Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Πρόταση για την αναδιοργάνωση του ΩΠ του Εσπερινού ΕΠΑΛ

Δημοσίευση: 09/11/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σταύρος Χρ. Πάγκαλος
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12.05

Η ιδέα για την αναδιοργάνωση του προγράμματος του Εσπερινού ΕΠΑΛ προέκυψε από την εξέταση της κατανομής των ωρών κατά Τάξη στο ΩΠ του Ημερήσιου ΕΠΑΛ. Το ΩΠ του Ημερήσιου ΕΠΑΛ, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, έχει ως εξής:

Παρατηρείται ότι οι δύο τάξεις, Β΄ και Γ΄ του Ημερήσιου ΕΠΑΛ,  έχουν τις ίδιες ώρες επαγγελματικών μαθημάτων: 23 ώρες. Οι ώρες αυτές αντιστοιχούν στις ώρες του ΩΠ που έχει συνήθως μια Τάξη του Εσπερινού Σχολείου.
Ακόμη οι ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας στη Β΄ και Γ΄ Τάξη είναι 12 + 12 = 24 ώρες συνολικά, αντιστοιχούν δηλαδή στις ώρες που έχει μια Τάξη Εσπερινού ΕΠΑΛ.

Όσον αφορά την Α΄ Τάξη του Ημερησίου ΕΠΑΛ, αυτή περιλαμβάνει μαθήματα όπως ο ΣΕΠ (οι μαθητές των Εσπερινών σχολείων που είναι είτε ενήλικες, είτε εργαζόμενοι, έχουν καταλήξει στην κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν) και τα ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, τα οποία δεν είναι προαπαιτούμενα για τη συνέχιση των σπουδών στη Β΄ Τάξη. Πράγματι οι απόφοιτοι της Α΄ ΓΕΛ που εγγράφονται στη Β΄ ΕΠΑΛ δεν τα έχουν παρακολουθήσει και οι απόφοιτοι της Α΄ ΕΠΑΛ έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν οποιονδήποτε Τομέα στη Β΄ ΕΠΑΛ. Δεν παίζει δηλαδή ρόλο το μάθημα Επιλογής που έχουν παρακολουθήσει στην Α΄ Τάξη.

Είναι δυνατόν δηλαδή - με την αφαίρεση από το ΩΠ αυτών των μαθημάτων - να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των μαθημάτων της Α΄ ΕΠΑΛ και να ελαφρυνθεί έτσι σημαντικά το ΩΠ του Εσπερινού ΕΠΑΛ, όπως επιβάλλεται εξάλλου, λόγω της ιδιαιτερότητας των εσπερινών σχολείων.

Με βάση τις προηγούμενες παρατηρήσεις η Πρόταση διαμορφώνεται ως εξής:

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα στην Α΄ Εσπ. ΕΠΑΛ δεν υπάρχει ο ΣΕΠ και τα ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στη Β΄ και Γ΄ Εσπ. ΕΠΑΛ παραμένει το μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Η Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων μεταφέρεται  από την Α΄ Τάξη στη Δ΄ Εσπερινού ΕΠΑΛ (μειωμένη κατά 1 ώρα) και με προφανώς διαφορετικό περιεχόμενο, προσαρμοσμένο στην ηλικία και τα ενδιαφέροντα των μαθητών του εσπερινού. Η Δ΄ τάξη του Εσπερινού ΕΠΑΛ είναι μια Τάξη αμιγώς Γενικής Παιδείας. Προκύπτει από την πρόσθεση των ωρών των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Β΄ και Γ΄ Ημερήσιου ΕΠΑΛ.

Οι μαθητές που τελειώνουν τη Γ΄ Εσπ. ΕΠΑΛ παίρνουν μόνο Πτυχίο Ειδικότητας. Αν συνεχίσουν και στη Δ΄ Εσπ. ΕΠΑΛ παίρνουν και Απολυτήριο Εσπερινού ΕΠΑΛ (ισότιμο με αυτό του ΓΕΛ) και έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Το μόνο θέμα που χρειάζεται διευθέτηση είναι ότι οι μαθητές της Δ΄ Εσπερινού ΕΠΑΛ δεν παρακολουθούν επαγγελματικά μαθήματα Ειδικότητας τα οποία να εξετάζονται πανελλαδικά και επομένως δεν μπορούν να εξετάζονται στα ίδια μαθήματα με τους μαθητές του Ημερήσιου ΕΠΑΛ. Για να ξεπερασθεί αυτό, προτείνεται να υπάρχει για τους αποφοίτους του Εσπερινού ΕΠΑΛ ειδικό ποσοστό στις θέσεις των Σχολών (όπως άλλωστε ισχύει για τους μαθητές των Εσπερινών ΓΕΛ) και οι μαθητές να εξετάζονται στα βασικά μαθήματα που παρακολουθούν στη Δ΄ Τάξη: Ελληνικά, Μαθηματικά, Φυσική/Χημεία. ΟΙ μαθητές που ακολουθούν τον ΤΟΜΕΑ Οικονομίας & Διοίκησης θα μπορούσαν να εξετασθούν στο μάθημα της Πολιτικής Οικονομίας στη θέση του μαθήματος Φυσικής/Χημείας, το οποίο θα προσφέρεται ως επιλογή αντί της Ζώνης Δ.Δ.

