Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Η απόφαση του ΣτΕ (13 Ιανουαρίου) θα “λύσει” τα χέρια του υπ. Παιδείας για την επιλογή των 20.000 στελεχών εκπαίδευσης

Κύριος αξιολογητής των δράσεων των σχολικών μονάδων θα είναι-μεταξύ άλλων- ο Σχολικός Σύμβουλος, ο οποίος θα λειτουργεί με νέα ονομασία και νέο θεσμικό πλαίσιο.
Δημοσίευση: 27/12/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Στις 13 Ιανουαρίου του 2017 θα δημοσιοποιηθεί, σύμφωνα με όλες τις τελευταίες πληροφορίες του esos,   η  απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της  προσφυγής της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών  Εκπαίδευσης και 57 Διευθυντών Σχολείων , στο ζήτημα της συνταγματικότητας και την νομιμότητας της κανονιστικής πράξης που αφορά τις επιλογές στελεχών σύμφωνα με το Νόμο 4327/2015 των «Μπαλτά-Κουράκη».

Η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, θα “λύσει” τα χέρια του υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου, για να προχωρήσει, χωρίς εσωκομματικές αντιδράσεις, στην κατάρτιση ενός νέου νόμου πλαισίου επιλογής στελεχών εκπαίδευσης.

Στο νόμο αυτό θα ενταχθεί και η ετήσια αξιολόγηση των 20.000 στελεχών εκπαίδευσης.  

Οι σκέψεις που υπάρχουν στο υπουργείο Παιδείας είναι για την αρχική επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης, θα λαμβάνονται μεν υπόψιν τα τυπικά προσόντα, αλλά θα είναι δύσκολη η ανανέωση της μονοετούς ή διετούς θητείας, εάν από διάφορα πραγματικά γεγονότα   διαπιστώνεται   “ανικανότητα”.

Για παράδειγμα “ανικανότητα” θα αποτελεί η αδυναμία  αντιμετώπισης λειτουργικών προβλημάτων των σχολείων της δικαιοδοσίας του Διευθυντή Εκπαίδευσης, τη στιγμή που   υπουργείο παρέχει στη Διεύθυνση το έμψυχο υλικό, ή δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες  προς Δήμους ή σε άλλους φορείς για την επίλυση άλλων προβλημάτων.

Με άλλα λόγια θα υπάρξει αποκέντρωση “ευθυνών”, βάζοντας κριτήρια στην ετήσια αξιολόγηση, η οποία στόχο θα έχει στην “πάταξη” προβλημάτων, που προκαλούνται είτε από αμέλεια των  Περιφερειακών ή Διευθυντών Εκπαίδευσης.

Για την αξιολόγηση των Διευθυντών των σχολείων υπάρχουν πολλές σκέψεις, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στις ετήσιες προγραμματικές δράσεις των σχολείων, και η αξιολόγησή τους θα γίνεται μια φορά το χρόνο με ετήσιες εκθέσεις των υπευθύνων.

Κύριος αξιολογητής των δράσεων των σχολικών μονάδων θα είναι-μεταξύ άλλων-  ο Σχολικός Σύμβουλος, ο οποίος θα λειτουργεί με νέα ονομασία και νέο θεσμικό πλαίσιο.

Οι δράσεις των Σχολικών Συμβούλων (παρουσίες σε σχολεία, οδηγίες, συμβουλές κλπ)  θα καταγράφονται  σε εδικό βιβλίο που θα τηρείται σε  κάθε σχολική μονάδα.
Οσον τον περιορισμό των θητειών των στελεχών εκπαίδευσης, σε δύο,  εξετάζεται η συνταγματικότητα μιας τέτοιας ρύθμισης.    

Η Απόφαση του ΣτΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες του esos η απόφαση φέρεται να κινείται, κατά πλειοψηφία,  προς την κατεύθυνση επικύρωσης του Γ' επταμελούς τμήματος του ΣτΕ.

Υπενθυμίζεται ότι το  Γ'  τμήμα του ΣτΕ, ομόφωνα:

Α.  Έκανε δεκτό το αίτημα του έννομου συμφέροντος όσων προσέφυγαν.

Β. Έκρινε ότι  τίθενται σοβαρά ζητήματα συνταγματικότητας και νομιμότητας τα οποία  και

Γ.  Παρέπεμψε  για συζήτηση  στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας λόγω της κρισιμότητάς τους.

Οι Σύμβουλοι Επικρατείας  αποφάνθηκαν ότι ο νέος τρόπος επιλογής είναι αντίθετος στις συνταγματικές αρχές της «ισότητας και αξιοκρατίας και δη στην αρχή της ελεύθερης προσβάσεως και σταδιοδρομίας κάθε ¨Έλληνα στις δημόσιες θέσεις κατά τον λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας, διότι δεν εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις αξιοκρατικής κρίσεως».

Η αντισυνταγματικότητα αφορά στο γεγονός ότι η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης από το σύλλογο διδασκόντων προβλέπεται με μυστική ψηφοφορία: «η διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας ως διαδικασία αναδείξεως οργάνων εν γένει διοικήσεις προσιδιάζει σε αυτοδιοικούμενες μονάδες ή είναι πρόσφορη σε περίπτωση αναδείξεως εκπροσώπων στα όργανα αυτά, όχι όμως στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες ανήκουν εκ του Συντάγματος στην αποκλειστική αρμοδιότητα του κράτους, η διοίκηση των οποίων πρέπει να αναδεικνύεται στο πλαίσιο διαφανούς και αντικειμενικής διαδικασίας, κατάλληλης για την διασφάλιση της ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής των οριζομένων κριτηρίων».

Οι  δικαστές έκριναν επίσης ότι προσκρούει στο Σύνταγμα και το γεγονός ότι δεν αξιολογούνται με αιτιολογία τα προσόντα των υποψηφίων που σχετίζονται με το κριτήριο της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικής συγκροτήσεως του υποψηφίου.

Η απόφαση του Γ τμήματος του ΣτΕ είχε  ως εξής:

Αριθμός 865/2016
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 19 Νοεμβρίου 2015, με την εξής σύνθεση: Αικ. Συγγούνα, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ΄ Τμήματος, Φ. Ντζίμας, Δ. Μακρής, Β. Αναγνωστοπούλου - Σαρρή, Α. – Μ. Παπαδημητρίου, Σύμβουλοι, Σ. Κωνσταντίνου, Δ. Βανδώρος, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Νικ. Βασιλόπουλος.

Για να δικάσει την από 8 Ιουνίου 2015 αίτηση:
των:........

Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθούν: α) η Φ.361.22/26/ 79840/Ε3/19.5.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και β) οι Φ.361.22/27/80025/Ε3/19.5.2015, Φ.361.22/31/81732/Ε3/21.5.2015 και Φ.361.22/33/ 83657/Ε3/26.5.2015 εγκύκλιοι του ιδίου Αναπληρωτή Υπουργού και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Συμβούλου Δ. Μακρή.
Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τους πληρεξούσιους των αιτούντων, οι οποίοι ανέπτυξαν και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησαν να γίνει δεκτή η αίτηση και την αντιπρόσωπο του Υπουργού, η οποία ζήτησε την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α
Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο Ν ό μ ο

1. Επειδή για την άσκηση της κρινόμενης αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (1391812, 4079696/2015 ειδικά γραμμάτια παραβόλου).

2. Επειδή με την υπό κρίση αίτηση ζητείται η ακύρωση α) της Φ.361.22/26/ 79840/Ε3/19.5.2015 αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων» (Β΄ 915/20.5.2015), β) των Φ.361.22/27/80025/Ε3/19.5.2015, Φ.361.22/31/81732/Ε3/21.5.2015 και Φ.361.22/33/ 83657/Ε3/26.5.2015 εγκυκλίων του ιδίου Αναπληρωτή Υπουργού, με τις οποίες παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή των υποψηφίων διευθυντών όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως και γ) κάθε άλλης σχετικής, προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξεως ή παραλείψεως της Διοικήσεως και ιδίως των προσκλήσεων εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής διευθυντών όλων των τύπων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως στις περιφερειακές ενότητες της Χώρας.

3. Επειδή η υπόθεση εισάγεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση του Τμήματος με την από 17.6.2015 πράξη της Προέδρου του.

4. Επειδή με τις προσβαλλόμενες εγκυκλίους, οι οποίες απευθύνονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Χώρας, παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή των υποψηφίων διευθυντών όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως και το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4327/2015 και της Φ.361.22/26/ 79840/Ε3/19.5.2015 αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με το περιεχόμενο, όμως, αυτό οι πράξεις αυτές ουδεμία νέα ρύθμιση εισάγουν και ουδεμία έννομη συνέπεια επάγονται, αλλά έχουν χαρακτήρα απλών ερμηνευτικών εγκυκλίων, με τις οποίες παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή των αναφερθεισών ρυθμίσεων και για τον λόγο αυτό δεν έχουν εκτελεστό χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, απαραδέκτως προσβάλλονται με την κρινόμενη αίτηση (ΣτΕ 844/2013 επταμελής, 3769/2012 επταμελής, 31/2008 επταμελής, 2818-19/2007 επταμελής, 1332/2000 Ολομέλεια, κ.ά.).

5. Επειδή κατά τα ρητώς οριζόμενα στο άρθρο 17 παράγραφος 3 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), η αόριστη μνεία στο δικόγραφο της αιτήσεως ακυρώσεως ως συμπροσβαλλόμενης «και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης» δεν υποχρεώνει το Δικαστήριο να ερευνήσει την υπόθεση από την άποψη αυτή (πρβλ. και ΣτΕ 4200/2015, 910/2011, 14 - 15/2010 κ.ά.). Συνεπώς η αόριστη μνεία στο δικόγραφο της κρινόμενης αιτήσεως ακυρώσεως ως προσβαλλόμενης και κάθε συναφούς πράξεως ή παραλείψεως, προγενέστερης ή μεταγενέστερης, της Διοικήσεως και ιδίως των προσκλήσεων εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής διευθυντών όλων των τύπων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως δεν υποχρεώνει το Δικαστήριο να ερευνήσει την υπόθεση από την άποψη αυτήν.

6. Επειδή οι αιτούντες επιδιώκουν την ακύρωση της Φ.361.22/26/ 79840/Ε3/19.5.2015 υπουργικής αποφάσεως κατά το μέρος που με αυτήν ρυθμίζεται η επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων, προβάλλοντας ότι οι υπ’ αριθμ. 1 – 47 και 49 – 58 από τους αυτούς υπηρετούν ως εκπαιδευτικοί (ως διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ως προϊστάμενοι εκπαιδευτικών θεμάτων σε διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντιστοίχως) και ότι το υπ’ αριθμ. 48 αιτούν σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Διευθυντών Εκπαίδευσης» έχει, σύμφωνα με το προσκομισθέν καταστατικό του, ως τακτικά μέλη όλους τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς που υπηρετούν ως διευθυντές εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ως σκοπούς, μεταξύ άλλων, την συμβολή στην διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής για την παιδεία και τον εκσυγχρονισμό της διοίκησης του εκπαιδευτικού συστήματος και την προαγωγή της διοίκησης της εκπαίδευσης. Εν όψει της ιδιότητας των αιτούντων φυσικών προσώπων και των σκοπών του αιτούντος σωματείου που προαναφέρθηκαν, με έννομο συμφέρον αμφισβητείται με την κρινόμενη αίτηση η νομιμότητα ρυθμίσεων περί την επιλογή των προϊσταμένων σχολικών μονάδων που αφορούν την διοίκηση της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως.

7. Επειδή το Σύνταγμα ορίζει στο άρθρο 16 ότι: «1. ... 2. Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους ... 4. Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας ... στα κρατικά εκπαιδευτήρια. 5. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ... (τα οποία) τελούν υπό την εποπτεία του Κράτους ...». Όπως έχει ήδη κριθεί, από τις προαναφερθείσες διατάξεις προκύπτει ότι ο συνταγματικός νομοθέτης αναθέτει την αποστολή της παιδείας ευθέως στο Κράτος και ότι οι αρμοδιότητες που σχετίζονται με την παιδεία και την εν γένει λειτουργία αυτής, ως εκ της φύσεως και της σπουδαιότητάς τους επιβάλλεται από τον συντακτικό νομοθέτη να ανατίθενται ευθέως σε κρατικά ή περιφερειακά κρατικά όργανα. Ειδικότερα ως προς την πρωτοβάθμια κ αι δευτεροβάθμια εκπαίδευση το Σύνταγμα αναγνωρίζει την αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα του Κράτους για την διοίκηση, την εποπτεία και την λειτουργία των δημόσιων εκπαιδευτηρίων (βλ. ΣτΕ 3449/2002 επταμελής, 28, 3262/2002, 2039/2001, 2479/2000, 3444/1998 Ολομέλεια κ.ά.).

