Placeholder

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Δ. Μπεξεβανάκης: Προτεραιότητα στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Δημοσίευση: 17/01/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δίνουμε   προτεραιότητα   στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, αφενός αυξάνοντας τις δομές της, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα φοίτησης και ένταξης στο κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον για κάθε μαθητή και μαθήτρια σε κάθε γωνιά της χώρας μας και αφετέρου εφαρμόζοντας ενταξιακή εκπαιδευτική πολιτική, ενισχύοντας τις δράσεις συνεκπαίδευσης, όπως αρμόζει σε κάθε πολιτισμένη κοινωνία που θέλει τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα σε όλες τις εκδηλώσεις και εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής.

Τα παραπάνω τόνισε ο υφυπουργός Παιδείας Δ. Μπαξεβανάκης, μιλώντας σήμερα στην τελετή εγκαινίων   του Ειδικού Σχολείου (ΕΕΕΕΚ) Καμαρίων , και υπογράμμισε τα εξής:

Α. Το υπουργείο Παιδείας χαράζει και εφαρμόζει με σταθερά βήματα τις αρχές της ενταξιακής εκπαίδευσης με όραμα το «Σχολείο για Όλους» όπως περιγράφεται στην Οικουμενική Σύμβαση για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε προβεί σε σειρά θεσμικών αλλαγών και παρεμβάσεων που βελτιώνουν τις συνθήκες εκπαίδευσης των μαθητών μας τόσο στα γενικά όσο και στα ειδικά σχολεία.

Β. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι μετά από 8 ολόκληρα χρόνια στασιμότητας, αδιαφορίας και απαξίωσης της Ειδικής Αγωγής, πραγματοποιήθηκαν :

•    35 ιδρύσεις νέων Ειδικών Σχολείων και Λυκειακών Τάξεων και 531 νέων Τμημάτων Ένταξης, για το σχολικό έτος 2016-17.

•    Θεσμικές αλλαγές για την ίδρυση νέων Ειδικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-18, ώστε για πρώτη φορά να γίνουν μέσω της διαδικασίας των σχολικών μεταβολών.

•    Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρώτα στην Ειδική Αγωγή και μετά στη γενική εκπαίδευση, για το σχολικό έτος 2016-17, όπως προβλέπεται αλλά ουδέποτε είχε υλοποιηθεί.

•    Προσλήψεις αναπληρωτών Εκπαιδευτικών και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού, με σημαντικά αυξημένο αριθμό σε σχέση με όλες τις προηγούμενες χρονιές. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί 9.668 προσλήψεις στην ΕΑΕ για όλες τις ειδικότητες κατά το τρέχον έτος, έναντι 8.600 κατά το σχολικό έτος 2015-16 και 6.308 κατά το σχολικό έτος 2014-15.

•    Ειδικά για την υποστήριξη των ΚΕΔΔΥ και των σχολείων γενικής εκπαίδευσης, για πρώτη φορά προσλήφθηκαν 100 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για την κάλυψη κενών στα ΚΕΔΔΥ και 648 αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για την κάλυψη των κενών στα ΚΕΔΔΥ και στις ΕΔΕΑΥ, για το σχολικό έτος 2016-17.

•    Εκδόθηκε, για πρώτη φορά, Υπουργική Απόφαση για τη λειτουργία των Σχολικών Συνεταιρισμών στα Ειδικά Σχολεία, γεγονός το οποίο θα συμβάλλει στην υποστήριξη της υλοποίησης της πρακτικής άσκησης των μαθητών και στο δικό σας σχολείο.

•    Εκδόθηκε, για πρώτη φορά, Υπουργική Απόφαση για την υλοποίηση προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης, η εφαρμογή των οποίων προωθούν την ενταξιακή εκπαίδευση, ενισχύουν τη συνεργασία των δομών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης και ελαχιστοποιούν την περιθωριοποίηση των μαθητών και των οικογενειών τους αλλά και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε δομές ειδικής αγωγής.

