Placeholder

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Το Σχέδιο Νόμου για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Οι υποψήφιοι εξετάζονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Δημοσίευση: 31/01/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το esos δημοσιεύει, κατ αποκλειστικότητα, το Σχέδιο Νόμου για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί  από τον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, προς ψήφιση, στη Βουλή.

Ηλεκτρονικές εξετάσεις

Σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου:

1. Η ηλεκτρονική διαδικασία εξέτασης της γλωσσομάθειας των ενδιαφερομένων για απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας γίνεται με το  διεθνώς γνωστό σύστημα «Προσαρμοστική Ηλεκτρονική Εξέταση Γλωσσών» (Computer Adaptive Language Testing). Οι υποψήφιοι εξετάζονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

2.  Αρμόδιοι για τον επιστημονικό σχεδιασμό και ανασχεδιασμό των ηλεκτρονικών εξετάσεων καθώς και για την παρακολούθηση  της λειτουργικότητάς τους είναι οι εξής φορείς:

α) Πανεπιστήμια της ημεδαπής, στα οποία λειτουργούν Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, και

β) το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ-Διόφαντος).

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Άρθρο 1
Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

   
    1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.2740/1999 (Α΄ 186) αντικαθίσταται ως εξής:
     « 1. Το πιστοποιητικό χορηγείται ύστερα από γραπτές και προφορικές εξετάσεις που διενεργούνται: α) με έντυπα μέσα τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε έτος, ή  β) με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6Α του παρόντος. Τα πιστοποιητικά και των δύο τύπων εξετάσεων είναι ισότιμα.
     Οι επικοινωνιακές ικανότητες των υποψηφίων που ελέγχονται για την πιστοποίηση της γλωσσομάθειας και στους δύο (2) τύπους εξετάσεων είναι οι οριζόμενες στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες».
    2. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν.2740/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
   «3. Με απόφαση του Προέδρου της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής ορίζονται:
   α)  οι εξεταστές δοκιμασιών για την αξιολόγηση παραγωγής προφορικού λόγου,
   β) οι βαθμολογητές δοκιμασιών για την αξιολόγηση παραγωγής γραπτού λόγου,  
   γ) οι επιτηρητές της διεξαγωγής των εξετάσεων».

3. Το άρθρο 4 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την περιπτ. στ΄ της παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/03 ( Α’ 141), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4
Διαδικασία εξετάσεων

1. Κάθε υποψήφιος εξετάζεται γραπτά και προφορικά. Η προφορική εξέταση διενεργείται από έναν (1) εξεταστή, που εξετάζει συγχρόνως δύο (2) και σε εξαιρετικές περιπτώσεις τρεις (3) υποψηφίους.

2. Όσον αφορά στη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων, η βαθμολόγηση των εντύπων της ενότητας 1 και 3 (κατανόηση γραπτού λόγου και κατανόηση προφορικού λόγου) γίνονται από έναν (1) τουλάχιστον βαθμολογητή, ενώ η βαθμολόγηση των γραπτών της ενότητας 2 (παραγωγή γραπτού λόγου και διαμεσολάβηση) γίνεται από δύο (2) βαθμολογητές. Η βαθμολογία του υποψήφιου προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας των δύο βαθμολογητών. Αναβαθμολόγηση δεν επιτρέπεται.

3. Ο υποψήφιος μπορεί ύστερα από αίτημά του να έχει πρόσβαση στο γραπτό του, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, ενώ χορήγηση αντιγράφων απαγορεύεται. Αν ο υποψήφιος επιθυμεί ανάλυση της αξιολόγησης, συντάσσεται, ύστερα από αίτησή του, αξιολογική έκθεση από τον επιστημονικό υπεύθυνο της συγκεκριμένης γλώσσας ή από τον εκπρόσωπο που εκείνος ορίζει . Για τη σύνταξη της έκθεσης απαιτείται καταβολή παράβολου, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής, προκηρύσσεται η διεξαγωγή των εξετάσεων για την πιστοποίηση της γνώσης μίας ή περισσότερων ξένων γλωσσών και καθορίζεται ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής, καθώς και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων.

