Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το E-Learning του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)

Δημοσίευση: 08/11/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) λειτουργεί με επιτυχία από το 2001 και παρέχει προγράμματα συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που διασυνδέουν τη θεωρητική με την πρακτική γνώση αναπτύσσοντας κυρίως, την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Όλα τα νέα προγράμματα που αναπτύσσονται, προσανατολίζονται στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απόλυτα συνυφασμένες με τις εξελίξεις που θα κυριαρχήσουν στο μέλλον τόσο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πρόβλεψης των εξελίξεων στην ελληνική οικονομία.

Μέχρι σήμερα, 16η χρονιά λειτουργίας των εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών προγραμμάτων, το E-Learning του ΕΚΠΑ έχει  δεχτεί συνολικά περισσότερες από 75.000 αιτήσεις συμμετοχής, ενώ στα προγράμματα έχουν συμμετάσχει περί τα 45.000 άτομα.

Τα προγράμματα διεξάγονται αποκλειστικά εξ’ αποστάσεως μέσω Διαδικτύου και απευθύνονται σε άτομα κάθε ηλικιακής ομάδας που είτε ξεκινάνε σήμερα την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, είτε εργάζονται ήδη ως στελέχη σε επιχειρήσεις και ενδιαφέρονται να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους και να γίνουν πιο ανταγωνιστικά στην αγορά εργασίας.

Την τρέχουσα χρονική περίοδο είναι διαθέσιμα πάνω από 200  e-learning προγράμματα σε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών κατευθύνσεων όπως Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Νομικά, Γεωπολιτική, Χρηματοοικονομικά, Επιχειρηματικότητα, Business Analytics, Λογιστική, Ναυτιλιακά, Marketing, Δημόσιες Σχέσεις, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τουριστικά, Πληροφορική-Web Design, Περιβάλλον, Πολιτισμός, Φιλοσοφία, Δημιουργική Γραφή, Προσωπικές Ικανότητες, Υγεία, Νοσηλευτική, Ψυχολογία - Ψυχιατρική,  Διατροφή, Παιδαγωγικά, Ειδική Αγωγή κ.α.

Το περιεχόμενο των προγραμμάτων, ανάλογα με το εκπαιδευτικό αντικείμενο, μπορεί να περιλαμβάνει: Θεωρία εμπλουτισμένη με εικόνες και links , Παραδείγματα - Υποδειγματικές Ασκήσεις, Μελέτες Περίπτωσης, Πρόσθετη Βιβλιογραφία και Δικτυογραφία, Βιντεοπαρουσιάσεις, Μαγνητοσκοπημένες Διαλέξεις, Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης κλπ. Μέσω του συγκεκριμένου τρόπου παρουσίασης των θεματικών ενοτήτων επιτυγχάνεται η εμπέδωση της θεωρίας με έναν πιο εποικοδομητικό τρόπο απ’ ότι σε ένα “παραδοσιακού” τύπου έντυπο. Παράλληλα, η δομή των θεματικών ενοτήτων είναι διαμορφωμένη, έτσι ώστε το εκπαιδευτικό υλικό να καθοδηγεί το σπουδαστή στη μελέτη του, να προάγει την αλληλεπίδραση του σπουδαστή με το μαθησιακό υλικό, να επεξηγεί δύσκολα σημεία και έννοιες, να αξιολογεί και ενημερώνει το σπουδαστή για την πρόοδο του, να εξειδικεύει τις θεωρητικές γνώσεις με τη χρήση πρακτικών εφαρμογών.

Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι των e-learning προγραμμάτων είναι μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αθηνών οι οποίοι έχουν την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας. Μέχρι σήμερα περισσότερα από 100 μέλη ΔΕΠ του ΕΚΠΑ συμμετέχουν ενεργά ως Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι στα προγράμματα.

Η επιτυχής ολοκλήρωσή των προγραμμάτων οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Eπιμόρφωσης ή Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης. Σε όλα τα Προγράμματα απονέμονται βαθμοί ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training), ενώ οι απόφοιτοι, μαζί με το πιστοποιητικό λαμβάνουν και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass. Η χρήση των πιστωτικών βαθμών ECVET επιτρέπει την αναγνώριση, μεταφορά και συσσώρευση πιστωτικών μονάδων μεταξύ προγραμμάτων από διαφορετικά εκπαιδευτικά κέντρα.

Έκπτωση 10% στα δίδακτρα για αιτήσεις έως 14/12/2016 (early entry)

Στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης (early entry) η εγγραφή κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 100 ευρώ. Επιπλέον, ισχύει ειδική τιμολογιακή πολιτική για κοινωνικές ομάδες που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση, όπως άνεργοι, πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ, νέοι έως 30 ετών κάτοχοι της ευρωπαϊκής κάρτας νέων κ.ά.

Περίοδοι Έναρξης Μαθημάτων: 23/1/2017 & 20/2/2017

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Site: https://elearn.elke.uoa.gr
E-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr
Τηλ.: 210-36.89.354, 210-36.89.381
Fax: 210-36.89.352

Διαθέσιμα Προγράμματα
•    Advanced Business Management
•    Advanced Information and Digital Competence
•    Advanced Leadership and Negotiation Skills
•    Advanced Management for Senior Executives
•    Advanced Microsoft Excel 2013 (νέο)
•    Advanced Web Development και Εφαρμογή σε Mobile Friendly και e-Commerce Web Sites
•    Advanced Project Management - Professional Education
•    AngularJS Developer (νέο)
•    Applied Business Administration in Simulation Environment (νέο)
•    Banking and International Finance (Διεθνή Χρηματοοικονομικά)
•    Business Administration
•    Business Analytics - The Next Step
•    Business Analytics (Αναλυτής Δεδομένων)
•    Business English
•    Business Intelligence
•    Business Management: Business Finance
•    Business Management: Strategic Management
•    Business Responsibility in Practice
•    Certificate in Coaching - AC Accredited
•    Chartering (Ναυλώσεις Πλοίων)
•    Cloud Computing και Επιχειρηματική Δραστηριότητα
•    Coaching Leadership: Στα βήματα του Σωκράτη
•    Data Science with Python
•    Digital Culture: Ψηφιακός Πολιτισμός και Πολιτισμική Τεχνολογία
•    Digital Marketing (νέο)
•    Digital Storytelling στην εκπαίδευση
•    Diploma in Coaching - AC Accredited
•    e-Tourism (Διαδικτυακές Συναλλαγές στον Τουρισμό)
•    Financial Management
•    Human Resources Development
•    Human Resources Management and Organizational Analysis
•    International Hospitality
•    International Marketing
•    Law and Economics
•    Logistics και Διεθνείς Μεταφορές (Εκμάθηση του Λογισμικού OrianERP Freight & Logistics)
•    Maritime Strategy, Claims and Operations
•    Marketing and Communication Management
•    Marketing Skills: Communication and Teamworking
•    Marketing Αγροτικών Προϊόντων
•    Marketing και Τεχνικές Πωλήσεων
•    Marketing Προϊόντων και Υπηρεσιών Ομορφιάς
•    Mediterranean Food and Diet (νέο)
•    Mobile Marketing (νέο)
•    Nanotechnology and Nanomedicine: Approaches for targeted drug delivery and advanced nanotherapeutics (νέο)
•    Pharmaceutical Industry: Advanced Negotiation, Teamworking and Communication Skills
•    Philosophical Life Coaching (νέο)
•    Product Management
•    Project Management
•    REFA - Βασικό Πρόγραμμα: Οργάνωση της Εργασίας
•    Search Engine Marketing - SEM (SEO / PPC)
•    Shipping Finance
•    Shipping Logistics
•    Statistics Analytics and Data Mining
•    Stem cells and Regenerative Medicine (νέο)
•    Tourism and Digital Tools: Σχεδιασμός και Διαχείριση Ιστοσελίδας, Ψηφιακό Marketing
•    Tourism Management and Marketing
•    Web Design and Front End Developer Expertise (νέο)
•    Web Design: Aπό τον Σχεδιασμό μέχρι την Επεξεργασία της Επισκεψιμότητας
•    Web Developer (νέο)
•    Άγχος και Κατάθλιψη : Ψυχοεκπαίδευση και Διαχείριση (νέο)
•    Αγωγή Υγείας στο Σχολείο και σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες
•    Αειφόρος Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων και Δομημένου Περιβάλλοντος
•    Αθλητικό Δίκαιο
•    Αμπελουργία και Οινολογία: Παραγωγή, Διάθεση και Κατανάλωση του Οίνου
•    Ανάπτυξη Mobile Εφαρμογών για την Πλατφόρμα Android (νέο)
•    Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Δράσεων μέσω Internet και Social Media
•    Ανάπτυξη Προγραμμάτων Προαγωγής και Αγωγής της Υγείας
•    Ανθρώπινη Αναπαραγωγή
•    Αντίληψη και Τέχνη: Εφαρμογές στη Φωτογραφία
•    Αξιολόγηση, Διασφάλιση και Βελτίωση της Ποιότητας στην Εκπαίδευση
•    Αξιοποίηση Σύγχρονων Μεθόδων, Τεχνικών και Προσεγγίσεων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής (νέο)
•    Αποτελεσματική Διαχείριση Προσωπικού και Μισθοδοσίας (Εκμάθηση του Λογισμικού Singular Logic HCM)
•    Αποτελεσματική Διαχείριση Προσωπικού και Μισθοδοσίας (Εκμάθηση του Λογισμικού Soft1 ERP)
•    Αποτελεσματικό Marketing Campaign και Social Media (Εκμάθηση του Λογισμικού Entersoft CRM)
•    Αποτελεσματικοί Σχολικοί Ηγέτες και Βέλτιστες Πρακτικές
•    Αρχαίοι Πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής
•    Αρωματοθεραπεία-Βοτανοθεραπεία (νέο)
•    Αστυνομικό και Δικαστικό Ρεπορτάζ
•    Ασφάλεια (HACCP) & Ποιότητα Τροφίμων: Πρότυπα ISO22000:2005 & ISO9001:2015
•    Αυτισμός: Συμπτώματα και Αντιμετώπιση
•    Βασικές Αρχές του Καρκίνου Παθογενετικοί Μηχανισμοί και Νεότερες Θεραπευτικές Προσεγγίσεις
•    Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής για Windows 7 & Office 2010
•    Βοηθός Συμβολαιογράφου
•    Γαστρονομικός Τουρισμός και Διεθνής Γαστρονομία (νέο)
•    Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γσπ-Gis), Χαρτογραφία και Περιβάλλον: Ανάπτυξη Εφαρμογών με τη Χρήση Λογισμικών GIS (νέο)
•    Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία: Θεωρία και Κλινική Πράξη
•    Γραφιστικός Σχεδιασμός και Επεξεργασία Στατικής Εικόνας (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop)
•    Δημιουργία Δυναμικών Web Sites με το Joomla
•    Δημιουργική Ανάγνωση και Γραφή της Πεζογραφίας (νέο)
•    Δημιουργική Γραφή και Αυτογνωσία
•    Δημιουργική Γραφή: Ολοκλήρωση Δημιουργικού Έργου
•    Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση
•    Διάγνωση και Θεραπεία των Ψυχικών Διαταραχών: Εφαρμογή της Νευροεπιστήμης στη Μουσικοθεραπεία και τη Σωματική Ψυχοθεραπεία
•    Διαγνωστικός και Εργαστηριακός Έλεγχος για τον Κλινικό Φροντιστή Υγείας (νέο)
•    Διαδραστικές Τεχνολογίες: Ασφαλής Χρήση για Παιδιά και Εφήβους
•    Διαμεσολάβηση-Διεθνής Πρακτική, Ερμηνεία του Eλληνικού Nόμου και Πρακτική Εφαρμογή του
•    Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής
•    Διατροφή, Μεσογειακή Δίαιτα και Αντιμετώπιση Καρδιαγγειακών Νοσημάτων
•    Διαχείριση Ολικής Ποιότητας
•    Διαχείριση Συναισθηματικού, Ψυχικού Τραύματος
•    Διαχείριση της Σχολικής Τάξης
•    Διαχείριση του Στρες και Υγεία (νέο)
•    Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων και Κέντρων Δεδομένων
•    Διδακτικά Μοντέλα και Παιδαγωγικές Πρακτικές
•    Διδακτική Μεθοδολογία: Σύγχρονες Καινοτόμες Προσεγγίσεις
•    Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών σε Παιδιά Προσχολικής και Πρώτης Σχολικής Ηλικίας
•    Διδάσκοντας Αρχαία Ελληνικά: Δεδομένα, Προοπτικές, Προτάσεις (νέο)
•    Διεθνείς και Επιχειρηματικές Διαπραγματεύσεις
•    Δικαστική-Ψυχιατροδικαστική Ψυχολογία (νέο)
•    Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (HRM)
•    Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
•    Διοίκηση και Διαχείριση Πολυπολιτισμικών και Πολυθρησκευτικών Πληρωμάτων στην Εμπορική Ναυτιλία
•    Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Εκμάθηση του Λογισμικού ERP Soft1 100)
•    Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
•    Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων
•    Διοικητική Τεχνογνωσία και Σχολική Ηγεσία
•    Δυσλεξία και Μαθηματικά – Δυσαριθμησία: Αξιολόγηση και Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις
•    Εγκληματολογική Έρευνα: Η Συμβολή της Ψυχολογίας
•    Εγκληματολογική Ψυχολογία
•    Ειδικά Θέματα Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
•    Ειδική Αγωγή
•    Ειδική Αγωγή: Αναπτυξιακές Διαταραχές-Εργαλεία Γνωστικο-κινητικής Αξιολόγησης και Μέθοδοι Παρέμβασης
•    Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Διαγνωστική, Θεραπευτική, Συμβουλευτική
•    Ειδικός Αντιρρύπανσης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων
•    Εισαγωγή στη Νανοϊατρική
•    Εισαγωγή στην Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων
•    Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Θεολογία και Ζωή
•    Εισαγωγή στον Ενεργειακό και Βιοκλιματικό Σχεδιασμό Κτιρίων και Αστικών Δομών
•    Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Εκπαίδευσης και Άσκησης με Μικροδιδασκαλίες (νέο)
•    Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες Ζωής: Πρακτικές Εφαρμογές στην Τάξη
•    Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Βιωματικές Δραστηριότητες
•    Εκπαίδευση και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών: Άσκηση με Μικροδιδασκαλίες και Μικρομαθήματα
•    Ελεγκτική Δημοσίου
•    Ελληνικός Μουσικός Πολιτισμός και Εκπαίδευση
•    Ελληνισμός και Δύση
•    Εναλλακτικές Ψυχολογικές Θεραπείες - Μέθοδοι και Αποτελέσματα (νέο)
•    Έξυπνα Ενεργειακά Δίκτυα (Smart Energy Grid)
•    Εξωστρέφεια Επιχειρήσεων Παραγωγής Τροφίμων : Ποιοτικός Έλεγχος. Τυποποίηση. Επισήμανση. Οργάνωση Εξαγωγών
•    Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Συμβουλευτική Εφήβων Και Ενηλίκων
•    Επείγουσα Ιατρική
•    Επείγουσα Νοσηλευτική
•    Επιθεωρητής Πλοίων - Port State Control (νέο)
•    Επικοινωνία και Εξυπηρέτηση Πελατών
•    Επικοινωνία και Προβολή του Πολιτιστικού Προϊόντος- Διαδρομές και Τοπία (νέο)
•    Επικοινωνία, Τουριστική Προβολή και Δραστηριότητα: Πολιτιστικά δρώμενα, φεστιβάλ, αναβιώσεις και καινοτόμες καλλιτεχνικές δράσεις (νέο)
•    Επιμέλεια και Διόρθωση Κειμένου
•    Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία
•    Επιχειρηματικότητα: Συμβουλευτική και Εφαρμογή
•    Eπιχειρησιακός Σχεδιασμός (Εκμάθηση του Λογισμικού Entersoft ERP)
•    Eπιχειρησιακός Σχεδιασμός (Εκμάθηση του Λογισμικού Soft1 ERP)
•    Επιχειρώντας Κοινωνικά
•    Εργαλεία Αξιολόγησης σε Θέσεις Ευθύνης στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα
•    Εργατικό Δίκαιο
•    Εσωτερικό Περιβάλλον: Αρχιτεκτονική Διαμόρφωση - Βιοκλιματικός Σχεδιασμός-Ποιότητα (νέο)
•    Ευρωπαϊκή Οικονομία και Πολιτική
•    Εφαρμογές της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση, τα Παιδιά και τους Εφήβους
•    Εφηβική Υγεία και Ιατρική (νέο)
•    Ζητήματα Γεωπολιτικής και Ασφάλειας στο Ισλαμικό Σύμπλοκο Τουρκίας-Μέσης Ανατολής
•    Η Αναγνώριση των Συναισθημάτων των Παιδιών -Ενσυναίσθηση
•    Η Αρχαιολογία της Προϊστορικής Κύπρου: Υλικός πολιτισμός, Οικονομική και Κοινωνική Οργάνωση
•    Η Διαχείριση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς στη Σύγχρονη Εποχή
•    Η Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών σε Μαθητές με Δυσλεξία
•    Η Ιατρική μέσα από το Μικροσκόπιο
•    Η Παραγωγή Φαρμακευτικών και Παραφαρμακευτικών Προϊόντων
•    Η Τέχνη της Αρχαίας Ελλάδας. Από την Κατάρρευση του Μυκηναϊκού Πολιτισμού έως το Τέλος του Ελληνιστικού Κόσμου
•    Ηχοληψία (νέο)
•    Θεατρική Αγωγή
•    Θέατρο: Κριτική-Ιστορική και Φιλοσοφική Προσέγγιση
•    Ιατρική Δεοντολογία και Βιοηθική
•    Ιατρική Ψυχολογία
•    Ιταλική Γλώσσα και Μετάφραση
•    Καρδιακή Ανεπάρκεια: Διεπιστημονική Προσέγγιση (νέο)
•    Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και Πρώτες Βοήθειες
•    Κινηματογράφος: Ιστορία, Πρακτικές και Βασικές Αρχές Σκηνοθεσίας
•    Κλινική Διατροφή
•    Κλινική Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση
•    Κοινωνικά Προβλήματα και Ψυχική Υγεία του Παιδιού
•    Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία των Εξαρτήσεων
•    Κοινωνική Οικονομία, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Μικροπιστώσεις
•    Κοσμητολογία: Μέθοδος Παρασκευής Καλλυντικών από Φυσικές Πρώτες Ύλες και Φαρμακευτικά
Φυτά
•    Λαογραφία: Σύγχρονος Λαϊκός Πολιτισμός (νέο)
•    Λογοθεραπεία: Διεπιστημονική Θεώρηση
•    Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσλεξία
•    Μαθησιακές Δυσκολίες: Αξιολόγηση και Στρατηγικές Παρέμβασης
•    Μεθοδολογία Lean Six Sigma - Πιστοποίηση Eπιπέδου Yellow Belt
•    Μηχανικός Δικτύων
•    Μηχανικός Κατασκευών με έμφαση στη Διαχείριση Ενέργειας
•    ΜΜΕ και Εγκληματικότητα: Το Έγκλημα ως Είδηση και ως Μήνυμα
•    Μοντάζ: Επεξεργασία Κινούμενης Εικόνας μέσα από Ψηφιακά Προγράμματα (Αdobe Premiere)
•    Μουσικοκινητική Αγωγή
•    Ναυτιλία και Διαχείριση Προμηθειών
•    Ο Εκπαιδευτικός ως Επαγγελματίας: Παιδαγωγική και Διδακτική Καθοδήγηση
•    Ο Ύπνος και οι Διαταραχές του Ύπνου
•    Οινο-γνωσία και Οινογευσία (νέο)
•    Οξυγονοθεραπεία (νέο)
•    Ολοκληρωμένη Διαχείριση Πελατών (Εκμάθηση του Λογισμικού Singular Logic Galaxy CRM)
•    Ολοκληρωμένη Διαχείριση Πελατών (Εκμάθηση Λογισμικού Soft1 CRM)
•    Οργάνωση και Διοίκηση Μικρομεσαίων Ξενοδοχειακών Μονάδων (Εκμάθηση του Λογισμικού Sysco Medallion PMS)
•    Οργάνωση και Διοίκηση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Μονάδων
•    Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
•    Οργάνωση και Διοίκηση Τμήματος Υποδοχής Ξενοδοχειακής Επιχείρησης (νέο)
•    Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
•    Οργάνωση της Έρευνας Φαρμακευτικών και Παραφαρμακευτικών Προϊόντων
•    Οργάνωση, Διαχείριση και Διοίκηση του Εκπαιδευτικού Έργου
•    Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά
•    Παιδοψυχιατρική (νέο)
•    Περιβάλλον - Πολιτισμός - Σύγχρονες Θεωρίες και Πρακτικές στην Κατεύθυνση της Αειφορίας
•    Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων
•    Πληροφορική της Υγείας
•    Πνευματική Ιδιοκτησία
•    Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες
•    Πολιτιστικός Τουρισμός
•    Πρακτικές Ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής
•    Προγραμματισμός με τη Γλώσσα Java
•    Προγραμματιστής με τη Γλώσσα Προγραμματισμού C++
•    Προηγμένες Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων στις Κοινωνικές Επιστήμες με τη Χρήση SPSS
•    Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση: Βιωματική Μάθηση και Σύγχρονες Μέθοδοι Αγωγής Φροντίδας
•    Σακχαρώδης Διαβήτης - Από τη Θεωρία στην Πράξη
•    Σκηνογραφία και Ενδυματολογία
•    Στατιστική Εφαρμοσμένη στις Κοινωνικές Επιστήμες με τη Χρήση του SPSS
•    Στέλεχος Εργαστηρίων Τροφίμων στον Τομέα της Ποιότητας
•    Στέλεχος Υπηρεσιών Αερομεταφοράς
•    Σύγχρονες Διεθνείς Εκπαιδευτικές Πολιτικές και Πρακτικές. Η Σημασία τους για την Ελληνική Εκπαίδευση και τον Εκπαιδευτικό
•    Σύγχρονη Μετανάστευση και Πρόσφυγες στην Ελλάδα (νέο)
•    Συναισθηματική Νοημοσύνη και Διοίκηση
•    Σχεδιασμός και Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
•    Σχολική Ψυχολογία
•    Σχολικός Εκφοβισμός
•    Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής στη Σύγχρονη Ναυτιλία (νέο)
•    Τηλεϊατρική και Υπηρεσίες Υγείας
•    Το Επάγγελμα του Recruiter-Η Επιστήμη και η Τέχνη του Recruiting (νέο)
•    Το Θέατρο στην Εκπαίδευση: Παιδαγωγική Μέθοδος και Καλλιτεχνική Δημιουργία (νέο)
•    Ψηφιακός σχεδιασμός με AutoCAD
•    Ψυχικές Διαταραχές στην Εφηβεία: Διάγνωση και Θεραπευτική Αντιμετώπιση
•    Ψυχοθεραπεία: Θεωρία και Πράξη
•    Ψυχολογία Προσωπικότητας
•    Ψυχολογία της Θρησκείας (νέο)
•    Ψυχοπαιδαγωγική και Συμβουλευτική

Πατήστε εδώ για να δείτε όλα τα διαθέσιμα  e-learning προγράμματα

 

Ετικέτες: 
e-Learning

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