Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Δείτε τις ανακοινώσεις του υφ. Παιδείας για την Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευση

Δημοσίευση: 14/12/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ο υφυπουργός Παιδείας  Δ. Μπαξεβανάκης θα ανακοινώσει σε λίγο στους εκπαιδευτικούς συντάκτες τα εξής:

Για το Υπουργείο Παιδείας η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση αποτελούν σημαντική προτεραιότητα. Αυτό αποδεικνύουν και οι προωθούμενες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, αλλά και η ανάθεση σε επίπεδο Υφυπουργού της πολιτικής ευθύνης για ολόκληρο το σύστημα της ΕΕΚ.

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) στις σύγχρονες κοινωνίες καλείται να διαδραματίσει έναν πολυδιάστατο και ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Να προετοιμάσει με κατάλληλο τρόπο ένα μεγάλο τμήμα της νέας γενιάς για την άσκηση συγκεκριμένου επαγγέλματος, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα το μορφωτικό υπόβαθρο που είναι αναγκαίο για την αποτελεσματική συμμετοχή του στα κοινωνικά δρώμενα. Τα πολλά και σύνθετα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ΕΕΚ δεν της επιτρέπουν να επιτελέσει το ρόλο της και να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των νέων που την επιλέγουν.

Αναγνωρίζοντας αυτά τα προβλήματα και τις σύγχρονες ανάγκες  της ΕΕΚ, σχεδιάστηκε και παρουσιάστηκε το προηγούμενο διάστημα δημόσια, ο στρατηγικός μας σχεδιασμός για την ΕΕΚ, σύμφωνα με τον οποίο οι αλλαγές που προωθούμε βασίζονται:  στην ολιστική θεώρηση ολόκληρου του συστήματος της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στην αναγνώριση και ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου της, με τον περιορισμό των κοινωνικών ανισοτήτων,  στην ανάγκη συνεχούς εναρμόνισής της με τις απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, στην ανάγκη παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης στους μαθητές και στις μαθήτριες που την επιλέγουν,  στην ανάγκη παροχής ασφαλών επαγγελματικών διεξόδων στους αποφοίτους της, στην εμπέδωση εργασιακής ασφάλειας και στη διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού οράματος για τους εκπαιδευτικούς.

Υπενθυμίζω ότι η σημερινή κυβέρνηση έμπρακτα στηρίζει την επαγγελματική εκπαίδευση, με σεβασμό στο ανθρώπινο δυναμικό που την πλαισιώνει, γι΄ αυτό άλλωστε: α) επανέφερε τους 2500 εκπαιδευτικούς της Επαγγ. Εκπ/σης που ήταν σε καθεστώς διαθεσιμότητας – απόλυσης, β)  επαναλειτούργησε όλες τις καταργημένες ειδικότητες στα ΕΠΑΛ και γ) ανέτρεψε τους σχεδιασμούς των προηγούμενων κυβερνήσεων να οδηγήσουν τους νέους μας στην πρόωρη κατάρτιση από την ηλικία των 15.  

Όραμά μας λοιπόν είναι η ΕΕΚ και πιο συγκεκριμένα τα ΕΠΑΛ από μια επιλογή ανάγκης να μετατραπούν σε μια συνειδητή επιλογή. Άλλωστε για να συνεχίσει να είναι βιώσιμη η επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός όσων την επιλέγουν και για αυτό υποχρέωσή μας είναι να αναβαθμίσουμε ουσιαστικά τα ΕΠΑΛ.

Πρέπει να τονιστεί ότι η κυβέρνηση εξασφάλισε σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους που θα χρηματοδοτήσουν την αναβάθμιση της ΕΕΚ στη χώρα μας, ώστε αυτή τη φορά οι εξαγγελίες να μην παραμείνουν σχέδια επί χάρτου.

Με τη νέα δομή των ΕΠΑΛ εξασφαλίζουμε την παροχή αφενός στέρεων γενικών γνώσεων, αφετέρου εξειδικευμένων τεχνολογικών και επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων στους μαθητές, αποφεύγοντας την πρόωρη ειδίκευση. Την ενιαία δηλαδή βάση, όπου ο μαθητής χτίζει την επιλογή του ως προς την ειδικότητα που ακολουθεί, βάσει των ενδιαφερόντων, των κλίσεων και των ικανοτήτων του.

Σχεδιάζουμε δράσεις υποστήριξης των μαθητών μας μέσω συμβουλευτικής και ενισχυτικής διδασκαλίας (προσαρμοσμένης στις μαθησιακές ανάγκες τους), αλλά και υποστήριξη των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ κυρίως μέσω επιμορφωτικών προγραμμάτων.

Παράλληλα μας απασχολεί η βελτίωση της ποιότητας των σπουδών και γι΄αυτό το λόγο εξασφαλίσαμε χρήματα για την αναβάθμιση και επικαιροποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών των ΕΠΑΛ. Στόχος μας είναι η ενίσχυση της εικόνας του ΕΠΑΛ και η ουσιαστική σύνδεσή του με την τοπική κοινωνία.  

Στο αμέσως επόμενο διάστημα ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός των μεταβατικών προγραμμάτων για τη Γ΄ τάξη ΕΠΑΛ που θα λειτουργήσει το σχολικό έτος 2017-18 με τη νέα δομή.

Για την αξιολόγηση των μαθητών η επεξεργασία που γίνεται από το ΙΕΠ, για το θέμα, θα καταλήξει σε νέο Π.Δ.

Με το μεταλυκειακό έτος, την τάξη μαθητείας, παρέχουμε τη δυνατότητα στους αποφοίτους των ΕΠΑΛ για μια πιο άρτια και ενταγμένη στο εκπαιδευτικό σύστημα είσοδό τους στο χώρο εργασίας με πλήρη εργασιακά δικαιώματα.

Τους επόμενους μήνες προγραμματίζεται η λειτουργία τμημάτων του μεταλυκειακού έτους μαθητείας σε ορισμένες ειδικότητες, με προγράμματα σπουδών  που επεξεργάστηκε επίσης το ΙΕΠ. Για την επόμενη σχολική χρονιά προετοιμάζεται η γενικευμένη εφαρμογή των τμημάτων μαθητείας.

Και εδώ να τονίσω ότι, η στρατηγική μας για τη μαθητεία διαφοροποιείται σε σχέση με το παρελθόν καθώς:
•    Αναφέρεται αποκλειστικά σε αποφοίτους ΕΠΑΛ (άνω των 18)
•    Θα διεξάγεται βάσει Προγραμμάτων Σπουδών ώστε να εξασφαλίζεται η ποιοτική εφαρμογή της
•    Εξασφαλίζεται πληρωμή και ασφάλιση των μαθητευομένων

Για τη λειτουργία των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), γίνονται επεξεργασίες του Κανονισμού λειτουργίας τους με βάση τα νέα δεδομένα και την εμπειρία που έχει συγκεντρωθεί, ώστε να γίνουν αλλαγές που θα βελτιώνουν αποφασιστικά τη λειτουργία του.

Επιπλέον δώσαμε ήδη τη δυνατότητα, εκτός από τα ΤΕΙ, οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ να εισάγονται και στα Πανεπιστήμια και διευρύνουμε άμεσα την πρόσβαση των αποφοίτων ΕΠΑΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε άλλες σχολές, πέραν των συναφών που θα είναι κοινές για όλους τους τομείς και επαναφέρουμε το 1% των επιπλέον θέσεων για τα εσπερινά ΕΠΑΛ που είχε καταργηθεί με το ν.4186/13, με δυνατότητα μάλιστα επιλογής στους απόφοιτους των εσπερινών.

Θα γίνει προσπάθεια να επιλυθούν όλα τα λειτουργικά και διαδικαστικά προβλήματα με στόχο να ξεκινήσουν έγκαιρα όλα τα ΕΠΑΛ και τα ΙΕΚ με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Δεύτερο μεγάλο πυλώνα της στρατηγικής μας αποτελούν τα  Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), τα οποία ως θεσμός σχετικός με τη δια βίου μάθηση, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της ΕΕΚ.

Η οργάνωση και λειτουργία ειδικοτήτων στα ΙΕΚ θα γίνεται σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες, λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες ειδικότητες που λειτουργούν στα ΕΠΑΛ καθώς και τη χωροταξική κατανομή τους, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα στη λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών  δομών και η παροχή περισσοτέρων δυνατοτήτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε τοπικό επίπεδο.

Άμεση προτεραιότητά μας η διαμόρφωση Οδηγών Σπουδών με πλήρες και επικαιροποιημένο περιεχόμενο για όλες τις ειδικότητες, σύμφωνα και με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ποιότητας Προγραμμάτων Σπουδών, διαδικασία απολύτως απαραίτητη για την αναβάθμιση της ποιότητας στην επαγγελματική κατάρτιση. Ήδη  αυτή τη στιγμή έχουν ετοιμαστεί 26 μεταβατικοί οδηγοί σπουδών και πολύ σύντομα αναμένεται η πιστοποίησή τους από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Στις προθέσεις μας είναι ο επανασχεδιασμός του εξαμήνου της πρακτικής άσκησης ενώ προγραμματίζουμε τη  σταδιακή εφαρμογή της μαθητείας σε τμήματα ΙΕΚ από το εαρινό εξάμηνο.

Υπηρετώντας διαχρονικά προστάγματα όπως αυτά της άμβλυνσης των μορφωτικών ανισοτήτων και της προσφοράς διεξόδων για τους κοινωνικά ασθενέστερους,  θέλω να αναφερθώ στο μεγάλο βάρος που δίνει η σημερινή πολιτική ηγεσία στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, θεσμός με πολλαπλά οφέλη που ενισχύεται τόσο σε δομές (ιδιαίτερα στα καταστήματα κράτησης) όσο και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των διδασκόντων.

Στο ίδιο μήκος κύματος και αναγνωρίζοντας τη συμβολή της συνεχιζόμενης κατάρτισης αφενός ως μέσου αναβάθμισης των επαγγελματικών δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της χώρας και αφετέρου ως τρόπου επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας, γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια με το Υπουργείο Εργασίας για τη  θεσμοθέτηση ενός πλαισίου ορθής λειτουργίας των Κέντρων δια Βίου Μάθησης.

Τέλος να σας ενημερώσουμε ότι, υλοποιώντας επιτέλους το νόμο 3577/2007 με τη τροποποίηση-διεύρυνση που ψηφίστηκε πρόσφατα (ν. 4415/16), προγραμματίζουμε την πραγματοποίηση εξετάσεων για τα ιδιωτικά ΤΕΕ στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις.
 

Σχόλια (1)

 
kostas
14 Δεκ 2016 15:06

Σωστές και αισιόδοξες οι ανακοινώσεις, θα υπάρξουν έντονες αντιδράσεις από τους "ανησυχούντες" για την "Ανθρωπιστική" παιδεία. Πάντως είναι καλό που για πρώτη φορά αναλαμβάνει Υφυπουργός προερχόμενος από τα σπλάχνα της ΤΕΕ και έχει, κατά τη γνώμη μου, υποχρέωση να εργασθεί για την εξάλειψη από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ το "Ενιαίο Λύκειο θεωρίας και πράξης" και η τεχνική εκπαίδευση μετά το Λύκειο, διότι οι θέσεις αυτές αντιφάσκουν προς τις εξαγγελίες του.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.