Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Ανατέθηκε στο ΟΟΣΑ η νέα μελέτη του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος

Οι επισημάνσεις του υπ. Παιδείας προς τον ΟΟΣΑ
Δημοσίευση: 29/11/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το υπουργείο Παιδείας ανέθεσε στον ΟΟΣΑ -που  έχει πραγματοποιήσει και την προηγούμενη μελέτη αναθεώρησης της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα (Ιούνιος 2011)- να πραγματοποιήσει
τη νέα  Μελέτη Επισκόπησης της ανάπτυξης και εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα.

Τα αποτελέσματα της μελέτης θα αποτελέσουν βασικό “εργαλείο” για τις τις νέες μεταρρυθμίσεις στο υπουργείο Παιδείας.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο και αποτελεί μέρος του προγράμματος ESM, η Ελληνική Κυβέρνηση ανέλαβε να συστήσει Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την επισκόπηση της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα. Η ομάδα αυτή θα περιλαμβάνει την ομάδα ειδικών του ΟΟΣΑ, γραμματεία και κάποιο εξωτερικό εμπειρογνώμονα ή εμπειρογνώμονες.

Η μελέτη επισκόπησης της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα θα βασιστεί στην αντίστοιχη έκθεση αναθεώρησης που πραγματοποίησε ο ΟΟΣΑ το 2011  (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ)., η οποία και θα επικαιροποιηθεί προκειμένου να στηρίξει την Ελλάδα στις προσπάθειές της να διασφαλίσει τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του τομέα της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο και αποτελεί μέρος του προγράμματος ESM.

Το υπουργείο Παιδείας  ζητά τά η επισκόπηση αυτή να  πραγματοποιηθεί άμεσα. χρησιμοποιώντας τα πλέον πρόσφατα δεδομένα, προκειμένου να επανεξετάσει τις εξελίξεις και να παραδώσει μια έκθεση,  παρέχοντας ορθή ανάλυση, συμβουλές και επιλογές πολιτικής με στόχο βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις.

Η έκθεση θα παρέχει μια πρόταση αναδιάρθρωσης και μια εστιασμένη ενημέρωση για έξι βασικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και μια σειρά προκλήσεων προς εφαρμογή (συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης των θεμάτων που σχετίζονται με τον περαιτέρω εξορθολογισμό των σχολείων, όπως αναφέρεται κατωτέρω), με σκοπό την άμεση νομοθέτηση μέτρων, στα οποία η σε βάθος μελέτη θα καταλήξει .

Σύμφωνα με τις επισημάνσεις του υπουργείου Παιδείας προς τον ΟΟΣΑ οι βασικές μεταρρυθμίσεις και οι προκλήσεις προς εφαρμογή που θα πρέπει να επανεξεταστούν άμεσα σε πρώτη φάση είναι οι εξής:

1. Διαδικασίες διαμόρφωσης του προϋπολογισμού των δαπανών για την εκπαίδευση.

2. Τρόποι για την αύξηση της παιδαγωγικής αυτονομίας

(α) των σχολείων και

(β) των πανεπιστήμιων και άλλων μεταλυκειακών θεσμών. Μελέτη της λειτουργίας και διοίκησης των ΙΤΕ, καθώς και μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας.

3. Κατάρτιση και ανάπτυξη για αποτελεσματική σχολική διοίκηση. Επιμόρφωση των στελεχών της εκπαίδευσης.

4. Ανάπτυξη ολοήμερων σχολείων.

5. Διασυνδέσεις μεταξύ Ερευνητικών Ινστιτούτων, Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Συγκρότηση ενός Ενιαίου Δημόσιου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας.

6. Διαδικασίες για την αξιόπιστη παρακολούθηση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης.

Επίσης, ζητήματα που σχετίζονται με το πεδίο εφαρμογής για τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, μεταξύ άλλων, μέσω του εξορθολογισμού του, θα συζητηθούν ως αναπόσπαστο μέρος της ανάλυσης ορισμένων από τα παραπάνω σημεία.

