Placeholder

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ
Δημοσίευση: 30/08/2016
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Καθορίστηκε το διδακτικό ωράριο και ωρολόγιο πρόγραμμα Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, το οποίο θα εφαρμοστεί από το σχολικό έτος 2016-2017, σε όλα τα Νηπιαγωγεία της χώρας ,  ως εξής:


Α.  Το υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας στον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ξεκινά για όλα τα τμήματα στις 8:30 και εκτείνεται έως τις 13:00 (είκοσι πέντε -25- διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως), ενώ το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα εκτείνεται έως τις 16:00.

Β. Δύναται να λειτουργήσει πρόωρη υποδοχή, αν υπάρχουν αιτήσεις γονέων, από 7:45- 8:30 μόνο για τους μαθητές που επιλέγουν το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα (13:00 -16:00). Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια και προνήπια.

Γ. Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας (ΕΩΠΔ) συντάσσεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από τον/την Δ/ ντή-Δ/ντρια, Προϊσταμένο/μένη του Νηπιαγωγείου σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων και τον/τη Σχολικό/η Σύμβουλο. Το ΕΩΠΔ βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια και στο πλαίσιο αυτό αξιοποιείται το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών και οι διδακτικές ώρες για τις οποίες έχουν τοποθετηθεί στη σχολική μονά- δα. Στη συνέχεια το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στον/στην αρμόδιο/α Σχολικό/η Σύμβουλο για θεώρηση, ο οποίος επιστρέφει ένα θεωρημένο αντίγραφο στο σχολείο και ένα στέλνει για ενημέρωση στον/στην οικείο/α Διευθυ- ντή/ντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αντίγραφο του πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων: α) επισυνάπτεται στο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας του Σχολείου και β) αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο των εκπαιδευτικών.
Ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες του κάθε νηπιαγωγείου το Ωρολόγιο Πρόγραμμα μπορεί να αναπροσαρμόζεται από τους/τις νηπιαγωγούς, ύστερα από συνεργασία με τον/τη Σχολικό/ή Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής.

Δ. Κατά τη σύνταξη των ωρολογίων προγραμμάτων σε καμία περίπτωση, δεν παραβιάζεται το εργασιακό και διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών το οποίο ορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ε. Οι νηπιαγωγοί κατά την εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος είναι απαραίτητο να λαμβάνουν υπόψη τους τις παιδαγωγικές αρχές και τους στόχους του Δια- θεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (Α.Π.Σ.) για το Νηπιαγωγείο καθώς και την πολυμορφία και ανομοιογένεια κάθε τάξης νηπιαγωγείου, δίνοντας προτεραιότητα στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών. Οι δραστηριότητες που αφορούν τις μαθησιακές περιοχές του ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ αναπτύσσονται σύμφωνα με τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και μπορούν να λάβουν τη μορφή Σχεδίου Εργασίας (project), θεματικής προσέγγισης ή διαθεματικών οργανωμένων δραστηριοτήτων. Το παιχνίδι (ελεύθερο ή οργανωμένο) κατέχει πρωτεύοντα ρόλο στην εξέλιξη του προγράμματος ως κυρίαρχο μέσο ανάπτυξης, μάθησης και κοινωνικοποίησης των παιδιών.

Ζ. Με απόφαση και σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων ορίζονται ο/οι εκπαιδευτικός/οί που διδάσκουν στο υποχρεωτικό πρόγραμμα και ο/οι εκπαιδευτικός/οί που διδάσκουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση διαφωνίας την οριστική λύση δίνει ο/η Σχολικός/ή Σύμβουλος. Το Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής μαθητών αναλαμβάνει ο/η εκπαιδευτικός που διδάσκει στο υποχρεωτικό πρόγραμμα. Αντίγραφο του πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων στο οποίο αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν στο υποχρεωτικό και στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, κοινοποιείται: α) στον/στην οικείο/α Σχολικό/ή Σύμβουλο, β) στον/στην οικείο/α Διευθυντή/ντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, γ) επισυνάπτεται στο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Ολοήμερου Προγράμματος και δ) αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο των εκπαιδευτικών.

Η. Σε όλα τα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Νηπιαγωγεία είναι δυνατόν να λειτουργήσει Ολοήμερο Πρόγραμμα με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Στα 1/θέσια Νηπιαγωγεία ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου προγράμματος είναι 5 φοιτώντες μαθητές (νήπια/ προνήπια).

