Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Βλέποντας πίσω από τις βάσεις των σχολών-Διαπιστώσεις, συμπεράσματα και προτάσεις

Είναι ορθολογικό να εισάγεται μαθητής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, χωρίς υπό φυσιολογικές συνθήκες να προάγεται ενός βασικού μαθήματος;
Δημοσίευση: 25/08/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Γιάννης Καραγιάννης  Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Ν. Δωδεκανήσου  και Κυκλάδων
 

Στον απόηχο των φετινών βάσεων, στη σύγκριση των βάσεων με αυτές άλλων ετών έχουμε να σχολιάσουμε μερικά στοιχεία που βρίσκονται πίσω από τους αριθμούς και που γεννούν ερωτήματα ,προβληματισμούς και απότερες σκέψεις. Κατά πόσο το σημερινό σύστημα εισαγωγής είναι δίκαιο, ορθολογικό και εκπαιδευτικά ρεαλιστικό;

Οι αριθμητικές συγκρίσεις πάντως των φετινών στατιστικών στοιχείων με τα στοιχεία προηγουμένων ετών δεν είναι δόκιμες. Ωστόσο ,τηρουμένων των επιφυλάξεων για απόλυτα συμπεράσματα μπορούμε να επισημάνουμε τα επόμενα:

1. Έχουμε μια σαφή αύξηση των βάσεων στις Ιατροφαρμακευτικές σχολές στο 3ο Πεδίο. Έχουμε ένα επιστημονικό πεδίο που το επέλεξαν γύρω στους 13.000 χωρίς εξέταση στο 5ο μάθημα (μαθηματικά), άρα λοιπόν είχαμε 13.000 παιδιά που διεκδικούσαν αυτές τις θέσεις Οι αυξημένες επιδόσεις σε σχέση με τις άλλες χρονιές οφείλονται κυρίως στη Φυσική.

Παρατηρείται  βέβαια το φαινόμενο μαθητές με ιδιαίτερα καλές επιδόσεις σε όλα τα μαθήματα αλλά και στο σύνολο να μένουν εκτός σχολών. Αυτό συμβαίνει διότι με το νέο σύστημα υπήρξε "εγκλωβισμός" στις επιλογές των υποψηφίων. Αυτό δεν είναι δίκαιο και φυσικά "χρήζει" θεραπείας .Ποιας;  Με την προϋπόθεση ότι το σύστημα εισαγωγής παραμένει το ίδιο προτείνεται "άνοιγμα" των επιλογών για υποψήφιους στο 3ο πεδίο με "προσφορά εναλλακτικών επιπλέον μαθήματος".

2. Στις Θεωρητικές σχολές του 1ου επιστημονικού πεδίου έχουμε τους περισσότερους μη εισαγόμενους , γιατί δεν έχουμε θέσεις αντίστοιχες των υποψηφίων των Θεωρητικών Σχολών. Στο σημείο αυτό οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι οι υποψήφιοι του πεδίου αυτού εντελώς τυπικά έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στις ιατρικές σχολές του 3ου Ε.Π. . Εκτός από "αφύσικο" ως εκπαιδευτικό γεγονός υποψήφιοι με θεωρητική γνώση να διεκδικούν σχολές ιατροφαρμακευτικής κατεύθυνσης δεν οφελεί απολύτως κανέναν η διαδικασία αυτή.

3. Στις Θετικές Επιστήμες του 2ου Ε.Π. παρατηρούμε  μια αύξηση των Πολυτεχνικών σχολών αλλά στις  σχολές των  ΤΕΙ παρατηρούμε  μια μείωση γιατί οι θέσεις εκεί, αντιστρόφως με τις θεωρητικές, είναι περισσότερες των υποψηφίων, έχουμε δηλαδή μεγάλη προσφορά και χαμηλότερη ζήτηση συνολικά.Όπως επίσης εύστοχα σημειώνει η Διευθύντρια Πανελλαδικών Εξετάσεων κα. Μαρούγκα.

