Η τελική πρόταση του ΙΕΠ για το Λύκειο και την εισαγωγή στα ΑΕΙ

Η αρχική πρόταση , όπως είχε δημοσιοποιηθεί από το ΙΕΠ την προηγούμενη εβδομάδα, αποσύρθηκε και θα κατατεθεί μία γενικόλογη εισήγηση, μετά τις έντονες αντιδράσεις που υπήρξαν.

23/01/2017

Ενημερώθηκε: 24/01/2017, 07:04

Άκουσε το άρθρο

Το  esos δημοσιεύει κατ αποκλειστικότητα την τελική πρόταση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, όπως αυτή θα παρουσιασθεί την Τετάρτη, στις 4  το απόγευμα, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

Σημειώνεται ότι η αρχική πρόταση , όπως είχε δημοσιοποιηθεί από το ΙΕΠ την προηγούμενη εβδομάδα, αποσύρθηκε και θα κατατεθεί η ακόλουθη γενικόλογη εισήγηση, μετά τις έντονες αντιδράσεις που υπήρξαν.

Ειδικότερα:

Γενικά χαρακτηριστικά

Κεντρικό χαρακτηριστικό της πρότασης αποτελεί η δυνάμει ενιαία αντιμετώπιση του Λυκείου, Γενικού και Επαγγελματικού, και επομένως ο προσανατολισμός προς μια σταδιακή εγκαθίδρυση «πολυκλαδικότητας», μετά την εξασφάλιση των αναγκαίων προϋποθέσεων υποδομής και τεχνικών λύσεων.

Κοινός κορμός στην Α' τάξη των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Στην κατεύθυνση αυτή προτείνεται κοινός κορμός στην Α' τάξη των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και σταδιακή οργάνωση των Β' και Γ' τάξεων στη λογική επιλογών που εξασφαλίζουν πλάι στην επιστημονική και την τεχνολογική και επαγγελματική εκπαίδευση ως ισότιμες.

Αμεση επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ώστε να συμπεριλάβει την Α' Λυκείου

Έτσι προτείνεται η άμεση επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ώστε να συμπεριλάβει την Α' Λυκείου και η εξέταση της δυνατότητας γρήγορης επέκτασης και στις άλλες δύο τάξεις.

Κλίσεις των μαθητών στη Β' Λυκείου

Ιδιαίτερο γνώρισμα της πρότασης αποτελεί η έμφαση στα ενδιαφέροντα των μαθητριών και μαθητών, που μπορούν να δοκιμάσουν τις κλίσεις τους στη Β' Λυκείου και να συνδιαμορφώσουν, βάσει επιλογών, το πρόγραμμά τους στην Γ' Λυκείου προσανατολιζόμενοι στο πώς και σε τι θέλουν να συνεχίσουν.

Για τη Γ' προτείνονται εξάωρα μαθήματα

Για τις ανάγκες ενός τέτοιου Λυκείου τα μαθήματα διδάσκονται όχι μόνο εντός ευρύτερων επιστημονικών ενοτήτων αλλά και αφιερώνονται σε καθένα από αυτά περισσότερες ώρες (για τη Γ' προτείνονται εξάωρα μαθήματα), ώστε να μπορεί η εκπαιδευτική διαδικασία να είναι ουσιαστική και σε βάθος, πράγμα που εκτιμάται πως θα περιορίσει και τη ζήτηση φροντιστηριακής βοήθειας.

Συμμετοχή μαθητών και μαθητριών σε συλλογικές δημιουργικές δραστηριότητες

Εισάγεται, δίπλα στον επαγγελματικό προσανατολισμό (και στα ΓΕΛ), η συμμετοχή μαθητών και μαθητριών σε συλλογικές δημιουργικές δραστηριότητες (που θα μπορούσαν να συνδέονται και με τις δράσεις των μαθητικών κοινοτήτων, που πρέπει να ανανεωθούν ως θεσμός) και η εκπόνηση εκτενέστερων ερευνητικών εργασιών.

Α' τάξη Λυκείου

Η προτεινόμενη διάρθρωση του Λυκείου εκκινεί από μία ευρεία θεματική μιας ενιαίας Α’ τάξης και οδεύει σε μία Β’ τάξη με ανοιχτές ακόμα δυνατότητες αλλά και ένα χαρακτήρα που θα «προαναγγέλλει» τις πιο συγκεκριμένες επιλογές στην Γ’ τάξη.

