Τα 12 σημεία για τις «Έμφυλες Ταυτότητες» της εγκυκλίου του υπ. Παιδείας

Στις μαθησιακές δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνονται εργαστήρια, διαδραστικά παιχνίδια, θεατρικά δρώμενα, εικαστικές δραστηριότητες, προβολή ταινιών με σχετικό περιεχόμενο που πλαισιώνεται με συζήτηση ή άλλη δράση.

24/01/2017

Ενημερώθηκε: 25/01/2017, 10:58

Άκουσε το άρθρο

Την έντονη αντίδραση   και προβληματισμό  των Μητροπολιτών Πειραιώς και Φλωρίνης, προκάλεσε η  θεματική  εβδομάδα που θα εφαρμοστεί στους μαθητές του Γυμνασίου, ηλικίας 13-15 ετών σχετικά με τις «Έμφυλες Ταυτότητες» .

Ειδικότερα ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, με εγκύκλιο που απέστειλε προς όλους τους καθηγητές των Γυμνασίων,  ζητά να  διοργανωθούν σε κάθε σχολείο ενημερωτικές δράσεις και δραστηριότητες για τα εξής:

Θεματικές για μαθητές

1. Σωματικές αλλαγές στην εφηβεία

2. Βιολογικό και Κοινωνικό Φύλο

3. Αποδομώντας τα έμφυλα στερεότυπα

3. Ανθρώπινα δικαιώματα και δικαιώματα των γυναικών

Επιπλέον θεματικές για γονείς/εκπαιδευτικούς

4. Σωματικές αλλαγές στην εφηβεία

5. Φύλο,

6.  Σεξουαλικός Προσανατολισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

7.  Έμφυλα στερεότυπα και διακρίσεις με βάση το φύλο στην οικογένεια, στην εργασία και στην κοινωνία

8. Έμφυλη βία,

9. Ενδοοικογενειακή βία

10. Βία κατά των γυναικών

11. Ομοφοβία και

12. Τρανφοβία στην κοινωνία και στο σχολείο

Δεύτερη ενημερωτική δράση

Διατροφικές συνήθειες και επιλογές:

-Τρέφομαι ή διατρέφομαι;

- Καταναλωτισμός και διαφήμιση

-Το οικολογικό αποτύπωμα της διατροφής

-Οικονομική κρίση και διατροφή

-Διατροφή και υγεία

-Διατροφο – εξαρτώμενες παθήσεις

-Διαταραχές διατροφής και εφηβεία

Τρίτη ενημερωτική δράση

«Πρόληψη εθισμού και εξαρτήσεων»

-Το σχολείο ως κοινότητα Κοινωνικά πρότυπα και εξαρτήσεις

-Εθισμός και εφηβική ηλικία

-Προστατευτικοί παράγοντες ενάντια στον εθισμό

-Οι συνέπειες του εθισμού

-Ο ρόλος της οικογένειας

-Το σχολείο ως κοινότητα

-Δομές ενημέρωσης υποστήριξης και συμβουλευτικής

Οι σχετικές δράσεις και εκδηλώσεις υλοποιούνται στο σύνολό τους στη διάρκεια του σχολικού ωρολογίου προγράμματος.

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου στο πλαίσιο του διδακτικού τους ωραρίου και του ωρολογίου προγράμματος κάθε τάξης οργανώνουν δραστηριότητες που απευθύνονται στους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου, οι οποίες σχεδιάζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τα περιεχόμενα του Φακέλου Εκπαιδευτικού Υλικού που θα είναι στη διάθεση των σχολείων.

Στις μαθησιακές δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνονται εργαστήρια, διαδραστικά παιχνίδια, θεατρικά δρώμενα, εικαστικές δραστηριότητες, προβολή ταινιών με σχετικό περιεχόμενο που πλαισιώνεται με συζήτηση ή άλλη δράση, σύντομα βιωματικά εργαστήρια (έως 6 διδακτικές ώρες) με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών και μαθητριών του σχολείου, συζητήσεις στην ομάδα, σύντομα σχέδια εργασίας (project) κ.ά.

