ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Παραιτήθηκε και το Συμβούλιο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Παραιτούμαστε, δηλαδή γιατί πιστεύουμε οτι, στην αντίθετη περίπτωση, δεν θα εξυπηρετούσαμε τα πραγματικά συμφέροντα του Πανεπιστημίου, αποδεχόμενοι έναν ουσιαστικά ανύπαρκτο ρόλο και παραμένοντας για διάστημα μεγαλύτερο από αυτό για το οποίο εκλεγήκαμε.
Δημοσίευση: 02/09/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Την παραίτηση κατέθεσε σήμερα και το Συμβούλιο του  Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά τις παραιτήσεις 6 μελών του ΕΜΠ και των Συμβουλίων του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ  και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Το Συμβούλιο του ΟΠΑ με επιστολή προς την Κοινότητα του Ιδρύματος, εξηγεί πως δύο είναι οι λόγοι που οδήγησε στα μέλη του να πάρουν αυτή την απόφαση:  

Πρώτον, καθ’ όλην τη διάρκεια της θητείας μας, όλες ανεξαιρέτως οι διαδοχικές κυβερνήσεις έκαναν αλλεπάλληλες και κλιμακούμενες επεμβάσεις και αλλαγές στο Νόμο 4009/2011 («Νόμος Διαμαντοπούλου») βάσει του οποίου τα Συμβούλια εξελέγησαν.  Με το ισχύον πλέον καθεστώς, θεωρούμε ότι τα Συμβούλια δεν έχουν κυριολεκτικά κανένα περιθώριο στοιχειώδους έστω προσφοράς και ο ρόλος τους έχει καταστεί καθαρά διεκπεραιωτικός.  

Δεύτερον, είχαμε εύλογα την εδραία πεποίθηση ότι η θητεία μας, για την οποία είχαμε εκλεγεί από τα μέλη ΔΕΠ του Ο.Π.Α. με μεγάλη συμμετοχή, λήγει την προκαθορισμένη ημερομηνία της 31-08-2016 και έχουμε ήδη ρυθμίσει τις δεσμεύσεις μας, χωρίς προγραμματισμό για παράταση της θητείας μας. Παραιτούμαστε, δηλαδή γιατί πιστεύουμε οτι, στην αντίθετη περίπτωση, δεν θα εξυπηρετούσαμε τα πραγματικά συμφέροντα του Πανεπιστημίου, αποδεχόμενοι έναν ουσιαστικά ανύπαρκτο ρόλο και παραμένοντας για διάστημα μεγαλύτερο από αυτό για το οποίο εκλεγήκαμε. Στην απόφασή μας λάβαμε επίσης υπ’ όψιν ότι, βάσει του ισχύοντος τροποποιημένου θεσμικού καθεστώτος, η αποχώρηση του Συμβουλίου θα έχει ελάχιστες ή μηδενικές αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία του Πανεπιστημίου μας.

Το Συμβούλιο του Ο.Π.Α.  στο μήμυμα προς την Κοινότητα σημειώνει επίσης τα εξής:

Εξεπλήρωσε πλήρως τις τυπικές υποχρεώσεις

Το Συμβούλιο πιστεύει ότι εξεπλήρωσε πλήρως τις τυπικές υποχρεώσεις του (π.χ., οργάνωση εκλογών Πρύτανη και Κοσμητόρων, έλεγχος και έγκριση προϋπολογισμών και πολλών τροποποιήσεων των, συγκρότηση της ΜΟΔΙΠ).

Ταυτόχρονα, αφιέρωσε πολύ χρόνο ασχολούμενο με ζωτικά θέματα του Ιδρύματος.