Το Πρόγραμμα Σπουδών της Α’ τάξης του Λυκείου αντανακλά τα βασικά χαρακτηριστικά τόσο της αντίστοιχης τάξης του Γενικού Λυκείου όσο και αυτής του Τεχνικού-Επαγγελματικού. Οι μαθητές/μαθήτριες θα μπορούν να εξοικειωθούν με τα γνωστικά αντικείμενα και των δύο υφιστάμενων σήμερα τύπων εκπαίδευσης και να επιλέξουν την εκπαιδευτική πορεία που ταιριάζει καλύτερα σε αυτούς. Η αλλαγή αυτή θα αφορά, αρχικά τουλάχιστον, την Α’ τάξη, διερευνώνται όμως οι δυνατότητες μεταφοράς της λογικής αυτής και στις υπόλοιπες δύο τάξεις του Λυκείου.

Μια τέτοια επιλογή συνδέεται άμεσα με την αναβάθμιση της Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και την ανάδειξή της ως ισότιμου πυλώνα. Το Λύκειο μπορεί έτσι να συνεισφέρει στην επί ίσοις όροις προώθηση ποικίλων μορφών γνώσης, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, στην προσφορά ποικίλων δυνατοτήτων για τους/τις μαθητές/μαθήτριες (τόσο γνωστικά όσο και εργασιακά-επαγγελματικά), στην καλλιέργεια πολλαπλών εκδοχών μάθησης και γνωστικών ενδιαφερόντων.

Β' και Γ' τάξη Λυκείου

Στον ανασχεδιασμό των δύο αυτών τάξεων βρίσκεται η αιχμή της πρότασης. Εδώ κρίνεται η δυνατότητα του σχολείου να «ανακτήσει» το Λύκειο την εκπαιδευτική και παιδαγωγική αποστολή του, να απαλλάξει τις μαθήτριες και τους μαθητές από τυφλά άγχη και τις οικογένειές τους από τα βάρη των φροντιστηρίων.

Υπό αυτό το πρίσμα, η κεντρική λογική της πρότασης είναι:

α) να διατηρηθεί, επί το δυνατόν, ο «πολυδιάστατος» χαρακτήρας της γνώσης που αναπτύχθηκε στην Α’ Λυκείου, με την προσφορά επιλογών μαθημάτων ή ενοτήτων μαθημάτων όλων των γνωστικών, επιστημονικών και τεχνολογικών πεδίων, ώστε οι μαθητές να μπορούν να δοκιμάσουν τις κλίσεις τους και να επενδύσουν τα ενδιαφέροντά τους∙

β) να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των μαθημάτων στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου (Αυτό κρίθηκε απαραίτητο ως ένα πρώτο βήμα εξορθολογισμού του Προγράμματος Σπουδών, καθώς οι μαθητές/μαθήτριες βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με ένα πολύ μεγάλο αριθμό μαθημάτων -18 στη Β' Λυκείου, 15 στη Γ' Λυκείου-, γεγονός που οδηγεί σε έναν κατακερματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την καθιστά λιγότερο αποτελεσματική.)∙

γ) να αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας των επιμέρους μαθημάτων, ωστε να είναι δυνατή η εμβάθυνση, η συστηματική και αποτελεσματική διδασκαλία και η στήριξη των μαθητριών και μαθητών ανάλογα με τις δυσκολίες τους∙

δ) να προετοιμάζει το πρόγραμμα μαθημάτων των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου τους μαθητές/μαθήτριες για τις απαιτήσεις των σπουδών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει τόσο την παροχή των απαραίτητων γνώσεων όσο και την εξοικείωση με το επιστημονικό πνεύμα και το χαρακτήρα της επιστημονικής γνώσης. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος θεωρήθηκε σωστό στη Β' Λυκείου να παραμείνει ένας ισχυρός κορμός υποχρεωτικών μαθημάτων που θα παρέχει ένα κρίσιμο φάσμα γνώσεων, πριν οι μαθητές προβούν στην καταλληλότερη γι’ αυτούς επιλογή στη Γ' Λυκείου πιο συγκεκριμένης επιστημονικής κατεύθυνσης. Ειδικότερα, στη Γ’ Λυκείου η κεντρική λογική είναι η ύπαρξη μιας ενότητας επιλογών που δίνει δυνατότητα προσανατολισμού, σε συνδυασμό με μία ελεύθερη επιλογή εκτός «ειδίκευσης». Επομένως, στην τελευταία τάξη του Λυκείου τα υποχρεωτικά μαθήματα θα είναι εξαιρετικά περιορισμένα, θα παίζουν όλα ρόλο στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ώστε να μην υπάρχουν μαθήματα δύο ταχυτήτων, κάτι που σήμερα διαλύει τη σχολική καθημερινότητα) ενώ θα είναι έντονη η παρουσία των μαθημάτων συγκεκριμένης κατεύθυνσης∙