"Να υπενθυμίσουμε κιόλας ότι λόγω του νέου συστήματος οι υποψήφιοι για τα ΤΕΙ ας πούμε Μηχανολογίας – Ηλεκτρολογίας δεν είναι πια και αυτοί που ήταν του οικονομικού κομματιού, της τεχνολογικής μέχρι του περσινού συστήματος. Άρα λοιπόν εκεί έχουμε καθαρά τους θετικούς και γι’ αυτό έχουμε μια μείωση" που επίσης όπως εύστοχα παρατηρεί .

"Να σας δώσω ένα παράδειγμα: Τα ΤΕΙ Μηχανολογίας και Ηλεκτρολογίας έχουν μειωθεί, αντιθέτως τα ΤΕΙ Μηχανικών Πληροφορικής έχουν ανεβεί, παρ’ ότι είναι του ιδίου σχεδόν γνωστικού πεδίου. Αυτό συμβαίνει γιατί οι Μηχανικοί Πληροφορικής βρίσκονται και στο 5ο Επιστημονικό που το επιλέγουν οι άνθρωποι του Οικονομίας και Πληροφορικής και γι’ αυτό το λόγο έχουμε αύξηση των βάσεων".

4. Στα Παιδαγωγικά, έχουμε μεγάλη μείωση των βάσεων  αφενός επειδή ήταν ξεχωριστό πεδίο το οποίο θα έπρεπε να επιλέξει κάποιος ή να εξεταστεί σε επιπλέον 5ο μάθημα και αφετέρου λόγω έλλειψης επαγγελματικής αποκατάστασης λόγω της αδιοριστίας  των τελευαταίων ετών των αποφοίτων των παιδαγωγικών τμημάτων .

Ωστόσο στο σημείο αυτό να παρατηρήσουμε ότι η επιλογή της δημιουργίας αυτού του πεδίου δεν είχε θετικά αποτελέσματα αφού εισάγονται δάσκαλοι  με βαθμολογίες ιδιαίτερα χαμηλές. Θα μπορούσε κάλλιστα να μην είχε δημιουργηθεί και να αποτελούσε κοινό πεδίο για τα υπόλοιπα 4 επιστημονικά πεδία χωρίς άλλες συνέπειες. Η λογική ότι πρέπει να γνωρίζεις αυτά τα μαθήματα για να γίνεις δάσκαλος δεν ευσταθεί αφού η ενδοπανεπιστημιακές σπουδές θα καθορίσουν τις γνώσεις στου δασκάλου σε επιστημονικό πεδίο, ιδιαίτερα αν τα παιδαγωγικά τμήματα είχαν ένα "κοινό κορμό" μαθημάτων τα οποία είναι απαραίτητα για την μετέπειτα διδασκαλία Γλωσσικών ,Μαθηματικών και Φυσικών επιστημών..

5. Έχουμε από τους επιτυχόντες μας 31.000  και 27.500 αγόρια. Βλέπουμε δηλαδή μία σαφή υπεροχή των κοριτσιών με ότι αυτό σημαίνει.

6. Παρατηρούμε εισαγωγή σε σχολές με βαθμός 1,5-5. Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι οι Πανελλαδικές εξετάσεις για αυτούς δεν έχουν καμία σημασία. Αν δεν έδιναν εξετάσεις θα μπορούσαν να εισαχθούν μόνο με το βαθμό του Λυκείου τους.Από την άλλη πλευρά τίθεται το ερώτημα αν είναι ορθολογικό να εισάγεται μαθητής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, χωρίς υπό φυσιολογικές συνθήκες να προάγεται ενός βασικού μαθήματος (είναι πολλές οι περιπτώσεις όπου στα μαθηματικά π.χ υποψήφιοι δεν προάγονται στο μάθημα και προάγονται με βάση το Μ.Ο. του 9,5). Θα πρέπει να σκεφθούμε (πάλι) για όσες σχολές παραμείνουν στις πανελλαδικές εξετάσεις  το θέμα της Βάσης σε βασικό μάθημα.

