Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Ανακαλείται η διάταξη για τους ΕΕΠ και ΕΔΙΠ μετά τη “θύελλα” αντιδράσεων

ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Για λόγους ασφαλείας δικαίου, επιβάλλεται, η αναστολή της διαδιακασίς εφαρμογής της μέχρι νεώτερης νομοθετικής ρύθμισης.
Δημοσίευση: 07/09/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με εντολή της Αναπληρώτριας υπουργού Παιδείας Σ. Αναγνωστοπούλου  προς τη Γενική Διευθύντρια Ανώτατης Εκπαίδευσης Παν. Διονυσοπούλου “παγώνει” η διάταξη (τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 61) που ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή και δίνει τη δυνατότητα στα μέλη ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ να γίνουν Λέκτορες.

Η κ. Διονυσοπούλου διαβίβασε σήμερα το μεσημέρι την εντολή προς όλα τα ΑΕΙ.

Η ΕΝΤΟΛΗ

Αντίστοιχη τροπολογία του ΠΑΣΟΚ είχε κάνει δεκτή η Αν υπουργός Σ. Αναγνωστοπούλου, αλλά την απέσυρε στη συνέχεια, δηλώνοντας ότι "θεωρώ ότι χρειάζεται μια ευρύτερη συζήτηση και να μην καλύπτονται θέσεις τις οποίες θα μπορούσαν να πάρουν νέοι άνθρωποι, αλλά και οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι όταν προκηρύσσονται”. Δείτε εδώ το τότε σχετικό ρεπορτάζ του esos

Ειδικότερα οι σχετικές διατάξεις που ψηφίστηκαν  έχουν ως εξής:

1. Η παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193) αντικαθίσταται ως εξής:

«3) Για τους Καθηγητές Εφαρμογών που κατέχουν προσωποπαγή θέση κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξακολουθεί να ισχύει η δυνατότητα μετατροπής της προσωποπαγούς θέσης που κατέχουν σε τακτική θέση Επίκουρου Καθηγητή σύμφωνα το εδάφιο δ ́ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2916/2001 (Α ́ 114), εφόσον, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης της αίτησης μετατροπής της θέσης του ενδιαφερομένου από το οικείο πενταμελές εκλεκτορικό σώμα του εδαφίου δ ́ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2916/2001 (Α ́ 114).»

2. Η διαδικασία μονιμοποίησης των Λεκτόρων που υπέβαλαν αίτηση μετά τη δημοσίευση του ν. 4386/2016 (Α ́ 83) και πριν την έναρξη εφαρμογής του ν. 4405/2016 (Α ́ 129) ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του ν. 4386/2016 (Α ́ 83) διατάξεις. Σε περίπτωση μονιμοποίησής τους δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στη βαθμίδα του επί θητεία Επίκουρου Καθηγητή σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά το χρόνο της αίτησης διατάξεις. Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι. τα οποία: (α) υπηρετούν τουλάχιστον στη β ́ βαθμίδα της αντίστοιχης κατηγορίας τους σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και (β) πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογής στη βαθμίδα του Λέκτορα σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 1268/1982 (Α ́ 87), όπως αυτό ίσχυε κατά τη δημοσίευση του ν. 4009/2011 (Α ́ 195), έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την ένταξή τους σε μόνιμη προσωποπαγή θέση Λέκτορα, μετά από κρίση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση στη γραμματεία του οικείου ή άλλου Τμήματος με συναφές γνωστικό αντικείμενο, του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι.. Η διαδικασία κρίσης ολοκληρώνεται εντός εξαμή- νου από την ημερομηνία της αίτησης. Σε περίπτωση θετικής κρίσης το υπηρεσιακό τους καθεστώς και οι δυνατότητες περαιτέρω εξέλιξης των ενταχθέντων καθορίζονται από τα ισχύοντα για τους υπηρετούντες μόνιμους Λέκτορες. Η ένταξη στις προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου Λέκτορα ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση της σχετικής πράξης του Πρύτανη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης, ο υποψήφιος διατηρεί τη θέση στην οποία κατείχε, δύναται δε να υποβάλει εκ νέου αίτηση για ένταξη σε προσωποπαγή θέση μόνιμου Λέκτορα μετά την παρέλευση τουλάχιστον δύο (2) ετών από την προηγούμενη αρνητική κρίση.

3. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α ́ 195) η λέξη «τετραετή» αντικαθίσταται με τη λέξη «τριετή».

4. Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α ́ 195) προστίθεται φράση ως εξής:
«Το ποσοστό της κατηγορίας αυτής των καθηγητών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% των καθηγητών της Σχολής κάθε ακαδημαϊκό έτος».

Γ. ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Νομοθέτηση στα μουλωχτά από τον Ν. Φίλη

Σχετικά με τη νέα διάταξη ο τομεάρχης παιδείας του Ποταμιού Γ. Μαυρωτάς , με δήλωσή του τονίζει τα εξής:

"Με πονηρό τρόπο, δηλαδή με εμβόλιμη «νομοτεχνική βελτίωση» (25 γραμμών!) σε άσχετο άρθρο ήδη κατατεθείσας εκπρόθεσμης τροπολογίας, πέρασε από τη Βουλή στο χθεσινό νομοσχέδιο για τις «Ρυθμίσεις για την Ελληνόγλωσση εκπαίδευση και διαπολιτισμική εκπαίδευση κι άλλες διατάξεις» μια διάταξη που είχαμε «αποκρούσει» τον περασμένο Μάιο.

Αφορούσε στην ένταξη σε προσωποπαγείς θέσεις μελών Δ.Ε.Π. (χωρίς ανοικτή πρόσκληση) των υπηρετούντων ως Ε.Ε.Π. και Ε.Δ.Ι.Π. στα Α.Ε.Ι. Μάλιστα τότε, η Αναπληρώτρια Υπουργός κα. Αναγνωστοπούλου είχε συμφωνήσει και απέσυρε τη συγκεκριμένη τροπολογία, η οποία θα ανέτρεπε πλήρως τον προγραμματισμό των Πανεπιστημίων. Ένα θέμα που ασφαλώς χρειάζεται διάλογο και συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων και όχι να περνάει «εν κρυπτώ και παραβύστω».

Ο κ. Φίλης χθες την επανέφερε ως «νομοτεχνική βελτίωση» της τελευταίας στιγμής σε εκπρόθεσμη τροπολογία και περιέγραψε παραπλανητικά το περιεχόμενό της στην ολομέλεια (από τα πρακτικά τα λόγια του: «Η δεύτερη (νομοτεχνική) αφορά τη γνωστή ρύθμιση -μπήκε σε παλαιότερες συνεδριάσεις το θέμα- για τους καθηγητές, τους υπηρετούντες λέκτορες των ΑΕΙ και τους καθηγητές εφαρμογών των ΤΕΙ, δηλαδή το θέμα των ΕΔΙΠ, που δίνουμε μια λύση». Συνεπώς, είτε δεν ήξερε τι περιείχε, είτε ήξερε και σκοπίμως το έκρυψε. Το αξιοπερίεργο είναι ότι ούτε καν συνεννοήθηκε με την κα. Αναγνωστοπούλου προκειμένου, ως καθ’ ύλην αρμόδια, να εξηγήσει τη «νομοτεχνική βελτίωση» όπως είχε κάνει τον Μάιο. Επιπλέον, κατά περίεργη σύμπτωση, η συγκεκριμένη νομοτεχνική βελτίωση δεν έφτασε ποτέ στο χώρο από όπου τις προμηθεύονται οι επιστημονικοί συνεργάτες των βουλευτών.

Όλο αυτό το σκηνικό είναι ενδεικτικό του τρόπου «μουλωχτής νομοθέτησης» που ακολουθείται από την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με άσχετες διατάξεις, εκπρόθεσμες τροπολογίες, εμβόλιμες δήθεν «νομοτεχνικές βελτιώσεις» με σκοπό την απόκρυψη για να μην υπάρχουν περιθώρια αντίδρασης. Έτσι λοιπόν στα μουλωχτά περνάνε κομβικές διατάξεις για το μέλλον των Πανεπιστημίων, ερήμην των ίδιων των Πανεπιστημίων…".

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: Η ρύθμιση για τους ΕΔΙΠ και οι ανακρίβειες του κ. Μαυρωτά

Απαντώντας το υπουργείο Παιδείας στον κ. Μαυρωτά σημειώνει τα εξής:
«Για «μουλωχτή νομοθέτηση» κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο βουλευτής του Ποταμιού Γιώργος Μαυρωτάς, αναφερόμενος σε νομοτεχνική βελτίωση, η οποία κατατέθηκε και ψηφίστηκε  στη  Βουλή από τον υπουργό Παιδείας Νίκο Φίλη και την αναπληρώτρια υπουργό Σία Αναγνωστοπούλου για το θέμα των μελών ΕΔΙΠ. Η συγκεκριμένη ρύθμιση υπερψηφίστηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛΛ,  «παρών» ψήφισε το ΚΚΕ και το Ποτάμι, ενώ την καταψήφισαν η ΝΔ, η Δημοκρατική Συμπαράταξη  και η Χρυσή Αυγή.
Από τα παραπάνω,  συνάγεται, ότι, ο κ. Μαυρωτάς, αν ήταν βάσιμοι  οι ισχυρισμοί του, είχε όλη την ευχέρεια να καταψηφίσει την τροπολογία στην οποία εμπεριέχονταν η συγκεκριμένη ρύθμιση, όπως έκαναν άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν το έπραξε και οι  εκ των υστέρων καταγγελίες του,  εκθέτουν τον ίδιο στις  εύλογες κατηγορίες, ότι, ή δεν ξέρει τι του γίνεται, ή, ότι,  είναι εκείνος που ασκεί «μουλωχτή αντιπολίτευση». Και, δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά. Ξέρει αυτός.     
Επί της ουσίας: Είναι γνωστό ότι στο πρόσφατο παρελθόν είχε κατατεθεί από τη βουλεύτρια της Δημοκρατικής Συμπαράταξης κα Κεφαλίδου, ανάλογη τροπολογία η οποία, μάλιστα, πρόβλεπε ότι τα μέλη ΕΔΙΠ θα μπορούσαν να κριθούν για τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή και όχι για τη θέση του Λέκτορα όπως προβλέπει η ρύθμιση που ψηφίστηκε. Τότε, η αναπληρώτρια υπουργός κα Αναγνωστοπούλου, είχε χαρακτηρίσει δίκαιο το αίτημα των μελών ΕΔΙΠ και  υποσχέθηκε να μελετήσει το θέμα. Αυτά είναι καταγεγραμμένα στα πρακτικά της Βουλής, συνεπώς, οι αιτιάσεις τού κ. Μαυρωτά περί παραπλάνησης της εθνικής αντιπροσωπείας είναι εντελώς εκτός πραγματικότητας.
Στη συνέχεια, από τη μελέτη του προβλήματος αποδείχθηκε, ότι, λόγω της χρόνιας αδιοριστίας  στα ΑΕΙ,  υπάρχουν επιστήμονες με προσόντα ανάλογα των λεκτόρων που έχουν καθηλωθεί επί χρόνια σε θέση εργαστηριακού προσωπικού χωρίς καμία δυνατότητα εξέλιξης. Οι επιστήμονες αυτοί κατέχουν όλοι διδακτορικό τίτλο σπουδών και έχουν ερευνητικό ακόμη και διδακτικό έργο.
Τώρα, που,  με ενέργειες της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ξεμπλοκάρονται επιτέλους οι διορισμοί,  αποφασίστηκε μέσω της ρύθμισης που ψηφίστηκε, να ικανοποιηθεί το αίτημά τους και, ταυτόχρονα, να δοθεί μια ακόμη δυνατότητα στις σχολές και στα τμήματα των ΑΕΙ να προσλάβουν προσωπικό. Η απόφαση ανήκει στα ίδια τα  ΑΕΙ και όχι στο Υπουργείο. Αν τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ κρίνουν μέσα από τις δικές τους διαδικασίες, ότι,  πρέπει κάποια μέλη ΕΔΙΠ να κριθούν για τη βαθμίδα του λέκτορα μπορούν να το πράξουν. Αν όχι,  αυτό το προσωπικό θα συνεχίσει να εργάζεται με το υπάρχον καθεστώς. Αυτή είναι η αλήθεια, που, δυστυχώς, επιχειρεί να διαστρέψει ο κ. Μαυρωτάς και όσοι δίνουν βάση στις ανακρίβειές του.
Τέλος, επειδή, ήδη κυκλοφορούν ψίθυροι  από τα γνωστά και μη εξαιρετέα κέντρα της διαπλοκής,  περί σχέσης της συγκεκριμένης ρύθμισης με  πρόσωπα που στοχοποιούνται άδικα για μια ακόμη φορά λόγω  των σχέσεών τους με πολιτικά πρόσωπα, καλούμε την κοινή γνώμη να αποδοκιμάσει τους εμπνευστές αυτών των αθλιοτήτων  και όσους τις αναπαράγουν».

Σχόλια (22)

 
Nikos
07 Σεπ 2016 22:02

Σωστό.
Ευτυχώς άκουσαν τις αντιδράσεις των Πανεπιστημίων και κατάλαβαν έγκαιρα το σοβαρό πρόβλημα που πήγαινε να δημιουργηθεί με την εισαγωγή διαδικασίας κλειστών διαδικασιών λεκτεροποίησης. (Καθόλου απίθανο άλλωστε αν έπεφτε και στο ΣτΕ ως αντισυνταγματικό)

 
ΑΙΔΩΣ
07 Σεπ 2016 22:38

Η διάταξη αυτή ανακαλείται. Η άλλη διάταξη που επιτρέπει σε καθηγητές β βαθμιας με κλειστή διαδικασία να γίνουν ΕΔΙΠ παραμένει. Η διάταξη που έκανε εκατοντάδες ΙΔΑΧ και διοικητικούς να γίνουν ΕΔΙΠ παραμένει. Το θέμα δεν είναι ούτε η ηθική ούτε η δεοντολογία. Γι αυτές τις περιπτώσεις δεν έκανε κανείς τον παραμικρό θόρυβο. Το όλο ζήτημα είναι οι συσχετισμοί στις ΓΣ .

 
Νικ δη Γρυκ
07 Σεπ 2016 23:15

Αυτά τα αυτογκόλ του ΣΥΡΙΖΑ είναι όλα τα λεφτά

 
Δημήτρης
08 Σεπ 2016 03:09

Ελλάδα, η χώρα που η νομοθέτηση είναι πιο απλή από παρτίδα τάβλι.
Όποιος θέλει νομοθετεί με ό,τι διαδικασία θέλει, και όταν θέλει ανακαλεί ό,τι δεν θέλει. Ή νομοθετεις μετά απο διαβούλευση ή δεν νομοθετεις. Και αν νομοθετησεις να φροντισεις να το υποστηριξεις και οχι να το ανακαλεσεις σε 3 μέρες. Δεν είστε ο Σύλλογος Μετριοφρόνων οι Θεοί, αλλά Κυβέρνηση.

 
ΕΔΙΠ ΧΑ
08 Σεπ 2016 08:37

1.Σχετικα με τους ΕΔΙΠνθα ηθελα να πω τα εξης...Αυτοι που εχουν τα προσοντα για να εξελιχθουν επιτελους μετα απο 10 τουλαχιςτον χρονια εργαςια με διδακτικο επιςτημονικο ερευνητικο και κλινικοεργαςτηριακο εργο ειναι κατω απο 400 ατομα κ οχι 2000
που βιαστηκαν να γραψουν τα ΜΜΕ.
2.Που ειναι η αδικια στο να εξελιχθουν αυτα τα ατομα εστω κ με κλειστη διαδικασια αφου δεν υπαρχουν τα κονδυλια για νεες θεσεις;
3.Στο δικο μου γνωστικο αντικειμενο υπηρχαν 5 μελη ΔΕΠ πριν 5 χρονια κ τωρα μολις μονο ενας λεκτορας που πηρε θεση με ανοιχτη διαδικασια αλλα προτιμησε να παρει αδεια ανευ αποδοχων 3 χρονια κ το δικο του εργο το επιτελουν 2 μελη ΕΔΙΠ.Αυτο ειναι δικαιο για τους αγαπητους καθηγητες που αντεδρασαν;
4.Πραγματι οταν νομοθετεις γνωριζεις τις πολιτικες αντιδρασεις κ οφειλεις να υποστηριξεις το νομοθετικο εργο.Στο συγκεκριμενο θεμα δεν ηταν κ πολυ να δυσκολο να επιχειρηματολογησει υπερ κανεις.Απλα δεν ηθελε....για αλλους λογους...;;!

 
ΕΠ
08 Σεπ 2016 15:04

@ΑΙΔΩΣ :
"Το όλο ζήτημα είναι οι συσχετισμοί στις ΓΣ".
Ακριβώς! Το έθεσες στη σωστή του βάση.
@ΕΔΙΠ ΧΑ
Από την άλλη, όσοι έγιναν ΕΔΙΠ, δε γνώριζαν ότι είναι θέση χωρίς εξέλιξη ? Γιατί διαμαρτύρονται τώρα ? Γιατί δύο μέτρα και σταθμά στις διαδικασίες επιλογής ΔΕΠ ?

 
BTL
08 Σεπ 2016 16:15

Συμφωνώ με όσα αναφέρετε. Κάποια σχόλια από τη μεριά μου
1. Τα μέλη ΕΔΙΠ (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό) πρέπει να εξελίσσονται σε παράλληλο οργανόγραμμα με τα μέλη ΔΕΠ (όπως συμβαίνει και με το ερευνητικό προσωπικό σε όλα τα διεθνή πανεπιστήμια)
2. Το επιχείρημα «να εξελιχθουν αυτα τα ατομα εστω κ με κλειστη διαδικασια αφου δεν υπαρχουν τα κονδυλια για νεες θεσεις» είναι προβληματικό. Τα ίδια επιχειρήματα μπορούν να τεθούν και σε πολλές άλλες επαγγελματικές ομάδες π.χ. η νοσοκόμα να γίνει γιατρός, η μαία μαιευτήρας, ο υπαξιωματικός αξιωματικός κ.ο.κ αφού από εδώ και πέρα η χώρα θα πορευτεί με περιορισμένους πόρους.
3. Απαράδεκτη ρύθμιση οι άδειες άνευ αποδοχών μελών ΔΕΠ (εξαιρούνται σοβαροί λόγοι υγείας). Λύση: Διακοπή συνεργασίας με τα μέλη ΔΕΠ αυτών των κατηγοριών. Με τους πόρους που θα προκύψουν άμεση προκήρυξη νέων θέσεων με ανοικτές διαδικασίες ώστε να μπορέσουν να προσλάβουν τους καλύτερους.

 
@BTL
08 Σεπ 2016 17:55

Αγαπητέ η νοσοκόμα δεν έχει τα τυπικά προσόντα να γίνει γιατρός. Ούτε η μαία μαιευτήρας ούτε ο υπαξιωματικός να γίνει αξιωματικός. Άστοχο τελείως το παράδειγμά σας. Ο ΕΔΙΠ ήδη ασκεί τα καθήκοντα του λέκτορα (αυτοδύναμη ανάθεση, διπλωματικες/πτυχιακές, επιστημονικός υπεύθυνος σε προγράμματα). Φυσικά με μικρότερο μισθό, με περισσότερα καθήκοντα και με ελάχιστη δυνατότητα εκπροσώπησης στα συλλογικά όργανα. Αυτό το βρίσκετε ηθικό;

 
sarakatsanos
08 Σεπ 2016 18:50

Δεν έχουν ανάγκη όλα τα τμήματα από ΕΔΙΠ. Ας γίνει μια ιεράρχηση των αναγκών. Τα κεντρικά πανεπιστήμια δεν έχουν αντικείμενο για το ήδη υπάρχον προσωπικό, πόσο μάλλον για 300-400 διδάσκοντες ακόμη. Καλό θα ήταν να περιοριστούν οι θέσεις αλλά και τα γνωστικά αντικείμενα γιατί θα δημιουργηθούν φαινόμενα "συνωστισμού" σε κάποια γνωστικά αντικείμενα χωρίς να υπάρχει ουσιαστική βοήθεια εκεί που υπάρχουν πραγματικές ανάγκες.

 
K. G.
08 Σεπ 2016 20:37

@ BTL
Ερωτήματα απλά. Αν η νοσοκόμα αποκτήσει πτυχίο γιατρού, μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα του γιατρου; Μάλλον δεν έχεις πάει στο στρατό, οι υπαξιωματικοί γίνονται αξιωματικοί μετά από αρκετά χρόνια. Έτσι και τα μέλη ΕΔΙΠ μετά από αρκετά χρόνια και αφού έχουν τα προσόντα του Λέκτορα (όχι νοσοκόμας, αλλά γιατρού), δεν πρέπει να έχουν δικαίωμα εξέλιξης;
Όλα αυτά δεν αφορούν μόνο τον/ την BTL αλλά και αυτούς που είναι πολέμιοι της διάταξης.

 
ΕΔΙΠ ΧΑ
08 Σεπ 2016 21:10

@BTL
Δεν εγινα ΕΔΙΠ για να μην εχω καμια εξελιξη...Οι ΕΔΙΠ ειναι διδακτικο επιστημονικο προσωπικο του Πανεπιστημιου με πολλα καθηκοντα σχεδον ισα με αυτα των ΔΕΠ.Η συγκριση νοσοκομας-γιατρου με ΕΔΙΠ-ΔΕΠ ειναι εντελως αστοχη γιατι πολυ απλα τα προσοντα στη μια περιπτωση δεν ειναι τα ιδια!
Και τοση αναστατωση πια για την κλειστη διαδικασια;Αν δεν υπαρχουν αναγκες κ αν δεν ειναι αξιολογοι μελων ΔΕΠ ας μη κριθουν θετικα στο κατω κατω.Τελος, γιατι παντα πρεπει να γκρινιαζουμε με την προοδο του διπλανου μας;!Κ μη μου πειτε οτι ολα τα μελη ΔΕΠ κατεχουν τις θεσεις τους με αξιοκρατικες διαδικασιες εστω και με ανοιχτες διαδικασιες!

 
Jim
08 Σεπ 2016 22:03

Από τη μια ο σύλλογός σας αναφέρει ότι μόλις 400 άτομα έχουν τις προϋποθέσεις σε ολόκληρη τη χώρα για να γίνουν λέκτορες και από την άλλη "αποκαλύπτετε" θεωρίες συνωμοσίας, ότι δήθεν οι Πανεπιστημιακοί φοβούνται αλλαγές συσχετισμών στις ΓΣ. Από ποιους; Ένας ή δύο λέκτορες σε κάποιο Τμήμα θα αλλάξουν τους συσχετισμούς; Έτοιμοι να φέρετε τα πάνω κάτω στο σύστημα μόλις λεκτεροποιηθείτε!

Ερωτήματα:
- τις καλές εποχές που έβγαιναν θέσεις ΔΕΠ (όχι πολύ παλιά), γιατί δεν τις διεκδικήσατε; Ως εσωτερικοί υποψήφιοι και με έργο διδακτικό και επιστημονικό είχατε πολλές πιθανότητες.
- γιατί δεν ζητάτε αντί για κλειστή διαδικασία να γίνει ανοικτή, σε επί θητεία θέση, με παράλληλη προκήρυξη της θέσης σας; όπως ισχύει για τα μέλη ΔΕΠ. Θα ήταν πολλοί από την κοινή γνώμη με το μέρος σας τότε.
- πιστεύει κανείς ότι μόλις εξασφαλίζατε τη θέση του μόνιμου λέκτορα δεν θα κάνατε μια κοινή δικαστική διεκδίκηση για να διατηρήσετε τη μονιμότητα και στον επίκουρο;

 
@sarakatsanos
09 Σεπ 2016 01:03

Αυτά που λέτε κύριε είναι παντελώς αναληθή!!! Στα μεγάλα κεντρικά πανεπιστήμια υπάρχει τεράστια αποψίλωση σε ΔΕΠ λόγω συνταξιοδοτήσεων και αδειών άνευ αποδοχών που έχει αυξήσει κατακόρυφα τις αυτοδύναμες αναθέσεις σε ΕΔΙΠ!!! Και όχι μόνο αυτό. Ήδη γίνονται συζητήσεις για συγχωνεύσεις τμημάτων καθώς στην επόμενη 5ετία οι συνταξιοδοτήσεις θα έχουν τη μορφή καταιγίδας και οι προσλήψεις θα είναι ελαχιστότατες (1500 πιστώσεις δηλαδή στην καλύτερη περίπτωση 4-5 ΔΕΠ ανά τμήμα για τα επόμενα 3-4 χρόνια)

 
sarakatsanos
09 Σεπ 2016 11:29

@@sarakatsanos

Χαίρομαι που υπάρχουν τέτοιες αντιδράσεις. Δηλαδή ένα τμήμα με 59 ΕΔΙΠ χρειάζεται και άλλους; Με ποιο σκεπτικό; Ότι μετά από πέντε χρόνια θα συνταξιοδοτηθούν κάποια ΔΕΠ και θα τους αντικαταστήσουμε με ΕΔΙΠ; Και σε ποια γνωστικά αντικείμενα; Όποιο έρθει; Για το λόγο αυτό επαναλαμβάνω χρειάζεται σχεδιασμός και μέτρο.
Όσο για τις άδειες άνευ αποδοχών, αφού τα τμήματα τις δίνουν και μάλιστα δηλώνοντας ότι "δεν επηρεάζεται το διδακτικό έργο" μάλλον δεν έχουν και τόσο μεγάλες ανάγκες.

 
BTL
09 Σεπ 2016 16:35

@ K. G.
1. "Αν η νοσοκόμα αποκτήσει πτυχίο γιατρού, μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα του γιατρού;" Φαντάζομαι μπορεί... αν προκηρυχθεί θέση ιατρού, υποβάλλει αίτηση, αξιολογηθεί μαζί με άλλους ιατρούς και επιλεχθεί. (Αναφέρομαι πάντα για το δημόσιο).
2. "οι υπαξιωματικοί γίνονται αξιωματικοί μετά από αρκετά χρόνια.": Πράγματι, δεν θα μπορέσουν όμως να περάσουν ποτέ ένα όριο πχ να γίνουν στρατηγοί ή ταξίαρχοι
3. "Αν δεν υπάρχουν ανάγκες κ αν δεν είναι αξιολογεί μελων ΔΕΠ ας μη κριθουν θετικα στο κατω κατω." Συμφωνώ
4. "Τέλος, γιατί πατά πρέπει να γκρινιάζουμε με την πρόοδο του διπλανού μας;" Η πρόοδος του διπλανού είναι πολύ σημαντική και μόνο έτσι μπορούμε να πάμε μπροστά ως κοινωνία, αρκεί να μη γίνεται εις βάρος των υπολοίπων.
5. "Κ μη μου πείτε οτι ολα τα μελη ΔΕΠ κατεχουν τις θεσεις τους με αξιοκρατικες διαδικασιες εστω και με ανοιχτες διαδικασιες!" Αυτός είναι και ο λόγος που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με αυτές τις διαδικασίες. Πρέπει επιτέλους να μπουν κάποιοι κανόνες.

 
@BTL
09 Σεπ 2016 16:46

@@BTL
Οι ΕΔΙΠ είναι εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό. Το ότι μπορεί να αναλάβει και άλλα καθήκοντα δεν σημαίνει ότι πρέπει αυτομάτως να εξελίσσεται σε άλλο οργανόγραμμα χωρίς να τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες (αν ζούσαμε στη Νορβηγία ίσως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά). Παρόμοια επιχειρήματα μπορεί βέβαια να εγείρει και κάθε άλλος υπάλληλος του δημοσίου τομέα ή ακόμη και οι Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι. Πρέπει όλοι να γίνουν ΔΕΠ με κλειστές διαδικασίες επειδή απλά υπάρχει η πίστωση;

 
BTL
09 Σεπ 2016 16:48

ΕΔΙΠ ΧΑ
08 Σεπ 2016 21:10

@BTL
"Δεν εγινα ΕΔΙΠ για να μην εχω καμια εξελιξη..." Έχεις εξέλιξη σε παράλληλο οργανόγραμμα αν δεν κάνω λάθος: ΕΔΙΠ Δ, Γ, Β, Α. Απλά δεν σε καλύπτει.

 
@BTL
09 Σεπ 2016 17:32

Για μια ακόμα φορά λες πράγματα που δεν ισχύουν. Ήδη ΟΛΟΙ οι υπάλληλοι των πανεπιστημίων μπορούν να γίνουν ΕΤΕΠ, οι ΕΤΕΠ να γίνουν ΕΔΙΠ, οι ΙΔΑΧ έγιναν ήδη ΕΔΙΠ. Επομένως οι μόνοι που απαγορεύεται να εξελιχθούν είναι οι ΕΔΙΠ.

 
@BTL
09 Σεπ 2016 17:51

Αγαπητέ γιατί παραπληροφορείτε; είναι μόνιμοι οι πανεπιστημιακοί υπότροφοι; τι ακριβώς επιχείρημα έχουν;

 
@BTL
09 Σεπ 2016 18:06

4. "Τέλος, γιατί πατά πρέπει να γκρινιάζουμε με την πρόοδο του διπλανού μας;" Η πρόοδος του διπλανού είναι πολύ σημαντική και μόνο έτσι μπορούμε να πάμε μπροστά ως κοινωνία, αρκεί να μη γίνεται εις βάρος των υπολοίπων.

Ακριβώς αυτό. Οι μόνοι που απαγορεύεται να εξελιχθούν είναι οι ΕΔΙΠ. Επιτέλους αυτό πρέπει να σταματήσει. Οι βαθμίδες στις οποίες αναφέρεσαι έχουν σχέση αποκλειστικά με το χρόνο προϋπηρεσίας και όχι με το έργο που έχεις παράξει.

 
K. G.
09 Σεπ 2016 21:58

@ BTL

Απλως κάνει μετάταξη σε θέση γιατρού και δεν διεκδικούν τη θέση και άλλοι εκτός δημοσίου.
Τελικά παραδέχεσαι ότι η υπαξιωματικοί γίνονται αξωματικοί. Ούτε η διάταξη κάνει τα μέλη ΕΔΙΠ πρυτάνεις, μόνο Λέκτορες σε προσωποπαγή θέση. Τόσο απλά!!!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