Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Η διαχρονική και επιδεινούμενη εγκληματική αδράνεια των Υπουργείων Παιδείας- Ανοικτή επιστολή

Δημοσίευση: 26/08/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Νικήτας Χιωτίνης
Διευθυντής/Καθηγητής Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών, ΤΕΙ Αθήνας

Κατόπιν και των αποτελεσμάτων των τελευταίων πανελληνίων εξετάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ της χώρας – δηλαδή στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ- παρουσιάζεται ανάγλυφα η εγκληματική κατά της χώρας αδιαφορία της Πολιτείας, του Υπουργείου Παιδείας εν προκειμένω.

1.    Αρχικώς ο λόγος περί των χαμηλών βαθμολογιών εισαγωγής στα ΑΕΙ της χώρας : οικτίρουν τα ΜΜΕ για την υποβάθμιση των ΑΕΙ, καθ’ όσον εισάγονται σε πολλά εξ αυτών υποψήφιοι που βαθμολογήθηκαν με 2 και 3. Σωστή η ανησυχία, αλλά το κύριο πρόβλημα είναι το ότι αυτοί οι υποψήφιοι απέκτησαν απολυτήριο Λυκείου. Δεν λέω ότι θα πρέπει όλοι να επιλύουν με άνεση πολύπλοκες  μαθηματικές εξισώσεις, αλλά όχι και να γράφουν για 2. Να μη γνωρίζουν όλοι καλά την Ιστορία ή τη Φυσική, αλλά να γράφουν για 2; Προφανώς ευθύνονται οι καθηγητές τους, τόσο γιατί τους εξαπάτησαν δίδοντάς τους απολυτήριο Λυκείου, αλλά κυρίως γιατί δεν τους έμαθαν τίποτα. Ενίοτε μάλιστα προφασιζόμενοι την ανάγκη τα παιδιά να προετοιμαστούν για τις πανελλήνιες εξετάσεις: όλοι γνωρίζουμε πως τα Λύκεια μετά τον Μάρτιο-Απρίλιο πρακτικώς κλείνουν, για να πηγαίνουν οι μαθητές στα φροντιστήρια. Αυτά που δεν πηγαίνουν φροντιστήριο, προφανώς δεν διδάσκονται τίποτα. Το Λύκειο έχει κατ’ ουσίαν καταργηθεί. Το Υπουργείο Παιδείας τα γνωρίζει όλα αυτά και δεν κάνει τίποτα, τουλάχιστον δεν έχει κάνει τίποτα μέχρι τώρα.

2.    Το δεύτερο σοβαρό πρόβλημα είναι ο  εμπαιγμός των μισών νέων της χώρας που εισάγονται σε ΑΕΙ. Αναφέρομαι στους υποψηφίους που εισάγονται στα ΤΕΙ, τα οποία ορθώς,  από τη δεκαετία του -80, από τριετή μετετράπησαν σε τετραετή. Όπως η Σχολή κτιστών-πετράδων του Πολυτεχνείου, στις αρχές του ΧΧου αιώνα, μετετράπη σταδιακώς σε διετή, τριετή και πενταετή Πανεπιστημιακή Σχολή Μηχανικών πολλών ειδικοτήτων, έτσι και τα ΤΕΙ όφειλαν να αυξήσουν σε τέσσερα τα έτη σπουδών σε αυτά,  ώστε το Τμήμα Μαιευτικής  να εκπαιδεύει μαίες με περισσότερες γνώσεις από αυτές της Γεωργίας Βασιλειάδη στη γνωστή ελληνική ταινία, ώστε οι πρώην επισκευαστές τρανζίστορ  να συμβαδίσουν με  τις εξελίξεις στην ηλεκτρονική μηχανική, ώστε τα Τμήματα εφαρμοσμένων Τεχνών –αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων, design, φωτογραφία και οπτικοακουστικές Τέχνες, Γραφιστική, κ.λ.π.-    να συμβαδίσουν με τις διεθνείς εξελίξεις στη θεωρία και στην πρακτική, κ.ο.κ.

Όμως θα πρέπει και οι φοιτούντες στα ανωτέρω Τμήματα ΤΕΙ, που απαιτούν τέσσερα έτη σπουδών,  να έχουν αντίστοιχα δικαιώματα, τόσο επαγγελματικά όσο και ακαδημαϊκά, με τους φοιτούντες στα υπόλοιπα τετραετή εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και του κόσμου όλου. Να μπορούν δηλαδή  ισοτίμως να συμμετέχουν σε Επαγγελματικά και Επιστημονικά Επιμελητήρια –τα οποία (και μόνον αυτά) δίδουν τα όποια επαγγελματικά δικαιώματα- να μπορούν να εξελίξουν τις γνώσεις τους σε μεταπτυχιακά και κυρίως διδακτορικά διπλώματα, κ.ο.κ. Δυστυχώς όμως η Πολιτεία, παρ’ όλη την αποτελεσματική  συμμετοχή τους στην ανάπτυξη της χώρας, αδιαφορεί για την περιρρέουσα κοινωνική και ακαδημαϊκή απαξίωσή τους, σα να είναι απόφοιτοι   υποδεέστεροι των Πανεπιστημιακών Σχολών.   Όχι μόνο όλα τα ΜΜΕ, αλλά ακόμα και  υπουργοί, αναφέρονται σε ΑΕΙ και  ΤΕΙ, σαν να είναι δύο διαφορετικοί θεσμοί, ενώ ο σχετικός νόμος, από το 2001, αναφέρει σαφώς πως η Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΕΙ) αποτελείται από Πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Ομοίως τα Πανεπιστήμια της χώρας, από μικρόνοα ανταγωνισμό, αρνούνται – στη συντριπτική τους πλειονότητα- τη ισότιμη συνεργασία μαζί τους, θεωρούν και υποδεεστέρους τους αποφοίτους τους.