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  καθορίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με την οργάνωση, τη διενέργεια των εξετάσεων, τον τρόπο γραπτής και προφορικής εξέτασης, τη διαδικασία βαθμολόγησης, την έκδοση αποτελεσμάτων, τη συγκρότηση των οργάνων, τον τύπο του πιστοποιητικού που χορηγείται στους επιτυχόντες καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών».

Άρθρο 2
Σύστημα ηλεκτρονικών εξετάσεων

Μετά το άρθρο 6 του ν.2740/1999, προστίθεται άρθρο 6Α, ως εξής:

«Άρθρο 6Α
Ηλεκτρονικές εξετάσεις

1. Η ηλεκτρονική διαδι¬κασία εξέτασης της γλωσσομάθειας των εν¬διαφερομένων για απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας γίνεται με το  διεθνώς γνωστό σύστημα «Προσαρμοστική Ηλεκτρονική Εξέταση Γλωσσών» (Computer Adaptive Language Testing). Οι υποψήφιοι εξετάζονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

2.  Αρμόδιοι για τον επιστημονικό σχεδιασμό και ανασχεδιασμό των ηλεκτρονικών εξετάσεων καθώς και για την παρακολούθηση  της λειτουργικότητάς τους είναι οι εξής φορείς: α) Πανεπιστήμια της ημεδαπής, στα οποία λειτουργούν Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, και β) το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ-Διόφαντος).

Οι ανωτέρω φορείς υποχρεούνται να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία, το κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό καθώς και την υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτουν σχεδιάζοντας, δημιουργώντας και  αναπτύσσοντας  πλατφόρμα ηλεκτρονικών εξετάσεων για το ΚΠΓ και τα απαραίτητα υποσυστήματα.

3. α) Τα όργανα του άρθρου 3 αναλαμβάνουν την επιλογή θεμάτων, την προετοιμασία και τη διενέργεια των ηλεκτρονικών εξετάσεων, καθώς και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρ.4 του παρόντος.

β) Για τις ηλεκτρονικές εξετάσεις συνιστάται το Τεχνικό Εποπτικό Συμβούλιο (Τ.Ε.Σ.), το οποίο: αα) εποπτεύει τη λειτουργία των εφαρμογών του συστήματος των ηλεκτρονικών εξετά¬σεων, τον έλεγχο της πληρότητας της δεξαμενής των θεμάτων, και ό,τι άλλο αφορά την ορθή λειτουργία του συστήματος αξιολόγησης της γλωσσομάθειας, και ββ) καθορίζει τον χρόνο διενέργειας των εξετάσεων και τις εξεταζόμενες γλώσσες, καθώς και τις απαιτούμενες προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα «Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων» (Κ.Η.Ε.) της παρ.4.

Το όργανο αυτό συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αποτελείται από έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο, από το ΙΤΥΕ-Διόφαντος καθώς και από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και τα αναπληρωματικά μέλη του Τ.Ε.Σ.

Το Τ.Ε.Σ. διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 13,14 και 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/99-Α΄ 45). Η αμοιβή των μελών του καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο  21 του ν.4354/2015 (Α΄ 176).  

4. Οι εξετάσεις διενεργούνται σε ειδικά πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα με την ονομασία «Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων» (Κ.Η.Ε.),  τα οποία είναι εξοπλισμένα με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και διαθέτουν προσωπικό για τον έλεγχο της ταυτο¬προσωπίας και την καθοδήγηση των υποψηφίων, καθώς και για την επίλυση ενδεχόμενων τεχνι¬κών προβλη¬μάτων.  

Στην περίπτωση των ηλεκτρονικών εξετάσεων δεν συγκροτούνται οι Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων και οι Επιτρο¬πές Βαθμολογικών Κέντρων των παρ.4 και 5 του άρθρου 3. Αντί αυτών, σε κάθε Κ.Η.Ε. ορίζονται ένας (1) διοικητικά υπεύθυνος, ένας (1) τεχνικός υπεύθυνος, και ένας επόπτης. Η αμοιβή τους δύναται να καθορισθεί με κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας.

