ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Θέλουν οι καθηγητές Δ.Ε. την ψηφοφορία στις εκλογές Διευθυντών;

Πρώτα αποτελέσματα έρευνας (Α΄ μέρος)
Δημοσίευση: 05/12/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Γιάννης Π. Πλατάρος

Σε μια έρευνα που είναι ήδη εν εξελίξει, έχουμε λάβει τα πρώτα αποτελέσματα επί ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, τα οποία πιστεύουμε ότι είναι πολύ ενδιαφέροντα αν και δεν έχει γίνει ακόμα στάθμιση του δείγματος. Λόγω ενδιαφέροντος, σπεύδουμε να τα φέρουμε στο φως με κάποια πρώτα σχόλια.

Η έρευνα διεξάγεται σε  όλες τις μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, προς τις οποίες έχουν αποσταλεί τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια. Μέχρι στιγμής έχουν συλλεχθεί 71 ερωτηματολόγια επί συνόλου πληθυσμού καθηγητών 1058, με τους περίπου 875  απ΄αυτούς να είναι εκλογείς τον Ιούνιο του 2015, για Διευθυντές Σχολικών Μονάδων (οι υποψήφιοι δεν ήταν εκλογείς)  όπου η συμμετοχή κυμάνθηκε άνω του 97% , με αμελητέο αριθμό  ακύρων –λευκών.

Παρ΄ότι δεν έχει γίνει στάθμιση του δείγματος στα δημογραφικά στοιχεία του ΠΥΣΔΕ  Μεσσηνίας και παρ΄ ότι οι συμπληρώνοντες το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο εισάγουν μια επί πλέον επείσακτη (παρασιτική) μεταβλητή λόγω του δεν έχουν πρόσβαση ή ευχέρεια ή δεξιότητα όλοι οι ανήκοντες στον πληθυσμό, ώστε να το συμπληρώσουν, ανακοινώνουμε τα πρώτα αποτελέσματα, επί συγκεκριμένων ερωτημάτων και με προσωπικά μας σχόλια ενώ θα ακολουθήσουν  και τα υπόλοιπα μέρη.


 
Α΄Σχόλιο:
Βλέπουμε μια γνώμη που περίπου διχοτομείται.

Πλέον έχει περάσει 1,5 χρόνος, τα πράγματα έχουν καταλαγιάσει, οι ερωτώμενοι είναι ειλικρινέστεροι από κάθε περίοδο «κοντά στα γεγονότα». Επίσης, έχει γίνει αρκετά γνωστό σε όλους ότι υπάρχει και κάποιο πρόβλημα Συνταγματικότητας με τα αρκετά δημοσιεύματα  και ρεπορτάζ που κυκλοφορούν και το ίδιο ερώτημα ανασκευάζεται για φανερή ψηφοφορία με ανάληψη και της αναλογούσας ευθύνης:

Εδώ βλέπουμε να αντιστρέφεται ελαφρά το διχοτομημένο ποσοσοστό. Όμως ο κλάδος δεν ορρωδεί προ ουδενός! Δέχεται, με ελαφρά καταγραφείσα έκφραση επιφύλαξης,  να αναλάβει την νομική ευθύνη της επιλογής .

Β΄Σχόλιο:

Υπάρχει ένα μείγμα από αιτίες-στάσεις- σκέψεις:

α) Ο κλάδος δεν φοβάται να συρθεί κατηγορούμενος στα δικαστήρια.

β) Ο κλάδος είναι αποφασισμένος να εφαρμόσει το γράμμα του νόμου στην επόμενη εκλογή  και άρα να μην κινδυνεύει από δικαστήρια.

γ) Ο κλάδος γνωρίζει ότι τα κριτήρια της ψηφοφορίας είναι αρκούντως ελαστικά και το πολύ να  γίνουν λιγότερο ελαστικά.

δ) Ο κλάδος εκφράζει την θέλησή του, ότι αποδέχεται την κρίση ιεραρχικά κατώτερων, την αναγνωρίχει ως εύλογη λογική και σωστή και ετοιμάζεται για κρίσεις καθηγητών από Γονείς και Μαθητική Κοινότητα. Δεν θεωρούμε ότι υπερβάλουμε με το τελευταίο, καθώς οι απόψεις περί την ψηφοφορία ως «τυρί σε παγίδα που δεν είδε ο κλάδος» έχουν γραφεί επανειλλημμένως. Το ότι το ποσοστό είναι μειοψηφικό στο 45% , ελάχιστα λέει, αφού είναι αρκούντως μεγάλο για να περάσει μια ενδεχόμενη επιλογή της εξουσίας για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών:

α) Από «εξωτερικούς αξιολογητές»

β) Μη ειδικούς (επιεικώς άσχετους) οι οποίοι ελάχιστη σχέση θα έχουν με την ουσία της  αξιολόγησης.  

Η προσαρμογή μέσω φίλτρου του δείγματος, με πλήρη αφαίρεση των μη ψηφισάντων, δεν δίνει σημαντικές διαφοροποιήσεις στα προηγούμενα (Και οι Διευθυντές ήταν ψηφοφόροι μετέπειτα για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης)

Έτη Υπηρεσίας, ως προαπαιτούμενα για υποψηφιότητα Διευθυντή.

Σχόλιο Γ΄ :

Η δεσπόζουσα τιμή είναι τα 10 χρόνια . Οι επόμενες συχνότητες, είναι χρόνοι εκατέρωθεν του 10, άρα το 10 είναι και η λογική μέση τιμή.  Το 10,  είναι ένας λογικός χρόνος. Σήμερα είναι 8 . Και με τον προηγούμενο νόμο ήταν 8.