Επί της ουσίας, η εξέταση σε μαθήματα Γενικής Παιδείας, εφοδιάζει τους μαθητές με γνώσεις που τους προετοιμάζουν καλύτερα για τη συνέχιση των σπουδών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σε σχέση με την εξέταση σε μαθήματα Ειδικότητας (τα οποία δεν είναι προαπαιτούμενα, αφού η πλειονότητα των εισερχομένων στις Σχολές προέρχεται από το Γενικό Λύκειο). Άλλωστε σε πολλές χώρες της Ε.Ε. (π.χ. Ελβετία, Φιλανδία) η πρόσβαση των αποφοίτων των Τεχνικών Σχολών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προϋποθέτει την παρακολούθηση εκ μέρους τους, πρόσθετων μαθημάτων επιλογής Γενικής Παιδείας. Σημειώνεται ακόμη, ότι μέχρι και το προηγούμενο σχολικό έτος, οι απόφοιτοι των παλαιών Εσπερινών ΤΕΕ 2ου Κύκλου και των Εσπερινών ΕΠΑΛ, στις πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα ΤΕΙ, εξετάζονταν μόνον στα δύο μαθήματα γενικής παιδείας: Ελληνικά και Μαθηματικά.

Η προτεινόμενη ρύθμιση έχει και το πρακτικό πλεονέκτημα της μείωσης της χρονικής διάρκειας και του κόστους των πανελλαδικών εξετάσεων των Εσπερινών ΕΠΑΛ, αφού οι εξετάσεις περιορίζονται σε 3 μόνον μαθήματα και αποφεύγονται οι εξετάσεις στα 27 μαθήματα των Επαγγελματικών Ειδικοτήτων. Το θέμα χρειάζεται περαιτέρω μελέτη προκειμένου να βρεθεί ο πιο πρόσφορος τρόπος πανελλαδικών εξετάσεων για τους απόφοιτους, σε συνάρτηση με τις αντίστοιχες εξετάσεις των άλλων τύπων Λυκείων. Είναι όμως κάτι το εφικτό.  

Τα πλεονεκτήματα της Πρότασης:

➢    Οι απόφοιτοι του Γενικού Λυκείου οι οποίοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο ΕΠΑΛ για να πάρουν Πτυχίο σε μια ειδικότητα αποκτούν μια ελκυστική επιλογή: παρακολουθούν επί δυο έτη τη Β΄ και Γ΄ Τάξη του Εσπερινού ΕΠΑΛ, σε ένα εσπερινό ωράριο που τους εξυπηρετεί καλύτερα. Σήμερα η λύση που έχουν είναι είτε να γραφούν σε ημερήσιο ΕΠΑΛ με πρωϊνό ωράριο, παρακολουθώντας μόνο τα επαγγελματικά μαθήματα, είτε να εγγραφούν στο σημερινό εσπερινό ΕΠΑΛ όπου όμως η φοίτηση είναι τριετής. Την ίδια ελκυστική επιλογή έχουν και οι απόφοιτοι του ΕΠΑΛ που ενδιαφέρονται για Πτυχίο σε διαφορετικό Τομέα.

➢    Σε όσους μαθητές έχουν διακόψει τη φοίτηση, αλλά έχουν περατώσει τουλάχιστον την Α΄ Τάξη Ημερήσιου ή Εσπερινού ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, και οι οποίοι ενδιαφέρονται μόνο για την απόκτηση Επαγγελματικού Πτυχίου, δίνεται επίσης η ελκυστική προοπτική να το αποκτήσουν με διετή φοίτηση σε εσπερινό ωράριο.