Τα κέντρα αυτά ιδρύονται σύμφωνα με την παρ. 5 του παρόντος και λειτουργούν σε σχολικές μονάδες καθώς και σε άλλους δημόσιους χώρους αρμοδιότητας του ΥΠΠΕΘ, που εξοπλίζονται ειδικά για το σκοπό αυτό.

Οι ηλεκτρονικές εξετάσεις διενεργούνται σε οποιαδήποτε ημέρα του έτους και σε οποιοδήποτε Κ.Η.Ε.. Στο πιστοποιητικό αναγράφεται η ακριβής ημερομηνία εξέτασης.

Τα Κ.Η.Ε. μπορεί να αξιοποιούνται και για άλλες ηλεκτρονικές εξετάσεις φορέων του Δημοσίου.

5. Για την επιλογή των σχολικών ή άλλων μονάδων δημόσιου συμφέροντος που θα φιλοξενούν τα Κ.Η.Ε. καθώς και για την ίδρυση των Κ.Η.Ε. ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α) Η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ εκδίδει, ύστερα από πρόταση του ΤΕΣ, σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι μονάδες που επιθυμούν να φιλοξε¬νήσουν Κ.Η.Ε. καταθέτουν, μέσω των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή του αρμοδίου οργάνου διοίκησής τους, σχετικό αίτημα  στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ,  

β) Το Κ.Η.Ε. ιδρύεται σε μονάδα όπου  συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά: αα) η  μονάδα διαθέτει την  απαιτούμενη υλικοτε¬χνική υποδομή και πληροί εν γένει τις  αναφερόμενες στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προδιαγραφές, ββ) η ίδρυση ενός Κ.Η.Ε. στη μονάδα κρίνεται οικονομικά συμφέρουσα, λαμβανομένων ιδίως υπόψη του κόστους της ίδρυσής του σε αυτή και της συντήρησης του εξοπλισμού του,

γ) Η ίδρυση Κ.Η.Ε. διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του ΤΕΣ.

Τα ιδρυθέντα Κ.Η.Ε. καταχωρίζονται σε ειδικό Μητρώο, το οποίο τηρείται στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ.

6. α)  Με  κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών καθορίζεται το ύψος των εξετάστρων,  καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4.

β) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται  οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος διεξαγωγής των ηλεκτρονικών εξετάσεων, ειδικότερα θέματα σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας ηλεκτρονικών εξετάσεων καθώς και η λειτουργία των Κ.Η.Ε.».

Άρθρο 3
Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων

Το άρθρο 7  του ν.2740/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 7
Κάλυψη δαπανών

1. Η δαπάνη για τη διενέργεια των εξετάσεων του ΚΠΓ με έντυπα μέσα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό/προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

2.  Οι ηλεκτρονικές εξετάσεις για το ΚΠΓ χρηματοδοτούνται αποκλειστικά μέσω των εξετάστρων που καταβάλλουν οι υποψήφιοι για την συμμετοχή τους στις εξετάσεις αυτές και δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπο¬λογισμός.

Τα έσοδα από τα εξέταστρα για τις ηλεκτρονικές εξετάσεις αποτελούν δημόσια έσοδα, εισπράττονται και εγγράφονται σε διακριτό Κ.Α. Εσόδου του Προϋπολογισμού  του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Τα ανωτέρω  έσοδα καλύπτουν πλήρως ιδίως τις ακόλουθες δαπάνες: α) την πλήρωση των δεξαμενών δοκιμασιών και τη συντήρηση της απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής, β) την αμοιβή του προσωπικού που συμμετέχει στη διενέργεια των εξετάσεων με οποιοδήποτε τρόπο, γ) την αμοιβή των αξιολογητών-βαθμολογητών και δ) κάθε άλλη δα¬πά¬νη που προκύπτει από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των ηλεκτρονικών εξετάσεων».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
«ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Α. Επί της αρχής:   

Το σύστημα εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ), το οποίο σχεδιάστηκε με βάση τις αρχές που διέπουν το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2001), θεσμοθετήθηκε το 1999. Οι εξετάσεις διενεργήθηκαν για πρώτη φορά το 2003 στις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική και ιταλική για το επίπεδο γλωσσομάθειας Β2, σύμφωνα με την εξάβαθμη κλίμακα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Από το 2003 έως σήμερα το σύστημα εξετάσεων και πιστοποίησης  του ΚΠΓ λειτουργεί αδιάλειπτα, με έντυπα μέσα  (pen-and-paper) για όλα τα επίπεδα, δύο φορές το χρόνο. Από το 2007 προστέθηκαν οι εξετάσεις σε δύο επιπλέον γλώσσες, την ισπανική και την τουρκική. Από το 2010 ξεκίνησε η ανάπτυξη της «ψηφιακής-ηλεκτρονικής» εκδοχής του ΚΠΓ, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους διαβαθμισμένης και προσαρμοστικής ηλεκτρονικής εξέτασης που διενεργήθηκε πιλοτικά τον Δεκέμβριο του 2015 σε 28 σχολεία της χώρας. Η Προσαρμοστική Ηλεκτρονική Εξέταση Γλωσσών είναι ένα εργαλείο το οποίο, εφαρμόζοντας τους κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες, υποστηρίζει την ανάθεση δοκιμασιών αντίστοιχου επιπέδου δυσκολίας με τις ικανότητες του εκάστοτε εξεταζόμενου κατά την εξεταστική διαδικασία. Προσφέρει περαιτέρω αυτοματοποιημένες δομές για την οργάνωση των εξετάσεων και ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης των αξιολογητών/τριών. Αναπτύχθηκε επίσης το ηλεκτρονικό σχολείο του ΚΠΓ για τη δωρεάν προετοιμασία των υποψηφίων.

Ως το 2003 όλα τα αναγνωρισμένα (π.χ. από το ΑΣΕΠ) συστήματα πιστοποίησης που ήταν στη διάθεση των Ελλήνων πολιτών ανήκαν σε ιδιωτικούς και, σπανιότερα, δημόσιους φορείς του εξωτερικού και παρουσιάζουν πολύ σημαντικές διαφορές ποιότητας μεταξύ τους. Όμως, ουδέποτε έχουν αξιολογηθεί ως προς την ποιότητα και τον τρόπο διενέργειας των εξετάσεων και ουδέποτε έχει διερευνηθεί αν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του Έλληνα χρήστη με στόχο τη διεθνή επικοινωνία.   Επιπλέον, δεν έχει ποτέ ελεγχθεί αν οι εξετάσεις κάθε συστήματος αξιολογούν όλες τις συνήθως εξεταζόμενες επικοινωνιακές ικανότητες και φυσικά δεν έχουν διαπιστευτεί τα συστήματα. Εν αντιθέσει, οι εξετάσεις του ΚΠΓ έχουν υποστεί εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ έργου. Περαιτέρω, τα εξέταστρα και το κόστος προετοιμασίας για τις εξετάσεις του ΚΠΓ ήταν (και είναι) σχετικά υψηλά. Ωστόσο, η δαπάνη κάθε ενδιαφερομένου για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του ΚΠΓ ανέρχεται περίπου στο 50% της μέσης δαπάνης για συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης των ξένων συστημάτων.

Με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση επιδιώκονται τα ακόλουθα:

α) Η βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των διενεργούμενων έως τώρα εξετάσεων με έντυπα μέσα, προκειμένου να συνεχιστεί η παροχή έγκυρης πιστοποίησης με χαμηλά εξέταστρα για τους υποψηφίους.

β) Η θεσμοθέτηση των ηλεκτρονικών εξετάσεων, προκειμένου να μπορέσει το εθνικό σύστημα πιστοποίησης της γλωσσομάθειας να ανταγωνιστεί τα αντίστοιχα ξένα συστήματα πιστοποίησης, τα οποία έχουν αρχίσει ήδη να περνούν στην ηλεκτρονική μορφή και να αξιοποιούν την τεχνολογία για την οργάνωση των εξετάσεων και την προετοιμασία των υποψηφίων.

Το κέρδος των πολιτών από τη συμμετοχή τους στις ηλεκτρονικές εξετάσεις  για το ΚΠΓ είναι πολλαπλό, καθόσον έχει ήδη προβλεφθεί μέσα στο σχολείο η προετοιμασία των μαθητών/τριών (για την οποία η μέση ελληνική οικογένεια ξοδεύει περίπου 700 εκατομμύρια ετησίως), ενώ έχει επίσης αναπτυχθεί το ηλεκτρονικό σχολείο του ΚΠΓ για να υποβοηθήσει την προετοιμασία των μαθητών-υποψηφίων. Επίσης προβλέπεται ακόμη η ανάπτυξη –με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ— ενός ηλεκτρονικού φροντιστηρίου για την υποστήριξη της ατομικής προετοιμασίας των υποψηφίων δωρεάν.

γ) Η αξιοποίηση του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, των υλικοτεχνικών και εκπαιδευτικών υποδομών, των πληροφορικών συστημάτων και ηλεκτρονικών εφαρμογών και γενικότερα της τεχνογνωσίας που έχουν αναπτύξει τρεις φορείς του Δημοσίου (ΕΚΠΑ, ΑΠΘ και ΙΤΥΕ-Διόφαντος), χάρη στην συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό κράτος.

δ) Η διευκόλυνση της διαδικασίας πιστοποίησης του επιπέδου γλωσσομάθειας σε περιοχές της περιφέρειας, δεδομένου ότι το ΥΠΠΕΘ στοχεύει στην ενίσχυση της εκμάθησης των ξένων γλωσσών στο σχολείο με στόχο οι μαθητές/τριες να μπορούν να φτάσουν στο τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε επίπεδο Β1 στην 1η  ξένη γλώσσα  και σε επίπεδο Α1 στη 2η  ξένη γλώσσα.  

Β. Επί των άρθρων:

Άρθρο 1

Με την παράγραφο 1  αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.2740/1999 (Α΄ 186), έτσι ώστε να συμπεριληφθούν στους τρόπους αξιολόγησης για την πιστοποίηση της γλωσσομάθειας και οι εξετάσεις μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας.

Με την παράγραφο 2  αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν.2740/1999 και τροποποιούνται οι αρμοδιότητες  του/της Προέδρου της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής, σύμφωνα με σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Με την παράγραφο 3 αντικαθίσταται το άρθρο 4 του ν.2740/1999, έτσι  ώστε να καταστεί πιο αξιόπιστη, αλλά λιγότερο δαπανηρή η διαδικασία της προφορικής εξέτασης των υποψηφίων. Επιπλέον, προστίθενται ρυθμίσεις σχετικά με τον τρόπο βαθμολόγησης των εντύπων των γραπτών δοκιμίων και της πρόσβασης των υποψηφίων στο γραπτό τους.
 
Άρθρο 2

Με το άρθρο αυτό προστίθεται μετά το άρθρο 6 του ν.2740/1999,  άρθρο 6Α το οποίο αφορά το σύστημα των ηλεκτρονικών  εξετάσεων. Αναλυτικά:

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 6Α αναλύεται η διαδι¬κασία ηλεκτρονικής εξέτασης της γλωσσομάθειας των εν¬διαφερομένων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, με το σύστημα που είναι διεθνώς γνωστό ως «Προσαρμοστική Ηλεκτρονική Εξέταση Γλωσσών» (Computer Adaptive Language Testing). Με το σύστημα αυτό οι υποψήφιοι εξετάζονται αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας και είναι δυνατόν να ανατίθενται σε αυτούς κατά την εξεταστική διαδικασία δοκιμασίες επιπέδου δυσκολίας αντίστοιχου με τις ικανότητές τους. Η εφαρμογή του εν λόγω συστήματος έχει το ακόλουθο εξαιρετικά  ουσιώδες αποτέλεσμα: ο/η υποψήφιος/α στο τέλος της εξέτασης σε κάθε περίπτωση λαμβάνει κάποιο πιστοποιητικό, το οποίο ανταποκρίνεται στο επίπεδο γλωσσομάθειάς του.

Με τις παραγράφους 2 και 3 ορίζονται οι φορείς που αναλαμβάνουν την επιλογή θεμάτων, την προετοιμασία και τη διενέργεια των ηλεκτρονικών εξετάσεων, καθώς και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Επιπλέον προβλέπεται η σύσταση ενός εποπτικού επιστημονικού οργάνου με την ονομασία Τεχνικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΤΕΣ) και περιγράφονται οι αρμοδιότητές του.

Με τις παραγράφους 4 και 5 προβλέπεται η ίδρυση και περιγράφεται η λειτουργία και η διαδικασία επιλογής των κέντρων που θα διεξάγονται οι ηλεκτρονικές εξετάσεις.

Με την παράγραφο 6 προβλέπονται εξουσιοδοτικές διατάξεις, με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό να ρυθμίσουν θέματα που αφορούν στους όρους και στον τρόπο διεξαγωγής των ηλεκτρονικών εξετάσεων,  στη λειτουργία των Κ.Η.Ε. καθώς και στο ύψος των εξετάστρων.

Άρθρο 3

Με τις διατάξεις του άρθρου 3 ρυθμίζονται τα οικονομικά ζητήματα που αφορούν στη διενέργεια των συμβατικών και των ηλεκτρονικών εξετάσεων. Αναλυτικά, προβλέπεται ότι οι ηλεκτρονικές εξετάσεις για το ΚΠΓ χρηματοδοτούνται αποκλειστικά μέσω των εξέταστρων που καταβάλλουν οι υποψήφιοι για την συμμετοχή τους στις εξετάσεις αυτές και με κανένα τρόπο δεν επιβαρύνεται επιπλέον ο κρατικός προϋπο¬λογισμός, ενώ τα έσοδα από τα καταβληθέντα εξέταστρα για τις ηλεκτρονικές εξετάσεις εισπράττονται σε διακριτό Κ.Α. Εσόδου του Προϋπολογισμού του ΥΠΠΕΘ. Τονίζεται ότι για πρώτη φορά απαντάται το φαινόμενο «αυτοχρηματοδότησης» ενός συστήματος εξετάσεων που διεξάγονται από δημόσιο φορέα. Επιπλέον, τονίζεται ότι το ύψος των εξετάστρων που θα κληθούν να καταβάλλουν οι υποψήφιοι για τη συμμετοχή τους στις ηλεκτρονικές εξετάσεις ανέρχεται περίπου στο 50% της μέσης δαπάνης για συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης των συστημάτων που ισχύουν σε άλλες χώρες.

 

 

Σχόλια (1)

 
ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
01 Σεπ 2017 18:36

Γιατί δεν αναρτήσατε, για την ενημέρωση των αναγνωστών σας, το άρθρο Άρθρο 31.3.1.α του παραπάνωνόμου, που σε μιαπαραγραφούλα ΚΑΤΑΡΓΕΙ την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη των φοιτητών της επικράτειας, άρα και ακυρώνει πάραυτα τα βιβλιάρια υγείας τους; Αίσχος και Ντροπή...

Ρύθμιση θεμάτων φοιτητικής μέριμνας

1.Στο τέλος του άρθρου 36 του ν. 4009/2011 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Σχολής του Α.Ε.Ι.».

2.Στην περίπτωση γ'της παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α' 76) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Για την πραγματοποίηση της μετεγγραφής της κατηγορίας αυτής δεν ισχύει ο περιορισμός της παραγράφου 3».

3.Η περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4009/2011 (Α'195) με τίτλο «Φοιτητική μέριμνα Υγειονομική περίθαλψη», αντικαθίσταται ως εξής:

«1.α) Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α' 83). Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής της περίθαλψης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας.».

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean