ΕΔΩΣΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ...ΤΙ ΚΑΝΩ ΤΩΡΑ; Συμβουλές για υποψηφίους πριν και στη διάρκεια συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού τους

21/06/2016

Άκουσε το άρθρο

Νίκος Α. Δεμερτζής
Καθηγητής στο 4ο Γεν. Λύκειο Ν. Σμύρνης
Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο Δήμο Ν. Σμύρνης

Οι πανελλαδικές εξετάσεις τελείωσαν. Από το αποτέλεσμα των εξετάσεων αυτών θα κριθεί ποιοι από τους υποψηφίους θα πάρουν το εισιτήριο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Τα μαθητικά χρόνια των υποψηφίων θα αποτελούν πλέον παρελθόν και θα αναπολούν τις δύσκολες αλλά και τις ωραίες στιγμές που έζησαν, ενώ συγχρόνως θα κάνουν σχέδια για το μέλλον. Μπροστά τους ανοίγονται νέοι ορίζοντες και μέσα από μια επιτυχή επιλογή σπουδών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μπορέσουν να υλοποιήσουν τους επαγγελματικούς τους στόχους. Η σωστή επιλογή σπουδών και επαγγέλματος θα τους ανοίξει νέους δρόμους, θα τους προσφέρει νέες εμπειρίες και θα κάνει τη ζωή τους ενδιαφέρουσα και δημιουργική, προσφέροντας τους προσωπική ολοκλήρωση.

Για να γίνει, όμως, αυτό χρειάζονται δύο πράγματα: πρώτον να εκμεταλλευτούν όσο γίνεται καλύτερα το διάστημα που απομένει, επιλέγοντας σπουδές που είναι κατάλληλες για αυτούς και δεύτερον, όταν έλθει η ώρα, να συμπληρώσουν σωστά το Μηχανογραφικό τους.

Α. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Καλό θα είναι με ηρεμία και νηφαλιότητα να διαμορφώσουν το προσωπικό τους σχέδιο, θέτοντας στον εαυτό τους τα παρακάτω ερωτήματα:

α) ερωτήματα αυτογνωσίας

1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μου;

2. Ποιαείναιταενδιαφέρονταμου;

3. Ποιες είναι οι ικανότητες – δεξιότητες που διαθέτω; Ακόμη ποιες είναι οι ιδιαίτερες κλίσεις και τα όποια ταλέντα μου;

4. Σε ποια μαθήματα μπορώ να αποδώσω καλύτερα

5. Ποιες είναι οι αξίες μου; Ειδικά οι εργασιακές μου αξίες; Τι θεωρώ σημαντικό και τι θέλω από την μελλοντική μου εργασία;

Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά θα ξεκαθαρίσουν ποιο επάγγελμα ή ποια επαγγέλματα τους ταιριάζουν, επιλέγοντας τις κατάλληλες σπουδές. Έχει αποδειχθεί ότι ένα μεγάλο μέρος εγκαταλείπουν τις σπουδές τους, είτε γιατί το αντικείμενό σπουδών δεν συνάδει με την προσωπικότητά τους, είτε γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να τις ολοκληρώσουν. Να επισημάνουμε εδώ και το δράμα πολλών αριστούχων, οι οποίοι επηρεασμένοι από τον κοινωνικό τους περίγυρο βρίσκονται να φοιτούν σε υψηλόβαθμες σχολές, τις οποίες εγκαταλείπουν στην συνέχεια, διαπιστώνοντας ότι το αντικείμενο σπουδών τους δεν έχει καμία σχέση με αυτό που επιθυμούν πραγματικά.

β) ερωτήματα πληροφόρησης

1. Για το αντικείμενο σπουδών και το πρόγραμμα σπουδών των σχολών στο ένα ή τα δύο επιστημονικά πεδία που τους ενδιαφέρουν

2. Για τη δυνατότητα που παρέχουν οι σχολές για μεταπτυχιακές σπουδές

3. Γιατανέαδεδομέναστηναγοράεργασίαςκαιταεπαγγέλματα

4. Για τις επαγγελματικές διεξόδους και τις προοπτικές απασχόλησης

Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά θα ξεκαθαρίσουν ποια επιστημονικά πεδία θα δηλώσουν, ποιες σχολές τους ενδιαφέρουν και ποιες είναι οι προοπτικές του επαγγέλματος ή των επαγγελμάτων στα οποία καταλήγουν.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουν το περιεχόμενο σπουδών, τις κατευθύνσεις (τομείς) και τα επαγγελματικά δικαιώματα που αφορούν στις σχολές που περιλαμβάνονται στο ή στα επιστημονικά τους πεδία. Διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος να παρακολουθήσουν μαθήματα που διδάσκονται σε μια σχολή, τα οποία δεν τους ενδιαφέρουν.

Είναι προτιμότερο να επιλέξουν, αρχικά, τμήματα με ευρύ γνωστικό αντικείμενο, και στη συνέχεια να ακολουθήσουν μια εξειδίκευση με ένα κατάλληλο μεταπτυχιακό.

Οι υποψήφιοι καλό είναι να ενημερωθούν για τις αλλαγές που συμβαίνουν στην αγορά εργασίας, τόσο στο διεθνές όσο και στο εσωτερικό πεδίο, να είναι έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουν, επιδεικνύοντας ευελιξία και προσαρμοστικότητα στα νέα δεδομένα και να ενστερνιστούν ότι οι κρίσεις δημιουργούν ευκαιρίες.