Πάρα πολύ παλιά ήταν άνω των 10 ετών. (Πριν το 1983) Αν η ερώτηση ετίθετο με άλλη κλιμάκωση, πιθανόν  θα είχαμε λίγο διάφορα αποτελέσματα. Αξιοσημείωτη είναι η καταγραφή του «τουλάχιστον 16 χρόνια» η οποία δεν ισχύει ούτε για τους Σχολικούς Συμβούλους. Για να  ερμηνεύσουμε αυτό το κάπως άτοπο λογικώς αποτέλεσμα, πρέπει να λάβουμε υπ΄όψιν μας ότι η πυραμίδα των ηλικιών των καθηγητών είναι μια …«αντεστραμμένη πυραμίδα!»

Η  επάρκεια στο ΤΠΕ-1 ως προαπαιτούμενο προσόν

Σχόλιο Δ΄:

Φαίνεται μια τεράστια καταγραφή της αναγκαιότητας επάρκειας στο ΤΠΕ  Α΄επιπέδου, αλλά ωστόσο αυτό το 12,5% που καταγράφεται ως «μη αναγκαίο» φαντάζει –ας είναι μικρό το ποσοστό- ως πολύ μεγάλο.

Α) Πολύ μεγάλο εν έτει 2016.

Β) Πολύ μεγάλο για Διευθυντές.

Πιθανόν να φταίει που ο σχολιαστής είναι και Επιμορφωτής Β΄Επιπέδου και επηρεάζεται αναλόγως.

Η Επιλογή Σχολείου:

Σχόλιο Ε΄: Εντύπωση προκαλεί ότι πολύς κόσμος θέλει να δηλώσει οποιοδήποτε Σχολείο στην Ελλάδα και όχι στον νομό του, που είναι ένα φυσικό πεδίο με συγκοινωνιακή και λειτουργική οργανικότητα. Πιθανόν να είναι εφικτό αυτό το αίτημα των καθηγητών, αρκεί να μην τους κρίνουν διαφορετικά Συμβούλια Επιλογής. Με την ψηφοφορία κατά Συλλόγους αυτό γραφειοκρατικά είναι εύκολο και γίνεται (έχει ήδη ισχύσει) και μάλλον πρέπει να ισχύσει για να διαχυθεί όλη η ποιότητα ανά την Ελλάδα. Βεβαίως πολλοί να το έβαλαν ως μια ευκαιρία μετάθεσης στον τόπο τους, αφού έχουν σχεδόν παγώσει οι κανονικές μεταθέσεις.

Στο επόμενο σημείωμά μας θα παρουσιάσουμε τα υπόλοιπα ευρήματα, ήτοι:

Α) Σύγκριση υπάρχοντος  Συστήματος και προηγουμένου (Ν.3848/2010)

Β) Αξιολόγηση ενός δυνητικού Συστήματος Επιλογής.

Γ) Αξιολόγηση της συνέντευξης, με διάφορους τρόπους.

Δ) Κριτήρια ψήφου στην μυστική ψηφοφορία.

Επειδή μια επιλογή Διευθυντή σε οποιοδήποτε Σύστημα μπορεί θεωρητικά να χωριστεί σε τρεις γενικές μεταβλητές : Αντικειμενικά, Συνέντευξη και κάτι Τρίτο, σταθεροποιούμε τις δύο και μετράμε την συμβολή της τρίτης . Μια τέτοια τεχνική.

Γενικότερα πρώτα Συμπεράσματα:

Ως παράπλευρο, πλην λίαν σημαντικό, εξάγεται το συμπέρασμα, ότι οι Συνάδελφοι θέλουν την αξιολόγηση και μάλιστα από κάτω προς τα πάνω. Θα μπορούσαμε να αντιλέξουμε με κάποια δοκησισοφία, ότι η επιλογή διευθυντών «δεν αφορά εμάς»,  «αφορά τους άλλους», «εγώ επιθυμώ να είμαι αξιολογητής και όχι αξιολογούμενος» και διάφορα άλλα συναφή. Όμως το θέμα φρονούμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό:

1.    Δεν επιτρέπεται να μην υπάρχει επίγνωση της σημειολογίας της ψηφοφορίας. Οι καθηγητές δεν είναι μια τυχαία μάζα της Κοινωνίας. Έχουν υψηλή εκπαίδευση και δεν κάνουν λανθασμένες επιλογές. Έχει περάσει 1,5 έτος από τις κρίσεις και οι εντυπώσεις έχουν καταλαγιάσει και μπορούν να είναι ψύχραιμες.

2.    Δεν είναι δυνατόν να μην κατανοεί ο κλάδος ότι αξιολογητής και αξιολογούμενος είναι όψεις του ιδίου νομίσματος.

3.    Η ΟΛΜΕ, φαίνεται να είναι σε εξαιρετική δυσαρμονία με τον κλάδο. Τουλάχιστον δεν μπορεί να πείσει τον κλάδο για τις ακραίες επιλογές της («Όχι σε κάθε μορφής αξιολόγηση»)

4.    Οι δανειστές απαιτούν αίμα (απολύσεις) μέσω αξιολόγησης και ο κλάδος εμφανίζεται να αποδέχεται την πλέον διαλυτική της Εκπαίδευσης αξιολόγηση (Από κάτω προς τα πάνω)

Προσεχώς, τα   «κριτήρια ψήφου στην μυστική ψηφοφορία» που θα δημοσιεύσουμε στο esos.gr, προαναγγέλλουμε ότι θα είναι εξόχως καταλυτικά σε εντυπώσεις.

Παρακαλώ τις δικές σας παρατηρήσεις και κυρίως αντιπαρατηρήσεις.
 

 

Σχόλια (20)

 
ΜΑΡΙΑ
06 Δεκ 2016 19:24

κ. Πλατάρε,

επειδή διαπιστώνω πως είστε φανατικός υποστηρικτής της ψηφοφορίας - που διαμορφώνει αδιαμφισβήτητα πελατειακές σχέσεις - και όχι της αξιολόγησης του διοικητικού έργου, γνωρίζετε 1 χώρα παγκόσμια όπου οι διευθυντές να αξιολογούνται ως προς τα προσόντα, τις δεξιότητες και τις ικανότητες από υφισταμένους ; Παρακαλώ να μας την αναφέρετε.