Επιπλέον, μπορούν να προσκληθούν εκπρόσωποι φορέων από σχετικό Κατάλογο που έχει συγκροτήσει το ΙΕΠ για τον σκοπό αυτό προκειμένου να ενημερώσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου ή να υλοποιήσουν σχετικές βιωματικές δραστηριότητες κ.λ.π. Συγκεκριμένα υπάρχουν οι ακόλουθες δυνατότητες:

α. Για την εφαρμογή των παραπάνω ο Σύλλογος Διδασκόντων μπορεί να μεταβάλει στον βαθμό που χρειάζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα της εβδομάδας, διατηρώντας όμως για κάθε εκπαιδευτικό τον συνολικό αριθμό διδακτικών ωρών που έχει στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Κάποιες δράσεις μπορεί να είναι κοινές για περισσότερα από ένα τμήματα ή και τάξεις του σχολείου, κάποιες άλλες να αναπτύσσονται παράλληλα σε τμήματα ή τάξεις ή και να αφορούν αποκλειστικά ένα τμήμα του σχολείου. Η επιλογή των δραστηριοτήτων δεν είναι υποχρεωτικό να συνδεθεί με συγκεκριμένες ενότητες από τα μαθήματα που διδάσκονται σε κάθε τάξη.

β. Εναλλακτικά, η διδασκαλία των μαθημάτων του ωρολογίου προγράμματος μπορεί να διατηρηθεί με την προϋπόθεση να δημιουργηθούν οι κατάλληλες διασυνδέσεις και προεκτάσεις με το περιεχόμενο της Θεματικής Εβδομάδας, αξιοποιώντας οδηγίες και υλικό από τον Φάκελο Εκπαιδευτικού Υλικού, (όπως σχέδια μαθήματος, δραστηριότητες, σύντομα σχέδια εργασίας και βιωματικές δράσεις) που είτε θα αντικαταστήσουν τη διδασκαλία μιας ενότητας του μαθήματος είτε θα αποτελούν προέκταση αυτής.

Σε κάθε περίπτωση, ο Σύλλογος Διδασκόντων συζητά και αποφασίζει με ποιον τρόπο θα υλοποιηθεί η θεματική εβδομάδα λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους διαθέσιμους πόρους της σχολικής μονάδας.
Παράλληλα, δύνανται να διοργανωθούν εντός του σχολείου και απογευματινές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των γονέων με τη συμμετοχή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Στις δράσεις αυτές συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί σε εθελοντική βάση.

Επισημαίνεται ότι αφενός οι μαθητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθούν κανονικά τις δράσεις της εβδομάδας, αφετέρου ότι κατά την υλοποίηση δράσεων για τους μαθητές/-τριες από εκπροσώπους συνεργαζόμενων φορέων η παρουσία του/της διδάσκοντα/διδάσκουσας κάθε τμήματος είναι υποχρεωτική.

Διαδικασίες Σχεδιασμού της Θεματικής Εβδομάδας

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων ενημερώνουν σε ειδική συνεδρίαση τους Συλλόγους Διδασκόντων των σχολείων. Στη συνεδρίαση αυτή ορίζεται Συντονιστική Ομάδα (Σ.Ο.) δύο έως τριών μελών που αναλαμβάνει την ευθύνη για τον σχεδιασμό της Θεματικής Εβδομάδας στο σχολείο, αποτελούμενη από εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιθυμούν να αναλάβουν σχετικές αρμοδιότητες. Η Σ.Ο. δέχεται ατομικές ή ομαδικές προτάσεις από τους/τις εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας, συμβουλεύεται εφόσον το κρίνει απαραίτητο τους/τις Υπευθύνους/ες Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων) ή/και των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων και υποβάλλει στο Σύλλογο Διδασκόντων μέχρι 3 Φεβρουαρίου 2017 συγκεκριμένη πρόταση –σχέδιο υλοποίησης της Θεματικής Εβδομάδας, υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο(σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ). Εναλλακτικά, ο σχεδιασμός της Θεματικής Εβδομάδας μπορεί να ανατεθεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων στον/στην υποδιευθυντή/ντρια ή στον/στην εκπαιδευτικό της σχολικής μονάδας με τη μεγαλύτερη προϋπηρεσία.