8. Επειδή όπως έχει κριθεί, οι αρχές της ισότητας και της ίσης προσβάσεως στις δημόσιες θέσεις, τις οποίες καθιερώνει το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 4 του Συντάγματος, αποτελούν συνταγματικό κανόνα που επιβάλλει την ομοιόμορφη μεταχείριση των προσώπων που τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες.

Ο κανόνας αυτός δεσμεύει τα συντεταγμένα όργανα της πολιτείας και ειδικότερα τόσο τον κοινό νομοθέτη κατά την ενάσκηση της νομοθετικής λειτουργίας όσο και την Διοίκηση, όταν θεσπίζει κατά νομοθετική εξουσιοδότηση κανονιστική ρύθμιση.

Η παραβίαση των συνταγματικών αυτών αρχών ελέγχεται από τα δικαστήρια, ώστε να διασφαλίζεται η πραγμάτωση του κράτους δικαίου και η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας εκάστου με ίσους όρους.

Κατά τον δικαστικό αυτό έλεγχο, που είναι έλεγχος ορίων και όχι της ορθότητας των νομοθετικών επιλογών, αναγνωρίζεται στον κοινό νομοθέτη ή την κατ΄ εξουσιοδότηση θεσμοθετούσα Διοίκηση η ευχέρεια να ρυθμίσει με ενιαίο ή με διαφορετικό τρόπο τις ποικίλες προσωπικές ή πραγματικές καταστάσεις και σχέσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες κοινωνικές, οικονομικές, επαγγελματικές ή άλλες συνθήκες, που συνδέονται με κάθε μία από τις καταστάσεις ή σχέσεις αυτές, με βάση γενικά και αντικειμενικά κριτήρια, που βρίσκονται σε συνάφεια προς το αντικείμενο της ρυθμίσεως. Πρέπει, όμως, η επιλεγόμενη ρύθμιση να κινείται μέσα στα όρια που διαγράφονται από την αρχή της ισότητας και τα οποία αποκλείουν τόσο την έκδηλα άνιση μεταχείριση, με τη μορφή της εισαγωγής καθαρά χαριστικού μέτρου μη συνδεόμενου προς αξιολογικά κριτήρια ή της επιβολής αδικαιολόγητης επιβαρύνσεως, όσο και την αυθαίρετη εξομοίωση διαφορετικών καταστάσεων ή την ενιαία μεταχείριση προσώπων που τελούν υπό διαφορετικές συνθήκες, με βάση όλως τυπικά ή συμπτωματικά ή άσχετα μεταξύ τους κριτήρια (ΣτΕ 1205/2015, 986-988/2014 Ολομέλεια, 2756/2011, 2462/2010 επταμελής, 4498/2005, 2396/2004 Ολομέλεια, 1252-1253/2003 Ολομέλεια κ.ά.). Περαιτέρω, η αρχή της αξιοκρατίας, η οποία απορρέει από το άρθρο 5 παράγραφος 1 του Συντάγματος, υπαγορεύει όπως η πρόσβαση σε δημόσιες θέσεις και αξιώματα γίνεται με κριτήρια που συνάπτονται με την προσωπική αξία και ικανότητα των ενδιαφερομένων για την κατάληψή τους (ΣτΕ 1205/2015, 959, 1539, 1997/2015 Ολομέλεια, 3584/2013 επταμελής, 2756/2011, 2462/2010 επταμελής, 2396/2004 Ολομέλεια κ.ά.).

9. Επειδή ως εγγύηση τηρήσεως των συνταγματικών αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας και, ειδικότερα, της ελεύθερης προσβάσεως και σταδιοδρομίας κάθε Έλληνα στις δημόσιες θέσεις κατά τον λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας (άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 4 και άρθρο 5 παράγραφος 1 του Συντάγματος), της διαφάνειας (άρθρο 103 παράγραφος 7 του Συντάγματος), που κατά την έννοιά της, καταλαμβάνει όχι μόνο την διαδικασία εισόδου στο υπαλληλικό σώμα αλλά και, περαιτέρω, εν γένει τις διαδικασίες εξελίξεως (προαγωγής και αναθέσεως καθηκόντων) των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και του κράτους δικαίου (άρθρο 25 παράγραφος 1 του Συντάγματος), επί διαδικασίας εξελίξεως υπαλλήλων του Δημοσίου με επιλογή υποψηφίων κατόπιν αξιολογήσεως των ουσιαστικών προσόντων και της προσωπικότητάς τους, επιβάλλεται να προκύπτουν από τα στοιχεία του φακέλου η διενεργηθείσα από το αρμόδιο όργανο σχετική κρίση και τα δεδομένα εν όψει των οποίων αυτή εξηνέχθη.

Ειδικότερα στην περίπτωση κατά την οποία προβλέπεται ότι η αξιολόγηση της προσωπικότητας, της ικανότητας και της εν γένει καταλληλότητας για την άσκηση των καθηκόντων διενεργείται μέσω συνεντεύξεως των υποψηφίων, πρέπει να τηρείται πρακτικό στο οποίο να αναφέρεται, έστω συνοπτικά, το περιεχόμενο της συνεντεύξεως με μνεία των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από το αρμόδιο όργανο και των απαντήσεων που δόθηκαν από τους υποψήφιους.

Περαιτέρω πρέπει να εκφέρεται εξατομικευμένη για κάθε υποψήφιο κρίση από το αρμόδιο όργανο ως προς την αξιολόγηση της παρουσίας του και, ειδικότερα, για την προσωπικότητά του και την εν γένει ικανότητά του να ασκεί τα κρίσιμα καθήκοντα που απαιτούν ανάλογες ικανότητες και προσόντα (επί διευθυντικών στελεχών: ευχέρεια προγραμματισμού, συντονισμού, αναλήψεως πρωτοβουλιών, λήψεως αποτελεσματικών αποφάσεων και διαχειρίσεως κρίσεων).

Με την αιτιολόγηση της αναφερθείσας κρίσεως σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου αφενός εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις αμερόληπτης και αξιοκρατικής κρίσεως και αφετέρου καθίσταται γνωστή στους υποψήφιους και ελέγξιμη από τον ακυρωτικό δικαστή, εν όψει του κατά το άρθρο 20 παράγραφος 1 του Συντάγματος δικαιώματος παροχής έννομης προστασίας και του άρθρου 95 παράγραφος 1 εδάφιο α΄ του Συντάγματος περί κατοχυρώσεως της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, η αξιολόγηση των υποψηφίων κατά την σχετική διαδικασία (ΣτΕ 2162/2014, 3766/2012 επταμελής, 148/2011 επταμελής, 3052, 3058/2009 Ολομέλεια κ.ά.).

10. Επειδή αρχικώς με τον ν. 3848/2010 (Α΄ 71/19.5.2010) ορίσθηκε ότι για τις θέσεις στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης (στους οποίους περιλαμβάνονται οι διευθυντές σχολικών μονάδων) επιλέγονται εκπαιδευτικοί με βάση αξιολογικούς πίνακες επιλογής, οι οποίοι ισχύουν για τέσσερα έτη (άρθρο 10), καθορίσθηκαν οι προϋποθέσεις επιλογής (όπως είναι η εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και τα κωλύματα (άρθρο 11), καθώς και τα κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης (άρθρο 12).

Το κριτήριο της γνώσεως του αντικειμένου του προς άσκηση έργου, η οποία συνάγεται από την επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση και την υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία, βάσει του φακέλου του υποψηφίου και των αποδεικτικών στοιχείων που υποβάλλονται (άρθρο 12 παράγραφος 1 εδάφιο α΄), αποτιμάται με συγκεκριμένες κατ’ ανώτατο όριο μονάδες (24 και 14, αντιστοίχως) με αντικειμενικό -μαθηματικό τρόπο (άρθρο 14 παράγραφοι 2 και 3).

Το κριτήριο της προσωπικότητας και της γενικής συγκροτήσεως του υποψηφίου αξιολογείται με προφορική συνέντευξη ενώπιον του αρμοδίου συμβουλίου επιλογής (άρθρο 12 παράγραφος 1 εδάφιο β΄), για την αποτίμηση δε των στοιχείων αυτών ορίζονται 15 κατ’ ανώτατο όριο μονάδες και προβλέπεται ότι γίνεται χρήση έντυπων υποδειγμάτων που περιλαμβάνουν τα αξιολογούμενα στοιχεία και υποχρεώνουν κάθε μέλος του συμβουλίου να δώσει ξεχωριστή και αιτιολογημένη βαθμολογία και η οποία μαγνητοφωνείται για την διασφάλιση της διαφάνειας (άρθρο 14 παράγραφος 3 εδάφιο γ΄ σε συνδυασμό με το άρθρο 13 παράγραφοι 4 και 5).

Το κριτήριο της συμβολής του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο από τις θέσεις που έχει υπηρετήσει αποτιμάται με 12 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο με βάση τις αξιολογικές εκθέσεις του που προβλέπονται στον νόμο (άρθρο 12 παράγραφος 1 εδάφιο γ΄ και 14 παράγραφος 3 εδάφιο δ΄).

Η επιλογή ενεργείται από συμβούλια επιλογής που συνιστώνται στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, από τα ανώτερα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια με την συμμετοχή επιπλέον μελών, και, από τα οικεία περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια με τη συμμετοχή κατά περίπτωση επιπλέον μελών (άρθρο 16).

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακα με βάση το άθροισμα των αξιολογικών μονάδων που συγκεντρώνουν κατά την αποτίμηση των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι οποίοι τελικώς κυρώνονται από τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης (άρθρα 12 παράγραφος 2 και 21).

Η τοποθέτηση σε θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων γίνεται με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου με βάση την σειρά εγγραφής των υποψηφίων στον αξιολογικό πίνακα επιλογής και τις δηλωθείσες προτιμήσεις (άρθρο 24 παράγραφος 7).

Ακολούθησε ο ν. 4327/2015 (Α΄ 50/14.5.2015), ο οποίος ορίζει στο κεφάλαιο Γ΄ (επιλογή στελεχών) τα εξής: άρθρο 16 (πίνακες επιλογής στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Το άρθρο 10 του ν. 3848/2010 … αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Για την πλήρωση των θέσεων των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες μνημονεύονται στις επόμενες παραγράφου ς, επιλέγονται εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης με βάση πίνακες επιλογής, που καταρτίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

2. Για την επιλογή και τοποθέτηση στις παραπάνω θέσεις καταρτίζονται οι ακόλουθοι πίνακες επιλογής

: α) … στ) Διευθυντών δημοτικών σχολείων, ζ) Διευθυντών γυμνασίων, η) Διευθυντών Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.), θ) Διευθυντών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), ι) Διευθυντών Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), ια) Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ιβ) Διευθυντών γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), ιγ) Διευθυντών λυκείων Ε.Α.Ε., ιδ) Διευθυντών ειδικών επαγγελματικών γυμνασίων, ιε) Διευθυντών ειδικών ΕΠΑ.Λ., ιστ) … , ιζ) Διευθυντών πειραματικών δημοτικών σχολείων, ιη) Διευθυντών πειραματικών και προτύπων γυμνασίων, ιθ) Διευθυντών πειραματικών και προτύπων γενικών λυκείων, κ) Διευθυντών μουσικών σχολείων, κα) Διευθυντών καλλιτεχνικών σχολείων, κβ) … κθ) … », άρθρο 17 (Προϋποθέσεις επιλογής) Το άρθρο 11 του ν. 3848/2010 … , όπως έχει τροποποιηθεί, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Ως Διευθυντές Εκπαίδευσης επιλέγονται …

2. Ως Διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με δεκαετή (10) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από τα ανωτέρω οκτώ (8) έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων, τα τρία (3) τουλάχιστον θα πρέπει να έχουν ασκηθεί σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας, συμπληρώνοντας σε αυτά τουλάχιστον το 50% του υποχρεωτικού τους ωραρίου, με την επιφύλαξη της περίπτωσης ζ΄ της παρούσης παραγράφου. Ειδικά, για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. … Αν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν την προϋπόθεση της οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας.

Ειδικότερα:

α) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών δημοτικών σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο π.δ. 323/1993.

β) …

γ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ. μπορεί να είναι:

αα) Για τις θέσεις Διευθυντών γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ., εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 έως και ΠΕ 20, ΠΕ 32 και ΠΕ 33.

ββ) Για τις θέσεις Διευθυντών Ε.Κ., εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 12, ΠΕ 14, ΠΕ 17, ΠΕ 18, ΠΕ 19 και ΠΕ 20.

γγ) Ως Διευθυντές στα γυμνάσια, τα λύκεια και τις λυκειακές τάξεις, που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων, διορίζονται με υπουργική απόφαση μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικοί που έχουν ασκήσει επί τρία (3) τουλάχιστον έτη διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα που λειτουργεί σε Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων.