Πέραν αυτού,  διεθνώς τα τετραετή μεταλυκειακά εκπαιδευτικά ιδρύματα ονομάζονται Πανεπιστήμια – δηλαδή το κράτος παρανομεί καταδήλως με την συντήρηση του υβριδικού τίτλου «ΤΕΙ». Η Πολιτεία λοιπόν, οφείλει να τα μετονομάσει αμέσως σε Πανεπιστήμια, για να αποκαταστήσει την κοινωνική τους παρουσία, για να τα εντάξει λειτουργικώς στο σύνολο της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα μας, αλλά και για να μπορούν να αποκτήσουν τον δόκιμο θεσμικό τους τίτλο στη διεθνή τους παρουσία. Έχει ενδιαφερθεί η Πολιτεία όχι να ονοματίσει δοκίμως, αλλά να μετατρέψει σχεδόν εκ του μη όντος σε Πανεπιστήμια, εν μια νυκτί,  πρώην σχολές οικιακής οικονομίας χαμηλότατου επιπέδου και να μαζέψει σε αυτά καθηγητές από τις Περιφέρειες της χώρας, έχει σπεύσει να δημιουργήσει άλλα εκ του μηδενός,  άνευ της οποιασδήποτε μελέτης σκοπιμότητας. Όμως εγκληματικώς αδιαφορεί για τα ΤΕΙ που στην πλειονότητά τους έχουν ακολουθήσει σωστές διαδικασίες εξέλιξης, τόσο του περιεχομένου σπουδών τους, όσο και του εκπαιδευτικού τους προσωπικού, που  έχει υποχρεωτικώς από τον ισχύοντα νόμο,  από πολλών ετών, αντίστοιχα ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά με αυτά των καθηγητών των Πανεπιστημίων.  

Στο ερώτημα αν όλα τα Τμήματα των ΤΕΙ πρέπει να είναι τετραετή και έτσι να ονομάζονται Πανεπιστήμια, η απάντησή μου είναι όχι. Όπως ούτε όλα τα Πανεπιστημιακά Τμήματα πρέπει να είναι τετραετή και να ονομάζονται Πανεπιστημιακά. Είναι κατάδηλον πως πολλά ΤΕΙ θα πρέπει να μετατραπούν σε διετείς ή τριετείς τεχνικές σχολές, είναι κατάδηλον επίσης πως πολλά Πανεπιστημιακά Τμήματα θα μπορούσαν να είναι απλώς προγράμματα μονοετών ή διετών μεταπτυχιακών εξειδικεύσεων. Οφείλει η Πολιτεία, το Υπουργείο Παιδείας εν προκειμένω, με ολιγομελείς Επιτροπές, αποτελούμενες από τον Διευθυντή (Κοσμήτορα) της υπό εξέταση Σχολής των ΤΕΙ, τον Πρόεδρο (Πρύτανη) του ΤΕΙ και 2-3 μέλη από το Υπουργείο Παιδείας, να επιλύσει το ζήτημα: μετονομασία της υπ’ όψιν Σχολής σε Πανεπιστήμιο, με ενδεχόμενη συγχώνευση ή και κατάργηση Τμημάτων ή μετατροπή της   σε διετή ή τριετή επαγγελματική/τεχνική Σχολή, ολικώς ή μόνο για ορισμένα Τμήματά της. Το ίδιο οφείλει να κάνει και με τα Πανεπιστήμια.

Όταν αναφερόμαστε για μετονομασία των ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια, μιλάμε για Πανεπιστήμια χωρίς άλλον επιθετικό/γνωσιολογικό προσδιορισμό. Αυτά που ακούγονται για Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών, Τεχνολογικά Πανεπιστήμια ή κάτι τέτοιο, είναι ανοησία. Τα Πολυτεχνεία της χώρας, π.χ., δεν είναι τεχνολογικά; Με ποιο σκεπτικό η επιστήμη της μαιευτικής είναι «τεχνολογική», το ίδιο και οι νοσηλευτές ή οι απόφοιτοι των οικονομικών Τμημάτων; Σε επίπεδο τουλάχιστον τριτοβάθμιας ανώτατης εκπαίδευσης,  δεν μπορεί να υπάρξει διαχωρισμός επιστημονικών και τεχνολογικών Ιδρυμάτων,  ο δε   όρος «εφαρμοσμένη επιστήμη» στερείται νοήματος.

3.    Ο υπουργός Παιδείας που θα διορθώσει τα ανωτέρω, θα μείνει στην ιστορία.

 

 

 

 

Σχόλια (1)

 
Φοιτητής ΤΕΙ
28 Αυγ 2016 21:58

Πολύ σωστά τα λέτε κ. Χιωτινη.
Δυστυχώς όμως προσωπικά πιστεύω πλέον ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Η νοοτροπία αυτή άλλωστε (νεοελληνική;) έχει συμβάλει τα μέγιστα για να περιελθουμε ως χώρα στη δεινή θέση που έχουνε. Μακάρι να διαψευσθώ αν και δεν το πιστεύω.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