➢    Δίνεται (για πρώτη φορά) μια ρεαλιστική επιλογή στους απόφοιτους των παλαιών (καταργημένων) ΕΠΑΣ, αλλά και στους απόφοιτους των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ και των άλλων Υπουργείων που εξακολουθούν να λειτουργούν: Έχουν τη δυνατότητα – εκτός από το πτυχίο της Ειδικότητας τους – να αποκτήσουν και Απολυτήριο ΕΠΑΛ με φοίτηση ενός μόνον έτους  στη Δ΄ Τάξη του Εσπερινού ΕΠΑΛ (με εσπερινό ωράριο που τους εξυπηρετεί άριστα). Σήμερα η δυνατότητα που έχουν για να πάρουν Απολυτήριο Λυκείου (και να συνεχίσουν σπουδές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση), είναι είτε να εγγραφούν στη Β΄ Τάξη ενός Ημερήσιου ΕΠΑΛ (και να φοιτήσουν επί 2 χρόνια με πρωϊνό ωράριο), είτε να εγγραφούν στη Β΄ Τάξη ενός Εσπερινού ΕΠΑΛ (και να φοιτήσουν επί 3 χρόνια). Σημειώνεται ότι το Επαγγελματικό Πτυχίο των ΕΠΑΣ σύμφωνα με τον Ν.4186/2013 είναι επιπέδου 4, όπως και το Πτυχίο των αποφοίτων του ΕΠΑΛ.

➢    Διευκολύνεται πολύ η ανάπτυξη των Επαγγελματικών Μαθημάτων στο ΩΠ. Δεν «σπάνε» τα μαθήματα μεταξύ των τάξεων, ούτε δημιουργούνται πρωθύστερα, αφού στα επαγγελματικά μαθήματα ακολουθείται η κατανομή των μαθημάτων σε δύο τάξεις, όπως ισχύει στο ημερήσιο ΕΠΑΛ και όχι σε τρεις, όπως ισχύει σήμερα στο Εσπερινό. Δεν χρειάζονται επομένως ξεχωριστές οδηγίες διδασκαλίας και ξεχωριστά αναλυτικά προγράμματα για το Εσπερινό ΕΠΑΛ.

➢    Με την προτεινόμενη αναδιάρθρωση του προγράμματος σπουδών δημιουργούνται πιο ομοιογενή τμήματα μαθητών στα Εσπερινά ΕΠΑΛ τόσο από την άποψη της ηλικίας, όσο και από την άποψη του ενδιαφέροντος για τα μαθήματα. Ακόμη, θα περιορισθεί και ο αριθμός των μαθητών μεγάλης ηλικίας που εγγράφονται στα Ημερήσια ΕΠΑΛ, που δημιουργεί αρκετά προβλήματα παιδαγωγικής φύσης στα σχολεία.

➢    Η πρόταση δεν συνεπάγεται επιπλέον δαπάνες για το Δημόσιο. Αντίθετα, με την αναμενόμενη αύξηση των εγγραφών των μαθητών στα Εσπερινά ΕΠΑΛ, εξοικονομεί πόρους που θα προέλθουν από την μείωση των ολιγομελών τμημάτων και την καλύτερη εκμετάλλευση του κτηριακού και εργαστηριακού εξοπλισμού των σχολείων.

➢    Μπορεί να εφαρμοστεί από το επόμενο σχολικό έτος 2016-17, καθώς υπάρχει ο χρόνος για τις κανονιστικές ρυθμίσεις που θα χρειασθεί να γίνουν.  Εφ’ όσον μάλιστα εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αποφοίτους παρελθόντων ετών (όπως αναμένεται),  μπορεί σε κάποια Εσπερινά ΕΠΑΛ να λειτουργήσουν - με το νέο πρόγραμμα - τμήματα και στη Β΄ και στη Δ΄ Τάξη από το επόμενο σχολικό έτος.
Το μεγαλύτερο ίσως πλεονέκτημα της πρότασης είναι, ότι με την υιοθέτησή της, η Πολιτεία εκδηλώνει εμπράκτως το ενδιαφέρον της για τους μαθητές των Εσπερινών ΕΠΑΛ, οι οποίοι ανήκουν στα πιο σκληρά δοκιμαζόμενα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας, αναδεικνύοντας συνάμα τον σημαντικό κοινωνικό ρόλο που διαδραματίζει η Δευτεροβάθμια Τεχνική - Επαγγελματική Εκπαίδευση.

 

Σχόλια (3)

 
Καθηγητής Πληροφορικής
09 Νοε 2016 12:18

Ενδιαφέρουσα άποψη, αλλά θέλει περαιτέρω ανάλυση..
πχ.
μαθητής της Γ ημερησίου ΕΠΑΛ που πρέπει για διάφορους λόγους να μετεγγραφεί σε εσπερινό, θα παέι στην Γ' εσπερινού? Στην Δ' θα κάνει όλα τα μαθήματα γενικής παιδείας (τα μισά τα έχει ήδη διδαχθεί στην Β' ημερησίου)?
Το αντίστροφο.. από την Γ' εσπερινού θα μετεγγραφεί στην Γ' ημερησίου? και θα παρακολουθήσει μόνο τα μισά μαθήματα γενικής παιδείας συνολικά στο ΕΠΑΛ? (θα υπάρξει μεγάλο κύμα εγγραφών στην Β' εσπερινού για να γλυτώσουν τα μαθήματα γενικής, και στην Γ' θα μετεγγραφούν σε ημερήσιο!!!)

Όσον αφορά την μείωση του κόστους των πανελλαδικών εξετάσεων, οι μαθητές των εσπερινών εξετάζονται μαζί με τους μαθητές των ημερησίων στα μαθήματα ειδικότητας (και στην ίδια ύλη), άρα η εξοικονόμηση είναι ελάχιστη.. μερικοί επιτηρητές λιγότεροι.

ενδιαφέρον θα έχουν οι παρατηρήσεις των καθηγητών γενικής παιδείας, αφού με το παραπάνω σχέδιο ενδέχεται να υπάρξουν λιγότερες ώρες γι' αυτούς στα εσπερινά, άρα και ο σύλλογος διδασκόντων θα είναι πολυ μικρότερος, με ότι αυτό συνεπάγεται στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. (στατιστικά τα τμήματα γενικής παιδείας της Β' τάξης είναι περισσότερα από τα αντίστοιχα τμήματα της Γ' και Δ' τάξης.

 
Στ. Πάγκαλος
09 Νοε 2016 21:04

Προς τον καθηγητή Πληροφορικής
Η πρόταση έχει την καινοτομία ότι στα τρία έτη εσπερινής φοίτησης ο μαθητής παίρνει Πτυχίο μόνον. Στο τέταρτο έτος παίρνει (αν θέλει να συνεχίσει) και Απολυτήριο Λυκείου.
Με βάση αυτή την αρχή μπορούν να ρυθμιστούν όλες οι περιπτώσεις μεταγραφών: για να πάρει κανείς πτυχίο, αν έχει φοιτήσει έστω και ένα έτος σε εσπερινό, απαιτούνται 3 έτη. Για να πάρει Απολυτήριο, αν έχει φοιτήσει έστω και ένα έτος σε εσπερινό, απαιτούνται 4 έτη. Αν τηρούνται αυτά δεν θα γίνεται καμιά καταστρατήγηση.
Όσο για τις εξετάσεις εισαγωγής δεν είπα πως θα γίνει εξοικονόμηση, αφού προτείνω να υπάρχει ειδικό ποσοστό και άλλες ιδιαίτερες εξετάσεις για τους μαθητές του εσπερινού (όπως ίσχυε και παλιά). Απλώς αυτές οι εξετάσεις για τους εσπερινούς μαθητές δεν θα έχουν 27 μαθήματα, αλλά μόνο 3 γεν. παιδείας όπως και στο παρελθόν.
Οσο για τις ώρες που διδάσκουν οι καθηγητές γενικής παιδείας αυτές παραμένουν ως έχουν, άρα και οι καθηγητές.
Δεν νομίζω ότι είναι αντισυναδελφικό να προτείνει κανείς ένα σύστημα που μειώνει τον αριθμό των ολιγομελών τμημάτων, αφού θα προκύψει μεγαλύτερο όφελος από την αύξηση του συνολικού αριθμού των μαθητών στα εσπερινά σχολεία.

 
Καθηγητής Πληροφορικής
10 Νοε 2016 15:22

Με τα μαθήματα γενικής παιδείας στην Δ' τάξη υπάρχει ένα ενδεχόμενο να απαξιωθεί το απολυτήριο του ΕΠΑΛ. Οι μαθητές έχοντας εξασφαλίσει το πτυχίο, μπορεί να μην ενδιαφερθούν να κάνουν 1 χρόνο μόνο μαθήματα γενικής παιδείας, με αποτέλεσμα το εσπερινό ΕΠΑΛ να καταντήσει μια νέα έκδοση των ΕΠΑΣ....

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