 
Αμερόληπτος
06 Δεκ 2016 08:28

@Γιάννης Πλατάρος
Μου δίνετε την εντύπωση πως είστε πολύ αισιόδοξος για την αξιολόγηση από το σύλλογο διδασκόντων του φακέλλου και του Βιογραφικού υποψηφίου όπως τα διευρυμένα ΠΥΣΔΕ -ΠΥΣΠΕ. Ως να μην βιώσατε τη διαδικασία της ψηφοφορίας και να αγνοείτε τα κριτήρια με τα οποία ψήφισαν οι εκπαιδευτικοί στους περισσότερους συλλόγους το καλοκαίρι του 2015. Και συνταγματική υπό προϋποθέσεις, όπως γράφετε, να βγει η ψηφοφορία είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία που δεν αποτελεί εχέγγυο αντικειμενικότητας διότι ενέχει την κίνδυνο συναλλαγών μεταξύ υποψηφίων και ψηφοφόρων. Και μη μου πείτε πως αυτά δεν συνέβησαν το 2015 και ότι ο νόμος 4327 ήταν πράγματι μια έντιμη προσπάθεια από τους Κουράκη Μπαλτά συμμετοχικής διαδικασίας των συλλόγων στη διοίκηση των σχολικών τους μονάδων; Πάντως αν και δεν γνωρίζω το σκοπό της έρευνάς που διεξάγετε, απορώ που μόνο το 54,9% από τους ερωτηθέντες επιθυμεί την ψηφοφορία διότι η εντύπωσή μου είναι πως οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δελεάζονται με τη δυνατότητά να επηρεάζουν την επιλογή του διευθυντή τους μέσω της ψηφοφορίας.

 
Αρίσταρχος
05 Δεκ 2016 22:07

Κ. Πλατάρε,

Όταν το 54,9 % λέει ΟΧΙ σε συνταγματικό νόμο και φανερή ψηφοφορία με όλα τα επακόλουθα, από πού συμπεραίνεται ότι ο ΚΛΑΔΟΣ είναι αποφασισμένος να εφαρμόσει το γράμμα του νόμου στην επόμενη εκλογή και άρα να μην κινδυνεύει από δικαστήρια.

Α. Ποιες οι ηλικίες σε συνάρτηση με τα χρόνια υπηρεσίας;;;

Β. Ποιες οι ηλικίες και ο τόπος καταγωγής με επιλογή σχολικής μονάδας για δήλωση σχολείου;;;

Γ. Θα ανεβάσεται το αρχείο για να κάνουμε και εμείς τις στατιστικές αναλύσεις και συσχετίσεις;;; Περιμένω.

Δ. Η πρώτη απόφαση του ΣΤΕ γράφει «Η διαδικασία όμως της μυστικής ψηφοφορίας ως διαδικασία αναδείξεως οργάνων εν γένει διοικήσεως ……., όχι όμως στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως οι οποίες, κατά τα προαναφερθέντα, ανήκουν εκ του Συντάγματος στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Κράτους (ως αδιαίρετου και ενιαίου), η διοίκηση των οποίων πρέπει να αναδεικνύεται στο πλαίσιο διαφανούς και αντικειμενικής διαδικασίας, κατάλληλης για την διασφάλιση της ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής των οριζομένων κριτήριων. ΕΔΩ ΤΙΘΕΤΑΙ ΘΕΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.

Όπως είπαν και άλλοι, κάθε έρευνα απαντά στα ερωτήματα που τίθενται και αξιολογείται πάντα όταν όλα τα δεδομένα είναι στο τραπέζι.

 
Μ.Χ.
05 Δεκ 2016 21:04

Δεν εννοουσα να ζητησεις επωνυμη ερευνα.
Εννοουσα οτι στην καθε ηλεκτρονικη ερευνα καθενας μπορει να ψηφισει πανω απο μια φορα (μπορωνα σου δειξω και τον τροπο αν θες).

Και ετσι τα δεδομενα σου ειναι biased. Δεν ειναι αξιοπιστα.

 
Γιάννης Πλατάρος
05 Δεκ 2016 17:40

Τρίτη συνέχεια απαντήσεων σε Σχολιαστές:
Αμερόληπτος
05 Δεκ 2016 16:25

Κε Πλατάρε, ενώ η δια ψηφοφορίας εκλογή και όχι επιλογή έχει ήδη κριθεί για την αντισυνταγματικότητά της, εσείς διεξάγετε έρευνα έστω τοπικού χαρακτήρα, συνεπώς δεν θα πρέπει να ληφθεί επιστημονικά υπόψη, με βασικό ερώτημα αν οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να ψηφίζουν τον διευθυντή τους. Μου απαντάτε σας παρακαλώ στο ερώτημα αν θα υπάρξει υποψήφιος διευθυντής άλλου σχολείου που θα μπορέσει με αξιώσεις να αναμένει ότι θα ψηφιστεί από εκπαιδευτικούς άλλου συλλόγου διδασκόντων; Εσείς δεν είστε που γράψατε προσφάτως άρθρο για την παγίδα στην οποία έπεσαν οι εκπαιδευτικοί αποδεχόμενοι να ψηφίζουν τον διευθυντή τους; Τι προσπαθείτε να επιτύχετε με αυτή σας την έρευνα, μήπως να δείξετε την την κρίση στην οποία βρίσκεται ο εκπαιδευτικός κόσμος;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Μετράμε το «τι επιθυμούν» Άλλο τι τι επιθυμώ εγώ. Το έχω πει δημόσια και πολλές φορές. Και εμμένω. Δεν έχει σημασία η γνώμη της μονάδας, γι αυτό ρωτάμε ένα ευρύ σύνολο. Εξ άλλου υπάρχει τρόπος να βγει Συνταγματική η ψηφοφορία:
α) Φανερή β) Αιτιολογημένη κατά νόμο. γ)Πρακτικά.
Εννοείται ότι και ο «κόφτης» συμμετοχής σε 1-2 Σχολεία είναι ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ. Να αξιολογεί ο Σύλλογος φάκελλο και Βιογραφικό υποψηφίου όπως τα διευρυμένα ΠΥΣΔΕ -ΠΥΣΠΕ. Γίνεται. Έχει μεγάλυ υπεθυνότητα, την οποία δεν φαίνεται να ενστερνίζονται οι συνάδελφοι. Ας το μάθουν βίαια. Εγώ το καθήκον μου το κάνω. Επιχειρηματολογώ. Ας το κάνει και η ΟΛΜΕ.
Μ.Χ.
05 Δεκ 2016 16:34