δ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. μπορεί να είναι ...

ε) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης …

ζ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών των πειραματικών και προτύπων σχολείων ... 3. … 4. … 5. … 6. Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (κ.ν. 3528/2007, Α΄ 26) ή για τον οποίον συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα. Επίσης, δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικός, του οποίου τα πιστοποιητικά των αντικειμενικών κριτηρίων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή αναληθή με σκοπό την παραπλάνηση της υπηρεσίας.

7. Όπου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέπεται εκπαιδευτική υπηρεσία, υπολογίζεται η προϋπηρεσία τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς και η προϋπηρεσία των υποψηφίων ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας. Όπου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέπεται διδακτική υπηρεσία, λογίζεται:

α) η άσκηση διδακτικού έργου σε μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

β) οι άδειες κύησης, λοχείας, ανατροφής τέκνου,

γ) η θητεία σχολικού συμβούλου,

δ) η θητεία σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.),

ε) η θητεία σε θέσεις Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής, Υγείας, Πολιτιστικών θεμάτων και σχολικών δραστηριοτήτων, στ) η θητεία των υπευθύνων ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ, ΣΕΠ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΕΚΦΕ και Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων. ...

8. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής της παραγράφου 6 του παρόντος δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο», άρθρο 18 (κριτήρια επιλογής) Το άρθρο 12 του ν. 3848/2010 … αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης αποτελούν:

α) Η επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου και τα συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά στοιχεία.

β) Η υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου.

γ) Η συμβολή του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο, όπως προκύπτει από τις θέσεις στις οποίες έχει υπηρετήσει, καθώς και η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου που αποτιμώνται πρώτον στην περίπτωση των υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. κατά τη μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων, δεύτερον στην περίπτωση των υποψηφίων υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και υποψηφίων υπευθύνων τομέων Ε.Κ. κατά τη μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων και τρίτον στην περίπτωση των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης κατά τη μυστική ψηφοφορία των Διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., των Προϊσταμένων νηπιαγωγείων και των Προϊσταμένων Δημοτικών σχολείων.

2. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στον οικείο πίνακα με βάση το άθροισμα των μονάδων, τις οποίες συγκεντρώνουν κατά την αποτίμηση των παραπάνω κριτηρίων, σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα. Το σύνολο των μονάδων για τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανέρχεται σε 37, το σύνολο των μονάδων για τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ. ανέρχεται σε 35 ... », άρθρο 19 (Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ.)

Το άρθρο 14 του ν. 3848/2010 … αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Τα κριτήρια επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης και Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. αποτιμώνται κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους. 2. Το κριτήριο της επιστημονικής - παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης αποτιμάται με 9 έως 11 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α) Διδακτορικό δίπλωμα: 4 μονάδες και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 2,5 μονάδες. …

β) Τίτλος Διδασκαλείου Εκπαίδευσης (μόνο για στελέχη της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης): 2 μονάδες.

γ) Δεύτερο πτυχίο πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.: 2 μονάδες εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό.

δ) Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή Σχολής Νηπιαγωγών: 0,5 μονάδα, εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό ή δεν αποτέλεσε προϋπόθεση για απόκτηση πτυχίου εξομοίωσης, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για διορισμό και εφόσον δεν υφίσταται η μοριοδότηση της προηγούμενης περίπτωσης β΄. …

ε) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης σε Σ.Ε.Λ.Μ.Ε., Σ.Ε.Λ.Δ.Ε., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό: 0,5 μονάδα. … στ) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1: 0,5 μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 19 και ΠΕ 20 δεν μοριοδοτούνται.

ζ) Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2: 0,5 μονάδα.

η) Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου ανώτερου του Β2: 1 μονάδα. … 3.

Το κριτήριο της υπηρεσιακής κατάστασης, καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας αποτιμά ται με 14 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α) Υπηρεσιακή κατάσταση: 11 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Οι μονάδες αυτές υπολογίζονται με βάση τη διδακτική υπηρεσία αποτιμώμενη με 1 μονάδα για κάθε έτος πέραν του χρόνου που αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης και Διευθυντών σχολικών μονάδων ή Ε.Κ. ...

β) Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία: 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων ...

Ειδικότερα:

αα) Άσκηση καθηκόντων περιφερειακού Διευθυντή εκπαίδευσης, σχολικού συμβούλου, Διευθυντή Εκπαίδευσης ή προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευσης, προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή αναπληρωτή προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Διευθυντή σχολικής μονάδας Σ.Ε.Κ. (Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα) ή Ε.Κ., υπεύθυνου ΚΠΕ: 0,5 μονάδα για κάθε έτος. Η άσκηση καθηκόντων για κάθε θέση του παρόντος εδαφίου αποτιμάται με δύο (2) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και τρεις (3) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης. Άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου σχολικής μονάδας, προϊσταμένου τμήματος εκπαιδευτικών θεμάτων διεύθυνσης εκπαίδευσης, υποδιευθυντή σχολικής μονάδας … : 0,25 μονάδες για κάθε έτος και μέχρι μία (1) μονάδα κατ’ ανώτατο όριο. …

ββ) Συμμετοχή σε κεντρικά, ανώτερα περιφερειακά και περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια ή σε συμβούλια επιλογής στελεχών, ως αιρετό μέλος: 0,25 μονάδες για κάθε έτος και μέχρι 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο. …

γγ) … γ) Για την εφαρμογή των παραπάνω περιπτώσεων α΄ και β΄, χρόνος διδακτικής υπηρεσίας των εκπαιδευτικών (ή εκπαιδευτικής για το Ε.Ε.Π.) ή καθοδηγητικής ή διοικητικής εμπειρίας βραχύτερος του έτους μοριοδοτείται με το ένα τέταρτο (1/4) της αντίστοιχης ετήσιας μοριοδότησης για κάθε τρίμηνο.

Χρόνος μικρότερος του τριμήνου δεν υπολογίζεται.

4. Συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο - Προσωπικότητα – γενική συγκρότηση: 12 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

α) Για τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ.:

Το κριτήριο αυτό αποτιμάται με τη μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας που ο υποψήφιος θα επιλέξει, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω.

Στη μυστική ψηφοφορία δεν συμμετέχει ο ίδιος ή σύζυγος ή συγγενής δευτέρου βαθμού εξ αίματος. Μέσω της μυστικής ψηφοφορίας εκτιμώνται στοιχεία της προσωπικότητας που έχουν αναδειχθεί στην καθημερινότητα της σχολικής ζωής, όπως η προσωπικότητα, το ήθος, η εντιμότητα, το αίσθημα δικαιοσύνης, η δημοκρατική συμπεριφορά, η επαγγελματική ανάπτυξη και συνέπεια, καθώς και οι ικανότητες του υποψηφίου.

Στις ικανότητες του υποψηφίου περιλαμβάνονται ενδεικτικώς: η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων ιδίως διδακτικών, διοικητικών, οργανωτικών και λειτουργικών, καθώς και η ικανότητα δημιουργίας κατάλληλου παιδαγωγικού περιβάλλοντος έμπνευσης των εκπαιδευτικών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Ο σύλλογος διδασκόντων κατά την εκτίμησή του λαμβάνει, επίσης, υπόψη:

Τα στοιχεία τα οποία ο υποψήφιος έχει καταθέσει προς μοριοδότηση στο οικείο ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ, καθώς και τα στοιχεία τα οποία αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα, αποδεικνύονται με παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) και δεν μοριοδοτούνται, όπως: άλλες σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών, σχετική με την εκπαίδευση διοικητική ή καθοδηγητική εμπειρία, επιμορφωτικές συναντήσεις, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, κοινωνική και συνδικαλιστική δράση, συμμετοχή σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων ή σε όργανα λαϊκής συμμετοχής και επίσημες διακρίσεις.

Ο αριθμός των μορίων που ο υποψήφιος λαμβάνει κατά τη μυστική ψηφοφορία υπολογίζεται ως ακολούθως: το ποσοστό των ψήφων που έλαβε επί του συνόλου των έγκυρων ψήφων ανάγεται σε ποσοστό επί των 12 μορίων που μπορεί να λάβει κατά ανώτατο όριο ο υποψήφιος.

Υποψήφιο στέλεχος το οποίο δεν συγκεντρώνει κατά τη μυστική ψηφοφορία τουλάχιστον το 20% των έγκυρων ψήφων, δεν συμμετέχει στην περαιτέρω διαδικασία επιλογής. Προκειμένου η ψηφοφορία να είναι έγκυρη, απαιτείται αυξημένη συμμετοχή, τουλάχιστον 65% των μελών του συλλόγου διδασκόντων. Στην ψηφοφορία συμμετέχουν μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.

Αν εκπαιδευτικός διδάσκει σε περισσότερες σχολικές μονάδες ή Ε.Κ. ψηφίζει στη σχολική μονάδα όπου έχει τις περισσότερες ώρες, με βάση την απόφαση διάθεσης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων που επικαιροποιούν και αποστέλλουν αλφαβητικό πίνακα με τις αποφάσεις των διαθέσεων των εκπαιδευτικών στα σχολεία, πριν τη διαδικασία επιλογής των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.

β) Για τους υποψήφιους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης …

γ) Ειδικά για την επιλογή των προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. … », άρθρο 20 (Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων, υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., υπεύθυνων τομέων Ε.Κ. και προϊσταμένων νηπιαγωγείων και διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων) Το άρθρο 15 του ν. 3848/2010 … αντικαθίσταται ως ακολούθως: … , άρθρο 21 (Συμβούλια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης)

Το άρθρο 16 του ν. 3848/2010 … αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. … 7. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Διευθυντές των Ε.Κ. τοποθετούνται, κατόπιν συνυπολογισμού όλων των μορίων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος νόμου, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πράξη των οικείων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. - Π.Υ.Σ.Δ.Ε.). … 8. … 9. ... 10. …

11. Η θητεία του προέδρου, των μελών και του γραμματέα των συμβουλίων επιλογής αρχίζει με υπουργική απόφαση και είναι διετής.

12. …

13. Στα υπηρεσιακά συμβούλια που αναφέρονται στο παρόν, όταν κρίνονται θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, συμμετέχουν επιπλέον: α) στην περίπτωση των ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ ένας σχολικός σύμβουλος και ένας εκπαιδευτικός με δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία και β) ... Τα μέλη της περίπτωσης α΄ ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. … , άρθρο 22 (Χρόνος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων)

Το άρθρο 18 του ν. 3848/2010 … αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. … Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα υποβάλλουν αίτηση και φάκελο υποψηφιότητας, στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα για την απόδειξη των τυπικών τους προσόντων δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται οι σχολικές μονάδες που θέτουν υποψηφιότητα. 2. … 3. … 4. Τα υποψήφια στελέχη της εκπαίδευσης καταθέτουν δήλωση προτίμησης για τις προκηρυχθείσες θέσεις ως ακολούθως:

α) Οι υποψήφιοι Διευθυντές σχολικών μονάδων … και οι υποψήφιοι Διευθυντές Ε.Κ. για τις θέσεις κατ’ ανώτατο αριθμό τριών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. ως ακολούθως … 5. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται:

α) Ο χρόνος υποβολής αιτήσεων των υποψήφιων Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Διευθυντών σχολικών μονάδων ή Ε.Κ. των Προϊσταμένων νηπιαγωγείων και των Προϊσταμένων δημοτικών σχολείων και

β) η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων όλων των υποψήφιων στελεχών της εκπαίδευσης, τα υποβλητέα δικαιολογητικά, οι λεπτομέρειες της διαδικασίας εκλογής και επιλογής και κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτομέρεια», άρθρο 24 (Κρίση και επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ.)

Το άρθρο 21 του ν. 3848/2010 … αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καταρτίζουν πίνακα υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. με βάση το άρθρο 14, όπως αντικαθίσταται με το παρόν, και στη συνέχεια επιμέρους πίνακες με βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις προτίμησης, ανά σχολική μονάδα.

2. Οι καταρτιζόμενοι πίνακες αναρτώ νται στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά των ως άνω πινάκων εντός τριών ημερών από την ανάρτησή τους. Ύστερα από εξέταση των ενστάσεων από το οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. επί και την ανασύνταξη των πινάκων, αυτοί υποβάλλονται στον περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης από τον οποίο κυρώνονται. Σε περίπτωση κενούμενης και κενής θέσης η επιλογή γίνεται με επανάληψη της διαδικασίας. Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η επανάληψη της διαδικασίας οι κενές ή κενούμενες θέσεις πληρώνονται με απόφαση του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.», άρθρο 25 (κρίση και επιλογή υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. … ) … , άρθρο 26 (Τοποθέτηση στελεχών εκπαίδευσης)

Το άρθρο 24 του ν. 3848/2010 … αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Η τοποθέτηση γίνεται κατά την εξής σειρά: Προηγείται η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., ακολουθεί η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έπεται η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των προϊστάμενων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και ακολουθεί η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης σχολικών συμβούλων.

2. Όσον αφορά την επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιοτήτων ή μη ικανοποίησης των απαιτούμενων κριτηρίων υποψηφιότητας σε κάποια σχολική μονάδα, η επιλογή Διευθυντή πραγματοποιείται με απόφαση του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. … Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η διαδικασία, τα κριτήρια και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης της παρούσας παραγράφου από τα ανωτέρω αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια. Κατά τον καθορισμό των κριτηρίων λαμβάνονται υπόψη τα προβλεπόμενα κριτήρια στα άρθρα 12 και 14, όπως αντικαθίστανται με το παρόν.

3. … », άρθρο 27 (Θητεία στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας) Το άρθρο 25 του ν. 3848/2010 … αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης του παρόντος νόμου γίνεται για διετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του δεύτερου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής.

Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων στελεχών», άρθρο 28 (Λοιπές ρυθμίσεις) … .

11. Επειδή κατ’ επίκληση των διατάξεων του κεφαλαίου Γ΄ του ν. 4327/2015 εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση στην οποία ορίζονται τα εξής: «Άρθρο 1 (Προκήρυξη - υποβολή αιτήσεων) Ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης εκδίδει προκήρυξη πλήρωσης θέσεων διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων με την οποία προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στη σχετική προκήρυξη.

Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και κοινοποιείται σε όλες τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς της. Άρθρο 2 (Διαδικασία υποβολής αιτήσεων)

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τοποθέτηση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 4327/2015 υποβάλλονται όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 22 του ιδίου νόμου και συνοδεύονται από: 1. Βιογραφικό σημείωμα.

2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης. 3. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.

4. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. 5. Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος. 6. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση. 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται ότι α) ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 Α΄ 26) και β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 του Ν. 4327/2015. 8. Δήλωση προτίμησης και σειρά προτίμησης Σχολικών μονάδων και Ε.Κ. όπου θέτει υποψηφιότητα ο εκπαιδευτικός. Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών (Σ.Α.Ε.Ι.).

Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε μεταβολή στη δήλωση προτίμησης, ενώ επιτρέπεται η προσκόμιση των συνοδευτικών δικαιολογητικών της αίτησης εντός προθεσμίας δύο εργάσιμων ημερών από αυτή. Παράλληλα οι υποψήφιοι αποστέλλουν στις σχολικές μονάδες για τις οποίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον τοποθέτησης όλα εκείνα τα στοιχεία που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν. 4327/2015, τα οποία πρέπει να λάβει υπόψη ο σύλλογος διδασκόντων κατά τη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας. Άρθρο 3 (Αποτίμηση κριτηρίων)

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων προβαίνουν σε σύνταξη πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων στη διαδικασία επιλογής με βάση τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, καθώς και στην αποτίμηση και σύνταξη πινάκων των μοριοδοτούμενων κριτηρίων των υποψηφίων.

Οι ανωτέρω πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης για ενημέρωση των υποψηφίων οι οποίοι δύνανται να υποβάλουν ενστάσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών ημερών. Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων από τα διευρυμένα οικεία ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ αναρτώνται οι αναμορφωμένοι πίνακες. Άρθρο 4 (Πίνακες υποψηφίων) Κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων, ενημερώνει τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για τους υποψηφίους που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τοποθέτηση σε σχολική μονάδα ή εργαστηριακό κέντρο αρμοδιότητας τους, αποστέλλοντας ταυτόχρονα και την αποτίμηση των μοριοδοτούμενων κριτηρίων. Άρθρο 5 (Πίνακες εκλογέων)

Με ευθύνη των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης καταρτίζονται πίνακες εκλογέων ανά σχολική μονάδα και εργαστηριακό κέντρο σύμφωνα με την παρ. 4 του 2 άρθρου 19 του Ν. 4327/2015. Οι εκπαιδευτικοί - εκλογείς που συμπληρώνουν διδακτικό ωράριο σε δύο ή περισσότερα σχολεία ισόποσες ώρες εντάσσονται στους καταλόγους των σχολικών μονάδων τοποθέτησης τους. Οι εν λόγω πίνακες αποστέλλονται στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες. Άρθρο 6 (Παρουσίαση υποψηφίων στους συλλόγους διδασκόντων)

Οι υποψήφιοι μπορούν να επισκεφτούν τις σχολικές μονάδες και τα εργαστηριακά κέντρα για τις οποίες έχουν καταθέσει υποψηφιότητα, για να αυτοπαρουσιαστούν στο σύλλογο διδασκόντων. Επίσης, ο σύλλογος διδασκόντων έχει τη δυνατότητα να προσκαλέσει τον υποψήφιο να αυτοπαρουσιαστεί σε περίπτωση που ο τελευταίος δεν το έχει πράξει με δική του πρωτοβουλία.

Σε κάθε περίπτωση, η μη πραγματοποίηση των παραπάνω δεν επιφέρει καμία συνέπεια ούτε στις υποψηφιότητες ούτε στην εγκυρότητα της εκλογικής διαδικασίας. Για την πραγματοποίηση των παραπάνω ο εκπαιδευτικός δικαιούται σχετικής άδειας από την προϊστάμενη αρχή του.

Άρθρο 7 (Εφορευτικές Επιτροπές και Κεντρική Επιτροπή Εκλογών) Σε κάθε σχολική μονάδα και εργαστηριακό κέντρο εκλέγεται από το σύλλογο διδασκόντων τριμελής εφορευτική επιτροπή προκειμένου να προετοιμάσει και να διεξαγάγει τη μυστική ψηφοφορία του άρθρου 19 του Ν. 4327/2015. Στην εφορευτική επιτροπή δεν μπορούν να μετέχουν υποψήφιοι.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να συγκροτηθεί τριμελής επιτροπή είναι δυνατό να λειτουργήσει με ελλιπή σύνθεση.

Στην έδρα κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης συγκροτείται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης τριμελής Κεντρική Επιτροπή Εκλογών, η οποία έχει ως αρμοδιότητα το συντονισμό του έργου των εφορευτικών επιτροπών της προηγούμενης πα ραγράφου καθώς επίσης και τη συγκέντρωση των πρακτικών τους.

Στην αρμοδιότητα της Κεντρικής Επιτροπής περιλαμβάνεται επίσης ο αποκλεισμός των υποψηφίων που δεν έλαβαν το απαιτούμενο ποσοστό του 20%, καθώς και ο υπολογισμός των μορίων που λαμβάνουν οι υποψήφιοι που συνεχίζουν στη διαδικασία με βάση τον αριθμό ψήφων που έλαβαν. Ο αριθμός των μορίων που ο υποψήφιος λαμβάνει κατά τη μυστική ψηφοφορία υπολογίζεται ως ακολούθως: το ποσοστό των ψήφων που έλαβε επί του συνόλου των έγκυρων ψήφων ανάγεται σε ποσοστό επί των δώδεκα (12) μορίων που μπορεί να λάβει κατ’ ανώτατο όριο ο υποψήφιος.

Ο αριθμός των μορίων που προκύπτει στρογγυλοποιείται με προσέγγιση εκατοστού. Άρθρο 8 (Ψηφοδέλτια) Με ευθύνη των εφορευτικών επιτροπών εκτυπώνονται σε λευκό χαρτί μεγέθους A4 τα ψηφοδέλτια που αναγράφουν αλφαβητικά το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο των υποψηφίων.

Επίσης, η εφορευτική επιτροπή φροντίζει για την προμήθεια φακέλων λευκού χρώματος και λευκών ψηφοδελτίων.

Άρθρο 9 (Ψηφοφορία) Πριν την έναρξη της διαδικασίας η εφορευτική επιτροπή αντιπαραβάλλει τον πίνακα των εκλογέων με τον αριθμό των παρόντων στην ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, για να διαπιστώσει εάν υπάρχει η προϋπόθεση της αυξημένης συμμετοχής τουλάχιστον κατά 65% των εκλογέων ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της εκλογής. Κάθε ψηφοφόρος παίρνει από την εφορευτική επιτροπή το λευκό ψηφοδέλτιο, το ψηφοδέλτιο που αναγράφει τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων και αφού σημειώσει το σταυρό προτίμησης τοποθετεί το ψηφοδέλτιο στο φάκελο.

Ο φάκελος σφραγίζεται και ρίχνεται στην ψηφοδόχο.

Κάθε ψηφοφόρος σημειώνει στο ψηφοδέλτιο μέχρι ένα σταυρό. Λαθεμένη σημείωση ή απουσία σταυρού ακυρώνει το ψηφοδέλτιο.

Η εφορευτική επιτροπή ελέγχει τα στοιχεία αυτών που ψηφίζουν, σημειώνει τα ονόματα τους στον πίνακα των εκλογέων και τους καταγράφει σε ξεχωριστή κατάσταση ψηφισάντων, όπου και υπογράφουν.

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, της διαλογής των ψηφοδελτίων και της έκδοσης των αποτελεσμάτων μπορούν να είναι παρόντες στην εφορευτική επιτροπή οι ίδιοι οι υποψήφιοι ή αντιπρόσωποι τους.

Σε καμιά όμως περίπτωση δεν επιτρέπεται να υποκαθιστούν μέλη της εφορευτικής επιτροπής κατά την ψηφοφορία ή να συμμετέχουν στη διαδικασία διαλογής των ψηφοδελτίων και, πολύ περισσότερο, της καταμέτρησης των ψήφων. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να αποσύρει την υποψηφιότητα του πριν την έναρξη της ψηφοφορίας με έγγραφη δήλωση του την οποία καταθέτει στην εφορευτική επιτροπή της οικείας σχολικής μονάδας ή εργαστηριακού κέντρου.

Στην περίπτωση αυτή αποκλείεται από τη διαδικασία και τη συνέχιση της επιλογής στο συγκεκριμένο σχολείο, διατηρεί όμως το δικαίωμα υποψηφιότητας του στις υπόλοιπες σχολικές μονάδες και εργαστηριακά κέντρα για τις οποίες έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Άρθρο 10 (Διαλογή) Η εφορευτική επιτροπή, μετά το τέλος της ψηφοφορίας, συνεδριάζει και κάνει τη διαλογή των ψήφων ως εξής:

α. Αποσφραγίζει την ψηφοδόχο, βγάζει τους φακέλους, τους αριθμεί και τους μονογράφει.

β. Ανοίγει τους φακέλους με τα ψηφοδέλτια και μονογράφει δίπλα από το όνομα του υποψηφίου που έχει σταυρό προτίμησης. γ. Κρίνει, αμέσως μετά το άνοιγμα κάθε φακέλου, το κύρος των ψηφοδελτίων που περιέχονται σ’ αυτόν και αποφασίζει την ακύρωση ψηφοδελτίου, αν συντρέχει νόμιμος λόγος.

Τα ψηφοδέλτια είναι άκυρα αν έχουν σημεία τα οποία παραβιάζουν τη μυστικότητα της ψηφοφορίας ή αν βρεθούν στο φάκελο περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια.

Τα λευκά ψηφοδέλτια καταμετρώνται ως έγκυρα.

δ. Κάνει τη διαλογή των ψηφοδελτίων, προβαίνει στην καταμέτρηση των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος και καταγράφει το αποτέλεσμα της στο πρακτικό που συντάσσει για τη διενέργεια της εκλογής.

Άρθρο 11 (Πρακτικά εκλογής)

Η εφορευτική επιτροπή τηρεί με λεπτομέρεια πρακτικά για την εκλογή στα οποία αναφέρονται: ολόκληρη η πορεία της εκλογής, κάθε θέμα που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς και οι αποφάσεις που αυτή έλαβε, οι οποίες πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες.

Το εν λόγω πρακτικό επίσης περιλαμβάνει κατάσταση υποψηφίων που δεν έλαβαν το απαιτούμενο ποσοστό του 20% και αποκλείονται.

Μετά την καταμέτρηση των ψήφων τα αποτελέσματα της μυστικής ψηφοφορίας θα αποστέλλονται αυθημερόν στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογών με ηλεκτρονικό τρόπο, με τη φροντίδα και την ευθύνη του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής. Με τη φροντίδα και την ευθύνη των προέδρων των εφορευτικών επιτροπών συντάσσεται πρακτικό, το οποίο παραμένει στη σχολική μονάδα ή εργαστηριακό κέντρο μαζί με τους φακέλους και τα ψηφοδέλτια της μυστικής ψηφοφορίας. Επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού θα υποβάλλεται την επόμενη ημέρα στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογών.