Το Σχέδιο Οργανισμού λιμάζει στο υπ. Παιδείας από το 2014

Ασφαλώς το σημαντικότερο από αυτά ήταν το θέμα του Οργανισμού που, παρά τις προσπάθειες όλων των αρμόδιων φορέων του Ιδρύματος και την υποβολή στο Υπουργείο Παιδείας πλήρους σχετικού Σχεδίου με εκτεταμένες τροποποιήσεις του Συμβουλίου τον Ιούνιο του 2014, λιμνάζει ακόμα στα αρχεία του Υπουργείου με μηδενική σχεδόν προοπτική αναβίωσης του εγχειρήματος στο προσεχές μέλλον. Άλλα παραδείγματα είναι η συμβολή του Συμβουλίου στη σύνταξη του στρατηγικού σχεδιασμού του Ο.Π.Α., η κατάρτιση σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για το ΝΠΙΔ για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας και των κονδυλίων έρευνας του Ιδρύματος, η σύναψη  πιο  μακροπρόθεσμων συμφωνιών με κορυφαίες ιδιωτικές επιχειρήσεις για την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών μας, η ενίσχυση των σχέσεων με την κοινότητα των αποφοίτων του Ο.Π.Α. και, φυσικά, το θέμα της ασφάλειας και ευπρέπειας των κτηρίων του Πανεπιστημίου.  (Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το σύντομο Απολογισμό μας που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας την επόμενη εβδομάδα.) Σε όλη τη διάρκεια της θητείας μας, προσπαθήσαμε επίσης να ενεργούμε με σοβαρότητα και νηφαλιότητα, αποφεύγοντας πάντα τις δημόσιες αντιπαραθέσεις – προς όφελος, θέλουμε να πιστεύουμε, της εικόνας του Πανεπιστημίου μας.

Τα Συμβούλια έγιναν διαχρονικά στόχοι απαξιωτικών σχολίων

Είναι κοινός τόπος ότι, ιδιαίτερα στην παρούσα οικονομική συγκυρία, η προώθηση της αριστείας και της ανάπτυξης στα Ελληνικά ΑΕΙ προϋποθέτει την ουσιαστική τους αυτονόμηση από τον γραφειοκρατικού χαρακτήρα έλεγχο του Υπουργείου Παιδείας, με ταυτόχρονη όμως εξασφάλιση διαφάνειας στη χρηματοοικονομική διαχείριση, συνεχούς αυτοαξιολόγησης  και κοινωνικής λογοδοσίας. Στη μεγάλη πλειοψηφία των διεθνώς διακεκριμένων πανεπιστημίων, η μείωση αυτή του κρατικού ελέγχου έχει επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας διαφόρων τύπων Συμβουλίων Διοίκησης, με ουσιαστικό εποπτικό ρόλο. Δυστυχώς, στην Ελλάδα, ο θεσμός των Συμβουλίων δεν έλαβε σχεδόν καμία στήριξη, ασφαλώς με κάποιες σοβαρές διαφοροποιήσεις, από την εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, καθ’ όλην τη διάρκεια της μέχρι τώρα θητείας των παρόντων Συμβουλίων. Αντίθετα, τα Συμβούλια έγιναν διαχρονικά στόχοι απαξιωτικών σχολίων από διάφορες πλευρές. Και αυτό, παρά τη συμμετοχή στα Συμβούλια καταξιωμένων πανεπιστημιακών και προσωπικοτήτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους σε απόλυτα εθελοντική και ανιδιοτελή βάση, αναλαμβάνοντας στις περισσότερες περιπτώσεις ακόμα και τα έξοδα μετακίνησής τους. (Στην περίπτωση του Ο.Π.Α., το Συμβούλιο είχε ουσιαστικά μηδενικό οικονομικό κόστος για το Ίδρυμα.)

Το Ο.Π.Α. διαθέτει πολλούς εξαιρετικούς επιστήμονες και σπουδαστές

Το ζητούμενο συνεπώς είναι να υιοθετήσει οριστικά η Ελληνική Πολιτεία και να στηρίξει ένα σύγχρονο και διεθνώς καταξιωμένο πρότυπο διοίκησης των ΑΕΙ. Το Ο.Π.Α. διαθέτει πολλούς εξαιρετικούς επιστήμονες και σπουδαστές που μπορούν να σταθούν ανταγωνιστικά σε διεθνές επίπεδο. Έχει επομένως τη δυνατότητα να αναδειχθεί σε σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της χειμαζόμενης ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Οι υπογράφοντες, είτε σαν μέλη της κοινότητας του Ο.Π.Α. ή άτυπα σαν πρώην εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου, θα συνεχίσουμε να συνεισφέρουμε προς αυτήν την κατεύθυνση.

Τα μέλη του Συμβουλίου

Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, η λήξη της θητείας των Συμβουλίων των ΑΕΙ παρατάθηκε με Διαπιστωτική Πράξη για ένα έτος, μέχρι την 31-08-2017.  Με την παρούσα ανακοίνωση, οι υπογράφοντες –  όλα τα σήμερα ενεργά μέλη του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών – επιθυμούν να σας πληροφορήσουν οτι υποβάλαμε στον Υπουργό Παιδείας την παραίτησή μας με ημερομηνία ισχύος την αρχική λήξη της θητείας μας, 31-08-2016.  Tα τέσσερα άλλα μέλη του Συμβουλίου, όλοι καθηγητές του Ο.Π.Α., έχουν ήδη παραιτηθεί/αποχωρήσει για διαφορετικούς λόγους ο καθένας: ο κ. Ν. Βέττας τον Σεπτεμβριο 2013 λόγω ένταξής του στην κατηγορία μερικής απασχόλησης, ο κ. Κ. Κουρκουμπέτης τον Σεπτέμβριο 2013 λόγω τριετούς άδειας άνευ αποδοχών, ο κ. Κ. Καραμάνης τον Ιούνιο 2016 για προσωπικούς λόγους, ενώ ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Γ. Αυλωνίτης αποχώρησε αυτοδίκαια τον Αύγουστο 2016 λόγω συνταξιοδότησης. Και οι τέσσερεις κατανοούν απολύτως τους λόγους που οδήγησαν τα ενεργά μέλη του Συμβουλίου να μην αποδεχθούν παράταση της θητείας τους.

Το κείμενο της παραίτησης το υπογράφουν οι κ.κ.

Βαγιανός, Δημήτριος (εξωτερικό μέλος, Καθηγητής, London School of Economics)

Γεωργούτσος, Δημήτριος (εσωτερικό μέλος, Καθηγητής, Ο.Π.Α.)

Δουκίδης, Γεώργιος (εσωτερικό μέλος, Καθηγητής, Ο.Π.Α.)

Ευρυπίδης, Κωνσταντίνος (εξωτερικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Genesis Pharma)

Μεθόδιος, Ιωάννης (εξωτερικό μέλος, Επιχειρηματίας, πρώην Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Accenture Hellas)

Ντέλλας, Χαράλαμπος (εξωτερικό μέλος, Καθηγητής, University of Bern)

Οντόνι, Αμεντέο (εξωτερικό μέλος, Πρόεδρος Συμβουλίου, Ομότιμος Καθηγητής ΜΙΤ, Τιμητική Έδρα T. Wilson)

Παππάς, Σπυρίδων (εξωτερικό μέλος, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος L' Oreal Hellas)

Τζαβαλής, Ηλίας (εσωτερικό μέλος, Καθηγητής, Ο.Π.Α.)

Χατζηπαναγιώτου, Παναγιώτης (εσωτερικό μέλος, Καθηγητής, Ο.Π.Α.)

Σχόλια (1)

 
Nikos
03 Σεπ 2016 16:55

Οι υποτιθέμενοι "τεχνοκράτες" των Συμβουλίων δεν μπορούν να καταλάβουν το στοιχειώδες: Κανείς δεν έδωσε παράταση στη θητεία τους. Απλά η ερμηνεία του νόμου που δόθηκε επί ΝΔ (για λήξη στις 31/8/2016) ήταν λάθος. Το Υπουργείο (μετά από πολλά ερωτήματα) αποσαφήνισε την κατάσταση (δηλ. ότι η θητεία των Συμβουλίων λήγει πράγματι στις 31/8/2017). Είναι να απορεί κανείς πώς τους δημιουργήθηκε η "εδραία πεποίθηση"!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.