2. Στα 2/θέσια Νηπιαγωγεία ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου προγράμματος είναι 10 φοιτώντες μαθητές (νήπια- προνήπια).

3. Στα 3/θέσια και άνω Νηπιαγωγεία ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου προγράμματος είναι 14 φοιτώντες μαθητές (νήπια/προνήπια).

Όταν ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι χαμηλότερος των όσων προβλέπονται παραπάνω τότε αναστέλλεται η λειτουργία του τμήματος με απόφαση του/της Περιφερειακού/κής Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του/της οικείου/ας Σχολικού/κής Συμβούλου και του/της Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης.

Η. Εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, με ευθύνη του/της Δ/ντή-Δ/ντριας, Προϊσταμένου/μένης της σχολικής μονάδας, συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία Διεύθυνση αναλυτική κατάσταση φοιτώντων μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής μαθητών/τριών, η οποία κοινοποιείται και στον/στην οικείο/α Σχολικό/ή Σύμβουλο.

Θ.Με απόφαση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) είναι δυνατό να τροποποιείται η ώρα έναρξης και λήξης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Νηπιαγωγείου αναλόγως των τοπικών ή άλλων συν- θηκών χωρίς να μεταβάλλεται η χρονική διάρκειά τους.

Ι.Με εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων δύναται να ρυθμίζονται θέματα εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής φύσης, λειτουργίας, κτλ. των Νηπιαγωγείων που αφορούν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

Σχόλια (5)

 
A. Πολύζος
13 Σεπ 2016 10:39

Ήθελα να ήξερα ποιοι φωτεινοί φωστήρες διαμόρφωσαν αυτό το πρόγραμμα και τους περιορισμούς; Καλά και άγια τα εργασιακά θέματα των συναδέλφων της πρωτοβάθμιας αλλά σκέφτεται κανένας τα παιδιά ή την ελληνική οικογένεια με εργαζόμενους γονείς και με παιδιά στις δύο βαθμίδες της πρωτοβάθμιας;
Είμαι εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας τόσο εγώ όσο και η σύζυγος μου και έχουμε δύο παιδιά στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα, ένα στο νηπιαγωγείο και ένα στο δημοτικό. Το σχολείο μας είναι 7' με το αυτοκίνητο από το σχολείο των παιδιών.Το δικό μας ωράριο ξεκινάει στις 8:20 καθημερινά και για τους δύο για να μπορούμε τουλάχιστον εναλλάξ να τελειώνουμε 5η ώρα στις 12:40 και να προλαβαίνουμε να παραλαμβάνουμε τα παιδιά μας στις 13:00 και 13:15 αντίστοιχα (σημαντική βοήθεια από την Δ/ντη μας!!). Επιλέξαμε να μην βάλουμε τα παιδιά μας στο ολοήμερο εφόσον μπορούσαμε με την βοήθεια του σχολείου μας να τα παραλαμβάνουμε κανονικά. Με την υποχρεωτική άφιξη των νηπίων όμως στις 8:20-8:30 (η πρόωρη άφιξη αφορά μόνο τα νήπια του ολοήμερου- οι άλλοι είμαστε παρακατιανοί!!!) και την κατηγορηματική άρνηση των νηπιαγωγών να έρχονται έστω και 5 λεπτά νωρίτερα (κατανοητή η άρνηση τους αφού δεν καλύπτονται από την νομοθεσία) ή θα πρέπει να αφήνω το νήπιο στην σχολική αυλή υπό την επίβλεψη ΜΟΝΟ ενός 7χρονου για 10 λεπτά ή θα πρέπει να επισπεύσω την ανακάλυψη μιας συσκευής διακτινισης για να μπορώ να είμαι στην ώρα μου στο σχολείο μου!!!
Και προσωπικά γνωρίζω στην μικρή κοινωνία που ζω δεκάδες άλλες τέτοιες περιπτώσεις συναδέλφων.Έλεος πια, αλλάξτε κάτι πριν διαλύσετε ένα σωρό οικογένειες....

