Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Ανέλαβε καθήκοντα η νέα πρόεδρος του ΔΟΑΤΑΠ- Οι προτεραιότητες

Ποια είναι τα μέλη του νέου ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ
Δημοσίευση: 07/11/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

“Ανάβει” και πάλι της μηχανές από σήμερα το πρωί ο ΔΟΑΤΑΠ, ο οποίος ήταν στον “πάγο” από τον περασμένο Ιούλιο, λόγω της μη τοποθέτησης νέου Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς η θητεία του απερχόμενου είχε λήξει στις 25 Ιουλίου.

Η νέα πρόεδρος του ΔΟΑΤΑΠ καθηγήτρια Ελένη Παπαδοπούλου, ανέλαβε σήμερα το πρωί τα καθήκοντά της καθώς ο διορισμός του νέοτυ ΔΣ δημοσιεύθηκε την περασμένη Παρασκευή.

Οι προτεραιότητες της νέας προέδρου του ΔΟΑΤΑΠ, όπως αυτές διατυπώθηκαν από την ίδια στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, έχουν ως εξής:

Οι προτεραιότητες της νέας προέδρου του ΔΟΑΤΑΠ

Οσον αφορά τις  προτεραιότητές  της στον ΔΟΑΤΑΠ,  η νέα πρόεδρος του Οργανισμού, καθηγήτρια Ελένη Παπαδοπούλου, ανέλυσε στους Βουλευτές της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής ως εξής :

Α.  Προτεραιότητα άμεση πρέπει να δοθεί πρώτον στο προσωπικό. Από τον ιδρυτικό νόμο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., προβλέπονται συνολικά 76 άτομα προσωπικό: 21 θέσεις ειδικών εισηγητών, 30 οργανικές θέσεις και 25 θέσεις Διοικητικών αρμοδιοτήτων με απόσπαση από το Δημόσιο.
Από τις αρχές του έτους, ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., είχε  πει ότι υπηρετούν στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., συνολικά 39 άτομα: 11 εισηγητές, 12 μόνιμοι υπάλληλοι και 16 με απόσπαση.
Επίσης, έχει διατυπώσει τη θέση ότι υπάρχουν κλάδοι χωρίς στελέχωση με ειδικούς εισηγητές. Κατ’ ακολουθίαν, είναι απολύτως απαραίτητο και επείγον να στελεχωθούν οι υπηρεσίες του Οργανισμού, προκειμένου να ανταποκρίνεται με συνέπεια και στα χρονικά όρια που τίθενται για την διεκπεραίωση των αιτημάτων, όπου τα χρονικά αυτά όρια είναι τρεις μήνες κατ’ ανώτατο όριο, από την συμπλήρωση του φακέλου.

Β. Η σύνταξη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, που προβλέπεται από το ιδρυτικό, με τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του ιδρυτικού νόμου.

Γ. Μερικά στοιχεία όσον αφορά τα οικονομικά του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.: Ο Οργανισμός είναι αυτοχρηματοδοτούμενος με κύριο έσοδο του το Παράβολο που κατατίθεται από τον πολίτη για κάθε αίτημα. Τα παράβολα έχουν καθοριστεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση το 2011 και έκτοτε δεν έχουν αναπροσαρμοστεί και μάλλον θα πρέπει να το επανεξετάσουμε αυτό το θέμα.

Δ. Για τη λειτουργική επικοινωνία του πολίτη με το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., προτείνεται η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος στο οποίο θα κατατίθεται το αίτημα, θα αναρτά ο πολίτης όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, εκτός πιθανόν των στοιχείων, τα οποία είναι απαραίτητο να είναι πρωτότυπα, όπως οι τίτλοι σπουδών, η αναλυτική βαθμολογία και τα λοιπά και μέσω αυτού του συστήματος, ο πολίτης θα παρακολουθεί και θα ενημερώνεται για την πορεία του αιτήματός του.

Ε. Με την πληροφόρηση και τη διαφάνεια, πιθανόν να αμβλυνθεί και αυτή η αρνητική αύρα που υπάρχει, όταν γίνεται γενικά μια ακαδημαϊκή κρίση ένας τίτλου που ο πολίτης έχει ήδη αποκτήσει.

Ζ. Σε αυτή την κατεύθυνση προτείνεται, επίσης, και η επαφή και στενή συνεργασία με το Συνήγορο του Πολίτη, ο οποίος γίνεται αποδέκτης αιτημάτων και παραπόνων προς επίλυση και ο οποίος έχει εξετάσει πολλά θέματα, τα οποία έχουν προκύψει.

Το νέο ΔΣ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το νέο ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΊΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΏ

Οπως είναι γνωστό  Πρόεδρο διορίζεται η Ελένη   Παπαδοπούλου Ελένη  ,Καθηγήτρια του Πολυτεχνείου Κρήτης.

- Α΄ Αντιπρόεδρος  Μαυρομούστακου Ήβη – Αγγελική τ , Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης.