ε) να διαμορφωθεί το Πρόγραμμα Σπουδών με τέτοιο τρόπο ώστε τα διδακτικά αντικείμενα να υπαχθούν στις ευρύτερες επιστημονικές τους περιοχές και να διδάσκονται εντός ενοποιημένων πεδίων (εντός των οποίων σχεδιάζονται και εκπονούνται και ερευνητικές εργασίες)∙

στ) οι αλλαγές αυτές να συμβαδίζουν με περαιτέρω αλλαγές στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, ώστε να καλλιεργείται η κριτική σκέψη και να αναπτύσσουν οι μαθητές αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες∙

ζ) να μεταβληθεί παράλληλα ο τρόπος αξιολόγησης (για παράδειγμα, υιοθέτηση πρακτικών της περιγραφικής αξιολόγησης, έλεγχος πολλαπλών και σύνθετων ικανοτήτων (αναλυτική, συνθετική, κριτική, δημιουργική σκέψη, πρωτοτυπία, φαντασία) και όχι της επάρκειας στη στεγνή αναπαραγωγή της γνώσης)∙

η) η νέα αυτή αντίληψη να ισχύσει άμεσα και για τις πανελλαδικές εξετάσεις, ώστε να καλλιεργηθεί σταδιακά μία αλλαγή στάσης εκπαιδευτικών και μαθητών/-τριών, αλλαγή στον τρόπο διδασκαλίας και προετοιμασίας των υποψηφίων·

θ) να μελετηθεί συστηματικά η δομή του ΕΠΑΛ, το οποίο οδηγεί με την ολοκλήρωση των σπουδών του σε ισότιμο τίτλο λυκείου αλλά και σε επαγγελματικά δικαιώματα.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Οι παραπάνω παρεμβάσεις , σύμφωνα με το ΙΕΠ, αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά στους εξής στόχους:

α) αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των περιεχομένων και των πρακτικών του δημόσιου σχολείου,

β) αποκάλυψη και αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων τόσο των μαθητών και μαθητριών όσο και των εκπαιδευτικών,

γ) επανασημασιοδότηση της δημόσιας παιδείας ως αξίας θετικής και ως πεδίου που προάγει πραγματικά τους στόχους και τους σκοπούς για τους οποίους προορίζεται προς όφελος μιας δημοκρατικής πολιτείας,

δ) ορθολογική οργάνωση της Εκπαίδευσης,

ε) ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ σχολείου και κοινωνίας,

στ) όφελος κοινωνικό και οικονομικό από την παροχή συνθηκών δημιουργικής εργασίας στους εκπαιδευτικούς,

ζ) άμβλυνση των μορφωτικών ανιστοτήτων.

Το Απολυτήριο

Σύμφωνα με την πρόταση του ΙΕΠ "Η επιτυχής φοίτηση στο Λύκειο θα οδηγεί στην απόκτηση του Απολυτηρίου. Βασικός στόχος της πρότασης της επιτροπής αποτελεί η αναβάθμιση του Απολυτηρίου. Είναι σημαντικό το Απολυτήριο να αποκτήσει αξία διότι αυτό θα ενισχύσει την ποιότητα της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ένα Απολυτήριο με κύρος και νόημα θα καλλιεργήσει στην κοινωνία εκείνη την κουλτούρα που σε βάθος χρόνου θα επιτρέψει στο σχολείο να αποκτήσει σταδιακά ουσιαστική εκπαιδευτική και διδακτική ισχύ".