•    Επίσης, για πρώτη φορά αναμένεται να υπάρξει μια κοινή βάση δεδομένων που θα έχει ως αποτέλεσμα τον ακριβή προσδιορισμό του πραγματικού αριθμού μαθητών που χρήζουν ειδικής εκπαιδευτικής υποστήριξης καθότι  γενικεύεται η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου μαθητών ΑμεΑ και μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

•    Όσον αφορά την Ειδική Επαγγελματική Εκπαίδευση, το σχολικό έτος 2016-17 αποτελεί σταθμό και σηματοδοτεί τον εκσυγχρονισμό των δομών της και προετοιμάζει τη μετάβαση στην καθολική εφαρμογή, του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου, κατά το σχολικό έτος 2017-18. Με το νέο τύπο σχολείου η φοίτηση διαρκεί 4 χρόνια στο Γυμνάσιο και 4 χρόνια στο Λύκειο. Στο Γυμνάσιο εφαρμόζεται το πρόγραμμα του γενικού Γυμνασίου, προσαρμοσμένο στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, εμπλουτισμένο με θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα προ-επαγγελματικής ετοιμότητας και στο Λύκειο εφαρμόζεται το πρόγραμμα του Εσπερινού Επαγγελματικού Γυμνασίου προσαρμοσμένο στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Αυτές οι αλλαγές θέτουν τέλος αφενός στο άναρχο νομοθετικό πλαίσιο, υπό το οποίο λειτουργούσαν ως τώρα αυτές οι δομές και αφετέρου τερματίζουν την άκαιρη, άσκοπη και αναιτιολόγητη πρόωρη εξειδίκευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

•    Ακόμα, ένας τύπος σχολείου που αναμένει βελτίωση και εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των μαθητών του, είναι τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Η ανάπτυξη και η αναβάθμιση της Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αποτελεί άμεση προτεραιότητα του Υπουργείου Παιδείας γιατί η πραξιακή μάθηση ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αφού οι μαθητές διδάσκονται, μαθαίνουν και βελτιώνουν τις δεξιότητές τους.    

Γ. Γίνεται αντιληπτό, επομένως, ότι μέσα από την εκπαιδευτική αυτή πολιτική στοχεύουμε σε ένα δυναμικό και διαχρονικό μοντέλο ένταξης μαθητών με αναπηρία για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, ώστε να ανταποκρίνεται σε όλες τις εξελικτικές φάσεις των μαθητών και μαθητριών μας, αλλά και πολυδιάστατο, ώστε να προσφέρει πολλαπλές επιλογές φοίτησης ανάλογα με τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε μαθητή και μαθήτριας.

Δ. Πέραν όμως από την οποιαδήποτε πολιτική παρέμβαση χρειάζεται συναίνεση και συνεργασία όλων. Σε συλλογικό επίπεδο, χρειάζεται η ευαισθητοποίηση και συμβολή τοπικών και ευρύτερων κοινωνικών παραγόντων για την ενδυνάμωση της ενταξιακής προοπτικής της ειδικής αγωγής που θα άρει τις όποιες πρακτικές αποκλεισμού και περιθωριοποίησης των μαθητών και θα προάγει την ισότιμη ένταξή τους στη μαθησιακή διαδικασία και στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι.

Ε. Σε ατομικό επίπεδο απαιτείται η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων με την ειδική εκπαιδευτική διαδικασία κι η υιοθέτηση ενός δημοκρατικού ήθους που θα προάγει συνεργατικές, ενταξιακές πρακτικές μάθησης με την παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους τους μαθητές αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τις μαθησιακές ιδιαιτερότητές τους.

Στα εγκαίνια συμμετείχαν ο Μητροπολίτης Χαλκίδος Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων  Χρυσόστομος, οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ  Γ. Ακριώτης και Τ. Πρατσόλης, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας Χρ. Δημητρίου, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας Δ. Κυριτσόπουλος, ο Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Γ. Καπενέκας, η Σχολική Σύμβουλος 13ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής Ε. Λαπαντζή, ο Διευθυντής του Ειδικού Σχολείου Δ. Κωνσταντινάκης καθώς και εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.