 
geo
31 Αυγ 2016 13:31

@geo. Αυτό δεν αναιρει το γεγονος οτι οι νηπιαγωγοι ειναι οι περισσοτερο εργαζομενοι-ες εκπαιδευτικοι. Ξερεις αλλον εκπαιδευτικο με 30 χρονια υπηρεσιας να εχει 25 ωρες υποχρεωτικο ωραριο; Επισης δεν αναιρει το γεγονος της 5ωρης/εβδομαδα προσφορας εθελοντικης εργασιας μεσω της προωρης υποδοχης το πρωι. Ενω υπολογιζεται στο δημοτικο ως διδακτικος χρονος, δεν υπολογιζεται στο νηπιαγωγειο. Εσυ εισαι ετοιμος να προσφερεις 5 ωρες/εβδομαδα εθελοντικη εργασια; Και μονο τη λεξη "νομοτυπα" που χρησιμοποιεις, αρκει. Επισης το οτι η μετακινηση ενος εκπαιδευτικου δεν προσμετραται στο διδακτικο ωραριο, δεν σημαινει οτι πρεπει να καθιερωθει ως πρακτικη και σε αλλους. Παντως στη μετακινηση, και τσιγαρο μπορεις να κάνεις και καφε να πιεις με την ησυχια σου, χωρις την ευθυνη παιδιων, πραγμα που οι νηπιαγωγοι δεν το εχουν στο διαλειμμα τους. Σκεψου το.

 
@geo
31 Αυγ 2016 01:19

Geo εδώ υπάρχει και ένα πρακτικό πρόβλημα :

Ας πούμε ότι μία παλιά νηπιαγωγός πέφτει στις 21(?) ώρες και υπηρετεί σε 1/Θ νηπιαγωγείο... αφού (με το παρόν πλαίσιο) το πρωινό πρόγραμμα είναι 5Χ5=25ώρες/εβδομάδα.... ποιός θα πάει να κάνει τις υπόλοιπες 4? Και αν τον βρεις, πως θα συμπληρώνει αυτός το υποχρεωτικό του ωράριο?

Όλα αυτά τα προγράμματα δε βγαίνουν τυχαία... είναι φτιαγμένα έτσι ώστε να μην παραβιάζουν το νόμο της 6ώρης (με το ρολόι) παραμονής του εκπ/κού στο σχολείο (που ισχύει για όλες τις βαθμίδες), είναι νομότυπα, λύνουν κάποια πρακτικά προβλήματα και δεν μπορείς να ισχυριστείς ότι καταπατούν το ωράριό σου (τουλάχιστον βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας).

Πάντως "νεκροί χρόνοι" (όπως το διάλλειμα ή η σίτιση για τις νηπιαγωγούς) υπάρχουν σε όλες τις βαθμίδες αλλά με άλλη μορφή. Για παράδειγμα, η μετακίνηση για συμπλήρωση ωραρίου από σχολείο σε σχολείο, έστω και αν τα σχολεία είναι πολύ μακρυά (1+ ώρα) το ένα απ' το άλλο, δε λαμβάνεται υπόψη στο ωράριο του εκπ/κού!

 
da
30 Αυγ 2016 17:22

ΣΥΜΦΩΝΩ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΑΝΩ ΓΕΟ.....ΜΠΡΑΒΟ.....ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝ ΟΧΙ ΔΥΟ ΜΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ.....ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΤΟΥΑΛΛΕΤΑ ΝΑ ΠΑΝΕ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ . ΟΙ ΔΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑ ΠΥΣΠΕ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΣΤΕΙΛΌΥΝ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΠΑΝΤΟΥ.........ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ

 
geo
30 Αυγ 2016 10:53

Αν τα δεχτειτε ολα αυτα, ειστε αξιες της μοιρας σας νηπιαγωγοι μου. Μεγαλυτερη αδικια στην εκπαιδευση, οσον αφορα τα εργασιακα, δεν υπαρχει τις τελευταιες δεκαετιες. 25 ωρες εβδομαδιαιως, χωρις δυνατοτητα μειωσης ωραριου, με "διαλειμμα" 40 λεπτα, που στην ουσια παλι διδακτικος χρονος ειναι για εσας, διαλειμμα ειναι μονο για τα παιδια, με 45΄ εθελοντικη εργασια το πρωι, στην πρωινη υποδοχη, χωρις να προσμετραται ως διδακτικος χρονος οπως στο δημοτικο. Ακομα καθεστε και διαβαζετε σχόλια;
Ενας δασκαλος.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