Το εγκεκριμένο από τον Σύλλογο Διδασκόντων τελικό Σχέδιο Υλοποίησης της Θεματικής Εβδομάδας κοινοποιείται στους/στις Υπεύθυνους/ες Σχολικών Δραστηριοτήτων και Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων, καθώς επίσης και στον/στην αρμόδιο/α Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης του σχολείου έως 10 Φεβρουαρίου 2017, προκειμένου να υπάρξει, ενδεχομένως, ανατροφοδότηση από την πλευρά τους. Επισημαίνεται ότι η σύνταξη του Σχεδίου Υλοποίησης της Θεματικής Εβδομάδας είναι υποχρεωτική.

Όλες οι δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στο σχολείο κατά τη διάρκεια της Θεματικής Εβδομάδας υλοποιούνται χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Αποτίμηση της εφαρμογής της Θεματικής Εβδομάδας

Η εφαρμογή της Θεματικής Εβδομάδας στα Γυμνάσια της χώρας κατά το σχολικό έτος 2016-17 έχει μεταβατικό χαρακτήρα. Τα αποτελέσματά της θα αποτιμηθούν από το ΙΕΠ προκειμένου να εκτιμηθεί η δυνατότητα διεύρυνσης της εφαρμογής και σε άλλα θεματικά αντικείμενα ή και άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης. Οι εμπλεκόμενοι στη δράση θα συμπληρώσουν για το σκοπό αυτό σχετικά ερωτηματολόγια που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (10)

Νταφεκα Μαρια
|

Περα απ οσα λενε οι γονεις και συμφωνω μαζι τους....μα... σαν εκπαιδευτικος εχω να πω το εξης.....
Σπουδασα μια ειδικοτητα και ειμαι υποχεωμενη να μεταφερω αυτες τις γνωσεις μου στα παιδια......δεν σπουδασα ολες αυτες τις ειδικοτητες που με υποχρεωνει το υπουργειο να διδαξω!!!
Τα παιδια θα εχουν αποριες....ειμαι ο ειδικος για να απαντησω?
Γιατι το υπουργειο δεν στελνει υλικο ωστε να το μεταφερουμε στα παιδια....απο ειδικους επιστημονες.....
Απαιτει το υπουργειο να παρουσιασουμε αυτα τα προγραμματα.....χωρις να υπαρχουν οι υποδομες στα σχολεια!
Ουτε αιθουσες εκδηλωσεων...!..ουτε υπολογιστες.....!
Συνοστιζονται 12 τμηματα για να προλαβουν μια αιθουσα που εχει ενα προτζεκτορα....! για ονομα του θεου.....
Ο καθενας οτι σκεφτει τα φορτωνει στην καμπουρα του εκπαιδευτικου!
Ειμαστε φιλολογοι....μαθηματικοι....φυσικοι....μουσικοι....γυμναστες....ο καθενας την ειδικοτητα του....και παλι στα σχολεια παντα κανουμε και τον νοσοκομο...τον αστυνομικο....τον ανακρητη....τι να κανουμε το απαιτει η δουλεια μας.....αλλα δεν ειμαστε πανεπιστημονες!!!....ελεος!!!

Γιάννης Πλατάρος
|

Η υποκρυπτόμενη σχεδιαστική πρακτική κατά την εικασία μου: Σε δύο θέματα κοινά και κοινή αποδοχής, βάζουμε και ένα περίεργο. Όχι σεξουαλική Αγωγή. Πιό «περίεργο!» Πολλαπλασίως κοινωνικώς αμφισβητούμενο! Για λόγους είτε ιδεολογίας είτε ιδεολογηματικούς είτε απλώς εφαρμογής μιας πολιτικής κίνησης. Οι αντιδράσεις είναι βέβαιες. Δεν αντέχεται από το Σύστημα να είναι ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ. Το Σύστημα αντέχει έναν εκ των προτέρων οιονεί υποτριπλασιασμό του. Επειδή οι καθηγητές είναι και συντηρητικοί (ανεξαρτήτως ιδεολογίας) το σύστημα αντέχει. Για να μάθει ο 13-15 ετών μαθητής Γυμνασίου, ότι το φύλο δεν είναι μια δομική παρακαταθήκη της Φύσης, αλλά προϊόν ελεύθερης βούλησης και επιλογής. Αν λοιπόν εξαιρέσουμε τις περιπτώσεις όπου υπάρχει μια παθολογική απόκλιση για ορμονικούς γονιδιακούς κτλ λόγους, ΟΛΟΙ, έχουμε το δίλημμα : «ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΩ ΦΥΛΟ. ΟΧΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΩ, ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΟΤΙ ΕΧΩ» Ο αναγνώστης αν συνειδητοποιήσει την σχηματική φράση του διλήμματος, θα καταλάβει την σοβαρότητα που έχει. Δηλ. Αν αισθάνομαι άνδρας, εφ΄όσον φέρω εξωτερικά χαρακτηριστικά άνδρα παραμένω άνδρας, ή αν αισθάνομαι γυναίκα, ενώ φέρω χαρακτηριστικά άνδρα, μιμούμαι στο σεξ την γυναίκα ή κάνω εγχείρηση ή ψυχοθεραπεία ότι καλώς κάνω, αφού όντως όλα είναι στον εγκέφαλο και όχι απαραιτήτως στο σώμα.
ΕΡΩΤΗΜΑ:
Είναι αυτό πρόβλημα της Κοινωνίας κεντρικό που θα απασχολήσει την υποχρεωτική Εκπαίδευση;
Κατά τους ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ, ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ. Ζέον και επίκαιρο.
Αλλά και ζέον να μην είναι, η Κοινωνία οφείλει να αναδομηθεί μέσω του Αναλυτικού Προγράμματος, σε προβλήματα μείζονα ώστε να σπάσουν τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις της. Κάποιοι αυτά τα αποφασίζουν ερήμην της κοινωνίας (πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώτικα;) επιλέγουν τον χρόνο και τον χώρο και κάνουν παρέμβαση.
Είναι αυτό το πρόβλημα ΜΕΙΖΟΝ για την κοινωνία;
Οι σχεδιαστές της παρέμβασης είπαν «ΝΑΙ!»
Θα απορροφήσουμε τις αναμενόμενες αντιδράσεις;
Οι σχεδιαστές είπαν: «ΝΑΙ, ΑΞΙΖΕΙ Ο ΚΟΠΟΣ!» Αξίζει, διότι θα συμφιλιώσουμε τους ανθρώπους που έχουν αποκλίνοντα σεξουαλικό προσανατολισμό και με τον εαυτό τους (ανθρωπιστικός στόχος) και με την Κοινωνία (Κοινωνικός στόχος)
Αυτά τα λέει η θεωρία και είναι σεβαστά.
Εγώ όμως υποψιάζομαι άλλα:
Άνοιγμα μετώπου με την κοινωνία με τους κυματοθραύστες εκπαιδευτικούς. ΜΕΡΟΣ της κοινωνίας θα πει: «Είχατε ΤΡΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ! Επιλέξατε το πλέον αμφισβητούμενο για να προκαλέσετε ΕΜΑΣ!. Έτσι έ; Τώρα θα δείτε!....»
Και αυτό το «Θα δείτε....» η απειλή, μπορεί να υλοποιηθεί ΜΕ ΑΣΧΗΜΙΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. Από αγανακτισμένους και «αγανακτισμένους» γονείς κηδεμόνες και όχι μόνο. Θα ανακατευθεί το θέμα των προσφύγων, των παρεμβάσεων της Χρυσής Αυγής, των έμφυλων ταυτοτήτων, των παρεμβάσεων στο Σχολείο με την τρέχουσα πολιτική σκηνή, με αντιπαραθέσεις οξύτατες, συνθηματικές, όπου στο ένα μέρος θα είναι οι εκπαιδευτικοί χωρισμένοι σε προοδευτικούς και μη και στο άλλο μέρος η Χρυσή Αυγή, οι αντιφασιστικές οργανώσεις, μάλλον σημαντικό μέρος Γονέων και θα αλληλοεκτοξεύονται ύβρεις, κατάρες, αναθέματα, αφορισμοί, συνθήματα.
Πόσο δύσκολο είναι να σκεφθεί κάποιος αυτό που υποψιάζομαι:
Μόλις σταματήσει ο όποιος σαματάς όπου τα ΜΜΕ θα δείχνουν απ΄ευθείας τραμπουκισμούς εντός των Σχολικών χώρων και γύρω απ΄αυτά ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΑΜΕΝΟΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ, ΗΘΙΚΑ, ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ;
Και δεν θα σταματήσω σε αυτό το ρητορικό ερώτημα. Μήπως ετοιμάζεται κάτι μεγάλο και σοβαρό εις βάρος όπου του κλάδου. έξωθεν με στρατηγικό έξωθεν και άνωθεν σχεδιασμό και με κυβερνητική συνέχεια και συνέπεια ανεξαρτήτως εκλογών και κομμάτων, που θα μειωθεί ο πληθυσμός των εκπαιδευτικών; Τα περιθώρια που προσφέρει η Τεχνολογία (εξ αποστάσεως εκπαίδευση εκπαιδευτικά λογισμικά κτλ ) μπορούν να περικόψουν όχι το ωρολόγιο πρόγραμμα που είναι μια λογιστικού τύπου βραχυπρόθεσμη «λύση» στην χρεωκοπία, αλλά ΗΜΕΡΕΣ, όπου θα πηγαίνουμε 1-2 μέρες την Εβδομάδα για να υλοποιηθεί ο κοινωνικοποιητικός, Συνταγματικός σκοπός της Εκπαίδευσης και μετά εκπαίδευση οίκοθεν και από το διαδίκτυο. Μεσοπρόθεσμα, θα υλοποιηθεί και ο θεσμός του «κατ΄ιδίαν διδαχθέντα» όχι για όσους έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, αλλά ελευθέρως για όσους το ζητήσουν μέσω κηδεμόνα!
Να σημειωθεί, ότι τα παραπάνω είναι μέρος παγκόσμιων συζητήσεων για το μέλλον της Εκπαίδευσης και όχι επινοήματα του υποφαινομένου.
Αυτό η ΟΛΜΕ, πρέπει να το σταματήσει, πριν είναι αργά για τον εξευτελισμό του κλάδου στην κοινωνία, αλλά και με τις εσωτερικές διαμάχες που θα ανακύψουν.

Δημήτρης Πατέλης
|

Η νεοφιλελέ-μεταμοντερνιά σε συμπυκνωμένη συσκευασία: 3 σε 1! Ως εκπαιδευτικός, με ειδίκευση στη μεθοδολογία της επιστήμης, θέλω να συγχαρώ τους τιτάνες του Υπουργείου Παιδείας για τη ...μεγαλοφυή θεωρητική και μεθοδολογική τους σύλληψη για "Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας ...σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων κατά το Σχολικό Έτος 2016- 2017". Και μόνον η παράθεση (βλ. επιβολή, υποβολή) σε εκπαιδευτική ενότητα τριών πεδίων ανθρωπίνων αναγκών, ριζικά διαφορετικής υφής και χαρακτήρα (διατροφικών, εξαρτησιογόνων, έμφυλων) ως δήθεν ομοειδών, με κοινό παρονομαστή την νεοφιλελεύθερη "επιλογή", συνιστά θεωρητική, μεθοδολογική, παιδαγωγική και ιδεολογική αθλιότητα με καταστροφικές ψυχοσωματικές επιπτώσεις για τη νεολαία.

Νίκος
|

"Αυτό το παιδί, αν το αφήσουν οι αστυνόμοι, θα το μαχαιρώσω. Με τα χέρια μου. Έκαψαν την ψυχή μου. Να φάει ισόβια μέσα θέλω " είναι τα λόγια της μητέρας του 6χρονου Μεχμεταλή Σεζάλ...
Αυτή την τραγική μάνα, κάποιοι στο υπουργείο θα την λένε ομοφοβική και ρατσίστρια;
Που πάμε ορέ ως κοινωνία... που έλεγε και ο Αυλωνίτης;

ΓΕΩΡΓΙΑ
|

Πέντε λεπτά να αφιερώναμε στο υλικό που μας δίνει το ΙΕΠ και διευκρινίζει τι μπορεί να διδαχθεί από καθηγητές και τι από ειδικούς επιστήμονες, δεν θα λέγαμε ότι ανοησία μας κατέβει.Επιπλέον κάποιες ενότητες το υπουργείο προτείνει να παρουσιαστούν μόνο σε γονείς το απόγευμα ,άλλα αυτά δεν μας αρέσει να τα κοιτάμε. Όσο για τις κομμένες ώρες τις οικιακής ,της βιολογίας και των project( μεταξύ αυτών και του ΣΕΠ) που πραγματεύονταν όλα αυτά τα θέματα ουδείς μίλησε ,όταν κοπήκανε (βλέπεις ήταν δευτερεύοντα )τώρα μας πήρε ο πόνος.

Αντώνης
|

@Αλέκα τι είναι αυτά που λες, ποιος είπε τέτοιο πράγμα; Ουδείς από γονείς που έχουν παιδιά λέει κάτι τέτοιο... αλλά δεν θα τα κάνουμε και πρότυπα.

ΑΛΕΚΑ
|

Όποτε προτείνετε τα παιδάκια που γεννήθηκαν σε λάθος σώμα να αυτοκτονήσουν ή να κλειστούν σε ίδρυμα μέχρι τον θάνατο τους. Ξυπνήστε τα παιδιά θέλουν μόνο αγάπη και όχι να τα δηλητηριάσουμε με ρατσισμό και μισαλλοδοξία. Ο κόσμος αλλάζει

Έλενα
|

Πάρε την εισαγγελία να παρέμβει εσύ. Μην ξεχάσεις να μας πεις τι σου απάντησαν !

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|

για τις εκφυλες ταυτοτητες ουτε λόγος να γίνεται....κάποιοι θέλουν να δηλητηριάσουν τα παιδιά μας στην τόσο ευαίσθητη ηλικία που είναι!!!και ποιοι άραγε θα διδάξουν αυτό το έκτρωμα;οι εκπαιδευτικοί; προσωπικα θα εθετα τον εαυτο μου εξω.με τι γνώσεις.....ο καθενας θα μεταφέρει στα παιδια οτι θελει,οπως το αισθανεται.... κι αν ο ίδιος/α εχει τασεις...........τοτε τι γινεται;και κάτι άλλο, γιατί να μην επιτραπεί να ακουσθεί και η αλλη οψη-αυτη της εκκλησιας, να επισκεφθουν τα σχολεια ειδικοι να μας πουνε τι λεγανε οι ιερεοι πατερες για τα περισσοτερα απο τα παραπανω θεματα για τα οποια αν ενδιαφερθουμε να ενημερωθουμε θα πετυχουμε τα μεγιστα στο σπιτικο μας ο καθενας!!!!
αραγε δεν υπάρχουν βουλευτες ευαισθητοποιημενοι πραγματικοι Ορθοδοξοι Χριστιανοι να το κανουν θεμα ή σκεφτονται μηπως τους τραβηξει το αυτι καποιος αρχηγος. ....ΑΧ ΕΛΛΑΔΑ Σ'ΑΓΑΠΩ!!!

Αντώνης
|

Ποιος θα προστατέψει τα παιδιά μας, από τις έκφυλες δραστηριότητες των υπουργίσκων του Υπ Παιδείας;
Η Εισαγγελία μήπως πρέπει να παρέμβει... Έλεος πια!

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