-Β’ Αντιπρόεδρος Σαντουρίδης Ηλίας  , Καθηγητής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
 
Ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κατά επιστημονικό κλάδο,διορίζονται:

α) ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

αα) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Ή ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Τακτικό μέλος: Μιχαλόπουλος Ανδρέας του Νικολάου, Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αναπληρωματικό μέλος: Αλεξάκης Αλέξανδρος του Γεωργίου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ββ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

Τακτικό μέλος: Κορδούτης Παναγιώτης του Συμεών, Καθηγητής του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Αναπληρωματικό μέλος: Κατερέλλος Κύριλλος – Ευάγγελος του Αλεξάνδρου,  Επίσκοπος Αβύδου, Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

γγ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ:

Τακτικό μέλος: Μαυρομούστακου Ήβη - Αγγελική του Ιάσονος,  Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Συνταγματικοί θεσμοί και Σύγχρονες Μορφές Διοίκησης» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Αναπληρωματικό μέλος: Βιδάλη Σοφία του Νικολάου,  Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Εγληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική» του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

δδ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τακτικό μέλος: Βώκου Δέσποινα του Φιλίππου, Καθηγήτρια της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Αναπληρωματικό μέλος: Παπασιδέρη Ισιδώρα του Σπυρίδωνος, Καθηγήτρια της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

εε) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ή ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τακτικό μέλος: Λαγός Δημήτριος του Γεωργίου,  Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Αναπληρωματικό μέλος: Τσαγκαράκης Νικόλαος του Βασιλείου,  Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

στ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Τακτικό μέλος: Λάζαρης Ανδρέας του Χρήστου,Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αναπληρωματικό μέλος: Παπαϊωαννίδου Παρασκευή του Γεωργίου, Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ζζ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Τακτικό μέλος: Τσιχλάκης Κωνσταντίνος του Δημητρίου,Καθηγητής του Τμήματος Οδοντιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αναπληρωματικό μέλος: Παντελίδου – Παπαδοπούλου Ουρανία του Χαραλάμπους,  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ηη) ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τακτικό μέλος: Τομπουλίδης Ανανίας του Γεωργίου,  Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Αναπληρωματικό μέλος: Κούγκολος Αθανάσιος του Γεωργίου,  Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

θθ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Τακτικό μέλος: Αναστασόπουλος Βασίλειος του Λουκά,  Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Γραμμικά και μη γραμμικά ψηφιακά κυκλώματα και συστήματα στην επεξεργασία σήματος» του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αναπληρωματικό μέλος: Γαστεράτος Αντώνιος του Χρήστου, Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονική Μηχανολογία και Τεχνητή Όραση» του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

ιι) ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τακτικό μέλος: Τουντασάκη Ειρήνη του Γεωργίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Αναπληρωματικό μέλος: Κλήμης Γεώργιος - Μιχαήλ του Κωνσταντίνου,  Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

ιαια) ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τακτικό μέλος: Παπλωματάς Επαμεινώνδας του Ιωάννη,  Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αναπληρωματικό μέλος: Αυδή Μελπομένη του Δημητρίου,  Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ιβιβ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Τακτικό μέλος: Παπάζογλου Λυσίμαχος του Γεωργίου,  Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Αναπληρωματικό μέλος: Κιόσης Ευάγγελος του Αντωνίου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστη- μίου Θεσσαλονίκης.

ιγιγ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Τακτικό μέλος: Βράμπας Ιωάννης του Σωτηρίου,  Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) Σερρών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Αναπληρωματικό μέλος: Στρίγκας Αθανάσιος του Δημητρίου,  Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

ιδιδ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Τακτικό μέλος: Χαρβαλιάς Γεώργιος του Νικολάου,  Καθηγητής του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών.

Αναπληρωματικό μέλος: Χανδράκης Δημήτριος του Αιμιλίου,  Καθηγητής του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

β) ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

αα) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τακτικό μέλος: Σαντουρίδης Ηλίας του Δημητρίου, Καθηγητής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.

Αναπληρωματικό μέλος: Παπαδιοδώρου Γεώργιος του Βασιλείου,  Καθηγητής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

ββ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Τακτικά μέλη: i) Γώγου Λήδα του Νικολάου,  Καθηγήτρια της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

ii) Ζιάβρα Ναυσικά του Βασιλείου,  Καθηγήτρια της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

Αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη: i) Πρωτόπαπα Ευαγγελία του Εμμανουήλ,  Καθηγήτρια της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

ii) Νάσιος Γρηγόριος του Δημητρίου,  Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

γγ) ΚΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τακτικά μέλη: i) Βεντούρας Ερρίκος του Μιχαήλ,  Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

ii) Μπισδούνης Λάμπρος του Σπυρίδωνος,  Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.

iii) Τριάντης Δήμος του Αναστασίου,  Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

Αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη: i) Βέντζας Δημήτριος του Εμμανουήλ,  Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.

ii) Ραγκούση Μαρία του Νικολάου,  Καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

iii) Παπαδουράκης Γεώργιος του Μιχαήλ,  Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

δδ) ΚΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Τακτικό μέλος: Ναθαναηλίδης Κοσμάς του Ιωάννη,Καθηγητής του Τμήματος Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.

Αναπληρωματικό μέλος: Βερβερίδης Φίλιππος του Νικολάου,Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