Placeholder

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η θέση Συλλόγου Αναπληρωτών με Μεταπτυχιακές-Διδακτορικες Σπουδές για την τροπολογία για την Ειδική Αγωγή

Δημοσίευση: 23/08/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

 Η εκπαίδευση, της οποίας η εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα, είναι ζήτημα πολιτικής. Δεδομένων δε των σχετικών δεσμεύσεων της Ελλάδας, που αφορούν σε βασικά δικαιώματα των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  ή/και αναπηρία, η πολιτική αυτή οφείλει να διαμορφώνει ένα τέτοιο πλαίσιο, σε θεσμικό και νομοθετικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο αξιών και στάσεων, που να προωθεί την ένταξη/συμπερίληψη των μαθητών με ΕΕΑ ή/και αναπηρία στο γενικό σχολείο διασφαλίζοντας την πρόσβασή τους σε ισότιμη ποιοτική εκπαίδευση. To παρόν σχέδιο νόμου για την ειδική εκπαίδευση έρχεται να προωθήσει στην πράξη μια τέτοιου είδους πολιτική εναρμονιζόμενο πλήρως με τα όσα πρεσβεύει η Διακήρυξη της Salamanca στα πλαίσια της φιλοσοφίας για ένα σχολείο για όλους.
 Υπενθυμίζουμε και ειδικότερα σε όσους αντιδρούν στο σύνολο της τροπολογίας, ότι το 2011, αντίθετα προς την αναμενόμενη (σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα και τις διεθνείς τάσεις) εξέλιξη, με το άρθρο 56 παρ.1 του νόμου 3966 η ΕΑΕ αποκόπτεται από το σώμα της ενιαίας γενικής εκπαίδευσης μέσα από τον αποχαρακτηρισμό των οργανικών θέσεων στις ΣΜΕΑΕ, Τ.Ε. & ΚΕΔΔΥ των δάσκαλων και νηπιαγωγών ειδικής αγωγής από ΠΕ70 και ΠΕ60 σε ΠΕ71 και ΠΕ61 (οργανικές  των αναπληρωτών αποφοίτων των τμημάτων ειδικής αγωγής) αντίστοιχα. Μέσα από τη ρύθμιση του συγκεκριμένου άρθρου οι περίπου 2.500 και πλέον μόνιμοι εκπαιδευτικοί ο οποίοι θεμελίωσαν την ειδική εκπαίδευση στην Ελλάδα, στήριξαν και συνεχίζουν να στηρίζουν με τις υπηρεσίες τους την ΕΑΕ, ενώ διέθεταν και διαθέτουν όλα τα τυπικά προσόντα τόσο για να διδάξουν στην ειδική όσο και στη γενική εκπαίδευση, έχασαν τις οργανικές τους θέσεις με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Άλλωστε το σημαντικότατο αυτό ζήτημα της μετατροπής των οργανικών θέσεων των μονίμων δασκάλων και νηπιαγωγών ΕΑΕ είχε  επισημανθεί  και από την ΔΟΕ  σε δημοσίευση της στις 08/05/14 με αριθμό πρωτοκόλλου 853.

Το εν λόγω νομοσχέδιο με την κατάργηση του αρ.56 έρχεται να δικαιώσει τους μονίμους εκπαιδευτικούς για την απώλεια των οργανικών θέσεων τους και να διασφαλίσει τα εργασιακά τους κεκτημένα, αντιμετωπίζοντας την ίδια στιγμή ισότιμα και τους αποφοίτους των τμημάτων ειδικής αγωγής, χωρίς να τους αποκόπτει από το δικαίωμα της εργασίας στην ΕΑΕ.
Ως σύλλογος θεωρούμε ότι κινείται σε θετική κατεύθυνση και έχουμε την πεποίθηση ότι θα αποτελέσει την βάση για  την λήψη περεταίρω ουσιαστικών αποφάσεων που αφορούν την συμπεριληπτική εκπαίδευση. Για όλους τους παραπάνω λόγους  στηρίζουμε το νομοσχέδιο στο σύνολό του και ειδικότερα , στηρίζουμε:

•    Την Κατάργηση της παρ.1 αρ. 56 του ν. 3966 του 2011.