7. Ένα άλλο θέμα αφορά τις Τουριστικές Σχολές. Εκεί ανέβηκαν οι βάσεις και στη Ρόδο και στην Κρήτη. Η άνοδος αυτή οφείλεται αφενός στο ότι ο Τουρισμός για πολλά παιδιά είναι μια κατεύθυνση που έχει πιθανότητες επαγγελματικής αποκατάστασης μεγαλύτερες από άλλες κατευθύνσεις, αφετέρου στο γεγονός ότι οι υποψήφιοι είναι πλέον και από τον Θεωρητικό προσανατολισμό (1ο Ε.Π.). Θα μπορούσαν και οι τουριστικές σχολές να αποτελέσουν και αυτές κοινές σχολές για όλα τα Επιστημονικά Πεδία.

Σχόλια (15)

 
Βασίλης
31 Αυγ 2016 14:16

Δεν υπάρχει μαθητής που να είναι καλός στα μαθηματικά και να μην είναι στα αρχαία.
Τα μαθήματα που πρέπει να εξετάζονται όλοι οι υποψήφιοι κατά την άποψή μου θα πρέπει να είναι: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Αρχαία, Νέα.
Με διαφορετικούς συντελεστές από τα μαθήματα αυτά να γίνεται η εισαγωγή τους στα ΑΕΙ/ΤΕΙ.
Μαθήματα επιλογής στο Λύκειο μπορεί να υπάρχουν πολλά και με βάση τον κλάδο που θέλει να ακολουθήσει κανείς.
Είναι σωστό που τα παιδιά των θετικών επιστημών δεν διδάχτηκαν ούτε μία ώρα τον "ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟ"; Μιλάμε για Δημοκρατία, σχολική Βία κλπ. διάφορα προγράμματα που μας τα επιβάλλουν από την ΕΣΠΕΡΙΑ και τα καταπίνουμε αμάσητα.
Δημοκρατία χωρίς Θουκυδίδη, Αριστοτέλη και Πλάτωνα γίνεται; Πετάμε τους θησαυρούς μας στα σκουπίδια και εισάγουμε την ημιμάθεια...
Τα καλύτερα μεταπτυχιακά ξεκινούν απ΄τους αρχαίους σε όλες τις επιστήμες, τα πολύ ακριβά Princeton, Yale κλπ.

 
Ηλίας
30 Αυγ 2016 20:41

Προς κο.Καραγιάννη

Η αλήθεια είναι πως θα περιμένα κάποιο σχόλιό σας για το γεγονός ότι τα τμήματα Πληροφορικής ΤΕΙ βρίσκονται στο 2ο και στο 5ο επιστημονικό πεδίο την ώρα που τα αντίστοιχα ΑΕΙ βρίσκονται μόνο στο 5ο ενώ οι Μηχανικοί Υπ/στών μόνο στο 2ο. Παραλογισμός;

Το σχόλιο μου σχετικά με την διδασκαλία των μαθημάτων πληροφορικής δεν έγινε επειδή περίμενα να θίξετε το ζήτημα στο παρόν άρθρο. Το παρόν άρθρο δεν εστιάζει σε αυτά τα θέματα και είναι λογικό. Το σχόλιό μου έγινε για να σας παρουσιάσει μερικά άλλα τρανταχτά παραδείγματα του γενικότερου παραλογισμού της εκπ/σης αλλά και να αναδείξει την "ομερτά" που ισχύει όταν αυτός ο παραλογισμός λειτουργεί υπέρ των κραταιών κλάδων της εκπ/σης (και όχι κατ' ανάγκη υπέρ των μαθητών).

Γενικά όμως, και πέρα από τις διαμάχες μεταξύ κλάδων... μέσα σε αυτόν τον παραλογισμό εσείς πραγματικά ψάχνετε λογική;

@Βασίλη

Προσωπικά ποτέ δεν κατάλαβα αυτή την εμμονή που έχετε μερικοί να εξετάζουμε όλους τους μαθητές σε αντικείμενα που δεν έχουν σχέση με αυτό που πηγαίνουν να σπουδάσουν!

Γιατί ο βαθμός στη φυσική να είναι καθοριστικός για ένα γιατρό, ο βαθμός των αρχαίων για έναν μηχανολόγο, τα μαθηματικά για τον φιλόλογο, η χημεία για τον νηπιαγωγό. Σε ένα τμήμα πληροφορικής πιο πολύ θα σου χρειαστούν τα αγγλικά παρά η χημεία ή τα αρχαία!

Αυτό το "τσουβάλιασμα" δεν γίνονταν ούτε πριν 40 χρόνια!

 
ΙΩΝ
30 Αυγ 2016 17:49

Τελικά μήπως τα ΑΕΙ να βάλουν σε ποια μαθήματα θέλουν να εξετάζονται οι μαθητές και κάθε ΑΕΙ να βάλει ένα συντελεστή δικό του ανά μάθημα; Πχ η Ιατρική Πάτρας δεν θέλει Γιατρούς-Λογοτέχνες ... και βάζει χαμηλό συντελεστή στην έκθεση για να μειώσει τη συνεισφορά της. Άλλη Ιατρική θέλει και γνώση μαθηματικών σε αυτούς που εισάγονται.

 
soulis
30 Αυγ 2016 11:38

Δε μπορεί το σχολείο να δίνει τόση γενική γνώση. Εάν θέλει κάποιος και ενδιαφέρεται θα διαβάσει τον Επιτάφιο με δική του πρωτοβουλία. Τα Νέα κάποιος τα χρειάζεται αλλά το ειδικό βάρος δε μπορεί παρά να διαφέρει από σχολή σε σχολή. Για Αρχαία σε φιλολογικές και νομικές. Μην τρελαθούμε αγαπητοί μου. Η Ελλάδα είναι μια χώρα γεμάτοι φιλολόγους και γι αυτό τεχνηέντως υπάρχουν παντού ανάλογα μαθήματα. Τα παιδιά δε ξέρουν τα βασικά της Βιολογίας πχ (που είναι η ίδια μας η ζωή) και μαθαίνουν ένα σωρό απίθανα αρχαία κείμενα . (δεν έχω σχέση με Βιολογία -παράδειγμα έφερα)..

 
Βασιλική
29 Αυγ 2016 23:57

Ή μήπως καλύτερα Μαθηματικά, Φυσική, Αρχαία, Νέα;
Ή τελικά μήπως δε χρειάζεται να ανακαλύψουμε πάλι τον τροχό και απλά μπορούμε να δούμε πως λύθηκε το πρόβλημα αυτό σε άλλα κράτη;

 
Βασίλης
29 Αυγ 2016 20:21

Τα μαθήματα που πρέπει να εξετάζονται όλοι οι υποψήφιοι κατά την άποψή μου θα πρέπει να είναι: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Αρχαία, Νέα.
Με διαφορετικούς συντελεστές από τα μαθήματα αυτά να γίνεται η εισαγωγή τους στα ΑΕΙ/ΤΕΙ.
Μαθήματα επιλογής στο Λύκειο μπορεί να υπάρχουν πολλά και με βάση τον κλάδο που θέλει να ακολουθήσει κανείς.
Είναι σωστό που τα παιδιά των θετικών επιστημών δεν διδάχτηκαν ούτε μία ώρα τον "ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟ";

 
sp
26 Αυγ 2016 14:12

Συμφωνώ απολύτως με τη Δέσποινα όσον αφορά την έκθεση. Φέτος σε πολλές σχολές η Έκθεση ήταν καθοριστική. Και δεν εννοώ φιλολογικές ΄΄η νομικές αλλά Πολυτεχνικές και Ιατρικές. Με δεδομένο ότι στη Φυσική ήταν αστεία τα θέματα και στα Μαθηματικά απλά λίγο δύσκολα η Έκθεση καθόρισε ποιος θα μπει. Και αυτό παράλογο είναι. Επίσης όντως στις παιδαγωγικές πρέπει να μπαίνουν από όλα τα πεδία και να καταργηθεί η αυτονομία του.

 
mkap
26 Αυγ 2016 13:24

Ο κ. Καραγιάννης είναι από τους σοβαρότερους και ακριβέστερους αναλυτές γνωρίζοντας όσο λίγοι τα εκπαιδευτικά θέματα. Επαληθεύεται σχεδόν σε όλα για ότι γράφει. Επιπλέον τιμά αυτό που λέμε ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.