Οι ηλεκτρονικές έρευνες που είναι ανώνυμες είναι απλά άκυρες.
Δεν υπάρχει λόγος να τις συζητάμε.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Έχετε πολύ χιούμορ και δεν το λέω ειρωνικά!
Γέλασα όπως το θέσατε σοβαρά -σοβαρά!
Υπενθυμίζω σε όσους δεν κατάλαβαν το χιούμορ σας, ότι όλες οι έρευνες διασφαλίζουν ανωνυμία, με τον έναν ή άλλο τρόπο. Εσείς λοιπόν, ζητήσατε, να μας αποκαλύψει έκαστος ποίον ψήφισε για Διευθυντή, μετά από 1,5 έτος.
Πιθανόν να ελάμβανα 5-6 ερωτηματολόγια και αυτά ανειλικρινή!
Ευχαριστώ για την παρέμβασή σας έστω και χιουμοριστική.

 
Γιάννης Πλατάρος
05 Δεκ 2016 17:10

Συνέχεια σε απαντήσεις επί σχολίων:
giorgos
05 Δεκ 2016 14:49

Συμφωνώ με τον Νίκο. Ακόμα και η διατύπωση των ερωτήσεων αντίκειται στην ερευνητική μεθοδολογία. Π.χ. στη 2η ερώτηση ο "ερευνητής" ρωτά ή σχολιάζει;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Απέφυγα να σχολιάσω καίτοι έχω άποψη δημόσια. Δεν είναι δεοντολογικό. Δεν σχολίασα. Πού τον είδατε τον σχολιασμό; Ίσα -ίσα, παρέθεσα ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, τα οποία ο ερωτόμενος πιθανόν να μην είχε υπ΄όψιν του, ώστε να απαντήσει ΒΑΣΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΡΚΤΩΝ, ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ. Για ό,τι έγραψα στην δεύτερη ερώτηση όπως εμφανίζεται εδώ, έκανα ειδική έρευνα για την ευθύνη που έχουν οι Δημόσιοι υπάλληλοι στην άσκηση των καθηκόντων τους, κάτι που φαίνεται σε νομολογίες και στον ισχύοντα Δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, ενώ έχω διαβάσει πολλές φορές και προσεκτικά το σκεπτικό της εισήγησης του Τμήματος του Σ.τ.Ε. προς την Ολομέλεια. Πιστέψτε με, έγραψα τα στοιχεία που ισχύουν και δεν υποκρύπτονται άρρητα σχόλια.

William
05 Δεκ 2016 14:56

Συγνώμη αλλά δεν πρέπει πρώτα να δημοσιευθεί μια έρευνα με όλα τα στοιχεία της (ποιος το κάνει, πως το έκανε, σε ποιους, πότε κλπ κλπ) για να έχει κάποια αξιοπιστία ;
Για ποιο λόγο βγήκε αυτό για 70 ερωτηματολόγια σε 1 ΔΔΕ και αποτελεί αξιόπιστο δείγμα....
Και μόνο ότι αφορά μια διεύθυνση στην Β/θμια δεν μπορεί να βγουν πανελλαδικά συμπεράσματα και να γενικεύει.
γιατί τόση βιασύνη να δημοσιευθεί;

Έβαλα κάποια στοιχεία στην εισαγωγή. Φυσικά και θα δημοσιευθούν όλα. Και λεπτομερώς και με στάθμιση, όλα. Δημοσιογραφικά τα παραθέτω εδώ, έχω ΗΔΗ ΕΛΕΓΞΕΙ με φίλτρα, ότι δεν αποκλίνουν σημαντικά οι απαντήσεις στα ουσιώδη ερωτήματα που παραθέτω δημόσια.
Η βιασύνη, έχει σχέση με την επικαιρότητα και μόνον, εν όψει της Δημοσίευσης της επίσημης απόφασης της Ολομελείς του Σ.τ.Ε.
Φυλάξτε σχόλια για το δεύτερο μέρος που ήδη έσπευσα να ολοκληρώσω γιατί είναι περισσότερο διεισδυτικά και ενδιαφέροντα.

Μαρια
05 Δεκ 2016 15:22

Μία από τις βασικές αρχές μεθοδολογίας στην επιστημονική έρευνα είναι πως έχει ως βασικό σκοπό την επίλυση ενός προβλήματος που δεν έχει επιλυθεί, ενός κενού στο οικοδόμημα της γνώσης. Η ΕΡΕΥΝΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΑΡΙN ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Συνεπώς η διερεύνηση των απόψεων για την επιλογή διευθυντών με ψηφοφορία, μέτρο το οποίο έχει κριθεί ήδη ως αντισυνταγματικό από το ΣτΕ δύο τινά μπορεί να σημαίνει:
1. ο διεξάγων την έρευνα δεν γνωρίζει τι σημαίνει επιστημονική έρευνα
2. η δημοσίευση έχει άλλες σκοπιμότητες εν αναμονή της ανακοίνωσης της απόφασης
Πάντως, και στις δύο περιπτώσεις αυτοί που βασικά πλήττονται είναι οι σύλλογοι διδασκόντων, καθώς διαμορφώνεται μία αρνητική εικόνα για τους εκπαιδευτικούς που παρά την αντισυνταγματικότητα του μέτρου φαίνεται στην έρευνα - ρεπορτάζ να επιθυμούν τη συνέχιση ενός τέτοιου μέτρου.
κ. Πλατάρε,
σας προτείνω 2 νέα ερωτήματα στο δείγμα των εκπαιδευτικών του νομού ευθύνης σας:
1. Επιθυμείτε να μετέχετε στην αξιολόγηση των διευθυντών που ηγούνται της σχολικής σας μονάδας;
2. Αν ναι, πιστεύετε πως η αξιολόγηση του διευθυντή σχολείου για το έργο του ως σχολικού ηγέτη από το προσωπικό του σχπολείου, πρέπει να συνυπολογίζετε στο σύστημα επιλογής και ανέλιξής του;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ξέρω τι πάει να πει Επιστημονική Έρευνα. Το ξέρω ότι είναι αντισυνταγματική η μυστική ψηφοφορία. Ρώτησα για τον βαθμό αποδοχής. (Στην πρώτη ερώτηση) Μετά το εξειδίκευσα και ανέφερα ότι υπάρχουν «Συνταγματικές αμφισβητήσεις» (Δεν έχει βγει η απόφαση ακόμα, έστω και αν την εικάζουμε ως προς ένα μέρους της )
κ. Μαρία:
Υπάρχει τρόπος νόμιμης συνταγματικής ψηφοφορίας. Αρκεί να γίνεται ΟΠΩΣ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: ΔΗΛΑΔΗ:
α) Με φανερή ψηφοφορία.
β ) Με έγγραφη αιτιολόγηση κατά τον νόμο, όχι κατά την προσωπική ευαρέσκεια ή απαρέσκεια.
γ) Με κατοχύρωση των κρινομένων προσφυγής σε δικαστήρια.
δ) Με κωλύματα συγγένειας κτλ
Και όλα τα παραπάνω όταν έχει γνώμη ο Σύλλογος για κάποιον που γνωρίζει. Για κάποιον που δεν γνωρίζει; Υπάρχουν πολλαπλές τρύπες. Όπως είδατε έχει υπάρξει ένα πρωτοφανές κλίμα συσκότισης για την πρόδηλη αντισυνταγματικότητα αυτής της μυστικής ψηφοφορίας και απλώς εμείς ανάψαμε ένα κερί. Το σκότος παραμένει.
Περιμένω και άλλα σχόλιά σας.

 
Μ.Χ.
05 Δεκ 2016 16:34

Οι ηλεκτρονικές έρευνες που είναι ανώνυμες είναι απλά άκυρες.
Δεν υπάρχει λόγος να τις συζητάμε.

 
Αμερόληπτος
05 Δεκ 2016 16:25

Κε Πλατάρε, ενώ η δια ψηφοφορίας εκλογή και όχι επιλογή έχει ήδη κριθεί για την αντισυνταγματικότητά της, εσείς διεξάγετε έρευνα έστω τοπικού χαρακτήρα, συνεπώς δεν θα πρέπει να ληφθεί επιστημονικά υπόψη, με βασικό ερώτημα αν οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να ψηφίζουν τον διευθυντή τους. Μου απαντάτε σας παρακαλώ στο ερώτημα αν θα υπάρξει υποψήφιος διευθυντής άλλου σχολείου που θα μπορέσει με αξιώσεις να αναμένει ότι θα ψηφιστεί από εκπαιδευτικούς άλλου συλλόγου διδασκόντων; Εσείς δεν είστε που γράψατε προσφάτως άρθρο για την παγίδα στην οποία έπεσαν οι εκπαιδευτικοί αποδεχόμενοι να ψηφίζουν τον διευθυντή τους; Τι προσπαθείτε να επιτύχετε με αυτή σας την έρευνα, μήπως να δείξετε την την κρίση στην οποία βρίσκεται ο εκπαιδευτικός κόσμος;

 
Γιάννης Πλατάρος
05 Δεκ 2016 16:24

Απαντήσεις επί των πρώτων σχολίων:

ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ
05 Δεκ 2016 09:23
Πόσοι από αυτούς θα ήθελαν να αξιολογηθούν από τους μαθητές τους ή από άλλους με αιτιολόγηση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η έρευνα σχεδιάστηκε κυρίως για το στοιχείο της ψηφοφορίας. Με παρεπίμπτοντα και άλλα συστήματα, υπαρκτά ή δυνητικά.
Το συμπέρασμα όμως πάει από μόνο του στην αξιολόγηση.
Αυτό που λέτε, είναι ένα πολύ καλό ερώτημα για κάποια άλλη σχεδίαση έρευνας ή συνέχεια αυτής.

geo
05 Δεκ 2016 10:19

Να σας βαλω κι εγω ενα ερωτημα για ερευνα;
"Θέλουν οι καθηγητές 25 ημέρες διακοπών τα Χριστούγεννα και 25 το Πάσχα;"

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Υποαθέτετε, ότι θα πουν όλοι «ναι». Πάντως με τέτοιου είδους μετρήσεις έστω και από το λίγα η περισσότερα «όχι» (Μπορεί να πάρεις και πλειοψηφικά «ναι» βλέπεις και την ποιότητα του κλάδου. Δεν θα πουν όλοι ναι. Πιστεύω μάλιστα ελάχιστοι. Δεν είμαστε για αυτοδιασυρμούς.

manolis
05 Δεκ 2016 10:52

Ξερουμε πολλες φορες τα αποτελεσματα ειναι βασει των ερωτησεων που διατυπωνονται. Μηπως θα επρεπε να υπαρχει η ερωτηση:
Ο Διευθυντης αξιολογειται απο το Συλλογο Διοδασκοντων. Συμφωνειται οι εκπαιδευτικοι να αξιολογουνται με τη σειρα τους απο τον Διευθυντη Σχολείου;

βλεπως οτι η λεξη αξιολογηση αποφευγεται στο ερωτηματολογιο

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν είχαμε την αξιολόγηση ως ερευνητικό ερώτημα, γιατί θέλαμε να δούμε κυρίως την ψηφοφορία ως νέο στοιχείο της αξιολόγησης.
Εμμέσως πλην καίρια, υπάρχει μήνυμα του κλάδου για την αξιολόγηση.
Να σας πω και κάτι άλλο. Παρ΄ότι οι συνάδελφοι έχουν Ανώτατες σπουδές, με την καθημερινή βιωτική, δεν ενημερώνονται σε βάθος και πιθανόν να κάνουν και λάθος εκτιμήσεις . Δυστυχώς ή ευτυχώς όμως έτσι παίζεται το παιγχνίδι της συμμετοχικότητας στα κοινά γενικώς.

Σκεπτομενος
05 Δεκ 2016 11:37
Η μόνη χρησιμότητα της ψηφοφορίας όπως την αντιλήφθηκα ήταν ως "κόφτης" σε ακραίες περιπτώσεις υποψηφίων που ο σύλλογος των καθηγητών έκρινε ότι ήταν ακατάλληλοι για τη θέση του διευθυντή.
Άποψή μου είναι ότι θα έπρεπε να διατηρηθεί με αυτό το κριτήριο και μόνο κι όχι ως μορφή επιπλέον πριμοδότησης.
Δηλαδή να αποτελεί ένα ελάχιστο πλαφόν αποδοχής του υποψηφίου διευθυντή πέρα από οποιαδήποτε τυπικά προσόντα.
Μόνιμος σύνδεσμος
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πολύ ενδιαφέρουσα άποψη, αλλά και πάλι θα έπρεπε να είναι αιτιολογημένη νομικά και επώνυμα. Ας πούμε, αν ένας υποψήφιος έχει τυπικά προσόντα αρκετά και λευκό ποινικό μητρώο και λευκό πειθαρχικό φάκελλο και ο Σύλλογος τον κόψει, τους πάει όλους φυλακή. Δεν μπορεί να τεθεί θέμα «μου αρέσει η φάτσα του» ενώ αυτό είναι απολύτως θεμιτό σε Βουλευτικές Δημοτικές Νομαρχιακές Ευρωπαϊκές εκλογές.
Πιστέψτε με, ενώ ακούγεται καλό, δεν είναι. Η Βουλή όπως καταλάβατε ψηφίζει ό,τι θέλει. Αλλά υπάρχει και το Σ.τ.Ε. Η ψηφοφορία ή θα είναι επώνυμη, φανερή και αιτιολογημένη σύμφωνα με τον νόμο ή δεν μπορεί να υπάρξει. Ακόμα και συμβουλευτικά, έχει νομικό ελάττωμα. Τόσα χρόνια ήταν συμβουλευτική για εκλογή υποδιευθυντών. Δεν είχε ακουστεί κάτι. Δεν προσέφυγε κάποιος. Δεν είχε κίνητρα οικονομικά. Μπορεί και να είχε προσφύγει κάποιος και να δικαιώθηκε και να μην το μάθαμε ποτέ, γιατί αυτού του είδους οι προσφυγές είναι κατά μόνας και σε κάθε περίπτωση δεν συμφέρει οικονομικά και ψυχολογικά. Το Δικαιϊκό - Δικονομικό Σύστημα που έχουμε είναι «απίστευτο» Δεν αναλύεται με την «κοινή λογική»
Το κατ΄εμέ πολιτικό σκάνδαλο, είναι η ΟΛΜΕ που ενώ γνωρίζει από τους έγκυρους συμβούλους της την αντισυνταγματικότητα, την υποθάλπει με την αδιαφορία της αν δεν την καλλιεργεί. Ξέρετε, ότι γύρω από αυτά τα πράγματα υπάρχει και μια απολύτως χυδαία λογική η οποία ενίοτε είναι απολύτως συνειδητή.
Σας την διατυπώνω λίγο γλαφυρά:
Το ξέρουμε ότι ο νόμος έχει ελαττώματα.
Όποιος θέλει και έχει λεφτά, ας προσφύγει ενάντια στον νόμο.
Αν δικαιωθεί, θα δικαιωθεί σε 4 χρόνια (Η απόφαση του Σ.τ.Ε. που θα δημοσιευθεί τον Ιανουάριο, είναι ένα ρεκόρ μάλλον)
Μέχρι τότε ποιος ζει, ποιος πεθαίνει (με την έννοια -ορολογία του «πολιτικού χρόνου»
Εμείς θα έχουμε κάνει την δουλειά μας.
Οι παρανόμως τοποθετηθέντες σε θέσεις Διευθυντών, ΚΑΛΩΣ έλαβαν την Διευθυντική αποζημίωση και όποιο άλλο επίδομα ή πρόσθετη αμοιβή. Επίσης ΠΟΛΥ ΚΑΛΩΣ θα λάβουν και τα όποια ΜΟΡΙΑ απορρέουν εκ της θητείας τους.
Οι δικαιωθέντες ΚΑΛΩΣ ΘΑ ΤΑ ΠΑΡΟΥΝ ΟΛΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΣ.
Οι φορολογούμενοι ΚΑΛΩΣ θα πληρώσουν ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ.
Μα μια εξαίρεση:
Μπορείτε να αποδείξετε «ενδεχόμενο ΔΟΛΟ;» Αμέλεια, ναι. Ίσως βαρειά, ναι, αλλά η Αστική αποζημίωση δεν βαρύνει τον Δημόσιο Υπάλληλος που κατά την διάπραξη των καθηκόντων του ζημίωσε πρόσωπο φυσικό ή νομικό , Αναλαμβάνει την πληρωμή το Κράτος.
Αυτό είναι το μοντέλο, όσο κι αν μοιάζει απίστευτο.

Πασχάλης Γκότσικας
05 Δεκ 2016 11:38

Πως θα σχολιάζατε το γεγονός πως εκπαιδευτικοί ΠΕ19-20 δεν "διαθέτουν" πιστοποιητικό ΤΠΕ επιπέδου Α' και δεν προσμετράται σε αυτούς τα 0.5 μόρια στην εκλογή των διευθυντών σε αντίθεση με όλους τους άλλους εκπαιδευτικούς. Να σημειωθεί ότι πολλοί από αυτούς έχουν επιμορφώσει του εκπαιδευτικούς των άλλων ειδικοτήτων στην χρήση ΤΠΕ επιπέδου Α.