Προϋποθέσεις

Οι προτεινόμενες μεταβολές της δομής του Λυκείου, όπως σημειώνει το ΙΕΠ, συνδέονται με πρωτοβουλίες γενικότερου χαρακτήρα που αφορούν ήδη τις προηγούμενες βαθμίδες και κυρίως:

• την ουσιαστική στήριξη της δουλειάς των Δημοτικών Σχολείων και την ανανέωση των προγραμμάτων σπουδών και των εκπαιδευτικών υλικών Δημοτικού και Γυνασίου με στόχο την άμβλυνση των μορφωτικών ανισοτήτων,

• τη σύνδεση μεμονωμένων αντικειμένων σε ευρύτερες ενότητες και την καλλιέργεια ενός περιβάλλοντος συνέργειας των εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων (με παράλληλη επιμόρφωσή τους),

• την ενίσχυση των επιστημονικών αντικειμένων με τη εξασφάλιση διδασκαλίας των μαθημάτων σε δίωρες περιόδους (90 λεπτά), ώστε να υπάρχει η δυνατότητα για διερευνητική, ενεργητική μάθηση και σχεδιασμό ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων,

• την αλλαγή περιεχομένων, υλικών και μεθόδων στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του ερευνητικού προβληματισμού, του ενδιαφέροντος και εντέλει της βαθύτερης κατανόησης αντί της απλής αποστήθισης,

• την κατοχύρωση εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης μαθητριών και μαθητών, αλλά και την αλλαγή προσέγγισης στο τι ελέγχεται δια των εξετάσεων (ιδίως των πανελλαδικών),

• το σταδιακό χαρακτήρα των μεταρρυθμίσεων.

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (7)

ΗΡΑ
|

Εν συντομία ...σχολιάζοντας τα παραπάνω σχόλια:

@ ΚΙΝ
Συμφωνώ μαζί σου ότι η κυβέρνηση μέσω των συντακτών του παραπάνω κειμένου μόνο τις ".... καλές προθέσεις της" δεν αποκαλύπτει. Ενεργεί συνειδητά κουτοπόνηρα, χωρίς να μπαίνει στην ουσία του πράγματος και να εξειδικεύει τις προθέσεις της.
@ AntonB
Διαφωνώ μαζί σου ότι η "...στοχευμένη διαρροή στον τύπο...." έγινε εν αγνοία της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας όπως υπαινίσσεσαι "Ελπίζω ο Υπουργός να κατάλαβε και να λάβει μέτρα του...." Όταν έγινε γνωστό ότι ο κ. Γαβρόγλου ορίστηκε διάδοχος του κ. Φίλη ο τότε πρόεδρος ακόμα του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας ( ΕΣΥΠ) κ. Ν. Θεοτοκάς έκανε την ακόλουθη δήλωση : "Και τώρα που ο εργολάβος των διαρροών προς τους πρυτάνεις, τους θεσμούς, τον ΟΟΣΑ, τα ΜΜΕ και τις κιτρινοφυλλάδες έγινε υπουργός, ποιος θα αναλάβει τα υδραυλικά του υπουργείου;". Και σε ερώτηση αναγνώστη "Ποιον ακριβώς εννοείς;" ο Νίκος Θεοτοκάς απαντάει: "Εννοώ τον αξιότιμο νέο υπουργό Θρησκευμάτων, Παιδείας [και Ερευνας] κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου." Περιττό βέβαια να προσθέσω ότι τον κ. Θεοτοκά τον πρότεινε για πρόεδρο του ΕΣΥΠ ο κ. Φίλης στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων (ΕΜΥ) της Βουλής πρόεδρος της οποίας ήταν τότε ο κ. Γαβρόγλου! Έλα όμως που ο κ. Θεοτοκάς δεν ήταν του "χεριού τους", με αποτέλεσμα οι Γαβρόγλου /Παντής να φτιάξουν ένα "ολιγομελές και ευέλικτο" όργανο το “Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΣΕΚΑΑΔ) για να κάνουν τη "δουλειά τους"... Όπως βλέπεις, φίλε μου, ο κ. Γαβρόγλου ασφαλώς και "έλαβε τα μέτρα του"... φέρνοντας τα πράγματα στα "μέτρα τους" !