 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
26 Αυγ 2016 13:01

Προς Ηλία
Αγαπητέ Ηλία
Στο υπάρχον σύστημα υπάρχουν πολλές στρεβλώσεις παρόμοιες με αυτές που αναφέρετε.Επομένως χρειάζεται επανασχεδιασμός. Βάζετε όμως πολλά θέματα μαζί όπως αυτό της διδασκαλίας πληροφορικής από μη πληροφορικούς.Έχετε δίκαιο σε αυτό που αναφέρεστε. Δεν το έθιξα όχι από "συναδελφική αλληλεγγύη" αλλά γιατί το θέμα μας ήταν σχόλια επί των βάσεων εισαγωγής.
Παράλληλα όμως και το έχω γράψει πολλές φορές από το σύστημα αναθέσεων διδασκαλίας μαθημάτων σε καθηγητές πληροφορικής σε ορισμένες περιπτώσεις προκύπτουν σοβαρά προβλήματα χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και προβλήματα και με μαθηματικούς. Ωστόσο θα πρέπει να δούμε ξανά το θέμα της ανάθεσης διδακτικά και όχι με όρους "τακτοποίησης ωρών".

 
Δέσποινα
26 Αυγ 2016 11:14

1. Είναι δυνατόν για την εισαγωγή σου σε σχολές της ψυχολογίας να έχεις αρχαία και λατινικά και να μην έχεις βιολογία και στατιστική;
2. Ούτε θα έπρεπε η έκθεση να είναι το μάθημα που θα κρίνει την εισαγωγή σου στη σχολή που επιθυμείς. Θα έπρεπε όλοι οι μαθητές να έχουν μια βεβαίωση επάρκειας της ελληνικής γλώσσας και όχι να θεωρείται μάθημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια.

 
ΠΤ
26 Αυγ 2016 10:54

Όλα τα σχόλια κ. Καραγιάννη είναι σωστά (και υπάρχουν και άλλα), και όλα σχεδόν ήταν γνωστά από πέρσι. Κάτι που οφείλεται όχι σε κληρονομικό χάρισμα, αλλά στις εγγενείς σχεδιαστικές αστοχίες-λάθη του εξεταστικού.
Ποιος είπε ότι μπορεί ο καθένας να είναι αρχιτέκτονας; Ή, τέλος πάντων, να οικοδομήσει κάτι προς όφελος του ευρύτερου συνόλου;

Και βέβαια δεν αναφέρεται στην ανάλυση η ποιοτική διάκριση των τμημάτων πληροφορικής σε "λογισμικού" και "υλικού" που διαβάζαμε πέρσι εδώ στα σχόλια του esos από ... γνώστες.

Η επιλογή "οικονομία, διοίκηση ή πληροφορική;" είναι λιγότερο εκτρωματική από την επιλογή "φιλολογία ή νοσηλευτική;" ή την "γεωπόνος ή νηπιαγωγός ή γυμναστής;"

Ω ΝΑΙ, το εξεταστικό (1 έτους) έχει απωλέσει τη δυναμική του.

 
ΠΤ
26 Αυγ 2016 10:50

"Να σας δώσω ένα παράδειγμα: Τα ΤΕΙ Μηχανολογίας και Ηλεκτρολογίας έχουν μειωθεί, αντιθέτως τα ΤΕΙ Μηχανικών Πληροφορικής έχουν ανεβεί, παρ’ ότι είναι του ιδίου σχεδόν γνωστικού πεδίου. Αυτό συμβαίνει γιατί οι Μηχανικοί Πληροφορικής βρίσκονται και στο 5ο Επιστημονικό που το επιλέγουν οι άνθρωποι του Οικονομίας και Πληροφορικής και γι’ αυτό το λόγο έχουμε αύξηση των βάσεων".