Επίσης το υπουργείο Παιδείας ζητά:

• να καταγραφούν άλλες εξελίξεις πολιτικής και παράγοντες του περιβάλλοντος που επηρεάζουν την εκπαιδευτική πολιτική της Ελλάδας σε σχέση με αυτά τα έξι θέματα και κάθε άλλο σχετικό δεδομένο.

• Υπό το πρίσμα της εν λόγω επανεξέτασης και καταγραφής, να προχωρήσει στη διαμόρφωση των επιλογών πολιτικής για την προώθηση της μεταρρύθμισης στο πλαίσιο των έξι παραπάνω σημείων.

• Να υποβληθούν προτάσεις για μια επόμενη φάση ειδικά σε ότι αφορά την εφαρμογή των προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων.

 

Σχόλια (4)

 
Κώστας Δελίδης
29 Νοε 2016 13:52

Υπάρχει παρόμοια μελέτη του ΟΟΣΑ, που συντάχτηκε όταν ήταν υπουργός παιδείας ο Γιώργος Παπανδρέου. Σίγουρα υπάρχουν αρκετά στοιχεία που θα μπορούσα να φανούν χρήσιμα!!

 
TL
29 Νοε 2016 14:19

"Ανατέθηκε", μάλλον εννοεί ότι θα πληρώσουμε πάλι τον ΟΟΣΑ για να μας πει πάλι τα ίδια:
1. Κλείστε σχολεία (είναι παιδαγωγικά καλύτερο θα μας πουν)
2. Όσα απομείνουν να χρηματοδοτούνται από τους γονείς (αυτονομία σχολικής μονάδας θα το βαφτίσουν)
3. Όλες οι ειδικότητες να μπορούν να διδάξουν τα πάντα (αποτελεί εξέλιξη για τον εκπαιδευτικό θα ισχυριστούν)
Τουλάχιστον ας πουν την αλήθεια. Δε μας ενδιαφέρει η παιδεία και όλα γίνονται για να εξοικονομήσουμε χρήματα. Τα υπόλοιπα είναι κορδέλες.

 
Michael
29 Νοε 2016 21:40

θα έλεγα στον κ. Δελίδη ότι υπάρχει από το 2011 νεότερη έκθεση του ΟΟΣΑ και δεν θα πρέπει η ομάδα εμπειρογνωμόνων να συμβουλευτεί στοιχεία του 2000 και πριν. Το πρόβλημα όμως έγκειται αγαπητέ μου, στο ποιοι είναι αυτοί, που θα αποτελέσουν την ομάδα μελέτης. Και τούτο γιατί οι προηγούμενοι συμμετέχοντες αλοιθώρηζαν προς το ΤΕΕ και κατακεραύνωσαν τα Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) ότι προσπαθούν μέσω των προγραμμάτων σπουδών να πανεπιστημιοποιηθούν. Αυτός είναι ο λόγος που σήμερα φθάσαμε να συζητούμε στο διάλογο για τον ενιαίο χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και στη Μορφωτικών Υποθέσεων στη Βουλή για απορρόφηση κάποιων καλών τμημάτων ΤΕΙ από τα πανεπιστήμια και τα άλλα αφήστατα στην τύχη τους μέχρι να κλείσουν (αφού δεν διορίζουν καθηγητές και δεν χρηματοδοτούν) ή καντε τα ΙΕΚ.
Ιδού λοιπόν ποιο είναι το πρόβλημα! ενώ υπάρχει ανεξάρτητη αρχή που έχει αξιολογήσει με τα ίδια κριτήρια και διαδικασίες όλα τα ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και έχει σημαντικά πορίσματα στα χέρια της. Αυτά γιατί δεν αξιοποιούνται;

 
Λευτέρης
30 Νοε 2016 11:20

Πέρα από το οικονομικό κόστος, με τη νέα μελέτη θα καθυστερήσουν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Αυτός είναι, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ο απώτερος σκοπός από το αντιμεταρρυθμιστικό αυτό κόμμα.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.