Επειδή, όμως, υπάρχει μεγάλη ρευστότητα στην αγορά εργασίας και το επάγγελμα που ζητείται σήμερα, αύριο μπορεί να μην έχει θετικές προοπτικές απασχόλησης, είναι σημαντικό να προτιμηθούν σχολές που συνάδουν με τα ενδιαφέροντα τους και την προσωπικότητά τους, ώστε να βιώσουν δημιουργικά και ευχάριστα την περίοδο σπουδών συγκροτώντας μια προσωπικότητα ώριμη να ενταχθεί στην αγορά εργασίας, όπου και όπως οι συνθήκες και οι προσωπικές επιλογές καθορίσουν.

γ) ερωτήματα σχετικά με το κόστος σπουδών

Εάν δεν υπάρχει σχολή που τους ενδιαφέρει στον τόπο κατοικίας τους, οφείλουν να διερευνήσουν την οικονομική δυνατότητα να μετακινηθούν σε μια άλλη πόλη. Επομένως τα οικονομικά της οικογένειάς τους είναι ένα σημαντικό δεδομένο που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους. Το κόστος σπουδών απασχολεί πλέον πολλούς υποψήφιους και η συζήτηση με τους γονείς καθίσταται επιβεβλημένη. Μία λύση θα ήταν η στέγαση σε φοιτητική εστία, εφόσον, βέβαια, υπάρχουν οι προϋποθέσεις και η πόλη που τους ενδιαφέρει προσφέρει αυτή τη δυνατότητα. Επιπλέον μπορούν να διερευνήσουν την πιθανότητα και τις προϋποθέσεις μετεγγραφής κοντά στον τόπο κατοικίας τους..

Β. ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Απευθυνόμενος λοιπόν σε κάθε υποψήφιο ξεχωριστά, θα του πρότεινα να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

Βήμα πρώτο:

Επιλέγεις και εκτυπώνεις το ένα, αν έχεις δώσει τέσσερα μαθήματα ή και τα δύο

Επιστημονικά Πεδία που σε ενδιαφέρουν, αν έχεις δώσει 5 μαθήματα:

Σε κάθε Πεδίο χαρακτηρίζεις τις σχολές επιλογής σου με τα γράμματα:

Α: για τις Σχολές που σε ενδιαφέρουν πρωταρχικά

Β: για τις Σχολές που σε ενδιαφέρουν λιγότερο

Γ: για τις Σχολές που δεν σε ενδιαφέρουν και τόσο.

Βήμα τρίτο:

• Ιεραρχείς αριθμητικά (με 1, 2, 3...κλπ) τις σχολές της κατηγορίας Α από άποψη ενδιαφέροντος και προτίμησης πχ Α1, Α2, ....Α10. (Η σχολή Α1 μπορεί να ανήκει στο ένα πεδίο της επιλογής του και η σχολή Α2 στο άλλο.

Προσοχή όμως να υπάρχει αριθμητική συνέχεια.

• Όταν τελειώσεις με τα τμήματα της κατηγορίας Α προχωράς στην κατηγορία Β και κάνεις το ίδιο συνεχίζοντας, όμως, με τον αριθμητικό δείκτη που σταμάτησες προηγούμενα πχ Β11,...Β22, τέλος συνεχίζεις και στην κατηγορία Γ πχ Γ23...κλπ.

Βήμα τέταρτο:

Αν τώρα διαγράψεις τα γράμματα Α, Β, Γ, οι αριθμοί που παραμένουν δηλώνουν τη σειρά προτίμησης των σχολών επιλογής σου.

Μεταφορά στο Ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό

Στη συνέχεια μπαίνεις στην εφαρμογή που έχει ανοίξει το Υπουργείο Παιδείας και ακολουθώντας τις οδηγίες που σου παρέχει, συμπληρώνεις, ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό σου, μεταφέροντας με πολλή προσοχή τη σειρά προτίμησης των σχολών που καθόρισες στο προαναφερθέν τέταρτο βήμα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Τελειώνοντας, ας καταγράψουμε ορισμένες επισημάνσεις, που μερικές φορές είναι αυτονόητες, αλλά ιδιαίτερα κρίσιμες:

-Αν δηλώσεις προτίμηση για Σχολή που περιλαμβάνεται και στα δύο επιστημονικά πεδία, τη δηλώνεις μόνο μία φορά.

-Δεν εισάγεσαι σε Σχολή για την οποία δεν εκδήλωσες προτίμηση. Προτείνω να δηλώσεις αν όχι όλα, αρκετά τμήματα που ανήκουν στα επιστημονικά πεδία που έχεις επιλέξει.

-Αν, με τα μόρια που συγκέντρωσες, εισάγεσαι σε περισσότερες από μία Σχολές, τότε θα εισαχθείς σ’ αυτήν που δήλωσες προγενέστερη.

Για το λόγο αυτό, η σειρά των προτιμήσεων πρέπει να εκφράζει την πραγματική επιθυμία σου και όχι την πιθανολογούμενη επιτυχία ή αποτυχία σύμφωνα με τις βάσεις του προηγούμενου έτους.

Συνοψίζοντας

-Σ ́ αυτό το σταυροδρόμι που έφτασες να είσαι περήφανος για τον αγώνα που έδωσες!

-Να θυμάσαι πάντα ότι δεν είσαι μόνος σου. Οι γονείς σου, οι καθηγητές σου και οι ειδικοί σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού μπορούν να σε
συνδράμουν στις αποφάσεις σου.

-Η ζωή δεν αρχίζει ούτε τελειώνει με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού......

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ   

Σχόλια (1)

soulis
|

-''Η ζωή δεν αρχίζει ούτε τελειώνει με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού...''...
Mπορεί να μην είναι η αρχή η το τέλος αλλά παίζει μεγάλο και καθοριστικό ρόλο σε σημαντικά χρόνια της ζωής μας. Σε κάποιους καθορίζει το επάγγελμα τους και πιθανόν τη μετέπειτα ζωή τους. Ας μη λέμε ότι θέλουμε .

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