Η Κεντρική Επιτροπή Εκλογών τηρεί με λεπτομέρεια πρακτικό στο οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται η πρόταση για τον αποκλεισμό των υποψηφίων που δεν έλαβαν το απαιτούμενο ποσοστό του 20%, καθώς επίσης και ο υπολογισμός των μορίων που λαμβάνουν οι υποψήφιοι που συνεχίζουν στη διαδικασία με βάση τον αριθμό των ψήφων που έλαβαν. Το πρακτικό, υπογεγραμμένο από τον πρόεδρο της επιτροπής, διαβιβάζεται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Άρθρο 12 (Ενστάσεις)

Οι υποψήφιοι μπορούν κατά τη διαδικασία εκλογής να ασκήσουν ένσταση ενώπιον της οικείας εφορευτικής επιτροπής η οποία αποφασίζει άμεσα επ’ αυτής.

Η εν λόγω απόφαση συμπεριλαμβάνεται στο πρακτικό εκλογής.

Άρθρο 13 (Τελικός πίνακας μοριοδότησης) Με ευθύνη της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης καταρτίζεται ο τελικός πίνακας υποψηφίων ανά σχολική μονάδα και εργαστηριακό κέντρο που περιλαμβάνει το άθροισμα της μοριοδότησης της επιστημονικής - παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης, της υπηρεσιακής κατάστασης διοικητικής και καθοδηγητικής εμπειρίας καθώς και της μοριοδότησης από την μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων.

Οι ανωτέρω πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης.

Κατά των πινάκων αυτών δύναται να υποβληθούν ενστάσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών. Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων από τα διευρυμένα οικεία ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ οι αναμορφωμένοι πίνακες υποβάλλονται προς κύρωση στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης.

Άρθρο 14 (Τοποθέτηση) Η τοποθέτηση των διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση των οικείων διευρυμένων ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ. Τα ανωτέρω συμβούλια διαμορφώνουν την πρόταση τους λαμβάνοντας υπόψη τους κυρωμένους πίνακες καθώς και τις δηλωθείσες προτιμήσεις των υποψηφίων. Β. … .

12. Επειδή με τις προπαρατεθείσες διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ (άρθρα 16 έως 28) του ν. 4327/2015 αντικαταστάθηκαν τα άρθρα 10 έως και 27 παράγραφος 4 του ν. 3848/2010 (πλην των άρθρων 13, 17, 19, 22, 26 και 27 παράγραφοι 1-3) και ρυθμίζεται εκ νέου η διαδικασία και τίθενται νέες προϋποθέσεις επιλογής και τοποθετήσεως στελεχών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και, ειδικώς, των διευθυντών σχολικών μονάδων.

Στην αιτιολογική έκθεση του ν. 4327/2015 αναφέρονται σχετικώς τα εξής: « … Τα στελέχη Εκπαίδευσης που αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης έχουν ως κύρια αποστολή να συντονίζουν και να διευκολύνουν το εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο που επιτελείται. Επομένως, σε θέσεις ευθύνης πρέπει να τοποθετούνται εκπαιδευτικοί οι οποίοι, πέρα από τα τυπικά τους προσόντα (επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση, διδακτική και διοικητική εμπειρία), οφείλουν να έχουν σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις, δημοκρατική συμπεριφορά, να διαθέτουν ικανότητες διοίκησης, οργάνωσης και συντονισμού, να διαθέτουν επικοινωνιακές δεξιότητες, να εμφορούνται από διάθεση για ουσιαστική συνεργασία με όλους/ες όσοι/ες συναποτελούν τη σχολική κοινότητα και να σέβονται τους/τις συναδέλφους, τους μαθητές/τις μαθήτριες και τους γονείς

. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθούν εάν συντρέχουν ή όχι στη διάρκεια μιας ολιγόλεπτης συνέντευξης η οποία στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον για την επιλογή «ημετέρων» της εκάστοτε εξουσίας. Γι’ αυτόν τον λόγο, η ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων αποσύρει τη διαδικασία της συνέντευξης … ».

Η νομοθετική εξουσιοδότηση της προεκτεθείσας παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 4327/2015 αποτελεί κατ’ αρχήν νόμιμο έρεισμα της προσβαλλόμενης αποφάσεως, με την οποία επιχειρείται η ρύθμιση ειδικοτέρων θεμάτων ή θεμάτων με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό που ανάγονται στον χρόνο υποβολής αιτήσεων των υποψήφιων, στην διαδικασία υποβολής των αιτήσεων όλων των υποψήφιων στελεχών της εκπαιδεύσεως, στα υποβλητέα δικαιολογητικά, στις λεπτομέρειες της διαδικασίας εκλογής και επιλογής και σε κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτομέρεια.

Περαιτέρω σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της δημόσιας εκπαιδεύσεως γίνεται για διετή θητεία, ειδικότερα δε η επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων διενεργείται κατόπιν προκηρύξεως και υποβολής αιτήσεως υποψηφιότητας από τους ενδιαφερομένους που συνοδεύεται από τα οριζόμενα δικαιολογητικά και δήλωση προτιμήσεως και σειράς προτιμήσεως των σχολικών μονάδων, στις οποίες θέτει υποψηφιότητα ο εκπαιδευτικός.

Για να επιλεγούν οι εκπαιδευτικοί στις εν λόγω θέσεις προβλέπονται ορισμένες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων βασική είναι η ύπαρξη του καθοριζόμενου χρόνου υπηρεσίας, καθώς και ορισμένα κωλύματα. Περαιτέρω κριτήρια επιλογής των υποψηφίων αποτελούν α. η επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου τους και τα συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά στοιχεία, που αποτιμάται με 9 έως 11 μονάδες, κατανεμόμενες κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με αντικειμενικό – μαθηματικό τρόπο,

β. η υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου τους, που αποτιμάται με 14 μονάδες, κατανεμόμενες κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με αντικειμενικό - μαθηματικό τρόπο και

γ. η συμβολή τους στο εκπαιδευτικό έργο, όπως προκύπτει από τις θέσεις στις οποίες έχει υπηρετήσει, καθώς και η προσωπικότητα και η γενική συγκρότησή τους, που αποτιμάται με 12 μονάδες.

Το σύνολο των μονάδων για τους υποψηφίους διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαιδεύσεως ανέρχεται σε 37 και το σύνολο των μονάδων για τους υποψηφίους διευθυντές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως και εργαστηριακών κέντρων ανέρχεται σε 35.

Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, διενεργείται η σύνταξη πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων στην σχετική διαδικασία με βάση τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, καθώς και η αποτίμηση και σύνταξη πινάκων των μοριοδοτουμένων κριτηρίων.

Μετά την οριζόμενη ανάρτηση των πινάκων αυτών και την εκδίκαση των υποβληθεισών ενστάσεων από τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως διευρυμένης συνθέσεως αναρτώνται οι αναμορφωμένοι πίνακες.

Η αποτίμηση του κριτήριου επιλογής που ανάγεται στην συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο, την προσωπικότητα και την γενική συγκρότηση (κατά τα αναλυτικώς προβλεπόμενα) για τους υποψηφίους διευθυντές σχολικών μονάδων διενεργείται με μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας στην οποία θέτει υποψηφιότητα ο εκπαιδευτικός, κατά την οποία δικαίωμα ψήφου έχουν οι υπηρετούντες σε αυτήν εκπαιδευτικοί (μόνιμοι και αναπληρωτές).

Προς τούτο α. από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αποστέλλονται στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης πίνακες υποψηφίων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τοποθέτηση σε σχολική μονάδα αρμοδιότητάς τους, με ταυτόχρονη αποστολή της αποτιμήσεως των μοριοδοτούμενων κριτηρίων και β. οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καταρτίζουν πίνακες εκλογέων ανά σχολική μονάδα που αποστέλλουν στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να επισκεφθούν τις σχολικές μονάδες που έχουν θέσει υποψηφιότητα και να αυτοπαρουσιαστούν στον σύλλογο διδασκόντων είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε κατόπιν προσκλήσεως του εν λόγω συλλόγου, από την σχετική όμως παράλειψη δεν επέρχεται συνέπεια στις υποψηφιότητες ή την εγκυρότητα της εκλογικής διαδικασίας. Η ψηφοφορία είναι μυστική και απαιτείται αυξημένη απαρτία (66%) του συλλόγου των διδασκόντων.

Ο σύλλογος διδασκόντων κατά την μυστική ψηφοφορία εκτιμά τα στοιχεία της προσωπικότητας καθώς και τις ικανότητες των υποψηφίων που ορίζονται, κατά την εκτίμησή του δε αυτή λαμβάνει υπ’ όψιν τα στοιχεία που έχουν καταθέσει προς μοριοδότηση στο οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο και τα στοιχεία που αναφέρουν στο βιογραφικό τους σημείωμα και αποδεικνύονται με παραστατικά στοιχεία και δεν μοριοδούνται, τα οποία ανάγονται σε σπουδές, επιμόρφωση, συγγραφικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, κοινωνική ή συνδικαλιστική δράση, συμμετοχή σε όργανα διοικήσεως επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων ή σε όργανα λαϊκής συμμετοχής και επίσημες διακρίσεις.

Ο αριθμός των μορίων που λαμβάνει ο υποψήφιος κατά την εν λόγω μυστική ψηφοφορία προκύπτει από την αναγωγή του ποσοστού των ψήφων που έλαβε ο υποψήφιος επί του συνόλου των εγκύρων ψήφων σε ποσοστό επί των 12 μονάδων που κατ΄ ανώτατο όριο προβλέπεται για την αποτίμηση του κριτηρίου αυτού.

Για την διαδικασία της εκλογής και ειδικότερα για την καταμέτρηση των ψήφων τηρούνται πρακτικά από την εφορευτική επιτροπή, στα οποία καταγράφονται οι υποψήφιοι που αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας επιλογής λόγω μη συγκεντρώσεως του απαιτούμενου ποσοστού 20% των εγκύρων ψήφων.

Η κεντρική επιτροπή εκλογών τηρεί πρακτικό στο οποίο περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η πρόταση για τον αποκλεισμό όσων δεν έλαβαν το προαναφερθέν ποσοστό 20%, καθώς και υπολογισμός των μορίων που λαμβάνουν οι υποψήφιοι που συνεχίζουν να συμμετέχουν στην διαδικασία βάσει των ψήφων που έλαβαν.

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καταρτίζουν τον τελικό πίνακα υποψηφίων ανά σχολική μονάδα που περιλαμβάνει το άθροισμα της μοριοδοτήσεως της επιστημονικής – παιδαγωγικής συγκροτήσεως και καταρτίσεως και της υπηρεσιακής καταστάσεως, καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας καθώς της μοριοδοτήσεως της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικής συγκροτήσεως κατόπιν της αναφερθείσας αναγωγής του ποσοστού των ψήφων κατά την σχετική μυστική ψηφοφορία.

Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων από τα αναφερθέντα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως διευρυμένης συνθέσεως, οι αναμορφωμένοι σχετικοί πίνακες κυρώνονται από τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης.

Οι διευθυντές των εν λόγω σχολικών μονάδων τοποθετούνται κατόπιν συνυπολογισμού όλων των μορίων που έλαβαν με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης κατόπιν πράξεως οικείων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως. Τέλος εάν δεν υποβληθούν υποψηφιότητες ή εάν πληρούνται τα απαιτούμενα κριτήρια υποψηφιότητας σε κάποια σχολική μονάδα, η επιλογή του διευθυντή διενεργείται με απόφαση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως.

13. Επειδή σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, στην διαδικασία επιλογής και τοποθετήσεως διευθυντών σχολικών μονάδων ο σύλλογος διδασκόντων της οικείας σχολικής μονάδας έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα για την αποτίμηση μέσω μυστικής ψηφοφορίας της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικής συγκροτήσεως του υποψηφίου, κριτήριο το οποίο λαμβάνει συνολικά το ένα τρίτο (1/3) περίπου της μέγιστης συνολικά βαθμολογίας που μπορεί να συγκεντρώσει ο υποψήφιος.

Μέσω της εν λόγω μυστικής ψηφοφορίας αποτιμώνται η προσωπικότητα, το ήθος, η εντιμότητα, το αίσθημα δικαιοσύνης, η δημοκρατική συμπεριφορά, η επαγγελματική ανάπτυξη και συνέπεια, καθώς και οι ικανότητες του υποψηφίου (όπως: ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων, ικανότητα δημιουργίας κατάλληλου παιδαγωγικού περιβάλλοντος), δηλαδή με τον τρόπο αυτό αποτιμάται τόσο η προσωπικότητα του υποψηφίου όσο και προσόντα του, τα οποία δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των προσόντων που συνεκτιμώνται κατά την μοριοδότηση των λοιπών προβλεπόμενων κριτηρίων.

Η διαδικασία όμως της μυστικής ψηφοφορίας ως διαδικασία αναδείξεως οργάνων εν γένει διοικήσεως προσιδιάζει σε αυτοδιοικούμενες μονάδες ή είναι πρόσφορη σε περίπτωση αναδείξεως εκπροσώπων στα όργανα αυτά, όχι όμως στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως οι οποίες, κατά τα προαναφερθέντα, ανήκουν εκ του Συντάγματος στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Κράτους (ως αδιαίρετου και ενιαίου), η διοίκηση των οποίων πρέπει να αναδεικνύεται σ το πλαίσιο διαφανούς και αντικειμενικής διαδικασίας, κατάλληλης για την διασφάλιση της ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής των οριζομένων κριτήριων.

Περαιτέρω τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και προσόντα του υποψηφίου που σχετίζονται με το κριτήριο της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικής συγκροτήσεώς του, δεν αξιολογούνται με αιτιολογία, αφού η επίδικη διαδικασία καταλήγει στην βαθμολογική αποτίμηση του κριτηρίου αυτού, η οποία προκύπτει από την αναγωγή του ποσοστού των ψήφων που έλαβε αυτός κατά την μυστική ψηφοφορία σε ποσοστό επί του αριθμού των κατ’ ανώτατο όριο μονάδων που αναλογούν στο εν λόγω κριτήριο.

Η έλλειψη αιτιολογίας και ειδικότερα πρακτικού ή άλλου στοιχείου, στο οποίο διατυπώνονται ειδικές σκέψεις και κρίσεις που τεκμηριώνουν την αποτίμηση του κριτηρίου αυτού σύμφωνα με τον φάκελο, καθιστά την επίδικη διαδικασία, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, αντίθετη στις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας και δη στην αρχή της ελεύθερης προσβάσεως και σταδιοδρομίας κάθε Έλληνα στις δημόσιες θέσεις κατά τον λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας, διότι δεν εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις αξιοκρατικής κρίσεως και αφετέρου δεν καθίσταται γνωστή στους υποψήφιους και ελέγξιμη από τον ακυρωτικό δικαστή, εν όψει του κατά το άρθρο 20 παράγραφος 1 του Συντάγματος δικαιώματος παροχής έννομης προστασίας και του άρθρου 95 παράγραφος 1 εδάφιο α΄ του Συντάγματος περί κατοχυρώσεως της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, η αξιολόγηση των υποψηφίων ως προς το μνησθέν κριτήριο.

Επί πλέον ειδικά η σχετική διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας στην οποία μετέχουν όλοι οι υπηρετούντες στην οικεία σχολική μονάδα μόνιμοι και αναπληρωματικοί εκπαιδευτικοί, κατά το μέρος που αφορά την αποτίμηση της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο του υποψηφίου, δεν διασφαλίζει την έγκυρη αξιολόγηση με αντικειμενική και αξιοκρατική διαδικασία, δηλαδή από κατάλληλο όργανο και κατά τρόπο που καθίσταται ελέγξιμη η ουσιαστική αποτίμηση, και άρα δεν είναι πρόσφορη για την αξιοκρατική επιλογή των ικανοτέρων, όπως είναι σχετικά πρόσφορος για την υπηρεσιακή εξέλιξη των υπαλλήλων ο θεσμός των υπηρεσιακών εκθέσεων αξιολογήσεώς τους (βλ. ΠΕ 596/1995 και 45/2002), που ειδικά για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως ρυθμίζεται με τις διατάξεις του π.δ. 152/2013 (Α΄ 240/5.11.2013).

Για τους λόγους αυτούς κατά παράβαση των προαναφερθεισών συνταγματικών διατάξεων θεσπίζεται η επίδικη επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων βάσει της αποτιμήσεως του κριτηρίου της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικής συγκροτήσεως με την προεκτεθείσα διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας του συλλόγου διδασκόντων, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα.

Κατά συνέπεια η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση κατά το μέρος που με αυτήν ρυθμίζεται η επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων είναι παράνομη, αφού στηρίζεται στις διατάξεις του ν. 4327/2015 που έρχονται σε αντίθεση προς το Σύνταγμα και δεν μπορούν να εφαρμοσθούν, είναι δε αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών λόγων που προσάπτουν πλημμέλειες στο ζήτημα αυτό. Κατά την γνώμη της Συμβούλου Αναστασίας-Μαρίας Παπαδημητρίου και του Παρέδρου Δημητρίου Βανδώρου, η διαμόρφωση του συστήματος επιλογής των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, εμπίπτει στο ευρύ πεδίο πρωτοβουλίας και εκτίμησης του νομοθέτη, ο οποίος, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις υπό εξέλιξη κοινωνικές συνθήκες και αντιλήψεις, όσο, και κυρίως, τις ειδικές συνθήκες και ανάγκες του συγκεκριμένου επαγγελματικού χώρου, όπως εκάστοτε διαμορφώνονται, καθώς και την εμπειρία από την εφαρμογή ήδη θεσπισθέντων συστημάτων, έχει την ευχέρεια να επιλέξει τον κατά την κρίση του πλέον αξιοκρατικό τρόπο επιλογής των εν λόγω στελεχών, της επιλογής του υποκειμένης μόνο σε δικαστικό έλεγχο ορίων -και όχι ορθότητας ή αποτελεσματικότητας της επιλεγείσης ρυθμίσεως-, δεδομένου μάλιστα ότι κάθε σύστημα παρουσιάζει εγγενή πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ενόψει των ανωτέρω, η θέσπιση της μυστικής ψηφοφορίας των μελών του συλλόγου διδασκόντων της οικείας σχολικής μονάδας, ως μέσου αξιολόγησης και βαθμολόγησης προσόντων των υποψηφίων για τη θέση του διευθυντή αυτής αναγομένων στην προσωπικότητα, γενική συγκρότηση και συμβολή αυτών στο εκπαιδευτικό έργο –βαθμολογίας που μπορεί να φθάσει μέχρι το ένα τρίτο περίπου της συνολικής-, δεν μπορεί, κατ’ αρχήν, να θεωρηθεί απρόσφορη και κειμένη εκτός του περιθωρίου εκτίμησης του νομοθέτη, καθόσον μάλιστα λαμβάνεται πρόνοια, με τις ήδη εκτεθείσες διατάξεις του νόμου και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσης υπουργικής αποφάσεως, τόσο για την εξασφάλιση της δυνατότητας των μελών του οικείου συλλόγου να διαμορφώσουν προσωπική αντίληψη για υποψηφίους, οι οποίοι δεν είναι μέλη του, όσο και για το αδιάβλητο και την αντιπροσωπευτικότητα της ψηφοφορίας.

Εφόσον, όμως, με προγενέστερες διατάξεις [βλ. π.δ. 152/2013 και 30972/Γ1/2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας (Β΄ 614)], οι οποίες παραμένουν εν ισχύι, είχε καθιερωθεί και στην εκπαίδευση, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, σύστημα αξιολόγησης όλων των εκπαιδευτικών λειτουργών, οι διατάξεις του ν. 4327/2015, στο μέτρο που δεν προβλέπουν καθόλου τη λήψη υπόψη των εν λόγω εκθέσεων αξιολόγησης των υποψηφίων για την ουσιαστική αξιολόγηση και βαθμολόγησή τους στο προαναφερθέν κριτήριο –και ιδίως στο υποκριτήριο της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο από τις θέσεις, στις οποίες έχουν υπηρετήσει-, αλλά ότι η βαθμολογία τους αυτή προκύπτει αποκλειστικά από την μυστική ψηφοφορία των μελών του συλλόγου διδασκόντων της οικείας σχολικής μονάδας, έρχονται σε αντίθεση προς τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας. Εάν, εξάλλου, όπως ισχυρίζεται η Διοίκηση, δεν έχουν ακόμη συνταχθεί, παρά την ως άνω νομοθετική πρόβλεψη, οι εκθέσεις αξιολόγησης του συνόλου των εκπαιδευτικών λειτουργών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τούτο θα επέβαλε να τεθούν στον ν. 4327/2015 κατάλληλες μεταβατικού περιεχομένου διατάξεις και όχι να αποκλεισθεί παγίως η συνεκτίμηση των εκθέσεων αξιολόγησης κατά τη βαθμολόγηση των υποψηφίων για θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων. Συνεπώς, και κατά τη γνώμη αυτή, η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, κατά το μέρος που με αυτήν ρυθμίζεται, σε συμφωνία προς τις ανωτέρω διατάξεις του ν. 4327/2015, η επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων, είναι μη νόμιμη.

14. Επειδή περαιτέρω οι αμφισβητούμενες ρυθμίσεις της προσβαλλόμενης υπουργικής αποφάσεως σχετίζονται με την επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων βάσει της αποτιμήσεως του προμνησθέντος κριτήριου με την μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων και δεν αφορούν την αποτίμηση των δύο άλλων κριτηρίων, η οποία ρυθμίζεται αυτοτελώς στον νόμο. Επομένως οι λόγοι ακυρώσεως που ανάγονται στο κριτήριο της υπηρεσιακής καταστάσεως, της καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας και στην αποτίμησή του είναι απορριπτέοι ως απαράδεκτοι, διότι βάλλουν ευθέως κατά ρυθμίσεων που περιέχονται στον τυπικό νόμο.

15. Επειδή δεδομένου ότι το Τμήμα άγεται σε κρίση περί αντισυνταγματικότητας διατάξεων τυπικού νόμου, πρέπει, κατά το άρθρο 100 παράγραφος 5 του Συντάγματος, το ζήτημα αυτό, όπως και η υπόθεση στο σύνολό της, να παραπεμφθεί στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου και να ορισθεί ενώπιόν της ως εισηγητής ο Σύμβουλος Δημήτριος Μακρής.

Δ ι ά τ α ύ τ α
Παραπέμπει την υπόθεση στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, κατά τα εκτιθέμενα στο αιτιολογικό.
Ορίζει εισηγητή τον Σύμβουλο Δημήτριο Μακρή.
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα την 7η Ιανουαρίου 2016
 Η Πρόεδρος του Γ΄ Τμήματος  Ο Γραμματέας
 
 Αικ. Συγγούνα  Νικ. Βασιλόπουλος
και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 31ης Μαρτίου του ιδίου έτους.

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  Ο Γραμματέας
 
  Αικ. Σακελλαροπούλου  Νικ. Βασιλόπουλος

 

Σχόλια (19)

 
ante pali
29 Δεκ 2016 16:16

Μπλα΄μπλα μπλα μπλα.....κύριοι ας βγει η απόφαση του ΣΤΕ που να επικυρώνει την απόφαση του Γ΄τμήματος όπως το esos δημοσίευσε. Αν είναι έτσι, θα καταθέσω μια αγωγή ίσια με το μπόι του κου Μπαλτά και Κουράκη, αν τώρα νομίζετε ότι δεν θα δικαιωθώ (έχοντας στην τσέπη την απόφαση του ΣΤΕ), κρατήστε το, είστε απολύτως γελασμένοι. Όσο για του υπάρχοντες διευθυντές, κρατήστε το, υπάρχουν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα. Αν τώρα η εκτελεστική εξουσία δεν πειθαρχήσει σε απόφαση του ΣΤΕ, υπάρχουν και οι μηνύσεις, καθίστε να δείτε τι έχει να γίνει..

 
Gas
29 Δεκ 2016 13:34

@Freeman Αγαπητε σχολιασα το γεγονος της ειρωνιας απο αρκετους του συνταγματικου δικαιωματος πολιτων να προσφευγουν στην δικαιοσυνη αν θεωρουν οτι αδικουνται απο τις καθε χρωματος εξουσιες.Ας καταφυγουν στα δικαστηρια.Αν δικαιωθουν καλως κατεφυγαν αν οχι απλα εχασαν.Η ελπιδα ειναι συστατικο του ανθρωπου.Τα περι μαθηματων δημοκρατιας δεν μας αρμοζουν.Φτανει μας τα κανουν ολοι τους καθε μερα απο τα καναλια.Ολοι τους.Αλλα επαναλαμβανω το ερωτημα τι ειδους κρισεις διευθυντων εκπαιδευσης ειναι αυτες στις οποιες οι πρωτοι και δευτεροι σε ψηφους και με διαφορα με παραπανω μετρησιμα συρονται σε συνεντευσεις και παιρνουν μαζι με τους τεταρτους μαζικα 10αρια και 12αρια για να βγουν οι τριτοι με 15αρια για να φανει η διαφορα τους απο τους υπολοιπους που βασει της βαθμολογιας κριθηκαν επιεικως αχρηστοι.(Μακεδονια,21 Ιανουαριου 2016,σελ 16 και 17).Εσω δεν εγινε δεκτη η ψηφος των εκπαιδευτικων και περιφρονηθηκε απο τα συμβουλια επιλογης.Επομενως για ποια ψηφο μιλαμε αγαπητε μου και για ποια συνεντευξη;Η εξουσιες θα κανουν αυτους που θελουν αδιαφορωντας για τα παντα.Γι αυτο υπαρχουν και οι προσφυγες στα δικαστηριαΚαι για αυτο ειναι μονιμως διχασμενος ο λαος μαςΓια τους λιγους..

 
Freeman
29 Δεκ 2016 00:20

@Gas, με συγχωρείς μια ερασιτεχνική νομική υπόθεση έκανα, δεν επέβαλα κάτι ούτε μπορώ να επιβάλω. Πάντως τα μαθήματα δημοκρατίας δεν τα έχω ανάγκη από κανέναν. Δόξα το Θεό νομίζω ότι έχω εμπεδωσει και ενστερνιστεί την κοινοβουλευτική δημοκρατία.

 
Στράτος
28 Δεκ 2016 23:32

Αρμαγεδδών;
Ας περιμένουμε πρώτα την Απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ.
Και έπειτα οι ενδιαφερόμενοι που ίσως δικαιωθούν (σε ποιο μέρος θα το διαφανεί από την απόφαση του ΣτΕ) ας ρωτήσουν τους δικηγόρους τους τι μπορούν να διεκδικήσουν. Και τελικά και κυρίως ας δούμε τι από αυτά που θα διεκδικήσουν θα κατορθώσουν να πάρουν μέσω δικαστικών αποφάσεων.

Προφανώς κάποιοι αγνοούν πολλά πράγματα για τον τρόπο λειτουργίας και τις αποφάσεις δικαστηρίων αλλά και από τον τρόπο που το ελληνικό κράτος εφαρμόζει τις δικαστικές αποφάσεις.

 
Pe19
28 Δεκ 2016 23:07

@Στράτος
Για το τελευταίο σχόλιο η αντισυνταγματικότητα εν πολλοίς έγκειται ακριβώς εκεί δηλαδή στο γεγονός ότι δεν δίνεται η δυνατότητα σε ένα υπάλληλο του δημοσίου να βάλει υποψηφιότητα σε πολλά σχολεία αλλά επί τοις ουσίας μόνο σε 1ή 2 και το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενιαία κρίση, άρα λογικά όλοι έχουν το δικαίωμα τουλάχιστον να απαιτήσουν τα 2 τελευταία χρόνια να είναι ως μη γενόμενα όσον αφορά την μοριοδότηση σε ενδεχόμενη μελλοντική κρίση. Τώρα για αποζημιώσεις εκεί η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά φαντάζομαι κανένα έξυπνο δικηγόρο να κάνει προσφυγές για όλους που είχαν κάνει αίτηση για Δ/ντες το 15 και θα έχει πλάκα να την κερδίσει !!! ποιος θα πληρώσει ο Κουράκης ή ο Μπαλτάς ???

 
Gas
28 Δεκ 2016 20:23

@Στρατος@Freeman Στα δημοκρατικα συστηματα τα δικαστηρια υπαρχουν για να καταφευγει καθε πολιτης που αισθανεται αδικημενος απο πραξεις των κυβερνωντων.Ειδικα στην Ελλαδα που ανεκαθεν ,ως κρατος δευτεραντζα,η εκαστοτε εξουσια ηθελε να κανει το δικο της με κοτσαμπασικη ολοκληρωτικη νοοτροπια.Αυτονοητα μη προσφυγη στη δικαιωσυνη υπαρχει πλεον στις ισλαμικες χωρες και πριν στα σοβιετ.Καλως λοιπον κ Στρατο κατεφυγαν αυτοι που αισθανθηκαν αδικημενοι γιατι ευτυχως ακομη εχουμε δημοκρατια και η σικαιοσυνη ειναι το τελευταιο καταφυγιο καθε αδικημενου.Δεν εχουμε ουτε σοβιετ ουτε σαρια(ακομη).Κανεις δε απο τους προσφυγοντες δεν πληρωσε κατα Μ.Ο 1500ευρω στο Διοικητικο Εφετειο η και επιπλεον συμμετοχη στο ΣτΕ για να βγει ενας νομος απλα αντισυνταγματικος.Προσεφυγε εχοντας εννομο συμφερον για ενα σκοπο.Ετσι ειναι τα ελευθυρα κρατη.Οποιος διαφωνει υπαρχει και η Σαουδικη Αραβια η η Β.Κορεα.Να μου υποδειξετε ενα ελευθερο κρατος στο οποιο αν ενας νομος κρινεται αντισυνταγματικος οι υπευθυνοι δεν θα ιδιωτευαν.Εδω περα βρεχει γι αυτο μιλω για κρατος δευτεραντζα αξιο της μοιρας και των διαχρονικων πολιτικων και πολιτων του.Οσο για τον κFreeman τον ρωτω πως θα αφαιρεθουν τα μορια της ψηφοφοριας απο τους σιευθυντες εκπαιδευσης και να μεινουν τα μορια της συνεντευξης αφου ειναι γνωστο οτι πρωτα εγινε η ψηφοφορια και μετα η συνεντευξη.Ειστε σιγουρος οτι ο αριθμος των ψηφων δεν επηρεασε τα συμβουλια επιλογης;Αν εδιναν τα 3 μορια στον κ Μαυριδη που δικαιωθηκε δικαστικαπριν απο την ψηφοφορια θα επαιρνε τον ιδιο αριθμο ψηφων η παραπανω;Το συμβουλιο θα τον εβαζε αυτον τον βαθμο η παραπανω αφου θα επαιρνε περισσοτερες ψηφους;Αν σε αλλους που δεν τους αποδοθηκαν τα διευθυντικα μορια η τα μορια διδασκαλιας σε ΑΕΙ η ΤΕΙ και ηταν χαμηλα στον πινακα πριν την ψηφοφορια τους αποδιδονταν και δεν λειτουργουσε η θεωρια της χαμενης ψηφου θα επαιρναν και περισσοτερες ψηφους και τα συμβουλια δεν θα τους βαθμολογουσαν ετσι.Πλεον δε αυτων ανετρεξε στις ετικετες του εσος εκεινης της εποχης και δες σε ποιες περιοχες οι πρωτοι σε ψηφους κοπηκαν στην συνεντευξη για να γινουν οι ...τριτοι.Και κοπηκαν με τετοια διαφορα ωστε και τα μορια της ψηφου αν αφαιρεθουν παλι δεν αλλαζει τιποτε γιατι οι τριτοι πηραν στη συντευξη 15 και οι πρωτοι,δευτεροι,τεταρτοι κλπ 12 και κατω.Υπαρχουν ονομαστικες καταγγελιες και στη Βουλη καθως και στον Τυπο.Το εσος τα αναφερει ολα.Τι λοιπον θα αφαιρεθει και τι θα προστεθει;Ολα ειναι αλληλενδετα.Σωστα λεει ο κ.Πλαταρος οτι ερχεται Αρμαγεδδων

 
dircorfu
28 Δεκ 2016 17:53

Να προσθέσω και εγώ 2-3 πραγματάκια και ερωτήματα, προφανή μάλλον, που ίσως φανούν απλοϊκά και οπωσδήποτε δεν αφορούν την ... υψηλή εκπαιδευτική πολιτική και τον υψηλότατο οραματισμό του σεβαστού Υπουργείου Παιδείας και βέβαια των σεβαστών στελεχών του:
1) Υπουργός και οι συν αυτώ τι σχέση έχουν με τη Δευτεροβάθμια και την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση;
2) Θα ζητήσουν (ζητούν ήδη ) από τους διευθυντές των σχολείων της Παναγίας τα μάτια. Ήτοι:
Να κάνουν μάθημα.
Να επισκευάζουν καζανάκια και βρύσες
Να επισκευάζουν μπρίζες.
Να ξέρουν από συστήματα καλοριφέρ
Να τσακώνονται με κάποιους οι οποίοι δημοκρατικότατα δεν κάνουν εφημερίες και όταν κάνουν συσταση πλακώνουν μερικοί συνδικαλιστές γιατί ο διευθυντής ενεργεί ... αντισυναδελφικά.
Να τσακώνονται με το Δήμο όπου υπάγονται διότι σε πολλές περιπτώσεις ζητούν από αυτόν τα αυτονόητα που αφορούν την ασφάλεια των μαθητών και αντιμετωπίζουν από αδιαφορία έως ειρωνεία.
κτλ, κτλ, κτλ,.........
3) Μας έφαγαν τα αυτιά ότι φέτος τα κενά θα συμπληρώνονταν από το Σεπτέμβρη. Τι έγινε το βλέπουμε και το νιώθουμε. Αλλά και κάπου, κάποιοι έκαναν ότι μπορούσαν να μη λυθούν βασικά ζητήματα.
Έτσι για παράδειγμα, το μάθημα Προσανατολισμού Γ΄τάξης της Οικονομίας σε μεγάλο σχολείο της Κέρκυρας καθυστέρησε να διδαχτεί κατά 10 εβδομάδες διότι δύο αναπλήρωτές δεν αποδέχτηκαν το διορισμό τους. Στο μεταξύ ένας οικονομολόγος σε διπλανό σχολείο έκανε project και ένας άλλος είχε δύο ώρες κενό, μέχρι που άρχισε και αυτός project! Ουδείς ασχολήθηκε με το γεγονός ότι χάθηκαν τριάντα ώρες από το συγκεκριμένο μάθημα. Το ζήτημα ήταν να μην μετακινηθεί καθηγητής για τρεις ώρες σε διπλανό σχολείο (απόσταση περίπου 50 μέτρα).
4) Κάποιοι νέοι κυρίως συνάδελφοι (ή "συνάδελφοι") καταφέρονται, κυριολεκτικά, κατά των τωρινών (αλλά και των παλαιών) διευθυντών και ισχυρίζονται ότι πρέπει να δοκιμαστούν και αυτοί. Μιλούν με τη λογική "μαγειρεύω και αν δεν πετύχει η συνταγή, δε βαριέσαι, την αλλάζω" και ισχυρίζονται ότι δεν χρειαζονται ούτε επιμορφώσεις, ούτε διδακτορικά, ούτε εμπειρία.
Δυστυχώς για αυτούς και όσους τα πιστεύουν, όλα χρειάζονται. Όποιος είναι διευθυντής το βλέπει καθημερινά αυτό.
5) Ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει ήδη πολλές αρμοδιότητες. Λίγο ακόμα και θα πρέπει και η υπηρεσιακή αλληλογραφία να συνυπογράφεται από ΟΛΟ το Σύλλογο. Και το χειρότερο, σε κάποιες περιπτώσεις μερικοί νομίζουν - επαναστατικώ δικαίω- ότι ο Σύλλογος αποφασίζει ότι θέλει κόντρα στους νόμους. Λίγοι είναι αυτοί αλλά υπάρχουν και έχουν πλήρη άγνοια της νομοθεσίας ενώ ισχυρίζονται ό,τι θέλουν, φωνάζοντας "σύμφωνα με το νόμο", νόμο που όταν τους ρωτήσεις απαντάνε ότι είσαι αντισυναδελφικός!!!
6) Όταν έγινε η γνωστή "αυτοαξιολόγηση" οι συνδικαλιστές δημιούργησαν θέματα επί θεμάτων για την εφαρμογή της. Τώρα όσοι εξ αυτών κινούνται γύρω από το κόμμα που κυβερνάει οφείλουν να στηρίξουν την εφαρμογή της .

Θα μπορούσαν να γραφτούν τόμοι με τη σχολική πραγματικότητα, μια πραγματικότητα που αγνοεί 100% ο κάθε υπουργός, αλλά δεν αγνοούν οι κάθε λογής σύμβουλοι οι οποίοι κάνουν ότι μπορούν για να φτάσουν κάποια στιγμή να λειτουργούν τα σχολεία με λογική 15μελούς ... και βάλε (ίσως κάποιοι από αυτούς ήταν μαθητές στο Σάμερχιλ και πήραν ιδέες).

 
LIA
28 Δεκ 2016 13:22

@Στράτος
Όχι υποθετικά, αλλά με στοιχεία Ήμουν 9η στα αντικειμενικά μεταξύ 92 υποψηφίων του νομού μου και με το νόμο και τους περιορισμούς του δεν έχω σχολείο. Τί δεν καταλαβαίνεις;
Να μη σας νοιάζει εν τέλει τί θα κάνουμε εμείς και πώς θα δικαιωθούμε....δικό μας θέμα....

 
Freeman
28 Δεκ 2016 12:05

@Στράτος
Κατά την ταπεινή μου άποψη, θα πρέπει να περιμένουμε την απόφαση του ΣτΕ η οποία θα περιγράφει και διαδικασία απεμπλοκής. Αν ο νόμος κριθεί αντισυνταγματικός μόνο ως προς την ψηφοφορία, κατά πάσα πιθανότητα θα καταρτισθεί νέος πίνακας ο οποίος θα προκύπτει από τα υπόλοιπα κριτήρια μοριοδότησης, δηλ για τους διευθυντές σχολείων ο αρχικός πίνακας πριν την ψηφοφορία και για τους διευθυντές εκπαίδευσης από τα αντικειμενικά και το βαθμό της συνέντευξης. Δεν υπάρχει καμμία περίπτωση να μην προκύψουν διευθυντές από τη διαδικασία και να μείνουν ως έχουν τα πράγματα.

 
Καθηγητρια
28 Δεκ 2016 10:22

@Στρατος:
Πες τα χρυσοστομε!
Μας εχουν φαει τοσους μηνες με τις αγωγες και τις μηνυσεις και την αποκατασταση! Η θητεια των διευθυντων ουτως η αλλως εληγε στο τελος του σχ. ετους. Με τον νομο αυτο εληξε δυο μηνες νωριτερα. Δηλαδη το ειχαν σιγουρο οτι αλλιως θα ηταν δια βιου διευθυντες και μαλιστα στο ιδιο σχολειο; Πιστευουν οτι ΑΝ κριθει στο συνολο του αντισυνταγματικος ο νομος, θα επιστρεψουν αυτοδικαια στην προηγουμενη θεση; (Που αποκαλουν θεση ΤΟΥΣ); Θα μηνυσουν οσους δεν τους ψηφισαν;

Αυτη δηλαδη ειναι η νοοτροπια και η νοημοσυνη των ... παναξιων στελεχων που ... αναδειχθηκαν αξιοκρατικα μεσα απο το παλιοτερο συστημα και ... αδικηθηκαν με το τελευταιο;

 
Αρίσταρχος
28 Δεκ 2016 09:41

@Στράτος
Τώρα αν αυτοί οι «κάποιοι» είναι το ΣΤΕ για κάποιους είναι αμελητέα ποσότητα άνευ αξίας λόγου…

Το ότι είχε κάποιος περισσότερα μετρήσιμα μόρια και με την ψηφοφορία που θέσπισε η αντισυνταγματική διάταξη Μπαλτά – Κουράκη δεν κρίθηκε άξιος και πάλι είναι κάτι που πάλι νομικά δεν στέκει …

Το ότι άλλαξαν υπηρετούντες διευθυντές με Συριζέικες κουτοπονηριές μάλλον ούτε αυτό θα δικαιωθεί…

Ο παλιός νόμος μίλαγε για πίνακες, αν ο καινούργιος κριθεί αντισυνταγματικός, αλυσιτελές επαναφέρεται ο προηγούμενος μέχρι να αλλάξει πάλι, όσοι ήταν στους πίνακες έχουν κάθε νομική ευκαιρία να το διεκδικήσουν.

"Αγωγές" και "μηνύσεις"... το περιεχόμενο είναι διαφυγόντα κέρδη και μείωση προσωπικότητας, περίμενε και θα δεις τι θα γίνει…

Μάλλον μερικοί νομίζουν πως είμαστε σε άλλες εποχές.. αποφασίζουμε και διατάσσουμε… αλλά σε δημοκρατίες ευτυχώς υπάρχουν και τα δικαστήρια…

 
Πέτρος
28 Δεκ 2016 09:28

Ο νόμος Μπαλτά-Κουράκη είναι προδήλως αντισυνταγματικός και ως εκ τούτου οι παραγόμενες εξαυτου διοικητικές πράξεις είναι ως μη γενόμενες. Τελεία.
Το ίδιο που έγινε και με τις τηλεοπτικές άδειες, οι οποίες εξελίχθηκαν σε βατερλώ της κυβέρνησης. Αυτό ως παράδειγμα πρόσφατο. Παραδείγματα παρόμοια υπάρχουν ΑΠΕΙΡΑ, στη δικονομία.
Προς @Στράτο. Η προσπάθειά σου να "υπερασπισθείς" δίκην κυβερνητικού εκπροσώπου, όλες αυτές τις αντισυνταγματικές ανομίες, δείχνουν ότι είναι πολύ πιθανόν πως δεν είσαι εκπαιδευτικός, ή στην καλύτερη περίπτωση για σένα έχεις άγνοια του διοικητικού και αστικού δικαίου. Όσα γράφεις δεν αξίζουν απάντησης. Η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις επιθυμίες του καθένα και όσα νομίζει ότι γνωρίζει. Οι σοφιστείες δεν αρκούν και δεν περνούν στο χώρο της δικαιοσύνης.
ΟΙ ΑΓΩΓΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΑΚΕΡΑΙΑΣ. Ίσως θα πρέπει να στραφούν και εναντίον του πολιτικού προσωπικού , διότι είναι ''αμαρτία'' να πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι εγκλήματα πολιτικών.

 
Pe19
28 Δεκ 2016 00:33

@katia
Πώς να τους λένε ;Πώς να τους λένε ; ααααα
μήπως Επιθεωρητές ?
πώς το έλεγε μια ελληνική σειρά Εμπρός ... Πίσω
Μισό λεπτό να καταλάβω.
Στην αριστερή κυβέρνηση που σημαντικό λόγο έχουν οι συνδικαλιστές που ωρύονταν κατά του 152 και της ΑΕΕ θα:
Γίνεται ετήσια αξιολόγηση στα στελέχη αλλά όχι στους "μάχιμους" εκπαιδευτικούς.
Γίνει σώμα αξιολογητών συμβούλων (που θα αξιολογούν μόνο στελέχη).
Γίνονται κρίσεις στελεχών εισάγοντας τον όρο "ανικανότητα", παρακάμπτοντας τα τυπικά προσόντα.
Συνοψίζω
Επιθεωρητές, Ανικανότητα, παράκαμψη τυπικών προσόντων.
μήπως θα θυμίζουν κάτι αυτά ???

 
Στράτος
27 Δεκ 2016 22:16

Είναι λογικό κάποιοι να διαφωνούν με το νόμο Μπαλτά - Κουράκη ή και το νέο νόμο με πλαφόν στις θητείες, αν τελικά υπάρξει η πρόβλεψη αυτή. Αλλά αυτό δεν δικαιολογεί να γράφονται ανακρίβειες που είναι παντελώς ξένες προς τον τρόπο εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων στη χώρα μας. Αναφέρω μερικά τέτοια "άκυρα" αξιώματα:

- "το φτωχευμενο κρατος θα πληρωσει δυο επιδοματα.Και του δικαιωμενου και του νυν διευθυντη"
ΣΧΟΛΙΟ: Ως προς τι θα δικαιωθεί ένας προσφυγών κατά του νόμου Μπαλτά - Κουράκη ώστε να θεωρηθεί νομικά ότι απώλεσε τη βέβαιη επιλογή του στη θέση και επομένως να μπορεί έπειτα να διεκδικήσει επιδόματα;

- "Θα επιστρεψουν στη θεση οι "δικαιωθεντες";"
ΣΧΟΛΙΟ: Ποια είναι η θέση τους; Αυτή που νομίζουν ότι θα λάμβαναν εάν ίσχυε το παλιό σύστημα επιλογής στελεχών;

- "Θα γινει αναμορφωση των πινακων των υποψηφιων;"
ΣΧΟΛΙΟ: Για ποιους πίνακες μιλάμε; Ο νέος νόμος δεν προβλέπει πίνακες.

- "Αγωγές" και "μηνύσεις".
ΣΧΟΛΙΟ: Με ποιο περιεχόμενο; Εναντίον ποιου; Και με ποιο σκεπτικό; Μήπως με λογικές του τύπου "Αν ίσχυε το παλιό σύστημα υπολογίζω ότι θα με είχαν κάνει διευθυντή άρα ζητώ επιδόματα, μόρια κλπ...".

 
katia
27 Δεκ 2016 19:28

"Οι Σχολικοί Σύμβουλοι, θα είναι μεταξύ άλλων και αξιολογητές, αλλά δεν θα λέγονται Σχολικοί Σύμβουλοι και θα λειτουργούν σε άλλο πλαίσιο.... " Μόνο να αλλάζουμε την τράπουλα, για να λέμε ότι κάτι κάναμε, να βάλουμε κι εμείς τη σφραγίδα μας στο εξάμηνο παραμονής μας στο Υπουργείο Παιδείας, όπως και οι προκαθήμενοι, να αντικαταστήσουμε τους συνταγματικούς νόμους με άλλους αντισυνταγματικούς, βλ. νόμο επιλογής διευθυντών εκπαίδευσης, το νόμο Παπά κτλ κτλ. Αυτές οι αλλαγές, θέλουν συναίνεση όλων των φορέων και δεν πρέπει να απορρίπτουμε ή να ανατρέπουμε τα πάντα σε ένα συνεχές πίσω μπρος, αλλά να βελτιώνουμε τα υπάρχοντα αγαπητέ Υπουργέ .

 
XARHS
27 Δεκ 2016 18:37

θαυμάστε!!!
διδακτική υπηρεσία:
άδεια λοχείας κλπ-
υπηρεσία σε ΣΣΝ -περιβαλλοντική κλπ
δεν είναι διδακτική υπηρεσία:
διδασκαλία σε ΑΕΙ- ΤΕΙ
απόσπαση σε ΠΕΚ -ΑΕΙ -ΤΕΙ- ΙΕΚ
στα ΙΕΚ διατίθενται εκπαιδευτικοί για συμπλήρωση ωραρίου
δηλαδή αναδρομική τιμωρία όσων εκπ-κών στήριξαν δομές εκπαίδευσης

 
ante pali
27 Δεκ 2016 16:20

Αντε επιτέλους να ετοιμάσουμε τις αγωγές και αν χρειαστεί και τις μηνύσεις (λέω αν χρειαστεί). Για τα υπόλοιπα είναι μπούρδες, αφού η κυβέρνηση αυτή είναι να φέυγει αργά η γρήγορα, αποτελεί μειοψηφία στην κοινωνία. Τα υπόλοιπα περί αξιολόγησης και αλλαγής του νόμου επιλογής στελεχών θα τα δρομολογήσει η επόμενη κυβέρνηση. Ότι και να πούνε τις αγωγές δεν τις γλιτώνουν με τίποτα, και οι απαιτήσεις θα είναι μεγάλες όπως μεγάλες και οι παρανομίες που έγιναν. Ας περιμένουμε το ΣΤΕ.

 
Gas
27 Δεκ 2016 13:45

Τι προβλεπεται να γινει αν δικαιωθουν απο το ΣτΕ οι προσφυγοντες και οσοι αλλοι λογω της αποφασης προσφυγουν;Η θητεια των διευθυντων ληγει τον Ιουνιο.Τι θα γινει για οσους αντισυνταγματικα τοποθετηθηκαν σε θεσεις των προσφυγοντων;Απλα το φτωχευμενο κρατος θα πληρωσει δυο επιδοματα.Και του δικαιωμενου και του νυν διευθυντη.Ας τα πληρωσουν αυτοι που εισηγηθηκαν και ψηφισαν το νομο .Επειδη δε ο νομος για τους διευθυντες εκπαιδευσης ειναι συνεχεια του νομου Μπαλτα-Κουρακη τι θα γινει με αυτους που ληγει η θητεια τους το 2018;Θα επιστρεψουν στη θεση οι "δικαιωθεντες";Θα τους αποδοθουν τα διευθυντικα μορια 'η τα μορια διδασκαλιας σε ΑΕΙ η ΤΕΙ κλπ για τα οποια προσεφυγαν διοτι οπως αναφερεται στο ανωτερω σκεπτικο ειναι αλυσιτελη;Θα γινει αναμορφωση των πινακων των υποψηφιων και ποτε γιατι στην περιπτωση της δικαιωσης του κ.Μαυριδη απο τον Ιουλιο δεν δημοσιευθηκε ο αναμορφωμενος πινακας που τον αφορα.Θα αναλαβει το κρατος αμεσα τις ευθυνες του για την αθλιοτητα που προκαλεσε η πρεπει να περιμενουμε εκλογες για να λυθουν;Γιατι οι αλλοι δεσμευτηκαν δημοσια οτι θα τα λυσουν αμεσα

 
Δεν πάμε καλά!!!!
27 Δεκ 2016 12:45

Οσον αφορά τον περιορισμό των θητειών των στελεχών εκπαίδευσης, σε δύο,πάλι τα ίδια θα έχουμε , γιατί όπως αναφέρουν έγκριτοι νομικοί τίθενται σοβαρά ζητήματα συνταγματικότητας και νομιμότητας είναι αντίθετος στις συνταγματικές αρχές της ισότητας και αξιοκρατίας και δη στην αρχή της ελεύθερης προσβάσεως και σταδιοδρομίας κάθε ¨Έλληνα στις δημόσιες θέσεις κατά τον λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας. Πουθενά δεν αναφέρεται στο σύνταγμα ότι οι δημόσιοι λειτουργοί παρεμποδίζονται ιεραρχικά να ανέβουν λόγω θητειών !!!!Φυσικά μιλάμε για τους διευθυντές σχολικών μονάδων και όχι για τους τοποθετηθέντες πολιτικά ,Π.Δ και Δ.Ε !!!!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.