Placeholder

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Συνάντηση ΠΕΣΕΑ με στελέχη του υπ. Παιδείας για την τροπολογία για την Ειδική Αγωγή

Δημοσίευση: 24/08/2016
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Την Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016,  το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής -Π.Ε.Σ.Ε.Α.- συναντήθηκε με στελέχη του Υπουργείου Παιδείας για να συζητήσουν τα θέματα της εκπαίδευσης των μαθητών και μαθητριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και τις τροπολογίες της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης στο Νομοσχέδιο για την «Ελληνόγλωσση και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» στο πλαίσιο της προγραμματισμένης συνάντησης με τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Νίκο Φίλη στις 29 Αυγούστου 2016.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής -Π.Ε.Σ.Ε.Α.- θεωρεί ότι οι τροπολογίες  για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση που κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας στο  Νομοσχέδιο για την «ελληνόγλωσση και διαπολιτισμική εκπαίδευση» κινούνται σε θετική κατεύθυνση και συνάδουν με τη φιλοσοφία της συμπερίληψης για ένα Ενιαίο Σχολείο χωρίς διαχωρισμούς και κατηγοριοποιήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών. Στην εποικοδομητική συζήτηση που έγινε έθεσε όλα τα ζητήματα που αφορούν την ειδική εκπαίδευση στην Ελλάδα αναγνωρίζοντας ότι πρέπει να γίνουν πολλά βήματα και θα χρειαστεί και χρόνος και μεγάλη προσπάθεια από όλους/λες τους/τις εμπλεκομένους/ες. Ως άμεσα και αναγκαία μέτρα για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση στο πλαίσιο του ενιαίου δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος αναλύθηκε προτάθηκαν:

1.    Ενιαίος νόμος για την Εκπαίδευση. Η ειδική εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γενικής εκπαίδευσης. Οι ειδικές νομοθετικές παρεμβάσεις όπου και όταν απαιτούνται, θα πρέπει να είναι μέρος της γενικότερης νομοθετικής παρέμβασης, να εναρμονίζεται με τους γενικούς και ειδικούς στόχους, να συνυφαίνεται με την γενική εκπαιδευτική διαδικασία και κατά κανόνα να υλοποιούνται στους χώρους, τα πλαίσια και τα προγράμματα της γενικής εκπαίδευσης.

2.    Ο Βασικός στόχος, το  σχολείο της γειτονιάς να γίνει «ένα Σχολείο για Όλους» με την εισαγωγή μιας σειράς αλλαγών, μέσω των οποίων τα ίδια τα σχολεία θα αναδιαρθρώνονται, προκειμένου να μειωθούν τα εμπόδια στη μάθηση και στη συμμετοχή όλων των παιδιών σύμφωνα με τη φιλοσοφία της συμπερίληψης. Σε μια τέτοια κατεύθυνση, σε  έναν ουσιαστικό και δημοκρατικό διάλογο έχουν θέση θέματα όπως: α) η πρώιμη παρέμβαση που πρέπει να πάρει συγκεκριμένη μορφή  ώστε να γίνει πράξη το δικαίωμα όλων των παιδιών να συμμετέχουν στην εκπαίδευση όσο πιο γρήγορα και  έτοιμα μπορούν, β) η προσχολική εκπαίδευση με Τμήματα Ένταξης στα Νηπιαγωγεία πλήρως στελεχωμένα με εκπαιδευτικούς και υποστηρικτικό προσωπικό, γ) οι δομικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ώστε να εξασφαλίζουν σε όλα τα παιδιά πραγματική πρόσβαση στα εφόδια της εκπαίδευσης, δ) Ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου του εκπαιδευτικού θεσμού των ΚΕΔΔΥ σε εκπαιδευτική κατεύθυνση και ενίσχυση του Υποστηρικτικού ρόλου τους, ε) η ενίσχυση της  επαγγελματικής  εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρία.