Οι Πληροφορικοί πρέπει να λαμβάνουν τα μόρια , αφού έχουν ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ. Ομοίως και οι Ξενόγλωσσοι.
Αλλά και το ΤΠΕ-2 διότι κι αυτό έχει ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ. Και οτιδήποτε άλλο.
Το ότι δεν παρέχεται σε όλους δεν είναι Συνταγματική διάκριση, αφού ο ίδιος ο Θεός δεν κατανέμει εξ ίσου μυαλό, εργατικότητα, λεφτά, φύλο, Χώρα γέννησης κτλ
Ερχόμαστε στο Κράτος: Οι ξένες Γλώσσες δεν παρέχονται σε όλα τα Σχολεία (το 1991 Υπήρχαν Λύκεια και Γυμνάσια που δεν έκαναν καθόλου ξένες γλώσσες)
Δεν παρέχεται πιστοποίηση ΜΕΣΑ στο Σχολείο. (Το ΚΠΣ είναι ΕΞΩ)
Δεν παρέχονται μεταπτυχιακά στην Ελλάδα (μετά το 1991 άρχισαν μαζικά)
Δεν έχουν πρόσβαση στα Μεταπτυχιακά όλοι οι Έλληνες (Μένουν σε νησιά ή Ακριτικά μέρη, τελευταίως παρέχεται το ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ)
Να μην παραθέσω άλλα παραδείγματα.
ΙΣΟΝΟΜΙΑ, ΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΚΙ ΑΛΛΙΩΣ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.
Να παραγνωρίσουμε την ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ των προσόντων;
Ας απαντήσει ένας Φιλόσοφος του Δικαίου, εγώ αδυνατώ...

Μαριλένα
05 Δεκ 2016 11:40

"Θέλουν οι καθηγητές να αξιολογούνται από τους μαθητές τους και οπωσδήποτε από τους γονείς;" Δε φαντάζομαι όσοι με ευκολία προθυμοποιούνται να αξιολογήσουν/ψηφίσουν/επιλέξουν το διευθυντή τους, να έχουν πρόβλημα με τη δική τους αξιολόγηση από τους γονείς..
Μόνιμος σύνδεσμος

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το ερώτημα είναι ότι 1,5 χρόνο ΜΕΤΑ την ψηφοφορία ΓΙΑΤΙ δνε έχουν συνειδητοποιήσει το ΛΑΘΟΣ!
Φρόντισε η ΟΛΜΕ γι αυτό δια της αδιαφορίας της.

Λευτέρης
05 Δεκ 2016 11:59

Δεν είναι άξιο σχολίου το γεγονός ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, άνω του 40%, των καθηγητών να επιλέγουν άρνηση στο σύνταγμα και στους νόμους της πολιτείας, ενώ έχουν ορκιστεί το αντίθετο;
Μήπως πρέπει εφεξής να επιβραβεύονται κιόλας, όπως οι περιφερειακοί που δήλωσαν στο βιογραφικό τους ότι δεν εφάρμοσαν την αξιολόγηση;
Μόνιμος σύνδεσμος
Στο επόμενο μέρος της έρευνας θα το δείτε αυτό. Μόλις το συμμάζεψα-συνέταξα.

Νίκος
05 Δεκ 2016 12:36

Αυθαίρετα συμπεράσματα από δήθεν "έρευνα" που δεν τηρεί κανένα κριτήριο αξιοπιστίας, μόνο και μόνο για να γίνει ο σχετικός θόρυβος...
Ηρεμήστε, κύριέ μου!

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Προφανώς έλεγξα με φίλτρα, ότι γυναίκες άντρες φηφίσαντες και μη δεν διαφοροποιούνται σημαντικά στις απαντήσεις τους. Διαφοροποιούνται ΛΙΓΟ. Έτσι ώστε η ΟΥΣΙΑ να είναι ίδια. Αλλιώς δεν θα έσπευδα να τα δημοσιοποιήσω.
Μην ξεχνάτε τα εξής:
Οι καθηγητές, είναι ένα πάρα πολύ ομοιόμορφο σύνολο, με ίδια Εκπαίδευση Ανώτατη, ίδιο μισθολόγιο , ίδια τάξη, ίδια διαστρωμάτωση. Οι χαοτικές ταξικές διαφορές και τα χαοτικά χάσματα που ανακαλύπτονται στις Γενικές Συνελεύσεις του κλάδου, είναι λίγο αστεία, αν αναλογιστούμε πόσο πολύ μοιάζουμε και πόσο λίγο διαφέρουμε. Μάλιστα έχουμε και «Αναρχικές Παρατάξεις» Αν κάποιος αναλογιστεί ότι όλοι αυτοί οι «αναρχίζοντες» πληρώνονται από το Κράτος η ιδεολογική συνέπεια της αναρχικής» ιδεολογίας τους καταρρέει ως πύργος με τραπουλόχαρτα.
Και εγώ που έκανα τους γρήγορους ελέγχους με τα φίλτρα είδα μια ομοιομορφία (ίδιες κατανομές) Τα ερωτήματα που θέσαμε από την φύση τους λίγο διαφοροποιούνται από τα δημογραφικά στοιχεία.

Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι.

 
Μαρια
05 Δεκ 2016 15:22

Μία από τις βασικές αρχές μεθοδολογίας στην επιστημονική έρευνα είναι πως έχει ως βασικό σκοπό την επίλυση ενός προβλήματος που δεν έχει επιλυθεί, ενός κενού στο οικοδόμημα της γνώσης. Η ΕΡΕΥΝΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΑΡΙN ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Συνεπώς η διερεύνηση των απόψεων για την επιλογή διευθυντών με ψηφοφορία, μέτρο το οποίο έχει κριθεί ήδη ως αντισυνταγματικό από το ΣτΕ δύο τινά μπορεί να σημαίνει:
1. ο διεξάγων την έρευνα δεν γνωρίζει τι σημαίνει επιστημονική έρευνα
2. η δημοσίευση έχει άλλες σκοπιμότητες εν αναμονή της ανακοίνωσης της απόφασης
Πάντως, και στις δύο περιπτώσεις αυτοί που βασικά πλήττονται είναι οι σύλλογοι διδασκόντων, καθώς διαμορφώνεται μία αρνητική εικόνα για τους εκπαιδευτικούς που παρά την αντισυνταγματικότητα του μέτρου φαίνεται στην έρευνα - ρεπορτάζ να επιθυμούν τη συνέχιση ενός τέτοιου μέτρου.
κ. Πλατάρε,

σας προτείνω 2 νέα ερωτήματα στο δείγμα των εκπαιδευτικών του νομού ευθύνης σας:
1. Επιθυμείτε να μετέχετε στην αξιολόγηση των διευθυντών που ηγούνται της σχολικής σας μονάδας;
2. Αν ναι, πιστεύετε πως η αξιολόγηση του διευθυντή σχολείου για το έργο του ως σχολικού ηγέτη από το προσωπικό του σχπολείου, πρέπει να συνυπολογίζετε στο σύστημα επιλογής και ανέλιξής του;

 
William
05 Δεκ 2016 14:56

Συγνώμη αλλά δεν πρέπει πρώτα να δημοσιευθεί μια έρευνα με όλα τα στοιχεία της (ποιος το κάνει, πως το έκανε, σε ποιους, πότε κλπ κλπ) για να έχει κάποια αξιοπιστία ;
Για ποιο λόγο βγήκε αυτό για 70 ερωτηματολόγια σε 1 ΔΔΕ και αποτελεί αξιόπιστο δείγμα....
Και μόνο ότι αφορά μια διεύθυνση στην Β/θμια δεν μπορεί να βγουν πανελλαδικά συμπεράσματα και να γενικεύει.

γιατί τόση βιασύνη να δημοσιευθεί;

 
giorgos
05 Δεκ 2016 14:49

Συμφωνώ με τον Νίκο. Ακόμα και η διατύπωση των ερωτήσεων αντίκειται στην ερευνητική μεθοδολογία. Π.χ. στη 2η ερώτηση ο "ερευνητής" ρωτά ή σχολιάζει;

 
Νίκος
05 Δεκ 2016 12:36

Αυθαίρετα συμπεράσματα από δήθεν "έρευνα" που δεν τηρεί κανένα κριτήριο αξιοπιστίας, μόνο και μόνο για να γίνει ο σχετικός θόρυβος...
Ηρεμήστε, κύριέ μου!

 
Λευτέρης
05 Δεκ 2016 11:59

Δεν είναι άξιο σχολίου το γεγονός ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, άνω του 40%, των καθηγητών να επιλέγουν άρνηση στο σύνταγμα και στους νόμους της πολιτείας, ενώ έχουν ορκιστεί το αντίθετο;
Μήπως πρέπει εφεξής να επιβραβεύονται κιόλας, όπως οι περιφερειακοί που δήλωσαν στο βιογραφικό τους ότι δεν εφάρμοσαν την αξιολόγηση;

 
Μαριλένα
05 Δεκ 2016 11:40

"Θέλουν οι καθηγητές να αξιολογούνται από τους μαθητές τους και οπωσδήποτε από τους γονείς;" Δε φαντάζομαι όσοι με ευκολία προθυμοποιούνται να αξιολογήσουν/ψηφίσουν/επιλέξουν το διευθυντή τους, να έχουν πρόβλημα με τη δική τους αξιολόγηση από τους γονείς..

 
Πασχάλης Γκότσικας
05 Δεκ 2016 11:38

Πως θα σχολιάζατε το γεγονός πως εκπαιδευτικοί ΠΕ19-20 δεν "διαθέτουν" πιστοποιητικό ΤΠΕ επιπέδου Α' και δεν προσμετράται σε αυτούς τα 0.5 μόρια στην εκλογή των διευθυντών σε αντίθεση με όλους τους άλλους εκπαιδευτικούς. Να σημειωθεί ότι πολλοί από αυτούς έχουν επιμορφώσει του εκπαιδευτικούς των άλλων ειδικοτήτων στην χρήση ΤΠΕ επιπέδου Α.

 
Σκεπτομενος
05 Δεκ 2016 11:37

Η μόνη χρησιμότητα της ψηφοφορίας όπως την αντιλήφθηκα ήταν ως "κόφτης" σε ακραίες περιπτώσεις υποψηφίων που ο σύλλογος των καθηγητών έκρινε ότι ήταν ακατάλληλοι για τη θέση του διευθυντή.
Άποψή μου είναι ότι θα έπρεπε να διατηρηθεί με αυτό το κριτήριο και μόνο κι όχι ως μορφή επιπλέον πριμοδότησης.
Δηλαδή να αποτελεί ένα ελάχιστο πλαφόν αποδοχής του υποψηφίου διευθυντή πέρα από οποιαδήποτε τυπικά προσόντα.

 
manolis
05 Δεκ 2016 10:52

Ξερουμε πολλες φορες τα αποτελεσματα ειναι βασει των ερωτησεων που διατυπωνονται. Μηπως θα επρεπε να υπαρχει η ερωτηση:
Ο Διευθυντης αξιολογειται απο το Συλλογο Διοδασκοντων. Συμφωνειται οι εκπαιδευτικοι να αξιολογουνται με τη σειρα τους απο τον Διευθυντη Σχολείου;

βλεπως οτι η λεξη αξιολογηση αποφευγεται στο ερωτηματολογιο

 
geo
05 Δεκ 2016 10:19

Να σας βαλω κι εγω ενα ερωτημα για ερευνα;
"Θέλουν οι καθηγητές 25 ημέρες διακοπών τα Χριστούγεννα και 25 το Πάσχα;"

 
ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ
05 Δεκ 2016 09:23

Πόσοι από αυτούς θα ήθελαν να αξιολογηθούν από τους μαθητές τους ή από άλλους με αιτιολόγηση;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.