Υπάρχει κάποια ανάλυση των στοιχείων (κα. Μαρούγκα) που να αποδεικνύει ότι οι επιδόσεις των μαθητών της οικονομίας-πληροφορικής είναι μεγαλύτερες από εκείνες των μαθητών της θετικής (ώστε να ανεβάζουν τις βάσεις);
Υπάρχει μάθημα στην κατεύθυνση οικονομίας-πληροφορικής όπου 1 στους 3 μαθητές έγραψε άριστα;;;
Δεν το νομίζω.

 
Ηλίας
26 Αυγ 2016 10:18

@Καραγιάννης Ιωάννης

Δε λέω ότι έχετε άδικο σε αυτά που γράφετε όμως δε μπορώ να αγνοήσω ότι εσείς, που παρουσιάζετε τις στρεβλώσεις που σας θίγουν με τόσο ωραίο τρόπο, δεν κάνετε κανένα σχόλιο για τις στρεβλώσεις που τυχαίνει να σας ευνοούν και μερικές από τις οποίες υπάρχουν στην εκπαίδευση εδώ και δεκαετίες.

Να σας απαντήσω εγώ αγαπητέ σύμβουλε στο αρχικό σας ερώτημα...

Είναι το ίδιο ορθολογικό με το να μπαίνουν Μηχανικοί Η/Υ στο πολυτεχνείο χωρίς να εξετάζονται πανελλαδικά στον Προγραμματισμό.

Είναι το ίδιο ορθολογικό που μέχρι σήμερα υπάρχουν περιού 1000 (ή και περισσότεροι) καθηγητές ΠΕ19 (Πληροφορικής και μάλιστα ΑΕΙ) με άσχετο πτυχίο (μαθηματικού, φυσικού, θεολόγου κτλ) και σεμινάριο 400Ω στην πληροφορική.

Ίσα ίσα που οι δηλώσεις της κας. Μαρούγκα, πέρα από την πλήρη άγνοια των αντικειμένων (ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων και μηχανικών πληρ/κής) αναδιεκνύουν ένα πρόβλημα που το περνάτε ασχολίαστο! Στους μηχανικούς πληροφορικής ΤΕΙ έχουν πρόσβαση το 2ο και το 5ο πεδίο αλλά στους μηχανικούς Η/Υ και στο τμήμα επιστήμης Η/Υ έχει πρόσβαση μόνο το 2ο. Αυτό δεν είναι αντιφατικό? Ο ορθολογισμός δεν βρίσκει εφαρμογή εδώ?

 
Γιώργος
25 Αυγ 2016 14:48

"Να σας δώσω ένα παράδειγμα: Τα ΤΕΙ Μηχανολογίας και Ηλεκτρολογίας έχουν μειωθεί, αντιθέτως τα ΤΕΙ Μηχανικών Πληροφορικής έχουν ανεβεί, παρ’ ότι είναι του ιδίου σχεδόν γνωστικού πεδίου. Αυτό συμβαίνει γιατί οι Μηχανικοί Πληροφορικής βρίσκονται και στο 5ο Επιστημονικό που το επιλέγουν οι άνθρωποι του Οικονομίας και Πληροφορικής και γι’ αυτό το λόγο έχουμε αύξηση των βάσεων".

Απο που και ως που οι Μηχανικοί πληροφορικής εχουν ίδιο γνωστικό αντικειμενο με τους Η/Μ?

 
Μανώλης
25 Αυγ 2016 14:09

Υπουργέ, επιτέλους ακούστε τους μαχόμενους εκπαιδευτικούς και θεραπεύστε ΕΓΚΑΙΡΑ τώρα αδικίες του νέου συστήματος... ανοίγοντας πεδία, έτσι ώστε να μην αδικούνται μαθητές με πολύ καλούς βαθμούς.
Μήπως να επανέλθει και η προσμέτρηση βαθμών Λυκείου;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.