3.    Κατάργηση του άρθρου 56  του ν.3966/2011 σύμφωνα με το οποίο όλες οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών Π.Ε. 60 και Π.Ε.70 «μετατρέπονται» σε οργανικές θέσεις Π.Ε. 61 & Π.Ε.71. Η κατάργηση της παραγράφου 1 του άρθρου 56 του ν. 3966/2011 αποτελεί δικαίωση και αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητας για τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς (ΠΕ 70 και ΠΕ60) που σε μια νύκτα το 2011 είδαν με μια διάταξη (άρθρο 56 του ν. 3966) να διαγράφονται τα επιστημονικά τους προσόντα, η παιδαγωγική τους διαδρομή, η προϋπηρεσία τους, καθώς και η μεγάλη τους προσφορά στις δομές της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Η συγκεκριμένη διάταξη, που δεν έχει προηγούμενο σε κανέναν επαγγελματικό χώρο,  αποτέλεσε  το colpo grosso  στο χώρο της ειδικής αγωγής & εκπαίδευσης. Καλλιέργησε σκόπιμα τον έντονο διαχωρισμό και την κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτικών με δραματικές και άδικες αλλαγές στις εργασιακές και υπηρεσιακές σχέσεις στο υποσύστημα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ανοίγοντας το δρόμο για αντιδημοκρατικές και αντιεπιστημονικές ρυθμίσεις που είχαν σκοπό την εξυπηρέτηση πελατειακών σχέσεων και την εξαργύρωση συντεχνιακών εκδουλεύσεων. Υιοθετούσε μια στρεβλή διάκριση, στην οποία ο «ειδικός» και ο «γενικός» παιδαγωγός αποτελούν ξεχωριστές οντότητες και κατηγοριοποιούνται σαν να προέρχονται από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους.

4.    Ενεργοποίηση του άρθ. 34 παρ. 3 του ν. 1566/1985 σύμφωνα με το οποίο «Μονάδες ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, που ανήκουν στην αρμοδιότητα ή την εποπτεία άλλων υπουργείων και οργανισμών και λειτουργούν είτε ως δημόσια σχολεία είτε ως σχολεία νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου είτε ως ιδιωτικά σχολεία, υπάγονται εφεξής στην αρμοδιότητα ή την εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».

5.    Άμεσοι διορισμοί εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής, ΕΕΠ, ΕΒΠ στα γενικά και ειδικά σχολεία, με τα ίδια κριτήρια διορισμού που ισχύουν σε όλη την εκπαίδευση. Οι μόνιμοι διορισμοί στις κενές οργανικές θέσεις και διορισμοί αναπληρωτών στα λειτουργικά κενά να γίνονται με δικαιοσύνη στη μοριοδότηση κατά τα οριζόμενα από το Σύνταγμα της Ελλάδας και το Ν. 4074/2012, χωρίς διακρίσεις, μεροληψίες και προτάξεις. Μοναδικός γνώμονας να καταξιωθεί το Σχολείο για Όλους στη συνείδηση του Ελληνικού Λαού, του μαθητικού πληθυσμού και του εκπαιδευτικού κόσμου.

6.    Διασφάλιση των πιστώσεων για την ειδική αγωγή από τον τακτικό προϋπολογισμό.

7.    Κατάργηση των διατάξεων των άρθρων 39 του Ν. 4115/2013 και 28 του Ν. 4186/2013.

8.    Έλεγχος και αναπροσαρμογή των κονδυλίων του ΕΣΠΑ (2013-2020) ώστε να εξασφαλιστούν πόροι και να δημιουργηθούν δομές που θα προσφέρουν στα παιδιά με αναπηρίες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες σε βάθος χρόνου υπηρεσίες σε συνεχή και σταθερή βάση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ε.Σ.Ε.Α.
Ο Πρόεδρος: Μηνάς Ευσταθίου
Ο Γενικός Γραμματέας: Λευτέρης Ρατσιάτος

 

Σχόλια (1)

 
Αλεξάνδρα
25 Αυγ 2016 09:34

Οι πολύχρονοι κοινωνικοί, εκπαιδευτικοί και επιστημονικοί αγώνες του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής (ΠΕΣΕΑ) δικαιώνονται στην συνείδηση των γονέων και κηδεμόνων, και των εργαζομένων στα Ειδικά Σχολεία, τα Τμήματα Ένταξης και τις Παράλληλες Στηρίξεις. Οι γονείς είμαστε στο πλευρό τους συμπαραστάτες.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