Γιατί οι φοιτητές κάνουν φροντιστήρια;
|

Που είναι οι τεχνικές λεπτομέρειες; Γιατί εξαφανίστηκαν;
1) Κι αν το 80% (προφ).+20% γίνει ανάποδα 20%(προφ)+80% εντάξει λύθηκαν τα προβλήματα;
2) Αυτή η ελεύθερη επιλογή εκτός "ειδίκευσης" σε τι αποσκοπεί; Το μάθημα επιλογής π.χ. ιστορία της τέχνης θα διακρίνει τον κατάλληλο για την Ιατρική; Aς καταργηθεί ώστε να είναι 3 τα εξεταζόμενα πανελλαδικά μαθήματα. Αφού αυτός δεν είναι ο στόχος; light εξετάσεις άρα λιγότερα φροντιστήρια.
3) Το ότι θα μπαίνεις στο Πολυτεχνείο ή στην Ιατρική με 2 μόνο μαθήματα ειδίκευσης αυτό δεν είναι πρόβλημα;
Τι είναι καλύτερο για ένα γιατρό το Εκθεση+Βιολογία+Χημεία+ελεύθερη επιλογή
ή το Εκθεση+Βιολογία+Χημεία+Φυσική;
Το ότι μειώνουμε τα Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα ουσιαστικά σε 3 (αντί 4 σήμερα) αυτό μειώνει τα φροντιστήρια αλλά τα γιγαντώνει μετά.
Αλήθεια εκεί στο υπουργείο γνωρίζουν ότι τα τελευταία χρόνια λόγω της ελάττωσης της παρεχόμενης γνώσης στο Λύκειο έχουν γιγαντωθεί τα φροντιστήρια στα Πανεπιστημια γιατί δεν έχουν την υποδομή από το Λύκειο οι μαθητές για να περάσουν τα μαθήματα;

nikos
|

Οι κριτικές είναι πολύ εύκολες όταν τις κάνουμε ανώνυμα. Είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε την πρόταση αλλά μια ερώτηση στον @Ευάγγελο. Προτιμάς δηλαδή να απολυθούν οι υπεράριθμοι στις άλλες ειδικότητες για να μείνουν κενά στους ΠΕ02, ΠΕ03 ΚΑΙ ΠΕ04; Και ύστερα να προσληφθούν και άλλοι καθηγητές αυτών των ειδικοτήτων και να τρέχουν οι υπόλοιποι σε 3-4 σχολεία; (είμαι ΠΕ04).
Μακάρι να λαμβάνονταν υπόψη στα ωρολόγια προγράμματα το εκπαιδευτικό δυναμικό, γιατί τότε π.χ. δεν θα μείωναν τις ώρες πληροφορικής αν και υπάρχει πλεόνασμα τέτοιων ειδικοτήτων.
Εκείνο που πρέπει να γίνει είναι διεύρυνση αναθέσεων. Κανείς συνάδελφος δεν περισσεύει και δεν πρέπει να ταλαιπωρείται σε 2 ή 3 σχολεία. (δεν είμαι συνδικαλιστής)

Ευάγγελος
|

Μια ειναι η αλήθεια: Συγχώνευση μαθημάτων και μείωση ωρών. Που; Μα εκεί φυσικά που υπάρχουν τα πολλά κενά και δεν υπάρχει ΕΣΠΑ ( ΠΕ 02, ΠΕ 03, ΠΕ04)!!!

AntonB
|

επιτροπή σοφών είναι αυτη που συνενώνει 2 κείμενα 250 σελιδων σε 2 τελικά σελίδες, μετά από 2 αναθεωρήσεις και στοχευμένη διαρροή στον τύπο....

Ελπίζω ο Υπουργός να κατάλαβε και να λάβει μέτρα του....

KIN
|

Άλλη μια διακήρυξη...... καλών προθεσεων. Τίποτα συγκεκριμένο. Απουσία όλων των τεχνικών λεπτομερειων που θα το καταστησουν υλοποιησιμο και φυσικά τσιμουδια για τα μαθήματα και τις ώρες τους. Τσιμουδια επίσης για την πιθανή μείωση του αριθμού των προσληψεων των αναπληρωτών και τις υπεραριθμιες των μονιμων. Τα συμπεράσματα δικά σας........

Κορνηλιος
|

Τα μαθηματα που ειναι;;;;μαγειρευεται η χημικη σουπα;;;

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