ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Οι προδιαγραφές για τα βιβλία των Ιταλικών στο Γυμνάσιο

Δημοσίευση: 11/08/2016
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Oι Διδακτικές Σειρές και τα Προαιρετικά βοηθήματα Ιταλικής γλώσσας για τo Γυμνάσιο, που μπορούν να υποβληθούν στην αρμόδια Διεύθυνση για κρίση, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία της Ιταλικής γλώσσας στην Α ́ τάξη Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2016-2017, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας, πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά στοιχεία:

A. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

1. Οι διδακτικές σειρές που θα υποβληθούν θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) της Ιταλικής γλώσσας (70720/Γ2/15-07-2005, ΦΕΚ Β ́ 1121). Η ύλη των διδακτικών σειρών θα πρέπει να καλύπτει το ισχύον Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

2. Οι διδακτικές σειρές και τα προαιρετικά βοηθήματα θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τάσεις της διδακτικής των ζωντανών γλωσσών για μαθητές της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας.

3. Σειρά θεωρείται αριθμός τουλάχιστον δύο βιβλίων και πάντα με την προϋπόθεση ότι αυτά καλύπτουν τις ανάγκες του Προγράμματος Σπουδών της γλώσσας.

4. Στις διδακτικές σειρές και τα προαιρετικά βοηθήματα θα πρέπει να γίνεται ορθή χρήση της ξένης γλώσσας (Δηλαδή: να μην υπάρχουν ορθογραφικά, γραμματικά ή συντακτικά λάθη και να γίνονται ορθές γλωσσικές επιλογές ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση.

5. Επιλέξιμες διδακτικές σειρές είναι αυτές που συνοδεύονται από:

Βιβλίο Μαθητή, Τετράδιο Εργασιών, Βιβλίο Καθηγητή, CD με ακουστικά κείμενα, οργανικά συνδεδεμένα με το Βιβλίο Μαθητή, το Τετράδιο Εργασιών και το Βιβλίο Καθηγητή. Εναλλακτικά, μπορεί το Βιβλίο Μαθητή και το

Τετράδιο Εργασιών να περιέχονται σε έναν ενιαίο τόμο. Το Βιβλίο Καθηγητή μπορεί να είναι σε έντυπη ή ηλεκτρονική ψηφιακή μορφή.

Το Βιβλίο Καθηγητή θα πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά:

- Γενική εισαγωγή για τη φιλοσοφία και την ειδική διδακτική προσέγγιση της διδακτικής σειράς.

- Αναλυτικές διδακτικές οδηγίες και συμβουλές ανά κεφάλαιο.

- Μεταγραφές όλων των ακουστικών κειμένων.

- Λύσεις όλων των ασκήσεων που περιέχονται στο Βιβλίο Μαθητή και στο Τετράδιο Εργασιών.

Η έλλειψη ενός εκ των ανωτέρω στοιχείων καθιστά τις διδακτικές σειρές μη επιλέξιμες.

6. Διδακτικές σειρές παλαιότερες των 6 ετών δεν είναι επιλέξιμες. Ως εκ τούτου θεωρούνται
επιλέξιμες οι διδακτικές σειρές με χρονολογία πρώτης έκδοσης το 2011 και εφεξής.

7. Τα προαιρετικά βοηθήματα, όπως:
– βιβλία γραμματικής,
– εικονογραφημένες ιστορίες,
– βιβλία δεξιοτήτων,
– CD με ασκήσεις ακουστικής αντίληψης,
– CD με μουσική, τραγούδια κ.ά.,
– βιντεοκασέτες, DVD,
– διαφάνειες,
– (εικονογραφημένα) λεξικά,
– χάρτες,
– παιχνίδια μάθησης,
– λογισμικό,
– υποστηρικτικό διαδραστικό υλικό,
– διάφορα εκπαιδευτικά και περιοδικά φυλλάδια (το γλωσσικό επίπεδο των οποίων θα πρέπει
να ανταποκρίνεται σε εκείνο των μαθητών για τους οποίους προορίζεται),
– άλλο υποστηρικτικό εποπτικό υλικό (πόστερ κ.ά.)
αν και δεν υπόκεινται σε όρους παλαιότητας θα πρέπει να υπηρετούν τους στόχους του ισχύοντος Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών και να ανταποκρίνονται στην ηλικιακή ομάδα στόχου.

