Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Ν. Φίλης: Πρόκληση το ετήσιο κόστος των 60.000.000 ευρώ των συγγραμμάτων των ΑΕΙ.

Τροπολογία για τα συγγράμματα των φοιτητών
Δημοσίευση: 06/07/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Πρόκληση χαρακτήρισε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης το ετήσιο κόστος των 60.000.000 ευρώ των συγγραμμάτων των ΑΕΙ.

Με τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Παιδείας, σήμερα, προς ψήφιση στη Βουλή, καθιερώνει εξονυχιστικούς ελέγχους στην κοστολόγηση των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων από δύο επιτροπές, θεσπίζει νέα αυστηρά κριτήρια και προδιαγραφές που εφ’ ενός θα μειώνουν τη συνολική επιβάρυνση και αφ’ ετέρου θα εξασφαλίζουν ποιοτικά συγγράμματα για τους φοιτητές.

«Σκοπός μας», είπε ο υπουργός, «είναι το ποσό που θα εξοικονομήσουμε να διατεθεί στη φοιτητική μέριμνα». Και συμπλήρωσε, αναφερόμενος στην έκδοση υπουργικής απόφασης:

«Θέλουμε να υποστηρίξουμε τις συνεπείς εκδοτικές επιχειρήσεις, εξυγιαίνοντας τον εκδοτικό χώρο, για τη συντήρηση και προαγωγή μιας ελληνικής επιστημονικής βιβλιογραφίας υψηλού επιπέδου, προβλέποντας παράλληλα διοικητικές ποινές και πρόστιμα στους εκδότες που παραβιάζουν κατάφορα τις διατάξεις.

Αντί για τον υπολογισμό του κόστους κάθε συγγράμματος, η Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης θα ελέγχει τη διαμόρφωση τις τιμής με βάση την Κ.Υ.Α. κοστολόγησης, προσδιορίζοντας, μεταξύ άλλων, επακριβώς τα κριτήρια για την υπαγωγή τις διδακτικού βιβλίου στην κατηγορία «ιατρικό-μαθηματικό-τεχνικό-τέχνης-μουσικής», την αναγκαιότητα για τετραχρωμία και όλων των παραγόντων μείωσης του κόστους.

Η Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων θα ελέγχει τη διαμόρφωση του κόστους από διαφορετική αφετηρία, με ελέγχους της κοστολόγησης και του κόστους των διανεμομένων τίτλων κάθε μιας από τις εκδοτικές επιχειρήσεις και θα επιλύει διαφωνίες μεταξύ εκδοτών και Επιτροπής Ελέγχου Κοστολόγησης.»

Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

 Άρθρο ………..
Ρυθμίσεις για τα συγγράμματα των Α.Ε.Ι .

Η παρ. 3 του άρθρου 37 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η κοστολόγηση των διδακτικών συγγραμμάτων της παρ. 1 που αναρτώνται στον «Εύδοξο» ελέγχεται από την Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης και την Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών ορίζεται η σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Κοστολόγησης, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για τον τρόπο ελέγχου της διαμόρφωσης του κόστους των συγγραμμάτων.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται η σύσταση και συγκρότηση, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για το έργο και τη λειτουργία της Επιτροπής Δειγματοληπτικού Ελέγχου επί των διανεμομένων συγγραμμάτων κάθε  εκδοτικής επιχείρησης, η οποία λειτουργεί και ως Επιτροπή Ενστάσεων επί των αποφάσεων της Επιτροπής Ελέγχου Κοστολόγησης. Οι Επιτροπές δύνανται να επιβάλλουν διοικητικά πρόστιμα και ποινές στις περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις υπέρβασης του κόστους που αναφέρονται στην απόφαση του προηγούμενου εδαφίου».

Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο ………..
Ρυθμίσεις για τα συγγράμματα των Α.Ε.Ι .

Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τα συγγράμματα  των Α.Ε.Ι. . Ειδικότερα : Η δωρεάν διανομή 42.000 τίτλων πανεπιστημιακών συγγραμμάτων (ενεργοί τίτλοι περί τις 16.000, που προσφέρονται από 745 εκδότες και 819 αυτοεκδότες), με ετήσιο κόστος περί τις 60.000.000 ευρώ,  σε έναν συνολικό αριθμό 2.120.000 εντύπων βιβλίων που διανέμονται σε 230.000 φοιτητές, αποτελεί μια οργανωτική και λειτουργική πρόκληση για κάθε διοικητικό σύστημα.

Ο μειωμένος κατά 66.000.000 ευρώ για το τρέχον έτος προϋπολογισμός του ΥΠΠΕΘ για την Ανώτατη Εκπαίδευση καθιστά πλέον αδήριτη τη διενέργεια εξονυχιστικών ελέγχων στην κοστολόγηση των διανεμόμενων συγγραμμάτων. Η πρόβλεψη της προς κατάργηση παραγράφου σύμφωνα με την οποία «η κοστολόγηση γίνεται από επιτροπή» δεν παρέχει ικανοποιητικό έλεγχο της συνολικής δαπάνης, δεν θίγει κραυγαλέες στρεβλώσεις στη διαμόρφωση του κόστους και δεν έχει τη δυνατότητα επιβολής διοικητικών προστίμων. Θα ήταν άλλωστε παράλογο να απαιτήσει κανείς από μια Επιτροπή που μέσα στο 2015 συνεδρίασε 7 φορές να ασκήσει αποτελεσματικό έλεγχο στη διαμόρφωση του κόστους 16.000 συγγραμμάτων. Αυτή η Επιτροπή Κοστολόγησης Διδακτικών Βιβλίων που προβλέπεται  στην Κ.Υ.Α. 86383/Ζ1/ 2.06.2015 (ΦΕΚ 1082 Β΄) λειτουργεί ως ιδιότυπο μείγμα Επιτροπής Κοστολόγησης και Επιτροπής Δειγματοληπτικού Ελέγχου (άρθρο 1, παρ. 2, περ. β΄ της ως άνω Κ.Υ.Α.), παρότι στο άρθρο 5 τις τις Κ.Υ.Α. γίνεται πρόβλεψη για μια Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου. Η οποία, λόγω ακριβώς τις απουσίας ξεκάθαρου στόχου, δεν έχει συγκροτηθεί ακόμη.

Στόχος τις παρέμβασης είναι να εισαγάγει ένα σύστημα θεσμικών αντίβαρων στην κοστολόγηση βάσει νέων αυστηρών κριτηρίων και διατύπωσης προδιαγραφών που, αφενός θα μειώνουν τη συνολική επιβάρυνση για τον κρατικό προϋπολογισμό, αφετέρου θα εξασφαλίζουν ποιοτικά συγγράμματα για τις φοιτητές. Να υποστηρίζει τις συνεπείς εκδοτικές επιχειρήσεις, εξυγιαίνοντας τον εκδοτικό χώρο, για τη συντήρηση και προαγωγή μιας ελληνικής επιστημονικής βιβλιογραφίας υψηλού επιπέδου, προβλέποντας παράλληλα διοικητικές ποινές και πρόστιμα στους εκδότες που παραβιάζουν κατάφορα τις διατάξεις.

Αντί για τον υπολογισμό του κόστους κάθε συγγράμματος, η Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης θα ελέγχει τη διαμόρφωση τις τιμής με βάση την Κ.Υ.Α. κοστολόγησης, προσδιορίζοντας, μεταξύ άλλων, επακριβώς τα κριτήρια για την υπαγωγή τις διδακτικού βιβλίου στην κατηγορία «ιατρικό-μαθηματικό-τεχνικό-τέχνης-μουσικής», την αναγκαιότητα για τετραχρωμία και όλων των παραγόντων μείωσης του κόστους.

Η Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων θα ελέγχει τη διαμόρφωση του κόστους από διαφορετική αφετηρία, με ελέγχους τις κοστολόγησης και του κόστους των διανεμόμενων τίτλων κάθε μιας από τις εκδοτικές επιχειρήσεις και θα επιλύει διαφωνίες μεταξύ εκδοτών και Επιτροπής Ελέγχου Κοστολόγησης.

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean