωρητική βάση και να δίνουν λύση και προστιθέμενη αξία  στα προϊόντα των επιχειρήσεων, των βιοτεχνιών και βιομηχανιών κυρίως της περιοχής μας.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΟΥΛΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Ετικέτες: 
ΤΕΙ Θεσσαλίας

Σχόλια (1)

 
ΧΚ
01 Ιουν 2016 08:18

εδώ η πολιτεία έχει αποφασίσει να σας καταργήσει (όλα τα ΤΕΙ) και εσείς κάνετε εγκαίνια;; μάλλον είστε εκτός τόπου & χρόνου, λυπάμαι...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