•    Την Κατάργηση του διακριτικού .50 ώστε να αρθούν οι οποιεσδήποτε στρεβλές εντυπώσεις ότι οι αναπληρωτές ΠΕ60.50 και ΠΕ70.50 αποτελούν διαφορετικό κλάδο από αυτό του Δασκάλου ΠΕ70 και νηπιαγωγού ΠΕ60, με αποτέλεσμα να επιδιώκεται από αντίστοιχες ομάδες αναπληρωτών η μη προσμέτρηση της προϋπηρεσίας τους στου πίνακες αναπληρωτών ΠΕ70 &ΠΕ60 γενικής εκπαίδευσης αλλά και ταυτόχρονα να διακινδυνεύει να διαχωριστεί η προϋπηρεσία των μονίμων εκπαιδευτικών δασκάλων ΠΕ70 και νηπιαγωγών ΠΕ60 που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Επιπλέον:

•    Αντιτιθέμεθα σε οποιαδήποτε πρόταξη των αποφοίτων των τμημάτων ειδικής αγωγής ΠΕ71 &ΠΕ61 όπως προβλέπεται στην με αριθ. 128005/Δ2/08-08-2014 (ΦΕΚ 2217/13.08.2014 τ.Β΄) υπουργική απόφαση του Α. Λοβέρδου και ζητούμε την κατάργηση της.

•    Θα θέλαμε επίσης να τονίσουμε ότι στην παρ.2 περ. αα) και ββ) θα πρέπει να συμπληρωθεί ο όρος μεταπτυχιακά/διδακτορικά στην σχολική ψυχολογία. Η προσθήκη της εξειδίκευσης στην σχολική ψυχολογία, η οποία ανέκαθεν αναγνωρίζονταν ως προσόν εξειδίκευσης στην εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία ή/και ΕΕΑ, επιβάλλεται από το ίδιο το αντικείμενο της, που είναι η μελέτη και αξιολόγηση των διαδικασιών και των παραγόντων που επηρεάζουν την μάθηση, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή παρεμβάσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση της μάθησης  των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και η δημιουργία και διασφάλιση των συνθηκών για την αποτελεσματικότερη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

•           Προτείνουμε την συνέχιση της ίδρυσης των τμημάτων ένταξης σε  δημοτικά σχολεία και  νηπιαγωγεία . Ειδικά στην προσχολική εκπαίδευση πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην δημιουργία Τμημάτων Ένταξης – δημιουργία Τ.Ε σε κάθε νηπιαγωγείο , καθώς η έγκαιρη αντιμετώπιση των δυσκολίων των παιδιών πριν την μετάβαση τους στο δημοτικό σχολείο είναι καθοριστική για την μετέπειτα εξέλιξη τους.

Κλείνοντας προτείνουμε την Θεσμοθέτηση ενός ενιαίου νόμου για ειδική και γενική εκπαίδευση. Η ξεχωριστή νομοθέτηση για την εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αποτελεί εξ ορισμού διάκριση σε βάρος των ατόμων με αναπηρία επισημαίνεται και από την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (2014).  

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ - ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ/ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Το Δ.Σ.  του Συλλόγου                        

 

Ετικέτες: 
Ειδική Αγωγή

Σχόλια (2)

 
ΜΠΟΥΚΑΣ ΔΗΗΜΗΤΡΗΣ
24 Αυγ 2016 17:56

επιτελους αυτή ειναι η αλήθεια

 
Αλεξάνδρα
24 Αυγ 2016 12:51

Ευτυχώς που η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος και η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης δεν στηρίζει το διαχωριστικό μοντέλο εκπαίδευσης των αναπήρων παιδιών μας και δεν συμμετέχει στην "συγκέντρωση των ειδικών". Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής μόνιμοι και αναπληρωτές υπήρχαν (υπάρχουν) πριν από αυτούς και έδωσαν ποιοτική εκπαίδευση και αγωγή στα ανάπηρα παιδιά μας με επιστημοσύνη και με παιδαγωγική ανθρωπιά, χωρίς να προτάσσουν τα επαγγελματικά τους συμφέροντα. Δεν περιμέναμε να έρθει οι ΣΑΤΕΑ και ΕΝΕΛΕΑ να μιλάνε για εμάς, χωρίς εμάς. Οι γονείς στηρίζουμε την άμεση ψήφιση της τροποποίησης του Υπουργείου Παιδείας!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