8. Οι διδακτικές σειρές και τα προαιρετικά βοηθήματα θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από ελληνικές μεταφράσεις των προς διδασκαλία κειμένων. (Επιτρέπεται να υπάρχουν στην ελληνική γλώσσα εκφωνήσεις, επεξηγήσεις γραμματικής και πολιτισμικά στοιχεία, καθώς και κείμενα για δραστηριότητες διαμεσολάβησης.)

9. Οι λύσεις των ασκήσεων δεν πρέπει να περιέχονται στα βιβλία/τετράδια που απευθύνονται στον μαθητή, εξαιρουμένων μόνο των λύσεων για τις ασκήσεις / test αυτοαξιολόγησης.

10. Η άρτια και λειτουργική εικονογράφηση είναι απαραίτητο κριτήριο επιλεξιμότητας των διδακτικών σειρών και των προαιρετικών βοηθημάτων.

11. Δεν είναι επιλέξιμα διδακτικές σειρές και προαιρετικά βοηθήματα, τα οποία:

– θίγουν με αρνητικό τρόπο εθνικά θέματα της Ελλάδας, καθώς και τα ανθρώπινα δικαιώματα – πραγματεύονται θέματα που προκαλούν το κοινό αίσθημα (κοινωνικά, θρησκευτικά,
ρατσιστικά κ.λπ.)

12. Κακέκτυπο ή/και κατεστραμμένο διδακτικό υλικό (διδακτικές σειρές και προαιρετικά βοηθήματα) δεν είναι επιλέξιμο.

Β. ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

1. Οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς και εκδότες μπορούν να υποβάλουν την αίτηση και τα βιβλία τους στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. – Τμήμα Α ́, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Γραφείο 1109, τηλ. 210-3443422, 210-3442238) μέχρι και 08 Σεπτεμβρίου 2016.

2. Οι διδακτικές σειρές και τα προαιρετικά βοηθήματα υποβάλλονται σε τρία (3) αντίτυπα.

3. Οι διδακτικές σειρές και τα προαιρετικά βοηθήματα που υποβάλλονται σε κρίση δεν
επιστρέφονται, είτε επιλεγούν είτε όχι.

4. Οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς και εκδότες πρέπει να αναγράφουν στην αίτηση την τελική
τιμή πώλησης του προαιρετικού βοηθήματος και κάθε επιμέρους στοιχείου της διδακτικής σειράς (Βιβλίο Μαθητή, Τετράδιο Εργασιών, CD κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και της σχετικής έκπτωσης.

5. Οι συγγραφείς και εκδότες που έχουν έτοιμα βιβλία (άριστη εκτύπωση και όχι κακέκτυπα)
μπορούν να τα υποβάλουν στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. για κρίση μαζί με τη σχετική αίτηση (υπόδειγμα 1), στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα εξής:
- ο τίτλος της διδακτικής σειράς και του κάθε επιμέρους στοιχείου της, η τελική τιμή πώλησης κάθε επιμέρους στοιχείου της και η χρονολογία πρώτης έκδοσης,
- ο τίτλος του προαιρετικού βοηθήματος, η τελική τιμή πώλησής του και η χρονολογία πρώτης έκδοσης.

6. Οι εκδοτικοί οίκοι των οποίων οι διδακτικές σειρές εγκρίνονται, παραχωρούν το δικαίωμα για εκτύπωση σε Braille για τυφλούς και σε μεγέθυνση για αμβλύωπες στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος».

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Σχόλια (1)

 
ΜΑΡΙΑ
12 Αυγ 2016 17:48

Επι τέλους Ιταλικά στα Γυμνάσια ..
Θα στείλει όμως καθηγητές το υπουργείο ή θα γίνουν μόνο στα 34 σχολεία που υπάρχουν αντίστοιχοι καθηγητές;
Τζάμπα η χαρά δηλαδή

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.